Patenty so značkou «tkacích»

Způsob řízení budicího proudu zářiče optoelektrické útkové zarážky s fototranzistorem jako snímačem u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260590

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bek Václav

MPK: D03D 51/34

Značky: proudu, zářiče, strojů, způsob, optoelektrické, snímačem, budicího, fototranzistorem, řízení, vzduchových, tkacích, útkové, zarážky

Text:

...zásah odborníka vybavenáho náročným měřioím zařízením. Jakúkoliv nutnost seřízení parametrů tkaoího stroje představuje neäádouoí stratu produkce.cílem vynálezu je odstranění nebo alespoň omezení těchto nedostatku řešením způsob řízení budicího proudu ařiče optoelektrickć útkové urážky s fototrsnzístorem jako snímačem u vsduchových tkacích strojů podle vynálezu, jeho podstatou je, že v průběhu alespoň časti časového úseku indikace...

Zařízení pro snímání polohy a kontroly přítomnosti skřipce u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260224

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gavlák Jan, Veselka Jiří

MPK: D03D 47/24

Značky: kontroly, strojů, polohy, skřipce, tkacích, přítomnosti, zařízení, snímání

Text:

...i menší změny technických parametrů důležitých pro bezporuchový chod stroje, jejichž včasnou korekcí se předejde vážným poruchám. Například úbytek tlaku v tlumičích, tlumících doletovou rychlost skřipce.Tyto skutečnosti chrání stroj před jeho poškozením, čímž je dosaženo zvýšení jeho výkonu a snížení finančních nákladů na opravy a údržbu.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení schematicky...

Ohybná ihla ihlových tkacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279146

Dátum: 17.12.1991

Autori: Casarotto Giuseppe, Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/12, D03D 47/27

Značky: ihlových, strojov, tkacích, ohybná

Zhrnutie / Anotácia:

Hrúbka ohybnej ihly (N) sa postupne znižuje aspoň na časti jej priečneho prierezu, začínajúc od oblasti predného konca (3) ihly (N) nesúceho hlavicu (P), za hlavicou (P) a znižovanie pokračuje smerom k protiľahlému zadnému koncu ihly (N). Znižovanie hrúbky je buď plynulé po dĺžke ihly (N) alebo prebieha po stupňoch. Vzdialenosti (p, Pv) medzi susednými otvormi (11), vytvorenými v ihle (N), do ktorých zaberajú zuby ozubeného kolesa (R)...

Zapojení pro zpracování signálu útkového snímače u skřipcových nebo jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270055

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pírko Jan, Ústí Nad, Ústí Nad Orlicí, Novotný Otakar

MPK: D03D 51/34

Značky: zpracování, strojů, jehlových, snímače, signálu, zapojení, skřipcových, tkacích, útkového

Text:

...výhodne. kdyžzesilovač ma nastavitelná maximální ze sĺlení.Na základě těchto opatření dochází k výhodnů lrekvenční úpravč signálu útkového snímače. přičemž v obou íazích - prohos a dopĺnaní - je signál ampíitudovč normalizován. To umožňuje jednoznačnč detekovat přítomnost útku v obou fasfch pomocí hčžných piezoeiektrlckých snímačů při různých rychlosbech pohybu příze.Bloková schćrna příkladneho zapojení podle vynález je na obr. 1. kde...

Ventil pro řízení tlakového vzduchu, zejména u vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267738

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: tlakového, řízení, ventil, tkacích, strojů, vzduchu, vzduchových, zejména

Text:

...li n ovládací těleso l§ jsou navzájom sevřeny neznázorněnými svorníky. Člnné průměry Q dolní membrány lg, kužolky Q o horní membrány lg jsou v podstatě stejné. V ovládaním tělese lg je na čopu ll otočně uloženn jedním koncem ovládací páka l§, ktoré je odtlačovéns od ovládncího těleso lg zkrutnou pružinou lg. Druhý konec ovládací páky l§ má ložiska 39 opatřené bnndáží gl např. z plastické hmoty, pro záběr s neznázorněnou vačkou. Mezi čepem...

