Patenty so značkou «textilná»

Vonkajšia textilná roleta I

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5735

Dátum: 05.04.2011

Autori: Sviatko Vladimír, Krišková Silvia

MPK: E06B 9/00

Značky: textilná, vonkajšia, roleta

Text:

...že na najmenej jednom bočnom vodiacom profile s vodiacou šnúrkovou drážkou je rozoberateľne pripevnený napínací profil s vodiacou šnúrkou a na dorazovom profile s dorazovou šnúrkovou drážkou je rozoberateľne pripevnené madlo.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov, kde na obr. č. 1 je schématicky znázornená vonkajšia textilná roleta s pružinou, na obr. č. 2 je schématicky znázomená vonkajšia...

Vonkajšia textilná roleta II

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5734

Dátum: 05.04.2011

Autori: Krišková Silvia, Sviatko Vladimír

MPK: E06B 9/00

Značky: vonkajšia, roleta, textilná

Text:

...je jeho veľká zložitosť, technická náročnosť a obtiažnosť pri výrobe a montáži,pričom nerieši ani problém prenikania hmyzu do miestnosti.Ďalšie známe riešenie je opísané v európskom patentovom spise EP č. l 388 637 s prioritou z nemeckej patentovej prihlášky DE č. 2002/20212193 U s názvom Zvinovacia žalúzia, ktorá je tvorená plochým, ohybným krycím elementom na čiastočné zakrytie otvoru, pozdĺžnym navíjacím elementom poháňaným hnacou jednotkou...

Textilná bandáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17548

Dátum: 24.03.2011

Autor: Vollbrecht Matthias

MPK: A61F 13/08, A61F 13/06, A61F 5/01...

Značky: bandáž, textilná

Text:

...Rôzne orientácie smeru počesania môžu takto bezprostredne navzájom hraničiť alebo môžu byť prítomné vedľa seba ako priestorovo od seba oddelené. 0013 Nie je nevyhnutné, aby sa zóny s rôznymi orientácíami smeru počesania vytvárali celoplošne. Rovnako sa môžu oblasti vytvoriť bez smeru počesania, napríklad keď na poskytnutie zvláštnych funkcií alebo uloženia pre funkčné prvky musia oblasti textilnejbandáže vykazovať odchylné vytvarovanie....

Spôsob výroby textilnej rohože, textilná rohož a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287030

Dátum: 16.09.2009

Autor: Pallessen Bodil Engberg

MPK: D04H 1/42, D01B 1/00, D21C 5/02...

Značky: textilnej, výroby, použitie, rohože, rohož, spôsob, textilná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby textilnej rohože, v ktorom sa použijú rastlinné vlákna, ktoré sa predbežne spracovávajú počas zbierania rastlín rezaním a mlátením, kde sa stonky rastlín plne alebo čiastočne máčajú a potom skracujú a oddeľujú, za vzniku vláknitej hmoty obsahujúcej hlavne jednotlivé vlákna s dĺžkami v intervale od 0,1 mm až 30 mm, kde sa eventuálne uskutočňuje sušenie na zaistenie požadovanej vlhkosti, kde sú vlákna náhodne orientované,...

Spôsob výroby polyamidovej zmiešanej priadze, priadza, textilná tkanina a časť odevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286604

Dátum: 14.01.2009

Autor: Marlow Stephen Walter

MPK: D01D 5/00, D01F 6/60, D01D 5/08...

Značky: zmiešanej, výroby, odévů, tkanina, priadze, priadza, polyamidovej, část, spôsob, textilná

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyamidovej zmiešanej priadze zahŕňa: súčasné spriadanie prvej skupiny vlákien prvého polyamidu a druhej skupiny vlákien druhého polyamidu, ktorý je rozdielny od prvého polyamidu spojenie prvej a druhej skupiny vlákien prostredníctvom vzdušného pretkávacieho prúdu a navinutie popretkávaných vlákien. Predmetom vynálezu sú tiež zmiešané priadze, ktoré sa môžu získať spôsobom podľa tohto vynálezu a látky a časti odevov obsahujúce...

Textilná výstuž a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9462

Dátum: 14.05.2008

Autor: Chomarat Gilbert

MPK: B29C 70/08, D04H 13/00, B32B 5/26...

Značky: výstuž, spôsob, výroby, textilná

Text:

...strane strednej vrstvy,v ktorom- vonkajšie vrstvy obsahujú kusy chemických vlákien, ktoré boli pred tým podrobené spracovaniu, udeľujúcemu im trvalé zvlnenie, a kusy výstužných- aspoň určité z kusov chemických vlákien vnikajú po časti ich dĺžky do- kusy chemických vlákien obsahujú aspoň prvé kusy chemických vlákien obsahujúce aspoň jednu povrchovú vrstvu z teplom tavitelného materiálu,majúceho teplotu tavenia nižšiu ako teplotu tavenia kusov...

