Patenty so značkou «tekutého»

Výlevka na prevádzanie prúdenia tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287958

Dátum: 13.06.2012

Autori: Heaslip Lawrence, Xu Dong, Dorricott James

MPK: B22D 11/10, B22D 41/16

Značky: prevádzanie, prúdenia, výlevka, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Výlevka na prevádzanie prúdenia tekutého kovu obsahuje vstupnú časť na prívod tekutého kovu, ďalej prietokový modulátor, slúžiaci ako zátka pri prietoku kovu, ktorý je pohyblivý z otvorenej do uzatvorenej polohy vzhľadom na vstupnú časť výlevky. Vstupná časť prietoku a prietokový modulátor vymedzujú kontrolnú zónu medzi nimi. Modulátor tlaku situovaný za regulačnou oblasťou kontrolnej zóny je prispôsobený na minimalizáciu rozdielu tlakov...

Trubica na liatie tekutého kovu a zostava trubice a kovového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16832

Dátum: 19.10.2011

Autori: Collura Mariano, Delsine Damien

MPK: B22D 41/56, B22D 41/50

Značky: trubica, rámu, tekutého, kovového, liatie, trubice, zostava

Text:

...prúdu, ktoré sú odrážané od vnútomej plochy homej časti, s najväčšou pravdepodobnosťou potom pretinať niektorú inú časť tejto plochy a potom budú prúdíť dole do vnútra homej časti, čím bude zabránené ich vytekaniu von z trubice. Najmä kužeľovitý obsah uhla alfa vymedzuje prvú vylučovaciu oblasť, v ktorej nie je žiadna stena trubice, čo zaisťuje, že homá časť je dostatočne lievikovitá na umožnenie prijímania výrazného podielu prúdu,...

Vnútorná výlevka na premiesťovanie tekutého kovu, obsiahnutého v hutníckej nádobe, a zariadenie na premiesťovanie tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17509

Dátum: 17.03.2011

Autori: Boisdequin Vincent, Sibiet Fabrice, Collura Mariano

MPK: B22D 41/40, B22D 41/34, B22D 41/56...

Značky: vnútorná, výlevka, kovů, premiesťovanie, nádobě, obsiahnutého, zariadenie, tekutého, hutníckej

Text:

...EP l 454 687 je výlevka uložená do prvého kovového valca, obsahujúceho prírubu, ktorá dosadá bajonetovým spôsobom na druhý kovový valec, pripevnený pomocou skutiek k spodnej časti posuvnej dosky posuvného posúvačového ventila. Ani prvý, ani druhý kovový valec nie sú súčasťou zbemej výlevky, pričom skôr tvoria upínacie prostriedky, využívané na prípevneníe zbemej výlevky k spodnej ploche posuvnej posúvačovovej dosky. Toto riešenie upnutia...

Lejacia dýza na prietok tekutého kovu a spôsob ovládania toku tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287590

Dátum: 07.03.2011

Autori: Heaslip Lawrence John, Dorricott James Derek

MPK: B22D 41/50

Značky: tekutého, dýza, ovládania, lejacia, spôsob, prietok

Zhrnutie / Anotácia:

Lejacia dýza na prietok tekutého kovu obsahuje podlhovasté vnútorné vedenie majúce aspoň jeden vstupný otvor a aspoň jeden výstupný otvor (46 155 176) aspoň jeden usmerňovač (100 104 156 178) umiestnený v blízkosti prvého výstupného otvoru na rozdeľovanie toku tekutého kovu aspoň do dvoch oddelených prúdov a delič (32 158 180) prúdu umiestnený v blízkosti aspoň jedného výstupného otvoru. Tok tekutého kovu pretekajúceho lejacou dýzou (150 170)...

