Patenty so značkou «těžkých»

Čidlo pro průběžné hlídání a signalizaci teploty klikových a ojničních ložisek těžkých pístových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260580

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimíček Adolf, Junek Jiří

MPK: G05D 23/10

Značky: pístových, signalizaci, těžkých, teploty, strojů, hlídání, ložisek, klikových, ojničních, čidlo, průběžné

Text:

...odstraňuje možnost vzniku úrazu od pohybujíciho se ústrojí. Podstatnou výhodou čidle je jeho jednoduchá. konstrukce, je snadno vyrobitelná z běžně dostupných prvků a pro svou jednoduchou je zaručene jeho vysoká spolehlivost.Na přlloženém výkreau je na obr. 1 a obr. 2 echematicky znázorněno příkladné provedení čidla pro průběšně hlídání teploty tukových a ojničních loäieek těäkých pistovych strojů podle vynálezu.čidlo podle vynalezu je...

Způsob kování těžkých podélných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270033

Dátum: 13.06.1990

Autori: Grégr Miroslav, Burda Svatopluk, Velísek Jiří

MPK: B21J 1/04

Značky: kovaní, těžkých, podélných, způsob, výkovků

Text:

...podle vynálezu,zejména retard e válcd, ktorý se provádí tvárením výchozího polotovaru za tepla tvářecím nástrojom, ktorý se radiálně aatlačído stredové oblasti těla polotcvaru s následným obggawnnnýl srovnéním vzniklých vyetupkd potom se polotovar otočí pro dalií kování. Podstata vyndlezu apočívá v tom, že podőlnd oea tvdŕeoíhondetroJe Je rovnoběäná a podélnou osou polotcveru a Jehož délka Je neJméně rovno dćlce tvářeného polotoveru, potom...

Způsob dekontaminace a detoxikace vod s obsahem kyanidových, nitrilových a podobných sloučenin, případně těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267816

Dátum: 12.02.1990

Autori: Marvan Petr, Bureš Jiří, Jamborová Marta, Marvanová Ludmila

MPK: C02F 1/58, C02F 3/34

Značky: detoxikace, způsob, sloučenin, podobných, kovů, těžkých, obsahem, případně, kyanidových, dekontaminace, nitrilových

Text:

...v kultivačním reaktoru. Manípulace se usnadní kultivací mikroorganismů živinami na impregnovaných výmenných spalitelných výplních reaktorů. Prípustné je i přítomnost nepathogenních bakterií a jiných mikroorganismů. Společenství přežívá v rozšířeném rozsahu životních podmínek, obnova plné funkční schopnosti nastává návratem do oblasti normálních pracovních podmínek. Těžké kovy a některé jiné škodlivé látky se koncentrují do odumírající...

Kompozice snižující vyluhovatelnost těžkých kovů z heterogenních zdravotně závadných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266712

Dátum: 12.01.1990

Autori: Nevosád Zdeněk, Drábek Bořivoj, Zahrada Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: těžkých, závadných, heterogenních, kovů, zdravotne, snižující, látek, vyluhovatelnost, kompozice

Text:

...hmot. oxidu vápenatého, s výhodou 45 až 55 procent, 10 až 80 .hmot. oxidu křemičitého, s výhodou 25 až 35 a 5 až 40 hmot. oxidů železa a hliníku. Měrný povrch pevných složek pojiva, tj. látky s těžkými kovy a disperzní složky, například cementu, strusky, škváry, cementářských úletů, popílku, musí být vyššíHmota podle vynálezu váže nevázané těžké kovy, takže jejich vyluhovatelné množstvíV destilované vodě i v kyselém prostředí...

Pevné ložisko těžkých vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264453

Dátum: 14.08.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: pevně, těžkých, zařízení, vodních, ložisko

Text:

...nádobou.Výhodou pevného ložiska podle vynálezu je dokonalé uložení a utěsnění koule, čímž je zabráněno vnikání vody do ložiska. Rovněž je výhodou nízký koeficient tření ložiska. Důsledkem je podstatné zvětšení spolehlivosti a životnosti ložiska při zmenšení energetických nároku na otáčení vrat. Výhodou je také možnost čištění ložiska při provozu, aniž by bylo nutno vyčerpat vodu z komory, protože mazací a vypouštěcí prvky ložiska jsou...

