Patenty so značkou «tepelných»

Obytná a viacúčelová stavba s elimináciou tepelných mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6954

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kittler Anton

MPK: E04B 1/14, E04B 1/24, E04B 2/56...

Značky: tepelných, viacúčelová, elimináciou, stavba, mostov, obytná

Text:

...medzi interiérom. Za izolačnou nástrekovou penou je difúzna fólia na odvod pár z izolačnej nástrekovej peny a za ňou je vonkajšia OSB doska upevnená na oceľovej konštrukcii. Na vonkajšej OSB doske je z vonkajšej strany upevnený polystyrén a na ňom lepidlo sieťka a omietka. Podstata riešenia z tepelnotechníckého hľadiska spočíva v tom, že konštrukčné riešenie nosnej konštrukcie vytvára medziplášťový priestor medzi vnútomou OSB doskou a...

Konštrukcia montovaných stavieb s viacúrovňovým zakladaním a elimináciou tepelných mostov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5820

Dátum: 04.08.2011

Autori: Gregušík Juraj, Koštek Vladimír

MPK: E04C 3/16, E04B 1/19, E04C 3/30...

Značky: stavieb, tepelných, elimináciou, konštrukcia, montovaných, zakládáním, mostov, viacúrovňovým

Text:

...priame prepojenie vertikálnej stenovej izolácie s horizontálnou stropnou izoláciou v plných hrúbkach. Týmto sa eliminujú tepelné mosty v kritických miestach stavebnej konštrukcie.Prehľad obrázkov na výkresoch Riešenie je bližšie znázornená na priložených nákresochObr. l znázorňuje skladbu konštrukčných prvkov opísaného riešenia. Obr. 2 znázorňuje detaily vzájomného osadenia konštrukčných prvkov.Obr. 3 znázoníuje súvislosť prepojenia...

Elektrické alebo hybridné motorové vozidlo vybavené tepelnoregulačným systémom zvyšujúcim účinnosť zdrojov s nízkou úrovňou tepelných emisií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6399

Dátum: 07.02.2007

Autor: Douarre Alain

MPK: B60H 1/00

Značky: hybridné, úrovňou, tepelnoregulačným, elektrické, účinnost, tepelných, vybavené, emisií, vozidlo, zvyšujúcim, nízkou, systémom, zdrojov, motorové

Text:

...sa nákladov, inštalácie ahmotnosti, ktoré sú charakteristické pre daný automobil.Navyše, vžiadnom prípade nesmie dôjsť kzníženiu úrovne pohodlia, na ktorú sú moderní motoristi zvyknutí. Nové navrhované riešenia nesmú so sebou prinášať obmedzenia, ktoré by mali negatívny dosah na čas, ktorý musia motoristi venovať svojmu automobilu, ani na dostupnosť vozidla. Ak vezmeme do úvahy všetky uvedené požiadavky, zdá sa, že v...

Viacvrstvové potrubie určené najmä pre chladiace obvody tepelných motorov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 909

Dátum: 08.07.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: B32B 1/00, B32B 27/28, B32B 27/08...

Značky: motorov, najmä, viacvrstvové, potrubie, obvody, chladiace, určené, tepelných, automobilov

Text:

...voči tlaku a teplote.0017 Použitá termoplastická látka obsahuje polyfenylénsulfid(PPS), ktorý vyrába napríklad firma CHEVRON PHILLIPS pod názvom RYTON XTEL, XE a najmä XE 3200 alebo XE 3400.0018 Látka vnútornej vrstvy 1 tvorí dvojitú bariéru chrániacu hmotu vonkajšej vrstvy 2, ktorá je nad 100 °C málo odolná hydrolýze.0019 Variantom látky použitej pre vonkajšiu vrstvu 2 môže byť látka stabilná voči hydrolýze a/alebo glykolýze a/alebo...