Pohon navíječe útku do zanašeče na tkacích strojích s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267700

Dátum: 12.02.1990

Autori: Thiele Horst, Mzyk Heinrich, Scorl Hans-dieter

MPK: D03D 47/26

Značky: pohon, tkacích, strojích, útku, vlnitým, prošlupem, navíječe, zanašeče

Text:

...HPMBOÄHHB KOJIECa CKOHCTPYHIDDBBIII-l Kill( PFJJILBG-Hl-le AHCKIJBHVE KunąrecaH HX HNÓHHTHĚ UGDII KHK HJIBCTHECCDBOE KCUIÍJIJO UHPHCKBH.OTJÚMEHHE BHTKUB HMT ua mnyne VJIYWIIIaETCH. ECJSH K HOTHJIIJHHM HPHCHOCOÓJIEHHHM HPHCOCIIHHGHÚHPHCHOCOGJIGIIHB PGCKJIBJIKH HHTH. PH STOH HBJIRETCSI UGJIECODISPaQHNM. PGCIIOJIOMHTI) xynaqxunuä AHCI(IUISI HPHBOIIU PBCICJIBÄDHIIDFD HEXHHHSHB HaHPEHMYHIBCTBD BTOFD PEILIEHHH B COOTBQTCTBHHITD IIJIH EITOFD BGG...

Zapojení pro automatické odstraňování chybně zatkaných útků u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267635

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štěpánek Vladimír, Kohout Bohuslav, Košťál Zbyněk, Sedlický Václav

MPK: D03D 51/00

Značky: tkacích, zapojení, zatkaných, chybné, automatické, strojů, útku, odstraňování

Text:

...s osnovním kontrolnín vstupom ž gcnerátoru ž řídících signálů. Dále toto zapojení obsahuje čidlo 2 chybného útku, ktoré je např. optické a je umístěno na výstupní straně prošlupu tkaoího stroje. Útkový kontrolní výstup Ľ čidla l chybného útku je spojen rovněž s příslušnýxn útkovým lcontrolním vstupom § 3 gonerátoru 6 řídíoích signálu a další spouštěcí výstup 23 čidla 2 chybného útku je spojen elektrickým vedením se spouštěcím Vstupem 61...

Zapojení pro kontrolu automatického odstraňování chybně zatkaného útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 267634

Dátum: 12.02.1990

Autori: Štěpánek Vladimír, Sedlický Václav, Velechovský Petr

MPK: D03D 51/00

Značky: zapojení, automatického, tkacích, chybné, zatkaného, strojích, odstraňování, kontrolu, útku

Text:

...Tato čidla jsou např. optická. Výstup § 1 útkové znrážky2 Jo spojen elektrickým vedením se vstupom j 1 kontrolního obvodu 2 pro dolet útku, jehožvýstup Ľ je spojon so vstupom 71 gonerátoru z řídiuích signálu. Výstup 33 itkové zarâžky 2 je spojon so vstupom ľ 1 kontrolního obvodu 14 pro úlct útku, jehož výstupje spojen so vstupom 23 generátor-u z řídicích signálu. Výstup a ůtkové zarážky g je spojen se vstupem S 1 lcontrolníhcrobvodu 2...

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Augusta František, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, strojů, vlnitým, délky, prošlupem, zařízení, tkacích, ovlivňování

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Zařízení pro vytváření zakládaných krajů tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265932

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kuda Vladimír, Mikulenčák Miroslav, Plička Ladislav, Henzl Jindřich

MPK: D03D 47/48

Značky: strojích, krajů, zakládaných, tkacích, zařízení, vytváření, tkaniny

Text:

...bod tkaniny g a zpět z důvodu uvolně části tkacího stroje,V době zanášení útku § a přírazu paprsku Q do vazné ní zanášecí dráhy útku á během prohozu.ho bodu 3 tkaniny A jsou tedy středová zařízení podle vynálezu a k nim přilehlé nůžky 3 výkyvnutá mimo zanášecí dráhu útku § a mimo tuto dobu v jedné línii s pevně umístěnými zařízenímí podle vynálezu a k nim přilehlým nůžkám 1 na vstupní a doletové straně tkacíhoZuílznnl podiu vynňluxu uunlúvň...