Zariadenie a metóda dezintegrácie tekutého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14558

Dátum: 20.12.2010

Autor: Podwysocki Andrzej

MPK: B02C 7/06, C02F 11/12

Značky: metoda, dezintegrácie, tekutého, zariadenie, odpadů

Text:

...tekutého odpadu podľa vynálezu.0023 Zariadenie na dezintegráciu tekutého odpadu podľa vynálezu je zobrazené vschematickom náčrte na Obr. 1 avpriereze jeho vrchnej časti na Obr. 2. Zariadenie pozostáva z komory na spracovanie odpadu 100 definovanej krytom 101 A, l 0 lB so sadou diskov 103, 104, 105 ktoré sú vzhľadom na seba navzájom otáčateľné a zahŕňajúce súvisiace výčnelky l 03 A, l 04 A a kanáliky 103 B, l 04 B definujúce strižnú...

Lejacia dýza na prietok tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287497

Dátum: 25.11.2010

Autori: Dorricott James Derek, Heaslip Lawrence John

MPK: B22D 39/00

Značky: tekutého, lejacia, dýza, prietok

Zhrnutie / Anotácia:

Lejacia dýza (140) na pretekanie tekutého kovu obsahuje podlhovasté vnútorné vedenie majúce stredovú os (CL), aspoň jeden vstupný otvor (141) a aspoň jeden výstupný otvor (146, 148). Vnútorné vedenie má zväčšenú časť na vytvorenie väčšej plochy priečneho prierezu v blízkosti stredovej osi ako v blízkosti okrajov vnútorného vedenia, pričom táto zväčšená časť obsahuje prinajmenšom dve smerovacie fazety (144a, 144b). Každá z týchto faziet (144a,...

Spôsob a zariadenie na odlučovanie prestrikov tekutého nanášacieho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10554

Dátum: 21.07.2008

Autori: Fritz Hans-georg, Holzheimer Jens, Wieland Dietmar

MPK: B05B 15/12

Značky: odlučovanie, zariadenie, spôsob, prestrikov, nanášacieho, tekutého, materiálů

Text:

...materiálom, ktorý poskytuje s porovnaní so známymi postupmi lepšie viazanie prestriku a je možno ho obecne lepšie prispôsobiť0005 Riešenie tohto úkolu a výhodné formy uskutočnenia vynálezu sú0006 Pre zvýšenie absorpčnej schopnosti pomocného materiálu,označovaného naďalej ako podkladový materiál (precoat), je možno použiť špeciálne spracované látky alebo látky vyrobené špeciálnymi postupmi. Príkladne je možno použiť častice s veľkým...

Zariadenie zabezpečujúce tok tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: 286137

Dátum: 19.03.2008

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: F03G 7/06

Značky: zabezpečujúce, tekutého, zariadenie, media

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo zásobníka (1) zhotoveného z tepelne vodivého materiálu s kvapalným médiom (12). Vnútorný objem zásobníka (1) je spojený s vnútorným priestorom prvého valca (2), pričom jeho plášť (13) je spojený s plášťom prvého valca (23). Vo vnútornom priestore prvého valca (23) je uložený prvý piest (22) spojený spojovacím dielom (3) s druhým piestom (41) uloženým v druhom valci (42). Druhý piest (41) je vybavený spätným ventilom...

Zariadenie na prípravy tekutého nápoja za použitia kapsuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8735

Dátum: 15.02.2008

Autori: Denisart Jean-luc, Meier Alain, Bonacci Enzo, Talon Christian, Pleisch Hanspeter

MPK: A47J 31/06, A47J 31/40

Značky: přípravy, nápoja, použitia, zariadenie, kapsuly, tekutého

Text:

...roztahuje v kapsule po odpojení injekčného prostriedku od kapsuly alebo ked daný injekčný prostriedok uvoľní injekčný bod.0024 Podľa tohto vynálezu má tento spôsob presadit najmenej viest k redukcii objemu kapsuly pred injektovaním kvapaliny do kapsuly a k obnoveniu uvedeného objemu hned po vstreknutí kvapalina do kapsuly. Takže môže k tomu dojst zasunutím povrchu, ktorý deformuje ohybnú stenu kapsuly spôsobom výhodného riešenia.0025...

