Patenty so značkou «tesniacich»

Výroba tesniacich miskovitých prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19891

Dátum: 27.12.2012

Autori: Maggi Carmelo, Wojnar Jan, Tognarelli Leonardo, Capanni Alessio

MPK: F16J 15/28, F16J 15/16, F16J 15/44...

Značky: tesniacich, miskovitých, výroba, prvkov

Text:

...pokial je tlak tekutiny vo vnútri súčasti väčší ako vlastné stláčacienamáhanie (v module), dochádza k šíreniu tlaku v chybách a môže to prispieť k šíreniu trhlín. Pokial tlak fluktuuje a špičková hodnota je vyššia ako stláčacie namáhanie, dôjde k indukovaniu únavy v súčasti, čo môže nakoniec viesť k šíreniu trhlín a zlyhaniu súčasti.0009 Tesniace miskovité prvky pre hyperkompresory sú väčšinou vyrábané zostavovaním vonkajšieho disku a...

Použitie povrchovo modifikovaného uhličitanu vápenatého v lepidlách, tesniacich hmotách a/alebo tmeloch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16441

Dátum: 05.04.2011

Autori: Saunders George, Mcjunkins Joseph, Buri Matthias, Gane Patrick

MPK: C09C 1/02

Značky: modifikovaného, lepidlách, tmeloch, hmotách, uhličitanu, vápenatého, použitie, tesniacich, povrchovo

Text:

...s akýmkoľvek minerálom, ktorý je inertný voči stredne silným až silným donorom H 30 iónov. Ďalej je taktiež možné použiťvyzrážaný uhličitan vápenatý (Precipitated Calcium Carbonate - PCC).0015 Je obzvlášť výhodné, ked je prírodný uhličitan vápenatý vybraný zo skupiny obsahujúcejmramor, kalcit, kríedu, dolomit alebo ich zmesi.0016 Silné donory H 3 O iónov použiteľné v tomto vynáleze sú vybrané zo skupiny obsahujúcej silné kyseliny alebo ich...

Spôsob výroby nekonečných zvlnených kovových hrebeňových a nárožných tesniacich pásov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284685

Dátum: 03.08.2005

Autor: Gehring Manfred

MPK: E04D 1/36, E04D 13/16, B21D 31/04...

Značky: tohto, zvlnených, nárožných, vykonávanie, hřebenových, tesniacich, nekonečných, spôsob, spôsobu, kovových, pásov, zariadenie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nekonečných zvlnených kovových hrebeňových a nárožných tesniacich pásov, ktoré majú stredný pruh, určený na položenie na hrebeňovú alebo nárožnú latu, naň na obe strany nadväzujúce perforované vetracie pruhy a na ne nadväzujúce okrajové pruhy, pri ktorom sa kovový pás vedie medzi dva tvárniace valce (2,2'), usporiadané naprieč k smeru pohybu najmenej cez šírku kovového pásu (1), na vytvarovanie vĺn (11) a ďalej sa kovový pás...

Splietané tesnenie na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284158

Dátum: 30.08.2004

Autor: Champlin George

MPK: D04C 1/06, F16J 15/00, F16J 15/22...

Značky: pretáčania, obmedzenie, tesnenie, prstencov, splietané, tesniacich

Zhrnutie / Anotácia:

Splietané tesnenie (70) na obmedzenie pretáčania tesniacich prstencov a roztvárania ich spojov, ktoré má v podstate lichobežníkový priečny prierez, s dvojicou protiľahlých nerovnobežných strán (76), pozdĺžne prebiehajúcich medzi vonkajšou stranou (98) a s ňou rovnobežnou vnútornou stranou splietaného tesnenia (70), ktoré je vybavené pozdĺžne vedúcimi priadzovými osnovami (82, 86). Pri protiľahlých nerovnobežných stranách (76) sú usporiadané...

Spôsob a zariadenie na vytváranie súvislých tenkých tesniacich stien v zemine

Načítavanie...

Číslo patentu: 283977

Dátum: 24.05.2004

Autor: Volk Dieter

MPK: E02D 7/24, E02D 5/18

Značky: vytváranie, zemine, spôsob, tenkých, súvislých, zariadenie, tesniacich, stien

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe vytvárania súvislých tenkých tesniacich stien v zemine sa postupne zaráža pri vibrovaní do zeminy pozdĺž trasy realizovanej steny zvislý trámec (1), ktorý je na svojej dolnej časti opatrený prostriedkami na vháňanie tekutej kompozície, ktorá po stuhnutí tvorí tenkú tesniacu stenu, do zeminy. V dolnej časti vibrujúceho trámca (1) sa vypúšťa do zeminy najmenej jeden prúd (12, 12a, 18) tlakovej kvapaliny pod veľmi vysokým tlakom...

