Patenty so značkou «technologických»

Zapojenie technologických zariadení na dodávanie tepla a chladu do bytových a nebytových priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6755

Dátum: 06.05.2014

Autori: Bellák Ján, Adam Ivan, Bella Vladimír

MPK: F24D 3/16, F24D 10/00

Značky: dodávanie, technologických, nebytových, priestorov, zariadení, tepla, zapojenie, chladu, bytových

Text:

...miestnosti je možné využiť niektoré zo štandardne používaných termostatíckých členov.Na efektívne odovzdanie potenciálu tepla a chladu V jednotlivých miestnostiach sa využívajú veľkoplošné stropné teplovodné sálavé vykurovacie sústavy. V príklade sú použite kapiláme rohože umiestnené na stropoch miestností. Zdrojom tepla je sústava centrálneho zásobovania teplom. Zdrojom chladu sú zásobné nádrže vody, vodný tok, vodné nádrže alebo...

Stavebno-montážna súprava, najmä na zalievanie nehermetických priechodiek vysokopevnostnou cementovou zálievkou v predchystaných vývrtoch v stenách a stropoch technologických objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6712

Dátum: 02.04.2014

Autori: Pokorná Jana, Franta Zdeněk

MPK: E04G 17/04, E04F 21/165, E04G 23/02...

Značky: priechodiek, najmä, stavebno-montážna, technologických, cementovou, objektov, stropoch, súprava, nehermetických, vývrtoch, vysokopevnostnou, predchystaných, stěnách, zalievanie, zálievkou

Text:

...rPodstatnou výhodou pri použití stavebno-montážnej súpravy podľa technického riešenia je úplné a dokonalé zaplnenie celého predchystaného vývrtu vysokopevnostnou cementovou zálievkou a vystredenie priechodky vo vývrte bez vzniku strát. Zároveň lícne dosky chránia vysokopevnostnú zálíevku pred pôsobením okolitej teploty a zabraňujú nadmernému odparovaniu zámesovej vody proti vytvoreniu mikrotrhlin.Ďalšou výhodou stavebno-montážnej súpravy...

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288150

Dátum: 18.11.2013

Autori: Štibrányi Ladislav, Timár Pavel

MPK: F28D 5/02, F28F 13/06

Značky: teplovýmenné, plochy, zariadenie, spôsobu, tepla, tohto, technologických, výmenníka, přenosu, spôsob, vykonávanie, procesoch

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch je založený na tom, že kondenzáciou nasýtených pár kvapaliny s vysokou teplotou varu 180 °C až 380 °C pri tlaku 0,0001 MPa až 0,1 MPa nastáva intenzívny prenos tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla. Neskondenzované nadbytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu skondenzujú v spätnom chladiči. Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozostáva z...

Spôsob prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmenníka tepla v technologických procesoch a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5717

Dátum: 05.04.2011

Autori: Timár Pavel, Štibrányi Ladislav

MPK: F28F 13/06, F28D 5/02

Značky: teplovýmenné, přenosu, výmenníka, spôsob, procesoch, technologických, zariadenie, plochy, tepla

Text:

...pár vysokovrúcej kvapaliny Marlothenn SH s teplotou varu 300 °C pri tlaku 0,02 MPa. Avšak prebytočné pary kvapaliny s vysokou teplotou varu neskondenzované vo výmenníku tepla skondenzujú v spätnom chladiči. Tento spôsob je výhodný tam, kde technologické parametre výroby sa menia v dôsledku výrobného sortimentu, časového alebo iného dôvodu.V tomto príklade je opisované základné zariadenie k prenosu tepla na teplovýmenné plochy výmennika...

