Patenty so značkou «tesniaci»

Tesniaci profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19460

Dátum: 19.12.2013

Autori: Demmel Thomas, Doniga-crivat Mircea

MPK: B60J 10/04, B60J 10/00

Značky: tesniaci, profil

Text:

...dvoch povrchov z elastoméroveho materiálu od seba, ktoré boliĎalej obsahuje spis JP H 08 318740 A tesníaci pás pre okenné sklo motorového vozidla, ktorý obsahuje jednu úložnú časť, ktorá má V priereze V podstate tvar písmena U a obsahuje dve ramená. Tieto obidve ramená sú spolu navzájom spojené základňou. Na tejto základni je upravená jedna dnová chlopňa. Prvý koniec tejto dnovej chlopne je natvarovaný na tejto základni a druhý koniec dnovej...

Tesniaci krúžok a zásuvný hrdlový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16664

Dátum: 29.02.2012

Autori: Steinhoff Albert, Kuhlage Henrik, Kloppenburg Ingo, Wellenbrock Klaus

MPK: F16L 25/00, F16L 21/035, F16L 21/025...

Značky: krúžok, tesniaci, hrdlový, zásuvný

Text:

...materiál tvoriaci vonkajšiu vrstvu vytvára v súlade s výhodným uskutočnením predmetu tohto vynálezu upevňovaciu základňu. Upevňovacia základňa slúži na montáž a upevnenie na zásuvný koniec alebo hrdlový koniec. Zvyčajne sa upevnenie uskutočňuje na zásuvnom konci. Upevňovacia základňa sa za týmto účelom zvyčajne nasunie na zásuvný koniec a v axiálnom smere je podopieraná nosným ramenom zásuvného konca.0011 Podľa výhodného uskutočnenia...

Tesniaci prvok na utesnenie spojenia krytu motora s kabínou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5874

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mareš Vlastimil

MPK: B60R 13/06, B61C 17/00, B60J 10/00...

Značky: kabinou, spojenia, vozidla, prvok, motora, utesnenie, krytu, tesniaci

Text:

...lalokovitú časť, pričom tesniaci prvok sa vkladá koncovou časťou dopredu, sa konce lalokov čelnej časti zasunú ďalej a do strán medzery, ktorá sa má utesniť, pričom rebrá v strednej časti sa naopak pri zasunutí celého tesnenia posunú obrátene proti smeru tlačíacej sily, a tŕne koncovej časti sa zasunú do strán, tesniaci prvok sa usadí do správnej tesniacej polohy.Výhodou tesniaceho prvku podľa technického riešenia je jednoduchá a rýchla...

Tesniaci ochranný obal bezkontaktnej čipovej karty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5738

Dátum: 05.04.2011

Autor: Petrík Marián

MPK: H05K 9/00, H05K 5/00

Značky: tesniaci, bezkontaktnej, čipovej, ochranný, karty

Text:

...alebo na zadnú stranu obalu, nanesením kovovej vodívej farby, pokovením, ovinutím kovovým drôtom. Ďalším riešením je vytvorenie kovového obalu z plechu s výrezom na náhľad a dotýkanie sa karty pre umožnenie vysunutia z obalu. Účinnosť riešenia je úmemá pokrytiu povrchu obalu, vodivosti a hrúbke kovovej vrstvy a rozloženiu kovovej vrstvy úmeme rozloženiu komunikačnej antény a čipu bezkontaktnej čipovej karty chránenej obalom Doterajšie...

Tesniaci límec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18301

Dátum: 31.03.2011

Autor: Stroet Franciscus Johannes

MPK: B65G 69/00

Značky: límec, tesniaci

Text:

...límca).Ľavá predná časť 2 rámu je určená na vytvorenie nosného prvku pre ľavú stranu 8 a pravá predná časť 3 rámu je určená na vytvorenie nosného prvku pre pravú stranu 9 límca l. Medzičasťami 2 a 3 rámu na jeho hornej strane je namontovaný nosny prvok l 0 pre strechu lllimca. Ako možno vidiet na obrázkoch 4. 5. 6, 7 a 8, dve ramená 4, každé na svojom vonkajšom konci 12, sú pripojene na ľavú zadnú časť 6 rámu namontovanú na fasádu a na...

