Patenty so značkou «tekutý»

Tekutý vodný prostriedok s nízkou teplotou tuhnutia obsahujúci fenoláty, vodná suspenzia alebo disperzia s jeho obsahom, jeho použitie a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287821

Dátum: 19.10.2011

Autori: Buri Matthias, Schwarzentruber Patrick

MPK: C07C 39/235, C07C 37/88, A01N 31/08...

Značky: obsahom, tekutý, prostriedok, obsahujúci, přípravy, suspenzia, teplotou, fenoláty, vodný, tuhnutia, spôsob, použitie, nízkou, vodná, disperzia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na tekutý vodný prostriedok obsahujúci fenoláty s teplotou tuhnutia nižšou alebo rovnajúcou sa -10 °C, ktorý obsahuje nasledujúce zložky: a) 50 až 80 % hmotn. jedného alebo viacerých fenolátov b) 0,1 až 10 % hmotn. jedného alebo viacerých inhibítorov kryštalizácie vybraných z alifatických glykolov, alifatických alkoholov a aromatických alkoholov a vodu, prípadne ďalšie zložky, ktoré majú biocídne účinky a/alebo podporujú...

Tekutý potravinový doplnok na dočasné tlmenie účinkov koronavírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5176

Dátum: 07.05.2009

Autor: Baňáková Alena

MPK: A61K 47/12, A23L 2/38, A23L 1/30...

Značky: potravinový, koronavírusov, doplnok, dočasné, účinkov, tekutý, tlmenie

Text:

...technického riešenia je homogénna zmes 1 300 až 1 500 g kryštalíckého uhličitanu sodného (Na 2 CO 3), l 000 až l 400 g kyseliny citrónovej (C 6 HgO 7), 104 až 110 g uhličitanu vápenatéhoTechnické riešenie vychádza zo skutočnosti, že nakoľko sú koronavírusy identifikované i v stolici ľudí,tieto prežívajú v kyslom prostredí. Je možné preto predpokladať, že všetky vírusy z tejto čeľade reagujú na pH prostredie rovnako, čo potvrdzuje...

Tekutý, povrchovo aplikovateľný veterinárny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 286363

Dátum: 21.07.2008

Autor: Colin Manson Harvey

MPK: A01N 43/48, A01N 25/02, A61K 31/4164...

Značky: aplikovateľný, tekutý, povrchovo, prípravok, veterinárny

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý, povrchovo aplikovateľný veterinárny prípravok obsahujúci triklabendazol v stabilnom tekutom roztoku, pričom tento roztok obsahuje najmenej 10 % hmotn./objem triklabendazolu a sústavu rozpúšťadiel obsahujúcu jedno alebo viacero rozpúšťadiel vybraných z benzylalkoholu, zmesi 5-hydroxy-1,3-dioxánu a 4-hydroxymetyl-1,3-dioxolánu, N-metyl-2-pyrolidonu a éterov glykolu. Opísané je tiež použitie uvedeného roztoku pri výrobe tekutého, povrchovo...

Tekutý separačný prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10538

Dátum: 05.03.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: C10M 111/02, B29C 33/60

Značky: použitie, prostriedok, tekutý, separačný

Text:

...Podľa európskeho zoznamu bezpečnostných údajov pre tekuté separačné prostriedky spodielom špeciálneho benzínu, spôsobuje známy separačný prostriedok podráždenie kože, pôsobí škodlivo na vodné zdroje,pretože je jedovatý pre vodné organizmy, poškodzuje zdravie, najmä je škodlivý pre pľúca v prípade vdýchnutia tohto separačného prostriedku alebo spôsobuje0008 Okrem toho má však špeciálny benzín tiež vplyv na rôzne súčasti obrábacích...

Tekutý prostriedok na vyprážanie so spojitou vodnou fázou, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285628

Dátum: 16.04.2007

Autori: Fabian Jürgen Heinz, Sein Arjen, Verheij Jan Adrianus, Williams Andrea

MPK: A23D 7/00, A23D 7/02

Značky: vyprážanie, vodnou, spojitou, prostriedok, fázou, výroby, použitie, tekutý, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý prostriedok vhodný na vyprážanie, ktorý má spojitú vodnú fázu a obsahuje 50 až 80 % hmotnostných tuku, emulgátor s hydrofilnou/lipofilnou pomernou hodnotou najmenej 7, prísadu proti vystrekovaniu a voliteľne aj biopolymér v množstve najviac 0,3 % hmotnostného vztiahnuté na celkovú hmotnosť prostriedku.

