Patenty so značkou «tepelná»

Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirkulačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7526

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Novotný František

MPK: F04D 29/58

Značky: cirkulačné, bariera, jadrovej, tepelná, elektrárne, čerpadlo, okruhu, primárneho, sekundárna, hlavne

Text:

...primárnou tepelnou bariérou prichytenou k hornej strane rozvádzacieho kolesa, oarázok 4 b - rez samotnou sekundárnou tepelnou bariérou z obrázka 4 a, oarázok 4 c - rez detailom B z obrázka 4 b, oorázok Sa - rez sekundárnou tepelnou bariérou podľa piateho výhodného vyhotovenia, oorázok Sb - rez detailom B z obrázka 5 a, oorázok 5 c - pohľad na celú sekundárnu tepelnú bariéru z obrázka Sa v pôdoryse, oorázok 6 a - pohľad na upravenú prítlačnú...

Tepelná izolácia pracej vane a pracieho priestoru práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7087

Dátum: 01.04.2015

Autor: Čekan Jozef

MPK: D06F 37/26, D06F 37/28, D06F 39/14...

Značky: pracieho, izolácia, priestoru, tepelná, pracej, pračky

Text:

...do ich technickej životnosti. Takto vytvorená tepelnoizolačná clona pracieho priestoru práčky sa sekundáme prejaví aj na znížení hlučnosti práčky V priebehu prania, čo v značnej miere prispeje k vyššiemu komfortu bývania.Obdobný, nie však tak dokonalý účinok je možne dosiahnuť vsadením jednoplášťovej pracej vane do predlisku tepelného izolantu, obložením pracej vane tvarovými panelmi tepelného izolantu alebo nanesenímvrstvy tepelného izolantu...

Tepelná kavitačná turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6520

Dátum: 03.09.2013

Autor: Štaubert Adolf

MPK: F03B 11/04

Značky: kavitačná, tepelná, turbina

Text:

...technického riešenia a na obr. 2 je znázomený nárys rotora z obr. 1.Ako je zrejmé z obrázkov l a 2, vonkajší plášť rotora g je vybavený sústavou slepých dutiniek Q, ktorésú V tomto prikladnom uskutočnení valcovité, radiálne a vybavené plytkým kužeľovitým dnom. Možné sú ale aj iné vnútomé tvary slepých dutiniek l 8, napriklad polguľovité a podobne. Vzájomná vzdialenosť okrajov otvorených koncov susedných slepých dutiniek sa v tomto...

Tepelná izolácia potrubia, spôsob izolovania potrubia, najmä diaľkového potrubia v exteriéri

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6405

Dátum: 01.03.2013

Autori: Lukovics Július, Szabó Ernest, Potásch Tomáš, Konczer Jozef

MPK: F16L 58/14, F16L 59/02

Značky: izolovania, izolácia, spôsob, exteriéri, tepelná, najmä, diaľkového, potrubia

Text:

...plastová platňa môže byť vybavená v podstate ľubovoľnou farebnou potlačou. Vďaka tomu bude mať potrubie výsledne vysokú estetickú hodnotu a zlepšia sa aj mechanické vlastnosti celého izolačného obalu. Napriek kovovému vzhľadu pritom nebude vonkajší obal lákať na krádež a následný predaj do druhotných surovín,keďže bude mať plastový, teda nespeňažiteľný základ.Vonkajší povrch tepelnej izolácie môže byť tiež vybavený antigrafity povlakom,...

Tepelná izolácia na položenie na obloženie nad vrstvou trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14700

Dátum: 02.02.2011

Autor: Winteler Hans

MPK: E04D 13/16

Značky: položenie, izolácia, tepelná, trámov, obloženie, vrstvou

Text:

...je vyhotoviteľné relatívne dvojnásobne nákladné. Tepelné izolačná vrstva vykazuje ďalej len jednu vrstvu tepelne0005 Zo spisu EP O 852 275 je známa strešná konštrukcia pre strechu, zakrytú strešnými škridlami. Vedľa dostatočne známych vrstiev, ako vrstvy strešných krokiev, dreveného obloženia,ktoré je položené na strešných krokvách, a zábran proti prestupu vodnej pary, existuje ďalšia vrstva z tepelne izolačnej vrstvy. Tepelne izolačná...