Spôsob výroby doskových tepelných výmenníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6199

Dátum: 09.06.2004

Autori: Nilsson Peter, Rissler Per

MPK: B23P 15/26

Značky: doskových, tepelných, výroby, výmenníkov, spôsob

Text:

...dosiek, obmedzujúcich dve alebo viacero oddelených kvapalín ktoré si vymieňajú medzi sebou teplo. Na seba naskladané dosky sú navrhnuté s dvojitou stenou a sú vybavené otvormi, aby sa umožnil tok kvapaliny V trasách obmedzených. uvedenými doskami. V susedstve otvorov je vyrobený otvor (28), ktorý umožní unikajúcemu toku, aby sa pohyboval ďalej na okraj na seba naskladaných dosiek s dvojitou stenou. Otvor 28 je situovaný na povrchu, o...

Elektrovodivá dráha tepelných spúšťačov elektrických prístrojov, najmä ističov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282365

Dátum: 03.12.2001

Autor: Hrůza Radek

MPK: H01H 71/16

Značky: elektrických, prístrojov, tepelných, najmä, dráha, elektrovodivá, ističov, spúšťačov

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrovodivá dráha pozostáva z pripojovacej svorky (1) elektrického prístroja usporiadanej do série a pripojenej k dvojkovu (3) cez držiak (2) dvojkovu. K ovládaciemu voľnému koncu dvojkovu (3) v oblasti miesta (4) jeho pôsobenia ako tepelnej spúšte pohyblivého kontaktu (5) je pripojený eletrovodivý prvok (6) s nižšou tepelnou vodivosťou, ako k nemu zvonku sériovo pripojené ostatné prvky elektrovodivej dráhy.

Ekologický spôsob ukladania popolovín z tepelných elektrární a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281330

Dátum: 06.08.1999

Autor: Lehocký Peter

MPK: C02F 11/00, C02F 11/12

Značky: spôsobu, popolovín, elektrární, ukladania, tohto, vykonávanie, tepelných, spôsob, ekologicky, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Ukladanie popolovín z tepelných elektrární sa uskutočňuje v zámenných opakovaných cykloch, kde počas naplavovania aspoň jednej prázdnej sedimentačnej nádrže (1) tekutou popolovinou s pomerom popola a vody 1 : 3 až 20 sa ťaží stuhnutá popolovina s pomerom popola a vody 1 : 1 alebo menej z aspoň jednej zaplnenej sedimentačnej nádrže (1) s jej následným ukladaním v odkalisku (2). Pritom sa uskutočňuje kontrolovaný zber vratnej vody. Ekologické...

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279349

Dátum: 07.10.1998

Autori: Macůrek Ivan, Bouchal Stanislav

MPK: F27B 7/14

Značky: tepelných, rozbíjacie, agregátov, prvky, presýpacie

Zhrnutie / Anotácia:

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov sú tvorené vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, ktoré sú umiestnené v najteplejšej časti bubna, v jeho ďalšom pásme sú umiestnené vstavané prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo ich kombinácia so vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, zatiaľ čo vstavané prvky (3) oblúkového tvaru sú umiestnené v ďalšom pásme bubna a prvky (11) hákovitého tvaru sú umiestnené na konci bubna tepelného...

Ekologické odkalisko popolovín z tepelných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1923

Dátum: 09.09.1998

Autori: Druhý Pôvodca - Na, Lehocký Peter

MPK: C02F 11/12

Značky: elektrární, odkalisko, ekologické, popolovín, tepelných

Text:

...sú od spoločného odkaliska g oddelené deliacimi hrádzami 3 s priepusťami Q. Spoločné odkalisko g je rozdelené na dve časti komunikačnou hrádzou 6, ktorá jedným svojim koncom nadväzujena korunu základnej hrádze g a druhým svojim koncom nadväzujena obvodovú komunikáciu lg. Obvodová komunikácia lg postupuje.po vrstevnici okolo celého spoločného odkaliska g a aj okolo sedimentačných nádrží L a z každej strany nadväzuje na korunu hrádze 2. Zo...