Zařízení k napínání útku na bezkonfuzorových pneumatických tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265829

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hájek Vladimír, Šimek Luděk

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, tkacích, útku, strojích, napínání, bezkonfuzorových, pneumatických

Text:

...změnách šířky tkaniny je nutno upravovat délku nákladného papraku zkraoováním.Nevýhodou umístění hubice v ose prohozu je také velká hlučnost způsobovaná proudícím vzduchem, vstupujicím do hus bice v okamžiku prohozu.Cílem vynálezu je odstreit tyto nedostatky a vyvinout zařízení, které umožňuje tkát doletový kraj tkaniny bez zpevňování doletovýchkonečků přídavným proužkem tkaniny nebo per.linkovým řetízkem, a to při zpracování všech materiálu...

Zařízení pro dávkování útku do zanašečů obíhajících na oválném transportéru u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264340

Dátum: 12.07.1989

Autor: Bleha Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: strojů, zařízení, dávkování, oválném, víceprošlupních, obíhajících, tkacích, transportérů, útku, zanašečů

Text:

...lamely 1 s očkami É pro navádění útkové nitě Q útku g z pevné zásobní cívky A do nabíhajícího prázdného zanašeče Ě. Dávkovarí dráha âí je na počátku vstupu zanašečů g do její rovinné části opatžena prvním držákem gg s posunující narážkou lgza účelem nastavení požadované odměřené délky ll útku 3 v každém zunašeči g procházející dávkovací dráhou âá. Každý zanašeč Ä má útkovou cívku lg opatřercu zářezy ll a V přední části má zabudovanou...

Zařízení pro kompenzaci napětí útku na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264237

Dátum: 13.06.1989

Autor: Klinecký Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: napětí, bezčlunkových, útku, kompenzaci, tkacích, strojích, zařízení

Text:

...raménka je opatřeno pružinou pro vyvolání síly v opačném směru než působí elektromagnet. sVýhody účinnosti elektromagneticky ovládaného raménka spočívají v tom, že začátek a konec jeho působení lze ovladat v závislosti na otáčkách stroje v potřebném intervalu jednoduše některým ze známých elektronickýchuspořádání, aniž by bylo nutno použít jinouČinnost kompenzačního raménka lze ovládat podstatně rychleji a také během celého trvání...

Zapojení rozvodu tlakového vzduchu na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263784

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: tlakového, zapojení, rozvodu, strojích, vzduchových, tkacích, vzduchu

Text:

...je umístěn polohový snímač gł, který je polohovým vedením gg pŕipojen do řídioího a vyhodnocovaoího zařízení ga, do kterého je dále rychlostním vedením 31 připojen rychloltní snímač lg. Tryskový redukční ventil li je opatien tryskovým nastavovacím zařízením gg, ktoré je propojeno s řídicím a vyhodnocovacím zařízením 33. Přifukovací redukční ventil gg je opatłen přifukovacím nsstavcvacím zařízením gg, které je take propojeno s řídicím a...

Zařízení pro cyklické odvíjení útku na vzduchových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263527

Dátum: 11.04.1989

Autori: Směták Vincenc, Plička Ladislav, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/36

Značky: tkacích, strojích, odvíjení, vzduchových, zařízení, cyklické, útku

Text:

...tkacího stroje. Útek 3 je veden z předlohovécívky i přes vstupní vodič Ž do dutého hřídele Š a navíjpoíhokídla Z a na úložuou plochu § bubnového zásobníku I a přesvýstupní vodič 9 do prohozní trysky 10, V bubnovém zásobníku 1je umístěn neznázorněný převodový mechanizmus zakončený výstup~ním hřídelem 15. Na kuželi 1 výstupního hřídele 11 je nasaze na unášccí růžioe 13, na níž jsou na čepech 1 h výkyvně uloženyzuhy 15. Zuby jsou opatřeny...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, útkových, vlnitým, útku, tkacích, zanašečů, soukání, způsob, cívek, prošlupem

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Zařízení pro uchycení procesu párání při nedoletu útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263271

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mlynář Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: párání, tkacích, procesu, uchycení, strojích, zařízení, útku, nedoletu

Text:

...vybaveném elektronickou útkovou zaráłkou.Na obr. la je znázorněno zařízení, které seatávú z odměřovače ł s předem navinutonzasebou útku g, procházející vodičom 3 do prohozní trysky g. Do dráhy útku g mezi prąhosní tryskou g a odměžovačem g. zasahuje prostřednictvím převodníku Q a nnznačenými směry pohyblivého klínu g vratný člen 12, který je umístän v dráze vysunutí klínku g. Pfevodník1 g je elektricky spojen s vyhodnocovacím a zeeilovacím...