Katalyzátor pro reformování těžkých benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262895

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 23/64, C10G 35/09, B01J 21/04...

Značky: benzinu, těžkých, katalyzátor, reformování

Text:

...stavu. Katalyzátor má anižený opsah platiny i pro reformování alkanických surovín, které se obtížně reformuji a vedle zvýšené koncentrace rhenia obsahuje případně účinný aktivátor dehydrocyklizačních reakcí - iridiumr Nevú.kata 1 vzátor se vyznačuje vysoce čistým nosičema ktorí jąhaxnmvověn zaysenxmobeahem chloru proti obvyklým způsobům s obsahem 07 až0.9 hmot. a dále etabilizujicim titandioxidem, který výhodně přichází ze suroviny -...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících spalováním těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261980

Dátum: 10.02.1989

Autori: Černíková Helena, Černá Alena, Formánek Josef, Holečková Helena

MPK: B08B 3/10

Značky: zbytků, spaľovaním, způsob, těžkých, zpracování, pevných, frakcí, vznikajících

Text:

...vyloužený zbytek ztíltruje a vyžíhá» při 900 až 1000 C a Spavlíny se zachytí ve filtrátu prvního stupně. Ve druhém stupni je zbytek loužen obohaceným tlltrátem za teploty 44.5 .až 50 C, s výhod-ou za teploty 48 až 52 C za neustátlého michaní po dobu nejrnéně 60 minut. Ve filtrátu druhého stupně jsou zaohy-cezny sírarny s velkým obsahem Iüľlxñłlĺtl a niklu.Základní účinek vynálezu spočívá. V tom,že se bez velkých finančních nákladů zužitkují...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš

MPK: C10G 35/09

Značky: těžkých, způsob, alkalických, směsi, benzinu, cyklanických, reformování

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při spalování těžkých frakcí ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260828

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Josef, Bauer Jaroslav, Černá Alena, Holečková Helena

MPK: F23J 3/00

Značky: spalování, způsob, pevných, vznikajících, frakcí, těžkých, zbytků, zpracování

Text:

...80 °C a normálního tlaku po dobu nejméně 60 minut za neustálého míchání.. 260 828 Základní účinek vynálezu epočivá v tom, že se bez velkýchfinančních nákladů zužitkují zbytky odpadající při spalování těžkých frakci ropy na sloučeníny s vysokým obsahem niklu a vanadu. Tento způsob je rovněž ekologicky výhodný.Vynález je bliže vysvětlen pomoci dále uvedených přikladů jeho provedení.Pokusy s louženim při laboratorní teplotě byly prováděny...

Zařízení pro přemisťování těžkých tovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244919

Dátum: 15.07.1988

Autor: Šalomoun Vladimír

MPK: B65G 47/52

Značky: tovarů, zařízení, těžkých, přemísťování

Text:

...nejdále vysunuté části. Tím zcela nebo zčásti vysunutá teleskopicky roztažitelná ramena 13 tvoří v závislosti na poloze obráběcího stroje můstek mezi přemisťovacím zařízením a obráběcím strojem a po tomto můstku je možno přemisťovat v žádaném sledu palety 2 s tovary ze stolu 9 k příslušnému ob raběcímu stroji a zpět na stůl po provedení operace.V rámci vynálezu je možno podpěru 14 rozmanité uspořádat. V jednom z alternativních provedení...

