Patenty so značkou «tepelnoizolačný»

Tepelnoizolačný systém a postup jeho nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288311

Dátum: 18.08.2015

Autori: Bágeľ Ľubomír, Matiašovský Peter

MPK: C04B 28/12, C04B 16/06, C04B 14/18...

Značky: systém, postup, tepelnoizolačný, nanášania

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútorný tepelnoizolačný systém, určený najmä na obnovu a údržbu historických objektov, pozostávajúci z kotviacej vrstvy so zníženou nasiakavosťou a tepelnoizolačnej vápennej perlitovej omietky obsahujúcej vápenný hydrát ako spojivo v množstve od 22,5 do 35,5 % hmotnostných, expandovaný perlit ako ľahčivo v množstve od 17,5 do 28 % hmotnostných a polypropylénové vlákno ako vláknitú výstuž v množstve od 0,22 do 0,34 % hmotnostných, doplnené...

Tepelnoizolačný systém a postup jeho nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6334

Dátum: 03.12.2012

Autori: Matiašovský Peter, Bágeľ Ľubomír

MPK: C04B 14/18, C04B 16/06, C04B 28/12...

Značky: systém, nanášania, postup, tepelnoizolačný

Text:

...a špeciálne vyľahčujúce prísady.Na dobré prichytenie omietky na ľubovoľnom podklade sa požaduje relatívne rýchly nárast pevnosti,hlavne v ťahu za ohybu. Pre omietky na báze cementu (s prevahou cementu) to nie je problém, pretože cement tvrdne v hmote omietky rýchlo a rovnomeme v celej jej hrúbke a zabezpečí sa tak dobrá priľnavosť a neskôr aj prídržnosť omietky k podkladu. Aj V tomto prípade sa však požaduje, aby mal podklad...

Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5737

Dátum: 05.04.2011

Autor: Šoška Ľuboš

MPK: E04D 7/00, C08G 18/00

Značky: tepelnoizolačný, hydroizolačný, systém, strešný

Text:

...a musi zabezpečovať odtok dažďovej vody. Podklad na nanášanie tretej tepelnoizolačnej vrstvy musí byť pevný, suchý, čistý, bez mastnôt, s teplotou povrchu min. 10 °C, tep 10lota vzduchu pri aplikácií musí byť min. 10 °C, max. 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 70 a rýchlosť vetra najviac 6 ms.Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém zabezpečuje pri uvedenej skladbe plnú servisnú pochôdznosť povrchu. Pri požiadavke na zvýšenú...

Samonosný tepelnoizolačný panel pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5729

Dátum: 05.04.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: E04B 1/00, E04C 2/00

Značky: riadením, systémy, panel, samonosný, tepla, přechodu, aktívnym, tepelnoizolačný

Text:

...jedny rúrkové alebo hadicové alebo kanálové usporiadania distribúcie teplonosného kvapalného alebo plynného média sú prvkom nízkoteplotného vykurovania alebo chladenia alebo tepelnej bariéry V systéme aktívnej tepelnej ochrany.Z interiérovej strany panelu je možne medzi okraj ovú štruktúru a tepelno-izolačnú vrstvu samonosného tepelno-izolačného panela pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla zabudovať tepelne vodivú alebo retlexnú...

Tepelnoizolačný panel pre systémy s aktívnym riadením prechodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5725

Dátum: 05.04.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: E04C 2/00, E04B 1/00

Značky: systémy, tepla, panel, riadením, aktívnym, tepelnoizolačný, přechodu

Text:

...chladenie, solámy absorbér.Dalej sú to tepelno-izolačné panely s jednou vrstvou tepelnej izolácie a nosným rámom, kde priestor medzi rámom je vyplnený tepelnou izoláciou. Aktívna tepelná ochrana -tepelná bariéra je umiestnená tesne pod interiérovým a/alebo exteriérovým povrchom tepelno-izolačného panelu a je v kontakte s aspoň jednou tepelne vodivou vrstvou. Tepelno-izolačný panel je možné aplikovať z interiérovej aj exteriérovej...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany, spôsob jeho výroby a spôsob aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286148

Dátum: 25.03.2008

Autori: Bágeľ Ľubomír, Matiašovský Peter

MPK: C04B 16/00, C04B 14/02

Značky: aplikácie, vnútornej, zatepľovanie, vonkajších, výroby, budov, spôsob, tepelnoizolačný, materiál, stavebný, stavebných, strany, konštrukcií

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný materiál vhodný na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z ich vnútornej strany na báze cementu, hydroxidu vápenatého, expandovaného perlitu a celulózového vlákna, spôsob jeho výroby, ako aj výroby obkladových dosiek zrýchlenou karbonatizáciou plynným oxidom uhličitým zvýšenej koncentrácie. Riešenie sa využije pri tepelnej izolácii vonkajších stavebných konštrukcií z ich vnútornej strany steny, najmä pri...

