Patenty so značkou «termoplastických»

Použitie amfifilných polymérov ako látok, ktoré zlepšujú tepelnú stabilitu a odolnosť voči UV žiareniu chlórovaných a plnených termoplastických materiálov, spôsob výroby uvedených materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16564

Dátum: 06.12.2010

Autori: Mongoin Jacques, Buri Matthias, Gane Patrick, Souzy Renaud

MPK: C08K 3/26, C08L 27/04, C08L 33/00...

Značky: žiareniu, odolnost, polymérov, tepelnú, chlorovaných, použitie, plnených, spôsob, stabilitu, amfifilných, termoplastických, látok, voči, materiálov, zlepšujú, uvedených, výroby

Text:

...pomocou vytláčania, vstrekovania, lisovania, tvarovania ako je vstrekovacie lisovanie alebo kalandrovanie pri zvýšených teplotách (viac než 150 °C). Tieto polyméry sú charakterizované súčasnou prítomnosťou dvoch skupín etylénoxidu a propylénoxidu na bočnom reťazci. Je topredmetom doteraz nezverejnenej francúzskej patentovej prihlášky podanej pod číslom FR 08 58748.0010 Tieto posledne uvedené štruktúry však ešte nie sú plne uspokojujúce. Pri...

Extraktor termoplastických telies zaklinených v telových dutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 287110

Dátum: 23.11.2009

Autori: Kučera Jiří, Doležal Ladislav

MPK: A61B 1/06, A61B 17/50

Značky: termoplastických, telových, telies, zaklinených, extraktor, dutinách

Zhrnutie / Anotácia:

Extraktor termoplastických telies zaklinených v telových dutinách, najmä v dolných dýchacích cestách, tvorený viacvrstvovým plášťom a obsahujúci endoskop (4) bežne známej konštrukcie, ktorý je vybavený optickou hlavicou (41) prepojenou s okulárom (42) so svetelným zdrojom (43). V dutine vnútorného plášťa (2) upevneného na držadle (3) a posuvne osadeného vo vonkajšom plášti (1) je osadený endoskop (4), ktorého optická hlavica (41) je vyvedená na...

Stroj a spôsob na stohovanie lisovaných termoplastických výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8938

Dátum: 27.02.2009

Autori: Pesavento Mauro, Milani Angelo

MPK: B65G 57/16, B29C 51/44

Značky: lisovaných, termoplastických, stohovanie, spôsob, výrobkov, stroj

Text:

...z prenosovej plošiny do stanovišťa na vytváranie stohov aspoňjeden dopravník na prepravu stohov k nasledujúcemu krokuvýrobného procesu a zariadenie na presun stohov zo stanovišťa vytvárania stohov na dopravnik. Stanovište na vytváranie stohov stroja podľa predloženého vynálezu zahŕňa množinu fixných paralelných sediel s osami ležiacimi V jednej rovine.0015 Takže toto riešenie umožňuje vytváranie stohov vo fixnej konštrukcii s...

Ohrievač vody zo vzájomne kompatibilných termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285785

Dátum: 11.07.2007

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/18

Značky: materiálov, termoplastických, vzájomne, kompatibilných, ohrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač vody (1) vyrobený z plastového materiálu, ktorého plášť (2) pozostáva z dvoch polovíc (2a, 2b), pričom obidve plášťové polovice (2a, 2b) plášťa (2) a vonkajší kryt (7) sú vyrobené z kompatibilných a recyklovateľných termoplastických materiálov, zvolených z jedného súboru z nasledujúcich skupín: skupina A: polovice plášťa vyrobené zo zmesi PPE a PS vystužené sklenenými vláknami, vonkajšia skriňa vyrobená z PS s minerálnou výplňou...

Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien a spôsob jeho činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 285713

Dátum: 30.05.2007

Autori: Berthelon Laurent, Prevosto Henri, Font Dominique

MPK: D01G 1/00, C03B 37/10

Značky: rozrezávanie, zariadenie, vlákien, činnosti, káblov, spôsob, termoplastických, vytvořených

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozrezávanie káblov vytvorených z termoplastických vlákien zahrnuje nožový kotúč (1) a oporný kotúč (2), ktoré sa otáčajú v navzájom opačných smeroch okolo dvoch rovnobežných osí (x1, x2), aspoň jedny prostriedky (B) na poháňanie týchto kotúčov a prostriedky (6) na privádzanie kábla do styku s oporným kotúčom (2). Ďalej zahŕňa prostriedky (3) na nesenie kotúčov (1, 2), ktorých os (x3) je rovnobežná s osami (x1, x2) kotúčov (1, 2),...

Použitie vrstevnatého kompozitného materiálu s dekoratívne upraveným povrchom na báze termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285500

Dátum: 07.02.2007

Autori: Klemm Klaus, Muller Klaus

MPK: B29C 45/14, B32B 27/30, B32B 27/32...

Značky: termoplastických, báze, použitie, povrchom, kompozitného, vrstevnatého, dekoratívne, upraveným, polymérov, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie vrstevnatého kompozitného materiálu s dekoratívne upraveným povrchom, pričom vrstevnatý kompozitný materiál pozostáva z dekoratívnej vrstvy a tepelne vytvrdenej vrstvy aplikovanej na dekoratívnu vrstvu, pričom tieto vrstvy sú umiestnené na oboch stranách nosnej vrstvy pozostávajúcej z termoplastického polyméru ako povrchového materiálu v automobilovej výrobe a pre elektrotechnický priemysel. Použitý termoplastický polymér...

Spôsob a zariadenie na predexpanziu termoplastických mikroguľôčok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7859

Dátum: 18.12.2003

Autori: Holmlund Thomas, Svedberg Lars-olof, Hovland Guy

MPK: B29C 44/00

Značky: termoplastických, zariadenie, mikroguľôčok, spôsob, predexpanziu

Text:

...Tepelne expandovateľné mikroguľôčky sú vhodným spôsobom dopravované k vstupnćmu otvoru expanzného zariadenia pomocou závitovkového podávača, ktorý môže byť0016 Tepelne expandovateľné mikroguľôčky sú pred vstupom do expanznćho zariadenia vhodne predmiešané s plnivom, ktoré má zabrániť aglomerácií mikroguľôčok. Plnivo je vo forme jemných čiastočiek s priemerom častíc v rozsahu od asi l × 109 m do asi 1 × 104 m,výhodne od asi l × lO 8 do asi...

Spôsob výroby nízkoorientovaných termoplastických fólií, vyrobená fólia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2645

Dátum: 13.06.2003

Autori: Numrich Uwe, Lorenz Hans, Groothues Herbert

MPK: B29C 47/90, B32B 37/14

Značky: fólií, fólia, nízkoorientovaných, spôsob, výroby, použitie, vyrobená, termoplastických

Text:

...povrchovým charakteristíkám.EP 165 075 (Exxon) opisuje spôsob výroby obojstranne hladkej fólie z 10 - 85 hmotnosti elastoméra a 90 - 15 hmotnosti polyoleñnu, pri ktorom sa vytláčaný pás vedie pri teplote vyššej, ako je jeho teplota mäknutia, cez štrbinu medzi protichodnými valcami. Jeden z valcov je vysoko hladký oceľový chladiaci valec, zatiaľ čo druhý valec je valec svysoko hladkým gumovým povrchom, pričom sa fólia chladí. Takto...

Spôsob výroby veľkoplošných výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281904

Dátum: 27.07.2001

Autori: Krčík Vojtech, Kuka Stanislav, Stacho Ivan, Zvarík Jozef

MPK: B29C 67/04

Značky: výrobkov, termoplastických, výroby, spôsob, termoplastov, granulovaných, velkoplošných, elastomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby výrobkov z granulovaných termoplastov alebo termoplastických elastomérov sintrovaním za zvýšenej teploty a tlaku je východiskový materiál v tvare kompaktných granúl sintrovaný vo forme, pričom dutina formy i čelná plocha piesta uzatvárajúceho dutinu sú vybavené separačnou vrstvou pevného skupenstva a následne je forma chladená a vystavená tlaku.