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Beyer Erwin, Bayer Karl, Andrä Hans-peter, Lohmann Manfred, Andrä Wolfhart

MPK: E01D 19/04

Značky: přestavitelné, zdvíhaní, staveb, břemen, spouštění, mostních, těžkých, výškově, přenášení, případně, ložisko, zejména

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Způsob odstraňování těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257658

Dátum: 16.05.1988

Autori: Fuka Tomáš, Franče Pavel

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, odpadních, kovů, způsob, těžkých

Text:

...míchiní, avšak nourčujo aojí dobu. Tuto zahrnuje tzv. Canpovo číslo ggkdo t jo doba mtchání (viočkování).vo všech součaoných diatiotch staniotoh jo však celý proooo vodou pouzo jako procoo neutralizaoo bo ohledu na nutnost rání ousponzo. Tím dochází ko snačnému vynáäeni těžkých kovů do odtoku.Uvedené ne 1 os 1 c.t 1 c,r odstraňuje 211251505 podle Vjfľliĺlůñll, gisaš-.ořš podstata apočtvá x Lom, že proooo koaguluco so provádí za...

Způsob odstraňování komplexně vázaných iontů těžkých kovů z roztoků, zejména z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 256692

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franče Pavel, Fuka Tomáš

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, způsob, iontů, kovů, vázaných, zejména, těžkých, komplexne, roztoku, odpadních

Text:

...při konečném vypouštění odpadních vod.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména V tom, že tímto způsobem lze poměrně snadno snížení koncentrace těžkých kovů V odpadních vodách pod 0,3 mg.11, přičemž postup není technologicky náročný a ekonomicky je značné výhodný.vynález jedá 1 e vysvětlen na příkladech jeho možného konkrétního provedení.Bylo zpracováno celkem 2 m 3 odpadní vody z výroby plošných spojů obsahující 200 mg.11 Cu a 300 mg.l~ 1...

Pozemní dráha pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 256464

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čtvierka Alfréd, Čihař Jaroslav, Klečatský Vojtěch

MPK: E21F 13/02

Značky: pozemní, dráha, břemen, těžkých, přemísťování

Text:

...fk přepravní plošině g. V obou směrech jízdy jsou na přepravní plošině g umístěny směrné otvory gg pro připojení neznázorněné tažné a zajištovací jednotky, Pro zvýšenístebi 1 ity, zejména při průjezdu v obloucích tratě, je pozemní dráha opatřena kotvícími nosníky A, které jsou tvořeny nosníky profilu U, spojené se žlaby 1 pomocí úchytů 5, přičemž ukotvení k počvě důlního díla je zajištěno kotvícími svorníky Q. Pro průjezd v obloucích tratě je...

Způsob zpracování těžkých dehťových kalů z procesu zplyňování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255053

Dátum: 15.02.1988

Autori: Říha Jaroslav, Lancingr Josef, Půža Julius, Rak Pavel

MPK: C02F 11/18

Značky: procesu, způsob, těžkých, zpracování, kalů, uhlí, zplyňování, dehtových

Text:

...uhlí obsahuje vyráběný plyn také vodní páru, páry dehtu a drobné částice uhelné vsázky, případně popeloviny. Při následném ochlazení vyrobeného plynu vzniká kondenzát, který se rozděluje na jednotlivé složky - dehet, fenolové vodyTěžké dehtové kaly obsahují vodu, mechanické částice a v průmyslu použitelné organické látky.složení těžkýoh dehtových kalů udáva jako příklad tabulka 1.T a b u l k a l - Složení těžkých dehtových kalů /příklad z...

Zařízení pro pohon a brzdění vřeten, zejména vřeten těžkých skacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254092

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skopalík Josef, Seifert Miloš, Chlubna Blažej, Fuxa Lubomír

MPK: D01H 7/22

Značky: vřeten, zejména, zařízení, strojů, brzdění, těžkých, pohon, skacích

Text:

...pohyb a dosažení optimální usazené poloe hy. ÍV daném případě se popisuje systém se dvěma spojkovými čelietmi il, 53 Je možno podle vynálezu realizovat 1 kon-Ž krétní řešení s více spojkovými čelistmi a náležitým počtemDo otvorů gig, jłł, jgg, ggi oddělovacích ramen jsou vloženy tlačné pružiny Ž, jejichž konce zasahují do protilehlých vybrání íłg, ggg, vytvořených v přivrácených stěnách spojkových čelistí ił, ig , jak je znázorněno na...

