Patenty so značkou «těles»

Způsob ochrany křemíkových těles vůči působení atmosférických vlivů a slabých agresívních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 270666

Dátum: 12.07.1990

Autori: Cimpl Zdeněk, Veselský Miroslav, Kosek František, Kala Tomáš

MPK: C23C 14/06

Značky: agresivních, působení, těles, způsob, atmosférických, vlivů, látek, vůči, slabých, ochrany, křemíkových

Text:

...vrstva o složení AsXEySpZq, kde As je arsen, S je sira, E je antímon a/nebo vismut, Z je kyslík a/nebo eelen a/nebo telur, × 0,1 až 2, y (2-×), p O až 25, q G až 15, přičemž (pq)J 0 a dále p 5,5 pro q 0.Vynález umožňuje jednoduchou úpravou Zvýšit odolnost křemíkových těles tak, že se jejich optická propustnost nesnižuje působením atmosférických vlivů a slabých agresívních látek.Vynález bude hliže vysvětlen na následujících...

Pouzdro pro držení válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 270644

Dátum: 12.07.1990

Autori: Smitka Josef, Květoň Jan, Nový Bohumír, Pavlovič Jaroslav

MPK: B25J 15/02, B25J 15/00

Značky: těles, pouzdro, držení, válcovitých

Text:

...pohybu k pootočení horní objímky od pohybu pouzdra je tento pohyb dále přenesen na dolní objímku. jejímž poeunutímdojde k vytlačení papírového kelímku z kuželovité dutiny příčkou zcela spolehlivě působením tlaku od příčky na lem kelímku. který je v tomto místě v důsledku tří vrstev nejpevnějším místem na kelímku. tudíž odolný vůči deformacím. Záchyty uepořàdená na horní objímce zaručí dokonalé odvození pohybu k pootočení...

Způsob nanášení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 269616

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smrkovský Evžen, Kraft Jaroslav, Jasinský Zdeněk, Kazda Jiří

MPK: B22F 5/00

Značky: ochranné, dutých, vnitřní, nanášení, povrch, těles, vrstvy, způsob

Text:

...výhody spočívají v jednoduščí s eľektivnějěí výroZpůsob nanéäení ochranné vrstvy na vnitřní povrch dutých těles je objasněn v následujících příkladech a na výkresoch, kde je v pcdélném řezu názor-něho na obr. 1 duté tělsso se vsunutým jádrem opatřeným ochrannou vrstvou, na obr. 2 duté těleso s jádrem cpatŕeným ochrannou vrstvou a fixované pomocí pláětě k podlcžce, obr. 3 znázorňuje způsob usnesení ochranné vrstvy ve formě prášku u dutého...

Zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268741

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyčichl Jaroslav, Chroust Jiří

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: válců, zařízení, těles, vedení, ložiskových, pracovních, válcovacích, stolic

Text:

....Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vedení ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že seatává z nosných desek, upevněných na stojanech válcovacích stolic kolíky a spojovacími šrouby a opatřených jednak bočními klíny a jednak válcovými otvory, ve kterých jsou zasunuty nosné čepy bloku předohybu. Bloky předohybu jsou pak pevně spojeny upevňovacími šrouby se stojany a jsou...

Hvězdice na oddělování rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 268444

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paulát Mojmír, Pernička Jan

MPK: B65G 47/84

Značky: rotačních, těles, hvězdice, oddělování

Text:

...při oddčlovaní valcovítých tčles, na obr. 2 je hřídels hvězdícemí a napojeným rozběhovým a brzdicim zařízením a na obr. 3 je příčný řez volnobełnou spojkou.Nejmeně jedne hvězdice J na oddělovaní rotačních těle je svou střední častí upevněna k vodorovnemu hřídelí 5, otočné uloženemu v ložískàch Z. Hůže mít různý počet roman 2. Každé rameno 3 je ohraníčeno jednak vydutou častí § tvaru oblouku, který í příbližně.odpovída rozmerům rotačního...