Elektronické zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2674

Dátum: 09.10.2000

Autor: Polka Milan

MPK: G05B 24/00

Značky: technologických, procesov, riadeniu, elektronické, sériovou, zapojenie, linkou

Text:

...obrázkov na úkresochObrázok č.1 zobrazuje mpojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkouv regulačnej stanici zemného plynu.Zapojenie k riadeniu technologických procesov sériovou linkou je možné uskutočniťv regulačnej stanici zemného plynu podľa obrázku č.1, pričom centrálna procesorová jednotka 1 je cez obojsmemú komunikačnú linku spojená zo zariadeniami snímač g vstupnej teploty, snímač à vstupného tlaku, prepočitavač A...

Zapojenie na spracovanie signálov z troch technologických systémov logickou funkciou „OR” s vysokou spoľahlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2596

Dátum: 14.08.2000

Autor: Siro Ivan

MPK: G05B 23/00

Značky: signálov, spracovanie, troch, logickou, zapojenie, vysokou, funkciou, „or, systémov, technologických, spolahlivosťou

Text:

...bezpečný pri poruche).Prehľad obrázkov na jkresochObrázok č.1 - Schéma, na výstupe ktorej sa vyformuje výstupný signál pri aktivácii minimálne 2 vstupných kanálov v jednom z troch systémov, alebo pri aktivácii minimálne 2 nezodpovedajúcich kanálov v rôznych systémoch.Zapojenie , ktorého bloková schéma je znázomená na výkrese, má na cievky relé Qaž l 8 vodičmi pripojené výstupné signály l až 2 z troch technologických systémov,...

Výdajný stojan na doplňovanie technologických nepalivových kvapalín a kvapalinových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1969

Dátum: 07.10.1998

Autor: Lupečka Bohuslav

MPK: B67D 5/02

Značky: výdajný, zmesí, kvapalinových, stojan, nepalivových, technologických, kvapalín, doplňovanie

Text:

...miešač alebo dávkovač, spojený na ďalšom vstupe s aspoň jedným kvapalinovýrnzásobníkom, obsahujúcim spravidla kvapalinu dodávanú do kvapalinovej zmesi V menšom množstve, ako napríklad odmasťovaciu prisadu a/alebo saponát do kvapalín pre ostrekovače, korózny inhibítor pre vodnú náplň chladiacich okruhov. Prívod obyčajne spojený s vodovodnou sieťou je vybavený frltračným zariadením zachytávajúcim najmä mechanické nečistoty a/alebo zariadením...

Zariadenie na vyzrážanie a odlúčenie nečistôt z vôd a z technologických roztokov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rozkydálek Jiří, Rozkydálek Aleš

MPK: C02F 1/52

Značky: vyzrážanie, suspenzií, technologických, zariadenie, roztokov, nečistot, odlúčenie

Text:

...ich nežiadúceho vynášania do vrstvy následného plávajúceho filtračného materiá lu a tým k znižovaniu jeho filtračného účinku. Okrem toho sav dôsledku uvedeného znižuje aj schopnost agregácie vločiek vo vznášanej vrstve vločkového mraku, čo sa tiež prejaví znížením celkovej účinnosti zariadenia. Aby sa znížili uvedené negatívne vplyvy existujúcich zariadení, do priestoru hornej hladiny vločkového mraku sa vkladajú dierované rúrky, ktoré...

Zariadenie z plastu na chemickú úpravu technologických vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1287

Dátum: 06.11.1996

Autori: Kasala Oto, Boledovič Stanislav

MPK: C02F 5/00

Značky: chemickú, úpravu, zariadenie, technologických, plastů

Text:

...tlakomerom a otvorí sa vstupný trojcestný ventil tak,aby voda pritekala do hornej časti plastového valca. Pritekajúca voda vytesňuje roztok regeneračnej látky z plastového valca. Rýchlosť vytesňovania sa reguluje ventilom umiestneným na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej časti plastového valca. Po vytesnení regeneračného roztoku sa ventil umiestnený na spodnej časti prívodového potrubia pod tryskovým dnom spodnej...