Dmychadlo stroje na aplikaci tepelných a zvukových izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7

Dátum: 07.07.1993

Autor: Klevec Petr

MPK: F04D 25/08

Značky: dmychadlo, stroje, izolaci, zvukových, aplikaci, tepelných

Text:

...na uepořádání dmycnadlaV horní části skříně li nàeyeku i. nee ieiírä dnem jetewřeno do rotaćní komory Qmožno měnit uzevírecí deekou EFÄDCh 1 i listy 11, ktere doeedjí tesne na plášť rotačníkümüry h. Da rotační komory Q je do spcdnf äáeti jejího čela. které na 0 br.1 není patrnU vyústän vetunní útvar tlahñvàhw media.- v předním ČEÍE jůpretilehle k neznązwrniném vatupnímu ntvaru. Z 5-a ve Ewcdní části äüřínä je ñnací jsdnütka 11. Řetäzuvům...

Hnací jednotka stroje na aplikaci tepelných a zvukových izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6

Dátum: 07.07.1993

Autor: Klevec Petr

MPK: F16H 57/02, F16H 7/06

Značky: hnací, izolaci, jednotka, zvukových, tepelných, stroje, aplikaci

Text:

...kolíeàní otáćek je výhodne. když nnacijednotke je opatřene enímaćem otećek.Tethnické řešení bude hlíäe objaenäno 5 použitím výkresu,na nämä je echematicky na oor.1 znázornän ćelní pohled nastroj na aplikaci vzduchových ieolaci a na obr. mohlStroj na aplikaci vxduchových izolací podle oor.1 obeahuje V horní části skříně li násypku 1, nad jejímž dnem je uspořádána dvojice hřídelů 2 5 lopatkami E tvořící michadlo Q. Dno 5 náeypky L je...

Zapojení řídicího obvodu pro určování doby dobíjení tepelných akumulačních spotřebičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267599

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hladík Miloslav

MPK: F24C 7/08

Značky: dobíjení, řídicího, spotřebičů, obvodů, určování, tepelných, akumulačních, zapojení

Text:

...31, se druhým wwodem zpätnovązebniho rezistoru gg n s anodou Lndikační diody ä. Katoda indikačrxí diody aj Jo spojene. se druhým vývodam druhého indikačrdho rezistoru 35. První vývod druhého indikačního rezistoru 31 g Je spojen s kolektorem řidicího tranzistoru 33, so zápornou napájení svorkou lži Schmittova obvodu 12, s prvním vývodem třetího můstkového rozistoru ê, so zápor-nou vstupní svorkou 5,3 zapojení, se záporným pőlem odruäovnoíłxo...

Uspořádání odsávací a plnicí trubičky u tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267559

Dátum: 12.02.1990

Autori: Laňka Jiří, Pellant Michal

MPK: H01L 23/36, H01L 23/32

Značky: plnicí, odsávací, tepelných, trubic, uspořádání, trubičky

Text:

...l tepelná trubice zapájen pájkou § pružný člen g, tvo řený vlnovcea. Na opačnć straně pružného členu g je pájkou 2 připájena odsávací a plnicí trubiěka Q, jejíž druhý konec je heraeticky uzavřen uzávěrea 5, vytvořenýa tlakovýa svarel. Vnitřní prostor pružněho členu 3 je vyplnčn zalćvací haotou gřna bázi epoxydu, například Epodur 1000. V otvoru li pláätě l tepelná trubice je uaíetčna zaalepovací vložka 1, ve které je z vnější strany tepelná...