Spôsob odlievania materiálu uvedením materiálu do tekutého stavu pomocou ohriatia a zavedenia do odlievacej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19954

Dátum: 04.12.2007

Autori: Lange Uwe, Oppelt Holger, Menge Marc

MPK: B22C 9/00, B22D 23/00

Značky: odlievania, uvedením, zavedenia, pomocou, tekutého, ohriatia, stavu, spôsob, formy, materiálů, odlievacej

Text:

...horizontálnom hlavnom smere tuhnutia a nakoniecv prevažne vertikálne stúpajúcom smere tuhnutia, kde tuhnutieV odlievacích formách je dokončené až pri osadení rúrkového spoja.0011 Predmetom predloženého vynálezu je vyhnúť sa nevýhodám predtým známych spôsobov odlievania a poskytnúť spôsob odlievania materiálu, ktorý pri optimálnom laminárnom nevírivom plnení formy umožňuje aj optimálny prívod najhorúcejšieho kovu zo zásobníka a tým...

Systém na prípravu a sprístupnenie tekutého média vytvoreného zmiešaním suchej substancie s tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9391

Dátum: 21.12.2006

Autor: Hansen Bernd

MPK: A61J 1/06, A61J 1/00

Značky: vytvoreného, přípravu, systém, tekutinou, suchej, substancie, sprístupnenie, tekutého, media, zmiešaním

Text:

...vo forme maloobjemovej sklenenej flaše komerčne dodávaného druhu nasunula na teleso puzdra potom, čo sa prenosové zariadenie predtým nasunulo centrálnym prechodovým otvorom koncovej platničky do telesa puzdra. Tým je zaistené, že pri nasúvaní nádoby do telesa puzdra kanyla prenikne centrálnou oblasťou, t.j. preniknuteľnou oblasťou uzáveru druhej nádoby.0015 Pri takomto vyhotovení telesa puzdra toto súčasne vytvára ochranný obklad nasunutej...

Plávajúci kryt na zakrytie tekutého, polotekutého alebo tuhého odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4307

Dátum: 03.11.2005

Autor: Rudinský Ján

MPK: B65F 5/00

Značky: zakrytie, tuhého, plávajúci, odpadů, tekutého, polotekutého

Text:

...výrobných odpadov alebo aj z odpadných surovín nachádzajúcich sa priamo na skládke. Hydroízolácía zabraňuje prieniku vonkajšej vody do skládkovej nádrže. Liatie vrstvy vzduchom odľahčenej hmoty na hladinu alebo povrch odpadu na skládke zabezpečí zatesnenie skládky na dotyku krytu s brehmi.Na prekrytie skládok, na ktorých sa nachádzajú chemicky agresívne látky je možné časť krytu, ktorá je v styku s týmito agresívnymi látkami, opatrít...

Injekčná striekačka a spôsob vytláčania tekutého prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 284232

Dátum: 25.10.2005

Autor: Ljungquist Olle

MPK: A61M 5/31, A61M 5/178, A61M 5/19...

Značky: tekutého, striekačka, spôsob, vytláčania, přípravků, injekčná

Zhrnutie / Anotácia:

Injekčná striekačka je tvorená dvoma komorami, pričom predná komora (22) obsahuje pevnú zložku prípravku (24) a zadná komora (23) obsahuje tekutú zložku prípravku (25). Predná komora (22) a zadná komora (23) sú oddelené pohyblivou stenou (26) a vo vnútornej stene injekčnej striekačky je vytvorený obtok tekutiny (28) na pretekanie tekutej zložky (25) okolo pohyblivej steny (26) a zmiešanie s pevnou zložkou (24). Zadná komora (23) je vo svojej...

Uzáver zásobníka na uchovávanie tekutého nebezpečného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9380

Dátum: 23.09.2005

Autori: Hubert Manfred, Kloss Uwe, Keilberg Birger

MPK: B65D 43/02

Značky: uzáver, nebezpečného, zásobníka, tekutého, uchovávanie, materiálů

Text:

...do smerom von zahnutého rolovaného okraja 7,ktorého plechová hrana 8 končí v (jasnom) radiálnom odstupe pred horným úsekom 5 a obmedzujúceho boku 5. Rolovaný okraj má dostatočne veľký polomer zakrivenia, takže vňom môže byť uložený tesniaci materiál 9 dostatočného objemu, ktorý sa rozkladá smerom dolu cez spodnú otváraciu špáru d 8 rolovaného okraja 7 - kus ďalej pozdĺž obmedzujúceho boku 5.0012 Plášt 2 a, 10 zásobníka 2 (telo) je na...

