Patenty so značkou «tiskací»

Tiskací pasta pro potiskování textilií z celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269702

Dátum: 14.05.1990

Autor: Dědicová Jaroslava

MPK: D06P 1/50, D06M 15/05

Značky: textilií, pasta, tiskací, celulózových, vláken, potiskování

Text:

...C 1 - C 8.Pro snížení množství takového benzínu je výhodné, jestlíže konečnáltiskací pastaobsahuje přidavek 0,1 až 16 X hmotnostních práškového alginàtu sodného. výhoda tískaci pasty podle vynàlezu spočíva v tom, že se podařilo vytvořit kombinovaný zahušřovací systém pro reaktivni barvivo z dostupných a výhodnějších surovín.Nalezení synergickeho působení mezi lakovým benzinem, karboxymetytcelulózou a reaktívnín barvivem otevřelo novou oblast...

Tiskací lamela s ohřevem pevně nanesenými rezistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269261

Dátum: 11.04.1990

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/14

Značky: tiskací, rezistory, nanesenými, pevně, lamela, ohřevem

Text:

...děje výlučne odtavením voskové barvy.K dosažení dokonalého tisku je však mimo teplotu potrebný také tlak, aby odtavená vosková barva byla zatlačena do povrchu usne. Tlak při tisku je nutný zvláště u usní s vláknitýmUvedené nevýhody odstraňuje tiskací lamela podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že vytápěcí resistor ve tvaru tenké vrstvy je nanesen bud na tiskací hranu tiskací lamely, anebo na plochu tiskací lamely těsně pod její...

Zpěněná tiskací pasta pro potiskování plošných textilií reaktivními barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268420

Dátum: 14.03.1990

Autori: Ponikelský Zdeněk, Fejková Ludmila, Štěpánek Oldřich

MPK: D06M 21/04, D06M 15/263

Značky: textilií, tiskací, zpěněná, plošných, pasta, barvivy, reaktivními, potiskování

Text:

...tiskacich past pro potiskování pignenty je předněten japonského patentu č. 8 120 884 a NSR patentu č. 330 09527Reaktivni barviva se využivají přibližně u 20 všech barevně tíätěných efektů. Jejich použití ve zpěněných tiskacích pastách předpokládá nejen dobrou zpěnitelnouschopnost roztoků resktivních barvlv, ale především stabilitu vznikle pěny po určitou oaezenou dobu proti odvodnení. vlivea přínesi obsežených v běžné práäkove foraü...

Těsnění protilehlých konců štěrbiny mezi stěrkami tlakové trysky pro přívod tiskací barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244157

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lindovský Milan, Doušek Karel

MPK: B41F 15/44

Značky: štěrbiny, barvy, tlakově, stěrkami, protilehlých, tiskací, těsnění, konců, trysky, přívod

Text:

...n. 3 pohled ve onen .1 ne tůsnöní podle vysileeu,tm si tvar hrshevőhe obleun, m. 4 pohled ve smeru J ne ťĺblĺliĺ podle vrsilesu, ktere si tver loaeuő am.lb obr. l je axêĺetrioký pohled a öástečný řee příkladlike prevedení tlakevl trysky pro přívod tiokeoí barvy citieuönini lg pretilehlýeh tonoo temu podle vynálesu. iskąoí berve je přiváaöne jedním 5 nistavoñ g,g přichází do teleso trysky g oku etvor 11 eo itörbinrnesi etürk .1 §, lg , kto-í...

Kombinovaný archový rotační tiskací stroj na cenné papíry, zvláště bankovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Giori Qualtiero, Germann Albrecht Josef

MPK: B41M 3/14

Značky: kombinovaný, stroj, bankovky, tiskací, papíry, rotační, zvláště, cenné, archový

Text:

...krycí značky upraveno mezi krycím bubnem a druhým tiskacím ústrojím.Dalším význakem vynálezu je, že zařízení k opravě šikmé polohy archu upravené na krycím bubnu je tvořeno uchopovacím zařízením jak axiálně posuvným tak kyvným, případně je tvořeno krycím bubnem s hřídelem stavitelné uloženým V kyvných ložiskách.Ještě dalším význakem vynálezu je, že krycí buben je opatřen řiditelným zařízením k posuvu archu vůči obvodu krycího bubnu v...

