Patenty so značkou «tepelný»

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7351

Dátum: 02.02.2016

Autor: David Pavel

MPK: F28F 3/00, F28D 1/00

Značky: výmenník, tepelný

Text:

...dosiek í, usadených v čelách j a utesnených na obvodovom plášti g a obvode vnútornej sústrednej rúrky s. Obvodový plášť g je vytvorený ako duté valcovité teleso vo fonne rúrky. Kovové tepelne vodivé dosky í tak vytvárajú v obvodovom plášti g valcové výseky . Počet kovových tepelne vodivých dosiek í je volený s ohľadom na požadovanú účinnosť tepelného výmenníka g a výhodne je párny.Čelá i tepelného výmenmka l sú tvorené podľa obrázka 3...

Tepelný kavitačný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7341

Dátum: 02.02.2016

Autor: Tkáčik Tomáš

MPK: F24J 3/00

Značky: generátor, tepelný, kavitačný

Text:

...použitia vodou chladeného motora Q so zónovým Ventilom á aj cez jeho chladiaci okruh, l 0na vstupnú armatúru Z vody na kavitačný valec 2, ale aj priamo na vstupnú armatúru Z, pri tomto použití je ešte nutné použiť termostat na ovládanie presmerovávania prietoku zónového Ventilu Q,- V prípade použitia motora Q, ktorý je chladený vzduchom, je regulačný ventil Q spojený priamo so vstupnou armatúrou l, zónový ventil Q a termostat nie je...

Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21054

Dátum: 30.01.2013

Autor: Roger Christophe

MPK: B60R 13/08, B62D 29/00, B62D 25/08...

Značky: tepelný, oporným, voči, komponentu, ramenom, štít, vybavený

Text:

...pred teplom vyskytujúcim sa motorovompriestore, a takýto tepelný štít vložený medzi motorový priestor a komponent, pričom sa tento štít opiera o komponent svojim vystupujúcim ramenom.0015 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasné po prečítaní nižšie uvedeného opisu prednostného spôsobu realizácie, ktorý sa odvoláva na pripojené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je schematický bočný pohlad zobrazujúci prednú časť motorového vozidla,...

Tepelný antimost

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6023

Dátum: 03.02.2012

Autori: Belvončík Vladimír, Belvončíková Slávka

MPK: E04B 1/68

Značky: antimost, tepelný

Text:

...otvorov Q sú posuvne vložené dve silonové zátky Q, na upevnenie ľavého nosného prútu 3. Cez ľavý nosný prút g je krížom posuvne pripevnený jeden pravý nosný prút g, ktorý je vyrobený z ocele v tvare U, tepelne vodivý a pevnostne zaťažený. Medzi pravý nosný prút g a ľavý nosný prút i je vložený jeden pár opomých podložiek §, ktoré sú z tvrdenej gumy. Opomé podložky Q sú voľne uložené v ľavom dištančnom otvore g ľavého dištančného...

Doskový tepelný výmenník so súčasťou vloženou v otvore medzi dvomi doskami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18531

Dátum: 13.01.2012

Autor: Bader Roger

MPK: F28D 9/00, F28F 3/08, F28F 27/02...

Značky: otvore, súčasťou, vloženou, doskami, tepelný, medzi, výmenník, doskový, dvomi

Text:

...závit, ktorýje prispôsobený na súčinnosť s odpovedajúcim vonkajším závitomfunkčného zariadenia. S takým závitovým spojom sa funkčné zariadenie môže upevňovať jednoduchým a spoľahlivým spôsobom vo vkladacej súčasti.0010 Podľa uskutočnenia tohto vynálezu tento upevňovaci článok obsahuje prvú bajonetovú spojovaciu časť usporiadanú na súčinnosť s odpovedajúcou druhou bajonetovou spojovacou súčasťou funkčného zariadenia, pričom tieto časti tvoria...

Tepelný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19770

Dátum: 05.01.2012

Autor: Loidl Walter

MPK: F01K 11/04, F01B 21/02, F01B 25/00...

