Patenty so značkou «tesnením»

Zasklenie s tesnením obsahujúcim vložku hrebeňového tvaru a spôsob výroby tohto zasklenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15278

Dátum: 26.07.2010

Autori: Mottelet Béatrice, Kleo Christophe

MPK: B60J 10/02, B60J 10/00, B29C 45/14...

Značky: tesnením, tvaru, výroby, tohto, zasklenie, vložku, hřebenového, spôsob, zasklenia, obsahujúcim

Text:

...tvar, ktorý je viditeľný pri pohľade na priečny rez, jej poskytuje tuhosť, bez toho, aby zväčšoval celkové rozmery vložky. Zuby hrebeňa sú s výhodou materiálovo spojené so základňou hrebeňa.0017 Hrebeň je s výhodou symetrický pozdĺž pozdĺžnej roviny. aby mal rovnakú mechanickú pevnosť na jednej aj na druhej strane od tejto pozdĺžnej roviny.0018 Vložka podľa vynálezu má pre ešte väčšie zvýšenie tuhosti vložky v pozdĺžnom smere s výhodou...

Zariadenie na pumpovanie tekutiny a prvky so statickým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16754

Dátum: 30.03.2009

Autor: Tovar López Francisco Javier

MPK: A61M 1/12, A61M 1/10

Značky: prvky, statickým, tesnením, zariadenie, tekutiny, pumpovanie

Text:

...riešenia.0006 VAD 100 zahŕňa jednorazovú pumpovaciu jednotku 120 umiestnenú v pumpovej schránke 112 pre opakované použitie. Pumpovacia jednotka 120 zahŕňa jednorazový kNný vačok 122 majúci príslušný vstup 132 a výstup 134 pripojený k jednorazovému jednocestnému vstupnému ventilu 126 a k výstupnému ventilu 124. Rúrkové konektory 130 a 128 sú príslušne pripojené k vstupnému ventilu 126 a k výstupnému ventilu 124, ako rozhranie ku kanylám(nie...

Nádoba s tesnením na veku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286605

Dátum: 15.01.2009

Autor: Engel Christoph

MPK: B65D 43/08, B65D 83/00

Značky: tesnením, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nádoby na ukladanie a vydávanie pastových alebo fluidných hmôt (13) pozostávajúcich z telesa (1) s bočnými stenami (3) a s horným otvorom a vekom (2), ktoré svojím golierom (9) zhora presahuje bočné steny (3) a spolu s krycou doskou (8) uzaviera horný otvor telesa (1) nádoby. Na vonkajšej hrane vnútornej strany krycej dosky (8) je vytvorený obežný úzky mostík (20) s voľne naklonenou šikmou plochou privrátenou ku golieru (9)...

Rekuperačný výmenník tepla s inovovaným obvodovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9535

Dátum: 14.10.2008

Autori: Born Erich, Raths Heinz-günter

MPK: F16J 15/32, F28D 19/04

Značky: výmenník, tepla, tesnením, inovovaným, obvodovým, rekuperačný

Text:

...toto prinajmenšom po segmentoch alebo po oblastiach lepšie radiálne zvonka nastavit prípadne pritlačit alebo natlačit na obvodový plášť rotora a/alebo samostatne prípadne prostrednictvom elastických sílstvámenia je obvodovćmu tesneniu taktiež umožnená kompenzácia radiálncho nevyváženia rotora, napriklad vdôslcdku meniacej sa tepelnej rozťažnosti, tým, že dochádza k nevyváženému pohybu. Tcsniace medzery na obvode rotora je možné týmto...

Systém pružného kýpťového návleku s tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20018

Dátum: 24.08.2007

Autori: Egilsson Egill Sveinbjorn, Jonsson Grimur, Asgeirsson Sigurdur, Hrafnsdottir Jenny Ruth

MPK: A61F 2/78

Značky: kýpťového, pružného, systém, návleků, tesnením

Text:

...uvoľňuje vákuový alebo hypobarický tlak vlôžku na umožnenie jednoduchého vytiahnutia zvyšku končatiny na ktorom je kýptová objímka, z lôžka.0008 Môže sa použiť pumpa alebo iné zariadenie na vyprázdneniedistálneho konca lôžka medzi distálnym koncom kýpťovej objímky a distálnymkoncom lôžka. Väčšinou sa používa ventil alebo iné vhodné zariadenie naotvorenie a zatvorenie distálneho konca lôžka do okolitej atmosféry.0009 V doterajšom stave...

