Patenty so značkou «testovanie»

Zariadenie na akcelerované testovanie vozovky v laboratórnych podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7396

Dátum: 01.04.2016

Autori: Pepucha Ľubomír, Remek Ľuboš, Mikolaj Ján

MPK: G01N 3/08

Značky: zariadenie, akcelerované, vozovky, podmienkach, laboratórných, testovanie

Text:

...čo najvernejšie napodobenie prevádzkového zaťaženia skutočnej vozovky. Ide o pôsobenie tak vo vertikálnom smere silou maximálne 57,5 kN, ako aj v horizontálnom smere akcelerácie a decelerácie pojazdu až na úroveň šmyku na kontaktnej ploche pneumatika - vozovka. Tlak pôsobiaci na vozovku je vyvodený samotnou hmotnosťou pojazdu v kombinácii so závažím umiestneným na ráme tak, aby ťažisko pojazdu bolo umiestnené nad osou dvojkolesia. Tlak 57,5...

Zariadenie na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7372

Dátum: 01.03.2016

Autori: Ohanka Lukáš, Černecký Jozef

MPK: F28D 15/00, G01N 9/04

Značky: teplovýmenných, vlastností, podmienkach, pracovných, kvapalín, materiálov, testovanie, zariadenie, ploch, rôznych, tlakových

Text:

...a schopné vyhovieť širokému spektm nárokov zvyšovanie efektivity prenosu tepla V oblasti tepelnej techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky zobrazené na priložených obrázkoch, kde- obrázok l znázorňuje nárys zariadenia na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach s opisom jeho častí,- obrázok 2 znázorňuje bokorys zariadenia na testovanie...

Spôsob rádioaktívneho značenia protilátky konjugovanej s chelatotvorným prostriedkom a testovanie viazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288096

Dátum: 14.06.2013

Autori: Labarre Michael, Leonard John, Chinn Paul, Morena Ronald

MPK: G01N 33/60, G01N 33/534

Značky: značenia, konjugovanej, testovanie, protilátky, rádioaktívneho, viazania, prostriedkom, chelatotvorným, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob rádioaktívneho značenia protilátky konjugovanej s chelatotvorným prostriedkom s 111In na použitie na podávanie pacientovi a testovanie viazania (imunoesej), na testovanie klinickej účinnosti terapeutických protilátok na liečenie/zobrazovanie tumorov a tumorových buniek. Príprava a vyhodnocovanie konjugátov protilátok značených rádionuklidmi slúži na liečenie a zobrazovanie B-bunkových limfónov na základe cieleného zásahu BP35...

Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6329

Dátum: 03.12.2012

Autori: Varchola Michal, Olšiak Róbert, Knížat Branislav, Ferenčák Jaromír

MPK: G01N 3/56, G01N 19/02

Značky: testovanie, tribologických, vlastností, upchávok, zariadenie, mechanických, testovacie

Text:

...ktorými sa prejavujú navonok. Testovacíe zariadenie umožňuje merať vlastnosti, ako je únosnosť a životnosť mechanickej upchávky pri konštantnom statickom alebo časovo premennom zaťažení. Testovacíe zariadenie dovoľuje on-line monitorovanie skúšky s prípadným okamžitým ukončením skúšky pri úplne nevyhovujúcich meraných parametroch. Testovanie je možné pre rôzne klzné dvojice, primárne určené pre uhlíkový upchávkový krúžok a rôzne typy...

Zapojenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok alebo klzných ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6319

Dátum: 03.12.2012

Autori: Olšiak Róbert, Mlkvik Marek

MPK: G01N 19/02, G01N 3/56

Značky: upchávok, ložísk, zapojenie, testovanie, vlastností, mechanických, tribologických, klzných

Text:

...veľa ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú patriť do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odbomíkov znalých stavom techniky nebude robiť problém optimálneho návrhu zapojenia, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opisaná prvá realizácia zapojenia na testovanie tribologických vlastností...

