Patenty so značkou «termostatický»

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä na vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 288288

Dátum: 10.06.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00, G05D 23/30...

Značky: tuhé, regulátor, vykurovacie, zariadenia, paliva, spaľovacieho, najmä, množstva, vzduchu, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu obsahuje tepelne vodivé puzdro (1), s ktorým je rozoberateľne spojené telo (2) regulátora, v puzdre (1) je usporiadaný termostatický člen (3), ku ktorému je trvalo pritláčaný ovládací driek (4), posuvne uložený v puzdre (1) a vo vnútornom priestore tela (2) regulátora. Do tela (2) regulátora zasahuje radiálne rameno (5) na upevnenie páky (6) s ovládacou retiazkou. Kývavý pohyb tohto ramena...

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä pre vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7105

Dátum: 05.05.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 3/00, F16K 35/00, F23N 5/02...

Značky: najmä, vzduchu, tuhé, regulátor, zariadenia, vykurovacie, termostatický, paliva, spaľovacieho, množstva

Text:

...plastu.V puzdre l je vložený termostatický člen 3, ktorý je pod trvalým prítlakom tlačnej pružiny Z, ktorej protiľahlý koniec sa opiera cez tanierik o Vnútorné výstupky V tele g regulátora. Tlačná pružina Z pritláča k termostatickému členu ą, napr. cez vymedzovaciu a tetlónovú podložku, ovládací driek i, ku ktorému je na jeho opačnom konci priskrutkovaný plastový ovládací, resp. nastavovací gombík g. Na vnútornej spodnej strane tohto...

Termostatický ventil pre mazacie okruhy spaľovacích motorov motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4154

Dátum: 30.12.2005

Autor: Triberti Franco

MPK: G05D 23/01, F01M 5/00

Značky: okruhy, termostatický, mazacie, spalovacích, motorových, ventil, vozidiel, motorov

Text:

...pripojené na jednotku tepelného výmenníka, tvorenú tepelným výmennikom, v ktorom cirkuluje chladivo motora, pričom druhý výtok definovaný otvormi 5, je pripojený na obtokové vedenie, ktoré sa priamo vracia do motora.0019 Obrázok 2 zobrazuje, ako už bolo povedané, zasunutý stav vretena 8 v plášti 7 jednotky 6 termcstatického ventilu. Uvedený stav zodpovedá teplote mazacieho oleja menšej alebo rovnej 83 t 2 °C. V uvedenom stave prstencové...

Termostatický regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1328

Dátum: 08.01.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: F16K 41/04, F16K 17/06, G05D 7/03...

Značky: regulačný, ventil, termostatický

Text:

...obr. č.1 a obr.č. 2 eú znázornená priklady konkretnehouekutočnenia termoetatiekeho reeulačneho ventilu.V konkretnom priklade uekutočnenia teehniekeho rie-nia znazorneneho na obrázku č.1 je termoetatioký regulačný ventil tvorený termoetatiekým ventilom L a regulátorom g doeadajúeimregulačnou ihlou 3 na ovládaoiu ihlu 1 regulačnej vložky 5 termowatiokeho ventilu iu ktoreho regulačná vložka 5 je tvorená diem tančným teleeom § e vnútornou dierou Z...

Termostatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270459

Dátum: 13.06.1990

Autori: Žbírka Pavel, Vepřek Jiří

MPK: H01H 37/54

Značky: spínač, termostatický

Text:

...u bimetallckćho kotouče hrncovitým tvarsm. ktorý je v dotyku s okrajom blmetalickőho kotouče a v části. u páky spínacího mechanismu tvar tvohný vystupujíoím kolíkem. Miska je ve střední časti opatřena otvory.Výhody takto vyrobených termostatickýoh spínačů jsou zejmćne v tom, že se zjednodušuje montáž termostatickóho spínače a zjednodušuje se výraznö výroba tůlssa termostatiokeho splnače. renké dno zlepšuje novío ryohlejlí sledování teploty...

Termostatický regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242176

Dátum: 15.09.1987

Autor: Zacpal Zdenik

MPK: G05D 23/00

Značky: teploty, regulátor, termostatický

Text:

...v drážke.Uvedené nevýhody odstraňuje termostatický regulátor teploty podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že nosná priruba vlnovca je opatrená obvodovými radiálnymi otvormi, do ktorých je vsadený aspoň jeden d-orazový kolik a z vnútornej strany hlavice je vytvorený pozdlžny rebrovitý výstupok, ktorého hrebeň je bližšie k bočnejosi nastavovacej hlavice ako je vrchol hlavy dorazového kolika. .Výhodou termostatickéhuo...

