Patenty so značkou «teplot»

Spôsob detegovania rozloženia prevádzkových teplôt v technologickom procese

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3929

Dátum: 17.06.2003

Autori: Raone Cosimo, Stringhetti Gianpiero

MPK: G01J 5/04

Značky: procese, technologickom, teplot, prevádzkových, rozloženia, detegovania, spôsob

Text:

...ochrannú konštrukciu vzťahová značka 3 označuje clonu vzťahová značka 4 označuje snímač sálania na detegovanie teplotných parametrov procesu, ktoré majú byť skúrnané vzťahová značka 5 označuje zameriavací prostriedok na určovanie miesta detegovania vzťahová značka 6 označuje pripojovacie káble počítačového vybavenia vzťahová značka 7 označuje prípojku vzduchu, ktorá umožňuje zavádzanie vzduchu do ochrarmej konštrukcie vzťahová značka 8...

Jednotka pro měření teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 276041

Dátum: 18.03.1992

Autor: Odvalil Pavel

MPK: G01L 7/22

Značky: měření, jednotka, teplot

Zařízení k měření průtočných rychlostí a teplot proudicích látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270452

Dátum: 13.06.1990

Autori: Šen Jaroslav, Maceček Antonín

MPK: G01P 5/10

Značky: látek, průtočných, rychlostí, měření, teplot, proudících, zařízení

Text:

...g. Vnö na můřicí trubici ł jsou umístöny budicí cívky g. Na bočních stranách zařízoní jsou příruby g a vnöjłí části měřicí trubice l., Všechny funkční díly jsou uzavřony v krytu 6. Na krytu g jo upovnőna svorkovnioo j, ko ktori jsou při pojony vývody zo snímacích oioktrod g signáiních napůtí průtoku. zomnlcíoh oloktrod g, budicích cívok g i vývody z čldol 9 toploty. snímací oioktrody g jsou vo tvaru pouzdor g. vo ktorých jsou umístäna...

Komponentná vákuovo-prášková izolácia pre techniku nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 270144

Dátum: 13.06.1990

Autori: Jurčovič Dušan, Pastor Ľudomil

MPK: C04B 14/18

Značky: vákuovo-prášková, teplot, techniku, komponentná, nízkých, izolácia

Text:

...t podlä vyndlezu,ktorej podstatou je, že je tvorení zmesou expandovnndho perlitu o Veľkosťpu častíc 104 až l 05 s a hlilitokreničitnnu sodneho s veĺkostou častíc pod 2.1 O 4 u V hnotnootnol posere 99 až 331. VVeĺli nízke hodnoty efektívnej tepelnej vodivosti oo doeohujú vd 3 oledku prioznivýj oikroitruktúry úletovoho porlitu, ktorý je tvorený öootieoni tvorenýli neprovidelnýni krivoplochýli polyedrasi, stýknjúcili sa len V Iolou počte bodov o...

Spôsob ochrany kvasiniek proti pôsobeniu veľmi nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 269562

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kocková-kratochvílová Anna, Breierová Emília

MPK: C12N 1/16

Značky: spôsob, velmi, nízkých, teplot, pôsobeniu, kvasiniek, proti, ochrany

Text:

...nl deotilovenej vody e dialyzuje se počas 48 hodín pri teplote 4 °C oproti deetilovenej vode. Dielyzát se zlyofílizuje. ziská sa približne 3 g glykoproteinu.Príklad 2 Prípreví ee kryonediun obsahujúce 7 hmot. pivoverníckej elediny, 0,26 g kvasnič ného extraktu (Serve), 0.5 g peptônu (Difco) e 100 nl vodného roztoku 0,27 hmot. extrecolulárneho kvaeinkováho glykoproteinu. Kryomédiun ee eterelizuje pri teplote100 °c (Kochov spôsob...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Zikmund Jan, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, dotace, teplot, především, pěstování, ionty, cerem, monokrystalů, redukci, proti, aktivovaným, vysokých, taveniny, hlinito-yttritého, perovskitu, způsob, formě, odolné, stabilní