Značky: tepelný, motor

Text:

...ktorý sa aplikuje priamo na pohon hydraulickej záťaže, kde sa môže transformovať na mechanickú prácu. Riadenie zohrievacích a ochladzovacích fáz v závislosti od nameraného výstupného tlaku hydraulickej záťaže zabezpečuje, že tlak predpätia dosiahne aj na svojej nízkej tlakovej úrovni vždy minimálny tlak predpätia potrebný na prevádzku expanzného média. Uvedený prvý vopred určený rozsah je na to zvolený tak, aby sa jeho spodná medza rozsahu...

Tepelný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19153

Dátum: 03.01.2012

Autor: Schulz Klaus-peter

MPK: C10B 1/04, C10B 53/07, C10G 1/10...

Značky: tepelný, reaktor

Text:

...kužeľa.0018 Kminirnalizácii prenikania kyslíka do tepelného reaktora (l), ktoré je nevhodné z hľadiska tennolytickej technológie, prebieha vstup a výstup granulátu do a z reaktora (l) podľa vynálezu cez systém vsádzky materiálu (23). Ten pozostáva výhodne zkomorovej otáčavej násypky odolnej voči tlakovým nárazom s ľahko demontovateľným rotorom, s reguláciou otáčok pomocou frekvenčného meniča a prípojkou inertného plynu kombinovanou s...

Tepelný štít pohlcujúci zvuk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13590

Dátum: 14.05.2010

Autor: Klautke Martin

MPK: B60R 13/08

Značky: tepelný, štít, pohlcujúci

Text:

...absorbujúci tepelný štít s veľkým vlastným tlmením. zabrañujúci vzniku trhlín v dôsledku kmitania.Použitím vrstvenej fólie pozostávajúcej z dvoch kovových fólií, ktoré sú plošne spojené prostredníctvom tlmiacej vrstvy, sa dosahuje dobrý tlmiaci účinok. Túto vrstvenú fóliu možno vytvarovať priamo do tvaru tepelného štítu.0007 Ako kovové fólie sa pre vrstvenú fóliu uprednostňujú hliníkové fólie. Tento materiál sa osvedčil pn výrobe tepelných...

Teplovýmenný listový člen pre rotačný regeneračný tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16460

Dátum: 12.03.2010

Autori: O'boyle Kevin, Birmingham James, Mattison Glenn, Seebald James

MPK: F28D 19/04

Značky: rotačný, regeneračný, člen, výmenník, teplovýmenný, listový, tepelný

Text:

...V priečnom reze na časť teplovýmenného lístového člena, pričom tento rez je vedený pozdĺž linie VII-VII na obr. 5.Obr. 8 predstavuje bočný pohľad na vyhotovenie teplovýmenného listového člena a zobrazujeiné usporiadanie dvoch rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom člene.Obr. 9 predstavuje bočný pohľad na iný teplovýmenný listový člen a zobrazuje tri aleboviacero rozdielnych povrchových geometrií na rovnakom lístovom...

Tepelný výmenník s mechanickým odstraňovaním námrazy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5255

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kiss Beňadik

MPK: F28G 1/00, F25B 47/00, F28F 17/00...

Značky: výmenník, mechanickým, odstraňováním, námrazy, tepelný

Text:

...vďaka prúdeniu vzduchu od ventilátora vyniknutá von z tepelného výmenníka. Čiže na jej odstránenie nie je potrebné dodatočná tepelná energia. Tým že sa pravidelne mechanickým spôsobom odstráni námraza zlepší sa aj tepelná výmena medzi vzduchom a chladivom zvýši sa aj efektívnosť tepelného čerpadla ku ktorému je takýto výmenník tepla pripojený.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schematicky znázomená konštrukcia tepelného výmenníku...

Ručný tepelný elektrický spotrebič s časovým vypínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5141

Dátum: 05.03.2009

Autor: Rafaj Robert

MPK: H01H 71/00, G05B 9/00, D06F 75/00...