Extrakčný prístroj a tesniaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20029

Dátum: 08.10.2010

Autor: Deuber Louis

MPK: A47J 31/36

Značky: tesniaci, prístroj, systém, extrakčný

Text:

...extrakcie tesne na osadenie stabilnej časti.0006 WO 2010/092543 používa trocha iný spôsob na polohovaniea utesnenie obalu, pri ktorom sa golier obalu pri zatváranísparovacej komory tak mechanicky deformuje, že vzniká utesnený systém.0007 Obidva uvedené spôsoby sú v podstate chránené sú však vhodné len pre obaly s uvedeným kužeľovo-korčekovým tvarom s golierom. Tento tvar má tú nevýhodu, že si pri skladovaní a preprave vyžaduje relatívne...

Tesniaci profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13627

Dátum: 09.09.2009

Autori: Wipperfürth Christian, Stüber Bernd

MPK: B60J 10/04

Značky: tesniaci, profil

Text:

...pre zavedenie zvonku do tesniaceho profilu. Mechanické prostriedkymôžu byť jednoducho a cenovo nenáročné zavedené zvonku dotesniaceho profilu, zatiaľ čo aplikácia chemického prídržného prostriedku, napríklad lepidla, by vyžadovala, aby bolo lepidlo presne nanesené na ťažko prístupné miesta tesniaceho profilu. Prierez tesniaceho profilu vytvorený V podstate v tvare U slúži na to, aby mohol byť uzatváraci prvok nasvojom okraji obklopený a...

Spôsob výroby tesniaceho profilu pre motorové vozidlo a takýto tesniaci profil

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11095

Dátum: 10.08.2009

Autori: Emerich Carin, Langrehr Michael, Willmann Matthias

MPK: B60J 10/00, B60J 10/08

Značky: tesniaceho, vozidlo, spôsob, takýto, motorové, výroby, profilů, profil, tesniaci

Text:

...spojená s prirubou. Vodiaca lišta vykazuje spevnenie,ktoré je vyznačené naprieč k pozdĺžnemu smeru prebehajúcimiDE 85 19 013 U 1 opisuje tesniaci pás, ktorý je používaný pre utesnenie otvorov, ako dverných otvorov motorových vozidiel. Tesniaci pás zostáva z upevňovacieho úseku v tvare U, ktorý nesie pozdĺžny, trubkový tesniaci úsek z pružného materiálu. Tesniaci úsek vykazuje rad napätia znižujúcich konštrukčných prvkov, ktoré sa...

Tesniaci golier nakladacej rampy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13514

Dátum: 11.07.2008

Autor: Hielkema Harmen Jochum

MPK: B65G 69/00

Značky: nakladacej, tesniaci, rampy, golier

Text:

...goliera alebo kamíónu.Vynález teraz ďalej popíšeme s odkazom na výkresy príkladu jednej formy vynálezu.Obrázok l zobrazuje perspektívny pohľad na kamión, ktorý stojí nehybne pred predným otvorom fasády s tesniacím golierom nakladacej rampy medzi nimi.Obrázok 2 zobrazuje bočný pohľad na kamión, fasádu a tesniaci goliernakladacej rampy podľa obrázka 1, v ktorom látka ktorá pokrýva bok tesniaceho goliera je vynechaná a na ktorom je viditeľná...

Tesniaci systém s tesniacim profilom a lepiacou páskou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 286289

Dátum: 16.06.2008

Autor: Buchholz Hans-volker

MPK: B29D 31/00, B60J 10/00

Značky: výroby, páskou, lepiacou, spôsob, tesniacim, profilom, systém, tesniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci systém (1) vykazuje tesniaci profil (2), ktorý je pripevnený na prvú vrstvu (3) lepidla obojstranne lepivej lepiacej pásky (4). Toto pripevnenie je uskutočnené tým, že tesniaci profil (2) je v lisovacom nástroji nastriekaný na prvú vrstvu (3) lepidla lepiacej pásky (4), vloženej do lisovacieho nástroja. Druhá vrstva (6) lepidla lepiacej pásky (4) je prekrytá odnímateľnou krycou vrstvou (7) a po odňatí krycej vrstvy (7) je nalepiteľná...