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 267604

Dátum: 12.02.1990

Autori: Odstrčil Jaroslav, Bílek František, Hrnčiřík Josef, Pražák Milan

MPK: G01N 19/08

Značky: materiálů, polymerních, odolností, poškození, nízkých, zařízení, proti, teplot, zkoušení, nárazem

Text:

...jsou upevněna v držácích uchycených a posunovatelných ve vodicích lištách, procházejících temperační a pracovní komorou. Pracovní komora je ve své spodní části opatřena otvorem 5 regulovatelným průřezem do volného prostoru.Výhoda zařízení ke zkoušení odolnosti polymerních materiálů proti poškození nárazem za nízkých teplot spočívá v tom, že zkušební těleso se po celou dobu od temperace do provedení zkoušky nachází v teplotné stejnoměrném...

Způsob získávání nízkých teplot s použitím kapalného absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266358

Dátum: 13.12.1989

Autori: Strauss Ingrid, Lange Manfred, Segeletz Peter, Förster Hans, Fricke Eva

MPK: F25B 15/00

Značky: nízkých, kapalného, získavání, použitím, absorbentu, teplot, způsob

Text:

...Jimľüłiůłľľllfiłl. MHUINHMMM III IIPHHHM lHĺ/ĺ ľT-itulldůłlĺ HIÄŇPČNŇJÍŤWŤTÚ 9 Í (II |..1 E|ľľl| 5 ľ 3 T|ŤaĺĺuYIllVlň ĚIÚĚWĚWMŘIWÍW I 34 | 1()|TIK)NV|H IWFĺIM ľlliKliiñ N l,|A.|lVI| 1.ľ 7 K|r| łlilñłĺñłľlVlM. V 11 UN FHĚCTEIUPŇBTÚW El PBEIGGDIIVŠHHUM PHCTBľJPü. .U ÉJLYWüü MMIDPIĽKOHTSFNŇIJŇ Xüłlüłilłlłlkłłąďłüñ YCTRMDHKM ť Mťůňüłlilłfľüłhłmm. řĺ|.|ñl.JIš 1 K)|l| 4 Ml/I IHJM F-LHJJIWIIOWKłlüllllltíłlll/WTX. Blłlläůłllłmhlň M 3 303 X...

Zařízení pro provozní kontrolu zejména bezkontaktních měřidel teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 263325

Dátum: 11.04.1989

Autori: Neruda Josef, Janata Vladimír

MPK: G01K 15/00

Značky: měřidel, kontrolu, teplot, zejména, bezkontaktních, zařízení, provozní

Text:

...gâ zakryta vyměnitelnou destičkou Q s otvorem z materiálu, jehož emisivita má být ověřena. Osa otvoru je shodná s osou zářící dutiny gg. Uvnitř pícky l je kolem bloku g černého tělesa vedeno přívodní potrubí ll, spojené s předehřívačem vzduchu lg s přívodem tlakového vzduchu. Za zadní stěnou bloku g černého tělesa tvoří pŕívodní potrubí ll stabilizátor lg3 263 325 teploty vzduchu a na jeho ústí, zasahujícím před okraj září~ cí dutiny g 5 je...

Způsob radiačního měření teplot průteplivých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262815

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hes Luboš

MPK: G01J 5/52

Značky: objektu, teplot, průteplivých, radiačního, způsob, měření

Text:

...clonou 2 je umístěna spojná čočka 2 a za ní detektor Q infracerveného záření například pyroelektrický, jehož Vystup je přes stří~ devý zesilovač 1, připojen na výstupní indikátor §.Záření vystupující z pozadí l prochezí průteplivým objektem g a průteplívou částí clony 1 periodického modulátoru 5 a dopadá na spojnou čočku 5. Toto zář-ení je sooJnou čočKou 5 soustř-ečováno na detektor Q infračerveného záření, který reaguje pouze nastřídavou...