Zapojenie riadiaceho systému pre ovládanie technologických zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270133

Dátum: 13.06.1990

Autori: Grác Pavel, Gabriška Gustav

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojenie, technologických, zariadení, systému, ovládanie, riadiaceho

Text:

...kontrolné jednotke ggg. Na vetup ggi kcntrólnej jednotky ggg sú pripojene výstupy sledovaných napajecích napätí, pritom vstup ggg kontrólnsj jednotky ggg je pripojený na kontrőlny výstup centrálnej jednotky-lgg, pritom vetup gg kontrólnej jednotky łgOw 0 apr 1 pújenýnI pcruchový výstup centrilsj jednotky lgg. Výstup ggg kontrolnej jednotky ggg je pripojený ne poruchový vetup centrálnej jednotky jgg. výstup ggg kontrolnej jednotky ggg je...

Zapojení zemědělských technologických celků, zejména kruhové dojírny, pro bezdotykový přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270052

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kocík Václav, Sedmík Vladislav, Hainz Petr

MPK: A01K 1/12, G08C 19/02

Značky: prenos, bezdotykový, dojírny, zapojení, technologických, kruhové, zemědělských, zejména, celku

Text:

...vysí. lacího tvarovaciho zesilovače g, jehož výstup ł 2 je napojen na vstup 3, prvního vlnutí g vzduchovőho translormátoru 9. Ten je spojen první indukční vazbou 4,§ na jednom trekvenčním pásmu s druhým vinutím g vzduchovćho trsnstormatoru g, jehož výstup g,2 je napojen na vstup 6,1 druhého vysílacĺho tvarovacího zesilovače g. Jeho výstup 6,2 je potom zapojen na vstup 8. mikropočítače g. Zpőtnč je potom výstup § 42 mikropočĺtače g propojen se...

Zařízení pro plnění košů technologických linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269178

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bureš Stanislav

MPK: B23Q 7/10

Značky: plnění, technologických, košů, zařízení, linek

Text:

...manípulačním prostorem v návaznosti na potřeby plněné technologické linky je v route l vytvořen otvor 2, na jehož spodním okraji je upovněn skluz É, ktetývyúsłuje do Bávkovací odměrky 1. Dávkovací odměrka 1 je otočné uložena na ose g, která je zakotvena v bočnicích 2. Udměrka 1 je pro střednlctvím segmentu lg spojená 5 pracovním válcem lg. Otvor í je uzavírán hradítkem ll, posuvné uloženým ve vedení lg, spojeném s bočnicemi 2Zařízení je...

Zařízení na čistění technologických odpadních vod z prádelen

Načítavanie...

Číslo patentu: 269054

Dátum: 11.04.1990

Autori: Singer Ivo, Ondroušek Jaroslav, Stavěníček Zdeněk, Coufalová Miroslava, Vašíček Radek, Matula Jan, Drbal Oldřich, Žitný Václav, Pivodová Svatava

MPK: C02F 1/00

Značky: technologických, čištění, zařízení, prádelen, odpadních

Text:

...zndzorněno na přípojeném výkresu. Zařízení je tvořeno nádrží ł,která je opatřena vstupní komorou 3, koagulační komorou 1, vstupní filtrační komorou 5, výstupní filtrační konorou 2 a výstupní komorou Q. Do vstupní komory 3 je v její horní části zaústěno potrubí 1 pro přívod odpadní vody a do horní vodorovné stěny vstupní komory 3 je vertikálně zaústěna tryska lg dávkovacího zařízení lg. Do spodní části vstupní komory 3 je napojsna...

Zariadenie na stohovanie plošných technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267765

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benák Rudolf, Kaššovic Ľubomír

MPK: B23Q 7/10

Značky: technologických, paliet, stohovanie, plošných, zariadenie

Text:

...zeriedenie.Zariadenie na ctohovenia plolných technologických paliet pozostáva z rásu 1. V hornej časti rálu 1 je usiestnená nosné plošina 1 pevne uložená ne zdviháku 2, na ktorý je pripojená ojnica 12 klukoveho eechaniznu jo spojeneho s pohono /na obr. nezekreslený/. Na dolnej ploche nosnej ploliny § po oboch stranách sú na pevných konzoliach 11 kyvne e nero hore odpružene prostrednictvoe prułin 1 uložená reaená 2 s ovládncini kladkeni 13. V...

