Patenty so značkou «těsnění»

Těsnění kuželky celoteflonového ventilku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260140

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pěknice Jaroslav

MPK: F16K 1/26

Značky: těsnění, celoteflonového, kuželky, ventilku

Text:

...i drahý, ale vyznačuje se i poměrně velkým mrtvým proetorem.Nevýhody spojené e dokonalým těeněním kuželky vůči těleeuventilku do značné míry odstraňuje řešení podle vynálezu. Podeta-4. ta Vynálezu epočívá v tom, že kuželka celoteflonováha ventilkuje opatřena nejméně jednou těenící manžetou z teflonu ve tvaru prstence, jejíž vnější průměr je 0 0,1 až 0,3 mm větší než je vnitřní průměr tělesać ventilkuý s výhodou lze použít 3 těenící manžety,...

Statické těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 271363

Dátum: 12.09.1990

Autori: Žatecký Jan, Škop Karel

MPK: F04B 39/00

Značky: statické, těsnění

Těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovarů při vulkanizaci v lázni

Načítavanie...

Číslo patentu: 269394

Dátum: 11.04.1990

Autori: Surý Jaroslav, Veselý Rudolf, Zapletal Jiří, Kolaříková Marie

MPK: B29D 22/00, B29K 21/00

Značky: polotovarů, těsnění, pryžových, konců, vulkanizací, vrstvených, lázni, dutých

Text:

...nedostatků přispívá do značné míry těsnění konců dutých vrstvených pryžových polotovorů při vulkanizací v lázni podle vynálezu.Podstata vynálezu epočívá v tom, že těsnění je tvořeno nátrubkem, vsunutým jednou ze svých kônlckých částí do dutiny polotovaru na jeho konci. Pritom je prstenec, vytvořený uprostřed mezi oběma kőnlckými částmi nátrubku, přitlačovén k čelní ploše konce polotovaru prostřednictvím elaetického nâvleku.Tim se na obou...

Těsnění čerpací hlavy a vodicího pouzdra plunžrového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268922

Dátum: 11.04.1990

Autor: Dvořák Vladimír

MPK: F04B 21/08

Značky: vodicího, čerpadla, plunžrového, pouzdra, těsnění, hlavy, čerpací

Text:

...v kruhové drážce mezi vodicím pouzdrem plunžru a jeho podstata spočívá v tom, že těsnicí O-kroužek je uložen v obvodové kruhové drážce.Řešení podle vynálezu zvyšuje spolehlivost a životnost těsnění čerpací hlavy a vcdícího pouzdra plunžrového čerpadla.Příklad konkrétního provedení těsnění čerpací hlavy a vodicího pouzdra pluužrového čerpadla podle vynálezu je schematicky znázorněnna připojeněm výkrese představující čáatećný podélný řez...

Způsob protikorozní a hygienické úpravy azbestových segmentů ucpávek a těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 268317

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smrž Milan, Šimána Jan, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: způsob, těsnění, azbestových, protikorozní, hygienické, ucpávek, segmentů, úpravy

Text:

...hygieny, zejména z přičin uvolňováni jemných vláken eebeatu. ktoré ae při depoeici v plicich projevuji značné negetivně.Uvedené nedoetetky odstraňuje způsob protikorozni e hygienické úpravy eebeetových eegmentů ucpávek a těeněni podle vynálezu. Jeho podstata epočivá v tom, že se aabeetové eegmenty ucpávek a těeněni podrobi působení roztoku 2 až 20 hm. alifetických aminú e obsahom uhlikú 8 až 22 a/ nebo jejich deriváto v alifetických...

Směs plniv pro protipožární těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 267836

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vašátko Eduard, Pšeničný Bořivoj

MPK: C09K 3/10, C09K 21/10

Značky: těsnění, protipožární, plniv, směs

Text:

...nez. Tím se však znovu vytváří ohnisko případného zdroje požáru. Mimo to bylo zjiätěnc, že tyto vložky vypěšují do uezer pouze v nístech, kde jsou na povrchu zasaženy zvýšenou teplotou, což sice ve většině případú postačí, avšak v případech, kdy jsou tyto přepážky uloženy ve svislých ěachtách, či v místech zvýšeného proudění vzduchu vypěnění nenusí být vždy spolehlivé.Výše uvedené potíže z podstatné části odstrašuje směs pro...