Značky: vypínaním, ručný, spotrebič, tepelný, časovým, elektricky

Text:

...Toto zariadenie 1 obsahuje elektrický prívod 11 umiestnený na zadnej homej časti tela 22. Z elektrického prívodu 11 vedie vnútrom tela 22 elektrické vedenie 15 do dotykového vypínača 12, časového vypínača 13 a tepelnej špirály 14, ktoré sú taktiež vzájomne prepojené elektrickým vedením 15 a tvoria ostatné súčasti zariadenia 1 na časové vypinanie. Dotykový vypínač 12, slúžiaci na rozpojenie kontaktov pri pusteni rúčky, je upevnený na...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7780

Dátum: 03.02.2009

Autori: Goerge Gunthard, Stock Ruediger, Doenges Roger

MPK: F28D 7/00

Značky: výmenník, tepelný

Text:

...môže plyn uniknúť.0009 Opatrenie spočívajúce v tom, že odvzdušňovacia skrutkovica má mať menší prierez ako rúrková skrutkovica, je pritom na jednej strane nevyhnutné,pretože by inak vôbec nemohla byť usporiadaná v rúrkovej skrutkovici, na druhejstrane má toto opatrenie ale tiež za následok, že odvzdušňovacou skrutkovicoumôže odtekať predovšetkým plyn a len veľmi malé podiely teplonosného média.Toto bude ešte presnejšie vysvetlené nižšie.0010...

Tepelný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16340

Dátum: 22.12.2008

Autor: Loidl Walter

MPK: F01B 25/00, F01B 29/10, F01B 21/02...

Značky: motor, tepelný

Text:

...väzba jednotiek valec-piest. Riadenie pohybu piesta v závislosti od tlaku predpätia zabráni na jednej strane na základe nepotrebného vysokého tlaku predpätia vyvolanému zhoršeniu účinnosti tohto stroja a zaručí na druhej strane neustále potrebný tlak predpätia pre dilatačnú kvapalinu. Výsledkom toho je, že aj pri meniacich sa okolitých podmienkach sa dosahuje neustále optimálne0007 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia tohto tepelného motora z...

Doskový tepelný výmenník na ostrekovanie prúdu privádzaného vzduchu chladiacou energiou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10232

Dátum: 21.08.2008

Autori: Westerdorf Thomas, Klingenburg Hans

MPK: F28F 13/18

Značky: tepelný, vzduchu, výmenník, prúdu, doskový, ostrekovanie, privádzaného, chladiacou, energiou

Text:

...vzduchu je vytvorený takže je v ňom akumulovateľná vlhkosť z prúdu chladiaceho vzduchu. Prostredníctvom tohto akumulačného média môže byť uložená vlhkosť, ktorá je dodávaná v tých časových úsekoch, kedy ječasovo taktované rozprašovacie zariadenie, ktoré proti prúdualebo pred doskovým tepelným výmenníkom ostrekuje prúd chladiaceho vzduchu vlhkosťou, mimo prevádzky. Týmto dodávaním vlhkosti z akumulačného média na voľný povrch hydrofilnêho...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16927

Dátum: 04.04.2008

Autori: Svensson Magnus, Christensen Rolf, Larsson Hákan, Andreasson Fredrik, Bermhult Rolf

MPK: F28F 3/04, F28F 3/08, F28D 9/00...

Značky: výmenník, tepelný, doskový

Text:

...vnútorných častí a vonkajších častí prispeje k vysokej pevnosti spojenia dosiek tepelného výmenníka a tým k vysokej pevnosti zväzku dosiek.0010 Podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu má každá 2 vnútorných častí ploché rozšírenie na ďalšej primárnej asekundárnej úrovni. Takéto ploché rozšírenie poskytuje vhodnúplochu pre spojenie so zodpovedajúcim plochým rozšírením susednej dosky tepelného výmenníka. Výhodne tiež každá 2 vonkajších častí...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11190

Dátum: 18.09.2007

Autori: Björnsson Peter, Gudmundsson Thord

MPK: F28F 9/007, F28D 9/00

Značky: výmenník, tepelný, doskový

Text:

...v druhých doskových medzipriestoroch 6 môže byť 8 až 12 barov, napriklad približne 10 barov.Doskový zväzok 1 má dve oproti ležiace krátke strany 1 a a 1 b a dve oproti sebe ležiace dlhé strany 1 c a 1 d, pozrite obrázok 3. Doskový zväzok 1 definuje pozdĺžnu os x, ktorá pokračuje stredom pozdlž rámovej dosky 2 rovnobežne alebo v podstate rovnobežne s dvomi dlhými stranami 1 c a 1 d. Doskový zväzok 1 pri pohľade v smere k rámovej doske 2 má...

Magnetokalorický tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7146

Dátum: 09.07.2007

Autori: Dupin Jean-louis, Nikly Georges, Heitzler Jean-claude, Muller Christian

MPK: F25B 21/00

Značky: magnetokalorický, tepelný, generátor

Text:

...teplý okruh a jedno pre studený okruh, a jednak zväčšenie výmennej plochy a tým zvýšenie tepelného výkonu generátora. Nevýhodou je komplikovaná výroba, vysoké náklady a nemodulové0005 Predložený vynález chce odstrániť tieto nevýhody navrhnutim magnetokalorického tepelného generátora, ktorý jekompaktný, viacúčelový, má veľký energetický výkon, maximálnykoeficient prestupu, jeho výroba je jednoduchá pri primeraných nákladoch a jeho Inodulové...

Tepelný zásobník vykurovacej alebo úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8374

Dátum: 09.12.2006

Autori: Lang Rainer, Langer Jens, Marx Uwe, Zollner Thomas, Mathes Burkhard

MPK: F28D 20/02, F24D 11/00, F24D 12/02...

Značky: tepelný, zásobník, užitkovej, vykurovacej

Text:

...cca. 2,1 kJ (kg-K),skupenské teplo topenia sa pohybuje od 180 do 230 kJ/kg. Pretosú parafíny vhodné na akumuláciu tepla. Parafín uchová pri zmene-3 skupenstva toľko tepla ako rovnaké množstvo vody pri teplotnom rozdiele 40 K. Preto sa parafíny prednostné používajú v oblasti ich teplôt topenia, pretože môžu V tejto oblasti uchovávať veľké množstvo tepla. Treba ale vziať do úvahy, že pri zmene skupenstva z pevného (hustota 0,8 až 0,9 kg/l) na...

Spájkovaný tepelný výmenník obsahujúci koncovú dosku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9756

Dátum: 18.08.2006

Autori: Dahlberg Tomas, Andersson Sven

MPK: F28F 9/02, F28F 3/08, F28D 9/00...

Značky: dosku, tepelný, obsahujúci, výmenník, spájkovaný, koncovú

Text:

...výmenníka obsahuje štyri otvory 120, 120, 120, 120. Na susedných doskách sa otvor na jednej doske napája na ďalší otvor na ďalšej doske, takže otvor 120 jednej dosky sa napája na otvor 120 na susedných doskách, a otvor 120 jednej dosky sa napája na otvory 120 na susedných0010 V dôsledku skutočnosti, že otvory 120 a 120 sú umiestnené na zvýšenom povrchu, bude kontakt len medzi každým druhým spojením 120 a 120. Susedné spojenia 120, 120...

Tepelný akumulátor s vysokou hustotou akumulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11201

Dátum: 13.06.2006

Autori: Stach Helmut, Muenn Peter, Fuesting Bernd

MPK: F28D 20/00, F25B 25/02

Značky: akumulácie, akumulátor, hustotou, tepelný, vysokou

Text:

...médium vo vybratom valcovitom alebo štvoroovom usporiadaní rozstupov rúrkovnic a prietokových dosiek,a to aj pre odparovania a kondenzáciu, aby v prednostnom smere pozdĺžne osi tepelného výmennlka spôsobili vedenie s priaznivým prúdenim pri o niečomenej výhodnom rozdelení pracovného prostriedky aj v pozdĺžnom smere. To je zmysluplné najmä vtedy, ak je potrebné prispôsobiť veľký pomer pozdĺžnej a priečnej plochy tepelného výmennika a...