Reflexná tepelná parotesná izolácia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5574

Dátum: 07.10.2010

Autori: Haasová Marie, Menhart Libor

MPK: E04B 1/62

Značky: izolácia, parotesná, tepelná, reflexná

Text:

...napevno spojených šiestich hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolarninátová mreža, obr. 4 schematicky zvislý rez retlexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených siedmych hliníkových fólií, s krytou plastovou fóliou, V ktorej je kotvená pevnostná sklolaminátová mreža, obr. 5 schematicky zvislý rez reflexnej tepelnej izolácie obojstranne napevno spojených piatich hliníkových fólií, s krytou...

Tepelná prenosová tlač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10451

Dátum: 17.06.2008

Autori: Butcher Peter Charles William, Howell Jeffrey Michael

MPK: B41M 5/035, B41F 16/00

Značky: tlač, přenosová, tepelná

Text:

...objemový tok plynu, pretože prierez lopatky(iek) v smere prúdenia plynu je malý. 0007 Bolo zistené, že oscilujúce lopatky pracujú dobre a v porovnaní s inými riešeniamiproblému nerovnomeměho ohrevu majú aj ine prednosti. Napríklad pokusy riadiť tok plynu dopostranných častí zariadenia pomocou silnejšieho dífúzora mali za následok obmedzenie tokuplynu a výskyt studených miest inde v zariadení. Iné riešenia pomocou riaditeľných dýz...

Prídavná tepelná ochrana rúk

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4961

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 13/00, A41D 19/00

Značky: přídavná, ochrana, tepelná

Text:

...pohyblivosť, resp. aby nebola obmedzovaná v pohyblivosti. Set je vyrobený z izolačnej mäkkej peny neprepúšťajúeej chlad zašitej do látky z materiálu neabsorbujúceho vodu. Podstata riešenia spočíva V tom, že táto tepelná ochrana pokrýva najproblematickejšie časti rúk, ktorými sú chrbát ruky a prsty, kde dochádza k najvýraznejším tepelným stratám a pre komfort aj dlaň ruky. Použitím tohto riešenia sa zníži tepelná strata v rukách aj pri...

Prídavná tepelná ochrana trupu tela

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4880

Dátum: 02.11.2007

Autor: Kubička Peter

MPK: A41D 13/00

Značky: trupu, tepelná, ochrana, přídavná

Text:

...pokrýva tepelne najdôležitejšie časti tela, ktorými sú trup a rozkrok, kde dochádza k výrazným tepelným stratám prejavujúcim sa V pocite chladu najskôr na končatinách, neskôr prestupujúcim celý organizmus. Použitím tohto riešenia sa chráni trup tela a rozkrok proti ochladzovaniu aj pri dlhom pobyte v studenom prostredí až o 40 oproti použitiu bežne dostupných prostriedkov. Variant pokrývajúci aj boky a chrbát trupu tela je určená pre...

Viacdielna tepelná izolácia pre zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14293

Dátum: 19.09.2007

Autor: Dorenburg Michael

MPK: F28D 20/00, F24H 1/18

Značky: tepelná, viacdielna, izolácia, zásobník

Text:

...môžu byť usporiadané prípojky pre elektrlcké a hydraulické vedenia, ako aj servisné otvory. Te pelná izolácia môže byť uzavretá obložením veka a čelným obložením.0008 Vynález je teraz bližšie vysvetlený podľa obrázkov. Pritom znázorňujúobr. 1 zásobník s vekom pred montážou, obr. 2 ten istý zásobník s vekom po montáži, obr. 3 zásobník s vekom a prvým bočným dielom, obr. 4 bočný diel. izolovaný dnom, obr. 5 zásobník s vekom a troma bočnými...