Zařízení pro nastavování funkčních mezer spojky, zejména elektromagnetické spojky tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263233

Dátum: 11.04.1989

Autor: Ruta Vladislav

MPK: D03D 51/00

Značky: elektromagnetické, zařízení, mezer, strojů, funkčních, tkacích, zejména, spojky, nastavování

Text:

...funkční nezery při běžném seřizování.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je popeéno v následujícím popisu a znázorněno na příloženém výkresu, který znázorňuje částečný bokoryaný řez zařízením podle vynálezuoNáhonová řemenice l stroje je přípojena pomocí šroubů gk náboji 1, ve kterém jsou namontována radiální ložiska Qs mezivložkou lg. K tomuto celku je přišroubován kotouč l spojky s obložením 3, který je posuvně uložen na...

Zařízení ke stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262468

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný František

MPK: D03D 45/50

Značky: strojích, stříhání, útku, tkacích, zařízení

Text:

...segment, jehož povrch je pohybové spřažen s pákou spojenou pružinou s prsníkem, přičemž páka je pevně spojene s kyvným hřídelem výkyvně upevněném V nejméně dvou ložiscích upovněných k prsníku, na kyvném hřídelí je nastavitelné upevněn svěrný držák,na němž je upevněn pohyblivý nůž, proti němuž je narameni upevněn pevný nuž, přičemžrameno je nastavitelnä upevněno na prsníku.Výhodou zařízení je jeho jednoducha konstrukce, vysoká trvanlivost a...

Zařízení k držení více útků na vstupní straně prošlupu jehlových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262393

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kalina Jaroslav, Ptáček Adolf

MPK: D03D 47/00

Značky: vstupní, držení, tkacích, útku, zařízení, jehlových, straně, více, prošlupu, strojů

Text:

...stojí proti stavitelnému dorazu lamely lg, atdl zvedáky llg, llg, llg, llg jsou naklápěny proti směru hodinových ručiček tažnými pružinami, přičemž natočení zvedáků je omezeno předním dorazem lg. Konec zvedáků llg, lgg, llg, llg protilehlý ramenům ll, ll je uzpůsoben pro volitelný záběr s nožem lg, jeho zdvih je ovládán vačkou lg, jejíž otáčení je eynchronnís neznúzorněným hlavním hřídelem tkacího stroje. Volitelný záběr zvedáků llg, llg, llg,...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nespěšný Zbyněk, Kříž Vladimír, Lapeš František, Modrijan František, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Suchánek Bořivoj

MPK: D03C 5/00

Značky: tvorbě, prošlupu, tkacích, strojích, zařízení

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Zařízení pro bezpečnostní spouštění jednoprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260062

Dátum: 15.11.1988

Autori: Doné Jan, Brodský Milan

MPK: D03D 51/00

Značky: strojů, tkacích, spouštění, zařízení, jednoprošlupních, bezpečnostní

Text:

...tkaniny. U větších paprskových šíří může být ovládací lišta dálkově rozdělena na několik sekcí.Podle toho co je výhodnější, může být ovládací lišta umístěne nad nebo pod dráhou tkaniny na příslušném tkacím stroji.Výhodou zařízení je usnadnění obsluhy tkacího stroje, při dodržení bezpečnosti jeho provozu. Z ekonomického hlediska je výhodou snížení doby trvání prostojů tkacího stroje,zejména po osnovním přetrhu.Na přiloženém výkrese je...

Zařízení k uvolňování útkové niti ze zásobníku, zejména vzduchových tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259955

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kalina Jaroslav, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/34

Značky: zařízení, tkacích, zásobníku, strojů, útkové, vzduchových, zejména, uvolňování

Text:

...na přiloženýoh výkresech, kde značí obr.1 celkové ušpořádá.Pi zařízení na vzduchovém tkcím stroji, obŕ-2 P°h 1 ed Z b°k nazásobník útkové niti 5 nevíjecím hříqelem a zadŕžovacími pro středky, obr.3 čelní pohled na zásobník útkove niti e příkladným rozmístěním zedržovacích prostředků. Úvolňování útkové niti ze zásobníku při jejím zanášení do pro šlupu bude objasněno na příkladném provedení zařízení, zna§arÁŕnšním na obr.1, u něhož je na...

