Patenty so značkou «teplotní»

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti krystalových oscilátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270447

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szabó, Nagy Ferenc, Mérzáros János, Halász Andor

MPK: H03L 1/02

Značky: zapojení, oscilátoru, závislosti, krystalových, kompenzaci, teplotní

Text:

...být použit v lakovćm osoiiétorovćm obvodu jako irokvenoi určujíoí prvek, jehož okamžité (rokvonce může být ovlivnäna kapacitní diodou. Při znalosti zmeny írekvonoe krystslu a teplotou o účinku napätí kapacltní diody na lrekvonci může být pro každou teplotu vypočteno takové napůtí U. ktoré jo schopno účinek teplotní změny komponzovat. to jest u kterého kmitć osoilátor práve na jmenovitó írokvencí. Tato závislost napätí - teplota je so každý...

Vícenásobný bezkontaktní teplotní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270079

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zyka Jiří, Stárek Jiří, Hora Aleš

MPK: G01K 7/22, G01J 5/10

Značky: snímač, vícenásobný, bezkontaktní, teplotní

Text:

...průmyslové prdukce.Celkove uspořádání konkrětně provedeněho vícenásobného oezkontaktního teplotního snímače podle vynálezu je zřejmě z nárysnáho pohledu na obr. 1 pripojených výkresů. Obr. 2 značí nárysný řez koncovkou, obr. 3 týž řez meřicí hlavicí, na obr. A je elektrické schéma zapojení prvků v měřicí hlavici.vnější pláět snímače, viz obr l, tvoří křemenná transparentní trubice l, v dolní části uzavřená, sloužící jako ochrana proti...

Zapojení koncového zesilovače s pulsně šířkovou modulací a s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268953

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pohl Jiří, Kadaník Ladislav, Šťastný Josef, Gábrt Vratislav, Košťál Jaromír

MPK: H03F 1/30

Značky: zesilovače, koncového, pulsně, modulací, kompenzaci, zapojení, teplotní, šířkovou

Text:

...biiže objasnàn ne přikledu provedeni, jehož schéma zapojeni je znázorněno ne výkreeu. uNeínvertujici vstup gg komperátoru 2, tvořeného operečnim zesilovačem. je přes první odpor l epojcn se vetupni svorkou łł, na kterou je přlpojen naznázorněný vetupni zeeiloveč e přes druhý odpor 3 se svorkou Q nulového potenciálu. Invertujicí vstup àl komparetoru 3 je spojen se zápornou evorkou Z 3 řidiciho elektromagnetu Z akčniho členu e přes třeti...

Teplotní sonda pro spektrometr jaderné magnetické rezonance

Načítavanie...

Číslo patentu: 268147

Dátum: 14.03.1990

Autor: Zeman Vladimír

MPK: G01N 24/04

Značky: jaderné, sonda, teplotní, magnetické, spektrometr, rezonance

Text:

...trubka g je uložena v Dewarově trubici §, Měrný spoj § termočlánku je spojen svým prvním vývodem s prvním vývodem srovnávecího spoje Z teraočlánku, u něhož je umíetěn teplotně závislý prvek g. pripojený k prvnímu vstupu zesilovače g kompenzačního napětí, a svým druhým vývodem s prvním vetupem zesilovače lg termoalektrickáho napětí, k jehož druhému vetupu je připojen druhý vývod srovnávacího spoje Z termočlánku. Zesilovač g konpenzačního...

Teplotní čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 268045

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dědic Josef, Beneš Petr

MPK: G01K 7/02, G01K 1/14

Značky: teplotní, čidlo

Text:

...teploty v syntézni komůrce.Řešení podle vynálezu je Zobrazeno ne přiložených výkresoch, přičemž ne obr. l je řez teplotním čidlem, na obr. 2 je znázorněne sestava vysokotlekého nástroje e způsob umístění teplotniho čidla v této sestevě.Z konstrukčního provedení vyplývá uspořádání sestavy nástroje složené 2 lisovníkü lg, lisovnice g, syntézní sestavy Š, těsnění ll, a doteku Z. Uloženi vlastního čidlm je provedeno v doteku § s teplotním čidlem...