Zariadenie na zavesenie prednej steny dodatkového tahu kotla v oblasti vyšších teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257832

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: stěny, vyšších, dodatkového, zariadenie, prednej, teplot, oblastí, kotla, zavesenie

Text:

...závesným tiahlom cez oká na vlastný skriňový nosník uložený na vyčnievajúci dielec.Návrh podľa výnálezu podstatne zjednodušuje konštrukčné riešenie zariadenia na zavesenie rúrok prednej steny dodatkového ťahu v oblasti vysokých teplôt spalín až 500 °C a jej prepojenia s aalšou časťou výhrevnej plochy. Zlepšia sa tiež tlakové pomery na strane pary, nakolko prepojenie výhrevných plôch parného kotla je riešené priamo bez vstupných a...

Zapojení pro přesné číslicové měření velkého rozsahu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255625

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jansa Josef

MPK: G01K 7/22

Značky: zapojení, teplot, rozsahu, číslicové, přesné, měření, velkého

Text:

...velmi dobrých parametrů přístroje, jako jsou přesnost, rozlišitelnost a dlouhodobá stabilita. Vlastní mikropočítač svým číslicovým charakterem při správně sestaveném algoritmu již vlastnosti převodu odpor-teplota nijak negativně neovlivní.Údaj o teplotě indikovaný na zobrazovači je přesný v širokém rozsahu teplot, neboč přesnost měření není s velikosti tohoto rozsahu V protikladu. Při správně určených konstantách charakteristické rovnice...

Směsné barvivo pro univerzální barvení za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 255571

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kryštůfek Jiří

MPK: D06P 1/62

Značky: teplot, nízkých, směsné, barvivo, univerzální, barvení

Text:

...ee enčenýn barvivem obarví na světle odetíny. Optinální složení eměsového barvive tvoří 1 - 3 hmotnoetní díly pŕímého barvivn e 0,5 - 1,5 hnotnoetních dílů kyeeláho bervive a/nebo 0,5 - 1,5 hnotnoetníoh dílů dieperzního barvíve.Přídsvek laurylsulfátu sodného do směsi bsrviv překva pivě zvyšuje sytost vybarvení textilních vláken při teplo tách 35 až 45 °C, zvyšuje bervicí účinek s zlepšuje konečně stálostiuvybervení na použitslnou...

Zařízení k měření vysokých teplot v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255113

Dátum: 15.02.1988

Autori: Chrz Václav, Mach Miroslav, Jindra Josef, Filip Josef

MPK: G01K 1/10

Značky: zařízení, měření, prostředí, vysokých, teplot, agresivním

Text:

...V tom, že termočlánkový nebo odporový měřicí systém je izolovaně vložen do jednostranné uzavřenóho monokrystalického safírového pouzdra, do kterého je na vzdálenost 0,003 až 0,007 dílů délky pouzdra těsně suvně vložena safírová nebo keramická dvou- či víceotvorová kapilární trubice, hermeticky spojená pájením se safírovým pouzdrem V místě vstupu trubice do pouzdra, přičemž přívodní vodiče měřicího systému procházejí podélnými otvory...

Těsnění rozebíratelných spojů pro práci zvláště za nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 239999

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kalinin Michail Semjonovie, Dubinskij Viktor Grigor Jevie

MPK: F16J 15/06

Značky: rozebíratelných, těsnění, zvláště, prací, spojů, teplot, nízkých

Text:

...v tom, že těsnicí kroužek je zhotoven ve tvaru U manžety, jejíž těsnící břity svíraji vrcholový úhel /3 v rozmezí 10 ° až 30 ° a úhel předpětí u určený od roviny kolmé k ose těsnění,v rozmezí 5 ° až 15 °. Výška těsnicího bř-itu je nejvýše 0,4 průměru těsnění g. V případech, kdy nelze s dostatečnou přesností zajistít rovnoběžnost ploch, na které dosedají boční těsnící bříty, případně kvalitu jejich povrchu, lze s výhodou do těsnícího kroužku...

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: výměníku, vinutý, oblast, teplot, trubek, zejména, svazek, výroby, vysokých, tepla, způsob

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Referentní elektroda pro elektrochemická měření za zvýšených teplot a tlaků v korozním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254086

Dátum: 15.01.1988

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 27/30

Značky: tlaku, měření, prostředí, korozním, referentní, zvýšených, teplot, elektroda, elektrochemická

Text:

...můstku s něřeným nédie je zproetředkováno diafragmou, která sestává z korundové frity, zatavené do skleněné trubičky, která je zalisována do teflonového pouzdra druhého solného můstku. Takto upravená elektroda je umístěna přímo do tlakového prostoru,a to tak, že tak zvaná horká část se zalisovanou diafragmou je umístěna v náplní autoklávu a horní studená část je vsunuta do tlakového pláště, který je opatřen chladicím pláštěn a tlakovou...