Testovacie zariadenie na testovanie tribiologických vlastností radiálnych klzných ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6318

Dátum: 03.12.2012

Autori: Varchola Michal, Ferenčák Jaromír, Knížat Branislav, Olšiak Róbert

MPK: G01N 19/02

Značky: testovanie, ložísk, tribiologických, klzných, testovacie, vlastností, radiálnych, zariadenie

Text:

...tribologických vlastností radiálnych klzných ložísk podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Testovacie zariadenie Lunožňuje merať vlastnosti, ako je únosnosť a životnosť klzného ložiska pri konštantnom statickom alebo časovo premennom zaťažení. Testovacie zariadenie dovoľuje on-line monitorovanie skúšky s prípadným okamžitým ukončením skúšky pri úplne nevyhovujúcich meraných parametroch. Testovanie je možné...

Zariadenie na testovanie umývania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287995

Dátum: 27.08.2012

Autor: Bancroft Richard

MPK: A61L 2/28, A61B 19/00

Značky: umývania, testovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (2) na testovanie účinnosti umývania zahŕňa prichytávací prostriedok (4) a nosič (6) testovacej nečistoty na umiestnenie v uvedenom prichytávacom prostriedku (4). Nosič (6) testovacej nečistoty je vo forme plátu obsahujúceho testovanú nečistotou (34). Prichytávací prostriedok zahŕňa dva diely (8, 10), medzi ktorými je odoberateľne pripojený nosič (6) testovacej nečistoty, pričom sa nosič môže ľahko odobrať s cieľom kontroly a pri...

Vysielacie zariadenie, systém a spôsob na testovanie optického vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20692

Dátum: 08.06.2012

Autor: Wilderjans Hein Juliaan Willem

MPK: G01M 11/08, G01M 11/00

Značky: vlákna, spôsob, vysielacie, systém, testovanie, zariadenie, optického

Text:

...testovať a identifikovať jednotlivé optické vlákna.0008 Vysielacie zariadenie podľa súčasného vynálezu sa tento cieľ vyznačuje tým, že obsahuje modulátor, ktorý je spojený dooptického modulu a prispôsobený na moduláciu optického signálu smodulačným signálom spojenmn s identifikáciou optického vlákna na testovanie. Vysielacie zariadenie výhodne ďalej obsahuje pamäť na ukladanie modulačného signálu spojeného sidentifikáciou optického vlákna na...

Spôsob diagnostiky alebo detekcie konformačného ochorenia, testovanie markera konformačného ochorenia, diagnostický kit a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287768

Dátum: 17.08.2011

Autori: Soto Jara Claudio, Saborio Gabriella

MPK: G01N 33/00, G01N 33/68

Značky: detekcie, ochorenia, markera, konformačného, tohto, testovanie, diagnostiky, diagnostický, vykonávanie, spôsobu, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob diagnostiky alebo detekcie konformačných ochorení prostredníctvom testovania markera (patogénneho konformera) takýchto ochorení vo vzorke, ktorý spočíva v cyklickom amplifikačnom systéme na zvýšenie úrovne patogénneho konformera, ktorý spôsobuje takéto ochorenia. Konkrétne môžu byť takýmito prenosnými konformačnými ochoreniami priónové encefalopatie. Ďalej sú opísané testy, diagnostické kity a zariadenie založené na takomto...

Spôsob rádionuklidového značenia protilátky konjugovanej s chelatotvorným prostriedkom a testovanie viazania

Načítavanie...

Číslo patentu: 287745

Dátum: 25.07.2011

Autori: Chinn Paul, Morena Ronald, Labarre Michael, Leonard John

MPK: G01N 33/60, G01N 33/534

Značky: testovanie, značenia, prostriedkom, radionuklidového, viazania, konjugovanej, chelatotvorným, protilátky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob rádionuklidového značenia protilátky konjugovanej s chelatotvorným prostriedkom s 90Y, na použitie na podávanie pacientovi, ktorý zahŕňa: (i) zmiešanie protilátky konjugovanej s chelatotvorným prostriedkom s roztokom obsahujúcim 90Y za vytvorenia zmesi, (ii) inkubáciu tejto zmesi a (iii) zriedenie protilátky označenej rádionuklidom vo formulačnom pufre na koncentráciu vhodnú na podávanie pacientovi. Je tiež opísané testovanie...