Lamela na vedení jehel se skřipcem v prošlupu tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259871

Dátum: 15.11.1988

Autor: Pezzoli Nello

MPK: D03D 47/12

Značky: skřipcem, prošlupu, jehel, strojů, lamela, vedení, tkacích

Text:

...tak, aby přesně lícovala s tvorem vodicího lůžka 4, zejména ve shodě s jeho stenami.U provedení podle obr. 2 mají vzájemné protilehlé konce B vodicího lůžka 4 místo půlkruhovitého tvaru klínovitý tvar.Tvar vzájemné protilehlých konců 6, 8 vodicího lůžka 4 lamely 1 může být i jiný za predpokladu, že bude odpovídat uspo 4řádání bránicímu jakékoliv možnosti vniknutí osnovních niti mezi stěny vodicího lůžka 4 a jehly 5, čehož je dokonale...

Zařízení pro bezvůlový přenos pohybu mechanismu pro listové stroje na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259497

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pěnička Jaroslav, Pavlica Zdeněk

MPK: D03C 1/28, D03C 1/26

Značky: strojích, listové, pohybu, stroje, zařízení, mechanismu, tkacích, prenos, bezvůlový

Text:

...łg západek, na níž je zavěšena na jednom konci nožová západka Q, a,na druhém konci opěrková západka łł, nasouvá se nožová západka g na nůž lg, a při dosednutí na jeho dno (obr. 4) je funkční nasouvací vůle Š vymezena na nulu. Při pohybu nože lg do zdvihu tlačí tento svou šikmou funkční plochou přes nožovou západku 5 na vložku 5 nožowé zápudky, čímž je kyvná páka l bezvůlově unášena do pracovního zdvihu. Při zpětném pohybu tlačí kyvnou páku ł...

Zařízení pro stříhání útku na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258560

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konečný František, Bořil Lubomír

MPK: D03D 47/36

Značky: zařízení, strojích, útku, stříhání, tkacích

Text:

...lg. Střižné hrany lg v pevné čelisti A a pohyblivé čelisti 1 mají tvar uzavřené rovinné křivky. Je výhodné. aby střižný otvor 5 se střižnými hranami lg byl vytvoŕen ve stŕižném díle łł 5 výhodou kruhového otvoru, který je upevněn v otvoruvytvořeném v pevné čelisti 3 a pohyblivé čelisti 1, přičemž upevnění může být provedeno rozebíratelně, například pomocí druhého šroubu lg, což je výhodné v případě výměny střižného dílu ll, například při...

Kombinované ozubené kolo pro ovládání ohebných jehel ve tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 258474

Dátum: 16.08.1988

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18

Značky: ovládání, jehel, ozubené, tkacích, strojích, ohebných, kombinované

Text:

...tepelným zpracováním plechového věnce a podobně. Plechový věnec může být také případně chromován.Příkledné provedení vynálesu je znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje částečný pohled na ozubené kolo v nárysu, obr. 2 perspektivní pohled na část plechového věnce ozubeného kola podle obr. 1 a obr. 3 zvětšený podélný řez části ozubeného kola.Ozubené kolo podle vynálezu obsahuje těle l z vhodné umělé hmoty, opatřené...

Způsob odstranění zbytku útkové nitě z měřicího prostoru u zařízení pro kontrolu doletu útkové nitě u hydraulických tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258341

Dátum: 16.08.1988

Autori: Konfršt Jan, Chramosta Jan, Mlynář Jiří, Harant Valentin

MPK: D03D 51/00

Značky: hydraulických, měřicího, zařízení, odstranění, způsob, útkové, nitě, tkacích, zbytků, kontrolu, doletu, prostoru, strojů

Text:

...na přítomnost ài nepřítomnost prohazovnné-útkové nitě V mčřícím prostoru.Podstata způsobu odstranění zbytku útkové nitě z mčřícího prostoru spočívá V tom, že současně s pohybem paprsku tkncího stroje směrem ke tkací rovině se zbytek útkové nitě provňže osnovními nitěmi,vedenými mezi elektroäomi detektoru a v okráji tkaniny se zatká do tkacírovíny.Výhoda způsobu podle vynálezu je, že vylučuje možnost nezjiš tění nedoletu ütkové nitě v...