Patenty so značkou «textilních»

Způsob a zařízení pro odebírání dvousměrně vrstvených textilních přístřihů z hraničky a jejich přemísťování

Načítavanie...

Číslo patentu: 270348

Dátum: 13.06.1990

Autori: Lužný Jiří, Směšný Zdeněk, Vožda Vladimír

MPK: D05B 39/00

Značky: způsob, přemísťování, dvousměrné, textilních, zařízení, vrstvených, jejich, odebírání, přístřihů, hraničky

Text:

...na obr. 2-jsou nosné desky lg v podstatě čtvercováho tvaru s snímací hlavice lg jsou umíatäny v rozích.nosná desky lg, tedy ploäně. Na zbylých dvou ranenech lg jsou uchyceny odpružená nosné desky l 3, ktoré vs znázornená konkretním provedení mají tvar zkossnáho čtyřúhelníka. snínací hlavice lg jsou na nich uspořádány odlišné. V provedení na obr. 2 je použito tří snímeoích hlavic lg, která tvoří línii podal zadní hrany nosné desky 35,...

Tlustý útvar z textilních odpadů pro izolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 270254

Dátum: 13.06.1990

Autori: Řídký Jan, Ulrychová Jana, Hanuš Jaroslav

MPK: B32B 27/04

Značky: útvar, odpadů, izolační, tlustý, textilních, účely

Text:

...typy konstrukce desek, popřípadě pâsů podle vynálezu.Na obrázku 1 je znázorněna konstrukce desky, ve ktere jsou konstrukční prvky použity segmenty l o délce hodně s délkou útvaru, jejichž příčny řez má tvar liehoběžníku, ktere vznikly vyplnením obalu g z termoplaetickěho materiálu opracovaným textilním odpadom 3. Jako vnějěích vrstev 4, spojujících jednotlivé segmenty l, je použito netkané teçtilie. Pojicím materiálem je termoplastická síř,...

Vzorovací zařízení textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270220

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baš Aron, Bakulin Jevgenij, Rivin Valentin, Stojanov Igor, Makarov Vladimir

MPK: D04B 15/74, D03C 1/06

Značky: textilních, vzorovací, zařízení, strojů

Text:

...což vylučuje možnost zachycování snímacích prvků hlavami kôdovacích prvků při otáčení bubnu.Popsaná konstrukce nožky kôdovacích prvků umožňuje jejich snadné vsazování a k jejich zajištění dochází následkem pružnosti nožky při rozevření jejích konců.vynález bude v následujícím vysvětlen podrobným popisem jednoho příkladného provedení vzorovacího zařízení textilních strojů s odkazy na připojené výkresy, na nichž ukazují obr. 1 schémátícké...

Směs pro povlékání válců textilních strojů a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270205

Dátum: 13.06.1990

Autori: Baryň Wlodzimierz, Ruciňski Jerzy, Šlusarski Ludomir

MPK: C08L 9/02

Značky: povlékání, výroby, válců, textilních, způsob, strojů, její, směs

Text:

...zlnsčnatćho s komplsxotvornýrn dispsrgačním prostüdksm ve formĺ kyseliny bsnsoovő v hmotnostnľm množství 1 až zoo 96. vztaženo na hmotnost chloridu zlnečnatůho, a trlsthanolamlnu v hmolnostním množství 1 až zoo 3 G, vstažsno na hmotnost chloridu zinsčnatóho. za teploty 293 až Gao K. načož so tímto-způsobsm přlpravsná pasta smicha s jinými stožkaml smžsi.Vsúzka chloridu zinočnatóho moditikovaná kyselinou bonzoovou a klothanolamísnsm jako...

Zařízení k navíjení válcových a kuželových křížových cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269095

Dátum: 11.04.1990

Autor: Egr František

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, textilních, kuželových, navíjení, cívek, strojích, křížových, válcových

Text:

...vodiče, kterým je přízs rozváděne podćl návinu. Jako nejvhodnějši provedení je takové, kde odvolovnci kroužok je střední mezi dalšími dvěma e může sloužit Jako brzdný, přičemž současně slouží Jako opěrný. Obe krsjní, popripade pouze jeden, může být hnecí e požedovenou obvodovou rychlosti pro ne 2 cs 269 09 s B 1víjení křížové cívky s danou nevíjecí rychlostí. Současně může být poeouváno nieto náhonu hnaciho kroužku podal šířky návinu.vynález e...

