Patenty so značkou «teplonosného»

Tesniaca hlava na privádzanie teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1143

Dátum: 11.01.2003

Autor: Szam Peter

MPK: F26B 13/10

Značky: teplonosného, media, privádzanie, hlava, tesniaca

Text:

...naskytuje možnosť navrhnúť doplnkovú izoláciu smerom do vnútorného priestoru rotora tak, že rotor je voblasti, rozprestierajúcej sa cez mechanické tesnenie, príp. tesniaci prvok, a0011 Ďalej je vynález bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia vsúvislosti s výkresom, na ktorom je zobrazenéobr. 1 tesniaca hlavu v priereze a obr. 2 detailný pohľad na predmet podľa obrázku 1.0012 Tesniaca hlava 1, znázornená na obrázku, slúži na...

Zariadenie na ohrev teplonosného média, najmä vody vo vykurovacích systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2160

Dátum: 07.05.1999

Autori: Cetkovská Jana, Cetkovský Jiří, Krupko Viktor Alexejevič

MPK: F24D 3/08

Značky: zariadenie, media, ohrev, systémoch, najmä, vykurovacích, teplonosného

Text:

...eliminuje hydraulické nárazy V systéme u závislého ohrevu vody parou pri dosiahnutí minimálnych energetických prevádzkových stratách a zachovaní celkovej konštrukčnej jednoducho sti a prevádzkovej spoľahlivosti chodu zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia zariadenia sú schématicky znázornená na pripojených výkresoch, kde obr. l je základná schémazapojenia a zostavenia jednotlivých prvkov zariadenia a obr. 2...

Způsob vyvolání proudění teplonosného média v okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267872

Dátum: 12.02.1990

Autor: Fejfar Karel

MPK: F24D 9/02

Značky: teplonosného, způsob, vyvolání, media, okruhu, proudění

Text:

...kondenzací ve srážníku.Mezi vyšší účinky zpúsobu vyvolání proudění teplonosného média s využitím vlastností parokapalinové směsi v otevřené otopné soustavě lze řadit menší množství otopného média v otopné soustavě, menší prüřezy potrubí otopné soustavy, rychlý start otopně soustavy a její malá setrvačnost ve srovnání s teplovodním vytápěním s pŕirozeným oběhem vody. Provedení otopné soustavy je otevřeně, i přesto, že pracuje s párou, ale jen v...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav, Šebor Václav

MPK: F28D 5/00

Značky: teplonosného, chladič, media, cirkulací, přirozenou

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Výměník tepla, zejména pro nerovnoměrný příkon teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 257580

Dátum: 16.05.1988

Autor: Špunda Petr

MPK: F28F 13/08

Značky: tepla, media, nerovnoměrný, výměník, příkon, zejména, teplonosného

Text:

...je pak výhodné,je-li jedna dělicí přepážka, ve tvaru písmeno L opatřena uzavíratelným otvorem souosým s podélnou osou výměníku vytvořena před teplosměnnými plochami a druhá dělicí přepážka je vytvořena za teplosměnnými plochami. Z hlediska řízení činnosti tohoto výměníku je pak dále výhodné, je-li ovládač uzavíratelného otvoru připojen přes vyhodnocovač na termočlánek, uložený ve směsi proudění spalín před teplosměnnými plochami.Výhodou...

Zapojení regulovaného teplonosného okruhu s využitím odpadního tepla z pracovních okruhů technologických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 256284

Dátum: 15.04.1988

Autori: Petrovský Ivan, Jelínek Alexander, Matějů Pavel, Kaplický Josef, Just Jan, Fleischmann Jaroslav, Vlček Jaroslav, Bláha Jaroslav, Zima František

MPK: F04B 39/06

Značky: okruhu, tepla, využitím, teplonosného, odpadního, technologických, regulovaného, zapojení, zařízení, pracovních

Text:

...256 284ťzn. že teplota media na výstupu z posledního chladiče muže V dostatečnêm rozsahu kolísat. Obr. 2 pak znázorňuje zapojení,při jehož použití je žádoucí, aby teplota dopravovanêho média podoohlazení byla regulována na technologicky předepsanou teplotu.Do výtlačnêho potrubí 1 kompresoru před doohlazovač Ě je zařazen přídavný výměník Ž tepla, který je jednak součástí technologickêho okruhu kompresoru. a jednak součástí...