Spôsob spájania dvoch vystužených termoplastických dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281777

Dátum: 28.05.2001

Autor: Greig John Martyn

MPK: B29C 65/34, B29C 65/20, F16L 47/02...

Značky: spôsob, dvoch, spájania, termoplastických, dielov, vystužených

Zhrnutie / Anotácia:

Na jednu z dvoch termoplastických rúrok (10, 12) sa nasunie elektrická taviaca návlačka (14), pričom každá z rúrok (10, 12) má výstužnú vrstvu alebo výstužné vrstvy (34) z výstužných vláken medzi stredom steny rúrky (10, 12) a vonkajším povrchom (38). Konce rúrok sa orežú v stroji na zváranie natupo a pritlačia sa k ohrievacej doske. Táto ohrievacia doska sa potom vyberie a koncové povrchy (40, 42) rúrok (10, 12) sa pritlačia k sebe. Vytečením...

Práškové plnivo do termoplastických látok so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, spôsob jeho prípravy a kompozitný termoplastický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278981

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bezák Štefan, Škubla Pavol, Kišš Mikuláš, Lencsés Ladislav, Körösi Štefan, Ďuriš Ladislav

MPK: C08K 3/22

Značky: kompozitný, práškové, spôsob, zvýšenou, odolnosťou, materiál, proti, přípravy, horeniu, termoplastický, plnivo, látok, termoplastických

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové plnivo do termoplastických látok, na báze hydroxidu horečnatého, skladujúce sa z práškového kryštalického hydroxidu horečnatého a 0,1 až 1,2 % hmotn. zmesi alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny obsahujúcej minimálne tri konjugované dvojité väzby, pričom vzájomný molový pomer alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny je 2 až 20 : 1, a 0,1 až 3,0 % hmotn. kovových solí mastných kyselín a/alebo amidov mastných kyselín,...

Spôsob výroby vlákien zo skla alebo iných termoplastických materiálov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280750

Dátum: 10.05.1995

Autori: Sainte-foi Daniel, Mosnier Francis, Blandin Yannick

MPK: C03B 37/04

Značky: vlákien, iných, zariadenie, termoplastických, tohto, materiálov, vykonávanie, spôsob, spôsobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vláken zo skla alebo iných termoplastických materiálov sa zvlákňovaný materiál leje do odstredivky, otáčajúcej sa okolo v podstate zvislej osi a ktorej obvodová odstreďovacia plocha je perforovaná množinou otvorov, z ktorých je materiál vrhaný vo forme primárnych vláken, ktoré sa vyťahujú do stenčených vláken a unášajú sa prúdom plynu s vysokou teplotou a vysokou rýchlosťou, smerovaný pozdĺž obvodovej odstreďovacej plochy naprieč na...

Spôsob modifikácie termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280632

Dátum: 08.02.1995

Autori: Flatley Lawrence William, Woudboer Hans Gerlach, White Donald Andrew, Davis William Myers, Chung David Yen-lung, Auda Richard Stephen, Jones Brenton George

MPK: C08F 8/00

Značky: modifikácie, termoplastických, spôsob, polymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob modifikácie termoplastických polymérov radom po sebe nasledujúcich reakcií vo vytlačovacom zariadení s reaktorom zahŕňa zavedenie polyméru do vytlačovacieho zariadenia zavedenie polyméru bez riedidla alebo rozpúšťadla do reakčného pásma, kde sa polymér podrobí jednej z radu po sebe nasledujúcich reakcií, pričom toto reakčné pásmo obsahuje dve obmedzovacie priehradky zamedzujúce únik reagencie z reakčného pásma zavedenie polyméru do...

