Patenty so značkou «termoplastické»

Procesný pomocný prostriedok pre termoplastické polyuretány

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10123

Dátum: 15.10.2008

Autori: Boes Ulrich, Welker Thomas, Menzel Frank, Sautel Henri, Lagneaux Didier, Schachtely Uwe, Kuhn Dieter

MPK: C08G 18/82, C08J 3/24, C08J 3/22...

Značky: termoplastické, prostriedok, polyuretany, procesný, pomocný

Text:

...je uvedený spôsob, pri ktorom sa majú tak zmenšiť problémy dávkovania tým že sa Výstupný TPU s polyizokyanátom kvapalným v podmienkach spracovania podrobíVo W 0 2006/128793 je uvedený spôsob, pri ktorom sa metódou sol-gel získaný oxid kremičitý, polyol a izokynát privedú k reakcii pri vytvorení termoplastického polyuretánu,pričom oxid kremičitý je predmiešaný s najmenej s jednou vsádzkovou látkou. Týmto sa má zvýšiť flexibilita...

Samozhášacie termoplastické lisovacie kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8978

Dátum: 08.07.2008

Autori: Staal Maarten, Pepers Michel, Charoensirisomboon Piyada, Link Christoph

MPK: C08K 5/523, C08K 3/04, C08K 3/32...

Značky: samozhášacie, lisovacie, kompozície, termoplastické

Text:

...materiálov chráničiek,skríň a vnútorných časti elektrických, elektronických a kancelárskych automatickýchzariadení vnútorných materiálov vozidiel a stavebných materiálov.Mnohé polymérne materiály na také použitie, najmä na elektrické a elektronické zariadenia, musia byt samozhášacie zo zákona. Známe samozhášacie prísady na zabezpečenie samozhášavosti polymérnych materiálov zahŕňajú halogénové samozhášacie prísady, hydroxid horečnatý,...

Termoplastické tvarovacie hmoty na báze akrylnitrilu, styrénu a butadiénu ako aj aglomeračný prostriedok obsahujúci etylakrylát a metakrylamid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19100

Dátum: 14.08.2007

Autori: Sauer Michael, Mitulla Konrad, Oepen Sabine, Muehlbach Klaus, Haehnlein Marc, Pepers Michel, Suwier Davy Roger, Niessner Norbert

MPK: C08F 265/04, C08C 1/07, C08F 279/04...

Značky: hmoty, prostriedok, obsahujúci, butadienu, termoplastické, metakrylamid, akrylnitrilu, etylakrylát, báze, styrenu, tvarovacie, aglomeračný

Text:

...zosúladené tak, aby ich bolo možné nenákladne realizovať aj vo veľkokapacitnom meradle. Pri celkovom spôsobe má byť ďalej možná technicky jednoduchá realizácia a reprodukovatelným spôsobom sa majú získať termoplastické tvarovacie hmoty so zlepšenými vlastnosťami. Tu má osobitný význam výroba kaučukového latexu, spôsob aglomerácie kaučukových častíc a záverečná vrúbľovacia kopolymerizáciaako aj potenciálne zmiešanie s inými...

Termoplastické hmoty obsahujúce spojivá na výrobu kovových tvarovaných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12071

Dátum: 05.07.2007

Autori: Assmann Jens, Blömacher Martin, Maat Johan Herman Hendrik Ter, Wohlfromm Hans

MPK: C08L 59/00, B22F 1/00, B22F 3/10...

Značky: tvarovaných, výrobu, spojiva, hmoty, obsahujúce, kovových, výrobkov, termoplastické

Text:

...formy.Úloha bola podľa vynálezu vyriešená spojivom B) pre práškové kovy alebo zliatiny kovov alebo ich zmesi, obsahujúcim zmes zB 1) od 50 do 96 hmotn. jedného alebo viacerých polyoxymetylénhomo- aleboB 2) od 2 do 35 hmotn. jedného alebo viacerých polyoleflnov B 3) od 2 do 40 hmotn. poly-1,3-dioxepánu alebo poly-1,3-dioxolánu alebo ichzmesi,pričom súčet hmotnostných dielov zložiek B 1, B 2 a B je rovný 100 .Podla vynálezu bolo nájdené, že...