Použitie esterifikovaných alkenyljantárových kyselín na zvýšenie lubricity tekutého uhľovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 284524

Dátum: 29.04.2005

Autori: Brewer Mark Lawrence, Macmillan John Alexander

MPK: C10L 1/18, C10G 75/02, C07C 69/593...

Značky: esterifikovaných, tekutého, použitie, uhlovodíkového, alkenyljantárových, kyselin, lubricity, zvýšenie, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie esterifikovaných alkenyljantárových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R1 je C10 až C32 alkenylová skupina a R2 a R3 sú (-O-CH2CH2-)nOH, (-OCH2CHCH3)nOH alebo -OCH2CHOHCH2OH, v ktorých n je celé číslo od 1 do 10, na zvýšenie lubricity tekutého uhľovodíkového paliva.

Zariadenie na tepelné spracovanie tekutého sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11003

Dátum: 17.03.2005

Autor: Stockhammer Ernst

MPK: F26B 11/04

Značky: materiálů, tekutého, zariadenie, tepelně, spracovanie, sypkého

Text:

...je od zvyšného bubna oddelený prostredníctvom zarážkového kotúča, ako i aspoň jeden zarážkovému kotúču predradený, radiálne na plášť bubna nasadený vynášací cylinder, ktorý obsahuje aspoň jeden Výstupný otvor k výbehovému úseku, ako i piest,prestavitelný cez axiálnu dĺžku výstupného otvoru. Radiálne na bubon nasadený vynášací cylinder je v oblasti lôžka sypkého materiálu,nachádzajúceho sa pred zarážkovým kotúčom, za vopred daných podmienok...

Spôsob výroby tekutého kovu a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284445

Dátum: 16.03.2005

Autori: Schrey Günter, Zahedi Parviz

MPK: C21B 13/00

Značky: spôsob, zariadenie, vykonávanie, tekutého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého kovu, predovšetkým tekutého surového železa (9) alebo tekutých oceľových východiskových výrobkov, z nosičov kovu, predovšetkým čiastočne redukovanej alebo redukovanej železnej huby (3), v natavovacom splynovači (1), v ktorom sa za privádzania aspoň čiastočne z jemného uhlia (16) a uholného prachu (13) tvoreného uhlíkatého materiálu a kyslíka alebo plynu obsahujúceho kyslík v lôžku (4), tvorenom z uhlíkatého...

Zariadenie zabezpečujúce tok tekutého média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3982

Dátum: 03.11.2004

Autor: Bezděk Miroslav

MPK: F03G 6/00

Značky: media, tekutého, zariadenie, zabezpečujúce

Text:

...realizácia opísaného riešenia môže byť vybavená úpravou,ktorá zabezpečuje zrýchlenie procesu ochladzovania zásobníka 1 a prvého valca 2 preto bude na možnosť a riešenie tejto aplikácie poukázaně ďalej.Z hľadiska zvýšenia účinnosti zariadenia je výhodne vytvoriť dvojicu sústav s možnosťou tieto sústavy viazat konštrukčne a funkčne (obr. č. 2, 3). V tejto súvislosti je vhodné v prvom rade vysvetliť podstatu úpravy skôr opísanej...

Zariadenie na kontinuálne liatie umožňujúce uvedenie tekutého kovu prechádzajúceho lejacou výlevkou do elektromagnetickej rotácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1704

Dátum: 08.06.2004

Autori: Perrin Gérard, Bolcato Robert, Galpin Jean-marie, Anderhuber Marc

MPK: B22D 41/50

Značky: tekutého, kontinuálně, výlevkou, liatie, prechádzajúceho, lejacou, umožňujúce, rotácie, zariadenie, uvedenie, elektromagnetickej

Text:

...zariadenia majú najmä nasledujúce nedostatky- poskytujú rýchlosť otáčania, ktorá je v dôsledku použitých prúdových frekvencií často príliš nízka na dosiahnutie požado vaných účinkov (napriklad trojfázová 4 Hz frekvencia použitápre vnútorný priemer výlevky 80 mm teoreticky poskytne maximálnu rýchlosť otáčania tekutého kovu 80 otáčok za minútu)- vytvára v tekutom kove Silové pole silno Zahustené pri vnútornej stene výlevky, v dôsledku čoho...