Spôsob výroby termoplastických hmôt na báze homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a esterov kyseliny polyakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278977

Dátum: 18.03.1992

Autori: Boebel Armin, Sturm Harald, Prell Karl-heinz

MPK: C08F 2/20, C08F 265/04

Značky: esterov, báze, homopolymérov, hmot, kopolymérov, vinylchloridu, spôsob, polyakrylovej, výroby, termoplastických, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uskutočniteľný tak, že sa vinylchlorid alebo jeho zmes zahreje spolu s iniciátorom a ďalšími prísadami v suspenzii na teplotu 30 °C alebo vyššiu, ale nižšiu ako je teplota polymerizácie a potom sa pridá latex kyseliny polyakrylovej a polymerizácia sa vedie až do stupňa konverzie 99,9 %.

Způsob získávání práškových termoplastických výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267676

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rybčenko Emma, Mosejčuk Georgij, Dolindskij Anatolij, Volovik Jurij

MPK: C13F 5/00

Značky: termoplastických, způsob, práškových, výrobků, získavání

Text:

...Ha BHVTPGHHHE n 0 nepxHucTH pacnuuHTemLuoñ cymunxn 5. vOxnumneuuuň npuAyKT nuaannrcn Ha pacnunurennnoü CymHnKK 5 H cenapnpyerca or urxonnmcru nonnyxa u uHKMOuu U. Urnaoranmuň naauyx Hanpaanaexcn n yaen 2 nma peunpxynnuuu.Taxue nmuonueune cnocooa nuaaonner CHH 3 HTb nanunanue nponyxra Ha noaepxnocrb cymununro ooupynnnauua. a cneuuearenbno. nanyqarn óonee xaqecraeuuuä npoayxr H yaenuunrn unxn paaoru(LIGIJFYJIODHIIHŠI 1-10 BFG IHCTKPL a TaKME...

Chladicí zařízení pro tvarovací nástroj pro zpracování skla nebo jiných termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264104

Dátum: 13.06.1989

Autor: Schneider Wilhelm

MPK: C03B 9/38, C03B 11/12

Značky: zařízení, jiných, látek, tvarovací, termoplastických, nástroj, chladicí, zpracování

Text:

...přední formové čelisti 5 a druhé přední formové čelistí Q horní část prvního nástrojového ústí gg i druhého ná 3 cs 254104 uzstrojového ústí gg a vytvářejí tak uzavřené přední Formy. Vrchním otvorom gg uzevřených poloforem gg se do každé přední Formy vpraví dávka skla, která se působením razníku gz,zesouvaným směrem vzhůru prvním nástrojovým ústím gg a druhým náatrojovým ústím gg, vytvaruje v banku.Na první přední formove čelistl g 1 druhé...

Zařízení k ovládání kalandrovacích válců a natavovacího oddílu u zařízení k tepelné úpravě termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262925

Dátum: 11.04.1989

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 18/00, B65H 16/00, B29C 43/24...

Značky: natavovacího, válců, úpravě, termoplastických, kalandrovacích, ovládání, zařízení, materiálů, oddílu, plošných, tepelně

Text:

...oddílem tak, že ve vypnuté poloze elektromagnetických rozvaděčů jsou kalandrovací válce pod přítlakem ovládacích válců sevřeny a natavovací oddíl je v bezpečnostní poloze vzdálen od kalandrovacích válců.Výhodou navrhovaného zařízení podle vynálezu je zvýšená bezpečnost, minimální namáhání celého zařízení v důsledku zařazení kontaktního tlalnměru, který odlehčuje pohonnou jednotku od trvalého chodu a současně je zařízení jednodušší oproti...