Zapojení strojně technologických aparátů při výrobě kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 267710

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák František, Poživil Jaroslav, Bartel Vlastimil, Lukeš Jaroslav, Jankovec Jan, Forejt Antonín

MPK: C01B 17/80

Značky: aparátu, výrobe, strojně, zapojení, technologických, sírové, kyseliny

Text:

...ohřívenou vodu a třetí spotřebíč s potrubím pro třetí ohřívenou vodu. První ohřívená voda má nejvyšší teplotu, a proto je určena zejména k vytápění města e popřípadě podniku. Druhá a třetí ohřívená vode s teplotou nižší se použije například pro zemědělskéúčely (vytápění skleníků), ve výrobě střiže apod.Další zdroj tepla tvorený koncovým absorbérem a směšovečem koncového ebsorběru ve kterých se uvolňuje méně teple než ve vloženém absorbéru...

Zapojenie pre multiprocesorové riadenie technologických zariadení, najmä píl

Načítavanie...

Číslo patentu: 267314

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jůzl Pavel, Marek Štěpán, Čechvala Vojtech

MPK: G05B 19/417, G06F 15/46

Značky: multiprocesorové, zariadení, technologických, riadenie, zapojenie, najmä

Text:

...pripojenom výkrese je mdsornent prikladnd riadenia sapojenia pre multiproce Borová riadenie technologických zariadeni. najmi pil, kde je nakreslens blokovs schema.zapojenie pre multiprocesorove riadenie technoloucldch sariadeni, najmíi pil pozostáva z nikropočttačovćhc systemu L, na ktorý je pripojený riadiaci panel g. Ilikropočitačový system J, je obojsmerna spojený s visualisačným meracim systemom i,ktorý je pripojený na monitor 5 sceny. K...

Způsob zpracování silně kyselých technologických roztoků s obsahem uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267210

Dátum: 12.02.1990

Autori: Baloun Stanislav, Hrb Karel, Parobek Pavel, Hinterholzinger Otto, Holub Jaroslav, Homolka Václav, Zdvořák Jaroslav, Vaněk Jiří, Plevač Stanislav, Zubček Ladislav

MPK: C01G 43/00

Značky: silně, technologických, uranu, zpracování, kyselých, roztoku, obsahem, způsob

Text:

...že se kyselý technologický roztok- 2 267210 neutralizuje hořečnatými surovinami, s výhodou odpady obsahujícími volný oxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý nebo kombinaci obou. Kyselý eluát se neutralizuje odpaními hořečnetymi surovinami do pH 1 až 4 při teplotě 15 az 90 °c v závislosti na reaktivnosti hořečnatých surovín a případně se odfiltruje nerozpustný zbytek. Vysrážení uranu ve formě převážně diuranátu hořečnatého se provede malým...

Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267198

Dátum: 12.02.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 60/00

Značky: technologických, zariadenie, paliet, dávkovanie

Text:

...technologických paliet je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia vo východiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslený nárys zariadenia v polohe odoberania palety zo stohu, na obr. 3 je nakreslená časť nárysu zariadenia v polohe po odobrati jednej palety zo stohu a na obr. 4 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet pozostáva 2 rámu l. V dolnej časti...

Zapojení pro přenos signálu u zemědělských technologických celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266436

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hainz Petr, Sedmík Vladislav, Kocík Václav

MPK: G08C 19/12

Značky: celku, zapojení, signálu, technologických, zemědělských, prenos

Text:

...3,3 s druhou části dvoudilné vzduchové jednotñensformátorové symetriokě přenosové vidlice Q, opatřené vyvažovačem. Výstup gjg druhé části dvoudilné vzduchové jednotransformátorové symetrické přenosové vidlice Q je připojen na prvni vstup áàł zesilovače 3, jehož prvni výs u 3.a 43 e tup 5,3 je napojen na vstup äłá druhé části dvoudílné vzduchové jednotransformátorové symetrické přenosové vid 1 ice§. Druhý výstup 5, zesilovače Q je napojen...