Zařízení pro využití odpadního tepla nízké teplotní hladiny k výrobě mechanické nebo elektrické energie se současnou výrobou chladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266351

Dátum: 13.12.1989

Autor: Förster Hans

MPK: F25B 27/00

Značky: mechanické, tepla, výrobou, elektrické, chladu, zařízení, teplotní, hladiny, výrobe, nízké, využití, energie, současnou, odpadního

Text:

...nnToKa wacrn narnsyanaro punvnopa MAM n nsnawuuon napBraaaTanw - nnpan rmnwlwxü KJWJAII. IWĽIIIHDJIMHUM K TWMWW rłuvatąwran NWO) H wnytonnuummm Hu unnxnmn Kunum Juzvruąsvuntrn. M oaunruzpnsaumarina flñłľáłlñ mam HWUMGXQŘMT IICIIHJHGHIIMW PIINIMWFHTMWHäFI QTJłWQ Tiàľlłlä u ,WFTWOJŇWTIWW napenawM wanna ooraTuMy acvuopy. nonaonmnony U zocnpoap. M n aunuon cnvwan. caauyuuwn uvnawa Tnnnñ nnmuuxmnwv m xanununuuux ymvpnüuvnmx c aMnwHMn...

Logaritmicko-dekadický měřič proudu s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265880

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01L 21/32, G01R 19/00

Značky: kompenzaci, teplotní, měřič, proudu, logaritmicko-dekadický

Text:

...třetí diodu s jezdcemtřetího proměnného rezistor, zapojeného mezi zem a zápornou svorku napájecího zdrojeĺ Výhodné přitom je,jestliže každý nštý, kde n je přirozené číslo větší než 2, vstupní kontakt první desky přepínače, třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínačeté desky přepínače je spojen s třetím vstupním kon e desky přepínače, aždý notý výstupníkontakt třetí desky přepínače, čtvrté desky přepínače a páté desky přepin ýstupním...

Regulační teplotní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265552

Dátum: 13.10.1989

Autori: Míča Karel, Doručka Jan

MPK: F27B 9/36

Značky: teplotní, regulační, systém

Text:

...uprostřed pece mezi horními kanály a dolními kanály a mezi vnitřními topnými články, které s vnějšími topnými články tvoří společnou skupinu, jejíž vnější topné članky jsou k vnitřním topným článkům v poměru počtu 21 až 41.Pokrok proti stávajícímu stavu regulace teplot u vícekanálových pecí lze spatřit v umístěni regulačního termočlánku do středu pece mezi kanály a vnitřní topné články, kde není přímo ovlivněh prouděním vzduchu ani posuvem...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti a s vyšší teplotní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264911

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: epoxidové, dlouhou, zpracovatelností, dobou, dvousložkové, vyšší, teplotní, odolností, lepidlo

Text:

...viskozní pasta,která je při teplotě 20 až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatimco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové lepidlo s dlouhou dobou zpraoovatelnosti a s vyšší teplotní odolnosti z výše uvedeného epoxidového základu se připraví podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostních dílů epoxidového základu podle čs. autorského osvědčení č....

Regulátor teplotní diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 264226

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Sluka Zdeněk, Pokorný František

MPK: G05D 23/19, F28F 27/00

Značky: teplotní, regulátor, diference

Text:

...hodnoty tlaku topné páry tlačítky více-méně z pracoviště obsluhy. Čidlo 14 tlaku páry v přírubě je tvořeno elektrickým přístroem, převádějícim tlak měřeného média (páryj na spojitý elektrický turbin při najíždění a provozu turbin a také možnost volby ručního nebo automatického řízení zadané hodnoty teplotní diference, nebo zadané hodnoty tlaku, nebo polohy regulačního ventilu na vstupu topné páry do příruby,anebo ruční nebo automatické...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 11/12, B23B 19/02

Značky: zařízení, obraběcího, vřetena, stroje, stabilizaci, teplotní

Text:

...částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg...