Tekutý prípravok s rastovým hormónom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11643

Dátum: 30.03.2005

Autori: Arvinte Tudor, Luet Kleiber Karine

MPK: A61K 38/27, A61K 47/10, A61K 47/02...

Značky: tekutý, prípravok, hormónom, rastovým

Text:

...okrem hGH aj tlmivé činidlo, neiónové povrchovo aktívne činidlo a voliteľne manitol, neutrálnu sol a/alebo konzervačné činidlo.EP-0131864 opisuje vodný roztok proteínov s molekulovou hmotnosťou vyššou ako 8500 daltonov, ktoré boli ochránené od adsorpcie na styčných plochách. proti denaturácii aproti vyzrážaniu proteínu pridaním povrchovo aktívnej látky ako stabilizačného činidla, obsahujúcej lineárny polyoxyalkylénový...

Podstatne homogénny tekutý prostriedok na perkutánne podávanie aktívnych látok a spôsob perkutánneho podávania

Načítavanie...

Číslo patentu: 284135

Dátum: 20.08.2004

Autori: Davey Greg, Tomlinson Rod

MPK: A61K 9/70, A61K 47/32, A61K 47/38...

Značky: spôsob, aktívnych, podávanie, podstatné, perkutánneho, homogénny, prostriedok, perkutánne, podávania, tekutý, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný podstatne homogénny tekutý prostriedok schopný perkutánneho podávania jedného alebo viacerých fyziologicky aktívnych činidiel, ktorý zahŕňa modulačný polymér rýchlosti, prchavé rozpúšťadlo a aspoň jedno fyziologicky aktívne činidlo. Modulačný polymér rýchlosti je určený na možnosť úpravy rýchlosti podávania fyziologicky aktívneho činidla. Je opísané aj použitie homogénneho tekutého prostriedku na profylaktické a terapeutické...

Tekutý kyslý prací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1729

Dátum: 25.11.2003

Autor: Weber Rudolf

MPK: C11D 3/48, C11D 1/835, C11D 3/39...

Značky: prací, prostriedok, kyslý, tekutý

Text:

...triedou neiónových tenzidov použiteľných ako súčasť prostriedkov podľa vynálezu,ktoré sa použijú bud ako samotný neiónový tenzid alebo vkombinàcii sinými neiónovými tenzidmi, sú alkoxylované, výhodne etoxylované alebo etoxylované a propoxylované alkylestery mastných kyselín, výhodne sl až 4 atómami uhlíka valkylovom reťazci, najmä metylestery mastných kyselín, ako sú napriklad opísané V japonskej patentovej prihláške JP 58/217598...

Tekutý emulzní základ typu olej ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260571

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mairych Michal, Novák Vladimír, Vltavský Zdeněk

MPK: A61K 7/48

Značky: tekutý, základ, emulzní, vodě

Text:

...poměru 101.Pod označením fytosterol se rozumí směa rafinovaných rastlinných sterolů, ízolovanâ nejčastěji z jedlého sojového oleje, obsahující převážně sítosterol /56 až 61 š hmot./,dále kampesterol /28 až 32 Q hmot./ a menší množství stigmasterolu /4 až 7 hmot./. Je to nažloutlá voskovitâ látka, která má hydroxylové číslo 110 až 147 a teplotu tání 135 až 141 °C je perorálne netoxická a nedraždí ani pokožku ani očí. Fytosterol tedy tvoří...

Tekutý čistiaci prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280885

Dátum: 09.07.1997

Autori: Soldanski Heinz-dieter, Noglich Jürgen, Kalibe Marlies

MPK: C11D 1/83, C11D 3/37

Značky: tekutý, prostriedok, čistiaci, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý čistiaci prostriedok obsahuje neiónový tenzid, aniónový tenzid a v alkalickom prostredí rozpustný polymérny polykarboxylát, pričom najmenej 25 % hmotn. neiónových tenzidov tvoria alkylpolyglykozidy. Čistiaci prostriedok sa po rozriedení použije na čistenie a ošetrenie dlážok všetkých druhov.

Tekutý doplnok pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1111

Dátum: 06.03.1996

Autori: Kukla Jiří, Bílek Josef, Tyleček Josef

MPK: A61K 31/345, A61K 31/28, A23K 1/175...