Tepelný článok pre vykurovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19859

Dátum: 15.07.2005

Autori: Söhnchen Frank, Bornscheuer Walter, Bremicker Michael

MPK: F28D 9/00, F24H 1/32

Značky: tepelný, článok, těleso, vykurovacie

Text:

...znakov závislého nároku 7 sa zužuje štrbina V aby to bolo primerané pre ochladenie splodín. To je znázornené na vyobrazení 6.Vynález bude podrobne vysvetlený na základe vyobrazení.obrázok 1 rez tepelným článkom podľa vynálezu, obrázok 2 platňa primárneho tepelného výmenníka v pohľade zhora, obrázok 3 rez primárnym tepelným výmenníkom, obrázok 4 tepelný článok V inom reze, obrázok 5 alternatívny spôsob uskutočnenia tepelného výmennika podľa...

Tepelný regenerátor fototermického piestového motora s impulzným generovaním pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 284635

Dátum: 04.07.2005

Autori: Župa Ján, Župa Peter

MPK: F03G 6/06, F01K 21/02

Značky: regenerátor, piestového, generovaním, tepelný, impulzným, fototermického, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný regenerátor fototermického piestového motora s impulzným generovaním pary je tvorený vysokoteplotným kapilárnym poréznym telesom (1), umiestneným pod opticky priepustným krytom (3), ktorého vstup pracovnej látky do vnútorného priestoru tvorí vstrekovacia dýza (5), umiestnená na bočnom plášti (2) fototermickej hlavy motora, a výstup pracovnej látky z vnútorného priestoru tvorí na plášti valca (6) umiestnený a piestom (8) časovaný...

Prívodné zariadenie pre doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14688

Dátum: 14.06.2005

Autori: Grandum Svein, Horntvedt Bjarne, Nordtvedt Stein Rune, Risberg Tove

MPK: F28F 9/02, F28D 9/00

Značky: tepelný, doskový, výmenník, zariadenie, prívodné

Text:

...Nie sú potrebné dodatočné podporné držiaky, okrem dokonalého Iicovania a dostatočnej odolnosti pre prívodné zariadenie, ktoré sa má pritlačit k doskám tepelného výmenníka. Privodné zariadenie sa výhodne vyrába z odolného materiálu. Pokles tlaku v štruktúre prispieva k pritlačeniu materiálu smerom k doskám 3 tepelného výmenníka a poskytuje lepšie utesnenie na drážke 6 a koncoch, čím sa zabraňuje vniknutiu kvapaliny.0017 Vysoká rýchlosť...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4109

Dátum: 01.04.2005

Autor: Hurt František

MPK: F28D 20/00, F24B 7/00

Značky: tepelný, výmenník

Text:

...prenosu tepla vykazujú naše riešenie tepelného výmenníka podľa UV 13 316, ktorý má však len jeden stredový dymovod tvoriaci vnútomú stenu výmenníka, so zavesenou centrálnou vložkou a ktorá smeruje teplo na vnútornú stenu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje tepelný výmenník, najmä pre krbové kachle na zohrievanie vody alebo vzduchu podlá tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že výmennñ( je tvorený dutým...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3009

Dátum: 29.03.2005

Autori: Muller Christian, Heitzler Jean-claude, Dupin Jean-louis

MPK: F25B 21/00

Značky: generátor, tepelný

Text:

...okruhu. Obidva trvalé magnety sa nepretržite otáčajú tak,aby prechádzali okolo termických sektorov a postupne ich vystavovali magnetickému poľu. Kalórie a/alebo frigórie generovanétermickými sektormi sú vedené do tepelných výmenníkov cezteplovodnú tekutinu V teplom a studenom okruhu. Postupne zapájanie okruhov sa deje prostredníctvom niekoľkých otáčavých tesniacich prvkov, ktoré sú spojené jedným alebo viacerými remeňmi s osou pohonu...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4858

