Patenty so značkou «technológie»

Termoelektrická jednotka s využitím heat-pipe technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7540

Dátum: 05.09.2016

Autori: Kollár Juraj, Brezáni Vladimír, Demko Róbert

MPK: F24F 5/00, F25B 21/02

Značky: technológie, využitím, termoelektrická, jednotka, heat-pipe

Text:

...jednotkou s ohľadom na metodiku riadenia, ktorej základnou myšlienkou je predchladenie izolovaného klimatizovaného priestoru v noci a uzavretie izolovaného klimatizovaného priestoru ráno, pred nárastom vonkajšej teploty letného dňa. V tejto súvislosti je zavedený pojem izolačný stav (príklad termoelektrický príkon 300 W,izolačný príkon 10 W). Uvedený stav robí z termoelektrickej jednotky tepelný izolátor s variabilným tepelným odporom....

Piestové motory so štvortaktným a aj dvojtaktným pracovným procesom, ktoré efektívne využívajú hybridné technológie pracovných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7288

Dátum: 03.11.2015

Autori: Lešinský Ján, Mikulovský Jaroslav, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav

MPK: F01B 9/04, F02M 23/00, F02B 47/04...

Značky: dvojtaktným, hybridné, pracovným, využívajú, štvortaktným, motory, efektívne, procesom, technológie, procesov, pracovných, piestové

Text:

...riadený mechanizmus novej koncepcie g riadi pracovné procesy v dvoch oproti sebe leŽatých valcov 1 s piestami g, každé dva piesty majú spoločnú piestnicu 3 a realizujú prenos celej sily vytvorenej tlakom expanzie horúceho vzduchu a vstreknutej tlakovej tekutiny alebo vzduchu nad piestom g v hornom úvrate valcov 1, na piestnici ą sú dva čapy 4 s kladkami mechanizmu novej koncepcie Ä a realizujú prenos celej veľkosti sily z piestov g po dráhe v...

Spôsob výroby povlaku absorbéru na základe technológie sol-gél pre solárnu termiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6403

Dátum: 19.06.2007

Autor: Es-souni Mohammed

MPK: F24J 2/00, C23C 18/00

Značky: technológie, absorbéru, solárnu, sól-gél, spôsob, termiu, základě, povlaků, výroby

Text:

...respektíve nie je možné bez obtiaže akceptovateľných nákladov. Z tohtodôvodu e rekva ivé, že sa do osiaľ v súvislosti s vrobou vrstiev solárn ch J P Yabsorbérov venovala technológii sol-gél iba veľmi malá pozornosť.0006 Jedinou výnimkou v súčasnej dobe a teda súčasne najbližšom stavetechniky je patentový spis DE-C 2 101 21 812, ktorý chránivýrobu selektivnej vrstvy absorbéru nanášaním formouzmáčania. Pritom sa vytvorí hliníkovom plechu s...

Zosilňovač signálu akcelerácie-autopilot pre automobily novej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7529

Dátum: 28.11.2006

Autori: Boulekos Stamatios, Panagopoulos Dimitrios

MPK: B60K 31/00, B60W 40/00

Značky: automobily, novej, signálu, technológie, akcelerácie-autopilot, zosilňovač

Text:

...signály a ich transformácia by mali byť prijaté pred ich odoslaním do výstupu zariadenia.0016 Ak pôsobí zariadenie medzi potenciometrom akcelerátora(výkres l-B) a elektronickou ovládacou jednotkou (ECU) (výkres l-C), je možné aby toto zariadenie prevzalo kompletné ovládanie rýchlosti vozidla, pretože je ovládané vodičom.0017 Ak automobil vyvinie určitú rýchlosť, napr. 80 km/hod, potom vodič stlačí spínač autopilota (výkres 1-F),...

