Patenty so značkou «tepelnoizolačná»

Tepelnoizolačná báza solárneho kolektora s autoochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6815

Dátum: 02.07.2014

Autori: Horodníková Jana, Beer Martin, Rybár Radim

MPK: F24J 2/51

Značky: funkciou, solárneho, báza, tepelnoizolačná, autoochrannou, kolektora

Text:

...z absorbéra do okolitého prostredia. Tepelnoizolačná báza solámeho kolektora s autoochrannou funkciou pozostáva z lamelových tepelnoizolačných blokov a lamelových valcov. Lamelové tepelnoizolačné bloky predstavujú telesá v tvare štvorbokého hranola s pozdĺžne axiálne umiestneným priebežným otvorom valcového tvaru. Lamelové bloky môžu byť vyhotovené z lisovanej minerálnej vlny alebo pevnej inertnej penovej tepelnoizolačnej hmoty obsahujúcej...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6612

Dátum: 02.12.2013

Autor: Frei Johannes Martin

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...na žlto, oranžovo alebo žlto/oranžovo a dodatočne obsahuje častice alebo perly iných farieb z polymerizátu styrénu, ktore sú zoradené do vzoru alebo podobným spôsobom.Tepelnoizolačná doska je teda sendvičová doska vytvorená z izolačno-odrazovej dosky a krycej dosky z pigmentovaného EPS s atermickými podíelmi, ktorých hodnota veličiny lambda je výhodne menšia ako 0,030, najmä v rozsahu 0,029 až 0,025, a tým pádom vykazuje zlepšený...

Potrubná tepelnoizolačná priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286527

Dátum: 14.11.2008

Autori: Rybár Radim, Fischer Gabriel, Grega Ladislav

MPK: F24J 2/04, F16L 5/02, F16L 17/00...

Značky: tepelnoizolačná, priechodka, potrubná

Zhrnutie / Anotácia:

Potrubná tepelnoizolačná priechodka je tvorená dutou mosadznou tvarovkou (1) valcovitého tvaru, v ktorej je v strednej časti osadený prstenec (2) väčšieho priemeru, a ktorá je na jednej strane ukončená závitom. Na dutej mosadznej tvarovke (1) sú nasadené prstencové tepelnoizolačné plastové bloky (3, 4) s elastickým dilatačno-kompenzačným tesnením, tvoreným tesniacimi krúžkami (8), ktoré pri zamontovaní potrubnej tepelnoizolačnej priechodky do...

Stavebná tepelnoizolačná monolitická konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4907

Dátum: 06.12.2007

Autori: Predinský Jozef, Strapatý Dušan

MPK: E04B 1/16, E04B 2/84

Značky: tepelnoizolačná, monolitická, stavebná, konštrukcia

Text:

...po celom obvode konštrukcie určitú konštantnú minimálnu hrúbku tepelnej izolácie, a tým elimináciu tepelných mostov, zlepšuje sa požiarna odolnost stavebnej konštrukcie, dosahuje sa lepšia zvuková izolácia a vysoká vzduchotesnost stavby.Vonkajšia a vnútorná strana obvodového plášťa je tvorená debnením z drevovláknitých cementových dosiek,drevoštiepkových alebo štiepkocementových panelov a pod., ktoré sú pripevnené na nosné prvky...

Tepelnoizolačná doska zahŕňajúca izolačné jadro a časť vyvýšeného povrchu, tepelne izolovaná konštrukcia z takýchto dosiek a spôsob konštruovania takjeto konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12930

Dátum: 14.02.2007

Autor: Kubina Libor

MPK: E04B 1/80

Značky: takjeto, zahŕňajúca, dosiek, spôsob, část, jádro, izolačné, vyvýšeného, konštrukcie, povrchu, doska, takýchto, izolovaná, konštrukcia, tepelnoizolačná, konštruovania, tepelně

Text:

...a presného umiestnenia izolačných dosiek na krytie spojov.0009 Podľa jedného z uskutočnení predkladaného vynálezu, hĺbky priehlbín zodpovedajú hrúbke izolačných dosiek na krytie spojov, pričom sa dosiahne plochá alebo rovinná stena konštrukcie pre ďalšie pokrytie napriklad omietkou a podobne. Strana zahŕňajúca vyvýšený povrch a priehlbinu je s výhodou vonkajšia strana dosky, t.j. strana smerovaná preč od nosnej konštrukcie. vyvýšený povrch...