Tepelná sterilizácia glukokortikosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17973

Dátum: 17.05.2005

Autori: Miller John, Ashley Adrian, Oliver Martin, Pollard Mathew, Lamb Paul, Mcdonald Donald

MPK: A61K 9/10

Značky: tepelná, glukokortikosteroidov, sterilizácia

Text:

...že ióny chloridu sodného viažu voľnú vodu, čím zabraňujú hydrolytickej degradácii, nie je vhodna pre suspenzie jemných častíc glukokortikosteroidov, určených na inhaláciu, pretože tento spôsob mení nechceným spôsobom veľkost častíc lieku. Okrem toho môže postup viest k tvorbe mostíkov medzi časticami liečiva, čo vedie k vzniku veľkých agregátov, ktoré sa po administrácli nerozbíjajú.0009 U.S. Pat No. 6,464,958 od Bernini et al., opisuje, že...

Elektronická tepelná ochrana pre elektrické bojlery na ohrev vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9310

Dátum: 21.07.2004

Autori: Fioroni Fausto, Latini Lucio Merloni, Moreci Renato, Sampaolesi Roberto Merloni

MPK: G05D 23/19, F24H 9/20

Značky: ochrana, bojlery, elektrické, ohrev, tepelná, elektronická

Text:

...svoj vlastný snímač, svoj vlastný mechanizmus otvárania elektrických kontaktov a napokon aj svoje vlastné elektrické kontakty. Na záver - bezpečnost vyžaduje, aby obatermostaty mali svoju vlastnú elektromechanickú logiku.Čo sa týka elektronických regulačných termostatov, ich použitie bolo doteraz obmedzené na výrobky vyššej triedy vzhľadom na nemožnosť odstránenia nákladov elektromechanickej tepelnej ochrany, ktorá sa okrem iného pomerne ťažko...

Tepelná dýza na zváranie švov na podlahe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 771

Dátum: 11.02.2003

Autor: Martinez Leo

MPK: B29C 65/10

Značky: švov, zváranie, dýza, tepelná, podlahe

Text:

...typicky vytvorenú z dobre vodivého materiálu, ako je med alebozliatina medi, a ktorý zahrnuje držiak zváracej dýzy. Držiak zváracej dýzy vychádza smerom vpred pozdĺž pozdĺžnej osi telesa a má tvar úzkej rúrky. Tento typ adaptéra je odborníkmi častonazývaný tužkový adaptér. Na držiak zváracej dýzy sa nasunie dutá Zváracia dýza.Zváracia dýza obvyklej prenosnej ručnej zváracej pištole zahrnuje dutú valcovú objímku,ktorá sa nasadí na držiak...

Tepelná a zvukovo izolačná výplň do ľahčených stavebných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2873

Dátum: 11.06.2001

Autor: Buchta Bruno

MPK: C08L 25/06, C08L 95/00, C04B 2/06...

Značky: výplň, ľahčených, stavebných, zvukovo, izolačná, hmot, tepelná

Text:

...organických častíc sú proteinove roztoky, získavané špeciálnou technológiou zo zvieracej krvi alebo kolagenu. Pomeme nákladná príprava tejto látky i jej pôvod sú pre bežné použitie nevhodné. Pritom protein je len jednou zn-i-ekoľkých ďalších zložiek potrebných pre tento spôsob obaľovania a komplikovaná príprava- neumožňuje bežné použitie týchto zmáčadiel. Takto vyrábané tepelné izolačné omietky majú síce veľmi dobré izolačné vlastnosti,ale...

Protipožiarna tepelná poistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1579

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: E05B 65/10

Značky: poistka, tepelná, protipožiarna

Text:

...zvýšenia okolitej teploty dochádza tlakom konštrukcie dvemého rámu ku skríženiu západky v púzdrach hornej a dolnej zárubne, čím sa ďalej zvyšuje účinnost a spoľahlivosť uzáveru. Tepelná poistka je statickým prvkom pri ktorom nedochádza k prevádzkovému opotrebovaníu. Občasná kontrola je vykonávaná iba u jej pružiny a to zložením dierovaného veka púzdra poistky. Tepelné poistky podľa tohto technického riešenia je možné s výhodou použit...