Kompozícia vodného tekutého koncentrátu pendimetalínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7974

Dátum: 13.04.2004

Autor: Goldsmith Andrew

MPK: A01N 33/18, A01N 25/28, A01N 25/30...

Značky: vodného, pendimetalínu, koncentrátů, kompozícia, tekutého

Text:

...sú voľne tečúce kompozície, kde sú mikroenkapsulované častice pendimetalínu a nezapuzdrené častice pendimetalínu voľne dispergované vo vodnom suspenznom prostredí. Tieto kompozície ostávajú stabilné celé mesiace pri teplotách presahujúcích 35 C a dokonca aj pri teplotách presahujúcích 45 °C. Navyše tieto kompozície nevykazujú spomalené uvoľňovanieKompozície podľa vynálezu obyčajne obsahujú pendimetalín v celkovej koncentrácii 200 až 600...

Spôsob a zariadenie na dávkovanie tekutého droždia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12602

Dátum: 21.11.2003

Autori: Smet Peter, Blomme Karel

MPK: B67D 3/00

Značky: tekutého, dávkovanie, spôsob, zariadenie, droždia

Text:

...na dávkovanie a výdaj nápojov.0011 Zariadenie na dávkovanie stabilizovaného tekutého pekárskeho droždia bolo navrhnuté v dokumente EP-A-0 792 930. Toto zariadenie je vhodné hlavne pre priemyselné pekárne, ktoré majú spotrebu tekutého droždia aspoň 300 litrov týždenne, typicky aspoň 500 litrov týždenne.0012 Zariadenle na dávkovanie tekutého pekárskeho droždia tohto typu všeobecne nie je vhodné pre pekárne, ktorých spotreba tekutého droždia...

Zariadenie a spôsob ošetrenia tekutého média s použitím ultrazvuku na zabránenie rastu hyperproliferatívnych alebo infikovaných buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1765

Dátum: 04.11.2003

Autori: Canivet Yves, Cordemans De Meulenaer Eric, Hannecart Baudouin

MPK: A61K 41/00, A61L 2/02

Značky: ošetrenia, infikovaných, hyperproliferatívnych, rastu, použitím, media, zariadenie, spôsob, tekutého, zabránenie, buniek, ultrazvuku

Text:

...hladiny bunkového GSH),morfologické variácie, fragmentáciu DNA, stratu plazmovej membrány apodobne. Ďalej môže ultrazvukom s nízkou energiou indukovaná apoptóza zahrnovať aktiváciu kapsázy-3, proteolytickú degradáciu kapsázového subsbtrátu PARP a moduláciu pomeru bcl-2/bax v bunkách.Špecifické testy (pozri príklady) potvrdili veľmi rýchlu indukciu apoptózy s obmedzenými podielmí nekrózy.Typy zariadení, ktoré je možné použiť na realizáciu...

Jednocestný ventil na vydávanie tekutého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3287

Dátum: 04.04.2003

Autori: Janssen Frank, Kneer Roland

MPK: B65D 47/04

Značky: vydávanie, ventil, materiálů, tekutého, jednocestný

Text:

...V závislýchJednocestný ventil obsahuje sedlo ventilu, ktorépozostáva z tvrdého plastu ako PE/PP a je usporiadané v hrdleKed má nádoba napríklad tvar súvislej rúrky, je sedloventilu vložené do koncovej časti tejto nádoby.Sedlo ventilu obsahuje základné teleso, ktoré dosadá na vnútornú stenu hrdla nádoby a obsahuje aspoň jeden priechodný otvor, ktorý - pri svojom uvoľnení - umožní priechod tekutého materiálu V smere k výstupnému otvoru...