Zariadenie pre cyklický posun plochých technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266286

Dátum: 13.12.1989

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: zariadenie, cyklický, paliet, technologických, plochých, posun

Text:

...o zdvih pri manipulácií predmetmi (obyčajne tabliet) nazariadenie pre cyklícký posun plochých technologických paliet je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. I je nakreslený celkový pohľad na zariadenie v náryse vo výchcdiskovom postavení pred záberom, na obr. 3 je nakreslené zariadenie v náryse v čias točnom reze a na obr. 3 je nakreslený pôdorys zariadenia.zariadenie pre cyklický posun plochých technologických...

Nátokový element se vtokovými otvory k rozvádění kapaliny na vnitřní stěny technologických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265372

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dočkal Miloslav, Hodek Jiří

MPK: F28D 3/04

Značky: trubek, kapaliny, otvory, stěny, vtokovými, vnitřní, technologických, element, nátokový, rozvádění

Text:

...kapolina vytókala na vnitřní tónu technologickú trubky. ~Toto řoioni nozojiůřujo dokonalú rozvodcni kapaliny, trubičko snižuje průtoćny průřoz pro plyn proudici tochnologickou trubkou vzhůru. Pracnoot tohoto řoioni Jo značná. přičemž lze těžko zajistit Jodnotnó provodoni u viooh kuoů nútokových olononto. Dàlo Jo nooo řoäoni oo optrúlou zocunutou do nútokovàho olonontu. Novýhody Jsou ctojnó Jako u řołoni o trubičkou malého prončru,Znúnó...

Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265088

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hudec Pavel, Nakládal Leoš, Undus Stanislav

MPK: H05K 5/00

Značky: lokálních, technologických, procesu, řízení, moduly, skříň

Text:

...spojení výklopného rámu s rámem skříně.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů je tvořena rámem l z ocelového plechového svařence s předními dveřmi g, utěsněnými pryžovým těsněním spodním víkem gg a výklopným rámem 3. K rámu l a spodnímu víku lg jsou připevněny upevňovací členy gg, eloužící ke svislému uchycení rámu. Elektronické jednotky ll zařízení jsou umístěny v modulové rámu lg,pod kterým je uspořádán ventilační blok gg...

Skříň pro řídicí systémy technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264555

Dátum: 14.08.1989

Autori: Smrček Karel, Hudec Pavel, Undus Stanislav, Röschel Miroslav, Nakládal Leoš

MPK: H05K 5/00

Značky: technologických, procesu, systémy, řídící, skříň

Text:

...je znázorněn příklad provedení skříně podle vynálezu.Na ob. l je znázoxněn bokorys a na obr. 2 nárys skříně řídících systémů, na obr. 3 je pohled V půdorysu. Uspořádání chladící jednotky je znäzórnšno na obr. 4. Na obr. 5 je pohled na xanžíxovací pole a na obr. 6 řezy skříní v místech ventilačních jednotek a držáku systémových kabelů.Ve výklopném rámu g s aretací v otevřené poloze, který je otočnýv čepech odpružených pryžovými členy jsou...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Schlegel Miloš, Větrovec Jindřich, Bednář Milan, Lehečka Václav

MPK: G06F 13/12, G06F 13/00

Značky: počítače, technologických, zadávání, zařízení, konstant

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Univerzální upínací bajonet pro výměnu technologických hlavic manipulačních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262068

Dátum: 10.02.1989

Autori: Galantič Kosťa, Filipi Ivo

MPK: B25J 15/02

Značky: upínací, výměnu, manipulačních, technologických, univerzální, hlavic, systému, bajonet

Text:

...91 technologických hlavic 100. Podélný kanál 53 rozvodného pouzdra 50 rot-oru 32 pro rozvod elektrické energie je vybaven rozvodnými kanály 58 k signalizačním členům 135, 130. Na čelní straně tělesa 80 upínacího bajonetu je umístěn pevný přenosový člen 95 elektrické energie do technologických hlav-ic 100 a na čele příruby technologických hlavic 100 je odpružený přenosový člen 77, které tvoří vícekanálový rozvod elektrické energie.Dalším...

