Patenty so značkou «techniky»

Riadidlá najmä motorovej záhradnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7318

Dátum: 03.12.2015

Autor: Kovačka Ján

MPK: A01D 42/00, A01D 34/08, A01D 34/46...

Značky: najmä, motorovej, techniky, záhradnej, riadidlá

Text:

...bez obmedzenia pre akýkoľvek tvar alebo typ riadidiel.Antivibračné prvky môže tvoriť odpruženie riadidiel v mieste upevňovacích prvkov riadidiel na prichytenie na ráme alebo aj v iných miestach riadidiel, prípadne rukovätí, napríklad kovovými pružinami a/alebo medzikusmi z antivibračnej hmoty, a/alebo hmota absorbujúca vibrácie nanesená na povrchu a/alebo v dutine rúrok riadidiel. Príklad odpruženia riadidiel v mieste upevňovacích...

Zlepšené pasívne koherentné techniky na sledovanie a identifikáciu UAVS, UCAVS, MAVS, a iných objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15336

Dátum: 25.04.2008

Autor: Smith Alexander

MPK: G01S 13/00, G01S 13/58, G01S 13/66...

Značky: koherentné, ucavs, zlepšené, techniky, sledovanie, uavs, mavs, pasívne, objektov, identifikáciu, iných

Text:

...systémy zahrňujú združený vysielač a prijímač, ktoré obvykle zdieľajú spoločnú anténu na vysielanie a príjem. Vysiela sa impulzový signál a čas potrebný na to, aby inpulz dorazil do objektu a späť umožňuje, aby sa stanovila vzdialenosť objektu. Pasívne koherentné vyhľadávanie (Passive Coherent Location (PCL je pasívny radarový systém, V ktorom nie je žiadny vyhradený vysielač. Namiesto toho prijímač používa vysielače tretích strán V danom...

Spôsob výroby trojrozmerného predmetu pomocou laserovej techniky a nanesenia absorbéra injektovacím spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2299

Dátum: 27.01.2005

Autori: Monsheimer Sylvia, Baumann Franz-erich, Göring Rainer, Grebe Maik

MPK: B29C 67/00, B29C 67/02

Značky: techniky, injektovacím, pomocou, spôsob, nanesenia, laserovej, výroby, absorbéra, trojrozměrného, předmětů, spôsobom

Text:

...Laserový lúč môže byť zaostrený obvyklým spôsobom. Na urýchlenie stavebného procesu je však výhodne použiť nijako zvlášť zaostrený laser,napríklad diódový laser, a dosialmuť samotnú selektivitu nanesením absorbéra. Tým dosialmuteľná presnosť, ako aj rýchlosť spôsobu sú rovnake alebo vyššie V porovnaní skonvenčným laserovým spekaním s použitím CO 2-lasera. Uvedený spôsob je zreteľne nákladovo príaznivejší a jednoduchší a pružnejší, pokiaľ...

Zvodič prepätia pre zariadenie telekomunikačnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2496

Dátum: 26.03.2004

Autori: Klein Harald, Oltmanns Johann, Neumetzler Heiko

MPK: H01T 4/00

Značky: techniky, zariadenie, prepätia, telekomunikačnej, zvodič

Text:

...je vyhotovené pomocou kontaktných príložiek na doske splošnými spojmi. Nakoľko doska stlačenými spojmi je pomeme pevná, je možne štruktúrovanú dosku jednoducho presunúť príslušnými otvormi v skrini. Pri formách uskutočnenia známych zo stavu techniky, kde sú na doske s ploš nými spojmi naletované separátne kontakty alebo sú na nej priamo upevnené na ochranné zvody, je vôľa medzi kontaktmi relatívne veľká, takže skrine z jedného kusa sú...