Tepelnoizolačný spojovací profil, predovšetkým na rámy dverí, okien, elementy fasády alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 285124

Dátum: 01.06.2006

Autor: Schulz Harald

MPK: E06B 3/04

Značky: tepelnoizolačný, spojovací, rámy, profil, okien, dveří, podobně, predovšetkým, elementy, fasády

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačný spojovací profil je navrhnutý hlavne na rámy dverí, okien, elementov fasád a podobne. Pozostáva z jedného vonkajšieho a jedného vnútorného kovového profilu (1, 2) a tiež z aspoň jednej izolačnej stojky (3) spájajúcej tieto kovové profily (1, 2) dohromady za vytvorenia tepelnoizolačného mosta. Izolačná stojka (3) zasahuje výhodne rybinovite sa rozširujúcimi koncovými úsekmi usporiadanými v pozdĺžnom smere a tvoriacimi pätku (4)...

Tepelnoizolačný obal na kozmetické výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4244

Dátum: 08.09.2005

Autor: Máčik Peter

MPK: B65D 81/38

Značky: kozmetické, výrobky, tepelnoizolačný

Text:

...o hrúbke steny 5 až 10 mm, o vonkajšom priemere prevyšujúcom priemer kozmetického výrobku o 12 až 22 mm ajeho výšku o 12 až 22 mm a zhotoveného z ľahčených plastov.Tepelnoizolačný obal môže byť opatrený reŕlexnou kovovou vrstvou vnútri ľahčeného plastu alebo na jeho vonkajšom povrchu.Ľahčeným plastom na výrobu tepelnoizolačného obalu na kozmetické výrobky je tvarovaný ľahčený polystyrén,polyetylén alebo polyuretán.Tepelnoizolačný obal na...

Tepelnoizolačný kompozit na báze odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4004

Dátum: 01.12.2004

Autor: Huraj Jozef

MPK: E04C 1/40, C04B 18/00, E04B 1/74...

Značky: kompozit, odpadových, materiálov, báze, tepelnoizolačný

Text:

...pri hrubšom obaľovaní a pre väčšie zaťaženie.Zároveň je treba poznamenať, že všetky stavebné suroviny sa nemusia použiť naraz, ale len podľa účelu použitia.Do 200 l vody sa pridá 5 l vodného roztoku triizopropanolamínu (TIPA 80), 5 1 cementu, 5 l sadry, 5 l jemného prachového piesku, 5 l haseněho vápna a 5 1 sadrokartónovej drte. Takto premiešaná vodná emulzia sa postupne vlieva do bubna, v ktorom je 3 000 l polystyrénovej drte. Dokonale...

Stavebný tepelnoizolačný materiál na zatepľovanie vonkajších stavebných konštrukcií budov z vnútornej strany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3609

Dátum: 11.09.2003

Autori: Matiašovský Peter, Bágeľ Ľubomír

MPK: C04B 28/04, C04B 35/80

Značky: strany, vonkajších, vnútornej, zatepľovanie, materiál, tepelnoizolačný, stavebných, stavebný, konštrukcií, budov

Text:

...1977, s. 458 - 461. Ešte ďalšou nevýhodou je, že ich možno vyrábať výhradne vo forme dosiek, nie formou omietky, čo je dané technológiou autoklávovania.Ďalej sú známe tepelnoízolačné stavebné materiály s vysokou kapilámou aktivitou, na báze vápna. Ak sú vyľahčované perlitom, sú blízke tým perlítovým omietkam .l. Takáč, V. Gedeon, F. Fekete, R. Kopín, J. Radil Expandevaný perlit. Výroba, vlastnosti a použitie. ALFA Bratislava,1988, ktoré...

Tepelnoizolačný výrobok z ľahčeného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3042

Dátum: 06.11.2001

Autor: Džurdženik Jozef

MPK: E04B 1/684, E04B 1/686, E04B 1/78...