Aplikátor termoplastických stomatologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259737

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kantor Tomáš, Kantor Jiří

MPK: A61C 11/00, A61C 9/00

Značky: stomatologických, materiálů, aplikátor, termoplastických

Text:

...vývodem hysterezního rezistoru Rh. První vývod regulačního potenciometru P 1 je propojen se zdrojem reterenčního napětí. Výstup operačního zesilovače OZ je spojen s druhým vývodem hysterezního rezistoru Rh »au zároveň take s jedním vývodem odporového děliče napětí Rh.Běžec toh-oto odporového dělíče napětí R 4 je spojen s anodou usměrňovací diody D. Katoda této diody D je propojena s řídící elektrodou spínací součástky, triaku Tr. Anoda A 1...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Bucek Josef

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, zařízení, vysokofrekvenční, termoplastických, svařování, panelu

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Značkovacia hlavica termoplastických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 259393

Dátum: 17.10.1988

Autori: Gulán Milan, Jambrich Ján

MPK: B29C 71/02, H01F 19/00

Značky: hlavica, termoplastických, značkovacia, súčiastok

Text:

...hlavicou termoplastických súčiastok sa docieli vyhotovenie dobre viditelnej a čítateľnej značky. Výhodou hlavice je aj možnosť jej použitia v poloautomatických a automatických linkách.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie značkovacej hlavice ter 4moplastických súčiastok, kde na obr. 1 je nakreslený nárys V reze a na obr. 2 je nakreslený pôdorys v čiastočnom reze. Značkovacia hlavica termoplastických súčiastok...

Zařízení pro plastifikaci termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259088

Dátum: 17.10.1988

Autor: Hönig Valdemar

MPK: B29B 7/20, B29B 17/00

Značky: materiálů, termoplastických, zařízení, plastifikaci

Text:

...se pouze nataví, přičemž si ze»i chová svoji eoudržnoet ve tvaru oddelených, různé tvarovaných čás tic, ktorí jsou rozptýlenw v okolní tsveninä materiálu s nižšíteplotou tnvení nebo e lepšími reologickými viaetnostmi e vnitřní enykové nemdhání na ně neni prakticky vliv. Tyto čúetice jsou pak zŕetelná i v určitén možství granulí. Takto vyrobené granule jsou v převážných případech pro další zpracování nepoužitelnć, protože by narušovaly...

Lis ke sváření termoplastických materiálů vysokofrekvenčními proudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259011

Dátum: 16.09.1988

Autori: Koen Vladimír, Bezmekov Felix, Fedorova Irina, Bykov Arkadij, Firsova Margarita, Zamanskij Igor

MPK: B29C 65/04

Značky: proudy, termoplastických, vysokofrekvenčními, materiálů, sváření

Text:

...9.sxpana Momew HMETB KOHTaKTHyD panny 10. 3 aMmKaHue sxpana MOXGT nponcxonnwn Taxxe npn Henocpecrnennou KOHTaKTe Bepxneů qacrn 8 skpana H nonnuxnoň nnuwm 3.Bepxnnn qaCTb 8 3 KpaHa coepmur Kpumxy 11, öoxonym creuxy 12,BmnonHeHHym à Bue enacwnquoro Toxonposonoro anemeura, Hanpnmep, B ane Menoň cerxu nan rompuponanaoü Menuoü monbru, u nonpyxuaennym paMKy I 3, oönnuosaaaym HHOCKHMH npymnnamn 14, a caepxy nonmnuaemym npymuuamn 15.Hpecc paöoraew...

Zařízení pro ohřev a tvarování termoplastických fólií nebo desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257916

Dátum: 15.06.1988

Autor: Zatloukal Jan

MPK: B29C 51/18

Značky: zařízení, ohrev, termoplastických, tvarování, desek, fólií

Text:

...vhodně zasunutých do materiálu za ~ betpcčujícího vysokou tepelnou akumuleci, tepelné izolace, přio čemž tento je opatřen uzevíratelnýmí dny posuvnými vo vedeních,kde vysouvání e zasouvání dna.je zajištováno mechanísmem s využitím spŕáhel e úchytů. pNové kombinace konstrukčních prvků, která tvoří topnýeyst 6 m u vakuových strojů, kdy topný systém vyjíždí vzhůru, zsjiětuhe mínimální energetickou spotřebu, nebot bočnímu úniku enřgieA. brání...