Zábrana samobuzených kmitů těles uložených na pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 267840

Dátum: 12.02.1990

Autor: Krejčí Oldřich

MPK: F16F 9/04, F16F 9/44

Značky: zábrana, kmitů, těles, samobuzených, pneumatických, pružinách, uložených

Text:

...tkmcí stroj. Je uloženo na podloží g na jedné straně na dvou pryžových pružiních 1 a na druhé straně na jedne pneumatické pružinč 5. Součástí spojení 2 pneumatické pružiny 5 se zdrojem stlnčeného vzduchu É n s atnosfěrickým okolím je hadice 1 z plastu, potrubí §, jejich prípojky 2 a polohový regulátor gg. Zibrnna ll samobuzených kmitů je vytvořena seäkrcením lg spojení 2.Může mít podobu deformace ll průřezu hadice 1 nebo potrubí §....

Přívod mazacího média do ložiskových těles pracovních válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267446

Dátum: 12.02.1990

Autor: Vyčichal Jaroslav

MPK: B21B 31/07

Značky: stolic, media, pracovních, přívod, válců, těles, mazacího, ložiskových, válcovacích

Text:

...vstupního otvoru gg mazacího méd 1 a~v protilehlé stěně lišty 1 ložiskového tělesa lg pracovních válců gg, která je opatřena náběhovou plochou ll. Náběhovými plochami Lg je též opatřeno kruhové vybrání LZ- V odstupñovaném vybrání gg bloku lg stojanu gg válcovací stolice je naklápivě uloženo duté Uálcovací těleso Z s přírubou Z. což umožňuje tlačná pružina §, opřená jednak o regulační kroužek §, uložený v odstupňovaném vybrání zá a jednak o...

Způsob zjišťování cizích těles v zemědělských sklízečích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266500

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hauschild Arthur, Weiss Burkhard, Herrrmann Erich

MPK: A01D 41/12

Značky: zjišťování, cizích, těles, sklízecích, zemědělských, způsob

Text:

...snaqeunñ ycxopeHnn 3 cnyuae yöopoquoro MaTepHana ôes Hnoponnux Ten. 3 Ta pasnnua B ycxopeun xx HBnneTcH Hanemumm snaxom npoxomneaun Hnoponuoťo Tena H HCHOBBBVETCK B Ka~qecTBe cnruana na~ynpaBneHnn ocwanoaowumu ycwpoňcwsom nna Tpaúcnopwnoro ycrpoücwna HHH mna npenynpennwenbnoro cnrnanhnoro ycwpoůcwnag Kaą 91 wH 3 BecTH 0 B cnyqae oönapymennn MeTannaB aunou cnyqae, cornącno uaoôpewenum uenecooőpaano, qwo perncrpupymrcn numa auaqenua...

Zařízení na uspořádání a podávání plných nebo dutých válcových těles, například kruhů nebo kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262654

Dátum: 14.03.1989

Autori: Magas László, Darin Sándor, Szabó Géza

MPK: B65G 47/26

Značky: uspořádání, zařízení, těles, podávání, plných, například, válcových, dutých, kotoučů, kruhu

Text:

...Na výkresech představujeobr. 1 - schematícké zobrazení boku-rysu části zařízení podle vynálezu aobr. 2 - nárys zařízení podle vynálezu.U zařízení, které je zde předloženo jako příklad, se nacházejí obráběná válcová tělesa v neuspořádaném stavu v zásobníku B,do kterého zasahuje kyvné rameno 1 ve tvaru oblouku, které je pohaněno hnacím ústrojím 9 a pneumatickým válcem lll. Nahorní části kyvného ramena 1 je namontována dopravní deska 2, ktera...

Zařízení pro tlumení pohybu těles, zejména těles válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262364

Dátum: 14.03.1989

Autori: Slezák Ladislav, Truhlík Jiří

MPK: F16F 7/12

Značky: zejména, zařízení, tlumení, válcového, tvaru, těles, pohybu

Text:

...dokonalou funkci s mlnimem poruch. zamezuje možnosti příčení dutlnek ve zúžené epodní časti skluzového žlabu a odskakovéní dutínek, nekontrolovatelně narážejících na ekluzovou etěnu.Schéma zařízení pro tlumení pohybu täles. je uvedene na přiloženém výkrese. zařízení sestávâ ze zásobníku dutlnek ł, dopravního pásu s vynášecími lopatkami 3, nésypky 3, shore otevřeného skluzového žlabu 1 se stranovým otevienín na konci a s płlpojenou...