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pivooka Petr, Schwarz Vladimír, Vavoín Petr, Argay Vladimír, Trmae Jioí, Kebhart Miloslav, Mazae Rudolf, Vojta Vladimír

MPK: C02F 11/14

Značky: těžkých, obsahem, průmyslových, komplexu, kovů, způsob, toxických, odpadů, detoxikace, solí

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Způsob oddělení těžkých kovů od aminokarboxylových komplexujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245861

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ludvík František, Eichoo Viktor

MPK: C02F 1/42

Značky: způsob, aminokarboxylových, kovů, látek, těžkých, komplexujících, oddělení

Text:

...nebo jejich solí se před uvedením do kontaktu s -mněničem iontů majícím polyetylénimínové funkční skupiny přidávat hořečnazté a/nebo vápenaté ionty ve formě chloridu a/nebo stranu a/nebo dusičnanu a/nebo hydrogenuhličitanu a/nebo oxidu o koncentraci 0,1 až 100 mmol/l.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že polyetyléniminové funkční skupiny ionexu vykazují- tak vysokou afinitu vůči těžkým kovům, že způsobí i rozště-pení vazby těžkého...

Transportní zařízení pro přepravu těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 236176

Dátum: 01.12.1987

Autori: Peterka František, Kraus Ivan, Svoboda Arnošt, Drba Jaroslav, Barták Jiří, Střelec Miloš, Podrázský Bohumír, Beneš Jiří, Štěpánek Jan, Táborský Jiří

MPK: B65G 41/02, E02F 9/02

Značky: zařízení, břemen, transportní, těžkých, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je umožnit ekonomické nakládání, přepravy a skládání celků pásové dopravy na povrchových lomech bez nutnosti jejich demontáže na lehčí díly, a to buď jejich najetím na transportní zařízení, nebo spuštěním na transportní zařízení po jejich předchozím vyzvednutí a podjetí transportního zařízení. Zařízení je tvořeno rámem (l) spojujícím housenicové podvozky (2) opatřeným v horní části rovinnou plošinou (3), jejíž délka v podélném...

Způsob výroby rozměrných klikových hřídelů zejména pro vznětové motory těžkých nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243099

Dátum: 15.11.1987

Autori: Baník Jozef, Kosteeka Richard, Jasovský František, Prokop Jaroslav

MPK: B21K 1/08

Značky: rozměrných, výroby, automobilů, motory, klikových, nákladních, vznětové, zejména, hřídelů, způsob, těžkých

Text:

...je dostupné většinou pouze z devízové oblasti. Na tomto zařízení, pokud má být ekonomicky využite, je třebasvyrábět jedlnotný sortiment klikových hřídelů,případně podobných součástí.Uvedené nevýhody podstatné odstraňuje způsob výroby rozměrných kllkových hřídeąlů podle vynálezu, jehož podstatou. je, že polotovar klikovvéhjo hřídele sestává ze dvou nebo více částí, které se přesně vykovou odděleně na běžném mechenickém lisu vzápustkách a po...

Způsob odstraňování těžkých kovů a dezaktivace radioaktivních kapalných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253478

Dátum: 12.11.1987

Autori: Zubček Ladislav, Novák Luboš, Bernát Vincent, Polanský Milan

MPK: G21F 9/04

Značky: způsob, radioaktivních, kapalných, odstraňování, dezaktivace, kovů, těžkých, odpadů

Text:

...kapalnému odpadu se přidá karbidové vápno o koncentraci aktivního oxidu vápenatého 0,1 až 30 5 hmotnostních v množství 0,001 až500 kg na m 3 kapalněho odpadu. Vzniklá pevná fáze se od kapalné fáze oddělí běžnými postupy. «Použitím karbidověho vápna k odstraňovaní těžkých kovů a desaktivaci při čištění odpadních vod, roztoků a suspenzí uranového průmyslu způsobem podle vynálezu je možno plnohodnotně nahradit běžně používaná vápna, přičemž...