Zařízení k vysokofrekvenčnímu svařování, zejména velkých ploch termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244377

Dátum: 01.06.1988

Autori: Žuravleva Vera Michajlovna, Kurbatova Valentina Lukjanovna, Badalov Boris Nikodimovie, Poljakova Galina Ivanovna, Lavrišeev Lev Petrovie

MPK: B29C 65/04

Značky: vysokofrekvenčnímu, ploch, veľkých, materiálů, zejména, termoplastických, svařování, zařízení

Text:

...segmentů, elektricky vodivě spojených s přídavnou elektrodou.Hlavní výhoda zařízení podle vynálezu k vysokofrekvenčnímu svařování spočívá v tom, že příduvná elektroda dosedne jednotlivými odpruženými segmenty na svařovaný materiál vždy tak, že vytvoření kapacita se spodní svařovací elektrodou je dostatečně velká, aby zajistila spolehlivý přívod vysokofrekvenční energie ke spodní svařovací elektrodě během svařování. Toto uspořádání umožňuje...

Zariadenie na tavenie a degradáciu termoplastických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238487

Dátum: 01.10.1987

Autori: Šimo Rudolf, Čuba Štefan

MPK: B29C 71/02

Značky: termoplastických, zariadenie, tavenie, polymérov, degradáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na degradáciu termoplastických polymérov vo vretenových taviacich strojoch, tým že plastický polymér sa pretláča cez pásmo zádrže, vytvorené vo vretene pracovného valca, čím sa na polymér tepelne posobí po určitu dobu, pri ktorej prebehne degradácia plastického polyméru.

Zariadenie na vstrekovanie dvoch termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252525

Dátum: 17.09.1987

Autori: Dubina Štefan, Šulo Štefan, Vavrovič Ernest, Nyíri Pavel

MPK: B29C 45/03

Značky: materiálov, vstrekovanie, dvoch, termoplastických, zariadenie

Text:

...valcový otvor (obr. 2, V ktorom je posuvné uložená tryska 4 opatrená stredovou príruhou 43. Pre stredovú prírubu 43 je v nosnom puzdre 3 vytvorený vodiaci otvor 33, na ktorý je napojený privodový kanál. 31 prvej vstrekovacej jednotky 1. Tryska 4 je v nosnom puzdre 3 zaistené puzdrovou maticou 34, ktorej jedna čelná stena je upravená proti stredovej prírube 43 trysky 4. Na vyčnievajúcom konci trysky 4 je uložená dorazová matica 35....

Zařízení pro přívod média ve válci pro tepelnou úpravu termoplastických plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245697

Dátum: 15.09.1987

Autor: Smreka Jaroslav

MPK: B29C 51/26

Značky: media, tepelnou, plošných, materiálů, přívod, válci, termoplastických, zařízení, úpravu

Text:

...media je pro obł struny stejné. łlestejnou diletaci rozvádlcího systemu Iádia e pláltü válce vyrevnávd pro jakoukoliv délku kelandrovscího válce vlnovec, jeho delke je done konstrukcí válce. kmmm rozvodu topnáho media ve válci pro tepelnou úpravu termoplszticwch plolných nateriálů je nekreslen na výkrese, ktorý představuje podáląý řez kelandrovacíl váloem.Válec pro tepelnou üprsvu termoplestických ploených materiálů je zvoľ-en dvems cely 5,...

