Patenty so značkou «tekutinové»

Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 284844

Dátum: 28.11.2005

Autori: Ifft Stephen, Pinkerton Robert

MPK: G01F 1/40

Značky: tekutinové, zariadenie, tekutinový, prietokové, prietokomer

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutinové prietokové zariadenie, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie (12), zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek (20), majúce obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22) na vedenie tekutiny v danom smere. Potrubný úsek (20) má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom...

Upevňovací prvok ultrazvukového žiariča pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 269035

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hanzlík Jozef

MPK: H04R 1/18, H04R 17/00

Značky: žiariča, upevňovací, prostredie, tekutinové, prvok, ultrazvukového

Text:

...obr. 1 je nakrealený upevňovaci prvok ultrazvukového žiariče v reze s vonkajším závl-~tom pre priame naakrutkovanie na pracovnú nádobu, na obr. 2 je nakreslený upevňovaci prvok ultrazvukového žiariče v reze a uchytený na pracovnej nâdobe prostrednictvom matice a na obr. ą je nakrealený rez upevňovacieho prvku ultrazvukového žiariče uchyteného na stene pracovnej nádoby prostrednictvom skrutiek.ultrazvukový žiarič pre tekutinové prostredie...

Kužeľová brzda najmä pre kývne tekutinové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267332

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kozák Juraj, Kuzan Ján Ing, Hudák Milan, Červeňák Pavol

MPK: F16D 55/10

Značky: motory, brzda, kyvné, najmä, tekutinové, kužeľová

Text:

...práca. Brzda svojim konetrukčným uaporiadaním umožňuje použitie všade,kde je potrebný veľký brzdný moment pri minimálnych nárokooh na priestor a pri malej hmotnosti brzdy. INa obr. l s 2 je znázornený priklad brzdy. Na obr. l je rez brzúou, umiootnonuu nu zoduuj ríruhu kývnuho tnkutinováho motora. No obr. 2 je rez brzdou v rovine A-A, naznečenaj na obr. 1.5 hrluuuľum g kývnsho tckutinoveho motora je pevne spojený undaačvl, ktorý je opatroný...

Spätný ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 259299

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mancel Ľubor

MPK: F16K 15/18

Značky: tekutinové, ventil, media, spätný

Text:

...ötlačení tesniaceho elementu dosadajúceho na sedlo ventilu zamenlt tento s hociktorým iným tesniacim elementom uloženým v spätnom ventile. Dalšou výhodou je to, že potrebné predpätie stlačenia tesniacich elementov sa dá nastavit zmenou počtu tesniacich elementov prípadne zmenou ich hrúbky. je výhodné, ked z dôvodov pruženia bude tesniacich elementov väčší počet.V prílohe na obr. 1 je znázornený spätný ventil v pozdĺžnom reze. Na obr. 2 je...

Samotesniaci ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 246418

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gaduš Ladislav, Humpa Drahoslav

MPK: F15K 24/00

Značky: tekutinové, ventil, samotesniaci, media

Text:

...regulačnej matice napevno k zadnej časti ventilového telesa.Na obr. 1 je prikladne znázornený samotesniaci ventil pre tekutinové media. Na obrázku 2 je priečny rez ventilovým telesom 2 v »mieste štvorcového prierezu dutiny 11.ventil so samotesniacim účinkom .pozostáva z ventilového telesa 2 a tanierovéihouzáveru 3 tesne idosadajúceho na tesniaci krúžok 9, ktorý vyčnieva z čelnej strany ventilového telesa 2. Stopka tanierovétho...

Ultrazvukový žiarič, najmä pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242336

Dátum: 15.11.1987

Autori: Slavík Jaroslav, Andó Ján, Kapsia Stanislav

MPK: H04R 7/04

Značky: prostredie, tekutinové, žiarič, najmä, ultrazvukový

Text:

...podla vynálezu, ktoreho podstatou je, že na membráne je nad obvodom ultrazvukového meniča v-ytvorené aspoň z jednej strany vybranie.Ultrazvukovým žiaričom, najmä pre tekutinové prostredia podľa vynálezu sa docieli toho, že vyžarujúca stena môže byt dostatočne hrubá, takže je tu možnosť dostatočne ju obrobit za účelom kvalitného akustic 4kého prilepenia ultrazvukového meniča. Obvodové vybranie zaisťuje dostatočnú pružnosť membräny, takže sa...