Značky: polyetylénu, ľahčeného, tepelnoizolačný, výrobok

Text:

...a pod. Práca s týmito materiálmi je preto náročná na technické vybavenie, na priestory umožňujúce vykonávať túto manipuláciu. Pri manipulácii vzniká odpad vo forme malých kusov, triesok a pilín často z materiálov zdraviu škodlivých.Uvedené nedostatky odstraňuje tepelnoizolačný výrobok z drte z ľahčeného polyetylénu,ktorou je naplnený vankúš v tvare kvádra. Vankúš je z plastových fólií, ktoré sú pospájané pomocou tepelných zvarov do...

Tepelnoizolačný box

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1779

Dátum: 04.03.1998

Autori: Bobik Mikuláš, Grňo Ladislav

MPK: F25D 17/04

Značky: tepelnoizolačný

Text:

...s povrchom budovy 2.Ďalším trskutočnenírn tepelnoizolačného boxu podľa technického riešenia je, žev dutine g je umiestnený radiátor Z, ktorý je spojkou 6 vodivo spojený s kolektororn Q,pričom kolektor á, spojka Q a radiátor Z sú z materiálu s tepelnou vodivosťou vyššou ako je tepelná vodivosť steny dutého telesa l a sú vzájomne tepelne vodivo spojené pričom radiátor tvorí alebo spevňuje dno dutiny g telesa l.Jedným z ďalších uskutočnení...

Tepelnoizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 191

Dátum: 11.08.1993

Autori: Zakuciová Jana, Kráľ Miroslav

MPK: E04C 2/26, E04B 1/78

Značky: tepelnoizolačný, materiál

Text:

...Krycie a reflexné Al fólie zabraňujúprístupu Uf a IČ žiarenia k plastu a tým sa jeho životnosť rádovo predlžuje. Významným znakom je aj použitie plastom obalených bublín, ktoré umožňuje dosiahnuť veľmi výhodný pomer objemu vzduchu k celkovému objemu materiálu, a tým výhodné tepelnoizo lačné vlastnosti pri nízkych výrobných nákladoch.Výhodne je plastová fólia s bublinami jednou stranou plynotesne fixovaná na vnútornú stranu Al fólie, ktorá v...

Tepelnoizolačný stavivový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 259356

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kopín Rudolf

MPK: E04B 1/78, F16L 59/00

Značky: tepelnoizolačný, stavivový, materiál

Text:

...Pre výrobu týchto tvarovaných výrobkov sa môžu využívať aj doterajšie technologické zariadenia na výrobu keramoperlitu, iosfätoperlítu, lahčeného šamotu alebo betónových tvaroviek za prlspösobenia začiatočnej časti týchto výrobných liniek. Spevňovanie výlisku tvarovky alebo ubitého materiálu pri monolitnom aplikovaní prebieha za normálnej teploty vo výrobnom prostredí. V prípade potreby sa spevňovanie materiálu môže urýchlovat...

Tepelnoizolačný materiál pre obklady náliatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226903

Dátum: 15.05.1986

Autori: Horváth František, Adamovič Anton, Pešek Jiří, Hubková Anna

Značky: obklady, tepelnoizolačný, materiál, náliatkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zlievarenstva a rieši problém izolácie náliatkov ocelí, tvárnej liatiny, neželezných kovov a iných. Predmetom vynálezu je použitie žiaru vzdorného materiálu na báze šamotu obsahujúceho 1,1 až 1,35 hmot.% kysličníka železitého, 56 až 59 hmot. % kysličníka kremičitého, 37 až 39,5 hmot. % kysličníka hlinitého, 0,7 až 1,5 hmot. % kysličníka titaničitého a zbytok do 100 hmot. % sú stopové prvky, pričom jeho objemová hmotnosť je 0,43...

Tepelnoizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227454

Dátum: 15.04.1986

Autor: Skala Ján

Značky: tepelnoizolačný, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru materiálov pre tepelnú izoláciu tepelných potrubných vedení, tepelnú a zvukovú izoláciu rovinných ploch, striech stropov, prefabrikátov a pod. Rieši zloženie tepelnoizolačného materiálu na báze perlitu, ktorý pozostáva z dusanej zmesi 100 hmot. dielov zrnitého expandoveného perlitu, obaleného v 40 až 125 hmot. dieloch sušiny organického hydrofóbneho spojiva s tepelnou odolnosťou nad 150 °C ako sú epoxidecht,...