Panelový systém s tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19699

Dátum: 15.08.2007

Autor: Hilliaho Esa

MPK: E05D 15/06, E05D 15/58, E06B 3/46...

Značky: tesnením, panelový, systém

Text:

...panelových systémov, ktoré tiež umožňujú otváranie panelov.0010 Vynález bude ďalej podrobnejšie opisaný pomocou prikladného uskutočnenia a odkazov na priložené obrázky, kde-3 Obr. 1 zobrazuje prierez panelovým systémom z doterajšieho stavu techniky, Obr. 2 zobrazuje pohľad z perspektívy na dve vodiace lišty z doterajšieho stavu techniky, Obr. 3 zobrazuje z bočného pohľadu funkciu vodiaceho členu a tesneniejedného uskutočnenia vynálezu, Obr. 4...

Krídlo s tesnením v drážke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5943

Dátum: 21.06.2006

Autori: Szerman Michael, Dick Matthias

MPK: E06B 3/58, E06B 3/54

Značky: tesnením, drážke, krídlo

Text:

...zosilnenia, resp. hadicovitý tvar. Pritom môže byť tesnenie na viacerých miestachkoextrudované s profilovým rámom, čím sa zvyšuje stabilita a zaťažiteľnosť.Prehľad obrázkov na gýkresochVynález je vnasledujúcej časti textu vysvetlený bližšie sprihliadnutím narozličné možnosti použitia, ktoré sú ozrejmené na nákresoch. Tieto zobrazujúObr.1 krídlo V priečnom reze s eharakteristickými vlastnosťami vynálezu a s oprotiObr. 2 a Výrez krídla...

Bezolejový kompresor s ochranným protiprachovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13448

Dátum: 18.03.2005

Autori: Rackham Ralph, Hristu Florin, Voicu Traian

MPK: F04B 39/04, F04B 39/00, F04B 25/00...

Značky: protiprachovým, ochranným, tesnením, kompresor, bezolejový

Text:

...Podľa ďalšieho variantu vynálezu sa zo vstupu na prívod nízkotlakového plynu privádza plyn do priestoru kľukovej skrine a prvý stupeň kompresora nasáva plyn, ktorý sa má stlačiť,z priestoru kľukovej skrine na strane piesta ochranného krytu proti prachu.0014 Výhodným variantom jednotky kompresora podľa vynálezu je viacstupňový kompresor,napr. štvorstupňový kompresor, ktorý má dvojicu proti sebe stojacich piestov, pohybujúcich sa...

Spôsob zvárania na zrezaných miestach rámov z plastickej hmoty s tesnením a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284097

Dátum: 11.08.2004

Autor: Valentin Manfred

MPK: B29C 65/20

Značky: zariadenie, hmoty, miestach, plastickej, spôsob, tesnením, zrezaných, vykonávanie, zvárania, rámov

Zhrnutie / Anotácia:

Plochy zrezaných miest a susedné oblasti profilu (1, 1a) rámu sa zohrejú zváracím zrkadlom (5) na zváraciu teplotu, zváracie zrkadlo (5) sa z oblasti zrezaných plôch vyberie a zrezané plochy profilov (1) rámu sa stlačia. Pritom sa počas zvárania profilov (1, 1a) a tesnení (2 a/alebo 3) aspoň čiastočne povrchovo zakryje pomocou aspoň jedného tvarového dielu vnútorný povrch tesnení (2, 3), tvorený tesniacou manžetou (2c a/alebo 3c) a upevňovacou...

Tesniaci prstencovitý spoj prípojnej rúrky a objímka s takýmto tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1096

Dátum: 22.06.2004

Autor: Travers Thierry

MPK: F16L 21/02

Značky: tesniaci, rúrky, takýmto, tesnením, prstencovitý, objímka, prípojnej

Text:

...obsahuje prstencovitú drážku schopnú uložit spoj s vyššie uvedenými charakteristikami.0016 Podľa špeciálneho spôsobu realizácie sa pomer medzi otvorom hrdla a šírkou tesnenia vymedzenou medzi krídlami na spodku drážky približne 0,7.0017 Prípojky sú podľa vynálezu prednostne blokujúceho typu.0018 Spoje sú vŕtaného typu, keď objímka vniká do spájaciehopotrubia, alebo hriadeľového typu, ked objímka obtáča potrubie tvoriace spojovací hriadeľ. V...

