Patenty so značkou «teliesok»

Spôsob výroby tvarovaných teliesok a tvarované teliesko

Načítavanie...

Číslo patentu: 287705

Dátum: 17.06.2011

Autori: Beckert Thomas, Schikowsky Hartmut, Assmus Manfred, Petereit Hans-ulrich, Fuchs Wolfgang, Höss Werner

MPK: B29K 33/00, B29C 47/76, B29C 45/00...

Značky: tvarované, teliesok, teliesko, tvarovaných, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarovaných teliesok, pri ktorom sa a) (met)akrylátový kopolymér, tvorený v rozsahu od 85 do 98 % hmotn. radikálovo polymerizovanými C1-C4-alkylestermi kyseliny akrylovej alebo metakrylovej a v rozsahu od 2 do 15 % hmotn. akrylátovými alebo metakrylátovými monomérmi s kvartérnou amóniovou skupinou v alkylovom zvyšku, roztopí a zmieša s 10 až 25 % hmotn. zmäkčovadla a s 10 až 50 % hmotn. antiadhézneho prostriedku a/alebo s 0,1 do 3...

Prací alebo čistiaci prostriedok vo forme tvarovaných teliesok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285108

Dátum: 25.05.2006

Autori: Kruse Hans-friedrich, Jung Dieter, Schambil Fred, Blasey Gerhard

MPK: C11D 3/22, C11D 11/00, C11D 17/00...

Značky: prací, spôsob, použitie, výroby, formě, teliesok, tvarovaných, čistiaci, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Aktívny prací alebo čistiaci prostriedok vo forme tvarovaných teliesok, najmä tabliet, ako sú tablety pracieho prostriedku, tablety prostriedku na umývanie riadu, tablety na odstraňovanie škvŕn alebo tablety na zmäkčovanie vody, obsahuje rozvoľňovadlo, ktoré je v prostriedku v granulovanej, prípadne kogranulovanej forme, pričom granulát rozvoľňovadla obsahuje minimálne 20 % hmotn. rozvoľňovadla a rozdelenie veľkosti častíc zistené sitovou...

Spôsob odstraňovania farebných teliesok z palív na báze uhľovodíka použitím aktivovaného uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10583

Dátum: 30.03.2006

Autori: Winward Michael, Miller James, Joseph Joseph, Zhang Tiejun

MPK: C01B 31/08, C10G 25/00, B01J 20/20...

Značky: báze, odstraňovania, uhlíka, farebných, uhľovodíka, použitím, spôsob, teliesok, aktivovaného, palív

Text:

...3. vyd., zv. 4, strany 562 až 569.0025 US patentová prihláška 2004/0200758 opisuje spôsob odstraňovania tiofénu a tiofénových zlúčenin z tekutého paliva, zahrnujúci kontaktovanie tekutého paliva s adsorbentom. ktorý výhodne adsorbuje tiofén a tiofénové zlúčeniny, ako aj ďalší spôsob, zahrnujúci selektívne odstraňovanie aromatíckých zlúčenin zo zmesi aromatíckých a alifatických zlúčenin. Adsorbent zahrnuje zeolit získaný iónovou výmenou,...

Zariadenie na dopravu tyčiek v zariadení na vkladanie tyčiek do zmrzlinových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12104

Dátum: 21.10.2005

Autori: Morch Ole Christian, Hagemeister Jorgen Juel

MPK: A23G 7/00, A23G 9/26

Značky: dopravu, tyčiek, zariadení, teliesok, zmrzlinových, zariadenie, vkladanie

Text:

...zadných vodiacich výstupkov.0008 Dopravný pás podla vynálezu je zvláštny v tom, že dopravný pás obsahuje väčší počet vreciek, pričom každé vrecko má pozdĺžnu plochu preuloženie časti jednej tyčky, a každé vrecko má ďalej najmenej dva vodiace výstupky, vystupujúce nahor na každej strane uvedenej pozdĺžnej plochy, a pričom výška predných vodiacich výstupkov, V smere dopravného pásu, je menšia než výška zadných vodiacich výstupkov.0009 Tyčky sú...