Způsob provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí vložky k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266801

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jarolím Bohumil, Chupík Vladimír, Konvička Tomáš, Janega Pavel, Poul Jan

MPK: E01C 11/10

Značky: těsnicí, spár, způsob, způsobu, tohoto, vložky, provádění, těsnění, bezzálivkového

Text:

...vnějšíoh negativních vlivů, vneseným předpětím do těsnicí vložky, vyloučením její rozdrcení a odstraněním její trvalé deformace. Výhodou způsobu bezzálivkového těsnění spár je, že využívá možností vytváření pouze úzkých spár, zejména u příčných kontrakčních spár a podélných kloubových spár. Tato výhoda přináší značný ekonomický efekt.Na připojených výkresech jsou žnázorněny příklady způsobu provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí...

Těsnění součástí závěru nevýbušného elektrického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266082

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrubý Jaromír, Hahn František

MPK: E21F 17/00

Značky: součástí, těsnění, elektrického, zařízení, nevýbušného, závěru

Text:

...provozu funkčnost takové spáry není reálne.Problém spolehlivého zabránění zápalného průšlehu u nevýbušných elektrických zařízení při zkratové zkoušce na hliník řeší těsnění podle vynálezu, jehož podstatou je, že alespoň jedna z těsněnýoh součástí je na obvodě dosedací plochy opatřena dřážkou. v jejíž stěnách kolmých k dosedací ploše, je Vytvořeno zahloubení, v němž je uložen prizmatický těsnicí prvek tak, že jeho vnější hrana je přesazena nad...

Labyrintové těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 266075

Dátum: 14.11.1989

Autori: Opatřil Jiří, Pretsch Gerhard

MPK: F16J 15/447

Značky: labyrintové, těsnění

Text:

...to, že pryžový těsnicí kroužek se sesouvá po kuželové ploše a utěsñuje tak spáru mezi hřebenem a drážkou labyríntu, čímž je bráněno proti vníknutí wñy a jiných nečistot do ložiskové skříně, čehož důsledkem je zachování tuku v labyrintu a zároveň prodlouženi životnosti ložisek a tim životnosti vertikál nich válců válcovací stolice.Labyrintové těsnění podle vynálezu je jako příklad znázorněno na příloženém výkresu,znázorňujicím jeden konec...

Těsnění ložisek, zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265680

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nosek Josef, Stehlík Josef, Pallo Bohuslav, Tobiška František

MPK: B60K 17/22, F16C 33/72, F16J 15/44...

Značky: křížových, hřídeli, čepu, zejména, úplných, ložisek, těsnění, kloubu, kardanových

Text:

...tlekovému mazivu. Používané ochranné kroužky z plechů, plastů nebo gumy vyžadují zvlášť pro účel ochrany těsnění ložisek opracovat na tělese křížového čopu zvlášt plochy pro ochrannýUvedené nevýhoây odstraňuje provedení těsnění ložieek,zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelů,kde vlastní těsnicí prvek je opatřen prstenovým krytem, jehož podstata spočívá v tom, že má tvar částí kulového pásu a sahá oď.povrchu...

Těsnění mezi oběžným kolem a sacím hrdlem radiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264356

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/16

Značky: hrdlem, sacím, radiálního, ventilátoru, oběžným, těsnění, kolem

Text:

...jeho odtržení od stěny v místě rotujícího kuželového prstence a krycí desky oběžného kola. Zsnedbatelné není ani to, že kuželové prstence těsnění jsou vytvořeny ze slabšího plechu než krycí deska oběžného kola,což zvyšuje provozní spolehlivost při nahodilém styku rotu~ jící a statické části kuželového těsnění.Na přípojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení pod 1 evynálezu. Na obr. 1. je v kolmém řezu kuželový prstenec...

Těsnění přírubového spoje pro potrubní trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263847

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hynek Zdeněk, Říha Milan

MPK: F16J 15/10

Značky: trasy, těsnění, přírubového, spoje, potrubní

Text:

...profil. Těsnění podlevynálezu umožňuje zejména použití přírub slabostěnných vyráběných technologií lemováním, protože i po několikavýborně těsní, což u plochého těsnění je nedosažitelné. S těsněním podle vynálezu nejsou problémy s vysokou pracností při montažních pracích na staveništi, jako byly s jednoduchým kruhovým protilem.Řešení podle vynálezu je výhodné zejména pro jadernou energetiku, protože zaručuje vysokou těsnost dosavadními...