Spôsob určovania eutektoidných teplôt liatiny pri rýchlom plynulom ohreve metódou sledovania elektrických veličín a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247252

Dátum: 15.01.1988

Autor: Rychetník Václav

MPK: G01K 7/00

Značky: eutektoidných, liatiny, metodou, teplot, rýchlom, určovania, zariadenie, spôsob, sledovania, elektrických, ohreve, veličin, uskutočňovanie, plynulom

Text:

...na teplote jej ohrevu. Kedže absolútna hodnota odporu nie je v danom prípade dôležitá, iba jeho závislost na teplote, je stupnica pre odpor Iyznačensí iba v dielikoch.Obr. 3 pripojenébo výkresu znázorňujú graficky iunlzčnú závislost derivácie odporu podľa teploty V závislosti na teplote, ktorá zvýrazňuje spodnú a hornú eutektoidnú teplotu skúmanej vzorky.Obr. 4 pripojeného výkresu znázorňuje závislost teplota-rýchlosť ohrevu V grafe pre...

Kalorimeter pre meranie tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity pre oblasť nízkych až izbových teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246036

Dátum: 15.12.1987

Autor: Baxa Jozef

MPK: G01K 17/00

Značky: nízkých, kapacity, teplot, izbových, meranie, oblast, kalorimeter, tepelnej, vodivosti

Text:

...umiestnená medzi strednou doskou 3, hornou doskou 2, a dolnou doskou 4 vlastného kalorimetra, tvoreného ešte ra.diačným plášťom 5 a stahovaclml skrutkami 6 s dotláčacimi pružinamwi 7.Dosky vlastného kalorimetrua sú so vzorkou v dokonalom tepelnom kontakte, zabezpečenom pri objemových zmenách vzorky a skrutiek dotláčiacími pružinami. Vlastný kalorimeter je tepelným mostom 8 spojený s hornou príru-bou 9 kal-orimetra a jeho plášťom 1 ll, ktoré...

Zapojení automatického systému řízení teplot vysokopecního plynu na sazebně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253315

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pokorný Miroslav, Tůma Jiří

MPK: G05D 23/00

Značky: plynů, vysokopecního, zapojení, sazebně, systému, řízení, teplot, automatického

Text:

...ručně.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno propojení regulátorů a bloku výpočtu programu pohybu sklopného a otočného žlabu sázecího zařízení v automatickém systému řízeníZ měřicího systému ł vysokopecního procesu jsou vedený tři výstupy, a to výstup łl teploty vysokopecního plynu ve výsečích na první vstup regulátoru g teplot plynu ve výsečích a na blok g výpočtu žádané hodnoty teplot ve výsečích, výstup 1.3 intenzity odparného...

Zařízení pro přesnou indikaci velmi nízkých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 244720

Dátum: 14.08.1987

Autor: Dlabaja Zdenek

MPK: G01K 11/06

Značky: teplot, zařízení, nízkých, velmi, přesnou, indikaci

Text:

...suprsvodivého stavu indikačního prvku Ä, který je v tepelném kontaktu s měřeným objektem, např. s pevnou podložkou lg pomocí tepelně vodivého magnetu 2 tak, aby sledoval změny teploty objektu.Při dosažení kritické hodnoty teploty dochází u indikačního prvku A k supravodivosti,změní se jeho magnetické vlastnosti a magnetické permeabilita dosáhne nulové hodnoty. Tím se pak poruší rovnováha na páce tak, že magnetické pole maqnetu g se...