Zařízení pro měření vlhkosti surovin metodou detekce tepelných neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267282

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kozlík Josef, Kotner Václav, Hejtman Jiří, Novotný Luděk

MPK: G01N 23/20

Značky: tepelných, neutronů, surovin, vlhkosti, měření, zařízení, detekce, metodou

Text:

...z kedmia, případně z bóruVložením vratvy z materiálu 0 vysokém účinnám průřezu záchytu tepelných neutronů se dosáhne významného snížení pozadí, to je četnosti impulsů od tepelných neutronů vznikajících ve vlastním stínícím materiálu, při současném nírném snížení sklonu kelibreční křívky. Výsledkem je celkově snížení stetíetické chyby i snížení vlivu nestebility účinnosti detekce tepelných neutronü.Na přiložených výkresech je znázorněn...

Zapojení k automatické regulaci tlaku v pracovním prostoru tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265666

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: G01F 1/34

Značky: tlaku, regulaci, agregátu, automatické, tepelných, zapojení, prostoru, pracovním

Text:

...předmětného zapojení ,je především skutečnost nahražení nepřeaného s poruchového měření malých statických tlaku za vysokých teplot a silně turbalenoe v pracovním prostoru presným měřením díterančního tlaku na měřicí cloně celkového množství plynu pro agregát. zapojení podle vynálezu umožňuje rsalizovat presnou automatickou regulací tlaku v pracovním prostoru, zejména u moderních sgregátů s vysokorycłjlostními hořáky, což dosud možné...

Zařízení pro měření hustot tepelných toků a tepelného odporu nánosů na přestupních plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262170

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zuzaňák Aleš, Pokorný Bohumil

MPK: G01N 25/00

Značky: hustot, odporu, tepelného, toků, přestupních, zařízení, měření, nánosu, plochách, tepelných

Text:

...a tepelných odporů nánosů na přestupních plochách podle vynálezu-spočívají v tom, že odpadá problematicke měření .teplot proudících médií, jelikož .k vyhodnocení tepelného odporu vznikejícílío nánosu stačí stenovit pouze časovou závislost rozdílů vnitřní a vnější ,povrchové tep 4loty obo-u trubkových sekci za předpokladu,že známe jejich tepelné vodivosti anebo ,pokud zaříze-ní ocejchujeme.Další výhodou zařízení podle vynalezu je jeho...

Zkušební zařízení na měření charakteristických parametrů rotačních motorů, zvláště tepelných turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260917

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dobeš Dušan, Kubiš Stanislav

MPK: G01M 15/00

Značky: turbin, měření, zařízení, charakteristických, tepelných, parametrů, motorů, zkušební, zvláště, rotačních

Text:

...2 schéma zkušebního zařízení s aľternativním provedení a obr. 3 řez A-A obr. 1.Kroutící moment turbiny A je přenášen hřídelí 1 na rotor g dýnamometru. Rotor Q dýnamometru se otáčí v ložiskách g dynamometru, která jsou uložena v tělese společné ložiskové skříně 3. Těsnění prostoru ložiska 3 dynamometru u disku turbiny i mezi olejem a pracovní látkou turbiny je provedeno pomocí pístních kroužků a labyrintové ucpávky s odvětráním. Spoločná...

Zařízení pro měření tepelných vlastností v oděvní mezivrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258063

Dátum: 15.07.1988

Autori: Markes Rudolf, Holec Jaroslav

MPK: G01K 7/16

Značky: tepelných, vlastností, mezivrstvě, měření, oděvní, zařízení

Text:

...procesor spojene 3 jedním nebo více índikačními obvody.Zeříeení podle vynálenu je dále vysvětleno na příkladech při popisu obrázků, kde obr. 1 značí echemetické provedení jedné varianty zařízení a obr 2 obměnu zařízení z obr. 1.. Odporově čidlo l teploty (obr. 1) je umíetěno v kleci,její čtyři stěny jsou otevřená, e je prostřednictvím elekt ricky vodívych části g spojene e převodníkem 2 elektrickéhoodporu na napětí, ne který.áeou pripojeny...