Značky: tekutý, doplnok, zvieratá

Text:

...mikroflóry a syntézu vitamínu B 12 zaradením kobaltu, zvýšením aktivity fermentov majúcich bezprostredný vzťah k metabolizmu glukoseminiglykénov a metabolizmuVýhodné u takto pripraveného roztoku je dlhodobáTekutý doplnok pre zvieratá podľa technického riešenia sa aplikuje perorálne a to s kŕmnou dávkou, alebo s jej komponentami preventívne, alebo podľa klinického vyšetrenia vysokobrezivým dojnicíam a jaloviciam a vysokoužitkovým dojnicíam...

Tekutý čistiaci prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 875

Dátum: 11.07.1995

Autori: Ivanič František, Butková Ľudmila

MPK: C11D 1/34, C11D 3/60, C11D 1/04...

Značky: tekutý, prípravok, čistiaci

Text:

...O až 5 Z hmotn.,ako zahustovadlo je použita Hanthanová guma V množstve U až 5 hmotn.,ktora reguluje viskozitu výrobku a prostrieook dlhžie pôsobí na znećistenú plochu,ďa 1 ej kyselina citrónová V množstve D až 202 hmotn.,konzervant 5-brom,5-nitro~ 13 wdio×anu v množstve O až D,5 Z hmotn.,vonna kompozicia v množstve D až 1 hmotn. a zbytok do 1002 hmotn.tvor 1 pitna vodaPrípravok je biologicky odbúrateľný,obsahuje stabilizátor tvrdosti a...

Tekutý škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: U 874

Dátum: 11.07.1995

Autori: Butková Ľudmila, Ivanič František

MPK: D06M 15/11

Značky: tekutý, škrob

Text:

...k äeh 1 eniu,lebo inak by sa prípravok lepilna žehličku.Uvedené prípravky sú na báze syntetických disperziiNedostatky doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje technicke riešenie,ktore je založené na bázi päeniäneho škrobu v množstve D až 10 hmotn.,metylpolysiloxanu V množstve D až 5 hmotnkonzervantna bázi izothiazolinu V množstve D až 1 hmotnvonnej látky V mnozstve 0 az 1 hmotn. a zbytok do 100 hmotntvorI pitna voda.Prípravok sa nanaša...

Tekutý telový prípravok na umývanie so zníženým zaťažovaním životného prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 622

Dátum: 09.11.1994

Autor: Maduda Jaroslav

MPK: A61K 7/50, A61K 7/48

Značky: zaťažovaním, prostredia, zníženým, tělový, životného, prípravok, umývanie, tekutý

Text:

...technického riešenia. Jeho podstata spočíva v tom, že základné zložky, pozostávajú najmä 2 vody,základnej povrchovo aktívnej látky, ktorú tvorí napr. aniohový tenzid alkylpolyglykolétersulfát sodný, a zahusťovadiel. ktoré tvorí napr. chlorid sodný a ďalej obsahuje 0,5 až 5 hmotn. prísady, ktorú tvorí zmes tenzidu laurylsulfonanu sodného,alkylamidu s počtom atómov C v alkyle 12 až 18 a etylénqlykolstearátu , do 0,25 hmotn. esterov...

Tekutý prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 275860

Dátum: 18.03.1992

Autori: Vodák Zdeněk, Vodáková Olga

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, prací, tekutý

Kuchynský zapaľovač na tekutý plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: 278830

Dátum: 15.10.1991

Autor: Capilla Francisco Xavier Lloveras

MPK: F23Q 3/00, F23Q 2/28, F23Q 3/01...

Značky: kuchyňský, zapalovač, tekutý

Zhrnutie / Anotácia:

Kuchynský zapaľovač na tekutý plyn obsahuje na jednej strane plynovú nádržku (2) a na druhej strane horák (52). Nádržka (2) je opatrená výpustným plynovým kanálikom (6), v ktorom je umiestený axiálne posuvný ventil (3) na zatváranie a otváranie prúdu plynu privádzaného z nádržky (2) k horáku (52) umiestenému v rúrkovom puzdre (38), opatrenom vonkajším kovovým krytom (64) spojeným s plášťom (68), obklopujúcim plynovú nádržku (2). Medzi plynovou...

Tekutý enzymatický prací prostředek se zvýšenou biologickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270080

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kaufman Karel, Novák Jan, Procházka Karel, Mikulcová Dagmar

MPK: C11D 3/386

Značky: prací, tekutý, enzymatický, zvýšenou, biologickou, prostředek, aktivitou

Text:

...4 až 35 t hmot. nitrilotrioctové kyseliny vysycené do prvého až tretího stupně mono- až triathanolaminem, přičemž z anionaktívních a neionogenních tenzidů se použijú 5 až 70 K hmot. alkylpolyglykolátersulfatu nebo alkylsulfátu nebo alkylbenzenaulíonanu nebo mýdla nebo jejich dvou až čtyrsložková směs ve forme sodných. draselných nebo mono- až tpiethanolaminových solí nabojejioh smesí a 0.5 až 15 -hmot. oxyethylenovaných mastných alkoholu, z...