Maznice těžkých řetězových čepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243117

Dátum: 15.10.1987

Autori: Klempa Štefan, Pilát Jozef

MPK: F16N 11/10

Značky: čepu, těžkých, maznice, řetězových

Text:

...místo. Výhodou je take to, že vysouvací mazací hlavy místo posuvu celá maznice snižuje podstatne setrvačne hmoty a usnadňuje tak funkci meznioe.Na přiloženém výkrese je znázorneno příklednć provedení maznice v rezu.Maznice těžldch řetězovych čepd v příkladném provedení podle vynálezu sestava z mazací hlavy IJ, která je suvně uložena ve vybraní vytvořeném v jednom konci telesa 1 a uzavřeném víkem § s otvorom, kterým je prostrčen pracovní...

Zařízení k zavádění maznice k mazacím místům čepů, zejména těžkých řetězů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243116

Dátum: 15.10.1987

Autori: Višacký Viliam, Páva Pavol

MPK: F16N 25/00

Značky: zavádění, čepu, zařízení, maznice, zejména, místům, řetězů, mazacím, těžkých

Text:

...koncový spínač a druhý koncový spínač, pro vymezení rozsahu pohybu lcyvněho ramene, k němu je připevněne výsuvna maznice, její střed leží na rotační kružnici čepu řetězu, přičemž oba koncové spínače jsou propojeny s ovlćdacím ústrojím výsuvného unáěecího trnu a msznice.Výhodou zařízení podle vynálszu je to, že umožňuje dokonale promazení čepd i u řetězd s neklidným chodem. - Na přilošeněm výkresu je schamaticky znázoměno příkladné provedení...

Injektor čistých svazků těžkých iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253200

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kult Karel

MPK: H01J 37/317

Značky: injektor, čistých, svazků, těžkých, iontů

Text:

...čistých svazku těžkých iontů je tvořen vakuovou komorou 1. Na jejím vstupu je uložen zdroj g svazku iontů a extrakční elektroda 3, která je uohycena na čelní straně separačního permanentniho magnetu l. svazek iontů je veden po transportní dráze konstantního zakřivení mezi pölovými nástavci 3 separačního permanentního magnetu l, vybavenými otočnými klíny g pro nastavení úhlu vstupní a výstupní hrany. Separační permanentní magnet l s...

Zařízení pro přesun těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241264

Dátum: 01.09.1987

Autori: Kalásková Olga, Veverka Václav

MPK: F27D 3/12

Značky: předmětů, zařízení, těžkých, přesun

Text:

...výkreeech, kde na obr. 1 je znázorněno zasouveoí zařízení v nárysu a na obr. 2 je bokorye zařízení.Zařízení pro přeeun těžkých předmětů tvoří podélnć zaeouvecí zařízení, to jsou kolejnice 2, podvozková kola § a podélně noaníky 1. Příčná zaeouvaoí zařízení je uloženo.na podélném zaeouvacím zařízení a tvoří jej příčné nosní ky 5, mezi kterými jsou suvně uložený vaunuté noeníky 2,které jsou nepatrně nižší než příčné nosníky 1.à Příčná...

Zařízení pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 243869

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: E21F 13/08, E21F 7/00

Značky: těžkých, břemen, zařízení, přemísťování

Text:

...je tvořeno ocelovou základovou deskou 3, na které je upevněna dvojice lůžek il pro tekutinové vzpěry lg, kupříkladu hydraulické stojky - nejsou znázorněny. Ve vodítkách ll, které jsou připevněny k základové desce A, je uložena vodicí tyč gg, s výhodou ocelového I profilu. K vodicí tyčí lg je přivařen úchyt 1 s pruchozím otvorem Zł křížového prúřezu,ve kterém je provlečen tažný element Q, např. článkový řetěz, jehož poloha je zajištěna...