Zostava na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky na plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2909

Dátum: 11.06.2001

Autori: Lalo Ladislav, Rechtorík Igor

MPK: F17D 3/01

Značky: regulačnej, techniky, domovej, umiestnenie, meracej, zostava

Text:

...alebo meracej techniky.Prehľad obrázkov na ýkresochPríklady uskutočnenia zostavy na umiestnenie domovej regulačnej a meracej techniky pre plyn podľa technického riešenia sú schematicky znázornené na obrázkoch, kde na obr. 1 je nakreslený čelný pohľad na najjednoduchší typ zostavy. Obr. 2 znázorňuje čelný pohľad do vnútorného priestoru zostavy podľa obr.1,v ktorom je umiestnená regulačná a meracia technika. Obr. 3 vyjadruje pôdorysný pohľad na...

Zariadenie na uloženie audiovizuálnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2176

Dátum: 07.05.1999

Autori: Jurkovič Vladimír, Trnka Ľubomír

MPK: A47B 7/02

Značky: uloženie, zariadenie, techniky, audiovizuálnej

Text:

...bodom do vybrania v hlave skrutky. Výhodou zariadenia na uloženie audiovizuálnej techniky je zlepšenie kvality reprodukovaného zvuku a zabránenie vzniku vibrácií.Prehľad obrázkov na yykresochObr. 1 Súčasti tvoriace zariadenie na uloženie audiovizuálnej techniky.Obr. 2 Zariadenie na ukladania audiovizuálnej techniky s tromi nohami.Obr. 3 Zobrazuje kombináciu dvoch trojnohých stojanov na audiovizuálnu techniku. Obr. 4 Zobrazuje štvornohé stojany...

Skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2095

Dátum: 12.03.1999

Autor: Čižinský Prěmysl

MPK: F16L 57/00, F17D 3/01

Značky: regulačnej, osadenie, meracej, skriňa, techniky, plynů

Text:

...na skriňu z boku. Obr. 3 znázorňuje základovú dutú štvorbokú tvarovku a obr. 4 znázorňuje plášťovú dutúNa obr. 1 a 2 je skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu. vytvorená z troch na seba uložených základových dutých štvorbokých tvaroviek 1 obdĺžnikového pôdorysného tvaru. na ktoré sú uložené dve duté plášťové štvorboké tvarovky g s jedným otvoreným bokom Q, ktoré majú pôdorysný tvar približne písmena C. Základová dutá...

Zariadenie na nácvik techniky tenisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279400

Dátum: 06.03.1996

Autor: Hurtoň Stanislav

MPK: A63B 69/38

Značky: nácvik, zariadenie, techniky, tenisu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva zo základnej nosnej plošiny (1), na ktorej je umiestnený hydraulický systém (2) rúrok vystužený podpernými rúrkami (3), hydraulické čerpadlo (6) s nádržkou (7) na olej a elektrická rozvodná skrinka (24a), do ktorej je napojený prívodný kábel (25), ktorý prechádza do elektrickej rozvodnej skrinky (24) a do elektromotora (9). Na podperných rúrkach (3) je pripevnená obslužná plošina (5) a priečne výstuhy (4a) vytvárajú...

Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278460

Dátum: 02.02.1994

Autori: Dohnke Ingo, Bramkamp Wilhelm

MPK: H01H 85/44, H01R 13/66, H01T 4/06...

Značky: lišt, připojovacích, přívodka, ochranná, telekomunikačnej, techniky, dátovej, rozpojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranná prívodka pozostáva z plochého telieska (1) z plastu s vybraniami (2) na uloženie zvodičov (3) prepätia a z klietky (5), nasunutej na teliesku (1) z plastu, pričom klietka (5) pozostáva z viacerých držiakov (6) tvaru písmena U, ktorých predné ramená (11) tlačia na jednu elektródu (13) zvodiča (3) prepätia, a ktorých zadné ramená (14) dosadajú na teliesko (1) z plastu. Do ochrannej prívodky je zaliaty násuvný kontakt (7), tvoriaci...

Spôsob úpravy polyetylénglykolu na kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278587

Dátum: 13.08.1991

Autori: Cvengroš Ján, Zelenský Imrich, Kaniansky Dušan

MPK: C07C 29/74, G01N 27/26, C07C 29/80...