Deskový válec k upínání ocelorytinových desek pro válcové tiskací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257267

Dátum: 15.04.1988

Autori: Germann Albrecht, Sauer Hartmutt

MPK: B41F 27/06

Značky: válec, desek, deskový, ocelorytinových, upínání, tiskací, válcové, stroje

Text:

...drážky É deskovéhc válce l, za účelem montáže. Upínací lišta 1 je tvořeno plochou v průřezu klínovou částí, jejíž délka je přibližně rovno hloubce drážky g volně zasazenou bez jakýchokoli upevñovacích-~ prosředků do drážky §. Silný zaoblený konec upínací lišty 1 leží na dně drážky Q o zúžený konec upínací lišty 1 dosahuje téměř až k přehybovým koncům plochy pláště deskového válce l a tak leží v úzke obvodové štěrbině, tvořené směrem...

Tiskací zařízení ve stroji na výrobu cigaret

Načítavanie...

Číslo patentu: 244673

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martoch Josef

MPK: A24C 5/38

Značky: tiskací, stroji, výrobu, zařízení, cigaret

Text:

...2 je udržován v dotyku s tiskacími vdlcí I 1 s 13 pomocí odpovídajíoích opět-ných válců a a gg, volně uložených na odpovídsjících hřídelích g a a. uspořádaných rovnoběžně s hřídelí u a L 1. Hřídele i s 21 jsou neseny volnými konci odpovídsjících ramen 32 s äľohiâlivých nosičů a, 2 ą dvouramenných zalomexmých pák, otáčivě uložených na příslušných čepech 22 e lg, rovnoběžných s hřídeli i a u. Čepy Ľ a g jsou neseny neznámuněnou...

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 243386

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kubíeková Božena

MPK: G06K 1/12

Značky: bodový, hlava, tiskací

Text:

...horizontňlní vzdálenost tiskacích prvků je konetantní, rovnající se v uvedenám případě dvěma krokům. Určování polohy tiskací hlavy stačí tudíž vždy jen pro jeden tískncí prvek.První tiskscí prvek v základní poloze je na pozici prveho kroku druhého pole znaku g, druhý a třetí tiskací prvek 3, a 3 základní polohy jsou mezi prvním a druhým polen znaku A a Q. čtvrtý až dsvdtý tiskací prvek 4 až 2 základní polohy jsou v prvním poli A.Po...

Tlaková tryska pro přívod tiskací barvy na šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241807

Dátum: 15.09.1987

Autori: Krejeíková Alena, Marhoul Antonín

MPK: B41F 15/44

Značky: šablony, tlaková, tiskací, přívod, tryska, barvy

Text:

...i chemicky odolného maceríáUJLL nami. z gumy, nebo uunvělé hmoty typu pollyamid, polyetylén apod. Mezi sterlky 15, 16 u. jezjícsh .provtllelrlydh .kon-ců, nebona jejilclh lktoancíąoh je nvložesno, nebo tvoří se otěrkeun-i 15, 16 jedení celok tězsuněení 18 ze tejného tmateriářlu, -krtejré sanhá od jpľUlŽIHÉ memjbrámy ll .až k břitů 1 m~ 19 Istěrelk 15, 16., PIIO lepší ftumjkwcr zatírání jtí-sjkecí berwy a lepší sďaybijllütu ttl-akové trysjky...

Tlaková tryska pro tiskací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230618

Dátum: 15.05.1986

Autor: Pavlata Václav

MPK: B41F 31/08

Značky: tryska, stroje, tlaková, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková tryska pro tiskací stroje, přivádějící tiskací barvu na šablony, zejména kruhové šablony při potiskování textilních a jiných pásových materiálů, sestávající z dutého tělesa s ústím pro tiskací barvu, obklopeného stěrkami z pružného materiálu a jehož konce jsou uzavřeny měkkým těsněním, sahajícím až k břitům pružných stěrek, vyznačená tím, že pružné stěrky /6, 7/ jsou vzhledem ke kruhové šabloně /1/ umístěny šikmo pod ostrým úhlem...

Tiskací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 223810

Dátum: 15.04.1986

Autori: Horeschi Giancarlo, Barozzi Gian Piero

Značky: tiskací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacího zařízení pro psací a podobné stroje, zahrnujícího v sobě válec, typový nosič postavený s válcem vedle sebe s cívkami nesoucími pásku, přičemž válec je připojen ke stupňové západkové páce poháněné vačkou namontovanou na hnacím hřídeli psacího stroje k převodu navíjení pásky přímo na jednu nebo druhou cívku, vyvažovací páku k pohonu páskou na konci jejího odvinutí prostřednictvím vychylovacích křídel.

Tiskací zařízení pro bodový tisk znaků a grafických obrazců

Načítavanie...

