Patenty so značkou «termoplastický»

Formovanie termoplasticky spojených dielov priestupných pre vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4182

Dátum: 30.07.2004

Autori: Peterkord Willi, Nicolai Norbert, Reisinger Herbert, Piatkowski Reimund

MPK: B29C 43/10, B29C 43/32, B29C 35/04...

Značky: spojených, priestupných, vzduch, termoplastický, formovanie, dielov

Text:

...v tlakovej komore, ktorá sa udržiava pri relatívne vysokom tlaku, aby bolo možnéproces spojovania uskutočniť v okoli s vysokým tlakom.Pri výrobe tvarových telies 2 polystyrénu sa dutina naplní vopred expandovanými polystyrénovými perlami. Následne tieto perly zahreje vodná para. Privedené teplo spôsobí odparenie nadúvadla nachádzajúceho sa V perlách,čím perly ďalej expandujú. Z toho vyplýva tlak, ktorým sa perly pritláčajú na seba a k stene,...

Termoplasticky spracovateľná formovacia hmota a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284035

Dátum: 21.07.2004

Autori: Wicker Michael, Siol Werner

MPK: C08F 220/12

Značky: termoplastický, hmota, spracovateľná, formovacia, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplasticky spracovateľná formovacia hmota obsahuje hmotnostne 80,0 až 99,9 % metylmetakrylátu, 0,1 až 20 % etylénu a prípadne až 19,9 % ďalších komonomérov. Spôsob jej výroby spočíva v tom, že polymerizácia s radikálnymi iniciátormi sa uskutočňuje pri teplote 12 až 250 °C.

Termoplastický vystužovací materiál používaný na výrobu obuvi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2358

Dátum: 27.03.2004

Autori: Fath Markus, Wilding Emil, Frey Stefan

MPK: C08K 3/00, C09J 167/00, C09J 123/00...

Značky: termoplastický, výrobu, obuvi, výroby, vystužovací, materiál, spôsob, používaný

Text:

...väzobného činidla k plnivu pre zmes je 70 hmotn. až 20 hmotn. väzobného činidla a 30 hmotn. až 80 hmotn. plniva, pričom distribúcia veľkosti častíc plniva sa pohybujeKritický pre tento vynález bol fakt, že plnivá pozostávali z inertných plastických materiálov, ktoré sa nerozpúštali vo väzobnom činidle V aktivovanom stave, zamýšľané V tavnom rozmedzí väzobného činidla. Zvlášť Vhodný bol preto PVC polyvinylchlorid, pričom distribúcia...

Termoplastický prvok na spájanie vlasov v tvare písmena U

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2026

Dátum: 16.12.2003

Autor: Ott Gerhard

MPK: A41G 3/00, A41G 5/00

Značky: prvok, spájanie, písmena, tvare, termoplastický, vlasov

Text:

...bolo možné bezpečne vložiť vlastné vlasy medzi ramená a aby mohli byť týmito vedené.Vynález bude v nesledujúcom texte bližšie vysvetlený na príkladoch uskutočnení zobrazených na obrázkoch. Tu zobrazuje obrázok 1 tennoplastický prvok na spájanie vlasov v tvare písmena U, ktorý nie je podľa vynálezu, obrázok 2 zobrazuje ďalší terrnoplastický prvok na spájanie vlasov, ktorý tiež nie je podľa vynálezu, s už implantovanými cudzími vlasmi a obrázky...

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou ionizujúceho žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278939

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kišš Mikuláš, Ďuriš Ladislav, Mátel František, Gašparovič Ľudovít, Fülöp Marko

MPK: C08J 3/20, C08K 13/02, C08K 3/00...

Značky: žiarenia, tieniacou, termoplastický, zvýšenou, schopnosťou, kompozit, ionizujúceho

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastický kompozit so zvýšenou tieniacou schopnosťou proti ionizujúcemu žiareniu na báze polyolefínov, najmä polypropylénu. Kompozit obsahuje polypropylén, síran bárnatý a mastivá-deriváty vyšších mastných kyselín. Možno ho využiť pri výrobe ochranných krytov proti röntgenovému žiareniu v oblasti medicíny a v iných odvetviach.

Termoplastický kompozit so zníženou anizotropiou zmraštenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1074

Dátum: 10.01.1996

Autori: Jurík Ľudovít, Ďuriš Ladislav

MPK: C08K 5/09, C08L 15/00, C08K 3/40...

Značky: kompozit, zmraštenia, termoplastický, anizotropiou, zníženou

Text:

...čínidiel na báze nasýtených a nenasýtených karboxylových kyselín. s výhodou kyseliny akrylovej,metakrylovej, maleinovej a ich derivátov.Obsah polymérov propylénu je 30-95 hmotnostných dielov, EPDM kaučuku 5-20 hmotnostných dielov, skleného vlákna 5-40 hmotnostných dielov a modiíikačnýoh öinidiel 0.2-5 hmotnostných dielov.Podstatu vynálezu ozrejmujú nasledovné príklady.Zmes pozostávajúca z 20 hmotnostných dielov skleného vlákna 80...