Tepelná izolácia presklených celkov stavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 309

Dátum: 08.12.1993

Autor: Kordík Michal

MPK: E06B 1/38, E04B 1/88, F16L 59/06...

Značky: tepelná, presklených, izolácia, stavieb, celkov

Text:

...sa V rozhodujúcej miere používajúokná len s tromi sklami. Tepelno izolačné vlastnosti takéhoto okna sú však V porovnaní s obvodovými múrmi budov niekoľkonásobne horšie a je teda možné konštatovať, že tento dlhodobý problém zníženia energetickej náročnosti vykurovania budov pri súčasnom zachovaní dobrej optickej priehľadnosti nebol doposiaľ uspokojivo vyríešený, pričom vzhľadom na klesajúce exploatovateľné energetické zdroje je spoločenská...

Mnohovrstvová tepelná izolácia najmä pre kryotechniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269599

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jedlička Rudolf, Vrabček Peter, Rusina Viktor

MPK: F16L 59/06

Značky: mnohovrstvová, najmä, tepelná, kryotechniku, izolácia

Text:

...tepelnej izolácie sú tvorené zévitmi spojeného rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie. Mechanické bodové spojenie rovinného pásu e vlnitým pásom pokovenej fólie je tvorené termokompresnými epojmi.Mechanickým spojením rovinného pásu a vlnitého pásu pokovenej fólie sa zvýši priečne tuhost každej vrstvy izolácie a uľahčí sa ukladanie vrstiev. Pri zvislom smere vrstiev je možné také uchytenie izolácie, ktoré nevyžaduje zvýšený tlak...

Gravitační svislá tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269288

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jonák Jiří, Šámal Václav

MPK: F28D 15/02

Značky: gravitační, svislá, trubice, tepelná

Text:

...štěrbiny s statické váhy sloupec kondensátu nad ní dochází dále v odpařovscí zóně k rovnoměmému omývéní vnitřním povrchu vélcovéhoplášte kondensátem, který se rychle odpařtxje. To má pozitivní vliv na tepelný výkon tepelné trubice.Dále bude popeáno příkledné provedení gravitační svislé tepelné trubice podle vyná~ lezu na připojeném výkresu, kde ne obr. I je~svislý řez osou tepelné trubice a na obr. 2 je vodorovný řez tepelnou trubicí...

Tepelná izolace se zvýšeným tepelným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268382

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šrámek Oldřich, Havlín Dušan, Šretter Jiří

MPK: F16L 59/08

Značky: odporem, zvýšeným, tepelným, tepelná, izolace

Text:

...spojené alespoň s jednou světle zbarvenou vrst vou materiálu a nižší objemovou hmotnosti, například napěněnou vápenopískovou hmotou.Mezi tmavě zbarvenou vrstvu materiálu s vyšší objemovou hmotnosti a světle zbarvenou vrstvou materiálu s nižší objemovou hmotnosti je vytvořena reflexní vrstva.uplatnění předmětu vynálezu dovoluje použít pro izolací konstrukčních materiálů s tepleným odporem, který se blíží tepelnému odporu vláknitých...

Kombinovaná tepelná izolace vodou chlazených trubek průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265918

Dátum: 14.11.1989

Autori: Adamec Zdeněk, Šmahlík Josef, Borek Jaroslav

MPK: F27D 3/02

Značky: vodou, chlazených, kombinovaná, izolace, pecí, trubek, průmyslových, tepelná

Text:

...armatury, na níž je ohtočena druhá vrstva vláknitého keramického materiálu, jejíž vnější povrch je obdusán žáruvzdornou plastickou hmotou. K vnějšímu povrchu plechové armatury jsou připevněny trny s kotevnímipodložkami ve dvou délkových odstupech.Kombinovaná tepelná izolace podle vynálezu vyniká vysokým tepelným odporem, snižujícím energetické ztráty odvodem tepla z pecního prostředí do chladící vody. Vzhledem ke kompaktnos ti a vysoké...