Těsnění skla dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 261919

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kubec Jiří, Vrbata Jaroslav

MPK: B60J 1/08

Značky: těsnění, dveří

Text:

...výkrese jsou znázorněna těsnění skla dveří v příčném řezu, kde obr. l znázorňuje uzavřený těsnící profil,obr. 2 uzavřený těsnící profil s dolním jazýčkem a obr. 3 dělený těsnící profil.Těsnění l skla dveří g sestává z nosné části 1 a těsnícího profilu 1. Nosnou částí 1 je těsnění l upevněno ke karoserii Ž automobilu. Těsnící profil 5 je tvořen těsnící částí Q a zečišĚovacím jezýčkem 1 umístěným ve spáře mezi sklem dveří g a hranou...

Těsnění ložiska, zejména pro váleček pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261334

Dátum: 12.01.1989

Autor: Stuchlík Milan

MPK: F16C 33/72

Značky: zejména, pásového, ložiska, těsnění, dopravníku, váleček

Text:

...Podstatou vynálezu je, že kruhová část těsnění má na svém vnějším obvodě upravenu kuželovou plochu,rozšiřujíoí se směrem od ložiska a na vnějším obvodě kuželové plochy je upraven nákružek,zapadající do vybrání. Vnitřní obvod kruhové části je opatřen šikmým jazýčkem, vybíhajícím směrem od ložiska a dosedajícím na osu a dále je opatřen kruhovým prstencem, dosedajícím na vnitřní kroužek ložiska.Hlavní výhodou těsnění ložiska podle vynálezu...

Těsnění pístu ve válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259785

Dátum: 15.11.1988

Autori: Brůha Petr, Pelech Ivan

MPK: F16J 3/00

Značky: těsnění, válci, pístů

Text:

...sestává z velivé membrány g. která Je rozepřena mezi pistem g a válcem g sestávajicim 2 prvého válcového tělesa gg a druhého válcového tělesaĺgł. Valivá membrána.ł má tvar dvoup 1 ášřovátrubice 5 a Její mezikružni prostor § je vyplněn tlakovým mádiem Q. Ve vnějším plášti Z dvoupláštové trubice A Jep upraven obvodový otvor g s limcovými okraji § nàvlečenými na die» tančniprstenec łgsevřený mezi válcovými tělesy 39, 3 pomoc svorniků lg,...

Těsnění trubic v přípojkách a spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259756

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Jiří, Rajtora Jiří

MPK: B01L 11/00

Značky: těsnění, přípojkách, spojích, trubic

Text:

...silnějšim dotaženi se rozdrtí - jsou-li tvrdší - a jsou-li měkší, vytlačí se ě. do volných míst v převlečných maticích a přestávají těsnit.ěÉodstata vynálezuspočívá v tom,že vlastni těsnicí prstenec je zhotoven z plastického maâeriálu. Prstenec je vložen do měkčího kovového pouzdra (měě, mosaz nebo hliník). Těsnici prsteneo a kovové pouzdro jsoutlačeny do kuželového sedla zašroubovánim převlečné matice.Uspořádání těsnění podle vynálezu...

Těsnění hlavy bloku válců motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 258018

Dátum: 15.07.1988

Autori: Naumenko Viktor, Vorobjev Ivan, Žarnov Viktor

MPK: F02F 11/00, F16J 15/06

Značky: vnitřním, motorů, bloků, hlavy, válců, těsnění, spaľovaním

Text:

...anacrkqnoro Konnua, usrorosnenno-. ro, Hanpnnep na ToponnacTa, Bbmonuexm B.5 une oTnenhHummpeyronnnuKon co croponu, npoTHBOnon 0 mHoň KaMepe cropauun, H cnaóxeum Bmenmanm non meno npoKnanxu.Hpoxnaxa ronoaxu önoka unnnnpoa nurarenn usoöpaxeaa Ha ůnr. 1 - 3.Ha ónr. I nokasau oömnů nan npoxnaxn B cőope.Ha war. 3 au napnanr cunerpuunoro pacnonoxeunx saxsaron no OKpYIHOCTñ snacrnqnoro Konbua.Hpoxnaxa I ronoaxn ónoxa unnumnpon (mur.l) coepnur...

Těsnění zejména dosedací plochy uzávěru sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257748

Dátum: 15.06.1988

Autor: Klimsza Tadeáš

MPK: C21B 7/18

Značky: plochy, vysoké, dosedací, uzávěru, těsnění, zejména, sazebny

Text:

...vynálezu je, že v krajní části prüřezu těsnicího segmentu přilehlé k dosedací ploše těsnicí klapy je umístěn průběžný eletrický vodič, napojený na signální elektrický obvod.Výhodou těsnění podle vynálezu je to, že zcela odpadá vizuální kontrola, protože v důsledku opotřebení těsnicího segmentu dojde ihned k signalizaci poruchy na pracovišti obsluhy. Tímto se podstatné zvýši životnost klap i sedel, což má příznivý vliv na chod vysoké...