Zařízení pro měření povrchových teplot procesních trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240197

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lvovic Florentij Iserovie, Kubasov Vladimír Leonidovie

MPK: G01K 7/04

Značky: měření, zařízení, povrchových, procesních, trubek, teplot

Text:

...který je opatřen nejméně jedním výstupním otvorem, vyústujícím do prostoru pece.Zařízení podle vynálezu umožnuje dosáhnout vyšší přesnosti měření než při bezdotykovém způsobu měření teplot. Vynález současně odstraňuje nepříznívé účinky vysokých teplot na životnost ochranného pláště. Porovnáním naměřenych hodnot při užití zařízení podle vynálezu a užití bezdotykového měření je možno stanovit príslušnou korekci pro bezdotykové měření.Na...

Výstupná hubica impulzného zariadenia pre oblast nízkých teplot spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250771

Dátum: 14.05.1987

Autor: Muráni Ján

MPK: F28G 13/00

Značky: zariadenia, teplot, impulzného, spalin, hubica, nízkých, oblast, výstupná

Text:

...uhol,pod ktorým sa produkty impulzného horenia vytekajúce zo štrbín rozširujú.Uvedené .nedostatky odstraňuje výstupná hubice impulzného zariadenia pre obtlast nízkych teplôt spalín .podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ndrážky, kto rými produkty impulz-ného horenia vystupujú, -sú orientované kolmo na pozdlžnu os výstupnej hubice s výstupným uhl-om v po zdlžnej osi 30 .až 90 ° a v priečnej osi 15 až20 °, pričom drážky sú...

Snímač pro měření povrchových teplot ingotů v kokile

Načítavanie...

Číslo patentu: 250531

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drozd Vladimír, Bittner Vladimír

MPK: G01K 7/02

Značky: teplot, kokile, povrchových, měření, snímač, ingotu

Text:

...řešení podle vynálezu spočívá V tom, že termočlánek nemusí být chráněn před mechanickým poškozením a křemenná nebo kovokeramická trubice ztrácí své opodstatnění. Použití řešení podle vynálezu znamená vysokou provozní spolehlivost měření, nezávislou na velikosti měřeného ingotu. Drážka vytvorená v ocelovém válečku umožňuje totiž vertikální pohyb termočlán 4 .ku při chladnutí ingotu. Měrný konec termočlánku je zataven v povrchové vrstvě ingotu,...

Nízkolegovaná jemnozrnná ocel na odlitky pro práci za zvýšených teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250458

Dátum: 15.04.1987

Autori: Havlíček František, Jasiok Karel, Kaňák Jan, Tomis Vlastimil

MPK: C22C 38/00

Značky: prací, nízkolegovaná, teplot, odlitky, jemnozrnná, zvýšených

Text:

...z provozu, ke -snížení jejich životnosti a k značným ekonomickým ztrátám. .K tomuto účelu jsou známy oceli obsahujíci např. 0,11 až 0,19 uhlíku, 0,40 až 0,80 manganu, 0,20 až 0,50 °/0 křemíku,0,40 až 0,60 chromu, 0,20 až 0,35 vanaldu, 0,90 až 1,10 0/0 molybdenu, zbytek železa a obvyklé nečistoty, nebo oceli na odlitky o složení 0,11 až 0,19 uhlí-ku, 0,60Tyto oceli jsou tírčeny především pro odlitky parních turbín, kotlů a tlakových...

Sposob skúšok materiálov za hlbokých teplot, najmä tahom a zariadenie pre jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249932

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vertaľ Stanislav

MPK: G01N 3/18

Značky: teplot, zariadenie, najmä, tahom, materiálov, uskutočnenie, skúšok, spôsob, hlbokých

Text:

...iba teplota T chladiaceho plynového dusíka pre žiadanú teplotu vzorky podľa vzťahu T T ~ AT.Príklad zariadenia je znázornený na pril-ožených výkresoch, kde na obr. 1 znázorňuje činnú schému celého zariadenia, obr. 2 znázorňuje rez pomocnej vzorky počas merania závislosti rozdielu teploty vzorky a teploty chladiaceho dusíka a na obr. 3 je graficky znázornená závislost AT f T,získaná meraním na pomocnej vzorke pre konkrétne zvolené Skúšobné...