Rám křídla okna či dveří s těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260401

Dátum: 15.12.1998

Autor: Buršík Prokop

MPK: E06B 1/34

Značky: křídla, tesnením, dveří

Text:

...svislý řez rámu křídla okna v místě A-A. Celkový pohled na rám křídla okna podle obr. 1 ve smyslu šípky S 1 je znázorněn na obr. Z. Na obr. 3 je znäzorněn pohled ve směru Sz na pravou spodní nárožní část rámu křídla okna. Obr. 4 znázorňuje řez vedený úhlopřičkou nárožní části vmístě B-B. Na obr. 5 je zakreslen svislý řez vedený v místě C-C vodorovného dílu nárožní části rámu křídla okna.Z výkresů na obr. 1 až 5 vyplýváj že rám křídla 2...

Vysokotlaký valec s regulovatelným tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254689

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vincze Štefan

MPK: F16J 1/06

Značky: vysokotlaký, válec, tesnením, regulovatelným

Text:

...valcom, na obr. 2, 3 a 4 detaily umiestnenia rôznych druhov tesniacich elementov.Vysokotlaký valec sa skladá z piesta 10 tvoreného základným piestom 11 a v ňom s vôlcu uloženým prídavným plestom 12 a valca 20.Tlakové médium pôsobiace na plochu prídavného valca 12, z ktorého sa prenesie si« la na základný piest 11 pomocou pružneho elements 13 v závislosti od velkosti tlaku a od nasbavenej tuhosti pružného e 1 ementu 13. Na začiatku...

Plnicí přípravek, zejména pro plnění ucpávkových prostorů tvarovaným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253647

Dátum: 12.11.1987

Autori: Merašický Václav, Machek Přemysl, Bříza Miloslav

MPK: F16J 15/00

Značky: prostoru, ucpávkových, tvarovaným, plnění, tesnením, přípravek, plnicí, zejména

Text:

...válce Qlg s horizontální pístnicí 25 upevněnou ve vedení gli. Zásobník gg těsnění je upevněn na první vzpěru ll a je vytvořen jednak z těleea AQ a jednak z náboje jpg. Do tělesa lg je vsunut pomocný přípravek ggg. Na první vzpěře llljsou rovněž upevněny pomocí neznázorněných držáků třetí a čtvrtýmikrospínač 1 , li. K plnícímu prípravku rovněž patří neznázorněný tlakový spínač, spojený s hydraulíckým systémem, neznázorněnéhydraulické...

Multiplikátor tlaku kvapaliny s hydraulickým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252717

Dátum: 15.10.1987

Autor: Pažický Július

MPK: G01L 7/16

Značky: hydraulickým, multiplikátor, tlaku, kvapaliny, tesnením

Text:

...jej obvode vnútornú drážku 4, na ktorú cez hydraulický kanál 15 je napojený ventil 9 vratnej vetvy. Hydraulický kanál 15 vratnej vetvy je spojený s odpaudnou nádržou pracovnej kvapaliny. Takéto Vyhotovenie zabraňuje prenikaniu pracovnej kvapaliny z vysokotlakej komory 19 do dolnej komory 18 naplnenej hydraulickým olejom.Podla obr. D teleso 1 je v dolnej valcovej časti ~opatrené rnútornou dražkon 4, na ktorú je napojený spojovací kanál lll. Na...

Ventil se zpětným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251770

Dátum: 13.08.1987

Autor: Meyer Walter

MPK: F16K 41/18

Značky: zpětným, tesnením, ventil

Text:

...je přestavitelné neznázorněným pohonem, například ručním kolem.Vřeteno É ventilu je opatřeno zpětným těsněním, které je účinné při zvednutém Vřetenu§ ventilu. za tím účelem je vřeteno Q ventilu opatřeno nákružkem lg, na němž je vytvořenazkosená dosedací plocha ll pro styk s těsnícím prstencem lg.Těsnicí prstenec lg přilěhá k vnitřnímu konci ucpávky 1 jako základní kroužek. Ve své horní části má těsnicí prstenec gg průměr odpovídající...