Spôsob izolácie biologicky aktívneho ľudského G-CSF z inklúznych teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6858

Dátum: 29.08.2005

Autori: Dietrich Arndt, Janowski Bernhard, Schäffner Jörg, Blaschke Ulrich Kurt

MPK: C07K 1/00, C07K 14/435

Značky: biologicky, izolácie, aktívneho, spôsob, inklúznych, ľudského, g-csf, teliesok

Text:

...a agregácíou niekoľkýchmolekúl proteínu je významná, je výťažok z renaturovaného0007 V doterajšom stave techniky sú už opísané rôzne spôsoby, pomocou ktorých je nwžne previesť proteínobsiahnutý V inklúznych telieskach do jeho aktívnej formy.0008 EF-A-0 512,087 opisuje spôsob solubilizácie a renaturizácie denaturovaneho proteínu, ked sa na proteín pôsobí trichlóretylenovým pufrom, ktorý vykazuje koncentráciu aspoň 400 mmol/l...

Náplň WC teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2736

Dátum: 11.12.2000

Autor: Kopecký Ľubomír

MPK: C11D 1/83, C11D 3/20, C11D 3/50...

Značky: teliesok, náplň

Text:

...najskôr V tekutej alebo pastovej podobe a potom sa zhutňujú do pevnej podoby. Vývoj V tejto oblasti techniky výroby a použitia prípravkov aktívnych látok postupne ukázal potrebu vyriešiť kvapalné, pastové alebo gélové formy prípravkov na plnenie WC teliesok opakovane, a ak je to možné bez dotyku rúk s WC telieskami. Základnou podmienkou tohto cieľa je, aby prípravok pri spláchnutí vydal len definovaný zlomok aktívnych látok, pričom tento...

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278706

Dátum: 11.05.1994

Autori: Nečesaný František, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Heller Gerhardt, Lamač Miroslav

MPK: C01B 31/10, C01B 31/12, C01B 31/08...

Značky: tvare, přípravy, uhlie, teliesok, aktívne, pevných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok, najmä extrudátov je vytvorené z uhlíkovej substancie pochádzajúcej zo sadzí, výhodne sadzí vznikajúcich ako vedľajší produkt parciálnej oxidácie uhlíkatých surovín, ktorá má najviac 2,5 % nečistôt, merný povrch 180 až 950 m2/g, celkový objem pórov 0,2 až 3,5 cm3/g, stredný polomer makropórov 10 až 15 nm a pevnosť ostria 1 až 30 N. Aktívne uhlie sa pripraví zo sadzí, ktoré sa zmiesia s vodným roztokom...

Zariadenie na výrobu anorganických teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 265787

Dátum: 14.11.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: B02C 4/02

Značky: výrobu, anorganických, zariadenie, teliesok

Text:

...aj lišta s prívodným kanálem.A zariadenie je výhodné v tom, že vyrobené telieska majú tvar presne definovaný tvarom dierky bubna, že iný tvar sa dosiahne výmenou bubna. súčiastky prichádzajuce do styku s pracovnou látkou, obyčajne abrazivnou, majú jednoduchý tvar. Princíp zariadenia umožňuje vyrábať telieska s rozmerom aj menším ako 1 mm, pri vysokej produkcii.Na výkrese je schematicky naznačený princip zariadenia na výrobu ancrganických...

Galeta vyhrievaná sústavou elektrických odporových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252892

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lišiak Jozef, Ivančák Alojz, Nedělka Gabriel

MPK: D01D 5/16

Značky: sústavou, vyhrievaná, teliesok, odporových, galeta, elektrických

Text:

...sústavou valcových ociporových teliesoik, kde vo vnútri telesa galety, upe-vnenej.na hnac-om hriadeli, sa nachádza kotúč uložený na -puzdre, ktoré je pevne uohytené v d-ržiaku galety. Kotúč je vyhotovený z materiálu o vysokej tepelnej vodivosti a .puzdro z materialu o nízkej tepelnej vodivosti. Kotúč je opatrený rovnomerne rozloženými otvorami, do ktorých sú .nasunuté odtporové telieska, elektricky vodivo- spojené pomocou vodičov -so...