Tekutý mycí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269143

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zákravský Josef, Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C11D 7/02

Značky: tekutý, prostředek, mycí

Text:

...tehví jo oproti tuhý oycío prostředků 1 souotnouu hydroxídu sodnłnu kvalítnljlí. Lohve jsou po uuytí tokutýl oycío proatřodkoo na povrchu dokonelo čistú, losktt a bei Iedých povloků. Vo výn knpovł vodl nejsou žàdno Iíkroorpaníouy. Trvonlívost pív v lahvích po unytí lohví tokutýn mycí proetředkoo jo v roząozí 14 e 20 dnů. Provoz oyčky jo pří použití tekutoho nycího prootřodku hladký bez zvyiovłní kluzových odporů, obtíłnbho vyklłplní lahví...

Tekutý odmašťovací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267457

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C11D 3/08, C11D 3/395

Značky: prostředek, tekutý, odmašťovací

Text:

...10 až 90 hmotnostnich dílú vodného roztoku chlornanu sodného obsahujícího 8 až 16 hmotnostnich ektívniho chloru. Prostreoek může dále obsahovat 0,1 až 10 hmotnostních díiú smáčedla a/nebo roz tok 1 až 10 hmotnostních dílú hexametafosfátu sodnéno v-7 až AU hmotnostnich dílech vody.Tekutý odmaštovací prostředek s čistícim a dezinfekčním účinkem lze počítat mezi prostředky ekonomícky a energeticky málo náročné. Výhodou tekutých...

Tekutý prací prostředek pro šetrné praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265734

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kaufman Karel, Procházka Karel

MPK: C11D 1/65

Značky: šetrné, prostředek, prací, tekutý, praní

Text:

...alkylpolyglykolétersulfátu sodného, alkylamidoaminoxidu a ethanolaminových solí kyseliny nitrilotrioctové, přičemž směs je složena z 15 až 50 hmot. alkylpolyglykolétersulfátu sodného, 0,5 až 5 3 hmot. alkylamidoaminoxidu a 10 až B 0 3 hmot. mono až triethanolaminové soli kyseliny nitrilotrioctové vysycené do 1 až 3 stupně.Hlavní výhody tekutého pracího prostředku pro šetrné praní spočívají V tom, že samotná kombinace látek zajiščující...

Tekutý směsný glyoxalmočovinoformaldehydový prostředek pro síťování plošných textilií a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262265

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kuchyňka Jiří, Bělinová Jitka

MPK: D06M 13/34

Značky: způsob, síťování, plošných, výroby, směsný, tekutý, glyoxalmočovinoformaldehydový, prostředek, textilií

Text:

...prostředku podle AO 262 265 lze také použít glyoxal, ve formě 80 práškového polymeru. Avšak výhodnější je výroba ze 40 vodného roztoku glyoxalu.Prostŕedek tvoří přechod mezi samosítitelnými a reaktivními pryskyřícemi a lze ho použít s dobrým výsledkom při úpravě textilií obsahujících vlákna z nativní i regenerované celulôzy. Obsah volného formaldehydu v prostředku je nižší než 2 hmotnostní díly, podle metody de Jong - de Jonge.Postup...

Víko nádob na tekutý kov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261273

Dátum: 12.01.1989

Autor: Maryniok Řehoř

MPK: B22D 41/00

Značky: tekutý, nádob, víko

Text:

...na tekutý kov pod 1 e.vynálezu vykazuje menší časové nároky na výrobu vzhledem k jednoduchosti rovinných dílů víka, je méně náročné na strojní zařízení i kvalifikací pracovníků při jeho výrobě, což v souhrnu značí výrazné snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce. Při místním opotřebení či poškození víka je možno příslušný rovínný díl víka, díky jeho rovinnému tvaru, jednoduše a rychle vyměnit za jiný.Příklad provedení víka nádob...