Tepelnoizolačná obkladačka a minerálna zmes na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4499

Dátum: 07.07.2006

Autor: Blaško Stanislav

MPK: C04B 35/14

Značky: obkladačka, minerálna, výrobu, tepelnoizolačná

Text:

...dobrý izolant a je zdravotne nezávadný, poskytne minimálne aj dobrú difúziu vodných par a hygroskopickosť.Výhodné by preto bolo nahradit sypkost a mokrý proces uplatňovania experlitovej hmoty vytvorením Obkladačky z nato vhodnej zmesi najlepšie s hrúbkou 25 - 50 mm a rozmermi 250 x 500 mm, v prípade väčších rozmerov naivýhodnejšie však 500 x 1000 mm vystužene armatúrou vytvrdnutej vo forme.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery...

Tepelnoizolačná nádoba s elektrickým ohrevom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284643

Dátum: 15.07.2005

Autori: Tomita Hideyuki, Kuwabara Hideo, Sano Minoru, Nakagawa Hiroyuki

MPK: A47J 41/00

Značky: elektrickým, ohrevom, nádoba, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačná nádoba s elektrickým ohrevom obsahujúca zásobník (1), ktorý je tvorený skleneným vákuovým dvojstenovým vnútorným a vonkajším zásobníkom (1a, 1b) umiestneným v kryte (3), ktorý obklopuje zásobník (1), veko (4), ktoré uzatvára horný otvor (3a) krytu (3) a ohrievač (2) umiestnený v zásobníku (1), ďalej obsahuje riadiaci substrát (11) na reguláciu výstupu ohrievača (2) a detektor (10) úrovne vodnej hladiny na poskytnutie signálu o...

Tepelnoizolačná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4002

Dátum: 01.12.2004

Autori: Švikruha Ľubomír, Chudobová Zuzana

MPK: E04B 1/76

Značky: vložka, tepelnoizolačná

Text:

...dielov v prospech ovčej vlny je určený pre použitie V textilnom a odevnom priemysle s využitím tepelných vlastností oboch miešaných komponentov.Vypraná ovčia vlna zbavená nečistôt, prachu a ošetrená prípravkom proti moliam sa V príslušnom pomere dá spolu s ľanovou kúdeľou TEX 250-500 do rozvoľňovača, kde sa zväčší ich objem. Následne sa rozvoľnená zmes rozmyká a prenesie do rúnovača, kde vzniká niekoľko Vrstvené rúno na vopred stanovenú...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3444

Dátum: 04.02.2003

Autor: Polomský Vladimír

MPK: E04B 1/62

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...novým druhom tepelnoizolačnej dosky podľa tohto technického riešenia, podľa ktorého sa mäkká nizkoobjemová tepelnoizolačná doska spevňuje vonkajším obalom. Podstata spočíva v tepelnoizolačnej doske pozostávajúcej z jadra z nízkoobjemovćho tepelnoizolačného materiálu, ktorého potrebné mechanické a tepelnoizolačná vlastnosti zlepšuje nerozoberateľne uložený kazetový obal, ktorý má v strede a v rohoch lícnej plochy kotviace zosilnenie. Jadro...

Tepelnoizolačná doska na fasády

Načítavanie...

Číslo patentu: 283102

Dátum: 27.12.2002

Autori: Khevenhüller Georg, Stracke Markus, Stracke Wolfgang, Goess Peter

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska, fasády

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelnoizolačná doska (1) na fasády (6), je vytvorená z rozdrveného odpadu polystyrénovej penovej hmoty, spojeného cementovým pojivom, pričom veľkosť zŕn polystyrénového odpadu je 2 až 15 mm a pričom hustota tepelnoizolačnej dosky (1) je 0,2 až 0,35 kg/l.