Způsob stanovení optimální hodnoty kompenzačního odporu pro kompenzaci teplotní závislosti nuly u polovodičových snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263091

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dolina Jaroslav

MPK: G01L 9/06

Značky: polovodičových, způsob, snímačů, teplotní, kompenzaci, stanovení, kompenzačního, odporu, závislosti, tlaku, optimální, hodnoty

Text:

...automaticky, připojují odpory ze speciální odporové dekády.a pro každý odpor se zaznamená výstupní napětí snímače. Měření se provádí pro teplotu 20 °C a při teplotě, pro kterou má být snímač kompenzován. Tabulky zaznamenaných hodnot se porovnsjí a za optimální hodnotu odporu Hk se stanoví ta, při které jsou výstupní napětí snímače při obou teplotách shodná. Tato metoda je v porovnání s prvou přesnější v tom, že se můstek při měření...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261471

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 11/14, B23B 19/02

Značky: teplotní, vřetena, stabilizaci, stroje, obraběcího, zařízení

Text:

...pro přívodní a vývodní kanály ll, 15,lg, lá chladicího média, jímž je mazací olej. Obojí kanályll, 12, 19, l§ jsou vypouzdřením otvorů, zhotoveným z tepelnéisolačního materiálu. Přívodní kanál 11, příslušející k zadnímu ložisku §, ústí do obvodového mezikruhového prostoru lgpo jeho levé straně a vývodní kanál lg do obvodového mezi kruhového prostoru Q na opačné straně.Přívodní kanál 12 chladicího média pro přední ložisko 2 je umístěn...

Zapojení teplotní kompenzace prvků napájených konstantním proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261181

Dátum: 12.01.1989

Autor: Vaněk František

MPK: G01D 5/14

Značky: prvků, teplotní, kompenzace, zapojení, konstantním, napájených, proudem

Text:

...prvku je připojen mezi invertující vstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje g referenčního napětí. Mezi výstup napájecího zesilovače l a druhý pól zdroje 3 referenčního napětí je připojen první dělič A napětí. Mezi první a druhý pôl zdroje 1 referenčního napětí je připojen druhý dělič § napětí. Výstupem zapojení je výstup prvního děliče A napětí proti výstupu druhého děliče § napětí.Kompenzovaný prvek na obr. 3 je připojen mezi výstup...

Teplotní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 244354

Dátum: 01.06.1988

Autori: Selucký Konstantin, Eermák Jan

MPK: G01K 5/46

Značky: teplotní, snímač

Text:

...tvaru,rozměrů a hmotnosti jçdnotlivých části čidla a značnému tepelnému odporu mezi čidlem a měřeným objektem, docházi při aplikacich v jaderných reaktorech ke VŽHŤKU značných a obtižně stanovitelných teplotnich odchylek.Teplotni snimač podle předloženého vynálezu je tvořen základni keramickou deskoą na niž jsou naneseny elektrody a vrstva skelné pájky. Keramické vičko je na jedné straně rovněž pokryto vrstvou skelné pájky. V prostoru...

Zapojení obvodu pro korekci teplotní závislosti a změnu izotermického bodu pH elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257691

Dátum: 16.05.1988

Autori: Jursík Zdeněk, Semler Miloslav

MPK: G01D 3/04

Značky: změnu, zapojení, elektrody, teplotní, korekcí, izotermického, závislosti, obvodů

Text:

...vstup Aañ převodníku je přivedeno pŕoměnné napětí,z běžce prvního potenciometru a druhý potenoiometr je napájen z běžně prvního potenoiometru. přičemž proměnnó napětí se přivádí z bäžoe druhého potenoiometru na vstup A-Dpřevodníku.v dalším, s přihlédnutím k. připojeněmu výkresu,je zapojení podle vynálezu Jako jedno z konkrétních provedení, blíže popsáno.Na obrázku je znázorněnErvní potenoiouetr 1, druhýpotenciometr g, A-D převodník 1,...

Průtočná teplotní sonda s temperovaným stíněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 257335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Diviš Jan

MPK: G01K 13/00, G01K 7/02

Značky: temperovaným, stíněním, průtočná, teplotní, sonda

Text:

...na celkové chyhě údaje čidla výrazněji neprojeví a bude je možno dále potlačit vhodným dispozičním řešením sondy, případně též omezením rychlosti proudění v sondě. Průtočná teplotní sonda s temperovaným stíněním pak umožní s velkou přesností měřit lokální teploty proudících plynů i ve velmi náročných podmínkách, v prostředí se sálavými toky, bez komplikovaného určování a ověřování korekcí údaje teplotního čidla.Na připojených výkresech...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti piezorezistivních snímačů tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256791