Zařízení pro ohmatávání koncového návinu navinutých cívek na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268949

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mrskoš Stanislav, Havlas Jiří, Holubec Jaroslav

MPK: D01H 13/24, B65H 63/08

Značky: textilních, cívek, návinů, strojích, ohmatávání, koncového, navinutých, zařízení

Text:

...popisu funkce.Na výkresu je znàzorněno zarizeni pro ohmatávâni koncového návinu navinuté civky ll, kdy v držaku 1, pevné spojeného s části stroje lg, je posuvně uloženo tàhlo g pevné spojene s kostkou 5, ve které je pevné přichycen doraz 5 a mikrospínač §. Dvoj~ činný valec Q s pístníci opatřenou na vnějšim konci čidlem lg jsou společně pevně,uchyceny v drážku Z, kyvné uloženem na čepu Q kostky §, přičemž je držák Z stabilizován pružinou...

Stroj na výrobu textilních podlahových krytin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268797

Dátum: 11.04.1990

Autori: Datschev Ljubomir, Milkov Michail

MPK: B31F 1/20, D04H 11/04

Značky: podlahových, výrobu, stroj, textilních, krytín

Text:

...držáku kliček.vynález bude blíže obJasněn podle připoJených výkresů, na nichž představuje obr. I v axonometrickám pohledu kineuatické schéma stroje, obr. 2 řez částí stroJe a obr. 3 řez A-A z obr. 2.Ve atroJi znázorněnám schánatioky na obr. 1 Je hnací hřídel g spoJen prostřednictvím rcdukčníłuo převodu § s výstupním hřirlelem . a pI-evodovým hřídelem 1(, jaj. . eey Jsou kolmé. Osy hnaoího hřídele 9 a výstupního hřídele Jsou spolu...

Způsob hydrofobní úpravy textilních nití nebo šitých spojů u nafukovacích hal a skladů proti pronikání dešťové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268361

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rathouský Jiří, Roučka Miroslav, Eckert Vít

MPK: D06M 15/643

Značky: způsob, pronikání, nafukovacích, textilních, spojů, skladu, proti, šitých, nití, hydrofobní, úpravy, dešťové

Text:

...jehož hlavní součástí jsou eatery kyseliny křemičitá, Jako například tetraetoxysilan.Výsledky praktické aplikace ukázaly, že tímto způsobem je možno zcela odstranit průsak deěřově vody po dobu životnosti nafukovací haly nebo skladu, ke kterému vždy při dosavadnim používání voskovoných textilnich nití pro ěití jednotlivých dĺlců nedocházelo.Sportovní natukovací hela, u které dodházelo k průsaku dešřové vody švy, byla po odstranění...

Zařízení k rozpojování plošných textilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266368

Dátum: 13.12.1989

Autori: Wollin Joachim, Nendel Wolfgang, Köhler Eberhard, Aschenbach Bernd, Aurich Horst, Malter Gerd, Rupf Dietmar, Ross Ingrid, Neuhaus Harald

MPK: B65H 3/22

Značky: výrobků, textilních, rozpojování, zařízení, plošných

Text:

...ľOPMĽĽĎDWTñJ|DI 1 UŇ 313309 MIEIGMJIY EÓIIÍÄMEGIľITJMVI Išlřläüilůłľľkĺ VI ľlľJF-WÍĚłĺI-lläü KPOMKOŇ ľlFłldKMMö. B GBEIMGMMOIŠTM CPT KüHECTlłIü TKEHVI.unmm uuuMüxMunTn ycTaMúmKM BýPTMKüabHOľ 0 M PumauMTmMhHmPw mmuuwwm nmmuy uuxmulmn M nmwnuuñ Konkmñ nun×aTmnu M wumucTMmro cunawu nm mnam npmnymm nmwnymnuü üTwMM m HmnumhmlllIINJJIHWTWZCJIDIŇÍJ VĽITüłłůlłlJlůł-OPŇÍJDPO DOH/lil MGKÄLY BBPXNVIM CHÚIĽM. üTllłíullľšlłł-lłlM Hi...

