Patenty so značkou «tekutinový»

Tekutinový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18386

Dátum: 11.09.2009

Autori: Harvey P C J, Scott J C, Doyle T P, Sanderson M L

MPK: G01F 1/72, G01F 1/32

Značky: tekutinový, prietokomer

Text:

...sa mení v závislosti od prietoku cez merač, kde uvedený prostriedok obsahuje difuzér rozdeľovac a dva spätné kanály hrdlo umiestnené po smeru toku z difuzéra a predĺžené teleso, umiestnené smerom nadol od rozdeľovaća, ktoré je umiestnené na redukciu spätného toku okolo spodného konca rozdeľovaća.0032 Výhodne sa uvedene predĺžené teleso tiahne od rozdeľovaća do hrdla vstupu/výstupu merača.0033 Výhodneje uvedené predĺžené teleso v rozsahu...

Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 284844

Dátum: 28.11.2005

Autori: Ifft Stephen, Pinkerton Robert

MPK: G01F 1/40

Značky: zariadenie, prietokové, prietokomer, tekutinový, tekutinové

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutinové prietokové zariadenie, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie (12), zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek (20), majúce obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22) na vedenie tekutiny v danom smere. Potrubný úsek (20) má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom...

Odvaľovací tekutinový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 282446

Dátum: 31.12.2001

Autori: Hostin Stanislav, Sedláček Miroslav

MPK: F03B 5/00

Značky: tekutinový, stroj, odvalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pozostáva zo zásobníka (1) tekutiny, ktorý je vybavený prítokom (2) a najmenej jednou výstupnou dýzou (3). V oblasti výstupnej dýzy (3) je na pridržovacom zariadení (4) uložený najmenej jeden rotor (5) tvorený telesom rotačného tvaru. Rotor (5) má objem rozdelený rovinou (6) najväčšieho priemeru na dve časti (9, 10) s rozdielnou veľkosťou, pričom prvá časť (9) rotora (5), privrátená k výstupnej dýze (3), má väčší objem než druhá časť (10)...

Tekutinový jednočinný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244093

Dátum: 01.06.1988

Autori: Berežný Viktor, Lelko Jozef

MPK: F16J 3/06, F16J 1/00

Značky: jednočinný, válec, tekutinový

Text:

...pístem e pružným elementem je vložen plastický materiál.Výhodou tohoto řešení je, že zetížení mechanickou silou se z pístnice a pístu přenáší na pružný element rovnoměrněji rozložené, což se projeví zvýšením životnosti pružného elementu.Příkled provedení vynálezu je schematicky änázorněn na při pojeném výkresu.Tekutinový jednočinný válec je tvořen tělesem Ä válcelv němž je suvně uložen píst g s pístnicí provlečenou otvorem v jednom z obou čel...

Tekutinový silový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237062

Dátum: 01.10.1987

Autori: Madry Ferdinand, Zelenka Ladislav, Žák Pavel

MPK: F16L 51/02, F16J 3/04

Značky: tekutinový, silový, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elastického tekutinového silového prvku, vyvozujícího vnitřním přetlakem přímočarý pohyb, přičemž řeší úpravu tohoto prvku pro zvětšení jeho zdvihu a zvýšení použitelného tlaku. Silový prvek je tvořen alespoň dvěma elastickými prvky tvaru anuloidu rozříznutého podélně na vnitřní straně, které jsou vzájemně spojeny násuvnými hrdly tvaru trubky, na jejichž čelech jsou upravena osazení s oblými těsnicími plochami. Krajní čela...

Tekutinový oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236940

Dátum: 15.11.1986

Autor: Ionov Lev Pavlovič

MPK: B08B 9/00

Značky: tekutinový, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutinového oscilátoru pro čištění dutých předmětů, zejména pro promývání vnitřních ploch potrubí od různých náletů, úsad a produktů koroze. Cílem vynálezu je rozšíření funkčních možností agregátu a zvýšení účinnosti čištění. Tohoto cíle se dosahuje tak, že tekutinový oscilátor je opatřen hnací vrtulí, která je umístěna nad pracovním členem souose s ním a těleso agregátu je opatřeno pomocným nátrubkem pro přívod pracího roztoku.

Lineárny diferenčný tekutinový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 230877

Dátum: 15.11.1986

Autori: Janoško Milan, Šoltys Vincent, Kováčik Ján, Čop Vladimír

MPK: F16H 1/38

Značky: tekutinový, převod, diferenčný, lineárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu lineárneho diferenčného tekutinového prevodu, u ktorého sa vykonáva zmena tlakovej energie tekutiny na mechanickú prácu. Jeho podstatou je také prevedenie prevodu, že v statore sú hybne uložené piestiky s rozdielnym rozstupom voči rozstupu zubov ozubenia hrebeňa, pričom stator s piestikami a hrebeň s ozubením tvoriaci výstup lineárneho diferenčného tekutinového prevodu sú rozmiestnené z jednej strany, prípadne okolo...

Pomalobežný tekutinový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230281

Dátum: 15.10.1986

Autori: Šoltys Vincent, Kováčik Ján, Janoško Milan, Čop Vladimír

MPK: F15B 11/10

Značky: pomalobežný, motor, tekutinový

Zhrnutie / Anotácia:

Pomalobežný tekutinový motor so statorom, kolesom a rozdeľovačom vyznačený tým, že stator (1) je opatrený po obvode axiálne a/alebo radiálne piestikmi (5) v jednom, prípadne vo viac radoch a ich počet je najmenej o 1 v rade rozdielny než počet zubov (6) kolesa (7), pričom do piestikov (5) zasahuje rozdeľovač (2) umiestnený v osi pomalobežného tekutinového motora a je spojený prostredníctvom spojky (4) s pohonom (3).

Vícekrokový přímočarý tekutinový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 233514

Dátum: 15.08.1986

Autor: Glíž Miloslav

MPK: F15B 15/08

Značky: přímočarý, vícekrokový, tekutinový, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení je provedeno pomocí řady pístů v jednom tělese válce, které mají každý přesně vymezený zdvih pomocí narážek. Výsledná poloha pístnice je dána součtem zdvihů jednotlivých pístů. Dodržení zvolené polohy je zajištěno pracovním tlakem média. Zpětný zdvih nastává samočinně při změně volby polohy.

Tekutinový obvod s dvěma logickými ventily pro ovládání tekutinového objemového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223645

Dátum: 15.03.1986

Autor: Anýž Jaromír

Značky: tekutinový, ovládání, objemového, ventily, dvěma, motorů, tekutinového, obvod, logickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tekutinového obvodu s dvěma logickými ventily pro ovládání tekutinového objemového motoru, zejména však pro ovládání jedno nebo dvojčinného přímočarého hydromotoru s uzamykáním ve zvolené poloze jeho zdvihu. Podle vynálezu je pracovní prostor (20, 28) hydromotoru (21) přes zpětný ventil (30, 32) v propustném směru spojen s řídicím potrubím (7), které je přes zpětné ventily (6, 2) v nepropustném směru spojeno s výstupem čerpadla...