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Prandorfy Milan, Novodomský Milan, Kabina Gabriel

MPK: E06B 5/10, F16K 17/00, G21D 1/00...

Značky: ventil, tesniaci, vyrovnávací

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...

Tesniaci profil, najmä na utesnenie dverí proti karosérii motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6588

Dátum: 17.10.2007

Autor: Poppele Christoph

MPK: B60J 10/00

Značky: tesniaci, utesnenie, karoserií, profil, dveří, proti, najmä, vozidla, motorového

Text:

...nmtorového vozidla. Upevňovací úsek obsahuje kanálovité vybranie, ktoré je spevnené spevňovacím nosníkom s prierezom v tvare U. Do kanálovitého vybraniana uloženie priruby vytvorenej dverami motorového vozidla. Tesniaci úsek vykazuje dalej oblasť, ktorá tvori kanál, ktorý slúži na uloženie pevnej okennej tabule. Do kanálu zasahujú tesniace chlopne, ktoré pozostávajú z mâkkého materiálu. Na voľnom konci oblasti je k tomu umiestená chlopňa,...

Tesniaci profil s magnetom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6038

Dátum: 10.05.2007

Autori: Engelhardt Dieter, Hermann Andreas, Wendler Matthias

MPK: E05C 19/00, B29C 47/00, B60J 10/00...

Značky: tesniaci, spôsob, magnetom, výroby, profil

Text:

...nároku 5. 0010 Výhodné a dalšie formy uskutočnenia sú uvedené V závislých patentových nárokoch.0011 vynález bude bližšie objasnený v nasledujúcom opise. 0012 Tvrdá súčasť, to znamená pripevňovací diel, pozostáva V podstate z 65 až 90 hmot. tvrdeného PVC (K-hodnota medzi 57 a 60), akrylátového modifikátora rázovej húževnatosti podľa požadovaného nmdulu pružnosti tvrdých zložiek, a cinových~ a0013 Mäkká zložka, to znamená pružne...

Tesniaci systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14831

Dátum: 17.04.2007

Autori: Mayeres Jean-pierre, Meessen Silvain, Job Denis

MPK: F16J 15/06, F16J 15/10, B60J 10/00...

Značky: systém, tesniaci

Text:

...do veľkej miery používajú pre vonkajšie použitie, t. j. použitie kde tesnenie je aspoň čiastočne vystavené nepriaznivým klimatickým podmienkam, ako sú časti automobilových karosérií. V skutočnosti, hlavným problémom takýchto vonkajších použití je, že v dôsledku okolitej vlhkosti a nízkych teplôt môže tesnenie primrznút k susedným povrchom a tým sa poškodiť, alebo dokonca roztrhnúť v prípade, že protiľahlý povrch je od tesnenia oddelený...

Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4535

Dátum: 03.08.2006

Autor: Švolík Cyril

MPK: E02D 29/14, E06B 5/10

Značky: lokálneho, tieniaci, uzáver, těsnosti, možnosťou, tesniaci, skúšania

Text:

...obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe prípojeného výkresu, ktorý znázorňuje horizontálny rez hermetického uzáveru.Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti spočíva v použití dvojradového tesnenia 4.2, vo vytvorení rovinnej dosadacej plochy rámu 1 umiestnením rámovej vyrovnávacej lišty 4.1, vo vytvorení rovinnej...

Tesniaci krúžok pre plastovú rúru vybavenú vonkajšími vlnami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285093

Dátum: 18.05.2006

Autor: Lamping Alwin

MPK: F16L 17/00, F16L 25/00

Značky: krúžok, vybavenú, vlnami, vonkajšími, tesniaci, rúru, plastovú

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci krúžok pre vlnovitú plastovú rúru vybavenú vonkajšími vlnami, v ktorej symetrický tesniaci krúžok je vytvorený na utesnenie proti druhej rúre (14), do ktorej sa vkladá vlnovitá plastová rúra, s dvoma bočnými, zo základného telesa (1) vychádzajúcimi opornými telesami (3, 4) na doľahnutie na boky vĺn vlnovitej rúry (13) pričom základné teleso (1) v nezaťaženom stave tesniaceho krúžku sa dá vložiť v podstate bez napätia do dolu vlny...

