Patenty so značkou «termicky»

Reaktor na pyrolýzu, termický rozklad, pevného sypkého organického odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6890

Dátum: 04.09.2014

Autori: Hasanov Hamid, Talibov Asker, Muradov Mahal, Merhaliyev Ali, Aliyev Vugar, Mursalov Shamil, Hasanov Shahsultan

MPK: C10B 47/02, C02F 11/10, C10L 5/48...

Značky: rozklad, pevného, termicky, reaktor, pyrolýzu, odpadů, sypkého, organického

Text:

...valcovou komorou,ktorá je vo vnútomom priestore reaktora 1 usporiadaná súosovo s jeho plášťom g, pričom jej homá časť § 19 je vytvarovaná smerom nahor do tvaru plášťa kužeľa Zš 11 s vrcholovým uhlom 90 ° - V ďalších neznázomených variantoch však môže mať tento vrcholový uhol inú veľkosť a/alebo kužel Q môže byť vytvorený bez vrcholu, napr. ako zrezaný alebo ako zrezaný so šikmou homou podstavou, a pod. Vo vnútomom priestore spodnej komory Q...

Spôsob spracovania termoplastického polymérneho materiálu obsahujúceho termicky nestabilnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286538

Dátum: 19.11.2008

Autori: Miková Gizela, Chodák Ivan

MPK: C08J 3/20, C08J 3/00, B29B 7/00...

Značky: zložku, polymérneho, spôsob, materiálů, termoplastického, termicky, obsahujúceho, spracovania, nestabilnú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spracovanie termoplastických polymérnych materiálov obsahujúcich termicky nestabilnú zložku, ktoré spočíva v tom, že sa do taveniny polyméru alebo zmesi polymérov, ktorá má teplotu topenia výrazne nižšiu než termicky nestabilný polymér alebo než je teplota rozkladu nízkomolekulovej zložky, pridá druhá polymérna zložka ako tuhá fáza vo forme prášku. Spracovanie sa uskutočňuje pri teplote vyššej než teplota topenia prvej zložky, ale...

Spôsob výroby termicky tvarovaných výrobkov, ako aj nástroj na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11651

Dátum: 23.10.2008

Autori: Dieckmann Hauke, Kraut Michael, Merbach Juergen

MPK: B65D 21/02, B29C 51/20, B29C 51/32...

Značky: termicky, spôsob, výrobkov, nástroj, tvarovaných, výroby, výrobu

Text:

...sa po vytvrdení zásobníkov pomocou Iaseru alebo vodného lúča umiestňuje do oblasti príruby. Príslušným vedením lúča a zameraním je pritom možné umiestňovať zoslabenie, prebiehajúce nerovinne v smere spracovania,do oblasti príruby. Hoci sa týmto spôsobom môžu vyrábať potravinové obaly s mechanickým zoslabením dobrej kvality, predstavuje spracovanie laserom alebo vodným lúčom doplnkový krok spôsobu, ktorý je spojený s nie nepodstatnými...

Spôsob termického obrábania predmetu a termický obrábací stroj na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20724

Dátum: 25.06.2004

Autori: Albert Hans-joachim, Fenner Burkard, Faust Josef

MPK: B23K 9/08

Značky: obrábania, předmětů, vykonávanie, stroj, termicky, spôsob, obrábací, termického

Text:

...v kmitavom obvode,ktorý menením indukcie cievky ako následok zmeny vzdialenosti k nástroju vyvoláva menenie frekvencie. Vyhodnotenie takýchto zmien frekvencie sauskutočňuje pomocou známych zapojení alebo pásmových ñltrov.0009 U indukčných senzorov vznikajú pokiaľ ide o rušivé veličiny rovnaké problémy aké boli opísané vyššie pre kapacitné senzory. Okrem toho majú indukčné senzory nevýhodu, že sú vhodné len na meranie krátkych...