Zařízení k energeticky optimalizovanému plnění nebo vypouštění tepelných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244914

Dátum: 15.07.1988

Autor: Rebeka Zdenik

MPK: F24H 7/00

Značky: energeticky, tepelných, akumulátorů, optimalizovanému, zařízení, plnění, vypouštění

Text:

...průtoku kapaliny zařízením dosáhne prvni měch E 0 teploty protékající vody. Určité teplotě odpovídá určitý tlak V prvním měchu 00. Při vyšším tlaku se první měch 60 prodlouží a stlačí první tlačnou pružinu B 5 až do rovnováž ného stavu. Přítom dojde k určitému posunutí první ozubené tyče 65, které způsobí otočení vnitřní trubky 5 o určitý úhel, v případě provedení znázorněného na výkresu ve směru hodinových ručiček. Protože druhý podélný...

Způsob používání tepelných výměníků a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256935

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Jürgen, Fiebach Klaus, Schertz Gunter

MPK: F28D 11/08

Značky: výměníku, provádění, používání, tohoto, zařízení, způsobu, způsob, tepelných

Text:

...mm neusMeHHoM ucxonnou Marepuane anemenron rennonöneuunxa H Bxnmqennen Bemecwaa Meąny nonammu u oóparnum xoaun Tenne OĎMGHHHRB, RBŘCTBYMMEPO QAHOBDEMBHHO cnacarenbnum MEDOHDHHTHEM HPOTHB TGHHO3 Hepre 7 nqecKoro noseücwana Ha cucremy, nnnanrcn cymecwnennmun pemennnmu uns nocwonunorq Tennooñnena Ha ñonee sucoxou ypoune. Onuaxo cnvaercn nenecooöpasnum HMETB ery cnoco 5 HocrnnapHTb rauxe nn Kauanon sanonneunux non~~ HOCTBD TEHHOHOCHTBHBM,...

Uložení tepelných trubic, zejména v částech forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256762

Dátum: 15.04.1988

Autori: Horváth Ladislav, Polášek František, Kabíček Jiří, Jelínek František

MPK: F28D 15/02

Značky: forem, uložení, tepelných, trubic, částech, zejména

Text:

...ve formě.Na pripojených výkresech jeznázorněn příklad uložení tepelné trubice podle vynálezu, kde na obr.1 je znázorněn řez osou tepelné trubice a na obr.2 řez rovinnou A-A kolmou na osu tepelné trubice.Uložení tepelných trubic sestává z formy 1, ve které je umístěna ve vývrtu 11 tepelná trubice g Kondenzační část 3 opatřená žebry 1 a umístěná v dutině § formy 1 je na konci opatřena pružným těsnícím elementem, který je v daném případě...

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Honzák Jioí, Uhlío Petr, Pavlík Miroslav, Eada Ladislav, Martinát Antonín, Fiala Booivoj

MPK: B21B 3/00, B21B 3/02, C21D 9/52...

Značky: oceli, vyšší, zejména, pásu, zařízení, způsob, výroby, chrómniklových, tepelných, výrobu, součástí, pevnosti

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Způsob řízení nástřiku chladiva do výparníku chladicích zařízení a tepelných čerpadel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254559

Dátum: 15.01.1988

Autor: Brůna Karel

MPK: F25B 39/02

Značky: chladicích, čerpadel, řízení, způsob, tepelných, tohoto, zařízení, výparníku, způsobu, nástřiků, provádění, chladiva

Text:

...v celé délce záchytnou tvarovanou lamelou, umsítěnou na zadní stěně potrubí proti vyústění nátrubkuZpůsob a zařízení k náetřiku chladiva do výparníku podle vynálezu umožňuje vyššívyužití teplosměnné plochy jejím úplným zaplavením kapalným chladivem. Dobré podmínkypro intenzivní přestup tepla ve výměníku umožněné tím, že na vnějším povrchu potrubí kapalného chladiva jsou odpsřující se kapky kapalného chladiva a uvnitř proudí kapalné...