Viacvláknová textilná priadza s vláknami majúcimi dutý prierez, spôsob výroby tejto priadze a textilné povrchy získané z tejto priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285172

Dátum: 30.06.2006

Autori: Schaffner Uwe, Roggenstein Walter, Pellerin Vincent

MPK: D01D 5/00, D01F 6/60

Značky: vláknami, výroby, spôsob, tejto, majúcimi, dutý, viacvláknová, priadze, priadza, získané, textilná, textilné, povrchy, prierez

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvláknová textilná priadza s dutým prierezom vlákien obsahuje duté vlákna získané zvlákňovaním z taveniny polyamidovej kompozície a majúce jemnosť vlákna nižšiu ako 10 dtex. Tieto vlákna s dutým prierezom majú stredovú prázdnu oblasť prierezu vlákna predstavujúcu aspoň 5 %, vztiahnuté na celkovú oblasť prierezu vlákna. Podstata priadze spočíva v tom, že má koeficient Uster (U %) nižší ako 3 %, a počet vlákien s prierezom kruhového oblúka...

Kompozitné vlákno, postup jeho výroby a výsledná textilná štruktúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2579

Dátum: 27.12.2002

Autori: Pollet Laurence, Conesa Isabelle, Berge Philippe

MPK: D02G 3/44

Značky: textilná, výroby, vlákno, postup, kompozitné, výsledná, struktura

Text:

...týchto zmäkčovadiel došlo k zhoršeniu úžitkových vlastností týchto vlákien (pružnosť, kĺzavá schopnosť, atd.), a to spôsobilo veľa obtiaži pri ichneskoršom tkaní. Inkorporácia týchto zmäkčovadiel ďalejPresnejšie, keď sa jedná c výkony nehorľavých plnidiel,boli V rôznych dokumentoch navrhnuté odlišné zlúčeniny alebo odlišné kompozície spôsobilé pre zlepšenie správania plastických matríc s obsahom nehorľavého plnidla pri horení,hoci by boli...

Samolepiaca umývateľná textilná tapeta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1706

Dátum: 14.01.1998

Autori: Šúňová Věra, Loupancová Hana

MPK: D06N 3/00

Značky: textilná, samolepiaca, umývateľná, tapeta

Text:

...je z druhej strany chránená odnímatelnou deliacou vrstvou.Samolepiaca textilná umývatelná tapeta podľa tohoto technického riešenia si zachováva všetky dobré vlastnosti textilných tapiet a súčasne vykazuje rad ďalších výhodných vlastností, ktoré ďalej zvyšujú úžitkovú hodnotu tejto samolepiacej umývateľnej textilnej tapety. Vďaka mikroporéznej vrstve termoplastu, z vonkajšej strany nepriepustnej pre vodu a súčasne obojstranne vzdušnej pre...

Textilná výplň kompozitných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279990

Dátum: 07.02.1996

Autori: Klethi Thierry, Fourezon André

MPK: D04B 21/16, D04H 13/00

Značky: textilná, materiálov, kompozitných, výplň

Zhrnutie / Anotácia:

Textilná výplň na výrobu kompozitného materiálu pozostáva aspoň z dvoch spevňovacích textilných vrstiev (2, 3), umiestnených z obidvoch strán centrálnej vrstvy (1), udávajúcej hrúbku tomuto materiálu, pričom tieto vrstvy sú medzi sebou spojené šitím alebo pletením. Ďalej obsahuje aspoň na jednej z obidvoch vonkajších strán rúno (4) zo syntetických vlákien, pripevnené buď prilepením k vonkajšiemu povrchu komplexu (1, 2, 3) alebo prešitím...

Textilná matrica sýtená dermálne aktívnymi látkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 249

Dátum: 09.09.1993

Autori: Štěpaník Václav, Pospíšil Arnošt, Štěpaník Martin, Ružička Dag

MPK: A61K 7/02, A61K 7/48

Značky: látkami, textilná, matrica, aktívnymi, dermálne, sýtená

Text:

...zejména starší a stárnoucí vrásčitě pleti.1 Nevýhody popsaných textilních matric spočíwajlci ve způsobujejich výroby nebo jejich íyzikálnich a senzorickvch vlastnosti jsou řešeny tak, že textilní matrice sestava 2 dvou druhů textilií vázaných navzájem vpichováním.~ Horní. nasákavá a hladká část je složená 2 bavlny a/nebo.viskózy, dolní zpevňující část se skládá 2 polyesteru a/nebo polyamidu. Vpichováním je docílen prijemny a nasakavý...