Absorbér pre termický kolektor solárneho zariadenia, ako aj spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1628

Dátum: 22.01.2004

Autor: Flamm Frieder

MPK: F24J 2/04

Značky: kolektor, termicky, výroby, solárneho, spôsob, zariadenia, absorbér

Text:

...rozhodujúcej miere podmienené nákladnými absorbérmi.0006 Z US 4 089 324 je známy absorbér tohto druhu pre solárne zariadenie s rúrkovým systémom pre teplonosné médium, u ktorého je tento rúrkový systém usporiadaný medzi dvoma na sebe Iežiacimi, absorbér tvoriacimi plechmi, pričom do jedného z týchto plechov je umiestnený rozvod rúrkového systému a uvedené plechy sú navzájom spojené pomocou lepidla.0007 DE 195 46 100 A 1, ako aj US 4 299 202...

Termický medziprírubový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3488

Dátum: 02.05.2003

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16T 1/14, F16T 1/10

Značky: parného, medziprírubový, kondenzátu, odvádzač, termicky

Text:

...operácií ako aj V značnom zjednodušení montážnych úkonov uskutočňovaných pri inštalácii odvádzača,ako aj pri jeho demontáži pre servisné alebo opravárske účely. Takáto demontáž spočíva vo Vyňatí celej zostavy puzdra odvádzača z potrubných prírub, medzi ktorými je odvádzač zovretý. Rozobratie vlastného odvádzača sa uskutoční vybranim drôtenej pružiny a vysunutím termickej vložky vrátane viečka membrány a tiež kvapaliny uzatvorenej medzi...

Termický membránový odvádzač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2717

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08, F16T 1/10

Značky: termicky, parného, odvádzač, kondenzátu, membránový

Text:

...funkčná spoľahlivosť odvádzača spojená s jeho dokonalým čistiacim systémom, ktorý má byť nekomplikovaný a schopný jednoduchého čistenia a s tým spojenej prístupnosti k montáži a demontáži.Predložené technické riešenie si kladie za cieľ vytvoriť takú konštrukciu membránového odvádzača, ktorý okrem základným osvedčených konštrukčných prvkov vyrieši ich telesné vytvorenie a priestorové usporiadanie tak, aby čistiaca funkcia bola zaistená čo...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01F 11/00, C09D 5/08...

Značky: termicky, antikorozní, stabilní, pigment

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C01F 5/00, C09D 5/08...

Značky: termicky, antikorozní, pigment, stabilní

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262501

Dátum: 14.03.1989

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44, C09D 5/08

Značky: pigmenty, termicky, stabilní, antikorozní

Text:

...uvedených pro jednoduché fosforečnany a pro vyšší linearní fosforečnany a zmírñují nedostatok uvedený pro difosforečnany. cyklo-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého tání (např. zinečnatý produkt do 800 °C, vápenatý dokonce do 900 °C). Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, s velmi malou rozpustností ve vodných i na zcela neutrálních prostředcích,takže jejich antikorozní působení má...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261547

Dátum: 10.02.1989

Autori: Horáková Renata, Krutilová Elena, Karvaš Milan, Durmis Július, Humplík Antonín, Hrabinová Jarmila, Gögh Tibor

MPK: C09K 15/18

Značky: stabilizátor, termicky, termooxidačný, přípravy, spôsob, zmesný

Text:

...- umožňuje využitie polo a plnoautomaltického systému navažovania a následné okamžité zapracovanie do polymérneho substrátu, prípadne oleja, bez predchádzajúcej úpravy.Ďalšou Výhodou aralkylovaného ditenyl»amíinu je možnost náhrady nákladnejších a menej dostupných derivátov ,p-fenyléndiamínu, kondenzačných produktov ketón-anilín, .alkyl-ovaíných derivátov difenylamínu(oktyl-nonyl- . resp. zo zdravotného hladiska diskutabílného...

Zmesný termický a termooxidačný stabilizátor a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261085

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krutilová Elena, Durmis Július, Horáková Renata, Gögh Tibor, Hrabinová Jarmila, Humplík Antonín, Karvaš Milan

MPK: C09K 15/18

Značky: zmesný, přípravy, termooxidačný, termicky, spôsob, stabilizátor

Text:

...ľahkú prípravu vodnej emulzie, poprípade roztoku vo vhodnom nosiči, čo je potrebné pre dávkovanie stabilizátora do latexu prírodného alebo syntetického kaučuku, prípadne do latexovej zmesi.Pre uľahčenie prípravy potrebnej emulzie je možné pridat k predmetnému stabilizátoru vhodný neionogény, prípadne aniön aktívny emulgátor, napr. na báze alkylpolyglykoléteru, resp. alkyltenylpolyglykoléteru v množstve 3 až 10 hmotnostných, čim sa vlastný...