Značky: kapilárne, techniky, spôsob, úpravy, elektroforetické, polyetylénglykolu

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénglykol s polymeračným stupňom 2 až 10 sa podrobí destilácii v tenkom stieranom filme pri teplote 170 až 250 °C a tlaku 1 až 100 Pa a destilát sa následne zmieša so zmesou katexu a anexu styrén-divinylbenzénového typu v pomere 100 : 1 až 10 : 1 objemovo pri teplote 15 až 40 °C a po 1 až 24 hodinách sa polyetylénglykol oddelí od ionexov filtráciou alebo odstredením. Takto upravený polyetylénglykol je vhodný na prípravu roztokov na...

Konfigurácia technického vybavenia výpočtovej techniky pre riadenie scénického vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 267759

Dátum: 12.02.1990

Autor: Major František

MPK: G05D 25/02

Značky: konfigurácia, techniky, riadenie, technického, vybavenia, výpočtovej, scénického

Text:

...programovateĺněho pultu plošněho osvetlenia sceny a ozvučenie. Riešenie je výhodne preto, lebo počet obslužného personálu, ktori tvoria osvetlovači pri tvarovacich halogénových reflektoroch, riadiacom pulte osvetlenia a ozvučenie sa zredukuje na jedného pracovnika - operátora scénickěho vybavenia, ktorý od vrcholového počitača kontroluje riadenie celej sústavy podla scenára a podla potreby vstupuje do deja,ktorý prebieha podla programu,...

Zariadenie na umývanie techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257116

Dátum: 15.04.1988

Autori: Križan Teodor, Godál Štefan, Vasilo Viktor

MPK: B60S 3/04

Značky: umývanie, techniky, zariadenie

Text:

...priečny rez hydraulickým turboblokom.Zariadenie pozostáva z dvojstopového prejazdového mostu 3 na oboch koncoch s dvojicou nájazdových rámp 16, upevnených na koncových podperách 17 ukotvených v podložke 18. Po oboch stranách dvojstopoveho prejazdneho mostu 3 trúbkovej konštrukcie, sú pozdĺžne v podložke 18 ukotvené vodiace koľajnice 19, na ktorých je prostredníctvom podvozkov 24 s dvojicaml pojazclových kolies 2 uložený obrysový umývací rám...

Zařízení k ovládání funkce rychlých chodů, zejména u přístrojů záznamové techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 247385

Dátum: 16.11.1987

Autori: Dzierža Emil, Ševeík Arnošt

MPK: G11B 15/18

Značky: rychlých, zejména, techniky, funkce, zařízení, ovládání, záznamové, chodu, přístrojů

Text:

...panelu je otočně ulozene kulisa, ktoré má v dolní části tvnrové vybraní pro spojení a čepem upovněném na dvounmonné páco. V horní části je otvor pro spojení a táhlem s převíjecím zařízením přístroj.Hlavní výhody vynálozu apočívejí v tom, že vylučuje při změně funkce qchlých chodů Stop tlačítko a dovoluje funkce libovolně měnit. Další výhodou řešení je, že nedovolí nežádoucí řazení dvou funkcí najednou. Z hlediekfvýroby i montáže jo...

Sčítacie zariadenie pre hamatoimunologické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pavlík Milan, Vasil Miroslav

MPK: A61B 5/14

Značky: sčítacie, zariadenie, techniky, hamatoimunologické

Text:

...sú pripojené na vstupy sústavy pamätí a taktiež na vstup sumačnej pamäte. Výstup sústavy-pamätí je pripojený na vstup výstupných obvodov..Na jeden zo vstupov vý-stupných -obvodov je pripojené tlačítko zápis. Výstup výstupnych obvodov je pripojený na vstwp dekodéru, ktoréího výstup je pripojený na vstup displeya. Výstup sumačnej pamäte je pripojený na vstup prepínača rozsahu, ktorého výstup je »pripojený na vstup obvodu signa 4lizácie. Na...