Spôsob nanášania speňovateľného tekutého materiálu na súčasti vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11496

Dátum: 23.01.2003

Autori: Czaplicki Michael, Lande Maurice

MPK: B29C 47/02

Značky: speňovateľného, nanášania, tekutého, spôsob, materiálů, súčastí, vozidiel

Text:

...materiály,expandovateľné materiály, konštrukčné materiály, zvárateľné materiály,materiály na hĺbkové zváranie, Iakovateľné materiály alebo iné vhodné tekuté materiály. Podľa jedného veľmi výhodného vytvorenia môžu byť tekuté materiály upravené alebo inak spracované na nanášanie prídavných materiálov,ktoré uľahčujú a umožňujú vytvorenie ñnálneho lakovaného povrchu najvyššej kvality, alebo iného lakovaného alebo upraveného povrchu, po nanesení...

Spôsob výroby tekutého železa alebo oceľových východiskových polotovarov z rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283076

Dátum: 27.12.2002

Autori: Wallner Felix, Schenk Johannes-leopold, Kepplinger Leopold-werner

MPK: C21B 13/00

Značky: tekutého, výroby, polotovarov, oceľových, spôsob, železa, východiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (9) alebo oceľových východiskových polotovarov z rudy, ktorá sa v aspoň jednej redukčnej zóne redukuje na čiastočne a/alebo celkom redukovanú železnú hubu (4), sa železná huba (4) v natavovacej splyňovacej zóne (8) natavovacieho odparovača (1) za privádzania materiálu, obsahujúceho uhlík, a kyslíka pri súčasnom tvorení redukčného plynu natavuje. Aby sa zabezpečila určitá pórovitosť v lôžku (13) z...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo tekutých polotovarov z ocele a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282985

Dátum: 12.12.2002

Autori: Wallner Felix, Schenk Johannes, Park Moon Duk, Kim Yong Ha, Kepplinger Leopold-werner, Lee Ii-ock

MPK: C21B 13/14

Značky: vykonávanie, výroby, spôsobu, surového, ocele, spôsob, polotovarov, tekutého, železa, tekutých, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (43) alebo tekutých polotovarov z ocele sa zo vsádzkových materiálov tvorených železnou rudou (5) a prísadami a majúcich aspoň čiastočne jemný podiel železná ruda redukuje priamo na železnú hubu fluidačným spôsobom najmenej v dvoch redukčných stupňoch (1, 2). Železná huba sa taví za prívodu nosičov uhlíka a plynu obsahujúceho kyslík v zóne (39) tavného splyňovania a vyrába sa redukčný plyn obsahujúci...

Spôsob výroby tekutého surového železa alebo oceľového polotovaru a železnej huby a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282937

Dátum: 05.12.2002

Autori: Siuka Dieter, Rosenfellner Gerald, Kepplinger Leopold-werner, Diehl Jörg, Milionis Konstantin, Wiesinger Horst

MPK: C21B 13/14

Značky: spôsobu, výroby, polotovarů, ocelového, spôsob, železa, zariadenie, tekutého, vykonávanie, surového, železnej

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe sa od časti redukčného plynu, vyvíjaného v taviacej splyňovacej oblasti (8), vedeného výlučne do ďalšej redukčnej oblasti (21), časť odvetvuje a vedie sa do ďalšej redukčnej oblasti (21) obtokom okolo stupňa odstraňovania oxidu uhličitého, pričom sa výstupný plyn po zbavení oxidu uhličitého ohrieva. V zariadení prívod (19) redukčného plynu prídavného redukčného reaktora (20, 36, 37) vedie cez ohrievacie zariadenia (20, 25) pre...

Spôsob spracovania tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5288

Dátum: 29.08.2002

Autori: Schumacher Edgar, Zinkovsky Ivan Vasilievich, Khloponin Viktor Nikolaevich, Schumacher Ewald

MPK: B22D 1/00, C21C 7/072

Značky: tekutého, spracovania, spôsob

Text:

...alebo zmesi plyn - prášok sa najviac približuje podstatným znakom spôsobu podľa vynálezu, a vzhľadom na to sa prijíma ako0014 Tento známy spôsob je charakterizovaný podstatnou nevýhodou počas prefukovania ocele pomocou plynu / zmesi plyn prášok sa kov V objeme panvice mieša nerovnomerne. Najmä V oblastiach, ktoré sa nachádzajú na vstupnom prívode plynu / zmesi plyn - prášok do ocele (najaktivnejšia zóna) tekutého kovu sú intenzívne pohyby...