Způsob a zařízení pro formování předmětů vstřikováním termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skokanová Zdena, Eesáková Hana, Bueko Michal, Pirkl Jioa

MPK: B29C 45/26, B29C 45/73

Značky: předmětů, termoplastických, vstřikováním, způsob, formování, látek, zařízení

Text:

...v jiném příkladném provedení rozdělen ještě na větší počet menších komor do těchto temperačních prostorů 5, Q se přivádí vstupem l temperační kapalina, která se potom zase odvádí výstupem g a která zahřívá před vstřikem Eormovací stěny gg, gg na potřebnou formovací teplotu a po naplnění formovacího prostoru 1 se snižováním teploty přiváděné temperační kapaliny reguluje chlazení náplně formovacího prostoru 1. Aby se teplo neztrácelo do pláště...

Zariadenie na ultrazvukové zváranie vysokopružných termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240493

Dátum: 15.08.1987

Autor: Hammer Rudolf

MPK: B29C 65/08

Značky: materiálov, zváranie, zariadenie, ultrazvukové, vysokopružných, termoplastických

Text:

...zváracieho nastroja.Takto riešený ultrazvukový zvárací nástroj je vhodný najmä na zváranie takých vysolkopružných textilných materiálov, alko sú elastické úplety, bielizň-ové opradene gumy a podobné výrobky zo syntetických termoplasti-ckých materiálov. Zvarené materiály si zachovajú až 80 0/0 pôvodnej pružnosti pri dosiahnutí vysokej pevnosti spoja.Ultrazvuk-ouvý zváraci nástroj podľa vyná 240493výkrese, kde obr. 1 predstavuje...

Šnekové zariadenie pre tavenie, zmešovanie a vytláčanie termoplastických materiálov a dávkovaním tekutých prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251549

Dátum: 16.07.1987

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01D 13/02

Značky: tekutých, termoplastických, šnekové, materiálov, zmešovanie, vytláčanie, zariadenie, tavenie, dávkováním, příměsí

Text:

...základného polyrnéru v pracovnom valci, čím sa na povr-chu základného ,polyméru vytvorí lsúvíslý dutý valec prlmesí, ktoré je potrebné zhomogenizovat už len v radiálnom smere. Takýto duty valec iprímesí je možné vytvoriť aj privodom p-rímesí, ktorý je vytvorený štrblnou vo tvare prstenca po obvode pracovného valca.Štrxbivna prívodu môže byť s výhodou pootočení o D až 90 ° oproti osi šnekového zariadenia talk, že potom jej dĺžka môže -byť...

Lis k vysokofrekvenčnímu sváření výrobků z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Šíma Josef, Strnad Pavel, Poibík Radko

MPK: B29C 65/04

Značky: výrobků, materiálů, sváření, termoplastických, vysokofrekvenčnímu

Text:

...nnnm,ännpp Ann nonnona ona Buconoü qacromu, anpannpynmae ycmponcwno c Mexannsmom ero nepememenna, ycwpoücrno mna anmomamnqecxoñ noncrpoñnn Bnconoqacwownoro reneparopa n cxemy ynpannenun paóomoü npeoca, cornacno nsoóperennn,cnadmen wanna óąonom anwouawnuecxoro Buóopa HeoóxonnMoü Bennqnnn npocnewa Memny cnapoqnumn uanmamm. sanpennennum 3 Bepxneü qacwn uenmpananoü Konoanu oómmm saaemnennnm xonwaxrom n pacuonomennumn na rpaaepce...

Forma na výrobu výrobkov z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249855

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rohaľ Ivan

MPK: A43D 65/02

Značky: výrobu, forma, výrobkov, termoplastických

Text:

...nástrenkom.Uvedené nevýhody odstraňuje forma podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že v patrici je vsadená aspoň jedna prepážka, zasahujúca do tvarovacej .dutiny, Vyšší technický účinok vvnálezu spočíva v tom, že jednoduchou konštrukčnou úpravou sa dosiahne zmena tokových vlastnostínástrekovej hmoty. Vytvorfsa kompaktné spodná hrana, čím sa zlepší kvalita celého výrobku.Príkladuné vyhotovenie formy podľa vyinálezu, určenej na...