Alifatické sintrovateľné termoplastické polyuretány a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3408

Dátum: 10.12.2005

Autori: Kaufhold Wolfgang, Peerlings Henricus

MPK: C08G 18/00, C08K 5/00

Značky: termoplastické, polyuretany, sintrovateľné, alifatické, použitie

Text:

...Zuzana fĺömannová pntranlový zásiiupca 841 02 Braľisiľavcr, Repašského 20, SKpričom predlžovač reťazca b 1) nie je identický s predlžovačom reťazcamatematický súčet percentuálnych podielov a 2) a b 2) predstavuje 2 až 28 molc) aspoň jedného komponentu s číselným stredom molárnej hmotnosti 450atómami aktivnymi podľa Zerewitinova, pričom pomer izokyanátových skupin v komponente a) k ostatným skupinámv komponente b), c) a pripadne h)...

Navíjacie zariadenie s odpojenými posunmi, pre termoplastické vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5470

Dátum: 22.01.2004

Autori: Naulet Christophe, Bouvier Jean-marc, Vollet Jérôme

MPK: B65H 67/04, B65H 54/28

Značky: posunmi, odpojenými, navíjacie, zariadenie, vlákna, termoplastické

Text:

...k tomu, aby jednak vytváralo koláč0011 Klasicky obsahuje zariadenie na krížové rozvádzanie nástroje v tvare skrutky, pričom táto skrutka, otáčavá okolo osi, umožňuje polohovat niť na otáčajúcom sa vretene, pričom pohyb udeiovaný skrutke spočíva v podstate v kmitavých pohyboch na iba časti dĺžky koláča, pričom tento pohyb predstavuje0012 Na získanie celkovej kapacity návinu je potrebné, aby skrutka, alebo akekolvek ekvivalentné...

Termoplastické samozhášacie živicové prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9558

Dátum: 14.04.2003

Autori: Jang Young Gil, Ahn Sung Hee, Bae Su Hak, Yang Jae Ho

MPK: C08K 5/521, C08L 25/06, C08L 25/10...

Značky: samozhášacie, živicové, termoplastické, přípravky

Text:

...a esteru kyseliny fosforečnej ako retardéru horenia do termoplastickej kopolymérnej živice skladajúcej sa z kaučukového polyméru a aromatického vinylového monoméru. Zistilo sa, že aby sa získala dobrá vlastnosť samozhášania, mala by sa pridat fenolová živica ako spaI-tvoriacečinidlo a zlúčenina esteru kyseliny fosforečnej ako retardér horenia vo veľkommnožstve. Avšak v tomto prípade prudko klesá odolnosť voči teplu živícového prípravku.0010...

Pigmentované termoplastické polymérne vlákno, stabilizovaná pigmentová kompozícia a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282328

Dátum: 26.11.2001

Autori: Bäbler Fridolin, Horsey Douglas, Solera Peter, Schumann Kenneth, Suhadolnik Joseph, Puglisi Joseph Steven, Reinicker Roger

MPK: D01F 1/10, C08K 5/00, D01F 1/04...

Značky: spôsob, pigmentované, termoplastické, polymérne, výroby, kompozícia, pigmentová, vlákno, stabilizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa pigmentované termoplastické vlákno, predovšetkým pigmentované polypropylénové vlákno, ktoré sa stabilizuje proti škodlivým účinkom aktinického žiarenia, synergickou kombináciou stabilizátora proti účinkom svetla, ktorý obsahuje bránené amínové zvyšky a UV absorbéry, akými sú o-hydroxyfenylbenzotriazoly alebo o-hydroxyfenyl-s-triazíny. Ďalej sa tiež opisuje stabilizovaná pigmentová kompozícia, ktorú možno použiť pri výrobe tohto...

Termoplastické elastoméry na báze styrén-etylén-butylén-styrénu alebo styrén-butylén-styrénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281676

Dátum: 30.04.2001

Autor: Filsák Vojtěch

MPK: C08L 23/20, C08L 23/04, C08L 23/16...

Značky: elastoméry, styrén-etylén-butylén-styrénu, styrén-butylén-styrénu, termoplastické, použitie, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka termoplastických elastomérov na báze styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS) alebo styrén-butylén-styrén (SBS) a ich použitia na výrobu výrobkov na farmaceutické a medicínske účely. Termoplastické elastoméry pozostávajú zo 100 hmotn. dielov SEBS a/alebo SBS a 3 až 20 hmotn. dielov polyetylénu, ďalej prípadne obsahujú plnivá na báze kriedy, vodivých sadzí alebo grafitu a farbivá na báze polyetylénu alebo polypropylénu.