Dýzy na prívod tekutého kovu do formy a zariadenie na plynulé odlievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282201

Dátum: 08.10.2001

Autori: Gacher Laurent, Raisson Gerard, Damasse Jean-michel

MPK: B22D 11/10, B22D 11/06, B22D 11/103...

Značky: zariadenie, přívod, dýzy, tekutého, odlievanie, plynule, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná dýza (15, 19) na prívod tekutého kovu (5) do formy na plynulé odlievanie plochého kovového výrobku, ktorá má dve veľké steny (2, 2'), dve bočné steny (3, 3') a na svojom spodnom konci dva výstupné otvory (10, 10'), vytvorené na bočných stenách vzájomne proti sebe a určené na smerovanie tekutého kovu (5) na bočné steny (3, 3') formy a najmenej dva otvory (16, 16', 18, 18', 29 - 35, 29' - 35') vytvorené na dne spodného konca. Prvá...

Spôsob regulovania hladiny tekutého kovu vo forme na kontinuálne liatie kovov a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281795

Dátum: 04.06.2001

Autori: Banny Thierry, Becler Didier, Thomardel Odile, Mouchette Alain, Nadif Michele, Drouot Joël, Martin Jean-françois, Dusser Hervé

MPK: B22D 11/18, B22D 11/16

Značky: vykonávanie, spôsob, tekutého, kontinuálně, liatie, formě, zariadenie, hladiny, regulovania, spôsobu, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sú snímané elektrické signály aspoň jednou dvojicou senozorov (17, 18) umiestnených nad regulovaným meniskom (13). Elektrické signály sú funkciou príslušných vzdialeností (h1, h2) medzi senzormi (17, 18) a meniskom (13). Tieto dva signály sú zlúčené do jediného signálu, predstavujúceho imaginárnu hladinu menisku (13), pričom tento jediný signál je zasielaný do mechanizmu (15, 24) na ovládanie zariadenia (14) na regulovanie...

Zariadenie na ohrev a rafináciu tekutého kovu v panve vo vákuovom kesóne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2255

Dátum: 10.09.1999

Autori: Kotas Bohuslav, Terlecký Jiří

MPK: C21C 1/06, C21C 1/00

Značky: vákuovom, rafináciu, zariadenie, pánve, kesóne, tekutého, ohrev

Text:

...procese ohrevu a rañnácie kovu zabráni tým rozstreku kovu a vzdutiu hladiny kovu cez okraj panvy do vnútorného priestoru kesónu.l Prstenec vytvára potrebný reakčný priestor nad hladinou kovu a je vybavený doskou s potrebnými otvormi pre technologické účely, ktoré bránia sálaniu a rozstreku kovu na vrchnák kesónu a na iné vňom umiestnené zariadenia. Prstenec je trvalo zavesený vo vrchnáku kesónu a nekladie žiadne inenároky na manipuláciu a...

Přídavné zařízení pro stabilizaci tekuté složky pro přípravu tekutého krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 260566

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pešek Milan

MPK: A23K 1/08

Značky: přípravu, přídavné, tekuté, krmiva, tekutého, zařízení, stabilizaci, složky

Text:

...vypne čerpadlo 1, po ohžátí samnvolně chladnoucí tekuté složky na naatavenou zakvdlecí teplotu. Regulace teploty tekuté složky v nádrži g na tekutou složku a její termentaci při jejím zéhłevu na Eermentační teplotu se provádí pomocí termostatu 31 zabudovaného v nádrži § na tskutou složku a její knmnntaci. Tekuté složka pomocí čerpadla lg na krmivo cirkuluje mezi trubkovým pasteračním výměníkem gg a nádrží § na tekutou složku a její...