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Urbančík Libor, Bár Jaromír

MPK: G21D 1/02, C02F 1/00

Značky: technologických, odpadních, proplachu, jaderné, využití, zařízení, elektrárny

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B23Q 7/06

Značky: zariadenie, výměnu, paliet, strojoch, obrábacích, automatickú, manipulačné, technologických

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Zapojení pro určování polohy materiálu ve spojitých technologických procesech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258345

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pleskanka Jan, Pavelka Jan, Kalášek Pavel, Mrkvička Miloš, Veselý Karel

MPK: G05B 19/18

Značky: zapojení, polohy, technologických, spojitých, materiálů, procesech, určování

Text:

...2 je spojen 9 prvním vstupom zálo~ hovacího bloku 1. První výstup ll rozhodovacího bloku g je spojen s třetím vstupom výpočtového u slodovacího bloku l, jeho druhý výstup gg je epojen s druhým vstupom zálohovacího bloku 3,. jeho třetí výstup Al je spojen e prvním vstupom stavového bloku 3 a jeho čtvrtý výstup.§ł je spojen s prvním vstupom akčního b 1 o~ ku Q. První výstup lg zálohovocího bloku 2 je opojon se čtvrtým vstupom výpočtového a...

Zařízení k zadávání technologických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 258069

Dátum: 15.07.1988

Autori: Ježek Jan, Mulač Petr, Hercik Petr

MPK: B21B 37/00, G05D 27/00

Značky: technologických, zařízení, veličin, zadávání

Text:

...dekodéremvo impedačním přizpůaobením pro indikační blok g. Dá 1 e.zařízení pod le výnálozu sestává ze dvou.programovacIch bloků §,g, sestavenýoh z operačních analogových zesilovačů a pasivníoh prvků, logickéhobloku Q, což je kombinace logických obvodů, komparačního bloku Q,2580693 tvořeného diskrétními prvky nebo mikropočítačem, výběrového bloku lg, což Jsou opět/diskrétní pamětové prvky, případně univerzální operační paměti...

Zařízení pro ovládání technologických linek s plynulým tokem materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242627

Dátum: 01.05.1988

Autori: Babáb Jan, Kosek Jioí

MPK: B65G 47/19

Značky: technologických, tokem, zařízení, plynulým, linek, ovládání, materiálů

Text:

...značíobr. l Blokové schéma technologické linky s plynulýn toksm materiálu, obr.-2 Kbnkrětní příklad řízení kontinuální linky na příjem,dopravu a ev. zpracování píce.Součástmi plynulé technologické linky řízení podle vynálezu jsou první pracovní člen l, nepř. stolový dopravník se vstupním rugulačním členem ll, sestávající z akčníhočidle Ž, dále pracovní členy Q, 1, g s dalšími čidly §, lg. Počet pracovních členů s čidly může být liboVolnýoNa...

Zariadenie pre uloženie technologických hlavíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 257105

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kalafus Pavol, Ceľuch Ján, Ňachaj Eugen

MPK: B25J 15/04

Značky: technologických, hlavic, zariadenie, uloženie

Text:

...technologickej hlavice.Výhodou takéhv ~ riešenia je to, že výmena technologickej hlavice sa vykonáva v uvolnenom stave poistného. elementu a ovládanie upínania technologickej hlavice je sústredené do konštrukčne jednoduchého zariadenia.Na pripojeznom obr. 1 je znázornená jedno konkrétne zariadenie pre uloženie 3 technologických hlavíc a na obr. 2 je znázornené uloženie technologickej hlavice pre zváranie v lôžku v uzamknutom stave....