Spaľovacia komora pre prípravu teplonosného média, napríklad pre rozmrazovne substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zemanová Elena, Szentiványi Norbert, Samuhel Jozef

MPK: F23M 9/00

Značky: teplonosného, spaľovacia, substrátov, komora, například, media, přípravu, rozmrazovne

Text:

...puzdro vyčnievajúce z prívodného potrubia plynu. Do osového otvoru je uložený horák kvapalného paliva, vybavený prívodnými armatúrami za tesniacou prírubou. Osová rúrka horáka kvapalného paliva vyčnieva do priestoru spalovacej komory, ktorej výtokové otvory sú usmernené priečne na osi otvorov usmerňovacej steny.Výhody spalovacej komory podla vynále 4zu sú vo vytvorení podmienok pre operatívne prevádzkovanie rozmrazovne na momentálne...

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hosnédl Oldřich, Andert David, Andert Antonín, Skřivan Vlastimil

MPK: F24J 3/00

Značky: energie, využití, media, dalšímu, mléka, ohřevu, tepelně, biosolární, teplonosného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie, k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití, je charakterizováno zvláště propojením zásobníku chladiva /1/ s expanzním ventilem /10/ chlazení mléka, který je dále napojen na výparník /11/ chlazení mléka, jenž je dále spojen s kompresorem /8/, zatímco výparník /11/ chlazení mléka je spojen s akumulátorem ledové vody /24/, který je spojen s oběhovým čerpadlem /13/ pro...

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238003

Dátum: 15.10.1987

Autori: Andert Antonín, Andert David, Hosnédl Oldřich, Skřivan Vlastimil

MPK: F24J 3/00

Značky: biosolární, využití, energie, media, zařízení, mléka, tepelně, ohřevu, teplonosného, dalšímu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití je charakterizováno zvláště propojením zásobníku chladiva /1/ přes elektromagnetický ventil /2/ chlazení vzduchu, spojeného s expanzním ventilem /3/ chlazení vzduchu, který je propojen s výparníkem /4/ chlazení vzduchu, spojeným s kompresorem /8/, a zároveň zásobník chladiva /1/ je také spojen přes elektromagnetický ventil /9/...

Energetická jednotka pro výrobu teplonosného média spalováním biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242711

Dátum: 15.05.1987

Autori: Guba Gustáv, Lübke Henrich, Nemeok Peter, Porubský Juraj, Novák František, Ileak Štefan

MPK: F23G 7/10

Značky: energetická, teplonosného, výrobu, spaľovaním, biomasy, media, jednotka

Text:

...čistic. Odlučovocí nařízení ,L 3 je opatřeno prvním výstupním potrubím ,u plynnő složky spalín, ktoré je napojená přes zhálecí zařízení 31 do výmeníku za teple s druhým výstupním potrubím 14, připojeným přes divkwací zařízení 15, do rosruiovacího zařízení m.U rozrueovecího zařízení ,m je umíetěn odlučoveč L 7, nespelitelných čístio. Rosrulovaeí zařízení Li je prostřednictvím pneumatickóho smssovecíbo členu 5 nebo preudovőbo přístroje...

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229949

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pavlov Vladimir Pavlov, Gertschev Stefan Janakiev

MPK: G21C 9/00

Značky: jaderným, pasivní, teplonosného, zařízení, jaderné, reaktorem, vodou, výtoku, chlazeným, media, havarijním, ochranné, elektrárny

Zhrnutie / Anotácia:

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného. média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem, jehož neprodyšné prostory, v nichž se nachází primární oběh, jsou spojeny s barbotážní kondenzační soustavou, jež je ze své strany spojena s neprodyšným, bezespárovým prostorem a sestává z trubek ponořených do vodního prostoru, vyznačující se tím, že trubky (5) je u pomořeny v rozdílné hloubce vůči vodní hladině a každá...