Číslo patentu: 229051

Dátum: 15.04.1986

Autor: Černík Jaroslav

MPK: G06K 1/12

Značky: grafických, obrazců, znaků, tiskací, bodový, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací zařízení pro bodový tisk velkého souboru abecedně číselných a jiných znaků a pro tisk grafických obrazců se týká výpočetní a automatizační techniky. Vynález řeší tisk abecedně číselných a jiných znaků a grafických obrazců s vyšší kvalitou tisku, takže křivky znaků jsou spojité a body se překrývají. Řeší se tím také možnost tisku znaků různých abeced, zesílených částí znaků, sklon znaků a různá velikost znaků. Zařízení tvoří řada...

Zásobník tiskací hlavice pro vícekřivkový nespojitý záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: 228446

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kotek Bedřich

Značky: záznam, tiskací, vícekřivkový, nespojitý, zásobník, hlavice

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník tiskací hlavice pro vícekřivkový nespojitý záznam, přizpůsobený ke spojení s hřídelem tiskacího zařízení, kde zásobník má tvar dutého vícebokého pravidelného hranolu, rozděleného ve vnitřní části radiálními přepážkami a jehož jedno čelo je uzavřeno, vyznačující se tím, že v čele zásobníku je vytvořeno jednak středové válcové zahloubení (2) a jednak průběžná čelní drážka (3) stejné hloubky jako hloubka středového válcového zahloubení...

Tiskací hlavice pro nespojitý vícekřivkový záznam

Načítavanie...

Číslo patentu: 228445

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kotek Bedřich, Háze Milan

Značky: nespojitý, hlavice, záznam, tiskací, vícekřivkový

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací hlavice pro nespojitý vícekřivkový záznam, vytvořená ze zásobníku ve tvaru dutého vícebokého pravidelného hranolu s jedním uzavřeným čelem, rozděleného ve vnitřní části radiálními přepážkami, naplněnými tiskacími barvami, do nichž zasahuje tiskací hrot uložený v každé obvodové stěně zásobníku, vyznačující se tím, že tiskací hrot má tvar osazeného válce, kde větší dutý válec (1) tiskacího hrotu zakončený dutým komolým kuželem (2) je...

Tlumicí zařízení pro tiskací kladívkové ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225141

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kling Adam, Heider Ulrich, Treiber Dieter

Značky: tiskací, ústrojí, zařízení, kladívkové, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumicí zařízení pro tiskací kladívkové ústrojí v psacích a dálnopisných strojích, obsahující cívku s kotvovou pákou uloženou v magnetickém poli cívky a zatíženou v klidové poloze vratnou přužinou, a elektronickou jednotku k buzení cívky, zahrnující obvod pro vytváření budicího proudu, a obvod pro vytváření přídržného proudu, vyznačené tím, že obsahuje doraz ve tvaru výkyvné lomené páky (5) pro zabrzdění tiskacího kladívka (1) při vratném...

Tiskací mechanismus řádkové tiskárny s elektromagnetickým vybavováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 224449

Dátum: 01.12.1985

Autor: Brož Václav

Značky: vybavováním, elektromagnetickým, mechanismus, tiskárny, tiskací, řádkové

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací mechanismus řádkově tiskárny s elektromagnetickým vybavováním, složený z kladívkových bloků, zejména pro stroje na zpracování informací, vyznačující se tím, že každý kladívkový blok (10) je tvořen hlavou (20), v jejíchž drážkách (21) je na kladívkovém čepu (22) otočně uložena řada kladívek (30) s roztečí dvojnásobnou než je rozteč sloupců tisku, z nichž každé má rozšířenou tiskací plochu (31), svým ozubem (33) je kladívko (30) v dotyku...

Mozaiková tiskací hlavička

Načítavanie...

Číslo patentu: 214194

Dátum: 15.02.1985

Autor: Litovčenko Sergej Sergejevič

Značky: tiskací, hlavička, mozaiková

Zhrnutie / Anotácia:

Mozaiková tiskací hlavička, mající duté těleso, ve kterém jsou umístěny elektromagnety, z nich každý sestává z magnetického obvodu z magneticky měkkého materiálu a kostry s vinutím. Uvnitř každého magnetického obvodu je zhotoven podélný průchozí kanál, ve kterém je umístěna kotva s na ní upevněnou jehlou, která se jedním čelem opírá o pružinu. Přitom část magnetického obvodu, v místě, kde se přimyká k čelu kotvy pružina, má zvýšenou hodnotu...

Tiskací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 217940

Dátum: 15.12.1984

Autori: Uhlíř Milan, Čmelík Bohumil

Značky: tiskací, stanice

Zhrnutie / Anotácia:

Tiskací stanice pro tisk výplatních pásek je jednou ze stanic kontinuální linky pro balení sáčkovaných výplat. Kromě vlastní tiskárny je vybavena zařízením pro hlídání průchodu konce papíru, střihacím zařízením pro oddělování jednotlivých výplatních pásek a zařízením pro jejich odvod a dopravu na dopravník linky pro balení výplatních sáčků, kde jsou umísťovány bankovky a mince příslušné výplaty, připravené předchozími stanicemi linky.

