Patenty so značkou «tenzometry»

Rám tenzometrického snímače pro uchycení fólie s odporovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251320

Dátum: 11.06.1987

Autor: Olmer Jiří

MPK: G01L 1/20, G01B 7/18

Značky: snímače, uchycení, tenzometry, tenzometrického, fólie, odporovými

Text:

...rámu podle vynálezu je, že se na tyto čepy nepřenáší síle způsobená předpětím főlie, nebot je zschycena tuhosti rámu. Další výhodou je zvýšení citlivosti měření tím, že vzdálenost mezi čepy osazenými na konstrukcí je větší než délka főlie. Vysokou citlivost lze dále dosáhnout použitím polovodičových tenzometrů s velkou deformační citlivosti, nalepených na főlii a zapojených do celého mostu tak, že jsou všechny aktivní. Přímé lepení...

Střihový siloměrný člen s odporovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251175

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fiala Antonín, Macura Pavel

MPK: G01L 1/22

Značky: střihový, člen, siloměrný, tenzometry, odporovými

Text:

...odporových tenzometrů v libovolných místech střižných ploch a v libovolném počtu vytvořených otvorů, které mohou být jak slepé, tak i průchozí, což umožňuje zvýšení přesností měření i při nerovnoměrném rozložení měrných tlaků na stykových plochách siloměrného členu a podložek a tím i možnost použití méně tuhých podložek při menší potřebné stavební výšce pro jeho uložení. Skutečnost, že je možno použít střihových ploch různých tvarů, má za...

Elektrický ovládač s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 223008

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hadač Vladimír, Lieser Miroslav, Valenta Vladimír, Straka Oldřich

Značky: polovodičovými, elektricky, ovladač, tenzometry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uspořádání ovládacího prvku pro vysílací soupravy určené k dálkovému řízení modelů letadel, aut a lodí. Jeho podstata spočívá v tom, že měrný člen ve tvaru ploché pružiny má po obou stranách přitmelené polovodičové tenzometry, které jsou zapojeny do polovičního mostu (obr. 2). Při ohýbání měrného členu jeden tenzometr svůj odpor zvětšuje a druhý zmenšuje, čímž nastává odporové rozvážení mostu ekvivalentní posuvu jezdce...

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrubant Ladislav, Kozák Karel, Kučera Jaromír

Značky: konstrukcí, tenzometry, způsob, měření, součástí, dynamického, polovodičovými, lepenými, statického, namáhání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Měrný člen silového snímače s polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 246958

Dátum: 25.11.1974

Autori: Šafáo Jan, Homuta Libor, Thuma Jioí, Šob Josef, Mainx Oskar

MPK: G01L 1/18, G01L 9/06

Značky: člen, měrný, tenzometry, silového, polovodičovými, snímače

Text:

...vzdálenosti obou stojin od této ody je roven Poissonově konstentä. Na stojinu bližší k ose působení zstě žovací síly jsou polovodičové tenzometry upevněząy kolmo ke sněhu táto osy s na stojinuu. vzdálenější od této osy jsou polovodičové tenzometry upevněny ve smäm rovnoběžném s touto osou.Hlavní výhodou tohoto uspořádání měrného členu je, že zavedení síly do stojin, nn kterých jsou upevněny tenzometry, je staticky určité. Vzhledem k...