Topné těleso se stejnosměrnou povrchovou teplotou, zejména pro tepelnou úpravu plošných termoplastických útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249727

Dátum: 15.04.1987

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B32B 31/20

Značky: termoplastických, těleso, úpravu, stejnosměrnou, povrchovou, plošných, topné, teplotou, zejména, tepelnou, útvaru

Text:

...dooahují sice mnohem větší stavební délky, ale Jejich přívodní konce nehřejí v dělce asi 150 nn. Při aestavovíní topněho tělesa z těchto elektrickýchtyčí je potřebné vždy každou tyč v některém místě podepřít,tím dochází k zaetínění tepelného vyzařování v místě podpěry, což vede k nežádoucímu pruhování na povrchu zpracovávaněho ploěného útvaru.Použití topných tělee v podobě plynových hořáků má své ekonomické opodstatnění, ale nelze je s...

Způsob mechanického tvarování dutých předmětů z termoplastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 249277

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vrbka Jiří, Nahodil Zdeněk, Karas Jan, Vachuda Jiří, Krejčiřík Jiří, Vojtek Ivan, Šindelář Josef, Komárek Miroslav, Caha Jan

MPK: D04B 15/92, B29D 22/00

Značky: tvarování, způsob, termoplastických, předmětů, dutých, mechanického

Text:

...přípravek s vloženou trubkou z termplastického materiálu, do které byl před ohřevem vložen vysouvatelný trn a šípkami vyznačený směr následného silového působení na volný konec trubky, obr. 2 shodný pohled jako v obr. 1 s tím rozdílem, že funkční prvky přípravku jsou znázorněny V řezu a u trubky je provedeno vytvarování ohybem do tvaru písmena U aobr. 3 různé příklady průřezú profilu dutých předmětů z termoplastického materiálu s vlo...

Zariadenie na aktivovanie plochých termoplastických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234551

Dátum: 01.01.1987

Autori: Jakubík Jaromír, Barborík Emil

MPK: A43D 11/01

Značky: termoplastických, plochých, zariadenie, aktivovanie, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia použiteľného pri výrobe obuvi na tepelné opracovanie výstužných dielov z termoplastického materiálu alebo opatrených nánosom termoplastickej hmoty pred ich spájaním s podšívkou alebo zvrškom obuvi, alebo pri priestorovom tvarovaní zvršku šitím. Zariadenie pozostáva zo skrine, výhrevnej dosky s výhrevným telesom a snímačom teploty, prítlačnej dosky a ovládacej skrinky. K prítlačnej doske sú pripevnené dva horné čapy...

Odstředivka pro zvlákňování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235504

Dátum: 15.11.1986

Autori: Massol Jean-jacques, Bouquet Francois, Fezenko Igor, Battigelli Jean

MPK: C03B 37/04

Značky: materiálů, zvlákňování, termoplastických, odstředivka

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivka je opatřená zevní stěnou s otvory, jejíž spodní okraj je spojen s prstencem, který vystupuje směrem dovnitř, a jejíž horní okraj má stěnu o menší tloušťce než spodní okraj, přičemž zevní stěna má největší tloušťku ve své spodní části, nejmenší tloušťku ve své střední části a střední tloušťku ve své horní části. Tato odstředivka je vhodná i pro zvlákňování skel o vysoké tvrdosti, tj. skel o vyšší teplotě tání, takže vlákna takto...

Lis pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237411

Dátum: 15.08.1986

Autori: Panasjuk Anatolij Ivanovič, Emporopulo Vladimír Charlampovič, Rybaltovskij Genrich Michajlovič

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, svařování, termoplastických, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti svařování plastických hmot, zejména lisů pro svařování termoplastických materiálů. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti práce lisu a zvýšení jakosti sváru. Vytčeného cíle se dosahuje lisem pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů, který je opatřen vodicími plochami pro konzoly, upevněné na sloupku, určenými k vzájemně nezávislému přemisťování a snímacími prvky vzájemně působícími s přívodním prvkem,...