Způsob výroby termoplastické hydroizolační směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260588

Dátum: 15.12.1998

Autori: Klobouček Bohumil, Bednář Karel, Čermák Bojan

MPK: C08L 95/00

Značky: způsob, směsi, výroby, termoplastické, hydroizolační

Text:

...v míchaní za současnáho snižování teploty až na teplotu při níž již nedoohází k segregaoi minerální moučky.získaná hmota dosahuje bodu měknutí KK 107 °c a bodu lámavosti - 25 °c. Poruüení pod budem lámsvostí nastáva prasknutím, hmota není tříštivě kfehkú jako asfalt. Přilnsvost této hmoty k betonu i oceli je dobrá. Hmota je zpraoovatelná za tepla, ale i za studena,například i při teplotě Z 0 °C a lze jí použít jako izolační a těsnicí...

Termoplastické trubky pro pneumatické nabíjení náložkované trhaviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241655

Dátum: 15.09.1987

Autori: Look Reinhard, Vanevenhoven Peter Watson, Sättler Günther, Hyzak Daniel, Witzgall Manfred, Gunkel Werner, Wallace John Michael

MPK: C08L 27/06, F42D 1/02

Značky: náložkované, výroby, způsob, termoplastické, pneumatické, trubky, jejich, trhaviny, nabíjení

Text:

...náložkované trhaviny podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že tyto trubky jsou zhotoveny z polyvinylchlorildové směsi, která vedle 45 až 65 °/0 hmo.t. polyvin-.ylchloridu, případně Inodifikovaného až 15 9/0 hmot. modifikační polymerní slož ky, zejména na bázi chlorovanéhopolyethy-f lenu nebo terpolymeru metakrylát-butadiensazí .s velikosti povrchu 300 až 1 200 .mZ/g,3 až 6 hmot, retardéru hoření, především kysličníku...

Elastomerní termoplastické tvarovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236466

Dátum: 16.03.1987

Autori: Binsack Rudolf, Lindner Christian, Fahnler Friedrich, Grigo Ulrich

MPK: C08L 77/00, C08L 51/04

Značky: hmoty, elastomerní, tvarovací, termoplastické

Zhrnutie / Anotácia:

Elastomerní termoplastické tvarovací hmoty, vyznačující se tím, že sestávají z A/ A/ 5 až 35 % hmotnostních polyamidu, B/ 95 až 65 % hmotnostních roubovaného produktu vyrobeného z 1/ 70 až 95 % hmotnostních zesíťovaného polymeru sestávajícího z alespoň 95 % hmotnostních butadienu a/nebo isoprenu jako roubovacího substrátu a 2/ 5 až 30 % hmotnostních esteru kyseliny metakrylové a/nebo akrylové s alkoholem obsahujícím 1 až 8 atomů uhlíku, jako...

Termoplastické polyuretany

Načítavanie...

Číslo patentu: 237405

Dátum: 15.08.1986

Autori: Donnerstag Ulrich, Baum Eva, Sachs Reiner, Trentsch Günter

MPK: C08L 75/06, C08L 75/04

Značky: termoplastické, polyuretany

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je příprava termoplastických polyuretanů s širokým pásmem zpracování, které mohou být v případě potřeby orientovány podle specifických požadavků zpracovatele tím, že rozšířením pásma tavení existuje zlepšená zpracovatelnost materiálu na standardních strojích pro vstřikování. Termoplastické polyuretany podle vynálezu, sestávají ze směsi granulovaných produktů několika, výhodně dvou, termoplastických polyuretanů na bázi známých...

Obalová fólie z termoplastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 220429

Dátum: 15.04.1985

Autori: Rozsypálek Miroslav, Čermák Jaroslav

Značky: hmoty, fólie, termoplastické, obalová

Zhrnutie / Anotácia:

Obalová fólie z termoplastické hmoty, zejména z polyetylénu, alespoň na jedné své straně opatřená žebrováním, které je tvořeno soustavou kontinuálních pravidelně se střídajících rovnoběžných per a drážek shodného průřezu a rozměrů, přičemž fólie je v drážkách properforována.

Způsob vytváření reliéfního vzoru selektivním rozpínáním termoplastické polymerní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216155

Dátum: 15.10.1984

Autor: Jones Peter Wiliam

Značky: vzoru, termoplastické, způsob, látky, vytváření, polymerní, rozpínáním, selektivním, reliéfního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytváření reliéfního vzoru selektivním rozpínáním termoplastické polymerní látky, při kterém se rozpínavá směs, obsahující termoplastickou látku a nadouvadlo, upravuje do plošného útvaru, na zvolené plochy povrchu tohoto plošného útvaru se nanáší aktivační kapalina, obsahující aktivátor nadouvadla a plošný útvar se zahřívá, přičemž na plochách plošného útvaru ve styku s látkou obsahující aktivátor se nadouvadla rozkládá ve větší míře než...