Způsob tváření pásu pro výrobu základního elementu paprsku bezkonfusorového prohozu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265993

Dátum: 14.11.1989

Autori: Flaška Miroslav, Krabec Miroslav

MPK: B21B 1/28

Značky: výrobu, pásu, základního, elementů, prohozu, strojů, bezkonfusorového, paprsků, textilních, způsob, tváření

Text:

...vlny pásu,korýtkovitosti a šavlovitosti. Také mez kluzu, tažnost a zbytková zásoba plasticity se pohybujl v úzce dąfinovaném intervalu. Tyto dosažené finální vlastnosti pásu dávaji předpoklad vyrábět z pasu základni komponenty s vysokými nároky na tuhost, přimost a rovinnoat technologiemi jako je ohýbání, střiháni, lisováni spod. s vysokou výtěžnosti.Přikladem použití navrhovaného způsobu je výroba polotovaru ve tvaru pásu pro základni...

Náhon brzdícího kotoučku brzdiček textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265935

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk, Suchánek Josef, Zelenka Jiří

MPK: D03J 5/24

Značky: strojů, textilních, brzdiček, brzdicího, kotoučku, náhon

Text:

...je přívody napojen do tělesa piezokeramického motorku. Přítlačná pružina může být válcová pružina či kuželová pružina a nebo planžetová pružina, vytvořená hvězdicovitě.Náhon brzdicího kotoučku brzdíček textilních strojů podle vynálezu je finančně nákladově levný a neobsahuje složité mechanické náhonové vazhy. Tento náhon podle vynálezu neumožňujetaké zanášení textilním prachem a nemění svoje funkční vlastnosti.vynález a jeho účinky jsou...

Způsob zakládání délkových útvarů, zejména textilních nebo kovových nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264637

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: zejména, textilních, způsob, provádění, zařízení, nití, útvaru, zakládání, kovových, délkových, způsobu, tohoto

Text:

...složky, které se vedou do zpevñovacího ústrojí 3 k dalšímu zpracování. okraje úseků l§se zarovnávají blíže neznázorněným ořezávacím zařízením lg, a to v místech naznačených šípkami. Na obr. Z je zakresleno v detailu současné zakládání nitě l první příčně vedené nitové soustavy spolu s nití ll druhé příčně vedené nitové soustavy mezi otočné kladky § horní strany respektive mezi otočné kladky § dolní strany. Otočné kladky Q, §l jsou...

Zařízení ke stříhání příze na textilních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikš Zbyněk, Bořil Lubomír, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/36, D03D 45/50, D03D 49/70...

Značky: strojích, příze, zařízení, textilních, stříhání

Text:

...ndžek způsobem umožňujícím pootočsní střižných dílů kolem své osy. Jelikož stříhání přísevse zúčastňuje vždy jen část střižných hran, lze tímto pootočením nahradit otupené části střižných hran částmi neotupenými. zavedením pomocné střižné hrany se docílí zvýšení spolehlivosti přestřižení příze po částečném otupení zakladních stfižných hran a prodloužení funkční schopnosti nůžek. Roztřepením koncu příze po přestŕižení je signalizováno...

Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdicími elementy brzdiček textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263411

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D01H 13/10, B65H 59/22

Značky: brzdiček, zařízení, ovládání, elementy, prítlačných, strojů, textilních, brzdicími

Text:

...brzdění.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázor Aňuje v nárysu v řezu zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu.Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu sestává z tělesa Ž brzdičky, které je opatřeno zadním čelem l a předním čelem 3, k...

Hmota pro třecí obložení, zejména pohonu textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263083

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Ivo

MPK: F16D 69/02

Značky: textilních, strojů, třecí, pohonů, zejména, obložení, hmota

Text:

...v přesné určité poloze, čehož při použití známých hmot nelze spolahlive dosáhnout.Pro zvýšení životnosti obložení a dosaženi přijatelných parametrů se v některých případech stykovô plochy obložení občas mažou tukovými nebo olojovými suspenzemi tuhých kluzných částio, například graľítu. Namazâni těchà to plech okamžitě ovlivňuje funkci obložení, která se však s ubývánim tohoto povrchového maziva neustále mění. Tato operace mazání také znanená...

Zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu skladače nebo velkonábalu na textilních úpravárenských strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263022

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stejskal Josef

MPK: B65H 23/00

Značky: velkonábalu, skladače, textilních, strojích, zařízení, regulátoru, náhonu, úpravárenských, řízení

Text:

...zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu skladače nebo velkonábalu na textilníoh úpravárenských strojích podle vyná~ lezu spočívají zejména ve snadnější obsluze, zvýšení životnosti a spolehlívosti zařízení a zejména ve zvýšení kvality zboží a zvýšení bezpečnosti práce.vynález je dále podrobnějí popsán na základě připojeného výkrzsu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro řízení regulátoru tahu náhonu...

Způsob brzdění nitě na textilních a oděvních strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262826

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D02H 13/26, B65H 59/28

Značky: způsob, brzdění, oděvních, nitě, textilních, strojích

Text:

...brzdící části a brzdícim kotoučem a nebo taze uvnitř mezi žebrovou brzdfcí částí a brzdícím zotoučem.Vyšší účinky zařízení podle tohoto vynálezu sooćívají v tom, že je možno dosahovat libovolně zvoleného průběhu taho 3262 825 vých sil při odsoukávání potáčů nebo jiných niřových těle za zařízením- Dále se také podstatné zlepší stavba a stavy napjatosti nití následného niřového tělesa, například křížove cívky nebo snovacího bubnu a nebo...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Modrijan František, Požár Vojmír, Crhonek Oldřich, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Lapeš František

MPK: D03D 47/26

Značky: textilních, vedení, zařízení, strojů, dopravního, řetězů

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Elektronický řídící obvod pro ovládání elektrodynamických brzdiček textilních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 262234

Dátum: 14.03.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: G05D 15/01

Značky: elektronický, nití, textilních, řídící, brzdiček, elektrodynamických, ovládání, obvod

Text:

...vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle příloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení elektronického řídícího obv-odu pro ovládání elektrických zařízení, zejména elektrodynamíckých brzdiček textilních nítí podle vynálezu.Elektronický řídící obvod podle vynálezu pro ovládání prorudu elektrodynamických brzdiček textilních nití je sestaven z doplňkové dvojice tranzistorů T 1 a T 2. Výkonový tranzístor T 1 je emitorem připojen...

Způsob vrstvení textilních odstřižků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261724

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jirsák Oldřich, Macková Iva

MPK: B32B 31/06

Značky: odstřižků, způsobu, textilních, způsob, vrstvení, tohoto, zařízení, provádění

Text:

...se textilní odstřižky s nízkou ohybovou tuhostí rozprogtřely v ploše.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob vrstvení textilních odstřižků, zejména tkanin, pletenin, netkaných textilií, jejich kompozítů nebo směsí, a zařízení k provádění tohoto způsobu, podlev 281 724 vynálezu. Při provádění způaobu se nejprve dle známých způaobů provede vynesení těchto odstřižků ze zásobníku pomocívynášecího pásu a poté se provede uložení na ukládaci pás....

Cirkulační okruh sušicího stroje na sušení pásového materiálu ve vznosu, zejména plošných textilních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261492

Dátum: 10.02.1989

Autor: Jiříček Václav

MPK: D06B 15/09

Značky: textilních, sušení, plošných, cirkulační, zejména, sušicího, pásu, materiálů, okruh, stroje, pásového, vznosu

Text:

...těles. Ukázalo se, že jde o vhodné řešení, které však přináší určité problémy, pokud se týká dostatečně účinného odvádění vzduchu, hromadicího se mezi tryskovými kanály v odváděcích kanálech, kterými jsou tryskové kanály prostřídány.Vynález uvedené nedostatky odstraňuje, anebo výrazně snižuje, přičemž jeho podstata spočíva v tom, že sací potrubí je opatřeno sacími nástavci, jejich vstupy pro odvádéní zpracovávacíhomedia jsou uspořádány...