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kudláček Zdeněk

MPK: G01L 1/18

Značky: zapojení, kompenzaci, závislosti, tlaku, snímačů, teplotní, piezorezistivních

Text:

...následující. Substrátový přechod tvoří součást křemikové destičky s piezorezistory,v čímž je zaručen dokonalý přestup tepla. U mechanické části snímače není zapotřebí umístění speciálníhotčidle teploty ateplotní kompenzaci je možné provádět v celém rozsahu pracov-nich teplot snímače tlaku. Kromě toho je celé elektrické zapojení poměrně jednoduché 3 možností stavění výstupního napětí na určitou hodnotu požadovanou uživatelem bez ohledu-na...

Způsob fixace tvaru drobných skleněných výrobků a/nebo polotovarů při jejich teplotní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 255930

Dátum: 15.03.1988

Autori: Přibík Radko, Daníček Jan, Strnad Pavel

MPK: C03B 29/00

Značky: způsob, výrobků, expozici, polotovarů, tvaru, jejich, sklenených, fixace, drobných, teplotní

Text:

...se vytvo~říýnapř. ponořením tělisek do zvolené látky, pohybom těĺísek v látce, nabolováním nebo nástřikem látky na těliska a poâobně. odstranění vrstvy fixační hmoty s povrchu tělísek po prevedené teplotní expozici se doàáňne buä chemickou cesiou např. jejím rozpuštěním, nebo mechanickou cestou, např. ňmíláním. Přitom siêo zpravidla dojde k.jiatéàměně jakosti povrchu skleněných tčlísek. zůstane však V podstatě beze změny zachován...

Tlakový spínač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 242594

Dátum: 01.03.1988

Autori: Huoa František, Voborník Ladislalav

MPK: G01L 13/02

Značky: teplotní, spínač, kompenzaci, tlakový

Text:

...na obr. l a grafické znázornění průběhu tlaku plynu např. SF 6 v závislosti na okolní teplotě je nakresleno na obr. 2.Tlakový spínač s teplotni kompenzací seetává z krabice l,ve které je umiatěna převodová páka g, doraz 1 e elektrický spínač 1 s tlsčítkem 2 s z difercněního snímače tlaku Q, který eestává ze souoeých vlnovců 1 a § připojených k základní deece 2 a pohyblivému dnu gg, ke kterému je připojen dřik ll doeedejici na převodovou páku...

Zařízení k současnému měření tepelné a teplotní vodivosti zejména plošných deformovatelných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255063

Dátum: 15.02.1988

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/20

Značky: teplotní, měření, vodivosti, zařízení, deformovatelných, plošných, tepelně, současnému, zejména, materiálů

Text:

...dříve než u známých zařízení,u nichž lze navíc teplotní vodivost nespojitých materiálů, například textilií, určit pouze s velikou chybou. známá zařízení jsou dále oproti zařízení podle vynálezu značně robustní a komplikovaná.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schematicky V náryse zařízení k současnému měření tepelné a teplotní vodivosti zejména...

Zapojení pro automatickou kompenzaci vlivu teplotní závislosti odporu dopravního pásu na výsledky měření pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254429

Dátum: 15.01.1988

Autori: Čmejla Petr, Novák Jaroslav, Zelenka Miroslav

MPK: G01G 23/48

Značky: výsledky, odporu, automatickou, zapojení, vlivů, pásu, závislosti, dopravního, kompenzaci, měření, váhy, teplotní, pásové

Text:

...na vstup programovatelnć paměti, jejíž výstup je připojen k odporovć síti vstupního zesilovače analogovćho signálu ve vyhodnocovací aparatuře pásové váhy nebo jinćho součinového členu vyhodnocovací aparatury.Výhodou tohoto řešení je samočinná korekce táry pro vyhodnocovací aparaturu, což se projeví zvýšením přesností vážení.Na připojenćm výkresu je schematicky znázoměno blokové uspořádání zapojení podle vynálezu.Zapojení má teplotní čidlo 1...