Didaktická pomôcka – interaktívna tabuľa na báze zadnej projekcie, transparentnej tabule a interaktívnej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4588

Dátum: 05.10.2006

Autor: Trnený Richard

MPK: G09B 5/00, G03B 21/62

Značky: zadnej, tabuľa, projekcie, báze, technológie, pomôcka, interaktívnej, tabule, didaktická, interaktívna, transparentnej

Text:

...j. že počítač reaguje na pokyny z HW a vytvára elektronicke zápisy.3. Prepojenie HW a SW -je zabezpečené bud prepojovacím káblom, alebo bezdrôtovo. Pre úplnú funkciu je potrebný okrem spomenutého počítača aj datavideo projektor. Výsledné vlastnosti - interaktívnosť tabule sú Pripojený počítač sa ovláda priamo z tabule, do premietaného obrazu je možné dopĺňať ľubovoľné zápisy, je možné vytvárať ucelené prednášky aj s rukou písaným textom a...

Spôsob a zariadenie na použitie licencovanej rádiovej technológie na určovanie prevádzkových parametrov nelicencovanej rádiovej technológie v mobilnom termináli

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14872

Dátum: 23.06.2005

Autori: Orava Pekko, Maattanen Tuomas, Jaakkola Mikko

MPK: H04B 1/40, H04W 4/02, H04W 8/22...

Značky: licencovanej, použitie, parametrov, určovanie, termináli, mobilnom, prevádzkových, technológie, rádiovej, nelicencovanej, zariadenie, spôsob

Text:

...uskutočnenia sa hodia pre všetky regulované doménypodporované normou IEEE 802.1 l. 0007 Prvým aspektom vynálezu je spôsob definovaný v nároku 1.0008 Druhým aspektom vynálezu je počítačový programový produkt definovaný v nároku 13.0009 Tretím aspektom vynálezu je elektronické zariadenie definované v nároku 25.0010 Uvedené aj ďalšie znaky, aspekty a výhody uskutočnení vynálezu budú zrejmejšie z nasledujúceho opisu odkazujúceho sa na...

Spôsob nevákuovej technológie prípravy supertenkých a subatomárnych vrstiev polovodičového oxidu cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284420

Dátum: 07.03.2005

Autor: Rákos Jaroslav

MPK: H01L 29/00, C30B 25/00, C30B 25/06...

Značky: oxidů, technológie, přípravy, polovodičového, vrstiev, subatomárnych, supertenkých, nevákuovej, cínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Postup slúžiaci na prípravu vrstiev oxidov nízkoatomárnej a subatomárnej štruktúry, využívajúci východiskové chemické látky vymedzeného zloženia, pri ktorom sa vykoná pyrolytické nanášanie aerosólu na ohrievanú podložku. Aerosól pozostáva z rozpúšťadla alebo emulgátora, hlavnej zlúčeniny - chloridu, donátora a doplnku slúžiaceho ako entalpický stabilizátor. Nevákuová technológia umožňuje veľkoplošné homogénne aplikácie. Aj subatomárne vrstvy...

Spôsob zahusťovania zmesi pevná látka/kvapalina pomocou membránovej technológie a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281652

Dátum: 16.04.2001

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B01D 61/14

Značky: vykonávanie, technológie, zariadenie, membránovej, pomocou, zmesí, spôsobu, zahusťovania, pevná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Na zahusťovanie zvyškov retentátu pri ultrafiltrácii alebo mikrofiltrácii na čerenie ovocných štiav sa používajú zariadenia so skupinami (1, 2, 3) membránových modulov, zapojenými do série, pri spôsobe s priečnym prúdom s okruhom retentátu. Skupiny (1, 2, 3) sú v závislosti od okamžitého stupňa zahusťovania retentátu jednotlivo nasledujúce za sebou odpojiteľné alebo pripojiteľné do prúdu retentátu. Pomocou prevádzkovania vhodného počtu skupín...

Způsob úpravy technologie impregnačních fenolických rezolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269932

Dátum: 14.05.1990

Autori: Smrčka Jindřich, Milichovská Svatava, Starý Stanislav, Adamovský Zdeněk

MPK: C08G 8/10

Značky: rezolu, způsob, impregnačních, úpravy, fenolických, technológie

Text:

...reaktoru, takže reaktor není třeba čiatit. Při praktickom provedení patentových piíkladů však bylo zjíštěno, že l při tomto způsobu přípravy krusta vzniká, i když v menším množství.Výše uvedená nedostatky v podstatné míre odstraňuje predložený vynález, jehož preamětem je způsob úpravy technologie lmprognećních fcnolickýoh rezolů pripravených z fenolú,alkyltenolů, reakčníoh produktů íenolú nebo vysokoprocantního meta-krezolu a přírodních...