Strop tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253835

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bulina Vladimír, Krajina Aleš, Kňura Jaromír

MPK: F27D 1/02

Značky: strop, tepelných, zařízení

Text:

...životnost je malá vlivem nízke odolnosti vůči chemickému narušování, například kysličníky manganu sodíku, draslíku atd., a to proto, že nejsou vypáleny na teplotu,podmiíující vznik keramické vazby.Uvedené nevýhody dosavadních stropu tepelných zařízení se odstraní stropem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z plynonepropustné kovové desky, ke které jsou na její vnitřní plošr v řadách připevněna nosná táhla s otvory,...

Jednookruhové chladicí zařízení tepelných strojů s neregulovaným zkratovým obtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244233

Dátum: 15.12.1987

Autor: Frühauf Petr

MPK: F01P 11/04

Značky: zařízení, neregulovaným, zkratovým, chladicí, tepelných, strojů, obtokem, jednookruhové

Text:

...mimo jiné i otéčkový režim je príčinou kolíséní teploty, při ktoré se chladivu otevírá vstup do chladiče.Výše uvedené nedostatky jsou odstrsnčríy jednookmnhovým ehlszením tepelných strojů s nereguloveným zkretovým obtokem podle vynélezu. Toto chlazení mi komoru termoregulétoru uvnitř umístčnou v chladicím okruhu z hlediska proudění chlediva za chladičem s před občhovým čerpsdlem. Podstata vynélezu spočívé v tom, že do komory termoregulétoru...

Způsob provádění monolitických tepelných izolací

Načítavanie...

Číslo patentu: 252650

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bílek Zbyšek, Láhner Otakar

MPK: F27D 1/16, F27D 1/10

Značky: provádění, způsob, tepelných, izolaci, monolitických

Text:

...podkladové vrstvy na izolovaný podklad, na který se potom suchý vláknitý materiál ukládá.Tento způsob však vyžaduje dvě základní technické operace pro celé provedení vyzdívky,což zvyšuje náklady na její provedení a snižuje produktivitu práce. Tímto způsobem pak není možno nanášet izolační vrstvy pro běžné potřeby, tedy v tlouštkách několik centimetrů, nebot samotné nanášené vlákno neobsahuje pojivo a není tedy schopno již na sebe vázat další...

Izolace zdiva tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244457

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kollár Alojz, Demovie Stanislav, Hauskrecht Peter

MPK: F27D 1/04

Značky: zdiva, agregátu, tepelných, izolace

Text:

...bloků.využitím tohoto řelení dochází ke zmsnäení objemu stavebních prací při generalních opravdch rozsdhlýchltspelných egregltů a současnĺ umožňuje u klenbových panelu snadnou kontrolu zdiva s přípsdnou možnost čiätłní klenby.Příkladná provedení izolace klenby tepelného agregdtu podle vynálezu je schemeticlq zobrazeno na výkreaech, kde obr. 1 znázorňuje v ŕezu izolací klenby tepelného sgregátu,obr. 2 uvádí pŕíčrxý řez tepelně izolačním...

Zapojenie páliaceho systému s riadeným vytváraním tepelných vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 251479

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pažický Július

MPK: F23C 5/28

Značky: systému, vytváraním, riadeným, páliaceho, zapojenie, tepelných

Text:

...,je tlačené čerpadlem z palivovej zá 4kla-dne 19 cez palivové potrułbie 1 do horák-ových súprav. Hydraulioký olej je ~čerpadl~om 17 z nádržky 18 tlačený do tlakovej hydraaillickej vetvy 3 a po vykonaní práce sa vraci-a naspäť vratn-ou hydraulickou vetvou 2. .Horáková .sdpmva obsahuje priamočiarv šupátkový rozvádzač 4, horákové »dvojcata 5, ktoré .majú horákové jednotky E ľavej rady .aiko i horáko-vé jednotky 7 pravej rady. Horáková...