Veko nádoby s odstrániteľnou membránou a injekčne vstrekovaný tesniaci krúžok, a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4877

Dátum: 16.03.2006

Autori: Noer Torben, Bitsch Jorgen, Koch Mikael, Stensböl Michael

MPK: B65D 47/06, B65D 43/02

Značky: tesniaci, injekčné, odstrániteľnou, výroby, vstrekovaný, spôsob, nádoby, krúžok, membránou

Text:

...vstrekovanie. V prvom kroku sú injekčne vstrekované telo 4 veka a membrána 6. V druhom kroku je medzi membránu 6 a telo 4 veka injekćne vstrekovaný tesniaci krúžok 12. Tieto dva kroky injekčného vstrekovania prebiehajú v rovnakej forme. Forma je vytvorená tak, že po prvom kroku je forma nastavená tak, že sa pre tesniaci krúžok vytvorí nová dutina. V priebehu formovania tesniaceho krúžku 12, materiál tela 4 veka a membrány 6, umiestnený v...

Tesniaci prvok pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9312

Dátum: 07.02.2006

Autori: Krus Ralf, Paulus Joachim

MPK: B60R 13/08, B32B 3/28, F16L 59/02...

Značky: prvok, motorové, vozidla, tesniaci

Text:

...v blízkosti horúcej konštrukčne súčasti v oblasti karosérie.Výhoda predloženého vynálezu spočíva vtom, že je zamedzené prenosu teploty, zvuku a vibrácií horúcej konštrukčnej súčiastky na tieniaci prvok cez otvory do vonkajších vrstiev, pretože tieniaci prvok visí na vložke aj s vloženým ñxačnýmPodľa prvej formy uskutočnenia predloženého vynálezu môžu byt otvoryvonkajších vrstiev rôzne velké a/alebo aj mat rôzne tvary.Týmto...

Tesniaci alebo ozdobný pásik obzvlášť pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6236

Dátum: 29.09.2005

Autori: Solf Bernd, Krause Fritz

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: tesniaci, motorové, ozdobný, vozidla, obzvlášť, pásik

Text:

...a pracovnou doskou ako vodorovnou plochou.Okrem toho opisuje JP 11034757 tesnenie, ktoré slúži k utesneniu okennej šachty motorového vozidla. Tesnenie je na svojich čelných plochách uzatvorené koncovým krytom, ktorý vykazuje kryciu dosku a upevňovaciu súčasť. Upevňovacia súčasť jezasúvaná do dutého priestoru, ktorý je tvorený tesnením v priereze v podstate V tvare U.Úkolom vynálezu je zdokonalit tesniaci pások vyššie uvedeného druhu v tom...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1722

Dátum: 22.10.2004

Autor: Junkers John

MPK: F16B 43/00, F16B 31/00, B25B 23/02...

Značky: spojovanie, prvok, tesniacim, predmetov, krúžok, spojovací, spôsob, krúžkom, mechanicky, vybavený, nástroj, tesniaci

Text:

...umožnila ďalšie kĺzanie smerom nahor dielu z pri predlžovaní skrutky.Vtomto uskutočnení spočiatku jeden diel tesníaceho krúžku zabráni axiálnemu vytlačeniu druhého dielu a potom sa rezistenčný bod prekoná a ďalší diel sa axiálne vytlačí voči prvému dielu bez toho, aby sa telo alebo dielyObrázok 2 predstavuje spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom s nástrojom aplikovaným na spojovací prvok. Spojovací prvok má maticu Q s vnútorným závitom...

Adhezívny a tesniaci materiál na báze reaktívnych prepolymérov a jeho spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284192

Dátum: 22.09.2004

Autori: Schumann Manfred, Proebster Manfred

MPK: C08G 18/42, C09J 175/04, C08G 18/10...