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228563

Dátum: 15.08.1986

Autor: Sýkora Dalibor

MPK: G21D 5/12

Značky: udržování, teplonosného, elektrárny, tlaku, zařízení, reaktorem, okruhu, zvyšování, jaderné, primárním, media, integrované, tlakovodním

Zhrnutie / Anotácia:

Integrované zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem, vyznačené tím, že sestává z otevřeného s primárním okruhem integrovaného tepelně čerpadlového okruhu, tj. z parního kompenzátoru (5) objemu s vestavěným rozdělovačem (13) páry, z kompresoru (8), z expandéru (14), z redukčního ventilu (9), z pomocného čerpadla (15), z vodního potrubí (16) a z parního potrubí...

Rúrkový výmeník tepla so skrutkovicovým prúdením teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 222868

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zelník Andrej

Značky: teplonosného, tepla, prúdením, media, rúrkový, výměník, skrutkovicovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka rúrkového výmeníka tepla a rieši problém intenzifikácie prestupu tepla, a zabránenia tvorby inkrustov pri prenose tepla medzi dvomi médiami, ktoré musia byť navzájom oddelené pevnou stenou. Podstata vynálezu je v tom, že vstup a výstup pre inkrustujúce médium je voči komorám na oboch koncoch výmenníka usporiadaný tangenciálne a na zosilnenie efektu predrotácie je v oboch komorách, t. j. tak vo vstupnej ako aj výstupnej komore...

Zásobník teplonosného média solárneho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 226612

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kekely Štefan

Značky: systému, solárneho, teplonosného, zásobník, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník teplonosného média solárneho systému, pozostávajúci z aspoň dvoch navzájom prepojených zásobníkových buniek, vyznačujúci sa tým, že jednotlivé bunky (1, 2, 3) sú v zásobníku usporiadané v aspoň jednej sekcii, v ktorej sú umiestnené nad sebou a naležato, s obojstranne vytvorenými vekami (4, 5) a okrem prívodných a výstupných potrubí sú opatrené zvislými prepojovacími rúrkami (10).

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215934

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Dalibor

Značky: zvyšování, tlakovodním, elektrárny, primárním, zařízení, media, udržování, tlaku, okruhu, reaktorem, teplonosného, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvyšování a udržování tlaku teplonosného média v primárním okruhu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem řeší problémy snižování vlastní spotřeby a zvyšování provozní pružnosti u těchto elektráren. Aplikuje atraktivní tepelně čerpadlovou techniku v rozvojovém programu jaderné energetiky. Jaderné elektrárny s tlakovodními reaktory, vzhledem k blízkým úrovním teplot udržovaným za provozu v primárních a sekundárních okruzích,...

Článok vykurovacieho telesa s vnútorným obehom teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 218152

Dátum: 15.09.1984

Autori: Struhárik Branislav, Kekely Štefan

Značky: obehom, tělesa, článok, vnútorným, vykurovacieho, media, teplonosného

Zhrnutie / Anotácia:

Článok vykurovacieho telesa, tvorený dvoma výliskami, spojenými obvodovými plochami, je opatrený špecifikovane usporiadanými bodovými prelismi a zvislými žliabkami za účelom čo najplynulejšej prirodzenej cirkulácie teplonosného média.

Zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních a horkovodních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 215186

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kobrle Stanislav, Kohout Petr

Značky: zapojení, vstupu, zabezpečovací, horkovodních, teplovodních, uzáver, media, teplonosného, soustav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného media teplovodních a horkovodních soustav, zejména výměníkových stanic. Řeší samočinné uzavření uzávěru vstupu teplonosného média při havárii nebo výpadku proudu, a to uspořádáním prvků v impulsním potrubí. Podstata zapojení spočívá v tom, že z hlavního potrubí je vyvedeno impulsní potrubí přes elektromagnetický ventil, ovládaný napětím sítě, na přímočarý hydromotor, jehož...