Patenty so značkou «těsné»

Pripájacie zariadenie tesné voči prostrediu a spôsob pripojenia, zahŕňajúce zips a bežca

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18687

Dátum: 21.04.2010

Autor: Untch Günter

MPK: B65D 33/25, B65B 1/28, B65G 69/18...

Značky: voči, spôsob, těsné, bežca, zahŕňajúce, zariadenie, pripájacie, pripojenia, prostrediu

Text:

...lišty pohybovať v rovine rovnobežnej so smerom prietoku. V takejto rovine však profilové lišty majú snahu rýchlo sa zalomiť, pretože v tejto rovine sú vyhotovené neohybne.0023 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu sú vnútorné strany a vonkajšie strany vyhotovené navzájom tvarovo komplementárne ako kontaktné plochy. Tieto potom môžu ďalej zlepšiť uzáver vzhladom na tesnosť.3 0024 Vo výhodných uskutočneniach vynálezu navzájom zaberajú uzatváracie...

Zariadenie na vákuovo tesné spájkovanie solárneho kolektora vo forme evakuovaného plochého panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13429

Dátum: 26.06.2006

Autor: Benvenuti Cristoforo

MPK: B23K 1/00

Značky: evakuovaného, těsné, kolektora, plochého, formě, vákuovo, zariadenie, spájkovanie, panela, solárneho

Text:

...na jej pripevnenie na ďalšiu opornú konštrukciu (nezobrazené). Oporná konštrukcia na zadnej strane zahŕňa nahor smerujúce príruby na otočné uloženie dvoch ramien Q vystupujúcich z výhrevného a prítlačného rámu 8. Výhrevný a prítlačný rám 8 pozostáva z dvoch osobitných a prekrývajúcich sa rámov s rovnakými laterálnymi rozmermi prvého horného výhrevného rámu gel a druhého dolného prítlačného rámu gg. Tieto dva rámy sú otočne upevnené na...

Zapuzdrené, tlakotesne uskutočnené, ale nie hermeticky tesné, rotačne symetrické vysoko výkonné iskrisko

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2598

Dátum: 21.04.2006

Autori: Ehrhardt Arnd, Hierl Stephan

MPK: H01T 4/00, H01T 2/00

Značky: tlakotěsné, hermetický, uskutočnené, výkonné, rotačné, symetrické, těsné, zapúzdrené, iskrisko, vysoko

Text:

...diely druhej, voči puzdru izolovanej elektródy. Takýto variant je v dôsledku geometrického uskutočnenia puzdra velmi nákladný a obmedzuje podstatnepriestor aktívneho oblúka voči oblasti na ochladzovanie plynov.Vyššie stručne opísané riešenia stavu techniky zahŕňajú nizkonapäťové vzduchové iskriská, schopné zviesť prúd blesku, ktoré zásluhou svojejkonštrukcie vykazujú vysokú odolnosť proti tlaku.Vdokumente EP 0305 077 A 1 je predstavené...

Zariadenie na spojenie rovného konca a príruby dvoch členov potrubia a tesné a zablokované zostavenie členov potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284669

Dátum: 28.07.2005

Autori: Favier Noël, Lescot Didier, Bourgin René, Vitel Jean-pierre, Schneider André

MPK: F16L 23/028, F16L 23/024

Značky: členov, potrubia, těsné, konca, rovného, spojenie, dvoch, zariadenie, zablokované, príruby, zostavenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (7) na spojenie rovného konca (1) a príruby (3) dvoch členov (2, 4) potrubia obsahujúce osovo stlačenú tesniacu súpravu (8) z elastoméru, ktorá obsahuje teleso (15), opreté o protiprírubu (11) na stlačenie súpravy (8), a ďalej pred týmto telesom (15) a v jednom celku s ním pätku (16), opretú proti prírube, pričom radiálne vonkajší povrch (22) tohto telesa je určený na podoprenie na reaktívnom povrchu (27, 27A) protipríruby (11),...