Značky: báze, materiál, prepolymérov, reaktívnych, adhezívny, tesniaci, výroby, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Adhezívny a tesniaci materiál obsahuje: a) aspoň jeden pri teplote miestnosti kvapalný reaktívny prepolymér a b) aspoň jednu ďalšiu zložku, ktorá pri teplote miestnosti je pevná, pri mierne zvýšenej teplote kvapalná, ako je aj aspoň čiastočne nekompatibilná s kvapalným prepolymérom (prepolymérmi). Zložka b) je výhodne pri teplote max. 50 °C kvapalná.

Tesniaci prstencovitý spoj prípojnej rúrky a objímka s takýmto tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1096

Dátum: 22.06.2004

Autor: Travers Thierry

MPK: F16L 21/02

Značky: prípojnej, tesniaci, prstencovitý, objímka, tesnením, takýmto, rúrky

Text:

...obsahuje prstencovitú drážku schopnú uložit spoj s vyššie uvedenými charakteristikami.0016 Podľa špeciálneho spôsobu realizácie sa pomer medzi otvorom hrdla a šírkou tesnenia vymedzenou medzi krídlami na spodku drážky približne 0,7.0017 Prípojky sú podľa vynálezu prednostne blokujúceho typu.0018 Spoje sú vŕtaného typu, keď objímka vniká do spájaciehopotrubia, alebo hriadeľového typu, ked objímka obtáča potrubie tvoriace spojovací hriadeľ. V...

Tesniaci systém pre sekundárny prúd na vstupe dýzy turbínového motora s komorou pre dodatočné spaľovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1269

Dátum: 11.05.2004

Autori: Sevi Guillaume, Lapergue Guy, Roche Jacques

MPK: F01D 9/02, F02C 7/28, F01D 11/00...

Značky: turbinového, vstupe, systém, dýzy, sekundárný, motora, spaľovanie, prúd, dodatočné, tesniaci, komorou

Text:

...tesnenia držaný zovretý medzi podpornou doskoua radiáine vnútorným povrchom radiáine vnútornej príruby prostrednictvom nitov pre upevňovanieuvedenej podpornej dosky na prirubu.0019 Vstupný koniec tretieho tesnenia je upevnený na radiálne vnútornom povrchu podpornej dosky uvedenými nitmi, anity majú hlavy, ktoré klzne dosadajú na vonkajší povrch plášťa pre tepelnú0020 Podľa ďalšieho znaku vynálezu je každá doska pre tepelnú ochranu...

Tesniaci krúžok, spojovací prvok vybavený tesniacim krúžkom, spôsob a mechanický nástroj na spojovanie predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 35

Dátum: 27.03.2003

Autor: Junkers John

MPK: F16B 31/02

Značky: spojovací, prvok, krúžok, vybavený, mechanicky, tesniaci, tesniacim, predmetov, nástroj, spojovanie, krúžkom, spôsob

Text:

...1 je pohľad predstavujúci tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezuObrázok 2 je pohľad predstavujúci spojovací prvok stesniacim krúžkom a nástrojom aplikovaným na spojovací prvok a ilustrujúci spôsob spojovania podľaObrázok 3 je pohľad predstavujúci ďalšie uskutočnenie tesniaceho krúžku podľa predloženého vynálezu, Príklady uskutočnenia ýýnálezuObrázok 1 predstavuje tesniaci krúžok podľa predloženého vynálezu, ktorýje označený...

Statický tesniaci prvok pre akusticky oddelené namontovávané diely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9342

Dátum: 07.02.2003

Autor: Salameh Ralf

MPK: F02F 7/00, F02F 11/00

Značky: oddělené, namontovávané, akustický, diely, tesniaci, prvok, staticky

Text:

...dielu a otvorom motora. Ztohto vyplýva ďalšia výhoda, že vdôsledku flexibilne realizovanej spojovacej zóny je možné veko uzáveru skrine ľahšie namontovat a demontovať. Najmä pri demontáži už nemôžu byt tuhé namontovávané dielyStvárnenie veka skrine podľa vynálezu ponúka ďalšiu výhodu, ženamontovávané diely sú vintenzívnejšej miere akusticky oddelené. Tak majú akusticky oddelené systémy často väčšiu tuhosť, ktorá negatívne ovplyvňuje...