Tepelná izolace namáhaného povrchu, zejména panelu ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263682

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bula Lumír, Semenec Stanislav, Hermann Antonín

MPK: F27D 1/18

Značky: namáhaného, tepelná, izolace, povrchu, ocelářské, zejména, panelu

Text:

...tvrdost povrchu bráni zase erozi oetrohrannými čâsticemi proudicími se spllenými plyny a amezuje jejich proniknutí k povrchu základního materialu, čímž se rovněž prodlužuje provozuschopnost celé pece. Tepelná izolace povrchu tvoří rovněž izolant mezi elektrodami a uzemněnými částmi pece, ktorý zabraňuje elektrickým průrazům, způaobujícím obvykle dlouhodobější vyřazení pece z provozu.Panel ocelářská pece opatžený tepelnou izolací jeho...

Tepelná a hluková izolace skříně hromadného dopravního prostředku, zejména železničního vagónu pro osobní dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260826

Dátum: 12.01.1989

Autori: Segeťa Jiří, Hübscher Rudolf, Rozehnal Jaroslav

MPK: B61D 17/00

Značky: prostředků, zejména, dopravu, hromadného, tepelná, vagonů, železničního, hluková, dopravního, skříně, osobní, izolace

Text:

...vou vláknité hmoty, přičemž na plechovou podlahu jsou uloženy desky z tuhé lehčené hmoty, doplněné do výše paždíků dřevěné podlahy vláknitou hmotou.Tepelná a hluková izolace podle vynálezu dobře odpovídá požadavkům na tepelnou a hlukovcu izolaci skříně žalezničního vagőñu. protože podíl akusticky výhodných vláknitých izqlačních materiálů je ve skříni rozvržen v závislosti na rozložení akustického tlaku zevně kolem vagőnové skříně, který...

Tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257187

Dátum: 15.04.1988

Autori: Okrouhlý Ivan, Ministr Zdeněk, Smrček Karel

MPK: F28D 15/02

Značky: tepelná, trubice

Text:

...trubice. Další výhodou je možnost funkce ve všech poloháchvůči horizontále se stejným chladicím účinkem. P ř í k l a d provedení.Tepelně vodivý obal tepelné trubice je tvořen kovovou trubkou o vnějším průměru 40 mm.Ke vnitřní ploše tepelně vodivého obalu je přislinováno 6 vzájemně oddělených pörovitých segmentu, tvořenými profily obdélníkového průřezu 0 rozměru 9 x 7 mm. segmenty jsou vytvořeny slinováním z jemného kovového prášku, symetricky...

Tepelná izolácia nemraziacich častí kryochirurgického nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 236240

Dátum: 01.02.1988

Autori: Molokáč Štefan, Jánoš Štefan, Kováč Ladislav

MPK: A61B 17/36

Značky: izolácia, tepelná, nemraziacich, částí, kryochirurgického, nástroja

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelná izolácia nemraziacích častí kryochirurgického nástroja je určená predovšetkým na izoláciu nemraziacích častí nástroja a pasívnych častí koncovky. Izolácia pozostáva z povrchovej teflónovej vrstvy a jednej prípadne viacerých konzistentných najlepšie kovových prepážok s lešteným povrchom, medzi ktorými sú vzduchové medzery. Hrúbka teflónovej vrstvy je 0,8 až 1,5 mm, hrúbka vzduchových medzier 0,5 až 3 mm. Izolácia najde uplatnenie pri...

Tepelná izolácia s univerzálnym použitím

Načítavanie...

Číslo patentu: 247322

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bonkala Štefan

MPK: E04B 1/74

Značky: použitím, izolácia, tepelná, univerzálnym

Text:

...hmoty na báze lahčených močovinoformaldehydových alebo fenolformaldehyclových živic sú vo vode vysoko nasiakavě a okrem toho majú korozívny účinok na kovové ako aj betónové konštrukcie. Ľahčený polystyrén nie je vhodný pre uživanie pri teplotách vyššie 50 °C a jeho trvanlivosť je ovlivnená organickými výparmi, ako sú ľahké podiely asfaltov alebo ortan sa vyznačuje veľmi dobrými technickými vlastnosťami, avšak je devízová surovina a pre...