Dátum: 22.03.2005

Autor: Dahlberg Tomas

MPK: F28F 3/08, F28D 9/00

Značky: doskový, výmenník, tepelný

Text:

...hlavnúrovinu dosky tepelného výmenníka, uvedené riziko presakovania bysa mohlo prijať, pretože sa ľahko deteguje. Opis výkresov0008 Vynález bude podrobnejšie objasnený nižšie s odkazom naObr. 1 schematicky znázorňuje zvrchu dosku známeho doskovehotepelného výmennika, Obr. 2 schematicky znázorňuje rez pozdĺž priamky x~x z obr.1 tepelným výmenníkom vybaveným sústavou dosiek typuznázornenom na obr. l, Obr. schematicky znázorňuje rez pozdĺž...

Tepelný reflektor z papierov a hliníkovej fólie zrkadlového lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4014

Dátum: 01.12.2004

Autor: Priecel Miroslav

MPK: F24D 19/02, F28F 3/14, F24C 15/22...

Značky: reflektor, fólie, zrkadlového, tepelný, hliníkovej, papierov, lesku

Text:

...uskutočnenia tepelného reflektora z papierov a hliníkovej fólie zrkadlového lesku s použitím prelamovaného papierového listu 3,priameho papierového listu l, priameho papierového listu 2, papierového pásu 4, papierového pásu 5 a hliníkovej fólie 6.Na obrázku č. 4, bez mierky, axonometricky, je v čiastočnom reze naznačené umiestnenie tepelného reflektora z papierov a hliníkovej fólie zrkadlového lesku l, v priestore medzi stenou miestnosti 2...

Doskový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8469

Dátum: 24.11.2004

Autori: Andre Hans, Dahlberg Tomas, Andersson Sven

MPK: F28D 9/00, F28F 9/22, F28F 3/08...

Značky: tepelný, výmenník, doskový

Text:

...ohraničujúcich vstupné otvory V doskách pre vysoký teplotný prietok, bude prechádzať rovnomerný prúd chladiaceho prostriedku, pričom uvedený prietok chladiaceho média je blízko spájkovaných spojov a doskovéhomateriálu vystaveného maximálnym teplotným spádom vo výmenníku.0007 vynález bude podrobnejšie opisaný s odkazmi na pripojenéObr. 1 schematicky a V pôdoryse znázorňuje dosku tepelného výmennika podľa doterajšieho stavu techniky...

Tepelný štít absorbujúci hluk

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3847

Dátum: 30.10.2004

Autor: Blömeling Heinz

MPK: B60R 13/08

Značky: absorbujúci, tepelný, štít

Text:

...že medzi aspoň dvoma 2 kovových fólii je usporiadané aspoň jedna vrstva z materiálu absorbujúcehohluk, ktorá tvorí spoločne s kovovými vrstvami samonosnývynález poskytuje tepelný štít pre výsokoteplotné oblasti motorového vozidla, ktorý má oproti známym tepelným štítom motorových vozidiel podstatne zlepšenú schopnost absorpcie hluku. Aj bez použitia inak obvyklého nosného plechu má tepelný štít podľa vynálezu vysokú konštrukćnúĎalšie...

Modulový tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3962

Dátum: 05.10.2004

Autor: Babej Ladislav

MPK: F28D 7/06

Značky: tepelný, výmenník, modulový

Text:

...voda vystupuje z modulového tepelného výmenníka v homej časti modulového tepelného výmenníka, ktorá je pripojená k tepelnému zásobníku.Najvýhodnejšie usporiadanie nezávislých výmenníkov tepla je usporiadanie nad sebou, i ked môžu byt umiestnené i vedľa seba, alebo kombinovane.Spoločná komora i samostatné komory jednotlivých nezávislých výmenníkov tepla sú tepelne izolované.Zdrojom energie na ohriatie vody v jednotlivých nezávislých...