Tesniaci krúžok pre spoj s nasúvacou objímkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 28

Dátum: 16.01.2003

Autor: Lamping Alwin

MPK: F16L 21/03, F16L 17/025

Značky: tesniaci, objímkou, nasúvacou, krúžok

Text:

...tohto vynálezu je v nezataženom stave tesnenia radiálna výška zadného boku ostria tesnenia väčšia než 2/3 radiálnej celkovej výšky tesnenia. Ostrie tesnenia je pritom vytvorené v priereze s v podstate pravouhlým tvarom. K osi rúry smerujúce, v podstate rovné prítlačné plochy ostria tesnenia a pritlačnéhotesnenia tvoria so svojimi príslušnými zadr.ými bokmi vždy ostrý uhol, menší než3 90 °. Pomer radiálnej výšky ostria tesnenia k...

Tesniaci systém pre energeticky účinné okno

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5768

Dátum: 05.12.2002

Autor: Winfield Alan

MPK: E06B 3/66

Značky: energeticky, účinné, tesniaci, systém

Text:

...kskleneným tabuliam pomocou lepidla (24),napríklad akrylátovým lepidlom alebo nejakým iným vhodným lepidlom, veľmi dobre známym vdanej oblasti techniky. Bočné prvky (20, 22) môžu byt výhodne vytlačené z hliníka, ktorý je výhodný kvôli svojej nízkej hmotnosti, velkej tvrdosti a pevnosti.Centrálna rozpera (18) má tretí vonkajší povrch (19), ktorý je kolmý voči rovine sklenených tabúľ (14,16). Vo výhodnom uskutočnení centrálna rozpera definuje...

Tesniaci profil pre tunelové segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 447

Dátum: 26.09.2002

Autor: Grabe Werner

MPK: E21D 11/38

Značky: profil, tunelové, segmenty, tesniaci

Text:

...manžety môžu veľmi dobre prispôsobiť nerovnostiam betónovej plochy.Vytvarovaním podľa vynálezu, ktoré obsahuje vnútomé rebrá V štruktúre tvaru Y, je možné odvedenie vratných síl do stredu drážky. Vo výhodnejšom uskutočnení vynálezu je pritom plánované, že po šírke tesniaceho profilu sú rozdelené minimálne dva rady kanálov.Výhodne je ďalej to, keď základná strana tesniaceho profilu je vytvorená ako uzatvorená tuhá plocha, to znamená bez...

Tesniaci pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1160

Dátum: 23.09.2002

Autor: Schmid Oliver

MPK: E06B 1/62

Značky: tesniaci

Text:

...alebo nalaminovaná vrstva z rúna. Podstatné je. že rúno je v priečnom smere tesniaceho pásu elasticky prieťažné, aby mohlo kompenzovať pohyby medzi okenným rámom a ostením okna. Ďalej je podstatné, že použité rúno nie je prieťažné alebo je len nepatrne prieťažné vpozdlžnom smere tesniaceho pásu, takže pri spracovaní tesniaceho pásu má rúno dostatočnú pevnosť proti pretiahnutiu. Je výhodné, ak membrána je priľnavým materiálom z rúna...

Uzavierací a tesniaci prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2566

Dátum: 21.08.2002

Autori: Lederer Roland, Bauer Peter, Haimerl Josef, Karl Markus

MPK: H02G 3/08

Značky: prvok, tesniaci, uzavierací

Text:

...v prípade potreby bez nástroja odtrhnút od tesniaceho puzdra. Táto zátka 2.1 je umiestnená mimo tesniaceho puzdra 2, napríklad na jeho čelnej strane, čím je dovnútra vyčnievajúce zosilnenie 2.2 tesniaceho puzdra 2 v oblasti vnútorného priemeru hladké a tým je vhodné ako tesniaca plocha. Vzťáhovou značkou 2.3 je označený prstenec a vzťahovou značkou 2.4 je označené spojenie na čelnej strane, zatial čovonkajší priemer tesniaceho puzdra je...