Zariadenie na namontovanie tesniacich profilov na karosérie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1068

Dátum: 13.05.2004

Autori: Schad Hans-joachim, Schönfeld Karl-heinz, Rösch Karl-josef

MPK: B60J 10/00, B23P 19/04

Značky: tesniacich, motorových, profilov, namontovanie, vozidiel, zariadenie, karosérie

Text:

...hnacieho hriadeľa 8 je cez klinový spoj 11 umiestnené hnacie ozubené koleso 12.Hnacie ozubené koleso 12 je vzábere so sekundámym hnacim kolesom 13, ktoré je upevnené cez klinový spoj 14 na sekundámom hriadeli 6. Pri otáčaní hnacieho hriadeľa 3 sa v rovnakej miere súčasne otáča aj sekundámy hriadeľ 6.Na homej strane puzdra hnacieho hriadeľa 2 je toto vytvarované rozšírene ako upínacia priruba 15. V upínacej prirube 15 je uložené puzdro...

Spôsob vytvárania podzemných tesniacich stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 283910

Dátum: 24.03.2004

Autor: Volk Dieter

MPK: E02D 5/18, E02D 7/24

Značky: stien, vytvárania, podzemných, tesniacich, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri vytváraní podzemných tesniacich stien, pri ktorom sa s vibrovaním zvislo zaráža a následne opätovne zdvíha trámec v zemine pozdĺž trasy steny, ktorá sa má vytvárať, sa do zeminy vystrekuje tesniaca zmes, ktorá pri vyťahovaní vyplňuje dutinu zanechanú trámcom a ktorá pri spúšťaní uľahčuje zarážanie trámca. Z dolného konca (K) trámca (1) sa pod nízkym tlakom vystrekuje tekutá tesniaca zmes a pri spúšťaní trámca sa vystrekuje zo spodnej...

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279377

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hermann Adalbert

MPK: C04B 40/00, C04B 28/08, C04B 14/10...

Značky: hmot, výrobu, prostriedok, suspenzií, tesniacich

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt, najmä na vyhotovenie tesniacich stien výkopov jednofázovým spôsobom, je tvorený suchou zmesou, stabilnou pri skladovaní, pozostávajúcou v podstate z bentonitu, rozomletej vysokopecnej trosky a z budiča vysokopecnej trosky, v množstve a druhu určenom na konkrétne použitia, ktorý je súčasťou celého obalu, oddelenou od vysokopecnej trosky.

Skúšobné zariadenie tesniacich prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270149

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petřík Miroslav, Topor Karol

MPK: G01M 3/02

Značky: skúšobné, tesniacich, zariadenie, prvkov

Text:

...druhe teenenia 3 plynnoho aědia tak že evojou teeniaoou plochou ea opierajú o valcovo časti axiúlneho pieeta g poeuvne uložanoho v puzdre 3. Jeden koniec axiilneho pieeta Q je zeeunutý do prvej akunuleünej koaory g e druhý koniec axialneho pieata g je aeunutý do druhej akunulaönej koeory Z ktori je obdobne ako aj prva akunulačna komora Q pevna epojend e teleeoa 3 a v ktorej je uniaatnený doraz 3. Prvú nedzikruhovi pracovne plocha 2...

Vymeniteľné zariadenie manipulátora určené na tesniacich tvaroch rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 263399

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kašpar Peter, Morvay Jozef

MPK: G01N 23/00

Značky: zariadenie, tesniacich, určené, manipulátora, rúrok, vyměnitelné, tvaroch

Text:

...tak vodiacimi kladkami otočne uloženými na prestaviteľných čapoch ako aj hlavnou kladkou otočne uloženou na hriadeli spojenom s hnacou jednotkou a 5 ozubeným kolesom, ktoré je v trvalom zábere s ozubeným segmentom.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje urýchliť a zvýšiť bezpečnost prác pri zhotovovani snímkov zvarov pomocou rádioaktivneho žiariča v ťažko prístupných miestach. Jeho konštrukcia a výroba je jednoduchšia a lacnejšia oproti...

Zariadenie pre opracovanie tesniacich plôch prírub tlakových nádob a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237875

Dátum: 15.03.1987

Autori: Tomana Eduard, Šiška Stanislav

MPK: B23Q 1/00

Značky: nádob, tesniacich, opracovanie, potrubí, zariadenie, ploch, tlakových, přírub

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na opracovanie tesniacich plôch prírub tlakových nádob a potrubí pozostáva z rotačného stola, kompletu základovej dosky a vloženého radiálno-axiálneho ložiska. Na rotačnom stole je upevnený horizontálny suport s držiakom pre zvislý suport, na ktorom je osadená upínacia hlava pre uchytenie rezného nástroja. Nepohyblivá základová doska je dvojdielna: -pevná časť je vybavená pohonovou jednotkou pre rotačný pohyb stola -výmenná časť, na...