Zařízení pro kompenzaci teplotní dilatace funkční části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242409

Dátum: 01.12.1987

Autori: Švajgl Oldoich, Káni Jioí

MPK: B23Q 11/14

Značky: teplotní, částí, dilatace, stroje, funkční, zařízení, kompenzaci

Text:

...teploty kompenzační Líšty na komparační zařízení, s výhodou elektronické jehož výkonná část je propojena s topným zařízením, umístěným v kompenzační Líště nebo/a v její bezprostřední blízkosti. °Řříkladné provedení zařízení pro kompenzací teplotní dílatace funkční částí stroje podle vynálezu je schematícky znázorněno na přípojeněm výkrese.Ve vřeteníku 6 obráběcího stroje je v bezprostřední blíz «kostírložení vřetena umístěn snímač 3 teploty...

Zapojení pro teplotní kompenzaci detektoru záření obsahující Geiger-Müllerův počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240714

Dátum: 15.08.1987

Autor: Slezák Libor

MPK: G01T 1/18

Značky: geiger-müllerův, teplotní, detektoru, obsahující, záření, zapojení, kompenzaci, počítač

Text:

...zářeni obsahujícího Geiger-Müllerüv počítač podle vynálezu, u něhož za Geiger-Müllerův počítač je připojen monostabilníklopný obvod, jehož jeden člen, spoluurčující délku impu-lsu monosta 4bílního klopného obvodu, je teplotné závislý prvek. . iVýhodou zapojení podle vynálezu je možnost nastavit s použitím jednoduchého výpočtu potřebnou velikost teplotní kompenzaoe podle požadavku na danou četnost nebo rozpätí četností, přičemž zapojení...

Zapojení pro teplotní kompenzaci pH metru a měření teploty jedním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251862

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hořánek Ivan, Žežulka Aleš, Poláček Bohdan, Podolák Miroslav

MPK: G01D 21/00

Značky: teplotní, jedním, kompenzaci, čidlem, měření, teploty, zapojení, metru

Text:

...Platinová teplotní čidlo 1.1, »o »odporu 100 ohmů při 000, je zapojenn prostřednictvím prvních kontaktů 2.1 a 2.2 .a běžců 2.3 a 2 t 4 přepínače 2 v jedné větvi inüstku 1, tvořenéłio prvním »oudzp-orem1.2 teplotně stabilní odpor 100 vohmů a dvěma odpory 1.3 a 1.4 5000 ohmů), paralelně k udiodě 1.5, zapojené v propustném Směru, vzhledem k .napájení můstku 1 zornjem 9 o napětí con 8 V. K bodu 1.6, mezi nadporem 1.4 a platiinovým...

Polovodičový tenzometrický snímač s teplotní kompenzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 240298

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janeeek Miloslav, Mancovie Milan

MPK: G01K 7/20

Značky: polovodičový, teplotní, kompenzaci, snímač, tenzometrický

Text:

...kaskádně k ten metrickému müstku. i Řešení podle vynálezu má tyto výho-dy umožňuje dosáhnout přesností v převodu měřené mechanické veličiny na elektrický signál i v případě velkých změn oko-lníjteploty v rozsahu -50 °C do 70 °C. Přesto,~že na pružný snímatcí člen jsou .nadifundovány další tenz-ometry, zůstává zachovania miniaturizace snímače.Výrobní technologie je vhodná pro hroämadnou výrobuxa umožňuje určení vlastností odporů. vnější...

Způsob měření teplotní vodivosti zejména plošných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250316

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hes Luboš

MPK: G01K 17/08

Značky: zejména, vodivosti, předmětů, plošných, měření, způsob, teplotní

Text:

...jednoduchého vztahu a skutečnost, že veškeré .hodnoty pro výpočet teplotní vodivosti lze získat z jediného měření, což umožňuje kontinuální měření, např. na pohyrbující se plošné textilii.Podstata způsobu podle vynálezu vyplyne z popisu funkce příkladného zařízení podle obr. 1.Blok 1 je pomocí topné -spirály 2 vytapěn na .požadovanou teplotu stabilizovanou ineznázorněným regulátorem spojeným -s čidlem teploty 3. Další čidlo 4 slouží lke...