Šnekový dopravník s těsněním protitlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243157

Dátum: 15.07.1987

Autori: Beran Jioí, Miketín Jioí, Kunst Jioí

MPK: B65G 33/22

Značky: protitlaku, tesnením, dopravník, šnekový

Text:

...čímžzvzniká pěchovací prostor, ve kterém se dopravovaná látka pohybuje jako těsnicí píst. Délka tohoto pěchovacího prostoru musí být větší než průměr šnekového dopravníku. Pro případ zvýšeného přetlaku je proti pohybu dopravované látky a proti ústí plynotěsného pouzdra přitlačovana klapka, püsobící jako pěchovadlo. sílu na klapku vyvíjí pružina, jejíž předpětí je výhodné měnit, čímž se dosáhne změny intenzity pěchování dopravované...

Kruhová nádrž zoskrutkovaná z vlnitých oceľových plechov s fóliovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239162

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kysela Karol

MPK: B65D 88/00, B65D 88/06

Značky: vlnitých, tesnením, zoskrutkovaná, nádrž, oceľových, plechov, fóliovým, kruhová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušiť zriadenie a demontáž najmä dočasných nádrží na tekutiny alebo sypké hmoty alebo aj funkčné nádrže s použitím bežne dostupných prvkov pre konštrukciu a pre tesnenie. Uvedeného účelu sa dosiahne zoskrutkovaním staticky nutnej konštrukcie stien nádrže z oceľových vlnitých plechov, ohnutých do segmentov rôzneho zakrivenia a rôznej hrúbky stien. Tesniaci účinok nádrže sa podľa vynálezu zabezpečí osobitným tesniacim...

Utěsnění vkládané jednotky vstřikovacího čerpadla pružným těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250199

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skočdopole Karel, Marešová Alena, Borůvka Miroslav

MPK: F02M 59/48

Značky: pružným, utěsnění, jednotky, vstřikovacího, tesnením, čerpadla, vkládané

Text:

...pevná objínb g nebo aby nasi pružnvn těsnění j, a pevnou objínkou § vznikla jen nalá vůle.Vkládaná Jednotke se v táto chvíli nachází v tzv. montážní poloze I, což znamená,že Jeden nebo více výatupků ji vytvořených na protikuse 31, ktorý so otáčí společně s válcem g, se nachází v prohloubeních g opčx-náho opčrnćho kroužku i - obr. 2. Tento opčrny krouňek i je nuvnč uložen na válcí g a proti pootáčení je znjičtčn kolíky kruhověho nebo...

Upínací spojení s těsněním, zejména pro dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 248298

Dátum: 12.02.1987

Autor: Lehmann Herbert

MPK: B60J 5/00

Značky: dveře, spojení, tesnením, upínací, zejména

Text:

...2. Honoe aáxpyrnene 2 B npnMepe ncnonnénnñ cocrannnew l 80 °. Ha syx npownnononomumx cwoponax B oônacrn nyx npornnononomxmx Konuos 3 nonoro aakpyrnennx 2 COOTBGTCTBEHHO npeycmorpeno oöonoqna 4 KOHHOB 3,KOT 0 paH He onmna Haxonwbcs Humą Tonmaam Mawepnana nonox 5 paMm 6. Panaô Ha ee oömem oöbeMe TOKE nMeeTn 0 nmn 5 Ha sarnőax 7, Koropue nepex 0 nxT B pamuym uacrb 8. npnmmxaemme KByM pacnonomeunm npornn ceôn saraöan 7 HOHKH 5 oőpasosanm onoň...

Spôsob zakladania stavieb pod hladinou spodnej vody s tesnením jamy fóliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219551

Dátum: 30.09.1985

Autor: Dinga Michal

Značky: stavieb, tesnením, hladinou, spodnej, fóliou, zakladania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zakladania objektov pod hladinou spodnej vody. Rieši utesnenie stavebnej jamy priemyselne vyrábanými fóliami so zabezpečením stability jamy proti vztlakovým silám priťažením fólií pod vodou. Podstata vynálezu spočíva vo vykopaní stavebnej jamy a uložení fóliového tesnenia do vody na jej dno a svahy do takej hĺbky pod úroveň základovej škáry objektu, že po priťažení fóliového tesnenia a vyčerpaní vody z takto tesnenej jamy do...