Balenie obsahujúce plastovú nádobu uzavretú odlupovateľným viečkom, tepelne tesne pripojeným k nádobe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7426

Dátum: 05.07.2005

Autori: Grayer Alain, Boiron Guy, Rick Jean-luc, Jenny Isabelle

MPK: B65D 77/10

Značky: uzavretú, obsahujúce, nádobě, těsné, viečkom, plastovú, nádobu, tepelně, balenie, připojeným, odlupovateľným

Text:

...- ďalej v celom texte utesňovacie vrstvy) a oddeľovateľné od nádoby odlupovaním, pričom viečko je upevnené k uvedenej ploche na nádobe utesňovacim profilom, pričom viečkovacia fólia obsahuje nosný list a vytiačovanú (extrudovanú) vrstvu alebo koextrudovanú vrstvu z plastu, pričom extrudovaná vrstva tvori utesňovaciu vrstvu a koextrudovaná vrstva obsahujevrstvu tvoriacu utesňovaciu vrstvu, pričom extrudovaná vrstva alebo koextrudovaná vrstva...

Spôsob a zariadenie na tesné uzatvorenie kapsúl

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7573

Dátum: 10.03.2004

Autori: Hoehn Frederic, Scott Robert Anthony, Cade Dominique Nicolas, Peter Philippe Charles

MPK: A61J 3/07

Značky: spôsob, kapsúl, zariadenie, těsné, uzatvorenie

Text:

...dýzami.0007 Skoršle, zo stavu techniky známe systémy na tesné uzatváraníe kapsúl sú, čo sa týka kvality tesného uzatvárania a kontrolovatelnosti parametrov procesu túto kvalitu tesného uzatvárania ovplyvňujúcich, čiastočne nedokonalé.0008 Predložený vynález je zameraný na poskytnutie zdokonaleného spôsobu azariadenia na tesné uzatváraníe kapsúl so zásuvne Spojenými súosovými čiastočne sa prekrývajúcimi telovými dielmi prostredníctvom...

Vysoko tesné spájacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4321

Dátum: 04.09.2003

Autor: Welle Stefan

MPK: F16L 41/08

Značky: zariadenie, těsné, spájacie, vysoko

Text:

...sa koniec vedenia axiálne pripol proti prvku. Medziaxiálnou tesniacou plochou konca vedenia a tesniacou plochou prvkuje upravený tesniaci prvok, ktorý znáša zvláštností utesňovanejUpínacia páka má opornú časť na zachytenie na opornej doske,dosadaciu plochu pridruženú nákružku a pripevňovaciu časť, na ktoré môže pôsobiť upínacie zariadenie, napríklad vo forme skrutky. Dosadacía plocha je upravená medzi opornou časťou a upevňovacou časťou....

Zariadenie na tesné spojenie dvoch hladkých rúrok, uložených koncami proti sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278630

Dátum: 17.12.1991

Autori: Detable Pascal, Calmettes Lionel

MPK: F16B 2/08, F16L 21/06

Značky: hladkých, dvoch, rúrok, proti, spojenie, koncami, zariadenie, těsné, uložených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tesné spájanie dvoch hladkých rúrok, ktoré majú rovnaký priemer a sú usporiadané koncami k sebe, predovšetkým na spojenie dvoch prvkov výfukového potrubia motora, ako napríklad motorov automobilových vozidiel, je tvorené jednodielnou objímkou (1) vybavenou pozdĺžnou štrbinou pozdĺž ktorej objímka vystupuje do dvoch sťahovacích radiálnych lemov (3), pričom táto objímka obklopuje konce rúrok obrátené k sebe a je na nich zovretá...

Přípojka, zejména pro těsné a pevné připojování hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244753

Dátum: 01.06.1988

Autor: Moc Jioí

MPK: F16L 19/02

Značky: připojování, přípojka, zejména, těsné, hadíc, pevně

Text:

...na prstenci a kroužku, což má značný význam při připojování hadic.už 244 sa Příkladně provedení přípłojky podle vynálezu je znázorněnone přiloženýoh výkresech., kde obr. 1 uvádí podělný řez přípojkou před upnutím hadice a obr. 2 stejny podélný řez přípojkou po upnutí hadice. Spojování dvou částí hadic podle předmětu tohoto vynálezu je znázorněno na obr. 3.Příkladné provedení přípojlqr podle vynálezu seetává z tě- lese L přípojlqr,...

Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedla seba

Načítavanie...