Způsob odstraňování komplexů těžkých kovů z odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240175

Dátum: 01.06.1987

Autori: Menaker-arkadij Borisovie, Zlobin Valerij Filipovie

MPK: C02F 1/62

Značky: odstraňování, těžkých, odpadních, způsob, komplexu, kovů

Text:

...jak bylo doposud publikováno,dojde k uvolnění kovů z komplexů a vytvořÍ~se poměrně dobře sedimentující sraženina. Takto uvolněné komplexotvorné látky,které původně vázaly kovy, zůstávají dále ve vodách a při styku v recipientech se sedinenty. kde jsou vysráženy nebo nasorbovány-kovy. dochází k opětovnému rozpuštění kovů a předchozí čistění s dialkyldithiokarbamidanem ztrácí význam.Uvedené nedostatky známého.stavu techniky v...

Způsob zpracování těžkých podílů odpadajících z výroby isobutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250526

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novrocík Jan, Kotůlková Svatava, Macek Vladimír, Novrocíková Marta, Malík Miloš

MPK: C07C 31/12

Značky: výroby, způsob, podílu, těžkých, odpadajících, isobutanolu, zpracování

Text:

...na konečnou teplotu 12 °C. Vyloučené krystaly byly odsáty, promyty 80 mililitry benzenu, vysušeny na vzduchu, čímž bylo získáno 142 g látky obsahující 99 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu.Matečný louh 0 hmotnosti 850 g a obsahující 76,5 hmotnostních triisobutylaminu, 5,2 hmotnostních 2,2,4-trimetylpentan-LB-diolu a 1,7 0/0 hmotnostních diisobutyl-n-butylaminu byl během 15 min vkapán do suspenze 472,7 g kyseliny fumarové v 1 220...

Tahač pro přepravu těžkých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249722

Dátum: 15.04.1987

Autor: Havelka Igor

MPK: B66F 7/10

Značky: tahač, těžkých, prepravu, předmětů

Text:

...vlnovec, ktorý je připevněn na rámu tahače . Pneumatický motor a pneu» natický vlnovec jsou spojeny ee zdrojem tlakového vzduchu pomocí ovládacích prvků a jsou napojeny na tlakovou hadici na stlačený vzduch v hale. Hadice má rychloepojku a její délka se rovná vzdálenosti soueedního pracovištěo.Použitím pneumatického tahače místo podlahových dopravníků nebo místo nevýbušného vozíku dojde k úspoře investičních prostředků (stavební i...

Podvozek pro převážení těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234321

Dátum: 01.03.1987

Autor: Mainx Oskar

MPK: B61F 1/14

Značky: podvozek, těžkých, převážení, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení rovnoměrného rozdělení tlaku podvozku pro zasun parogenerátoru na všechna tři pojezdová kola při jejich minimálních rozměrech a při minimální výšce podvozku. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním axiálního naklápěcího ložiska (10) mezi ložnou deskou (13) připevněnou k patce (14) břemene (l5) a základní deskou (l), ke které jsou zespodu připevněna tři pojezdová kola (2). Spojnice každého pojezdového kola (2) a osy...

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234304

Dátum: 01.03.1987

Autor: Haluza Jaroslav

MPK: B65G 1/04

Značky: regál, tyčí, těžkých, uložení, mechanizovaný, dlouhých

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaný regál pro uložení dlouhých těžkých trub nebo tyčí řeší skladování materiálu větší hmotnosti, s nímž se manipuluje pomocí jeřábu. Jednotlivé skladovací plošiny vyjíždějí po straně regálu do prostoru ovládaného jeřábem. Jejich pojezd je vyvolán svislým tahem jeřábového háku, působícího na svislý náhonový řetěz, který uvádí do otáčivého pohybu hlavní hnací hřídel. Tato přes převody ostatní hnací hřídele plošin. Na těchto hřídelích...