Způsob povrchové úpravy montur osvětlovacích těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 262304

Dátum: 14.03.1989

Autor: Snášel Antonín

MPK: B05D 1/18

Značky: osvětlovacích, montur, povrchové, způsob, těles, úpravy

Text:

...hodin při teplotě 18 až 22 OC, pak se máčejí V laku, nechají se několik sekund okapat a zavěsí se na hroty otáčecího stroje, kde se otáčejí asi 30 až 40 minut při 10 až 15 ot/min. a teplotě 18 až 22 OC. Přitom se ve spodní části lakovny odvádí výpary ředidla a v horní části se přivádí teplý vzduch tak, že nevzniká průvan ani víření vzduchu.Viskozita namáčecího laku je upravena měřehím podle ČSN 67 3013 tryskou 6 4 mm tak,že výtoková doba z...

Zařízení pro kontrolu vad dutých rotačních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 261906

Dátum: 10.02.1989

Autori: Penn Karel, Lukáš Josef

MPK: B21C 51/00

Značky: zařízení, kontrolu, dutých, těles, rotačních

Text:

...zařízení je umístěn rám 1 nosného vozíku Q výložníku lg s pohonem g,na jehož konci je plošina ll. Nosný vozík § má prízmatická pojezdná kola lg, která pojíždí mezi vodícími lištami lg a výložník lg je kyvně uchycen na čepech li se stavěcím ústrojím lg. Dále je nosný vozík § výložníku lg opatřen konzolou lg, spo jenou tlačnoutyčí ll se závěsným vozíkem lg, který pojíždí po-mocí prizmatických kladek lg po lištách gg nosníku gl uchycenéhona...

Zařízení pro kontrolu válcových těles, zejména dutinek u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261799

Dátum: 10.02.1989

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65H 67/06

Značky: zařízení, dutinek, stroje, bezvřetenového, zejména, válcových, kontrolu, těles, dopřádacího

Text:

...l uspořadaného vertikálně. Na ŕetězu jsou připevněny vynášecílopatky g přizpůaobené k nesení jedná dutinky. K dopravníku je přisazen zásobník dutinek g uzpñsobený tak, že lopatky 3 řetězového dopravníku l do zásobníku dutinek 3 zasahují. V horní části vynášecího dopravníku l je umístěno vystředovací ústrojí 5. Mechanizmus vystředovacího ústrojí 5 je vidět na obr. 3 a je tvořen unašečem § a opěrkou Q, tyto jsou suvně a točně uloženy na ose 1...

Licí soustava pro stroj na odstředivé lití trubkových těles z litiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 261205

Dátum: 12.01.1989

Autor: Pierrel Michel

MPK: B22D 13/10

Značky: těles, odstředivé, trubkových, soustava, licí, stroj, lití, litiny

Text:

...hubička gg licího žlábku gg je uvnitř hrdlového konce ll kokíly 1, která se uvádí do rotace kolem podélné osy kg. V tomto okamžiku se kapalná tavenina vyleje do hrdlového konce ll licí pánví lg a začne téci do kokíly 1. vozík g počne se nyní pohybovat v obráceném smyslu(šípka g), takže licí hubička gg prejde po celé délce kokily 1, až vystoupí z jejího rovného konce.Po dobu celého tohoto zpětného pohybu je možné podle potřeby měnit naklonění...

Samorozpěrací kleště s čelistmi uzavírajícími se pod účinkem hmotnosti jimi uchopovaných a přenášených plochých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 261017

Dátum: 12.01.1989

Autor: Adámek Jaroslav

MPK: B66C 1/38

Značky: uchopovaných, čelistmi, hmotnosti, těles, uzavírajícími, plochých, samorozpěrací, přenášených, účinkem, kleště

Text:

...vlastně součástíčelní plochy lg této horní hlavice lg. Je to nejjednodušší řešení, které danému účelu brzdění výkyvu ramene li a silám na jeho spodní čep lg působícím vyhovuje. Přitlačovací sílu na brzdicí člen vyvozuje matice lg zajištěná protimatkou gg na závitovém dříku čepu §. Přitomje čep § zajíštěn proti otáčení pojistným šroubem gg, zataženým přes jeho hlavíci do závěsného článku É.Jak už bylo uvedeno, spodní čep lg výkyvného ramene lg...