Zariadenie na testovanie káblov vybavených zástrčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 286798

Dátum: 04.05.2009

Autor: Stengel Jürgen

MPK: G01R 31/02

Značky: vybavených, zástrčkami, testovanie, káblov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na testovanie káblov vybavených zástrčkami pozostáva z viacerých adaptérov (4), ktoré sú vybavené uložením na zástrčky priradeným stanovenej zástrčke, meracej techniky (5), počítača (6) na vyhodnotenie údajov zistených meracou technikou (5), pamäte (9) na uloženie dát špecifických pre zástrčku, respektíve pre adaptér (4) a PC (1), ku ktorému je pripojený monitor. Podľa vynálezu je každému adaptéru (4) priradená meracia technika (5),...

Imunologické testovanie aktivity botulotoxínu sérotypu A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17566

Dátum: 13.03.2009

Autori: Fernandez-salas Ester, Aoki Kei Roger, Wang Joanne, Wong Lina, Hodges Dianne, Garay Patton

MPK: G01N 33/569, C07K 16/12

Značky: imunologické, testovanie, aktivity, botulotoxínu, sérotypu

Text:

...môžu hodnotiť všetky kroky nevyhnutné pre pôsobenie0005 Obrázok l zobrazuje schému súčasného modelu uvoľňovania neurotransmiteru a intoxikáciu klostridiálnym toxínom vcentrálnom aperiférnom neuróne. Obrázok lA zobrazuje schému mechanizmu uvoľňovania neurotransmiteru z centrálneho aperifémeho neurónu. Proces uvoľňovania možno opísať ako zahŕňajúci dva kroky 1) spojenie vezikúl, kdena vezikulu viazaný SNARE (SNAp Soluble NSF Attachment protein...

Stroj na testovanie pneumatík a spôsob testovania pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11609

Dátum: 24.02.2009

Autori: Yoshikawa Tetsuya, Fujieda Yasuhiko

MPK: G01M 17/02, B60C 19/00

Značky: testovanie, stroj, spôsob, pneumatik, testovania

Text:

...0 br.4(a) pohľad ukazujúci pôsobenie momentu rotačného trenia na otočný hriadeľpodľa prvého uskutočnenia keď otočný hriadeľ rotuje Obr.4(b) pohľad, ukazujúci vzťahmedzi momentom rotačného trenia a generovaným krútiacim momentom adetekovaným krútiacim momentom.0 br.5 Procesný diagram na ilustráciu spôsobu testovania pneumatiky podľa prvého uskutočnenia.0 br.6 Celkový pohľad zhora na stroj na testovanie pneumatik podľa druhého uskutočnenia....

Testovacie zariadenie na testovanie vopriek pod teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9943

Dátum: 16.01.2008

Autor: Linnerbauer Horst-dieter

MPK: G01R 31/28, G05D 23/19

Značky: teplotou, zariadenie, vopriek, testovanie, testovacie

Text:

...staniciam), nachádzajú sa vjednotlivých komorách aj menšie hmoty, ktoré sa tým ľahšie temperujú.Nakoniec sa v rámci vynálezu môže temperovaný objem pre jeden hybrid udržiavať optimálne nízky.o Ďalej hybrid vrámci vynálezu nie je vystavený žiadnym záťažiam, pretože komoraposkytuje ochranné transportné puzdro.o Ako pozitívum sa musí zdôrazníť aj minimalizácia nebezpečenstva elektrostatickýchpoškodení na základe uzatvorenej...

Zariadenie na testovanie pneumaticky ovládaných bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14429

Dátum: 10.09.2007

Autori: Holzner Karl, Kreuzinger Josef

MPK: B60T 17/22

Značky: pneumatický, zariadenie, ovládaných, brzd, testovanie

Text:

...definovaná, výhodnejšie najmenej 250 N, zvlášť výhodnejšie najmenej 500 N, aktorá je výhodnejšie umiestnená v blízkosti zdroja, a koncová oblast najmenej čiastočne flexibilného rozvodu ležiaca v blízkosti zdroja je spojená s mechanickým, najmenej čiastočne flexibilným spojovacím prostriedkom, napríklad lanom, umiestneným výhodnejšie Stacionárne v blízkostiVdôsledku preč rolujúcich vozidiel alebo ich zväzku pôsobia tieto cez flexibilný...