Zariadenie na vynášanie a orientovanie teliesok valivých ložísk zo zásobníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 234066

Dátum: 01.10.1986

Autor: Bayer Artúr

MPK: B65G 47/18

Značky: orientovanie, valivých, teliesok, zariadenie, vynášanie, zásobníka, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabránenie vzájomného otĺkania sa teliesok valivých ložísk pri ich vynášaní zo zásobníka. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením tvoreným sklzom upraveným pod prepadovým otvorom zásobníka teliesok. Na spodnom konci sklzu je v šikmom vedení upravená vynášacia lišta prepojená cez dvojramennú páku s vačkov a opatrená šikmou nosnou plochou. Pozdĺž vynášacej lišty je pod priečnym dopravníkom upravená stena zabraňujúca spadnutiu...

Vzduchový vynášač teliesok kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 222641

Dátum: 15.03.1986

Autor: Dinga Anton

Značky: vynášač, vzduchový, ložísk, teliesok, kuželíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie orientácie a dopravy teliesok kuželíkových ložísk do obrábacieho stroja. Uvedeného účelu sa dosiahne vzduchovým vynášačom, ktorý je tvorený pohyblivou plošinou (1), na ktorej je upevnený rotačný zásobník (2) opatrený žľabom (3), pod ktorým sú šikmo umiestnené orientovacie valce (4), ktoré sú vyústené do privádzacej rúrky (5) upevnenej na doske (6) a opatrenej vzduchovou pretlakovou tryskou (7), prepojenou...

Zariadenie na dopravu valcových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227119

Dátum: 01.01.1985

Autor: Duník Josef

Značky: válcových, teliesok, zariadenie, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dopravu valcových teliesok pozostávajúce z prívodovej rúrky, unášacej kladky, klínového remeňa, klínových remeníc a vývodovej rúrky vyznačené tým, že prívodová rúrka /1/ je vyústená do drážky na obvode unášacej kladky /3/, opásanej klínovým remeňom /7/ vedeným klinovými remenicami /5,6,8/ a na opačnej strane je do unášacej kladky /3/ vyústená vývodová rúrka /4/.

Uloženie horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 214913

Dátum: 30.10.1984

Autor: Bakalík Jozef

Značky: uloženie, ložiskových, horného, opracovanie, stroja, kotúča, guľkových, teliesok

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie rovno merného rozloženia pracovného tlaku pri opracovaní guľkových ložiskových teliesok. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou uloženia horného kotúča stroja na opracovanie guľkových ložiskových teliesok, ktoré pozostáva z dvojdielného púzdra tvoreného hornou častou 4 a dolnou časťou 5. Tieto sú opatrené závitom 8 pre upevnenie v otvore nosiča 6 a vnútornou guľovou plochou 9 pre uloženie guľovej nosnej časti 3...

Vzduchový dopravník teliesok ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214488

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dinga Anton

Značky: vzduchový, teliesok, ložísk, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie dopravy teliesok ložísk medzi technologicky náväznými strojmi na opracovanie čela pri súčasnom zachovaní ich pracovného sledu a smerovej orientácie. Uvedeného účelu sa dosiahne vzduchovým dopravníkom, ktorý má na hornej časti dávkovacej rúrky 10 za odlučovačom, umiestnenú mechanickú narážku pozostávajúcu z výkyvného ramena 11 na čape 12, v ktorom je pevne uchytená pružná hmota 8 zasahujúca cez výrez 1, do...

Zariadenie na vedenie a dávkovanie obežných teliesok valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 214328

Dátum: 01.06.1984

Autori: Škorpík Eduard, Bayer Artúr

Značky: zariadenie, dávkovanie, valivých, ložísk, teliesok, vedenie, obežných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vedenie a dávkovanie obežných teliesok valivých ložísk do miesta kontroly povrchových vád ich plášťov. Účelom vynálezu je zabezpečenie zvýšenia výkonu pri kontrole povrchových vád plášťov teliesok valivých ložísk. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z otočného a v smere svojej priečnej osi posuvného prvého podperného valca 2, ktorého os rotácie je rovnobežná s osou otáčania dávkovacieho kotúča 3 opatreného na...