Zařízení k řazení kovových těles tyčového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260849

Dátum: 12.01.1989

Autor: Škuta Karel

MPK: B21B 39/14, B65G 47/74

Značky: řazení, těles, kovových, tyčového, tvaru, zařízení

Text:

...obsluhu, údržbu a opravy zařízení k řazení těles tyčového tvaru. ňPříklad provedení Zařízení k řazení kovových těles tyčového tvaru dle vyná 1 ezuzde k řazení sochorů za 2. pořadím kontisochorové tratčje zobruzen na výkrese, kde nárys je nakreslen v přičněm řezu a půdorys v pohłdu. Na svrchní straně šikmého dvojstrannćho skluzu Ä ve tvaru obracenćho V s vrcholovýmúhlem 1300 je na jeho obou rovinných plochách upevněna vždy jedna vodící tyč g...

Způsob výroby vícevrstvých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259793

Dátum: 15.11.1988

Autori: Snášel Metoděj, Stárek Jiří, Valášek Pavel

MPK: B21C 23/22

Značky: těles, výroby, vícevrstvých, způsob

Text:

...dutého čí plného průřezu tvářenim ze dvoú polotovarů podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že polotovar z vnějšího plátujícího materiálu se děruje polotovąrem z vnitřního plátujícího materiálu dutého. či plného průřezu a naválcovává se na jeho povrch.Výhodou způsobu výroby vícevretvých těles podle vynálezu je, že umožňuje jejích výrobu bez náročných úprav stykovýchploch jednotlivých části vicevrstvého tělesa e operací, kteréjsou...

Zařízení pro elektrický ohřev tvarových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259777

Dátum: 15.11.1988

Autori: Zajíc Jaroslav, Purmenský Jaroslav, Raška Bohumil

MPK: H05B 3/54

Značky: zařízení, ohrev, tvarových, elektricky, těles

Text:

...Podstatou vynálezu je, že ohebné elektrické topné prvky jsou připevą něny k pružné tepelné izolací a plášti pomocí posuvných úvązků se zarážkami a na plášti Jsou upevněny upínaci prvky pro přitlaöení pláště kohřivanému tvarovému tělesu.Zařizenídle vvnálezu umožňuje proti dosavadnímu stavu podstatné rychlejší instalaci 1 demontáž. Pouhým přiloženim zařízení v místě ohřevu a jeho přitlačením pomocí upinacíchprvků dojde vlivem pružnéhot 1 aku...

Nástroj pro matice, zejména topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259759

Dátum: 15.11.1988

Autor: Švejnoha Josef

MPK: B25B 21/02

Značky: zejména, matice, topných, těles, nástroj

Text:

...kde na obr. 1 je znázornêno v nárysu použití nástroje pro demontáž matice á vsuvky topných článků. Na obr. 3 ą 3 je v nárysun.bokorysu detail v částečném řezu při použitínástroje k demontáži matice a na obr. 4 je v nárysu detail v částečném řezu při demontáži vsuvky spojující topné články.Sestava nástroje pro montáž a demontáž matice § krajního topného článku § sestává z poeilovače kroutíciho momentu 3, na jehož vstupním čtyřhranułl je...

Zařízení pro úpravu délky a oboustranné tvarování okraje dutých válcových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259659

Dátum: 17.10.1988

Autor: Verner Ladislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: zařízení, délky, oboustranné, válcových, okraje, úpravu, těles, dutých, tvarování

Text:

...náetŕoje Q, který seA- otáčł v fělese kolábkył na otočném čepu lg. Řeznému nástroji Q lJeoutedy udilehy dva eamoatatné pohyby. Prvñi,l tj. posuv v přiÁ padě úpravy délky dutého předmětu, společně s přieuvem v přlpadě tverovániľořiznutého okrają je reelizován~kývavým pohybem koléb-mky l, který je odyozen od přielušné vačkykekčního členu ll.Druhý pohyb udilený řeznému hástroji Q tzn. posuv v připeděÁ tvaroyáni ořiznufého okraje je...

