Patenty so značkou «testovacie»

Experimentálne testovacie zariadenie na dynamické, termálne a tribologické analýzy komponentov kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7510

Dátum: 01.08.2016

Autori: Juhás Martin, Úradníček Juraj, Musil Miloš, Peciar Peter, Suchal Andrea

MPK: G01M 17/00, G01L 5/28

Značky: testovacie, dynamické, brzd, analýzy, kotúčových, termálne, experimentálne, tribologické, komponentov, zariadenie

Text:

...kotúčových bŕzd V axonometrickom pohľade. Na obrázku 3 je znázornená interakcia trecieho páru trecí materiál - kotúč.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia podľa úžitkového vzoru sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto...

Súbežné testovacie zariadenie na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7427

Dátum: 02.05.2016

Autori: Jablonický Juraj, Tkač Zdenko, Hujo Ľubomír

MPK: F03B 15/00, F15B 19/00, G01N 30/36...

Značky: hydrostatických, súbežné, zariadenie, technickej, charakteristik, meranie, životnosti, prietokových, testovacie, prevodníkov

Text:

...Zároveň rôznymi typmi nositeľov energie V hydraulických okruhoch vieme sledovať ich vplyv na prevádzkové vlastnosti a životnosť hydrogenerátorov a hydromotorov.Na vyhodnocovanie nameraných údajov, ako aj na ovládanie súbežného testovacieho zariadenia na meranie prietokových charakteristík a technickej životnosti hydrostatických prevodníkov slúži riadiaci a vyhodnocovací okruh, ktorý je prepojený so snímačmi v hydraulických okruhoch.Prehľad...

Laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových podmienok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7418

Dátum: 02.05.2016

Autori: Kosiba Ján, Tkač Zdenko, Hujo Ľubomír, Findura Pavol, Jablonický Juraj

MPK: F02M 37/22, B01D 17/032, B01D 36/02...

Značky: sledovanie, simulovaním, biopalív, prietokovej, testovacie, laboratórne, podmienok, účinnosti, filtrov, aplikácii, prevádzkových, zariadenie

Text:

...do doplňujúceho obvodu.Doplňujúci obvod pozostáva z elektromotora, hydrogenerátora, filtra, chladiča snímača teploty a elektrohydraulického rozvádzača. Z doplňujúceho obvodu je motorová nafta/biopalivo privedené naspäť do nádrží cez trojcestné ventily.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 znázorňuje laboratórne testovacie zariadenie na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii biopalív so simulovaním prevádzkových...

Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7387

Dátum: 01.03.2016

Autori: Brodnianská Zuzana, Černecký Jozef, Koniar Ján

MPK: B03C 3/32, G01N 27/27

Značky: testovacie, látky, ionizácie, vplyvu, vzduchu, zariadenie, vybrané, zisťovanie, plynné

Text:

...látky. Na testovaciu komoru je napojený ionizátor vzduchu, do ktorého je vzduch privádzaný cez vstupný filter napojený na ventilátor s reguláciou otáčok. Testovacie zariadenie tiež obsahuje merací systém na meranie vstupných a výstupných parametrov (prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu,koncentrácia O 3, množstvo pozitívnych a negatívnych iónov) a na výstupnom potrubí je možnosť napojenia analyzátora sledovaných plynných látok....

Testovacie zariadenie vačkových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6508

Dátum: 03.09.2013

Autori: Jánoš Rudolf, Hajduk Mikuláš, Sukop Marek, Semjon Ján

MPK: H01H 19/00, G01R 31/00

Značky: vačkových, testovacie, zariadenie, spínačov

Text:

...vačkového spínača je možné, až na základe zopnutía snímača ovládaného presunutím páky do meracej polohy, kde dôjde kjej zafixovaniu.Umiestnením telesa odmeriavacieho systému na presné valivé vedenie, je zabezpečená vhodná presnosť merania uhlu zopnutía kontaktov spínača. Použitý snímač j s absolútnym odmeriavaním je vhodným riešením, hlavne z dôvodu eliminácie kumulovania chýb pri vibrácíách spôsobených vysokým predpätím pružin V...