Způsob výroby teplotně citlivého čidla zařízení pro měření teplot v mikrostrukturách biologických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233272

Dátum: 01.04.1987

Autor: Jedlička Josef

MPK: G01K 1/08, G01K 7/00

Značky: čidla, zařízení, způsob, měření, teplotně, materiálů, teplot, výroby, biologických, mikrostrukturách, citlivého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem teplotně citlivého čidla podle vynálezu je zjišťování teploty a jejích změn v mikrostrukturách řádově jednotek mikronů, převodem vlivu teploty působící na čidlo na změny elektrických dále zpracovatelných elektrických veličin. Podle vynálezu spůsob výroby a ochrany teplotně citlivého čídla zařízení pro měření teplot v mikrostrukturách biologických materiálů,byl navržen tak, že polotovar tvořený skleněnou kapilárou vytaženou do otevřeného...

Zariadenie na meranie povrchových teplot u zvislých viacvrstvých stavebných konštrukčných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248962

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sečkár Pavol

MPK: G01K 7/12

Značky: povrchových, konštrukčných, zariadenie, zvislých, teplot, meranie, prvkov, viacvrstvých, stavebných

Text:

...princípu sústredného sledovania snímnaných teplôt z viacerých miest v oblasti chemického priemyslu do oblasti stavebníctve a konštrukčným prispôsobením zapojenia pre potreby sledovania povrchových teplôt u stavebných konštrukcií prispieva k riešeniu problému aj zapojenie podľa vynalezu, ktorého podstatou je, že ter 4močlánky sú svojím teplým spojom vsadené v o-chrxanných obaloch do prvej vrstvy mimo vonkajšieho povrchu stavebného...

Zapojení regulátoru rozdílu teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 248329

Dátum: 12.02.1987

Autor: Roháč Jan

MPK: G05D 23/19

Značky: regulátoru, rozdílu, teplot, zapojení

Text:

...Ql, gg až Qg a první, druhý až n-tý přídavný regulátor 11.1 g,až lg. Mezi první a druhou výstupní svorkou 2, Q regulátoru 1 jsou zapojeny v sérii zátěž Q a všechny přídavné zátěže 11, zg až 1. Každá přídavná zátěž má paralelně připojený jeden spínač Řídící vstupy 21, gg až 23 prvního, druhého až n-tého spínače Ql, gg až Qp jsou spojený s výstupy prvního, druhého až n-tého přídavného regulátoru 11,äg až lg. Napětový výstup QQ zâtěže Q je...

Prísada pre betonáž za nízkých teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 233598

Dátum: 01.02.1987

Autori: Bruthans Zdeněk, Guštafik Juraj

MPK: C04B 13/20

Značky: prísada, nízkých, teplot, betonáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší problém betonáže za záporných tepl(t. Pre zamedzenie zmrznutia betónových a maltových zmesí sa užíval doposiaľ ohrev, čo je náročné energeticky aj prevádzkovo alebo prísady najmä chloridov a karbonátov prípadne iných solí. Využitie týchto prísad pri vysokých dávkach, ktoré sú pre zamedzenie zmrznutia vody nutné, limituje ich negatívny vplyv na koróziu výstuže, nežiaduce urýchlovanie tuhnutia, ktoré sťažuje spracovanie zmesí,...

Zapojení pro regulaci teplot elektricky ovládané vícezonové průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 233592

Dátum: 01.02.1987

Autori: Růžička Ivoj, Losenický Miroslav, Ullrich Gert, Synek Pavel, Schliksbier Eduard, Vitinger Jiří, Liman Petr

MPK: G05D 23/19

Značky: vícezonové, elektricky, ovládané, regulaci, zapojení, teplot, průmyslové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je zapojení pro regulaci teplot elektricky ovládané vícezonové průmyslové pece. Vynález spadá do oboru elektrické regulace a řeší problém spočívající v kolísání teplot pece řízením otopu mikroprocesorem, na jehož řídicí výstupy jsou pomocí převodníků číslo-analog zapojeny výkonové členy, ovládající topná tělesa jednotlivých tepelných zón, opatřených čidly teplot a snímačem topného proudu. Pomocí převodníků analog-kmitočet, číslicového...