Číslo patentu: 256192

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sudora Rudolf, Hanák Bohuslav

MPK: B23Q 7/04

Značky: těsné, najmä, vedľa, zakladacia, jednotka, zakladanie, súčiastok

Text:

...hlavica v reze v boko 4ryse, na obr. 4 je nakreslená zakladacia hlavica v náryse v reze, na obr. 5 je nakreslená zakladacia hlavica pri nasúvaní na zakladanú súčiastku, na obr. 6 je nakreslená zakladacia hlavica pri zakladaní súčiastky do určeného miesta, na obr. 7 je nárys klieštinového nástroja a na obr. 8 je nakreslený pôdorys klieštinového nástroja.Zakladacia jednotka najmä pre zakladanie súčiastok tesne vedľa seba pozostáva z...

Zařízení pro indikaci beznapěťového stavu těsně zapouzdřených rozvaděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251446

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bolf Vladimír, Chalupa Vladimír

MPK: H02B 11/10, G01R 19/14

Značky: rozváděčů, těsné, zařízení, stavu, zapouzdřených, indikaci, beznapěťového

Text:

...připojení indikačního prvku pouze při iudikaci. Podstata zařízení spočívá v tom, že ze strany vnějšího povrchu izolační přepážky je vytvořena zapuštěná zásuvka pro připojení indikačního prvku, tvořená izolační trubkou a uzemněnou kovovou vložkou, na kterou dosedá kontaktní deska, spojená mechanicky s pružinou a elektricky ohebným vodičem Š elektrodou.Výhodou zařízení pro indikaci beznapětového stavu zapouzdřeného rozváděče podle vynálezu...

Přípojka, zejména pro těsné a pevné připojování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242767

Dátum: 15.05.1987

Autor: Palko Anton

MPK: F16L 19/02

Značky: těsné, přípojka, pevně, trubek, zejména, připojování

Text:

...AVýhodou přípojky podle vynálezu je možnost podstatné pevnějšího rozebíratelného připojevání trubek. Další výhodou je malý počet použitých součástek. Tyto výhody se uplatní zejména u spojení často rozebíraných, například u stříkacích pistolí, kde se tímto řešením výrazně snižuje pracnost. Tuto přípojku je možno použít i pro velké přepravní tlaky.Příkladné provedení připojky podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1...

Těsné upevnění vestavěných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231267

Dátum: 01.03.1987

Autor: Herman Steiner

MPK: F16B 12/00

Značky: těsné, upevnění, vestavěných, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsné upevnění vestavených součástí řeší upevnění součásti ve stěně výlisku z plastické hmoty, čehož se docílí tak, že otvor ve stěně je opatřen nejméně jedním pružně deformovatelným břitem vystupujícím z materiálu stěny otvoru v oblasti obvodové hrany.

Zařízení pro těsné uchycení válce hlubinného pístového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 232876

Dátum: 01.01.1987

Autori: Haas František, Forman František, Trsek Miroslav

MPK: F04B 47/00

Značky: zařízení, válce, pístového, hlubinného, uchycení, těsné, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro těsné uchycení válce hlubinného pístového čerpadla v předem zvoleném a upraveném místě těžební pažnicové kolony ve vrtu. V pažnicové koloně je provedeno osazení, na jehož horním konci je vytvořen kulový pás, na který dosedá spodní díl stěny válce hlubinného pístového čerpadla s těsněním, který dále přechází v těleso mechanického kotvení válce hlubinného pístového čerpadla v těžební pažnicové koloně. Pro zajištění...

Zařízení pro těsné uzavírání dveřních otvorů palivových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228088

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jahn Antonín, Petrovičová Marianna

Značky: palivových, zařízení, otvorů, uzavírání, dveřních, těsné, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro těsné uzavírání dveřních otvorů palivových pecí, sestávající z těsnicích elementů, zejména z těsnicích nožů a těsnicích profilů ve tvaru písmene U, vyplněných těsnicí hmotou, uspořádaných na čelní stěně, dveřích i voze, a z ovládacích mechanismů, umístěných na portále, vyznačené tím, že ovládacími mechanismy jsou přímočaré servopohony (19), opatřené táhly (20) se záchytnými profily (21), v nichž jsou ve spodní poloze dveří (4)...