Zariadenie na testovanie dosky plošných spojov s vodivými dráhami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12276

Dátum: 01.02.2007

Autor: Schurwanz Jürgen

MPK: G01R 31/28

Značky: spojov, testovanie, plošných, vodivými, dosky, zariadenie, drahami

Text:

...plošných spojov zapojená medzinulový vodič a ochranný vodič, takže nemá k dispozícii žiadny vlastný zdroj elektrického napájania. Pomocou vyhotovenia podľa tohto vynálezu prebehne testovanie len vtedy, keď niekto vybudí indukčnú cievku pomocou primárneho vysielača.0007 Bolo by síce možné aj také riešenie, v rámci ktorého sa do napájacieho obvodu namiesto indukčnej cievky zapojí batéria, ale spôsobilo by to trvalú spotrebu elektrickej energie...

Bezkontaktné programovanie a testovanie pamäťových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13782

Dátum: 15.05.2006

Autori: Rönkkä Risto, Reunamäki Jukka

MPK: H04M 1/725, H04L 29/08, H04W 8/24...

Značky: testovanie, bezkontaktné, prvkov, pamäťových, programovanie

Text:

...mieste výrobného a logistického reťazca. Redukcia, alebo dokonca vynechanie fyzických kontaktov, môže taktiež zlepšiť odolnosť pamäťových modulov voči elektrostatickým výbojom. Bezdrôtové rozhranie, nahrádzajúce konvenčné priame spojenia, sa môže taktiež použiť neskôr pre účely ladenia a testovania a dokonca V logistických kanáloch premenenie systémového softvéru alebo podobne bez otvorenia puzdra.Bezkontaktné rozhranie umožňuje taktiež...

Zariadenie na testovanie pevnosti papiera prierazom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4329

Dátum: 01.12.2005

Autor: Bukovský Vladimír

MPK: G01N 33/00

Značky: pevnosti, papiera, zariadenie, testovanie, prierazom

Text:

...zariadenie, ktoré je ľahko prenosné (1 169 g) a preto sa dá použiť aj mimo laboratória a poškodenie testovaného artefaktu je tak malé, že sa dá veľmi jednoducho zreštaurovat priamo v testovanom artefakte (najčastejšie prelepit japonským papierom). Technické riešenie výrazne inovuje zariadenia na skúšku papiera prietlakom a prierazom. Inovácia vychádza z toho, že do papiera orientovaného na smer výroby (pri nátoku vodolátky na papierenské sito,...

Systém na testovanie analytu na stanovenie koncentrácie analytu vo fyziologickej alebo vodnej tekutine

Načítavanie...

Číslo patentu: E 937

Dátum: 16.02.2005

Autor: Stiene Matthias

MPK: C12Q 1/54, G01N 33/487, B01L 3/00...

Značky: fyziologickej, stanovenie, systém, koncentrácie, analytu, testovanie, vodnej, tekutině

Text:

...5,430,542 opisuje jednorazovú optickú kývetu a spôsob jej výroby. Kyveta obsahuje dva nepriepustne plastické plátky s opticky transparentnou tekutinou. Tretí adhezívny plátok je umiestnený medzi dvomi transparentnými plastickýmiplátkami a všetky tri plátky sa spolu zlisujú a zatavia.US patent 5,268,146 opisuje kvalitatívny testovací panel na testovanie vzorky na prítomnosť analytu obsahujúceho všetky činidlá a zložky potrebné na...

Zariadenie na testovanie telesnej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10033

Dátum: 22.12.2003

Autori: Zimmer Volker, Ruhl Werner, Schrem Hugo

MPK: G01N 35/00, A61B 10/00, A61B 5/15...

Značky: testovanie, telesnej, tekutiny, zariadenie

Text:

...a v dôsledku toho poskytuje dostatočne množstvo krvi. Špička prstu však tiež vykazuje veľké množstvo nervových zakončení a preťatia špičky prstu môže byt preto bolestivé. Alternatívne miesta odberu vzoriek, ako je dlaň ruky, predlaktie, ušný boltec a podobne môžu byť tiež vhodné pre odber vzoriek a súčasne menej bolestivé. Tieto miesta však produkujú menšie množstvo krvi. Tieto alternatívne miesta sú teda vhodné len pre použitie...