Emulzní tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256382

Dátum: 15.04.1988

Autor: Prill Erhard John

MPK: A01N 25/02

Značky: herbicidní, prostředek, emulzní, tekutý

Text:

...Sellers Chemical, Division of Desoto Chemical Corporation, Inc., 1 320 Sams Avenue, P. 0. BoxZ jiných emulgátoru se uvádějí Stepan 884-68 A, což je vhodná směs aniontových a neiontových emulgátorů společnosti Stepan Chemical Company, Edens and Winnetka Roads, Northfield,Illinois, 60 093 SpontoR AK 3048 T, což je směs aniontových a neiontových v oleji rozpustných sulfonátů s polyoxyetylenthery společnosti Witco Chemical Corporation, Organic...

Emulzní tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255861

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mitchell Robert, Henriet Michel, Prill Erhard

MPK: A01N 25/02

Značky: prostředek, tekutý, herbicidní, emulzní

Text:

...obchodního označení Flo Mo vyrábí společnost Sellers Chemical, Division of Desoto Chemical Corporation, Inc., l 320 Sams Avenue, P. 0. Box 23 523, Hrahan, Louisiana, 70 318.Flo Mo LBP-N Flo MD LEH Flo MD LHF složka hmotnostní složka hmotnostní SLožka hmotnostní Flo Mo XHA 24,80 Flo Mo 50 H 40,60 Flo Mo SOH 51,00 Flo Mo 14 D 58,90 Flo Mo XHA 14,73 Flo Mo 14 D 12,15 Flo Mo 54 C 9,30 Flo Mo 54 C 34,99 Flo Mo 54 C , 4,65 T-400/ANZK 7,00...

Tekutý nebo pastovitý detergent se stabilizovanými enzymy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247032

Dátum: 15.01.1988

Autori: Terešeenko Lev Alexaddovie, Kovalenko Vitalij Ivanovie, Nikolajev Nikolaj Ivanovie, Lipatov Nikolaj Kcnstantinovie, Titov Michail Jakovlevie, Jakovlev Arian Michajlovie

MPK: C11D 3/386

Značky: detergent, stabilizovanými, pastovitý, enzymy, tekutý

Text:

...barviv, parfémů a rozpouštědel, vyznačený tím, že obsahuje 0,01 až 10 0/0 hmotnostních enzymu stabilizovaného vazbou na polysacharidy aiktivované jodistanovým oxidačním štěpením vicinálnich diolů polysacharidových jednotek, přičemž jako enzymu lze s výhodou použít proteinázu, amylazu nebo livpázu, případně jejich směsi.Tekutý nebo pastovitý biodetergent využívá glykoproteiny rvytvořenê vazbou aplikovaných enzymů na polysacharidy aktivované...

Tekutý herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253726

Dátum: 17.12.1987

Autori: Langauer Theodor, Eberle Dieter

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicidní, tekutý, prostředek

Text:

...nebo di(fenolpolyglykolether)esterufosforečné kyseliny nebo jeho soli vzorce II, 0,1 až 2 hmotnostnĺ alespoň jednoho polyglykoletheru vzorce III, až 3 hmotnostnĺ pomocného dispergátoru, až 10 Z hmotnostnĺch prostředku proti mrazu aZ močovin vzorce I jsou výhodné takové, ve kterých R 1 znamená 3-chlor-4-methylfenylovou skupinu, 3-trifluromethylfenyl-4-isopropylfenylovou skupinu, 3,4-dichlorfenylovou...

Tekutý prací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruba Václav, Valenta Vladimír, Cimbůrek Alois, Kueera Stanislav

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, tekutý, prací

Text:

...tekutého pracího prostředku podle vynálezu je jeho minimální citlivost vůči tvrdé vodě, výborná biologická odbouravatelnost a velmi dobrá snášenllvost s pokožkou.10 hmot. dílü 30 roztoku dvojsodné sole C 10 až C 15 alkylmonoesteru kyseliny sulfojantarové, S hmot. dílů 42 roztoku sodné soli reakčního produktu oleylchlorídu s aminokarboxylovými kyselinami, získanými hydrolýzou bílkovin, 5 hmot. dílů 50 roztoku...

Tekutý prostředek se samolešticím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245888

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jílek Jioí, Pomykáeek Josef

MPK: C09G 1/04

Značky: prostředek, samolešticím, účinkem, tekutý

Text:

...dílů neionlogenního emulgátoru, 13 a.ž 15 hmotnostnich dílů 250/0.amoniaku, 20 až 30 hmotnostních dílů isopropylalkoholu a. 767,1 až 668,5 hmotnost ního dílu deionizované vody.Mezi výhody, dakládající technický účinek .tekutého prostředku se samaolešticím účtnkem podle vynálezu, patří především» jeho vyšší .adheze k povrchu usní, měřená ručním otěrem, prokazatelně vyšší lesk a zvýšená odolnost proti vodě, takže jeho leskortvorná...