Napučiavaný zvárateľný tesniaci pás a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281628

Dátum: 08.04.2001

Autor: Klaar Karlo

MPK: C08J 5/12, C08L 23/08

Značky: napučiavaný, výroby, tesniaci, spôsob, zvárateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci pás obsahujúci polymér, ktorý je zložený z monoméru etylénu a najmenej jedného komonoméru, ktorý je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z vinylesterov C2 až C3-alkánkarboxylovej kyseliny a C1 až C4-alkylesterov kyseliny akrylovej, pričom obsah komonoméru je najmenej 27 % hmotnostných. Tesniaci pás obsahuje dodatočne polyolefín alebo zmes niekoľkých polyolefínov v množstve najmenej 10 % hmotnostných formovacej hmoty. THF-extrakt podľa DIN...

Tesniaci prvok prestupu potrubia konštrukciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2665

Dátum: 12.09.2000

Autori: Hrbáčik Jozef, Toman Miroslav, Mokrý Ján

MPK: F16L 5/02

Značky: potrubia, přestupu, konštrukciou, prvok, tesniaci

Text:

...profil gumového tesnenia zabezpečuje dostatočné priľnutie vnútomej strany tesnenia-k oceľovému potrubiu ropovodu, ako aj vonkajšej strany k oceľovej chráničke. Spomenuté gumeně tesnenie tvon ochranu pred mechanickým poškodením trvalopružného tmelu svysokou odolnosťou voči chemikáliám a ropným produktom, tvoriacim jadro tesnenia. Jeho vynikajúca priľnavosť ku konštrukciám, celková prípustná deformácía a charakter elektrického izolantu...

Tesniaci krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1656

Dátum: 05.11.1997

Autor: Vacková Renata

MPK: C08L 19/00, F16L 17/067

Značky: krúžok, tesniaci

Text:

...tesniaceho krúžku zo spojenia.Doteraz používané tesniace krúžky majú valcovitý vonkajší povrch. U takýchto tesniacich krúžkov s dvomi lamelami jepriebeh poklesu tlaku vo vnútri aj zvonku tesniaceho krúžku rovnaký. Pokiaľ ale majú tesniace krúžky tri a viac tesniacich lamiel a nemajú na vonkajšom obvode tesniace segmenty (výstupky) dochádza k nasávaniu tesniaceho krúžku z drážky nosiča, do ktorej je vložený, až s možnosťou jeho...

Gumový elastický tesniaci prstenec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279923

Dátum: 09.07.1997

Autor: Jordan Holger

MPK: F16J 15/32, F16J 15/16

Značky: prstenec, gumový, tesniaci, elastický

Zhrnutie / Anotácia:

Gumový elastický tesniaci prstenec (13) je usporiadaný medzi dvoma sústrednými časťami (11, 12) stroja, pohybujúcimi sa navzájom. Tesniaci prstenec na druhej strane je pretiahnutá na nízkotlakovú stranu N. Vonkajšia obvodová plocha (25) tesniaceho prstenca (13) je v nestlačenom stave tesniaceho prstenca (13) naklonená proti dnu (18) drážky. Prstencové kužeľové plochy (22, 25) ležia v rovinách (35, 36), ktorých priesečnica (37) je umiestnená...

Tesniaci spoj okien alebo dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1068

Dátum: 10.01.1996

Autor: Kutáš Michal

MPK: E06B 7/098, E06B 7/22, E06B 7/23...

Značky: dvier, okien, tesniaci

Text:

...ohnutej lišty a nasunutého tesnenia a na obr. 5, obr.6 a obr. 7 sú znázornené prípadné možné tvary gumových tesneniTesniaci spoj okien alebo dvier pozostáva z gumového profilu3 alebo 9 a z hliníkového alebo plastického profilu 3 tvaruveľkého písmena C, alebo ohnutého hliníkového alebo plastickéhopásu 8, pričom obidva sú vo forme líšt. Profily 3 alebo 8 súosadené mimo rovinu zovretia okenného krídla 7 a okenného rámuQ s výhodou na okenný rám...