Zariadenie a spôsob na testovanie materiálov tepelnou oxidáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282855

Dátum: 25.11.2002

Autori: Schultz Richard, Plavnik Gennady

MPK: G01N 21/76, G01N 17/00

Značky: tepelnou, materiálov, spôsob, testovanie, oxidáciou, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (10) pozostáva z osadenia (12), ktoré obsahuje najmenej jednu opticky izolovanú komoru (16). Fotonásobič (20) na počítanie fotónov a zdroj tepla (56) pre každú opticky izolovanú komoru (16) sú taktiež umiestnené v tomto osadení (12). Článok (18), obsahujúci viacero prívodov (70) a odvodov (72) plynu, slúžiaci na upevnenie testovanej vzorky, je poskytnutý v tomto osadení (12) pre každú komoru. Prívody a vývody plynu sú rozmiestnené...

Zariadenie na testovanie klieštikovosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1100

Dátum: 06.03.1996

Autor: Krajči Štefan

MPK: A01K 51/00

Značky: testovanie, zariadenie, klieštikovosti

Text:

...zamorenia Včelstva klieštikom podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom,že sieťový valec so včelami sa vsunie do skleneného pohára,pohár sa uzatvorí viečkom s otvormi a nasadí na nádobu s horiacim chemicky upraveným papierovým pasikom, čím dym z horiaceho pásika postupne vyplní pohar a působí určitý čas na včely uzavreté vo valci.Výhody zariadenia spočívajú V tom, že testovanie sa vykonava mimo úľa V ľubovoľnom...

Zariadenie pre testovanie elektronických súčiastok pri zvýšených teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264176

Dátum: 13.06.1989

Autor: Jelínek Michal

MPK: G01R 3/00

Značky: teplotách, súčiastok, elektronických, zvýšených, zariadenie, testovanie

Text:

...2, za ktorým je umiestnený stabilizátor vzduchu 3. Súčiastka 7 je uložená na dopravníkovej reťazi 4. Testovacia časť zariadenia tvorí testovacie hlavica 6 spolu s rladiacou a vyhodnocovacou jednotkou 5. Za túto časť zariadenia je pripojený triedič 8. Na vopred zorientovanú kódovanü a meranú elektronickú süčiastku 7 napríklad polovodičovú diódu je v kódovacej hlave 1 pomocou gumenných kotúčov. nanesený farbou príslušný kód. Súčiastka 7 je potom...

Zapojenie na testovanie elektromagnetickej špúšte ističa

Načítavanie...

Číslo patentu: 261684

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jančovič Jozef, Bies Rudolf, Slávik Peter

MPK: G05B 23/02

Značky: špúšte, elektromagnetickej, zapojenie, ističa, testovanie

Text:

...analógovej pamäte 16 prúdu je pripojený na čislicovývoltmeter 17 obojsmerne pripojeny na mikrołpočítaič 2.Funkcia zapojenia ne testovanie elektromlagnetiokej spúšte ističa je nasledovná Pred spustením teshovacieho zariadenia sa V riadiacorn module 1 niastavía požadované parametre a to velkost prúdu, bolerančné hranice .prúdu, počet testov teistovaného ističia 11. Riadiaci modul 1 na podnet obsluhy prostrednictvom mikropočítača 2,...

Zariadenie na hromadné testovanie vedomosti žiakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260753

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kotulič Miroslav

MPK: G09B 7/06

Značky: testovanie, hromadné, zariadenie, vedomosti, žiakov

Text:

...toho istého zariadenia, na obr. 3 je zobrazená jedna z možných vysíelacích .anton vysielača, ktorá je vytvorená vysielacou slučkou a na obr. 4 je zobrazená jedna z možných antén prijímača vytvorená cievkou nvalvinutou na ferlt-ovom alebo železnom jadmn .Zariadenie na testovanie vedomosti žiakov.pozostávajúca z vysielača V a prijímača P,ktorého vysielač V je nakreslený na obr. 1 a pozostáva z vysielacej antény AV vytvorenej -prútovou...