Těsnění křídel rotační a statorové části křídlového kývavého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244379

Dátum: 01.06.1988

Autori: Vadinský Jan, Mainer Petr, Popek Jioí, Fiala Josef

MPK: F16J 15/06

Značky: kývavého, hydromotoru, částí, křídel, těsnění, křídlového, statorové, rotační

Text:

...e těsnícím prvkem otevřeného křivkového průřezu, doláhajícího předepjatou hranou na těsněný povrch atpevněného pomocí příložek po obvodech čelních ploch křídel podlevynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že těsnění máv příčném řezu tvar funkce y sin x v rozsahu 0 ° - 360 °,jejíž osa svírá s rovinou proloženou těsněnou čelní plochou lcñdla ostrý úhel, přičemž boční průmět těsnění je maximálně roven hloubce obvodového úložného osazení...

Těsnění protilehlých konců štěrbiny mezi stěrkami tlakové trysky pro přívod tiskací barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244157

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lindovský Milan, Doušek Karel

MPK: B41F 15/44

Značky: přívod, stěrkami, tlakově, trysky, štěrbiny, barvy, konců, těsnění, tiskací, protilehlých

Text:

...n. 3 pohled ve onen .1 ne tůsnöní podle vysileeu,tm si tvar hrshevőhe obleun, m. 4 pohled ve smeru J ne ťĺblĺliĺ podle vrsilesu, ktere si tver loaeuő am.lb obr. l je axêĺetrioký pohled a öástečný řee příkladlike prevedení tlakevl trysky pro přívod tiokeoí barvy citieuönini lg pretilehlýeh tonoo temu podle vynálesu. iskąoí berve je přiváaöne jedním 5 nistavoñ g,g přichází do teleso trysky g oku etvor 11 eo itörbinrnesi etürk .1 §, lg , kto-í...

Těsnění kuželových drtičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257247

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sponer Jiří, Hala František

MPK: F16J 15/38, B02C 2/00

Značky: drtičů, těsnění, kuželových

Text:

...pomocí sady přítlačných vinutých pružin. Tyto přitlačují těsnění k činnému dílu dątiče v těsnicí kulové ploše.Použitím těsnění vytvoreného z ahsorpční kluzně části s nízkou měrnou hmotnosti, např. dřeva, pryže nebo umělých hmot se výhodné zajistí dokonalé utěsnění ložiskcvého prostoru kuželových drtičů, čímž se omezí vnikání cizích nečistot a únik mazacího oleje, sníží se únava přítlačných pružin a zajistí vyšší životnost mazaných dílú...

Těsnění otvoru po zkušebním jádrovém vývrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255975

Dátum: 15.04.1988

Autor: Zahradník Miloslav

MPK: E01C 23/09

Značky: zkušebním, vývrtů, těsnění, otvorů, jádrovém

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že je tvořeno zatlačeným tésnicim tělískem, sestávajícím z válce a komolého kužele, přičemž těsnici tělísko je zhotoveno z pružného materiálu s tvarovou paměti a plášť válce má průměr o 10 až 20 větší než průměr otvoru. Pružný materiál s tvarovou paměti sestává z asfaltu s příměsí 10 až 50 hmotnostních směsné polymerní přisady, homogenizovaných při teplotě 140 až 180 DC po dobu 30 až 90 minut.Výhodou těsnění...

Labyrintové těsnění přívodu oleje z pevné do otočné části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242557

Dátum: 01.03.1988

Autori: Král Jan, Ryšánek Vladimír

MPK: F16J 15/34

Značky: přívodů, oleje, pevně, otočné, labyrintové, těsnění, částí, stroje

Text:

...tělesem, je v místě nnlového přetlaku uapořádán odpadní prostor, 3 nímž jsou kenálky vzájemné nezávisle apojeny labyrintové koůrky.Labyrintové těsnění je možné využít především tam, kde se dosahuje vysoké obvodové rychlosti, nebo v případě zemezení vzniku teple na co nejmenší míru. zaručuje vysokou opolehlivoet těsnění po dlouhou dobu,bez nároku na kontrolu o výměna opotře-v bovaných dílů.4 Příklad provedení vynálezu na obráběeím stroji...