Antikorozní termicky stabilní pigmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259926

Dátum: 15.11.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44, C09D 5/08

Značky: stabilní, termicky, pigmenty, antikorozní

Text:

...fosforečnanů lze označit cyklo-tetrafosforečnany některých dvojmocných kovů, mj. i manganu (čsl. AO 248 S 40) a vápníku(čsl. A 0 247 844). Odstraňují většinu nedostatku uvedených pro jednoduché.fosforečnany a pro vyšší lineárni fosforečnany a zmírňují nedostatek uvedený pro difosforečnany. Cyk 1 o-tetrafosforečnany jsou termicky velmi stabilní látky, až do teplot svého táni (např. manqanatý produkt do 1 060 OC, vápenatý do 900...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 51/00, C09D 5/08, C01B 25/38...

Značky: modrofialový, antikorozní, stabilní, difosforečnan, dikobaltnatý, pigment, termicky, vysoce

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Modrofialový termicky stabilní pigment s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259734

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mikulík Pavel, Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C09D 5/08, C01G 51/00, C01B 25/40...

Značky: vlastnostmi, modrofialový, antikorozními, stabilní, pigment, termicky

Text:

...fosiorečnaunü a není tak energeticky a konstrukčně náročná jako příprava fosforečnanových skel. Není také tak energeticky a .surovinově náročná jako příprava jiných modrofialových pigmentů typu sloučenin kobaltu. Obsah kobaltu v cyklo-tatrafostorečnanu je jenom 27,3 hmot. a k přípravě pigmentu lze využít i odpadních uhličitanových kalů zpracovávaných ve sklářském průmysluako zdroje iosforečné složky lze použít i méně kvalitní extrakční...

Antikorozní termicky vysoce stabilní žlutozelený pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 259344

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 53/00, C01B 25/38, C09D 5/08...

Značky: vysoce, žlutozelený, termicky, pigment, stabilní, antikorozní

Text:

...a jejich rozpustnost ve vodných i v ne zcela neutrálních prostředcích je velmi malá,takže jejich antikorozní působení má dlouhodobý charakter.To však může být V některých případech jejích použití, zejména do vlhkých agresivních prostředí, kde je třeba rychlejäího uvolñovaní fosforečných pasivujících aniontů, rovněž určitou nevýhodou. Cyklo-tetrafosforečnany mají vysoký podíl fosforečné složky, který je 2 až 3 krát vyšší než u jednoduchých...

Antikorozní termicky stabilní pigmnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259341

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 3/00, C09D 5/08, C01B 25/38...

Značky: termicky, antikorozní, pigmnet, stabilní

Text:

...Připravují se totiž z tavenin při vysokých teplotách (B 0 až 1 300 °Cš, ješ jsou značné agresívní a z nichž částečně již těkají rovněž ašresívní fosťorečně zplodiny. Produkty mají sklovitý charakter a tak jsou také poměrně náročnézávěrečné operace jejich úpravy do práškové - pigmentové podoby i. dispergace do natěmvé čí jiné knoty.V poslední době navrhované řada cyklo-tetrafosforečnanů dvejmooných kovů (mj. i nědi) odstraňuje většinu...

Žlutozelený termicky vysoce stabilní pigment s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259337

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/40, C01G 53/00...

Značky: žlutozelený, pigment, termicky, vysoce, antikorozními, stabilní, účinky

Text:

...skel.Obsah niklu v cyklo-tetrafosforečnsnu je jenom 27,1 hmot. t a k přípravě lze využít i odpadů z katalyzátorñ na bázi sloučenin niklu. Fosforečná surovina může být i v podobě méně kvalitní (extrakční) a zředěné kyseliny fosforečné. Produkt c-Ni 2 P 4012 pak obsahuje fosforečnou složku v podobě tetrafosforečnanových cyklů, tvořených čtyřmi navzájom svázanýmitetraedry (-P 04-). Jde o velmi stabilní anionty, které jsou pak hlavními...