Konstrukce prostupu svazku tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prekoppová Jarmila, Rusnák Vladimír, Ráchel Vincent

MPK: F28D 15/02

Značky: svazků, trubic, prostupu, tepelných, konstrukce

Text:

...prostupu svazku tepelných trubic 1 a tyče 12 trubkovnicí 4 tak, že jedna tepelná trubice 1 přiléhd k trubkovnici 4 těsnicí plochou 2, přičemž mezi těsnicí plochou 2 a trubkovnicí 4 je umístěn těsnicí kroužek 11 z deformovatelného materiálu, ze strany B zbývající tepelná trubice 1 a tyč 12 stejným způsobem jako u strany 5 trubkovnice 4. Na horním konci jsou tepelné trubice la tyč 12 qpatřeny závitovým čepem l s maticí 1 D, přičemž...

Zařízení k energeticky úspornému ohřevu a sušení pomocí tepelných čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251301

Dátum: 11.06.1987

Autori: Smělý Zdeněk, Kolomazník Karel, Blaha Antonín

MPK: F24F 12/00

Značky: pomocí, tepelných, zařízení, ohřevu, úspornému, energeticky, sušení, čerpadel

Text:

...Vysuše ný vzduch popřípadě plyn se ohřeje V tepelném výměníku tepelného čerpadla na vyšší teplotu pro opětný vstup do sušárny.Tento systém představuje sice podstatné zhospodárnění tepelného sušicího procesu oproti dřívějšímu stavu, avšak neumožňuje využití veškeré tepelné energie plynné fáze vystupující ze sušicího prostoru včetně kondenzačního tepla složek schopných kondenzace za podmínek výměny tepla, například vodní páry. Rovněž v...

Materiál, zejména k izolaci tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237674

Dátum: 01.06.1987

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: E04B 1/76

Značky: zařízení, materiál, zejména, izolaci, tepelných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálu, zejména k izolaci tepelných zařízení a řeší otázku vysoké hmotnosti a vysokých výrobních nákladů tohoto materiálu při zachování ostatních vlastností. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z alespoň jedné vrstvy teplotě odolávající tkaniny, která je alespoň z jedné strany opatřena ochrannou vrstvou. Tato ochranná vrstva se sestává z 1,0 až 5,0 % hmot.fluorokřemičitanu sodného, 30 až 60 % hmot. vodního skla 0 až 25 %...

Zapojení k pohonu vynášecích zařízení tepelných výměníků na zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250152

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučeřík Oldřich, Kristen Josef, Pospíšil Jaroslav

MPK: F27B 1/00

Značky: materiály, výměníku, zařízení, pohonů, zapojení, tepelných, zrnité, vynášecích

Text:

...k pohonu hydraulických vdlcu vzniknou značné úspory na investičních nákladech na pořízení čerpací stanice, rozvodu a regulace hydraulického systému.Príklad zapojení k pohonu vyndäecích zařízení podle vyndlezu je schemeticky zobrazen na výkrese, kde na obr. 1 je znazorněn tepelný výměník s vynáäecím zařízením v nárysném pohledu e avielém řezu, ne obr. 2 je znázorněno zapojení jednoho hydreulického válce k pohonu vynáěecího zařízení a na...

Zařízení pro vytváření tepelných vrubů v tyčovém materiálu elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238073

Dátum: 01.04.1987

Autori: Běhounek Josef, Štefl Milan, Bělovský Jan, Toman Otakar

MPK: B23K 9/04

Značky: elektrickým, tepelných, obloukem, tyčovém, vrubů, materiálů, vytváření, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména zařízení kováren. Řeší problém takového tepelného ovlivnění tyčového materiálu, které umožní následné dělení tohoto materiálu lámáním při dosažení relativně vysoké přesnosti a jakosti lomu. Elektroda elektrického oblouku je umístěna svisle nad lámanou tyčí a je upevněna k hlavnímu suportu, jehož pohybová osa je vodorovná a kolmá k podélné ose lámané tyče. K hlavnímu suportu je elektroda upevněna prostřednictvím pomocného...

Zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého sroje při tepelných zkouškách

Načítavanie...

Číslo patentu: 234191

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hlavatý Zdeněk, Hála Bohumil, Kopecký Zdeněk

MPK: H02P 7/40

Značky: trojfázového, točivého, tepelných, zatížení, zkouškách, zapojení, střídavého, sroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro zatížení trojfázového střídavého točivého stroje při tepelných zkouškách, které je určeno pro točivé stroje velkých výkonů. Zapojení sestává z trojfázového transformátoru se dvěma sekundárními vinutími, tyristorového spínače a zkoušeného stroje. Je provedeno tak, že k jednomu vývodu prvního sekundárního vinutí každé fáze trojfázového transformátoru je připojen zkoušený stroj a ke druhému vývodu téhož sekundárního...

Způsob uzavírání a vakuování tepelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234169

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wališ Miroslav

MPK: B21D 53/06

Značky: provádění, tohoto, způsob, trubic, vakuování, uzavírání, tepelných, zařízení, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Ve strojírenství při výrobě výměníků tepla s tepelnými trubicemi vzniká technický problém uzavírání a vakuování tepelných trubic. Podle vynálezu se postupuje tak, že se do závitu v těsnicí ploše uzavírané vakuované tepelné trubice částečně našroubuje zátka tak, že zářez v jejím dříku vyčnívá nad těsnící plochu tepelné trubice, potom se přes tepelnou trubici převleče přítlačná matice, která je uvnitř opatřena pryžovým kroužkem, Ha takto...

Zapojení vstupní části bloku korekci tepelných deformací rámu obráběcích strojů pro CNC systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233256

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vaněk Josef, Novotný Ivo, Pujman Jiří

MPK: G05B 15/02

Značky: systémy, vstupní, korekcí, obráběcích, bloků, zapojení, rámu, částí, strojů, tepelných, deformací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vstupní části je určeno pro analogo-číslicový převov výstupních údajů z jednoho nebo dvou diferenčních teploměrů, uložení výsledků periodicky prováděných převodů do výstupních registrů a přenos číslicových údajů soustředěných v registrech na sběrnici dat CNC systému. Zapojení vstupní části obsahuje dva bloky diferenčních teploměrů, blok dvoukanálového analogo-číslicového převodníku, dva bloky adresovatelných registrů, blok řízení...

Zařízení k větrání s omezením tepelných ztrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 249059

Dátum: 12.03.1987

Autori: Čmejla Vladimír, Karst Vavřinec

MPK: F24F 13/18, F24F 12/00

Značky: zařízení, ztrát, větrání, tepelných, omezením

Text:

...rámu, tak i vstup a výstup horní části rámu, umožňuje snadnou ragulaci množství proudícího vzduchu do místností. Ěokud není třeba větrat, je možno úplným uzavřením uzavíračů získat okno s odpovídajícím efektem trojsklého okna. Celkový zásadní přínos zařízení podle vynálezu se pro 249 (159jeví snížením tepelných ztrát oproti stávajícím cknům trojvrstvým stejné velikosti o 10 až 30 podle situace místnosti.Příklad provedení zařízení pro...

Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anerobní stabilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249020

Dátum: 12.03.1987

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 11/02

Značky: zapojení, stabilizaci, bilancí, tepelných, anerobní, stabilizace, termofilní, kalů, kombinací, následující, aerobní, zlepšení

Text:

...tepla při kombinaci termofilní aerobní~stabi 1 izace kalů s anaerobní stabilizací.Zapojení pro zlepšení tepelných bilancí při kombinaci termofilní aerobní stabilizace kalů s následující anaerobaí stabilizací sestává z izolovaného výměníku tepla g,ke kterému je napojeno přítokové potrubí lâ. U dna 2 výměníku tepla g je umístena soustava trubek 5 s děrováním §. Dále je ke dnu 2 výměníku tepla g rovněž připojeno odváděcí potrubí 2 kalu...