Tesniaci spoj potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 827

Dátum: 07.06.1995

Autor: Podhora Milan

MPK: F16L 21/06

Značky: tesniaci, potrubia

Text:

...najmä u súčastí, vyrábaných z umelých hmôt vstrekovaním a podÚlohou predloženého technického riešenia je vytvorit takú konštrukciu, ktorá umožní vyrábat príslušné konštrukčné diely jednoducho aj pre oblast stredných tlakov a teplôt ako z kvalitných materiálov, ako je mosadz a niektoré druhy oceli, tak liutím z krehkých, a relatívne tvrdých materiálov, napr. z temperovej liatiny. Konštrukcia tesniaceho spoja musí byt ďalej necitlivá na malej...

Tesniaci klobúčik vodovodných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 564

Dátum: 07.09.1994

Autori: Suja Boris, Zvarík Jozef, Kuka Stanislav, Krčík Vojtech, Stacho Ivan

MPK: F16K 1/26

Značky: armatur, vodovodných, klobúčik, tesniaci

Text:

...použiť pre teplú aj studenú vodu. Jeho Čalšou výhodou je podstatné uľahčenie manipulácie uzatváracích ventilov, ktoré sú jeho funkčnou súčasťou a predĺženie životnosti.Technické riešenie objasnené na výkrese V obraze č. 1 znázorňuje tesniaci klobúčik v polovičnom reze, 2 ktorého je zrejmý von~ kajší užitkový tvar vrátane funkčného otvoru pre jeho samosvornéupevnenie vo funkčnej zostave.Iuninuí klnhúňik vodovodných armatúr nuľn nhr. ü.| 7...

Závitový tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 541

Dátum: 10.08.1994

Autor: Frankl Pavel

MPK: F24D 19/02

Značky: závitový, kvapalinou, držiak, tesniaci, ovládania, elektrických, radiátorov, doskových, ohrievacou

Text:

...tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou umožňuje vykurovanie miestností prenosným elektrickým doskovým radiátorom, ktorý je lacný, lebo vyžaduje len malú spotrebu materiálu 1 mzdových nákladov vo výrobe a malý objem ohrievacej kvapaliny.Jeho malá hmotnosť vyžaduje malú akumuláciu tepla pri ohreve,preto je rýchlo a pružne prispôsobiteľný skutočnej potrebe tepla v miestnosti v reálnom...

Závitový tesniaci držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 540

Dátum: 10.08.1994

Autor: Frankl Pavel

MPK: F24D 19/02

Značky: závitový, držiak, doskových, tesniaci, radiátorov, ohrievacou, ovládania, kvapalinou, elektrických

Text:

...držiak ovládania elektrických doskových radiátorov s ohrievacou kvapalinou umožňuje vykurovanie miestností prenosným elektrickým doskovým radiátorom, ktorý je lacný, lebo vyžaduje malú spotrebu materiálu i mzdových nákladov vo výrobe a malý objem ohrievacej kvapaliny. Jeho malá hmotnosť vyžaduje malu akumuláciu tepla pri ohreve, preto je rýchlc a pružne prispôsobiteľný skutočnej potrebe tepla V miestnosti v reálnom čase. Naviac...

Tesniaci uzáver otvoru pre zrovnávanie sypanej vsádzky v komore koksovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277701

Dátum: 06.07.1994

Autor: Staroň Rastislav

MPK: C10B 25/02, C10B 25/16, C10B 25/00...

Značky: koksovej, sypanej, komoře, vsádzky, zrovnávanie, uzáver, otvorů, baterie, tesniaci

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci uzáver pre uvedený účel, tvorený uzatváracími dvierkami pritláčanými a zaisťovanými prítlačným mechanizmom na čelnú plochu telesa štvorstenu má ďalej čelnú prírubu (14) telesa (12) štvorstenu a prekrývaciu dosku (21) uzatváracích dvierok (20), ktoré sú vytvorené ako kruhové a sú opatrené najmenej jedným kruhovým neprerušeným tesniacim britom (26, 16) na jednej alebo každej z ich priľahlých dosadacích plôch (15), a to s priemerom...