Spôsob farbenia polypropylénových vlákien v hmote s využitím termicky málo stabilného pigmentu na báze lakov monoazopigmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258625

Dátum: 16.09.1988

Autori: Samuhel Jozef, Strapko Lubomír, Marcinčin Antón, Ondrejmiška Koloman, Mihály František, Szentiványi Norbert

MPK: D01F 1/04, C08J 3/22

Značky: báze, hmotě, stabilného, spôsob, vlákien, termicky, monoazopigmentov, polypropylénových, pigmentů, využitím, farbenia, lakov, málo

Text:

...súvisí tiež s distribúciou molekulovej hmotnosti polyméru. Pseudoplastické kvapaliny medzi ktoré patrí tiež tavenina polypropylénu majú n 1. Pre komerčné typy polypropylénu sú tieto hodnoty vyššie ako pre polyamidy alebo polyestery a pohybujú sa často nad 1,5, čo podľa reglementu predstavuje polymér so zníženou spracovatelnosťou. Hodnota k súvisí s viskozitou polyméru a zohľadňuje ju index toku taveniny uvádzaný v ďalšom popise.Na...

Modrofialové termicky stabilní pigmenty s antikorozními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257735

Dátum: 15.06.1988

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C09D 5/08

Značky: pigmenty, antikorozními, modrofialové, termicky, stabilní, vlastnostmi

Text:

...levné. Příprava cyklo~tetrafosforečnanů není tak technologicky a konstrukčnć náročná jako příprava většiny jiných výše uvedených fosforečnanú. U některých produktů je však jejich příprava obtížněji zvládnutelná, k docilenĺ dostatečně výtěžnosti. Např. tomu je v případě čistého cyklo-tetrafosforečnanu divápenatáho, zatímoo v případě kobnltnaľćho produktu tyto problémy nejsou.Z podvojných produktů byly dosud navrhovány pro antikorozni...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 256621

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/38, C09D 5/08, C01G 9/00...

Značky: stabilní, pigment, antikorozní, termicky

Text:

...jsou-li v práškově - pigmentové podobě. Pigmentové částice vyšších lineárních fosforečnanů aplikované v ochranných vrstvách totiž působením vlhkosti mohou snadno přecházet až na dihydro~ genfosforečnany. Ty jsou snadno rozpustnâ, vymývají se, čímž se rozrušují ochranné povlaky. Z hlediska jejich dlouhodobého antikorozního působení to je nevýhodné, nebot se vrstvy stávají propustnými pro plynná a kapalná média působící korozi. Při...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256164

Dátum: 15.04.1988

Autori: Garaj Michal, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lazar Ľubomír

MPK: C09K 5/00

Značky: kvapalina, stabilizovaná, termooxidačne, termicky

Text:

...tak, že prípadným komponentom organického stabllizátora je tiež petrosulfonát alk.alickej zeminy, výhodne petrosulfonát vápenatý a k derivátom tenolu a ich .kondenzátov patrí tris 2,4-1-íenyletyl fenylfosfit, tris- ( 2,4-di-terc-buty 1 fenyl fosfit, trís- 4-.kumylfenyl fosíit, bis- ZA-di-terc-bultylťenyl pentaerytritoldiľose fit, bisti-kucmylfenylpentaerytritoldifosfit a bis 2,4- l-tenyletyl fenyljpentaerytritoldifosfit.Výhodou termicky...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 255126

Dátum: 15.02.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/16, C01G 45/00...

Značky: stabilní, termicky, antikorozní, pigment

Text:

...fosforečnanů je energetická, materiá 1 ově~konstrukční A také technologická nároćnost jejich prípravy. 2Je třeba je získávat cestou přes taveninu, při vysokých teplotách 800 až 1 300 °C,která je značně agresívní a z níž už do určité míry i vytěkává fosforečná složka. Oproti druhým typúm fosforečnanovýoh pigmentů jsou navíc vyšší lineární fosforečnany vzhledem ke svému sklovitému charakteru, náročnější na závěrečné operace jejich úpravy do...