Zařízení pro teplotní korekci miřidel zbraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 234174

Dátum: 01.04.1987

Autor: Klaban Vladimír

MPK: F41G 1/16

Značky: teplotní, zbraní, korekcí, miřidel, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro teplotní korekci miřidel je určeno pro zbraně, jejichž přesné zamíření je citlivé na změnu teploty. Učelem vynálezu je zvýšení pohotovosti zbraní ke střelbě a usnadnění práce ve výcviku střelce. Tohoto účelu je dosaženo zařízením, podstatou kterého je stavítko s rozpínavým médiem, jehož změna objemu či tvaru v závislosti na teplotě je pomocí kinematických převodů a pružin přenášena na mechanismus miřidel. Tímto způsobem se vnáší do...

Zapojení pro linearizaci a teplotní kompenzaci usměrněného střídavého signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234213

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G05F 1/58

Značky: linearizaci, kompenzaci, usměrněného, teplotní, signálu, střídavého, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Na výstup zdroje usměrněného signálu je zapojen nelineární obvod tvořený sériovým spojením prvního odporu, druhého odporu a kompenzačního členu. V obvodu se uplatňuje větev tvořená usměrňujícím členem a prvním odporem a druhá větev tvořená druhým odporem a kompenzačním členem. Jsou-li obě větve shodné nebo jsou ve vhodném poměru, je napětí na výstupu zapojení linearizované a teplotně kompenzované. Požadovanou úroveň výstupního napětí zajišťuje...

Zapojení pro teplotní kompenzaci operačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235114

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bydžovský Jan

MPK: H03F 1/30

Značky: zapojení, operačního, kompenzaci, teplotní, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zesilovací elektroniky a jeho účelem je odstranění nutnosti vybírat vhodné operační zesilovače s kladnou nebo zápornou charakteristikou změny napětí v závislosti na změně teploty okolí a podle toho pak vyhledávat vhodné kompenzační prvky. Podle podstaty vynálezu se toho docílilo tím, že výstup, popřípadě vstup operačního zesilovače je zapojen v úhlopříčce kompenzačního můstku, v jehož jedné větvi jsou v každém ramenu...

Zapojení pro teplotní kompenzaci polovodičových tenzometrických můstků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234585

Dátum: 01.01.1987

Autori: Korec Ladislav, Fáber Jiří, Kafková Jarmila

MPK: G01L 19/04

Značky: polovodičových, můstku, kompenzaci, zapojení, tenzometrických, teplotní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší současně kompenzaci teplotní závislosti citlivosti a kompenzaci teplotního posuvu nulového bodu tenzometrických můstků. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že zapojení využívá tenzometrického můstku (10) současně jako teplotně závislého odporu, který je doplněn prvním odporem (1), druhým odporem (2) a třetím odporem (3) do měřicího můstku, jenž je napájen ze zdroje (8) konstantního napětí. Výstupní napětí tohoto odporového můstku je...

Zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti nulové složky při měření slabých magnetických polí Hallovou sondou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229580

Dátum: 15.09.1986

Autor: Mikulec Michal

MPK: G01R 33/06

Značky: složky, kompenzaci, magnetických, sondou, nulové, hallovou, teplotní, polí, měření, zapojení, slabých, závislosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro kompenzaci teplotní závislosti nulové složky výstupního napětí Hallovy sondy při měření slabých magnetických polí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že proudové svorky Hallovy sondy jsou zapojeny do jedné větve odporového můstku, jehož výstupní svorky jsou připojeny na vstupy diferenčního zesilovače, na jehož výstup je připojen na první vstup sumačního členu, jehož druhý vstup je spojen s první napěťovou svorkou...

Strunová tensometrická jednotka s nastavitelnou teplotní závislostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226094

Dátum: 01.06.1986

Autori: Záruba Jan, Zárubová Ludmila, Kačerovský Jaromír

Značky: závislosti, tensometrická, teplotní, jednotka, nastaviteľnou, strunová

Zhrnutie / Anotácia:

Strunová tensometrická jednotka s nastavitelnou teplotní závislostí, tvořená hlavami, v jejíž otvorech je uložena trubice obepínající měrnou strunu, jejíž konce jsou připevněny v hlavě, a elektromechanickým měničem, vyznačující se tím, že hlavy (2, 3) jsou vytvořeny z materiálu odlišné teplotní roztažnosti, s výhodou z ocele a mosazi nebo bronzu.