Zařízení pro vytváření reprodukovatelných zkušebních vrypů do povrchu zkušebních těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259613

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hugo Jiří, Poněšický Jiří

MPK: G01N 3/46

Značky: těles, vrypů, vytváření, reprodukovatelných, zkušebních, povrchu, zařízení

Text:

...souosé upnutí celého zařízení do čelistí 21 trhacího stroje. Pomocí šroubů je k horní ploše základové desky 1 připojenzatěžovací mechanismus s nástrojem 6 na provedení vrypu. Zatěžovací mGChanĺSľľlLlS se skladá ze dvou podpor 9 pevně spojených se základovou deskou 1, kterými prochází osičlça 1 U. Oslčka 1.8 je v podporách 9 pevně fixována. Na osičce 10 je výkyvně uložena dvouramenííá páka 11, která je v odlehčené poloze fíxována aretačííím...

Zařízení pro dělení těles ve tvaru rovnoběžnostěnu z částečně vytvrzeného provzdušněného betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259511

Dátum: 17.10.1988

Autori: Göransson Rolf, Kalvenes Qystein

MPK: B26D 5/20

Značky: tvaru, vytvrzeného, částečně, provzdušněného, dělení, těles, zařízení, betonů, rovnoběžnostěnu

Text:

...v podstatě obklopují rozřezávací rám 44 pro svislý řez, jak bude po 259511drobně popsáno v dalším. Každá rámová konstrukce posuvného vozíku 41 obsahuje vodorovná ramena 45, která směřují k sobě a nesou upínací stojku 46 pro rozřezávací drát 47. Rozřezávací drát 47 mezi upínacími stojkami 46 je vodorovný a svírá se směrem pohybu posuvného vozíku 41 pravý úhel nebo téměř pravý úhel, například úhel 70 až 85 ° Ze srovnání obou vozíků 41 na obr. 1...

Způsob výroby těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259326

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašátko Eduard, Batík Jan, Riess Pavel, Kubeška Petr, Kyselý Jaroslav

MPK: C23F 17/00

Značky: těles, výroby, způsob

Text:

...se okraje. kovový povrch se očistí od separační vrstvy a povrch se podle potřeby přebrousí a vyleštíazpůsob výroby podle vynálezu přináší řadu výhod. Výrobu je možno provádět bez ohledu na rozměry těleea běžně dostupným zařízením. Proto jsou i výrobní náklady nízke. skořepína je dobře opravitelná a proto vhodná pro tváření reaktoplastů, k čemuž přispívá i nižší hmotnost. Takto vyrobené formy snášejí dobře i vytápění za predpokladu, že se...

Zařízení pro uchopení podlouhlých těles, např. komínů a jejich manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 259183

Dátum: 17.10.1988

Autor: Moravec Čestmír

MPK: B66C 1/12

Značky: uchopení, podlouhlých, manipulaci, jejich, napr, komínů, zařízení, těles

Text:

...těchto prostředků. Zvýši se bezpečnost práce, zrychlí n usnadní demontovatelnost ůvazu. Vzhledem k tomu, že úvaz je uchycen u spodní části tělesa, je výrazně omezeno namáhání tělesa v tahu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje uchopení tělesa spřežením neznázorněných zvedscích mechanismů, obr. 2 uchopení nad tělesem a obr. 3 uchopení tělesa ve vodorovné poloze.Jako příklad zařízení pro uchopení...

Opěrná forma s vestavěným jádrem pro vypěňování těles tvaru žlabů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258900

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jurajda Drahomír

MPK: B29C 33/30

Značky: jádrem, tvaru, žlabu, vestavěným, vypěňování, opěrná, těles, forma

Text:

...s vypěněným panelom v situaci, kdy jsou opěrné desky uvo 1 něny.Na obr. 3 je aohematicn ky znázorněno oracoviště-pro vypěňování žlubů 3 jedním čeiem, 2589003 vybavené dvěma otočnými čtyřnásobnýmí formami podle vynálezu.základním stavebním dílem formy na obr. 1 je kompaktní rám vnější kostry 1, který tvoří i horní část rámu kostry rozpěrného vestàvěného jádra. Tyto základní rámy jsou zvenči spojeny podélnými nosníky v kompaktní ce 1 ek.V...