Zapojenie pre automatické testovanie akumulátorov v záložných zdrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258237

Dátum: 15.07.1988

Autori: Gastner Eduard, Lulek Milan, Páleník Lubomír, Potoček Ivan

MPK: H01M 10/48

Značky: zdrojoch, automatické, akumulátorov, testovanie, zapojenie, záložných

Text:

...častí a na obr. 2 podrobné zapojenie prvkov riadiacovýkonovej časti s komparátorom s ich pripojením na zadávacovyhodnocovacíu časť a napájanú časť.Na výstup zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojená riadiacovýkonová časť i a napájená čase 3. na ktorú sú tiež pripojené akumulátory Q, a cez komparátor 3 je riadiacovýkonová časť zpätne pripojená na zadavacovyhodnovaciu čast 1. Výstup ii zadávacovyhodnocovacej časti 1 je pripojený cez...

Zariadenie na testovanie alternátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246406

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vichet František

MPK: G01D 21/02

Značky: testovanie, alternátorov, zariadenie

Text:

...2 cez predvolbu otáčok 4 nastaví otáčky elektromotora 5 na hodnotu otáčok začiatku nabíjania test-ovazného alternatora 7. Elektromotor 5 roztočí testovaný alternátor 7 spolu sčíslicovým otáčkomerom 6 na hodnotu začiatku nabíjania testovaného alternátora 7, vtedy bitový procesor 2 vyšle signál číslicověrmu otáčkomeru B pre snímnutie otáčok testovaného alternátora 7. Číslicový otáčkomer B hodnotu snímnutých otáčok vyšle späť do bitoveho...

Zariadenie na testovanie náplne kolóny pre kvapalinovú chromatografiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252722

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macko Tibor, Berek Dušan

MPK: G01N 30/50

Značky: testovanie, chromatografiu, náplne, kvapalinovú, zariadenie, kolony

Text:

...trojcestnému Vysokotlakovému ventilu 4 na vstupe 10, vstupy 11 a 15 sú spojené krátkou kapilárou 5. Ku vstupom 12, 14 je pripojená kolóna 6. Z kolóny 6 vyteká zmes kvapalín cez detektor 7 do zbernej nádoby B. Detektor 7 poskytuje elektrický signál ümerný zmene v zložení zmesi kvapalín Vytekajúcej z kolóny o a tento signál sa kontlnuálne zaznamenáva na zapisovači ll. Pri styku pevných povrchov s kvapalnou zmesou dvoch alebo viacerých...

Zariadenie na testovanie snímačov točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242201

Dátum: 15.09.1987

Autor: Krumphanzl Vladimar

MPK: G01L 3/04

Značky: snímačov, točivého, zariadenie, testovanie, momentu

Text:

...jjinenr ielreho motora 15 je ukotvená prostredí vom presuvného upevňovacieho elementu ii n hornej úchytnej lišty 17 na pákn 7. Paka 7 je opatrená nabojom, ktorým je nasunutá na vreteno 2, ktoré je spojené spojkon s jedným. Š~ 0 íi.(30 iš etalonového snímača tocivého momentu..tento snímač je elekironicky, hriadeľového typu a jeho druhý KGHÍBC je spojený spojkou s vretenom 3. Medzi vretenizmi 3 aje pomocou spojok pnpojený prevádzkový...

Zapojenie vysokoúrovňovej vývodovej elektroniky pre testovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251493

Dátum: 16.07.1987

Autor: Boledovič Marián

MPK: G01R 35/00

Značky: vývodovej, elektroniky, zapojenie, testovanie, integrovaných, obvodov, vysokoúrovňovej

Text:

...obvodov 413 nastavenia oneskorenie nábežnej a dohežnej hrany vstupného impulzu je pripojený na tretí vstup 213 multiplexora 21. Výstup 214 multiplexora 21 je vstupom 281 obvodov 25 nastavenia oneskorenia nábežnej a rlobežiíej hrany výstupného íinpulzu, ktorých výstup 282 je pripojený na vstup 231 výstupného budiča 23, ktorého výstup 232 je pripojený na vyhodnocovací vstup testera.Základnou funkciou budíča je tvorba budiacicłí signálov pre...

Zariadenie pre testovanie polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238812

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kubo Jozef, Chamraz Jozef

MPK: G01R 31/26

Značky: testovanie, zariadenie, polovodičových, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre testovanie polovodičových prvkov. Podstata vynálezu je znázornená na obr. č. 1, a obr. č. 2. Kde blok (1) predstavuje riadiacu pamäť mikroprogramu, z ktorej inštrukčné slovo rozdelené do príslušných mikrokódov prichádza na jednotku riadenia programového programu (2). Táto jednotka riadi spolu s príslušnými mikrokódmi prichádzajúcimi z inštrukčného slova pamäti mikroprogramu (1) činnosť jednotky generovania dát (3) a...