Způsob hydrogenačního zpracování frakce těžkých uhlovodíků obsahující kovy, asfalteny, sloučeniny síry a sloučeniny dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235073

Dátum: 15.02.1987

Autori: Quick Leonard Michael, Hensley Albert Lloyd

MPK: C10G 49/04

Značky: sloučeniny, asfalteny, kovy, těžkých, dusíku, síry, frakce, způsob, obsahující, uhlovodíku, hydrogenačního, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenačního zpracování frakce těžkých uhlovodíků obsahujících kovy, asfalteny, sloučeniny dusíku a sloučeniny síry, pro snížení obsahu kovů, asfaltenů, sloučenin dusíku a sloučenin síry v této frakci, při němž se tato frakce uvede ve styk s hydrogenačním katalyzátorem v přítomnosti vodíku přičem hydrogenační katalyzátor obsahuje hydrogenační složku, která zahrnuje kovový molybden a chrom, jejich kysličníky, jejich sirníky nebo směs...

Způsob redukce kasiteritu v koncentrátech těžkých minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247719

Dátum: 15.01.1987

Autor: Luna Jan

MPK: C25B 1/00

Značky: způsob, koncentrátech, těžkých, kasiteritu, redukce, minerálů

Text:

...nádoby,zaleje elektr-olytem tvtořeným 1 až 2 voodným roztokom kyseliny sírová a na kasite-rit se působí vodíkem ve stavu zhodu, vznikajícím průchodem stejtnosměrného elektrickéh-o proudu ele-ktrolytem za vzniku povlaků kovového cínu na povrchu kasiteritových zrn.Hlavní výhodou tohoto postupu je mini 4 mál.ní narušení minerální asociace ve vzorku a velmi nizký stupeň kontaminace.U rudních mirnerálů nedochází k žádnému nnarušení, u...

Způsob výroby pryskyřic z těžkých produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247496

Dátum: 15.01.1987

Autori: Navara Milan, Zelenka Jan, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav

MPK: C08F 32/08

Značky: těžkých, pryskyřic, způsob, pyrolýzy, produktů, výroby

Text:

...benzinu, z něhož se destilačně oddělí C 5 laci při tlaku 10 až 40 kPa, teplotě v hlavě 75 až 95 OC, ve spodku 140 až 170 OC při minimálnim teplotním spádu ve vařáku kolony.-frakce a zbytek se podrobi vakuové desti Základem technologického postupu přípravy suroviny pro polymeraci na pryskyřice je zabráněni přístupu kysliku a šetrná vakuová destilace s malým tepelným zatíženim na krátkou dobou prodlení při destilaci a ohřevu nástřiku na vyšší...

Způsob parního krakování těžkých uhlovodíků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235962

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kochi Ikuyoshi, Yamaguchi Toshio, Morita Itsuo, Sakamoto Takayuki, Tomita Tadayoshi, Murakami Yachiyo

MPK: C10G 9/16

Značky: těžkých, zařízení, provádění, krakování, parního, způsobu, tohoto, uhlovodíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je uveden způsob a zařízení pro parní krakování těžkých uhlovodíků, při němž se využívá první krakovací zóna a následná druhá krakovací zóna, přičemž do první krakovací zóny se přivádí velký tepelný tok 42 000 až 294 000 kJ/m2h pro reakci směsí obsahující těžké uhlovodíky a páru a do druhé krakovací zóny se přivádí menší tepelný tok 63 000 až 42 000 kJ/m2h. Vynálezem se předchází usazování uhlíku na vnitřní stěně trubkového reaktoru.

Uchopovadlo těžkých kruhových bloků

Načítavanie...

Číslo patentu: 233190

Dátum: 01.12.1986

Autor: Hubálek Jan

MPK: B66C 1/28

Značky: uchopovadlo, kruhových, bloků, těžkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uchopovadla těžkých kruhových bloků jako např. částečně zchladlých tavenin kruhového průřezu, které je obsluhováno pouze jeřábníkem bez pomoci vazače. Uchopovadlo je kombinací čelisťového a řetězového závěsu. Je vybaveno ovládacím zařízením se střídavou funkcí umožňujícím sevření a rozevření úchytných čelistí. Charakteristický je obr. 1.