Zařízení k přečerpávání tuhých částic, zejména pro potřeby fluidní techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230374

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fibinger Vratislav, Dobrozemský Jaroslav, Prausek Jiří, Pihert Dobromil, Koloděj Břetislav, Engel Oleg

MPK: F23K 3/00

Značky: zejména, fluidní, potreby, zařízení, přečerpávání, tuhých, částic, techniky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přečerpávání tuhých částic zejména pro potřeby fluidní techniky, sestávající z nádoby ve dnu opatřené přívody dispergační tekutiny a s náplní fluidačních částic, vyznačené tím, že u dna (2) nádoby (1) je uspořádána řada dopravních komůrek (4), ve spodní části opatřených otvorem (5), přičemž vnitřní prostor dopravních komůrek (4) je přepouštěcím kanálem (6) propojen s cílovým prostorem např. se zásobníkem nebo s další fluidní vrstvou.

Dávkovač roztoku analyzovaného materiálu pre kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ondriaš Jozef, Kaniansky Dušan

Značky: materiálů, dávkovač, techniky, elektroforetické, kapilárne, analyzovaného, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre elektroforetické metodiky. Rieši dávkovač roztoku analyzovaného materiálu pre kapilárne elektroforetické techniky a kanálikmi pre pripojenie nádobky, striekačky, otvorom pre čistenie a napojenie kapiláry a z otočného jadra s tromi rovnobežnými kanálikmi. V dávkovači podľa vynálezu je v základnom telese kanálik pre pripojenie nádobky so vzorkou umiestnený v jednej rovine s kanálikom pre odtok...

Plniaci blok s ihlovým uzatváracím ventilom pre kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220300

Dátum: 15.02.1986

Autor: Kaniansky Dušan

Značky: ventilom, techniky, ihlovým, elektroforetické, plniaci, uzatváracím, kapilárne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zariadení pre elektroforetické techniky. Rieši konštrukciu plniaceho bloku s ihlovým uzatváracím ventilom najmä pre kapilárnu izotachoforézu. Plniaci blok je tvorený základným telesom tvaru pravidelného pravouhlého štvorstena, do ktorého vnútra vedú a sa stretajú, z pravej strany vývod pre elektrolyt, vedúci do priestoru ihlového ventilu, z ľavej strany kapilárny kanálik, zo zadnej strany vývod pre kapiláru a zdola ihlový...

Zapojení obvodů pro generaci videosignálu pro řízení televizního monitoru v zařízení výpočetní techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219522

Dátum: 15.08.1985

Autor: Hrdlička Drahomír

Značky: zařízení, generaci, zapojení, videosignálu, televizního, výpočetní, techniky, řízení, obvodů, monitoru

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je usnadnit použití cenově přístupnějších televizních monitorů k zobrazování údajů na stínítku obrazovky v zařízení výpočetní techniky a přenášení těchto údajů na jedno, příp. i více vzdálenějších míst. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením obvodů pro generaci videosignálu pro řízení televizního monitoru v zařízení výpočetní techniky s mikroprocesorem a řídicí jednotkou, při užití vlastní paměti s kapacitou, odpovídající celkovému...

Blok spájania dvoch kapilár pre kapilárne elektroforetické techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 223781

Dátum: 01.07.1984

Autor: Kaniansky Dušan

Značky: dvoch, elektroforetické, kapilárne, spájania, techniky, kapilár

Zhrnutie / Anotácia:

Blok spájania dvoch kapilár pre kapilárne elektroforetické techniky vyznačený tým, že pozostáva zo základného telesa /1/, v ktorého vnútri je vertikálne umiestený kanálik /7/ pre pripojenie kapiláry s vnútorným priemerom zhodným s otvorom kapiláry, ktorý je dole zakončený vývodom /6/ pre pripojenie kapiláry priemeru zhodného s vnútorným priemerom kanálika /7/ a hore je zakončený vývodom /2/ pre pripojenie kapiláry toho istého alebo väčšieho...