Patenty so značkou «telefónnej»

Spôsob vzdialenej autentizácie klienta telefónnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13770

Dátum: 30.05.2007

Autor: Endrys Bretislav

MPK: H04L 29/06

Značky: siete, autentizácie, klienta, spôsob, vzdialenej, telefónnej

Text:

...prístroja,napr. v SIM karte (Subscriber Identiñcation Modul), Vygenerovať špecifické dáta, ako napr. autentizačný kryptogram, jednorázovo platné heslo (DTA) apod., a tieto pripojiť k ostatným dátam podieľajúcim sa na zriadení žiadaného spojenia. Na vhodnom mieste spracovania požiadavky na spojenie, teda ešte pred zriadením spojenia do volaného informačného systému(VIS), sa uskutoční automatické vyhodnotenie identifikačného kryptogramu...

Spôsob riadenia služieb v mobilnej telefónnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1187

Dátum: 16.12.2003

Autori: Traynard Jean-michel, Edwin Diana Clare

MPK: H04Q 7/38

Značky: sietí, služieb, riadenia, telefónnej, spôsob, mobilnej

Text:

...by mohli byť využité lepšie na získavanie prístupu účastníkov, ktorí si želajú uskutočniť normálny vzostupnýSpis US 5 297 144 opisuje protokol výziev pre rezerváciu, pričom vzdialené stanice môžu rezervovať časť kanála pre dátové správy, potom Vyšlú ich dáta V rezervovaných slotoch ako odpoveď na výzvu z centrálnej stanice. Centrálna stanica pridelí počet dátových slotov V perióde na prenos dát, ktorý zodpovedá počtu rezervačných...

Zariadenie na prispôsobenie dátovej a hlasovej prenosovej lokálnej siete analógovej telefónnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2324

Dátum: 21.02.2003

Autor: Romero Lopez Enrique

MPK: H04M 11/00

Značky: dátovej, zariadenie, prispôsobenie, lokálnej, hlasovej, linke, analógovej, telefónnej, siete, prenosovej

Text:

...linky, ktorá prenáša dáta správy, ktoré majú byť prenášané, pričom riadiace prostriedky tiež prijímajú signály konvenčného0009 Zariadenie podľa tohto vynálezu využíva napájanie elektrickým prúdom z vlastnej analogickej telefónnej linky, takže nevyžaduje vonkajší napájací zdroj,čo znamená, že môže byť pripojené na akékoľvek príslušenstvo, pripojené k rovnakej telefónnej linke.0010 Zariadenie podľa tohto vynálezu umožňuje dobré využívanie...

Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2723

Dátum: 11.12.2000

Autor: Glinský František

MPK: H04M 1/00, H05K 5/00

Značky: univerzálny, modul, ukončovacím, prvkom, telefónnej, zásuvky, ochranou, nadprúdovou

Text:

...vzhľadom na svoju cenu značne ekonomické výhody, pri súčasnom splnení novo požadovaných technických parametrov. Jeho použitím sa ušetrí výmena doposiaľ používanej telefónnej zásuvky za novú, t.j.telefónnu zásuvku kompletnú s ukončovacím prvkom a nadprúdovou ochranou, ktorá je- 2 Podstata technického riešenia -Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jednotlivé prvky univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a...

Zapojenie pre rozpoznávanie signálov z telefónnej linky pomocou mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 269525

Dátum: 11.04.1990

Autor: Gábris Juraj

MPK: H04M 3/42

Značky: pomocou, signálov, zapojenie, linky, rozpoznávanie, telefónnej, mikropočítača

Text:

...rozpoznávania signáiov podla »ynálezu je uvedena na pripojenom zcbrazcní. smer cesty signálu je označený šípkami. komunikačná zbernica Ag je obojsmerné.Telefónna linka łvje pripojená na vstup bloku g impedančného prispôsubenia a gal vanického oddelenia, výstup ktoreho je spojený so vstupom zosilňovače g s automatickou reguláciou úrovne, ktoreho výstup je prepojený na vstup pásmovej priepusti 5. Výstup pásmovej priepusti 5 je prepojený so...

Zapojenie pre dynamické rozdeľovanie prevádzkového zaťaženia v tranzitnej telefónnej ústredni

Načítavanie...

Číslo patentu: 245336

Dátum: 15.12.1988

Autor: Székely Gyözö

MPK: H04Q 3/66

Značky: tranzitnej, zapojenie, telefónnej, ústřední, rozdeľovanie, prevádzkového, zaťaženia, dynamické

Text:

...blok vyberie z príslušných alternatívnych smerov len jednu, najvýhodnejšiu obchádzaciu cestu, ktorá je k dispozícii pre prichádzajúce volania do tohoto smeru. 0 statné alternatívne smery, okrem priameho smeru, sú v danej prevádzkovej situácii pre prichádzajúce volania neprístupné. Pri zmene prevádzkovej situácie v príslušných spojovacích zvázkoch výber najvýhodnejšej obchádzacej cesty sa opakuje a môže dôjsť ku zmene vybraného...

Zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 238818

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konvit Milan, Dado Milan, Strenitzer Belo, Vaculík Martin, Blunár Karol

MPK: H04M 7/06

Značky: zariadenie, telefónnej, siete, prevádzkových, stavov, vyhodnocovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete, ktoré umožňuje programovými prostriedkami riadiť spôsob zberu, spracovania a vysielania dvojstavových údajov privádzaných na jeho vstupy. Podstatou vynálezu je zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo vstupných obvodov (VO 1, VO 2), ktorých výstupy sú pripojené k vyhodnocovaciemu obvodu (VO),...

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 227734

Dátum: 15.05.1986

Autori: Moravčík Emil, Mišura Jaroslav

Značky: impulzov, voľby, hodinových, zapojenie, generátora, impulznej, telefónnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie generátora hodinových impulzov telefónnej impulznej voľby, vyznačujúce sa tým, že na zbernicové vedenie (6) spájajúce vstupnú klávesnicu (10), generátor voľby (2) a pamäťový blok (3) je pripojený riadiaci obvod (7), ktorý je riadiacim vedením (5) pripojený na generátor hodinových impulzov (4), ktorý je napájacím vedením (9) pripojený na napájací zdroj (8), pričom výstup generátora hodinových impulzov (1) je pripojený jednak na...