Tepelná rozvodná sieť

Načítavanie...

Číslo patentu: 246876

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mikušek František, Rácz František, Tököli Pavol, Schmiedt Peter, Vicena František

MPK: F16L 59/14, F16L 1/02

Značky: sieť, tepelná, rozvodna

Text:

...tlaku.Hĺbková hydrofobizácia ~ to je hydroľobizácia povrchu kapilárnych pórov materiálu do potrebnej hĺbky. V porobetóne vznikajú kapilárne póry, na jednej strane ako výsledok umelej porizácie a na druhej strane, ako výsledok deťormacii a tvorenia mikrotrhlín pri vysušovaní materiálu, pri jehostarnutí a zaťažení vonkajšími silami. Pri umelej porizácií vznikajú gulovitě makropôry s rozmerom 0,5 až 1.0.10 m. Spájajú ich mikropóry s rozmerom...

Vícesložková nemrznoucí kapalina pro tepelná čerpadla a solární systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246633

Dátum: 16.11.1987

Autori: Minaoík, Chládek Milan, Stránský Ivo, Bezemek Vladislav

MPK: C09K 5/00

Značky: nemrznoucí, vícesložková, systémy, kapalina, solární, tepelná, čerpadla

Text:

...typy nemrznoucích kapelin jsou v podstatě vodná roztoky pouze jedná účinná látky, vyjínečnl v konoentrovenám stavu. Tyto látky ovlivñují nejen teplotu tuhnutí, nýbrž mají vliv i na další specifické vlastnosti kapaliny, jako viskozitu,účinnou tepelnou kapacitu, semomaznost, tepelnou vodivost, hořlavost, jedovatoat spod. a proto obvykle plnč nevyhovují náročným požadavku na univerzální použitelnost.l( tomu jeltl pristupuje závałná otázka...

Vlnitý chladič tepelná trubice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: H05K 7/20

Značky: výroby, způsob, vlnitý, chladič, trubice, tepelná

Text:

...přesnějšího styku s trubicí a je také značně levnější. Podle velikosti otvorů V plechu chladiče lze předem stanovit odstup jednotlivých odstupů stykových bodů s trubicí a tím i hustotu a v jednotlivých případech potřebnou účinnost chladiče.Výhodou zpúsobu výroy podle vynálezu spočívá v usnadnění výroby tím, že snižuje počet výrobních operací a postupu.Provedení chladiče je zřejmě z připojeného schematického výkresu.Vlnitý chladič podle...

Plochá kovová tepelná trubice

Načítavanie...

Číslo patentu: 234154

Dátum: 01.04.1987

Autori: Tyburec Milan, Zbořil Vladimír

MPK: H05K 7/20

Značky: trubice, tepelná, kovová, plocha

Zhrnutie / Anotácia:

Plochá tepelná trubice spadá do oberu termomechaniky. Vynález řeší ekonomickou vyrobitelnost teplosměnného prvku s drážkovým kapilárním systémem a umožňuje efektivní homogenizaci a odvod tepla z více tepelně zatížených elektronických prvků. Plochá kovová tepelná trubice podle vynálezu je zhotovena tak, že plochá tenkostěnná tepelná trubice s vnitřním drážkovaným kapilárním systémem a bočními výstupky, vytvořená z páru drážkovaných pásků...

Tepelná ochrana pro detektor gama-záření u zařízení při měření tloušťky stěn trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248297

Dátum: 12.02.1987

Autori: Damm Christian, Baumgarten Jürgen, Wolf Volkmar, Eulenfeldt Heinz, Hammer Wilfried

MPK: G01B 13/02

Značky: trubek, gama-záření, stěn, tloušťky, ochrana, tepelná, detektor, měření, zařízení

Text:

...0 P 0 MEKAY reňnousnyqammeň rpyöoň 3 nerexTopoMcraMMansnyqeH 5 npn STOM Taxxe nocvrnraewcx cnenene no Mnnnuyua paCCTOHHHa Memny oösexwom usnepenna H nerexropom ranma-usnyuenn B pesynbwawç qeronnTeHcnnHocwb pannoaxrnanoro íncroquxa Momer noepmnnawbcs nocwarouuo HečonbmoňgHanec cprnacno Hsoőpçmenmm sůůexrnpnan samra nerexropa raMMa-HSHYHGHH.or TGHHOBOFO usnyueaanocrnraeTcx npe 3 ynbraTe woro, uwo B Mecwe nsnepeHMÉ B Texnonoruqeckou npouecce...