Termický a termooxidačný stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254186

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sedlář Jiří, Orlík Ivo, Čaučík Pavol, Považancová Marta, Karvaš Milan, Pác Jiří, Durmis Július

MPK: C08K 5/34

Značky: stabilizátor, termicky, termooxidačný

Text:

...použitie stabilizátora podla vynálezu pri spracovaní polymérov zabraňuje pri polyetyléne nežiadúcemu zosieteniu.Stabilizátor podľa vynálezu má nízku toxicitu a je možné kombinovať ho s dalšími stabilizačnymi prísadami, ako sú antioxidanty svetelné stabilizátory, plnidlá, pigmenty,aintistatiká, retardéry horenia ap. Stabilizačné prísady sa môžu pridávať do polymérov obvyklými spôsobmi priamo pri polymérizácii, resp. po...

Způsob desoxidace termicky nanášených vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 253852

Dátum: 17.12.1987

Autori: Růžička Dalibor, Cenek Mojmír, Daněk Ladislav

MPK: C23C 4/18

Značky: vrstev, způsob, termicky, nanášených, desoxidace

Text:

...materiálu nízké. Nízke hodnoty pevnosti má i sama nastříkaná vrstva, která může vlivem dilatsčního pnutí praskat nebo se i odlupovat z povrchu základního materiálu.Navržený a laboratorně ověřený způsob desoxidace řeší zvýšení adheze i koheze kovových povlaků stříkaných na kovovou podložku tím, že odstraňuje oxidické pleny na rozhraní nástřik-základní materiál i v nástřiku samotném, vznikající během procesu stříkání. Podle stability...

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 238506

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kavala Miroslav, Ivanko Ivan, Kliment Jozef, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín

MPK: C09K 5/00, F28F 23/00

Značky: termooxidačne, termicky, stabilizovaná, kvapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Termicky a termooxidačne stabilizovaná kvapalina, zvlášť vhodná ako teplonosné médium kvapaliny so zvýšenou teplotou vznietenia, na báze uhľovodíkov, ale aj ich derivátov, obsahu 1 až 50 % aspoň jedného organického stabilizátora, ktorý výrazne zvyšuje teplotu vznietenia. K takým stabilizátorom patria aromatické amíny a ich deriváty /difenylamín, N-fenyl-N'-izopropil-p-fenyléndiamín, destilačné zvyšky z jeho výroby a medziprodukty, naftylamín,...

Kompaktné dehydrochlorované a termicky zosietené polyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: 252741

Dátum: 15.10.1987

Autori: Skákalová Viera, Valko Ladislav, Šimon Peter

MPK: C08J 3/24, C08F 114/06, C08F 9/26...

Značky: zosietené, termicky, kompaktné, polyméry, dehydrochlorované

Text:

...k autokatalytickej dehydr-ochlorácii polyvinylchloridu a jeho sieťovaniu. Tlak chlonovodíka sa postupne zväčšuje pôvodne z nulovej hodnoty na 1 MPa pri intenzívnom odštiepovaní chlorovodíka.Casová závislosť mólových percent odštiepeného chlorovodíka z polyvinylchloridu, pri syntéze penových dehydrochlorovaných a zosietených polymérov v por~ov 11 aní s kompaktnými dehydrochlörovanými a zosietenými polymérmi získanými termickou...

Termický jednostupňový destilační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 243430

Dátum: 14.08.1987

Autor: Böttcher Irmgard

MPK: B01D 3/02

Značky: prístroj, termicky, jednostupňový, destilační

Text:

...elementy a vnitřní stěny odpařovací nádoby. zvolený systém aeparátoru zabraňuje vníknutí vodních kapiček do chladiče,čímž ae podstatne zvyšuje kvalita daatilované vody.Vzhledem k malému výškovému rozdílu mezi nejniäším a najvyšším místem chladicího kužela ae dosahuje lapäího odvádění plynů obsałexzých v páře. Uvedená konstrukce umožňuje volit značný výškový rozdíl mezi hladinou odpařovaná vody a výstupom páry sa sep-náteru. Tím aa dosáhne...