Zariadenie na automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233229

Dátum: 17.04.1987

Autori: Gašparík Ladislav, Marek Štěpán

MPK: G01N 27/00

Značky: změne, prítlačnej, testovanie, stavu, meraný, automatické, zariadenie, objekt

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické testovanie prítlačnej sily na meraný objekt pri zmene jeho stavu s univerzálnym použitím v ručnej, poloautomatickej a automatickej prevádzke. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že senzor prítlačnej sily s mechanizmom na vyvodzovanie prítlačnej sily je pripojený cez meraný objekt na vyhodnocovací obvod zmeny stavu meraného objektu a na zosilňovač, ktorého výstup je...

Zariadenie na testovanie časových parametrov rotačných telefónnych číselníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 249462

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hargaš Jozef, Mockovčiak Pavol

MPK: G01R 13/30, G01R 29/12, G01R 13/32...

Značky: telefónnych, zariadenie, číselníc, časových, parametrov, testovanie, rotačných

Text:

...8 chybného impulzu.Druhý výstup osembitového procesora É je pripojený na dekóder 2 uzáveru spojený cez budič lg indikátora ll uzáveru na indikátor łł uzáveru. Tretí výstup osembitového procesora 3 je pripojený na dekóder lg času rozopnutia, ktorý je pripojený jednak cez budič lg času rozopnutia na maticou obrazového poľa lg a jednak na indikátor lg minimálneho časurozopnutia a indikátor gg maximálneho času rozopnutia.Štvrtý výstup...

Zapojenie pre automatické testovanie, najmä elektrickej inštalácie kompresora chladničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235391

Dátum: 15.02.1987

Autori: Šupatík Ivan, Kováčik Ján

MPK: G01R 31/02

Značky: najmä, testovanie, chladničiek, inštalácie, elektrickej, zapojenie, automatické, kompresora

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je otestovanie elektrickej inštalácie kompresora chladničiek na automatickej montážnej linke. Uvedeného účelu sa dosahuje spojením riadiaceho systému linky z vlastným testovacím modulom s predvoľbou typu testovaného prvku.

Zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232102

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štofka Marian

MPK: G06G 7/18

Značky: zapojenie, testovanie, integrátorov, číslicových, kalibráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z číslicového integrátora, ku ktorému je na prvú vstupnú svorku a druhú vstupnú svorku paralelne pripojený číslicový voltmeter a nastaviteľný jednosmerný zdroj napätia a na kľúčovaciu svorku je pripojený generátor impulzov. Ďalej číslicový integrátor je opatrený nulovacou svorkou a výstupným konektorom.

Zapojenie na testovanie komponentov transformovateľných do analógovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221022

Dátum: 15.03.1986

Autor: Turan Štefan

Značky: testovanie, analógovej, zapojenie, formy, transformovateľných, komponentov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia zariadenia na testovanie komponentov transformovateľných do analógovej formy. Účelom vynálezu je snímanie niekoľkých silových komponentov súčasne a ich sledovanie podľa programom stanovených relácií automaticky. Uvedeného účelu se dosiahne zapojením, ktorého podstatou je, že snímače síl sú pripojené cez zosilňovače analógových signálov na analógovočíslicové prevodníky súčasně na analógový vyhodnocovací obvod....

Spôsob prípravy chromogénneho substrátu na testovanie C1 zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 219575

Dátum: 30.09.1985

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Juraj

Značky: testovanie, substrátů, spôsob, přípravy, zložky, aktivity, celulázovej, chromogénneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu chromogénneho celulózového substrátu vhodného na testovanie celulázovej C1 aktivity. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mikrokryštalická celulóza sa v alkalickom prostredí vyfarbí vhodným farbivom, po vyfarbení sa chemicky naviazané farbivo vymyje a vyfarbený substrát sa vysuší. Uvádzajú sa optimálne reakčné parametre mazania farbiva ako i účinný spôsob vymývania nezreagovaného farbiva. Vynález má využitie vo výskume pri...