Zařízení na snímání ložisek a těsnění z hřídelů válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246841

Dátum: 01.03.1988

Autori: Švoreík Václav, Vymazal Zdenik

MPK: B23P 19/02

Značky: těsnění, zařízení, hřídelů, snímání, válečků, ložisek

Text:

...pružina. O druhou objímku je opřena druhá tlačná pružina. První třmen je sevřen mezi první- 3 246 041 hlavioí a první objímkou a druhý třmen je sevřen mezi druhouZařízení podle vynálezu má tu výhodu, že odstraňuje namáhavou manučlní práci, přičemž zbývající ruční práce není namáhavá a její podíl je zmenšen na minimum. Činnost zařízení lze zautomatizovat, což je jeho další výhodou.Na připojených výkresech je schematicky znázorněn příklad...

Způsob výroby grafitového těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255066

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hajšman Vojtěch, Velechovský Václav

MPK: B32B 31/20

Značky: výroby, těsnění, způsob, grafitového

Text:

...je hotové těsnění vystaveno za provozních podmínek. Jakoukoliv vrstvou směsi přitom může být mechanická součástka.Výhodou způsobu výroby grafitového těsnění podle vynálezu je možnost výběru typu těsnění vhodného složení, které je možno vytvářet bez speciálních zařízení v podstatě přímo na místě montáže nebo oprav. Mechanická součástky jako prvek vyráběného těsnění mohou být do lisovací formy založeny předem. nebo mohou být založený tak, aby...

Těsnění rozebíratelných spojů pro práci zvláště za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 239999

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kalinin Michail Semjonovie, Dubinskij Viktor Grigor Jevie

MPK: F16J 15/06

Značky: spojů, nízkých, teplot, těsnění, rozebíratelných, zvláště, prací

Text:

...v tom, že těsnicí kroužek je zhotoven ve tvaru U manžety, jejíž těsnící břity svíraji vrcholový úhel /3 v rozmezí 10 ° až 30 ° a úhel předpětí u určený od roviny kolmé k ose těsnění,v rozmezí 5 ° až 15 °. Výška těsnicího bř-itu je nejvýše 0,4 průměru těsnění g. V případech, kdy nelze s dostatečnou přesností zajistít rovnoběžnost ploch, na které dosedají boční těsnící bříty, případně kvalitu jejich povrchu, lze s výhodou do těsnícího kroužku...

Těsnění tlakového prostoru rotorového pásmového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254404

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hučín Vladimír, Bartošek František, Zmeškal Jaromír

MPK: B30B 3/00

Značky: těsnění, tlakového, rotorového, prostoru, pásmového

Text:

...straně okrajovým kroužkem, přičemž drážka je opatřcna škrabákem. Princíp funkce objemového těsnění podle vynálezu spočíva v tom, že těsnicíkroužek klade proti průchodu materiálu odpor a tento zbrzdí natolik, že V drážce vznikne objemová rezerva.Výhody těsnění podle vynálezu spočívají v tom, se zjednoduší počet součástí, potřebných k utěsnení pracovního prostoru lisu. Odpadnou segmenty,zasahující do labyrintu, výroba drážek na rotoru...

Těsnění hydrotermické zóny pasových pekařských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241643

Dátum: 01.01.1988

Autori: Pabst Horst, Bourget Jean-paul, Brinkmann Hans

MPK: A21B 3/04

Značky: pecí, pásových, pekařských, zóny, hydrotermické, těsnění

Text:

...zőnou je vyústěn jeden kanál pro vytvoření clony a do částí prostoru nezi pečicí částí pece a hydroternickou zőnou je vyústěn druhý kanál pro vytvoření clony,přičemž obe kanály jsou opetřeny škrticíni ventíly a jsoupropojeny potrubí opetřenýe ventilàtoren s pečící částí peceVyústění kanálů je provedeno štěrbínovýn otvoren.výhoda zařízení podle vynàlezu spočívà v ton, že clona,vytvořená pečnýn prostředím, bráni úniku páry z...

Těsnění tlakové kapaliny otočných a rotujících částí tekutinových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253882

Dátum: 17.12.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Kasík Václav, Galantič Kosťa

MPK: F16J 15/54

Značky: mechanismu, rotujících, těsnění, tekutinových, tlakově, částí, otočných, kapaliny

Text:

...v těsnicím prostoru g, kterýje vytvořen dutinou tělesa ll zařízení, přičemž těsnicí kroužek je opřen o čelo 3 středicí části přiruby A, odkloněné od roviny lg kolmé k ose otočného čepu 5u provedení b) je.jako těsnicí element l použit opět samostatný kroužek, uložený v těsnieím prostoru g, který je vytvořen V tělese ll zařízení v části otočného uložení, v podobědražky, odkloněné od roviny 35 kolmé k ose otočného čepu gu provedení c) je...