Testovacie zariadenie na testovanie tribologických vlastností mechanických upchávok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6329

Dátum: 03.12.2012

Autori: Varchola Michal, Olšiak Róbert, Knížat Branislav, Ferenčák Jaromír

MPK: G01N 3/56, G01N 19/02

Značky: upchávok, vlastností, zariadenie, mechanických, tribologických, testovacie, testovanie

Text:

...ktorými sa prejavujú navonok. Testovacíe zariadenie umožňuje merať vlastnosti, ako je únosnosť a životnosť mechanickej upchávky pri konštantnom statickom alebo časovo premennom zaťažení. Testovacíe zariadenie dovoľuje on-line monitorovanie skúšky s prípadným okamžitým ukončením skúšky pri úplne nevyhovujúcich meraných parametroch. Testovanie je možné pre rôzne klzné dvojice, primárne určené pre uhlíkový upchávkový krúžok a rôzne typy...

Testovacie zariadenie na testovanie tribiologických vlastností radiálnych klzných ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6318

Dátum: 03.12.2012

Autori: Knížat Branislav, Ferenčák Jaromír, Olšiak Róbert, Varchola Michal

MPK: G01N 19/02

Značky: radiálnych, tribiologických, vlastností, testovanie, zariadenie, testovacie, ložísk, klzných

Text:

...tribologických vlastností radiálnych klzných ložísk podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Testovacie zariadenie Lunožňuje merať vlastnosti, ako je únosnosť a životnosť klzného ložiska pri konštantnom statickom alebo časovo premennom zaťažení. Testovacie zariadenie dovoľuje on-line monitorovanie skúšky s prípadným okamžitým ukončením skúšky pri úplne nevyhovujúcich meraných parametroch. Testovanie je možné...

Testovacie metódy pre MDV-1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18371

Dátum: 25.08.2010

Autori: Baigent Susan, Nair Venugopal, Le Galludec Herve

MPK: C12Q 1/70

Značky: metody, testovacie, mdv-1

Text:

...qPCR bol tiež vyvinutý (Baigent, nepublíkované) pre rozlíšenie medzi BAC (bakteríálny umelý chromozóm) klonovaným MDV-l a divokým typom MDV-l cielením BAC špecifickej sekvencie BAC klonovanćho MDV-l a US 2 génu divokého typu MDV-l, totomôže byť používané pre rozlíšenie medzi BAC klonovanými vakcinačnými kmeňmi avirulentnými kmeňmi divokého typu, ale iba vtedy, pokiaľ sú tieto vakcínačné kmene BACklonované. Dôležité je, že tento spôsob...

Testovacie zariadenie na testovanie vopriek pod teplotou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9943

Dátum: 16.01.2008

Autor: Linnerbauer Horst-dieter

MPK: G01R 31/28, G05D 23/19

Značky: vopriek, teplotou, testovanie, zariadenie, testovacie

Text:

...staniciam), nachádzajú sa vjednotlivých komorách aj menšie hmoty, ktoré sa tým ľahšie temperujú.Nakoniec sa v rámci vynálezu môže temperovaný objem pre jeden hybrid udržiavať optimálne nízky.o Ďalej hybrid vrámci vynálezu nie je vystavený žiadnym záťažiam, pretože komoraposkytuje ochranné transportné puzdro.o Ako pozitívum sa musí zdôrazníť aj minimalizácia nebezpečenstva elektrostatickýchpoškodení na základe uzatvorenej...

Testovací prístroj, testovacia náplň, testovacie zariadenie, jeho použitie a spôsob testovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 286037

Dátum: 02.01.2008

Autori: Lauvstad Inger Lise, Holtlund Jostein, Ton Hege, Seim Thorstein, Borch Stig Morten, Janson Tore, Karlson Jan Roger

MPK: B01L 3/02, G01N 21/03, B01L 3/00...

