Patenty so značkou «teplotního»

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bumbálek Václav, Pětioký Karel, Enžl Jiří, Kočí Jan, Najmr Stanislav

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, tepla, magnezitovým, využití, spalin, způsobem, úpravy, teplotního, způsob, režimu

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Způsob současného nastavení přesných hodnot elektrického odporu a jeho teplotního součinitele u měřicího odporového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245367

Dátum: 15.09.1987

Autor: Majtán Ján

MPK: H01C 17/22

Značky: nastavení, prvků, odporu, teplotního, odporového, současného, způsob, součinitele, měřicího, přesných, hodnot, elektrického

Text:

...můstku na nulovou hodnotu se použije teplotně nezávislý kovový odpor. Výhodou zde jsou menší rozměry a hmotnost kompenzačních odporů, a tím í lepší teplotné dynamické vlastnosti snímače. Z nezbytnosti realizovat tyto kompenzační odpory s přesnými individuálními hodnotami zvlášť pro každý případ však vyplývají vyšší náklady. Ani při uvedeněm zpüsobukompenzace se však nedosáhne potřebných přesných hodnot, neboč spojení uvedených odporůs...

Provozní etalon teplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236820

Dátum: 15.03.1987

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/00

Značky: provozní, zařízení, teplotního, etalón

Zhrnutie / Anotácia:

Pro kontrolu radiačních pyrometrů se používá zvláštních cejchovních pecí, které jsou velmi těžké, jejich provoz nákladný a vlastní práce s ověřováním pyrometrů je velmi zdlouhavá a ne příliš přesná. V popisu je uvedeno zařízení, které slouží pro velmi přesné ověření pyrometru v jednom bodě. Je velmi lehké, přenosné a ověření je možno provést přímo v provozu během několika minut. Jeho hlavní součást tvoří dutá koule s průzorem, uzavřená v...

Zařízení vpichovatelného teplotního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233356

Dátum: 01.01.1987

Autori: Čáp Karel, Švanda Gustav, Straka Vladimír, Černok Josef

MPK: G01K 1/14

Značky: čidla, vpichovatelného, zařízení, teplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení vpichovatelného teplotního čidla se používají v různých aplikacích, zejména při měření teplot živé tkáně. Umísťují se do injekčních jehel různých průměrů a tvarů podle potřeby použití. Jejich výroba je velmi obtížná. Zařízení vpichovatelného teplotního čidla umístěné do pláště injekční jehly podle vynálezu odstraňuje stávající nedostatky tím, že pomocí kontaktovacího materiálu (l) je do pláště jehly (9) vodiví nakontaktován...

Tlaková nádoba teplotního filtračního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226655

Dátum: 15.05.1986

Autor: Jurečka Jan

Značky: tlaková, prístroje, teplotního, filtračního, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Tlaková nádoba teplotního filtračního přístroje, v jejímž snímatelném dnu s vyměnitelným filtrem je uspořádán přepouštěcí ventil a ve víku jehlový vstupní ventil, vyznačená tím, že víko (3) je s trubkovým tělesem (1) spojeno rozebíratelným spojem (2) a je v něm uspořádána centrální průchodka (6) s hřídelovou ucpávkou (7) pro hřídel (8) míchadla (9) uloženého v dutině (11) trubkového tělesa (1) a výstředná průchodka (12) pro teploměrovou jímku...

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání

Načítavanie...

Číslo patentu: 227473

Dátum: 15.04.1986

Autori: Bureš Zdeněk, Veinfurt František, Pokorný František

Značky: turbiny, řízení, podle, zapojení, namáhání, parní, teplotního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení parní turbiny podle teplotního namáhání, obsahující alespoň dvě porovnávací členy, alespoň dvě relé s přepínači a alespoň dva nelineární členy vyznačené tím, že výstupy (11, 12) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání jsou spojeny se vstupy (21, 22, 31, 32) porovnávacích členů (2, 3), tak, že první výstup (11) zařízení (1) pro vyhodnocováni teplotního namáhání je spojen s prvním vstupem (21) prvního porovnávacího...

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227963

Dátum: 15.04.1986

Autori: Veinfurt František, Walter Karel, Pokorný František, Žežulka Jaroslav, Sluka Zdeněk

Značky: namáhání, turbiny, prístroj, teplotního, kompaktní, vyhodnocení

Zhrnutie / Anotácia:

Kompaktní přístroj pro vyhodnocení teplotního namáhání kovu turbiny tvořený pevným obalem s prvky pro upevnění, se síťovým vypínačem a kabelovými vývodkami jehož součástí jsou vstupní obvody kompaktního přístroje, korekční obvody, model teplotního namáhání, obvody vyhodnocení mezních hodnot, obvody vyhodnocení měřené veličiny a měřicí přístroj, vyznačené tím, že vstupní obvody (1) kompaktního přístroje jsou svým výstupem (1.1) připojeny na...

Držák teplotního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 218825

Dátum: 15.04.1985

Autor: Smejkal Jan

Značky: držák, teplotního, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Držák teplotního čidla je určen pro měření teplot povrchů těles. Dotykem plochého dna jímky a povrchu tělesa dojde k vyrovnání teplot jímky se zabudovaným teplotním čidlem a povrchem tělesa. Jímka je tepelně izolována od tělesa držáku teplotního čidla, takže se podstatně zmenší ochlazování povrchu měřeného tělesa a také se zmenší časová konstanta ohřevu čidla ve srovnání s jímkou, která není tepelně izolována. Těleso celého teploměru přitom...

Zapojení obvodu pro dosažení nastavitelného teplotního rozdílu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213780

Dátum: 01.05.1984

Autori: Murdych Josef, Vlasák Hubert, Lisner Antonín, Dušek Jiří

Značky: dosažení, rozdílu, teplotního, nastavitelného, zapojení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro dosažení nestavitelného teplotního rozdílu mezi chlazeným a chladicím médiem s možností skokového přepnutí průběhu režimu při chlazení, vyznačující se tím, že k regulátoru (4) je přes přepínač (2) připojen rozdílový člen (l), k němuž je připojeno teplotní čidlo (6) chladeného média, na druhý vstup regulátoru (4) je připojeno teplotní čidlo (7) chladicího média a k výstupu regulátoru (4) je připojen akční člen (5), přičemž...