Tepelný výmenník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4739

Dátum: 17.08.2004

Autori: Pushpanathan Venkateswaran, Chunangad Krishnan, Master Bashir

MPK: F28D 7/00, F28F 9/22

Značky: výmenník, tepelný

Text:

...znižuje prenos tepla pri priečnom prúdení, pokýmnevhodné rozloženie prúdenia spôsobované významnými zmenami rýchlosti zvyšuje spätné prúdenie a víry v mŕtvych zónach a následne vyššie pomery usadzovania na strane plášťa. Takéto nevhodné rozloženie prúdenia spôsobuje vysoké teploty a koróziu obvodových rúrok, čo spôsobuje ich rýchle poškodenie a, ako následok, zníženú úlohu V procese tepelnej výmeny. Pretože konštrukcia...

Tepelný izolačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3609

Dátum: 29.07.2004

Autori: Keller Horst, Bihy Lothar, Becker Michael

MPK: E04F 19/02, E04B 2/76

Značky: tepelný, izolačný, systém

Text:

...od okrajov izolačných prvkov sa pritom neznázorňujú v praxi bežné vzory upínania tanierových klátikov. Izolačné prvky sa umiestňujú na stene budovy na plocho, s tehlovým vzorom. Tanierové klátiky saumiestňujú V rohoch prírezov spojov, aby sa zvlášť spevnilitieto slabé miesta. Okrenl toho pre bežné umiestnenie väčšinou V strede usporiadaného tanierového klátika má presné polohovanie podradný význam. Takto môžu izolačné prvky podľa EP l...

Špirálový tepelný výmenník s rebrami a kotol vybavený týmto výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6622

Dátum: 19.03.2004

Autor: Kerautret André

MPK: F28D 7/00, F24H 1/22, F28F 1/24...

Značky: špirálový, týmto, vybavený, tepelný, výmenníkom, výmenník, rebrami, kotol

Text:

...teleso 1 (obr. 1) alebo l (obr. 2), V homej časti ktorého je namontovaný horák 2, tu s obráteným plameňom, a v základni ktorého je umiestnená komora 3na rekuperáciu kondenzátov, a ktorý je tu vybavený odtokom 4 pre tieto kondenzáty a odvodom0016 V telese 1, 1 sa nachádza špirálový rúrkový tepelný výmenník 6 (obr. l) alebo 6 ° (obr. 2) s rebrami, ktorý bude ďalej podrobne opísaný.0017 Okolo telesa 1, l je tu vytvorený tekutinový plášť 7,...

Tepelný motor na premenu tepelnej a mechanickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283826

Dátum: 20.01.2004

Autor: Coney Michael Willoughby Essex

MPK: F02G 1/044

Značky: tepelný, mechanickej, tepelnej, energie, přeměnu, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelný motor obsahuje kompresnú komoru (9, 11) s obsahom stláčaného plynu a prvý piest (5) na stláčanie plynu pohybom tohto prvého piestu do kompresnej komory (9, 11), spojený s hnacím ústrojenstvom upraveným na pohon prvého piestu (5) do kompresnej komory (9, 11) na stláčanie plynu. Motor ďalej obsahuje expanznú komoru (17, 19), s druhým piestom (7) na umožnenie rozpínania plynu pohybom druhého piestu (7) von z expanznej komory (17, 19),...

Zvukovo izolujúci tepelný ochranný štít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3696

Dátum: 11.11.2003

Autori: Pirchl Christoph, Berbner Jürgen, Gnädig Christian

MPK: B32B 15/20, B32B 15/01, B32B 15/02...

Značky: zvukovo, ochranný, izolujúci, tepelný, štít

Text:

...ako nosná vrstva použitý hliníkový plech, ktorý je čiastočne perforovaný. Ako ochranný poťah je najmä usporiadanáV DE 89 OO 894 U je opísaný izolačný štít na podlahu motorového vozidla, V ktorom je na doskovom nosnom dieli usporiadaná izolačná vrstva, ktorá je na strane protiľahlej nosnému dielu krytá ochrannou fóliou. Nosný diel tohto izolačného štítu je vytvorený ako dierovaný kovový plech alebo ako kovový mriežkový diel. Izolačná vrstva...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 283365

