Patenty so značkou «teplovýmenných»

Zariadenie na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7372

Dátum: 01.03.2016

Autori: Černecký Jozef, Ohanka Lukáš

MPK: F28D 15/00, G01N 9/04

Značky: rôznych, vlastností, ploch, podmienkach, tlakových, pracovných, materiálov, zariadenie, teplovýmenných, kvapalín, testovanie

Text:

...a schopné vyhovieť širokému spektm nárokov zvyšovanie efektivity prenosu tepla V oblasti tepelnej techniky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky zobrazené na priložených obrázkoch, kde- obrázok l znázorňuje nárys zariadenia na testovanie vlastností pracovných kvapalín a materiálov teplovýmenných plôch pri rôznych tlakových podmienkach s opisom jeho častí,- obrázok 2 znázorňuje bokorys zariadenia na testovanie...

Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6490

Dátum: 03.09.2013

Autori: Kašpar Peter, Pilát Peter, Jablonický Pavol

MPK: F22B 37/00, G01N 29/24

Značky: celistvosti, x-sondy, skúšanie, materiálů, pomocou, rúrok, teplovýmenných, zariadenie, parogenerátorov

Text:

...mechanizmu. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva v konštrukcii diaľkovo ovládaného zariadenia(modulu), ktorý umožňuje navinutie X-sondy iba po prvú kladku prítlačného mechanizmu.Prehľad obrázka na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obr. l, ktorý znázorňuje konštrukčné riešenie zariadenia(modulu) určeného na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov pomocou X-sondy...

Výmenník tepla alebo filmová odparka a spôsob mechanického čistenia a/alebo stierania ich teplovýmenných plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6297

Dátum: 05.11.2012

Autori: Molnár Štefan, Laux Juraj

MPK: F28G 15/04, B08B 9/045, F28G 3/10...

Značky: spôsob, výmenník, odparka, mechanického, čistenia, filmová, tepla, teplovýmenných, ploch, stierania

Text:

...otáčania stieracích lopatiek je toto usporiadanie vhodné pre filmové odparky. Výhoda tohto mechanického čistenia spočíva aj v tom, že je možné použiť centrálny pohon pre viacrúrkové usporiadania výmennikov tepla alebo filmových odpariek.Prehľad obrázkov na výkresochVýmenník tepla podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l v pozdlžnom reze zobrazuje štvorrúrkovú zostavu výmenníka tepla. Na...

Zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5933

Dátum: 05.12.2011

Autori: Pilát Peter, Jablonický Pavol, Kravec Dušan, Kovalyk Adrian

MPK: F16L 55/00, F24H 3/04, F28F 17/00...

Značky: teplovýmenných, rúrok, zariadenie, sušenie, parogenerátorov

Text:

...Nevýhodou doteraz používaných zariadení sú ich veľké rozmery, energetická neefektívnosť, technicky a časovo náročná montáž a obsluha a taktiež dlhý čas sušenia celého parogenerátora, čo Iná podstatný negatívny vplyv na predĺženie odstavenia jadrovej elektrárne a následne značné ekonomické straty a pomerne nízku účinnosť sušenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, ktoré v...

Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5853

Dátum: 04.10.2011

Autori: Kašpar Peter, Urban Peter, Krajčovič Peter, Jablonický Pavol

MPK: F22B 37/00, G01N 29/24

Značky: teplovýmenných, zariadenie, parogenerátorov, rúrok, skúšanie

Text:

...ovládaného plne automatizovaného zariadenia - manipulátora, umožňujúceho všetkým pracovným uzlom pre skúšanie celistvosti materiálu rúrok štyri stupne voľnosti a jeden pomocný pohyb. Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov tvorené stojanom upevneným do kolektora parogenerátora podľa tohto technického zariadenia spočíva v tom, že nosnou časťou stojana je stĺp zabezpečený otočným mechanizmom s elektropohonom a ďalej...

Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Michvocík Miroslav, Fančovič Karol

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: systémov, koncentrát, náplň, teplovýmenných

Text:

...obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely....

Způsob výroby přepážek trubkových svazků teplovýměnných agregátů ze syntetické pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 258810

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jeřábek Jaromír

MPK: B29C 39/02

Značky: způsob, trubkových, syntetické, teplovýmenných, agregátu, přepážek, pryskyřice, výroby, svazků

Text:

...tyče 1 se nasune rám formy g s lištou g. která Vymezuje polohu a plochu požadované přepázky vzhledem k podélné ose trubkového svazku 3. Dále se na opačný konec tyčí 1 upevní pomocí matic lg pomocný prstenec 5, vystředěný na pomocnou trubkovnici §. Takto upnutý trubkový svazek A se umístí do nádoby ll, která svou světlostí odpovídá rozměrům rámu formy 5 a výškou délce trubkového svazku 5, přičemž je výška nádoby ll zvětšena o výšku topné vložky...

Spôsob odstraňovania sadzí z plynu a z teplovýmenných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256167

Dátum: 15.04.1988

Autori: Warazdin Walter, Škubla Pavol, Bizmár Jozef, Stierka Ján, Begán Oto, Švoňava Marián

MPK: B01D 47/00

Značky: plynů, spôsob, sadzí, teplovýmenných, ploch, odstraňovania

Text:

...zlá zmáčavost savdzí), býva však častejšie, kvôli jednoduch šej manipulácii.Voda, na-strekovaná do rúr-kového priestoru teplovýmenných aparátov je súčasťouvody a vody, »ktorá-sa využíva pri vypieraní sadzi Sprchové veže, Venturiho práčky a pod). Nastrekovanie oplachovacej .kvapaliny do rúrkového priestoru výmennikov tep. la je nevyhnutné, na druhej strane však, čiastočne zhoršuje prestup tepla kvapalina má významne nižšiu teplotu ako...