Práškové plnivo do termoplastických látok so zvýšenou odolnosťou proti horeniu, spôsob jeho prípravy a kompozitný termoplastický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 278981

Dátum: 11.10.1995

Autori: Ďuriš Ladislav, Körösi Štefan, Škubla Pavol, Kišš Mikuláš, Bezák Štefan, Lencsés Ladislav

MPK: C08K 3/22

Značky: horeniu, přípravy, zvýšenou, termoplastických, termoplastický, spôsob, odolnosťou, práškové, plnivo, kompozitný, proti, látok, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové plnivo do termoplastických látok, na báze hydroxidu horečnatého, skladujúce sa z práškového kryštalického hydroxidu horečnatého a 0,1 až 1,2 % hmotn. zmesi alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny obsahujúcej minimálne tri konjugované dvojité väzby, pričom vzájomný molový pomer alkoxytitanátu a aromatickej organickej zlúčeniny je 2 až 20 : 1, a 0,1 až 3,0 % hmotn. kovových solí mastných kyselín a/alebo amidov mastných kyselín,...

Spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277690

Dátum: 10.11.1993

Autori: Červinková Danica, Benč Gabriel, Škubla Pavol, Varga Alexander

MPK: B29B 9/12

Značky: spracovateľného, přípravy, granulátu, polyvinylalkoholů, spôsob, termoplastický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešený je spôsob prípravy termoplasticky spracovateľného granulátu polyvinylalkoholu s obsahom bežných zmäkčovadiel a prísad do plastov. Optimálna modifikácia polyvinylalkoholu a nízky obsah vody sa dosahuje variáciou tlaku a teploty v priebehu zmäkčovania. Uvedené riešenie umožňuje získať granulát termoplastického polyvinylalkoholu vhodný najmä pre výrobu vodorozpustných fólií technológiou vyfukovania.

Termoplastický polyamid vystužený silanizovaným skleneným vláknom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257485

Dátum: 16.05.1988

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/02

Značky: skleněným, vláknom, termoplastický, silanizovaným, vystužený, polyamid

Text:

...° Hs ŕ°©° ©°° 2 °° 2 ° f CH 3 CH 3S 0,až l, a/alebo jeho zmesou a aminosilanom obecného vzorca IIkde predstavuje y celé číslo 0 alebo 1, R 2 metyl alebo etyl, v hmotnostnom pomere aromatický disilan aminosila rovnajúcom sa 10,02 až 10.Silanizované sklenené vlákna podľa vynálezu zlepšujú celý rad fyzikálnomechanických vlastnosti vystuženého termoplastického polyamidu, predovšetkým modul pružnosti v ťahu a ohybe. Týmto spôsobom sa bud...

Termoplastický adukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 247344

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vaneura Pavel, Hanuš Vlastimil, Rovenský Jioí

MPK: C08G 59/16

Značky: adukt, termoplastický

Text:

...vznikajú živice o zložitej, prevažne rozvetvenej štruktúre. Vzniknutá štruktúra je však podmienkou dosiahnutia účinku podľa vynálezu.Aby sa predišlo polymerizácii epoxidu na tuhý, netavitelný termoset, je výhodne trietanolamín pridávať k živici vyhriatej na reakčnú teplotu. Suroviny použité pri výrobe sú známe a bežne komerčne dostupné. Syntézu je vhodné viesť v tavenine bez prítomnosti organických rozpúštadiel. Po klesnuti...

Modifikovaný termoplastický polyuretan

Načítavanie...

Číslo patentu: 246467

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klonfar Petr

MPK: C08L 75/04

Značky: termoplastický, modifikovaný, polyuretan

Text:

...Celsia. Také se zlepšil suchý omak povrchu fólie.ako polyetherových skupin pro blokový amiwd může být použito polyetylénglykolu,polypropylenglykolu nebo polytetrametylénglykolu, jako polyamidových skupin polyamid B, polyamid 6,6, polyamid 11 a poly 4amid 12 nebo jejich kopolymerů. Poměr polyetheru k polyamidu může být variabilní od 80 20 do 2 D 80. Použití samotného blokového amidu pro nánosování není možné s ohledem na nalepoväní na válce a...

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mňuk Jiří, Synak Dušan, Bíňa Jaroslav, Lačok Ján, Skřivan Vladislav

MPK: C08F 110/02, C08L 9/06, C08F 210/18...

Značky: kompozit, kaučuku, polyetylénu, termoplastický, elastomérny

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Termoplastický materiál se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242965

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotek Miloš, Pohl Jan, Dohnal Ladislav, Šebo Peter

MPK: C08L 51/04, C09K 21/00

Značky: sníženou, materiál, termoplastický, hořlavostí

Text:

...organociničitými sloučeninami jsou dibutylcínmaleát, dioktylcínmaleát, dibutylcíndilaurát, di-n-oktylcín-di/mono-2-ethylhexylmaleátl, dioktylcínmerkaptid, dibutylcíndilaurylmerkaptid, dibutylcín-S,S-di/isooktylthioglykolát/ a podobné, popřípadě lze užít obdobné sloučeniny organoantimonité.Jako pŕíklad solí organických kyselin lze uvést barnatou a kademnatou sůl kyseliny laurové, směs vápenaté a.zinečnaté soli kyseliny stearové,...