Sposob získavania tekutého kovu z odvalových ferowolframových trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260154

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pracný Jaroslav

MPK: C22B 9/20

Značky: ferowolframových, odvalových, získavania, tekutého, trosiek, spôsob

Text:

...Few trosky.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získavania tekutého kovu z odvalových ferovolfrámov-ých trosiek prípadne zo zmesy s odvalovou feromolybdénovou troskou, ich pretavením spojeným s redukciou vo ferozliatinárskej peci, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pretavovanie sauskutočňuje pri zakrytom oblúku, s uhlíkovými elektródami ponorenými minimálne0,5 m v kychte, pričom na povrchu sa udr žuje vrstva neroztavenej...

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278799

Dátum: 04.03.1998

Autor: Kepplinger Werner

MPK: C21B 13/00, C21B 13/02

Značky: surového, taviacou, redukciou, železa, spôsob, tekutého, zariadenie, železných, vykonávanie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tekutého surového železa taviacou redukciou železných rúd s rôznou zrnitosťou, ktoré obsahujú podiel A so zrnami s priemerom menším ako 0,2 mm, pričom je ruda redukčným plynom predredukovaná, predredukovaný materiál je dokonale zredukovaný a v taviacom splyňovači roztavený na tekuté surové železo, pri ktorom sa predredukovaná frakcia A rudy vrstvami vetra redukčným plynom oddeľuje od frakcie B pozostávajúcej z častíc s väčšou...

Zariadenie na privádzanie tekutého kovu k ústrojenstvu na plynulé zvislé odlievanie kovovej rúrky, najmä liatinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278335

Dátum: 06.11.1996

Autori: Pierrel Michel, Gourmel Yves

MPK: B22D 11/00

Značky: odlievanie, rúrky, kovovej, ústrojenstvu, zvislé, plynule, privádzanie, liatinovej, najmä, zariadenie, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje vstup pre tekutý kov v dolnej časti chladeného prievlaku (67) spočívajúceho na spodku (1) a tvoriaceho so spodkom téglik na umiestnenie kvapalného kovu. Vo vnútri prievlaku (67), v jeho zvislej osi, je súosové rotačné teleso s výškou zodpovedajúcou výške prievlaku (67) a vymedzujúce s ňou prstencový objem kvapalného kovu, pričom v jeho dolnej časti je ústie aspoň pre jedno vedenie na privádzanie kvapalného kovu. Súosové...

Spôsob výroby tekutého prípravku na vonkajšie ekzémy a lupienku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277946

Dátum: 14.09.1995

Autori: Janda Václav, Doubravová Irma, Janda Kliment

MPK: A61K 35/54

Značky: lupienku, výroby, přípravků, ekzémy, tekutého, vonkajšie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Maximálne 30 dní staré slepačie vajcia uložené vo vode alebo v pare, teplota ktorej sa postupne zvyšuje až po bod varu, sa nechajú variť aspoň počas 8 minút a po ochladení a odstránení škrupiniek a bielkov sa žĺtky rozdelia na niekoľko častí, ktoré sa potom dehydrujú a následne pri teplote 100 až 350 st.C vytavia. Po vytavení sa prípadne precedia.

Hladinoměr tekutého kovu a strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 275250

Dátum: 19.02.1992

Autor: Roháč Jan

MPK: G01F 23/24

Značky: hladinoměr, tekutého, strusky

Spôsob premiešavania tekutého kovu pri kontinuálnom liatí brám

Načítavanie...

Číslo patentu: 277974

Dátum: 12.11.1991

Autor: Murgaš Marian

MPK: B22D 27/02

Značky: premiešavania, kontinuálnom, liatí, brám, tekutého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou riešenia je, že na bramu sa súčasne pôsobí jednosmerným elektrickým prúdom privedeným v mieste kryštalizátora a na opačnom konci bramy s hustotou elektrického prúdu 2 až 5 A/cm2 a magnetickým poľom aspoň jedného elektromagnetu s indukciou 0,05 až 0,2 T. Pritom magnetické pole je orientované kolmo na smer tečúceho prúdu.