Termostatický solární omezovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 238661

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šafková Ludmila, Šafek Miroslav, Tetour Zdeněk

MPK: F16K 17/36

Značky: omezovací, ventil, termostatický, solární

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení energetických úspor u jednokruhových solárních systémů. Uvedeného účelu se dosáhne termostatickým solárním ventilem, který sestává z vnější nádoby a postranním přívodem a odvodem umístěným ve středu dna, ve které je umístěna perforovaná nádoba s otvorem ve střední části dna, na které je zavěšen vlnovec, který je na dolním konci opatřen táhlem s talířovým sedlem, jež vyčnívá z perforované nádoby a je zasunuto od otvoru...

Termostatický regulátor teploty vratné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234783

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fryš Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: termostatický, teploty, regulátor, vratné

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatické regulátory teploty se používají v systémech ústředního vytápění k regulaci teploty vratné vody, k regulaci teploty místnosti nebo jako odváděčů kondenzátů při parním vytápění. Řeší se konstrukce odpružení regulátoru proti tepelnému přetížení, při kterém se nenaruší přímý přestup tepla z proudící vody nebo kondenzátu ventilem k čidlu pro rychlou reakci regulátoru. Stávající regulátory buď mají odpružení proti tepelnému přetížení v...

Termostatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230172

Dátum: 15.09.1986

Autor: Fryš Josef

MPK: F16K 17/36

Značky: ventil, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil, skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a termostatické hlavice s odpružením proti tepelnému přetížení v čidle, vyznačený tím, že kotoučem (4) vyrobeným z elektroizolačního materiálu a vnitřním otvorem pružiny (5) prochází kovový čep (7), zejména šroub, s nasazeným okem vodiče (8), přičemž mezi něj a otvor pružiny (5) je vložena izolační trubice (6) s osazením (16) na větší průměr, než je vnitřní průměr...

Termostatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 230041

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vepřek Jiří

MPK: H01H 37/52, G01K 5/00

Značky: spínač, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický spínač sestávající ze dvou bimetalických membrán s různými kritickými teplotami překmitu, vyznačený tím, že bimetalická membrána (3) s kritickými teplotami překmitu t1` a t2` je otočena pasívní stranou (P) k aktivní straně (A) bimetalické membrány (2) a kritickými teplotami překmitu t1" a t2".

Termostatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 229826

Dátum: 15.09.1986

Autor: Fryš Josef

MPK: F16K 17/36

Značky: termostatický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a z termostatické hlavice s kompletním čidlem vyznačený tím, že odpružení proti tepelnému přetížení je provedeno uvnitř tlakové nádoby (1) čidla vložením pístu (3) dosedajícího na kotouč (4), který je odpružen pružinou (5), přičemž vnitřní průměr (D1) tlakové nádoby (1) je v prostoru pružiny (5) osazen na větší průměr (D2), který je minimálně o 0,5 mm větši než...

Termostatický regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 220009

Dátum: 15.10.1985

Autori: Albrecht Konrad, Schulze Klaus, Happe Lutz

Značky: regulační, termostatický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický regulační ventil, zejména termostatický expanzní ventil, k regulaci náplně odpařováku v kompresorových chladicích strojích s pomocí kovové membrány, nacházející se v pouzdře, jež je zatížena jednak tlakem měřicího prostředku uzavřeného v termostatické soustavě sestávající z teplotního čidla a vlásečnicové trubky, jednak řídicí pružinou, a jejíž řídicí dráha je přenášena s pomocí zdvihátka na kuželku ventilu, jež spolu s příslušným...

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 213718

Dátum: 01.04.1984

Autor: Fryš Josef

Značky: dálkově, ventil, elektricky, ovládaný, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný, skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a z termostatické hlavice, v jejímž pouzdře je uloženo čidlo z hmoty o různém skupenství, které v důsledku změny teploty mění svůj objem a přes pracovní píst ovládá zdvih kuželky ventilu, vyznačený tím, že do pouzdra (4) je vloženo čidlo (3) z elektrovodivé pryže o měrném odporu 10 ohmem až 1000 ohmem, které je vodivě spojeno s...