Vodorozpustný tekutý minerální doplněk – liz pro zvířata

Načítavanie...

Číslo patentu: 241877

Dátum: 01.12.1987

Autor: Petzold Miroslav

MPK: A23K 1/16

Značky: doplněk, minerální, zvířata, vodorozpustný, tekutý

Text:

...pridá 8,00 až 12,00 hnotnostních cukrovarekě mn 1 asy,dop 1 ní ee do 1009 00 S hnotnoetních pitnou nebo destilovanou vodou,zhnIogeni|uje se a zfiltruje. .3 Způsobam výroby vodorozpustnóho tekutého ninerálnihodoplšku- lizu pro zvířata 3 obaahen nakroprvků a nikroprvků- váoníku, Iosforu,hořčíku,železa,nědi,nanganu,drac 1 íku,oodíku,zínku a kobaltu podle vynálezu je dosažen vodorozpuatný tekutý minerální doplněk,který zabezpečuje...

Tekutý fluorescenční indikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242047

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petru Jaroslav, Majling Ján

MPK: G01M 3/20

Značky: tekutý, fluorescenční, indikátor

Text:

...tj. záměna pořadí rozpouštěných či ve směsi dispergovaných komponent je rovněž možný.jako dispergátorů či smáčedel je možné použít kondenzačních produktů mastných kyselín s aminokyselinamí, alkylpolyglykoletherů, dialkylsulfojantaranů, kondenzač 4ních produktů naftalensulfokyselin s formaldehydem nebo kondenzačních produktů mastných kyselín s ethylenoxidem.Do fluoresceinového roztoku či disperze lze dále přidat optické zjasňující...

Tekutý směsný anionaktivní tenzid, určený do mycích a čisticích past

Načítavanie...

Číslo patentu: 240376

Dátum: 15.08.1987

Autori: Štipán Vladimír, Trpka Karel, Jakl Vilém, Lejsek Hugo, Holubec Stanislav, Hlavatý Jaroslav

MPK: C11D 1/37

Značky: určený, tenzid, mycích, anionaktivní, směsný, tekutý, čisticích

Text:

...sulfátu a, alkylarylsulfonanů. Příznlvé dermatologické, účinky se zvyšuji použitím vyššího podilu etanolaminovýchsolí. Další výhodou směsného tenzidu podle vynálezu je tekutá konzístence za normálních teplot 1 bez přídavku rozpouštěclel, což má za výhodu odstranění nebezpečí při zpracování hořlavin etanol, iz-opropylalkohol, monopropyleiíglykol u výrobce, během transportu, i u zpracovatele. Tekutost za normálních teplot je zachována při...

Univerzální tekutý čisticí prostředek pro použití v domácnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 233949

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ječný Jiří, Langer Oskar, Šen Josef

MPK: C11D 1/86

Značky: prostředek, univerzální, čisticí, použití, tekutý, domácnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Čisticí prostředek určený především na mytí hladkých podlahových krytin, oken, smaltovaných a lakovaných povrchů, dlaždiček a jiných keramických předmětů. Prostředek složený z denzidů, hydrofosforečnanu nebo porofosforečnanu sodného nebo draselného, n-butanolu, mono-, di- nebo trietylenglykolu, močoviny, sodné soli fluoresceinu a parfemu. K ulehčení úklidové práce v domácnosti i jinde.

Pevný, pastovitý a tekutý mycí a čisticí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248800

Dátum: 12.02.1987

Autori: Klecan Václav, Zapletal Vladimír, Vojtěch Aleš, Hojgrová Jarmila, Šmidrkalová Eva, Šmidrkal Jan, Vrána Jan, Kořínek Jaroslav

MPK: C11D 3/382

Značky: prostředek, mycí, čisticí, pastovitý, pevný, tekutý

Text:

...plnicími, aktivačními, vonnými a jinými složkami vyznačující se tím, že obsahují 0,05 až 10 hmotnosti získaného z listů čajovníku extrakcí vodou nebo nízkým aliíatickým alkoholem s výhodou ethanolem. Dermatologicky účinnou složkou těchto extraktů je kofein, theamin, různé flavonoidy (quercetin), katechiny (d,1-katechin) a další sloučeníny.Čaj se extrahuje vodou nebo ethanolem minimálně 24 hodin. Takto získaný extrakt, který obsahuje 1,5...