Tepelnoizolačná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1931

Dátum: 09.09.1998

Autori: Chudobová Zuzana, Švikruha Ľubomír

MPK: D04H 5/02, E04B 1/74

Značky: tepelnoizolačná, vložka

Text:

...Takto vzniknuté rúno ee epracůva na vpichovačke, kde Vpiohovenim viest. ného vlákna aa zväčšuje vzájomná súdržnosť. Konečnou eperáciou je pripadne prekrytie vzniknutej vložky látkou napriklad eieťoe venou jutevinou pri požiadavke ešte zvýšenia vzájomnej áúdržnotti.Výhodou tepe 1 no.izo 1 ačnej vložky podľa úžitkového vzoru je jeho veriabilnosť použitia či už V etevebniceve alebo textilnom a odevnom priemysle. ľahká manipulácia umožňujúce...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1651

Dátum: 08.10.1997

Autor: Brázdil Libor

MPK: E04B 1/62

Značky: doska, tepelnoizolačná

Text:

...dosiek a zamedzuje vzniku tepelných mostov v špárach medzi doskami.Prehľad obrázkov na výkresePredmetná tepelná izolačná doska je znázornená na dvoch obrázkoch, kde obrázok č.1 ukazuje dosku V pôdoryse a na obrázku č.2 je doska v nákresu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaTepelne izolačné dosky, zhotovené podľa užitkového vzoru majú tvar kvádru l o rozmeroch šírka 300 mm, dlžka 600 mm, hrúbka 80 mm. Doska je opatrená obvodovým...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1354

Dátum: 08.01.1997

Autor: Traub Eugen

MPK: E04D 13/16, E04B 1/80

Značky: doska, tepelnoizolačná

Text:

...nepresnoti pri výrobe a preto ee nemusi rezať s abeolutnou presm noeťou. V alternativnom uekutoüneni vnútorne tElEiü je oatrenexarezmi, ktore je vhodne uskutočniť v tvarepíemena V. Týmto riešením ee vytvorí moänoeť väčšieho vysunutia na väčšej vzdialenosti, preto se následne väčší možnosť vyrovnanie nepreenoeti tolerancie šírky priestoru, napriklad medzi krokvemi eleho V iných eituáciách vedúcich k vzniku tepelných mostov. Uekutoćnením...

Tepelnoizolačná strešná zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1273

Dátum: 06.11.1996

Autor: Macík Ignác

MPK: E04B 1/62, E04B 7/00, E04D 13/16...

Značky: strešná, tepelnoizolačná, zostava

Text:

...prierez vrstvami strešnej zostavy podľa tohoto technického riešenia a obr.2 znázorňuje skladbu tepelne izolačného panelu s jeho okrajovou úpravou po celomNa vybudovanú stavbu sa z drevených hranolov (krokiev) prierezu 200 x 60 mm zhotovi konštrukcia základného krovu l šikmej strechy. Medzi krokvy sa zhotovia klieštiny vytvárajúce základne rámy pre tepelne izolačné panely g. Mimo stavby sa zostavia tepelne izolačné panely g IZODACH s...

Tepelnoizolačná sústava na izoláciu povrchu rúrkového telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280412

Dátum: 06.11.1996

Autori: Jepsen Kjeld, Cridland Ian, Petersen Joergen Skjold, Ettema

MPK: F16L 59/14

Značky: sústava, izoláciu, povrchu, rúrkového, tělesa, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná sústava zahrnuje prstencové tepelnoizolačné teleso (12, 14), ktoré je určené vnútorným valcovým povrchom (17) a vonkajším valcovým povrchom (16) s bariérou proti prieniku pár, aplikovanou na vonkajšom povrchu prstencového tepelnoizolačného telesa ako povlak, a zárez (11, 15), ktorý prechádza po celej dĺžke prstencovým tepelnoizolačným telesom (12, 14) tak, že je otvorený proti vnútornému povrchu prstencového tepelnoizolačného telesa...