Dátum: 15.05.2003

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F25B 29/00, F24D 3/04

Značky: tepelný, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný tepelný generátor obsahujúci menič (1) pohybu tekutiny, ktorého jedna čelná časť je spojená s dutým cylindrickým telesom (2) a druhá čelná časť s prepúšťacím potrubím (3), brzdné zariadenie (4) s rebrami (5), umiestnené v dutom cylindrickom telese (2), a tiež brzdné zariadenie (6) s rebrami (5), umiestnené v prepúšťacom potrubí (3) za zónou jeho spojenia s meničom (1) pohybu tekutiny, a injekčné potrubie (7) s výstupným otvorom (8)...

Tepelný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2689

Dátum: 09.10.2000

Autor: Ivanenko Genadij Genadievič

MPK: F25B 29/00, F24D 3/04

Značky: generátor, tepelný

Text:

...vňom brzdné zariadenie a na výstupe z prepúšťacieho potrubia sa zmiešava s tekutinou,vychádzajúcou z dutého cylindrického telesa. Vtekutine, prechádzajúcej cez prepúštacie potrubie a cez v ňom umiestnené brzdné zariadenie, sa tiež rapídne znižuje rýchlosť pohybu a tlak, čo vedie k jej zohriatiu. Toto napomáha zvyšovaniu efektívnosti zohrievania tekutiny.Ztoho vyplýva, že uvedený tepelný generátor je konštrukčne jednoduchšív porovnaní s...

Prúdový a tepelný istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 280388

Dátum: 08.10.1997

Autor: Čáni Peter

MPK: H01H 71/16, H01H 81/02

Značky: istič, prúdový, tepelný

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový a tepelný istič má žeraviacu špirálu (6) uloženú oboma vyžarovacími stranami (23) medzi steny (22) žiaruvzdorných dosiek (4 a 7) a vytvára kompaktnú zostavu vyhrievacieho telesa (10). Toto vyhrievacie teleso je uložené na výstupky (15) do drážky (17) telesa puzdra (12) ističa a tvorí potrebnú hmotu, do ktorej je akumulované teplo, tepelne odizolovanú telesom puzdra (12) ističa od okolia. Takéto usporiadanie umožňuje z vyhrievacieho...

Tepelný žiarič – prijímač panelového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 714

Dátum: 08.02.1995

Autor: Fujas Štefan

MPK: F24D 5/06, F24D 3/16

Značky: panelového, tepelný, přijímač, žiarič

Text:

...sú známe prievan, nerovnomerné rozdelenie teplôt, priestorové nároky, hluk, atď. Doposiaľ totiž nie je známe zariadenie na chladenie miest hostí akoby žiarič chladu. Pre túto funkciu sa obyčajne využívajú steny budov, čo v mnohých prípadoch nepostačuje.Ďalšou oblasťou v ktorej sú využívané rovnaké základné parametre sálavých panelov, t.j. veľmi dobrá emisná schopnosť jednej strany a kvalitná izolácia druhej strany, sú solárne panelové...

Elektrický tepelný žiarič s reflektorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 90

Dátum: 07.07.1993

Autori: Oliveriusová Miroslava, Šafek Miroslav, Mindoš Lubomír, Zeman Vladimír, Šafková Ludmila

MPK: H05B 3/20

Značky: reflektorom, tepelný, elektricky, žiarič

Text:

...vzducnen.reçhniokó řešení bude hliäo oevětleno pomocí. výkresu. nn kterém znásorñuäí obr. 1 a. 2 svislé přičně řesy tepelnými záři 51 a reflektoŕj. obr. 3 u 4 axouozaotrioká pohledy nn tepelné aářiča püpevněně k stojanu.Elektrický tepelný zářič a roflektoriem, podle obr. 1 n 2 aestćvć s krytu l tvaru misy se vzhůru rozbihavými ntěnmni g.,jež má na dnč 3 uloäanu łmpnlnou izolační vrstvu i n kteráleží elektrická výhřevná folia 5 ehráněná...