Patenty so značkou «titanitého»

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, použiteľný na stereošpecifickú polymerizáciu alfa-olefínov, a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278631

Dátum: 10.12.1997

Autori: Fiasse Paul, Bernard Albert

MPK: C08F 10/00, C08F 4/642

Značky: použitelný, stereošpecifickú, titanitého, polymerizáciu, pevný, chloridů, komplexného, alfa-olefínov, báze, přípravy, spôsob, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor je predaktivovaný uvedením do styku s predaktivátorom tvoreným reakčným produktom 0,1 až 50 mólov organohlinitej zlúčeniny, zvolenej zo zlúčenín všeobecného vzorca AlRnX3-n, pričom R znamená lineárny alebo vetvený alkylový zvyšok s 2 až 8 atómami uhlíka X je chlór n je číslo z rozmedzia 1 až 3 a 1 mól hydroxyaromatickej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej diterciárne alkylované monocyklické monofenoly a monoestery...

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, spôsob jeho výroby a použitie na polymerizáciu alfa – olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280823

Dátum: 13.05.1992

Autori: Pamart Sabine, Costa Jean-louis

MPK: C08F 4/655, C08F 4/65, C08F 10/00...

Značky: titanitého, použitie, báze, polymerizáciu, pevný, komplexného, výroby, spôsob, olefínov, chloridů, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého je získaný tepelným spracovaním v prítomnosti halogénovaného aktivačného činidla kvapalného materiálu pochádzajúceho z produktu reakcie chloridu titaničitého, predspracovaného elektróndonorovou zlúčeninou, s kompozíciou všeobecného vzorca Al Rp (Y)q X3-(p+q), v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, pričom tepelné spracovanie sa uskutočňuje za podmienok...

Způsob výroby chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246459

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kožela Bohumil, Podhola Vladimír, Synovec Vladimír, Šmoldas Stanislav, Tesao Oldoich, Kholl Jaroslav, Havel Milan

MPK: C01G 23/02

Značky: výroby, titanitého, chloridů, způsob

Text:

...částic. Teploty a intenzitu suchého mletí lze volit tak, že v procesu »přemílátní malých částic katalytíclkého chloridu títanitého stereospecitita katalyzátoru nejen neklesá, nýbrž -naopalk roste.vynález objasňují následující příklady. Podíly v příkladech uvälděné jsou udávány V 0/0 hmotnosti.D-o kuličkového mlýnu s míchadlem typu Molinex PE-5 firmy Netzsch, NSR uzpůsobenêho pro práci v inertní atmosféře, bylo nadávkováno cca 300 g...

Způsob výroby složky katalyzátoru na bázi chloridu titanitého pro polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222214

Dátum: 15.09.1985

Autori: Cesca Sebastiano, Greco Alberto, Bruzzone Mario, Bertilini Guglielmo

Značky: katalyzátoru, způsob, složky, polymeraci, alfa-olefinů, výroby, titanitého, bázi, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby složky katalyzátorů na bázi chloridu titanitého, určeného pro polymeraci alfa-olefinů, zejména etylenu. Provádí se uváděním nosiče, tvořeného oxidem hlinitým a/nebo křemičitým s obsahem 5 až 15 % hmotnostních chloru, do styku s karbonylovou sloučeninou manganu vzorce Mn2(CO)10 a s chloridem titaničitým.

Způsob modifikace chloridu titanitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221781

Dátum: 15.06.1985

Autori: Mošna Pavel, Hamřík Oldřich, Lesná Marie, Vilím Rostislav, Pololáník Luboš, Ambrož Jaroslav, Reinöhl Vilém, Blatný Jan, Mejzlík Jiří, Ottis Jiří

Značky: způsob, modifikace, titanitého, chloridů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká modifikace chloridu titanitého donory elektronů. Směsné krystaly chloridu titanitého s chloridem hlinitým se vystaví v alifatickém polymeračním rozpouštědle při teplotě 0 až 50 °C dietyléteru tak, aby hmotnostní poměr éteru k chloridu titanitému nebyl v žádné fázi procesu vyšší než 1 : 10 a za intenzívního míchání s nízkými střižnými silami se směs zahřívá rychlostí 0,2 až 10 °C/min na modifikační teplotu 60 až 100 °C....