Tepelnoizolačná doska na fasádne zateplenie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1237

Dátum: 02.10.1996

Autor: Drahonský Jiří

MPK: E04F 13/16, E04B 1/80

Značky: zateplenie, doska, fasádne, budov, tepelnoizolačná

Text:

...nej doske,zjednodušené nanášanie spojiva a vždy zhodné podmien ky, pri ktorých dochádza k jeho vytvrdnutiu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom je schematícky znázornená na obr. 1 tepelne izolačná doska so spojivom naneseným v podobe rovnobežných pásov a na obr. 2 alternatívne vyhotovenie, kedy spojivo je nanesené v podobe kľu katého pásu.Tepelne izolačná doska podľa obr. 1 pozostáva zo...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Šoltis Lubomír, Šoltis Pavel

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...vlastnosti, pretože voda chemicky nereaguje so základným materiálom plošného útvaru.Pov 1 ak kopíruje tvar pozdĺžnej steny a nezvyšuje neúmerne hmotnost výrobku. Nanášanie povlaku sa aplikuje za studena, takže výroba je energeticky nenáročná. Celoplošné prekrytie povlaku plastovoufóliou zjednodušuje manipuláciu a dopravu finálneho výrobku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlenć pomocou výkresu, na ktorom je...

Tepelnoizolačná omietková zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 242269

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janout Václav

MPK: C04B 24/26, C04B 22/06

Značky: tepelnoizolačná, omietková

Text:

...vody v plastickej zmesi sa zčasti využíva k hydratácii cementu, kde sa gél hydrokremičitanov hlinitých uplatňuje ako retečná zložka. Časť vody vsiakne do podkladu a najväčšia časť sa odpari do ovzdušia. Stratou vody z maltovej zmesi dochádzačoho sa zmes zmraštuje a dochádza k možnosti vzniku trhlin.Predpenený granulovaný polystyrén V takejto malte plni funkciu armovacej zložky,ktorá jednak eliminuje zmraštovacie sily vznikajúce...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240313

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šipkovský Ivan, Bogár Ladislav, Baller Juraj, Longauer Karol

MPK: C01B 30/02

Značky: spôsob, tepelnoizolačná, minerálnovláknitá, výroby, doska

Text:

...náboj.Kladno nabité škrobové častice sa účinnejšie zachytávajú na záporne nabitom povrchu minerálnych vlákien ako neutrálne častice.Ďalšou podstatou vynálezu je spôsob prípravy zmazovtaného škrobu, ktorý sa vyznačuje tým, že modifikovaný zmazový škrob sa pripraví vo vodnom prostredi účinkom hydroxiclu vápenatého pri teplote 65 až 95 °C,pričom hmotnostne zastúpenie škrobu je 1,5 až 4 °/o hmot. a hydroxidu vápenateho 0,1 až 0,3 ...

Minerálnovláknitá tepelnoizolačná doska celulózovým spojivom a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249231

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lapčík Ľubomír, Pach Ladislav, Papánek Demeter, Jablonková Helena

MPK: C04B 24/10, E04B 1/80

Značky: doska, tepelnoizolačná, celulózovým, minerálnovláknitá, spojivom, spôsob, výroby

Text:

...vody, len až 30 sekúnd. Za tento čas s-a v systéme nerozpu.stia. Vzápätí suspenzia sa odvordní a častice derivátov celulózy sa zachytia V mokrej doske. Pri ďalšom postupe mokrej dosky v technologickom procese sa .V nej rozpúšťajü a tak Vytvárajú spojivo materiálu. Ak by sa spojivo vnášalo do systému skoršie, vo veľkom prebytku vody by sa úplne rozpustilo a pri odvodňovauí by sa dostalo do ,pordsltných vôd, čím by .neplnilo svoju...

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 234149

Dátum: 01.10.1986

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektorová, vaňa, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa je vhodná najmä pre doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou a premenou solárneho žiarenia na teplo. Vaňa pozostáva z izolačného telesa, v ktorom je vtokový kanál a vývodný kanál teplonosného média. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie vane, ktorá by umožnila mechanizáciu zaformovania a odformovarnia jej izolačného telesa. To sa dosahuje tým, že izolačné teleso (1) je medzi...