Značky: testovací, testovania, použitie, náplň, zariadenie, spôsob, prístroj, testovacie, testovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Testovací prístroj, zahrnujúci: i) testovaciu náplň (52, 53), ktorá zahrnuje najmenej jednu nádobku (57 až 62) a pipetu (50), umiestniteľnú do najmenej jednej uvedenej nádobky ii) držiak, usporiadaný na vloženie uvedenej náplne iii) hnacie prostriedky, schopné umiestniť uvedenú pipetu do vybraných nádobiek uvedenej náplne iv) aplikátor tlaku plynu, pripojiteľný k uvedenej pipete, aby spôsobil pretekanie kvapaliny cez uvedenú membránu a v)...

Testovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2182

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kubínyi Robert

MPK: G01R 31/40, B62D 63/08, B62D 25/14...

Značky: zariadenie, testovacie

Text:

...priľahlej strany zástrčky. Okrem toho tieto indíkačné prvky majú vysokú odolnosť voči mechanickým otrasom a rázom. Ich prepojenie s kontaktami kontaktnej ružice je uskutočnené vo vnútri základného telesa, čimje jeho poruchovost obmedzená na minimum.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je znázornené testovacie zariadenie V pohľade spredu, t.j. na kontorlný panel, osadený LED diódami....

Testovacie tablety na stanovenie mikrobiálnej alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267157

Dátum: 12.02.1990

Autori: Tkáč Michal, Taüfel Alfred, Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří

MPK: G01N 31/22

Značky: tablety, mikrobiálnej, stanovenie, amylázy, testovacie

Text:

...2 až 3 hmot. proteínu napríklad práškového hovädzieho albuminu alebo rozpustnej frakcie vaječného bielka a 30 až 50 E hmot. chromylitického škrobového substrátu s veľkosťou častíc 60 až 300 m s obsahom 5 až 8 hmot. kovalentne viazaného farbiva dvojsodnej soli kyseliny 8-amino-5-C 3-(sulfoetylsulfonyl)anilinol-6-antrachinon sulfonovej vo forme 100 mg É 3 hmot. tabliet o pevnosti 2,5 až 3,5 kp.Tabletové testy pre stanovenie mikrobíálnej...

Automatické testovacie pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264175

Dátum: 13.06.1989

Autori: Zavarský Miloslav, Hanák Bohuslav

MPK: B65G 47/00

Značky: pracovisko, testovacie, automatické

Text:

...a dopravniky sú spojené s mikropočitačom.Výhodou automatického testovacieho pracoviska podla vynálezu je, že umožňuje plnú automatizáciu operácie včítane prísunu výrobkov. Pracovisko umožňuje vysokú adaptibilitu pri zmene výrobku, prípadne i postupu testovania. Riadiaci počítač zabezpečuje značný rozsah požadovaných funkcii jednak pri samotnom testovaní ale i pri zabezpečovaných Inanipulačných činnosti a náväzností na predchádzajúce a...

Testovacie tablety na stanovenie Cx zložky celulázovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: 261525

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 9/00

Značky: stanovenie, tablety, aktivity, celulázovej, testovacie, zložky

Text:

...sme však, že aj mikrokryštalickú celulözu možno modifikovať sieťovaním tak,že nie je viac substrátom pre celulázové enzýmy a možno ju preto použiť ako pomocnú zložku pri tabletovaní çhromo-lytického celulázového substrátu. Dalej sme zistili, že u celulázových testovacích tablet je potrebné zvýšiť proteinové pozadie za účelom eliminácie nešpecifických interakcií mikrokryštalickej celulózy, ktoré by zhoršovali správnost enzýmove...

Zariadenie na lisovanie šťavy z rastlín pre testovacie účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 239387

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chromík Jindoich, Straková Jana

MPK: A23L 2/04

Značky: účely, lisovanie, rastlín, zariadenie, testovacie, stavy

Text:

...uchytené pracovne telesa. Pracovné telesá sú valcovitého tvaru pozdĺžne rýhované, jedno je hnacie, druhé hnané a zároveň posunovatelné tak, že ho možno prítlačným mechanizmom pritláčat k hnaciemu. Zo spodnej strany sú pracovné telesá kryté chráničom so štrbinou na zasúvanie vzoriek.Vzorky sú uložené v obaloch z p 1 astic~kých látok. Vzorka sa vloží do zariadenia a je pritláčaná podla potreby pritlačným telesom. Cez otvor obalu vyteká...