Zařízení k vyrovnávání nerovnoměrnosti odběru tiskací pasty v tlakové stěrce potiskovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224079

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jiříček Václav, Jančík Pavel

Značky: vyrovnávání, potiskovacích, stěrce, tiskací, strojů, pasty, nerovnoměrnosti, zařízení, tlakově, odběru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání nerovnoměrnosti odběru tiskací pasty v tlakové stěrce potiskovacích strojů při stálé dodávce tiskací pasty do tělesa tlakové stěrky, vyznačující se tím, že prostor (2) vymezený tělesem (1) tlakové stěrky obsahuje pružné těleso (5).

Tiskací sekce ofsetového svitkového rotačního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218898

Dátum: 01.07.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: svitkového, rotačního, stroje, ofsetového, tiskací, sekce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů s třemi tiskacimi mechanismy. Jeho cílem je vytvoření racionálně vyrobitelných a mnohostranně upotřebitelných tiskacích sekcí. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby u tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů sestávajících ze tří tiskacích mechanismů, sestávajících každý z formového válce a přenosového válce, jejichž přenosové válce jsou umístěny v excentrových...

Ofsetové tiskací sekce pro tisk s pryžových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218880

Dátum: 01.07.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: tiskací, sekce, pryžových, ofsetové, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ofsetových tiskacích sekcí pro tisk s pryžových forem se čtyřmi tiskacími mechanismy, jejichž přenosové mechanismy jsou pro zapojení a vypojení tlaku ulomeny v excentrových pouzdrech. Cílem vynálezu je racionální výroba tiskacích sekcí. Tiskací sekce mají být dále vyráběny s většími možnostmi použití. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby tytéž boční stěny mohly být použity pro vertikální i horizontální pohyb papírových pásů. V daném...

Mozaiková tiskací hlavička

Načítavanie...

Číslo patentu: 214307

Dátum: 01.06.1984

Autor: Litovčenko Sergej Sergejevič

Značky: hlavička, tiskací, mozaiková

Zhrnutie / Anotácia:

Mozaiková tiskací hlavička, obsahující kostru cívek s mnoha sekcemi, umístěnou v dutém tělese, zhotovenou z magneticky měkkého materiálu a mající podélný průchozí kanál, ve kterém jsou za sebou umístěny kotvi s jehlami. Kostra s mnoha sekcemi je vytvořena za sebou jdoucími čely a osazeními. Uvnitř osazení mezi čely jsou zhotoveny drážky a umístěny cívky, jejichž vývody procházejí podélnou drážkou vytvořenou v dutém tělese. Na jednom čele dutého...

Tiskací sekce ofsetových svitkových rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218900

Dátum: 09.04.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: sekce, svitkových, tiskací, ofsetových, rotačních, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů se čtyřmi tiskacími mechanismy pro tisk s pryžových forem a satelitní tisk. Cílem vynálezu je racionální výroba hotových a mnohostranně použitelných tiskacích sekcí. Úkol vynálezu spočívá ve vytvoření svitkových ofsetových rotačních sekcí, které jsou vybaveny jedním satelitním válcem a čtyřmi tiskacími mechanismy, které se zase skládají z formového válce a přenosového válce,...

Tiskací sekce ofsetového svitkového rotačního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218899

Dátum: 09.04.1984

Autor: Feustel Harald

Značky: rotačního, svitkového, stroje, ofsetového, tiskací, sekce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tiskacích sekcí ofsetových svitkových rotačních strojů se třemi tiskacími mechanismy pro planetový tisk a také pro tisk s pryžových forem a tisk na principu tříválcové soustavy. Jeho cílem je racionální výroba a mnohostranné použití tiskacích sekcí. Úkol vynálezu spočívá v tom, aby se v podobných tiskacích sekcí umožnil při zachování stejného provedení stěn planetový tisk, tisk na principu tříválcové soustavy a tisk s pryžových...

Tiskací hlava pro bodový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214594

Dátum: 30.03.1984

Autor: Černík Jaroslav

Značky: hlava, bodový, tiskací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání tiskacích drátků ovládaných elektromagnety v tiskací hlavě. Tiskací hlava pro bodový tisk abecedně číselných a jiných znaků s vysokou kvalitou tisku, u které jsou tiskací drátky uspořádány alespoň do 3 sloupců přičemž vzdálenost krajních sloupců je větší než šířka matice znaku. Předmět vynálezu nejlépe charakterizuje obr. 1 a 2.