Zařízení k zajištění nízkopotenciálního tepla pro tepelná čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247453

Dátum: 15.01.1987

Autor: Smělý Zdeněk

MPK: F25B 29/00

Značky: tepelná, tepla, zařízení, čerpadla, nízkopotenciálního, zajištění

Text:

...a jiné vlastnosti jakož i rozmístění. Nádoby musí mít dostatečný celkový povrch a tím dostatočný kontakt s tepelným médiem, proudícím kolem nich, aby toto médium odnímající nízkopotenciální teplo V nádobách obsažené mohlo zajištovat plynulou tepelnou výměnu.Objem nádob musí být limitovám tím, že v příliš velké nádobě bude voda při svém mrznutí u jejích stén tvořit tepelně izolační vrstvu ledu, která bude zpomalovat přenos tepla od tuhnoucí...

Miniaturní samočinná tepelná pojistka proudově závislá

Načítavanie...

Číslo patentu: 237524

Dátum: 15.12.1986

Autori: Žbírka Pavel, Hloušek Miroslav, Vepřek Jiří

MPK: H01H 37/54, H02H 5/04

Značky: tepelná, samočinná, proudové, pojistka, závislá, miniaturní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení popisuje bimetalickou membránu, která je jedním koncem za zpětným ohybem pevně spojena se zúženým koncem základní desky a před zpětným ohybem je základní deska opatřena průstřihem. Ke snadnému a jednoduchému seřizování je v rameni základní desky umístěn rozpínací šroub.

Kovová tepelná kapilární trubice a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228855

Dátum: 15.08.1986

Autori: Jindříšek Bohuslav, Zbořil Vladimír, Tyburec Milan, Štulc Petr

MPK: B21C 37/20

Značky: trubice, způsob, kovová, kapilární, její, tepelná, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová tepelná kapilární trubice, vyznačující se tím, že je vyrobena jako tenkostěnná trubice (2 ) s vnitřním drážkováním ( 3 ) rybinového tvaru z plochého páskového kovového materiálu (1) a je opatřena podélným svarem a uvnitř je částečně naplněna chladicím odpařovacím médiem, přičemž na obou koncích je uzavřena například dalším svarem.

Tepelná izolace vnitřní strany obvodového pláště budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231422

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šícha Josef, Šmíd Zdeněk

MPK: E04B 1/76

Značky: obvodového, strany, budov, vnitřní, izolace, pláště, tepelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší přerušení tepelného toku mezi nosným kovovým rámem panelu a vnitřní krycí deskou panelu. Podstatou řešení je nové uspořádání provedení skladby panelu s kovovým rámem z vnitřní strany panelu. Na rám panelu se z vnitří strany nejdříve připevňují tepelně izolační vložky, do kterých se mimo prostor rámu připevňují vnitřní krycí desky panelu. Spáry (prostor mezi levým a pravým rámem panelu) u vnitřní strany se zakryjí izolační a krycí...

Tepelná zkušební stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 216558

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hašek Jaroslav, Votýpka Jiří, Obořil Adolf, Ondra Jan

Značky: stanice, tepelná, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tepelné zkušební stanice ke zkoušení spalovacích pochodů, zejména pro seřizování a provádění úprav u průmyslových hořáků a jiných spalovacích zařízení na plynná a/nebo kapalná paliva. Účelem úpravy tepelné zkušební stanice podle vynálezu je přiblížit zkušební podmínky provozním podmínkám, aby bylo možno výsledky spalovacích zkoušek a provozní praxi navzájem přímo srovnávat. Podle vynálezu je ve spalovacím prostoru zkušební...