Tekutinové vysouvací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250746

Dátum: 14.05.1987

Autori: Turek Jiří, Fabian Ivan

MPK: F15B 15/00

Značky: vysouvací, zařízení, tekutinové

Text:

...gâ a válcem ł. Konec venkovní části plunžru je opatřen prvním závěsem lg pro připojení k neznázorněnému strojnímu dílu, na nějž je přenášen výsuvný pohyb plunžru. Válec ł jeu svého dna opatřen nástavcem 2. V nástavci Q je upreven podélný kanál §, jenž je na jednom konci zaslepen a na opečném konci zaústěn do válce l. V nástavci 2 je dále vytvořen příčný kanál Ž,kterýje zaústěn do podélného kanálu §. Pricný kanál Ž je zaústěn~do...

Zapojení pro tekutinové ovládání brzdy kývavého hydromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248302

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bednář Karel, Attl Jan, Králík Miloslav, Vávra Jaroslav, Anýž Jaromír, Horáček Jiří

MPK: F15B 13/02

Značky: kývavého, tekutinové, ovládání, brzdy, zapojení, hydromotoru

Text:

...2 připojený přes rozváděč 3 , jehož spotřební větve AB jsou ve střední poloze propojeny s odpadní větví na zdroj l hnacího média má paralelně zapojen pepínací ventil Q,mezi jehož výstup §a tekutinovou brzdu l§LřydIomotoru Q je paralelně zapojen hydraulický zámek lg s odpadovou větví 5 a lo gický ventil AQ.. 24 a 302 Na boční ovládací vstup logického ventilu ZL§ je přitom zapoj en akumulátor l 8, v němž se akumuluje tlakové kapalina a...

Elektromagnetický ventil pre tekutinové média

Načítavanie...

Číslo patentu: 230135

Dátum: 01.05.1986

Autori: Skalík Vladimír, Jelínek Michal

MPK: F16K 31/02

Značky: media, tekutinové, elektromagnetický, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Elektromagnetický ventil pre tekutinové media pozostávajúci z telesa ventilu, v ktorom je vytvorený vtokový a výtokový kanál vyznačujúci sa tým, že medzi vtokovým kanálom /2l/ s výtokovým kanálom /22/ je v telese ventilu/2/ a v prírube /5/ vytvorený preplňovací priestor /23/, pričom v preplňovacom priestore /23/ je otočne uložený plávajúci prepojovací člen /6/ tvorený ventilovým prvkom /3/ a permanentným magnetom /4/ zatiaľ čo vo ventilovom...

Ultrazvukový žiarič pre tekutinové prostredie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221686

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hanzlík Jozef, Švehla Štefan

Značky: prostredie, žiarič, ultrazvukový, tekutinové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie optimálneho pripevnenia piezoelektrického keramického meniča na kovovú prisp(sobovaciu dosku. Uvedeného účelu sa dosiahne ultrazvukovým žiaričom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že medzi piezoelektrickým keramickým meničom a kovovou prisp(sobovacou doskou je uložená elektroakustická väzobná vrstva.

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214970

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: žiarič, prostredia, tekutinové, elektroakustický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že piezoelektrický menič je aspoň na jednej strane opatrený väzobnou doštičkou. Na väzobnú doštičku je po obvode kompaktne pripojená membrána Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.

Elektroakustický žiarič pre tekutinové prostredia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214969

Dátum: 15.09.1984

Autor: Švehla Štefan

Značky: žiarič, prostredia, elektroakustický, tekutinové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektroakustického žiariča pre tekutinové prostredia. Vynález rieši transformovanie amplitúdy pozdĺžnych kmitov meniča na väčšiu amplitúdu výchylky ohybovoradiálnych kmitov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na obvode piezoelektrického meniča je uložený s predpätím prenosový krúžok, na obvode ktorého je kompaktne pripojení aspoň z jednej strany membrána. Vynález najlepšie charakterizuje obr. č. 2.