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Macku Aleš, Tlučhoř Zdeněk, Szabó Josef

MPK: C01F 7/46

Značky: bílého, korundu, keramických, rafinace, nástřikových, materiálů, plazmové, způsob, technológie, výrobu

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Zařízení ke zkypření propustné zeminy při zahrnování drenážního potrubí strojem bezvýkopové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251401

Dátum: 16.07.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: E02B 11/02

Značky: bezvýkopové, zkypření, potrubí, drenážního, strojem, zařízení, zahrnování, zeminy, technológie, propustné

Text:

...propuetné zeminy při zehrnování drenážniho potrubí strojem bezvýkopovć technologie podle vynálezu je docilováno vyšąi úñinnosti snižením spotřeby energie v důsledku vypuätění tažného mechanizmu z provozního cyklu,sniženim pracnoetí, zjednodušením organizace výstavby a tím i vyšší efektívnosti.Příklad provedení zařízení ke zkypřeni propuetné zeminy podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojeněm výkresu,kde je celkový pohled z...

Zapojení automatického vyšetřování průběhu technologie výroby zejména pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231012

Dátum: 15.06.1986

Autori: Karásek Otakar, Hruška František, Buroň Jaroslav

MPK: G06G 7/00

Značky: zapojení, materiálů, zejména, vyšetřování, průběhu, pásových, výroby, automatického, technológie

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška vynálezu se týká zapojení k automatickému višetřování průběhu technologie výroby zejména pásových materiálů. Lze nejen získávat údaje o stavu technologických veličin přířazených k určité délce vyráběného pásového materiálu, nýbrž lze je i uchovávat a v případě potřeby opět vyvolat. Účinku se dosáhne tím způsobom, že pro každé vyšetřované místo pásového materiálu se z údajů snímačů celkové délky, rychlosti posuvu a prodloužení...

Ultrazvukový piezoelektrický sendvičový menič so stredovou skrutkou, najmä pre rotačné technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221668

Dátum: 15.03.1986

Autori: Firic Miroslav, Šída Vladimír, Hanzlík Jozef, Švehla Štefan

Značky: sendvičový, piezoelektrický, ultrazvukový, rotačné, skrutkou, středovou, měnič, technológie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je úprava ultrazvukového piezoelektrického meniča tak, že umožňuje vykonávať rotačné technologické operácie. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že dolný koniec stredovej skrutky je opatrený skľučovadlom a na povrchu rotujúcich častí je vytvorená remenica.

Způsob kontroly a řízení technologie preparování syntetických vláken a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 223610

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vaníček Jiří, Prokeš Karel, Šrůta František

Značky: zařízení, technológie, kontroly, preparování, řízení, provádění, způsob, syntetických, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob a zařízení pro kontinuální řízení a kontrolu preparování syntetických vláken na linkách pro jejich dloužení a konečnou úpravu ve formě svazku vláken, kdy preparační roztok je nanášen ponorem nebo postřikem a přebytečný preparační roztok je odmačkáván a svazek vláken je v konečné fázi přiváděn do obloučkovacího stroje. Do potrubí odvádějící odmačkaný roztok z obloučkovacího stroje i do potrubí přivádějící čerstvý preparační...

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: 217463

Dátum: 15.05.1984

Autori: Beran Jaroslav, Podhradský Milan

Značky: chemickej, technológie, aparátov, kontroly, kontinuálnej, spôsob, korózie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob kontinuálnej kontroly korózie aparátov chemickej technológie vyznačujúci sa tým, že sa meria priebežne korózny potenciál kontrolovaného aparátu voči porovnávacím elektródam, ktoré sú vyrobené z takého istého materiálu ako aparát, pričom sa indikuje, či sa elektródy nachádzajú v korózií aktívnom alebo pasívnom stave, pričom aspoň jedna porovnávaná elektróda sa bez ohľadu na kolísanie prevádzkových parametrov media nachádza v určitom...