Patenty so značkou «techniku»

Reduktor/expander rozchodu kolesa pre poľnohospodársku techniku, najmä traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5772

Dátum: 06.06.2011

Autor: Mažgut Juraj

MPK: B60B 23/06

Značky: traktory, rozchodu, najmä, poľnohospodársku, kolesa, techniku

Text:

...kolies pri dvoch zvolených parametroch napr. 180 ein/225 cm a to jednoduchým otočením diskov kolies. Nie je potreba rozoberať disky kolies. Riešenie podľa tohto úžitkového vzoru umožňuje použitie kolies na viaceré typy traktorov a to zámenou reduktora/expandera na ďalší typ traktora. Drahá pneumatika s diskom sa používa ďalej. V kombinácií s ostatnými systémami kolies je možné dosiahnuť popri extrémnych rozchodoch aj bežne používané...

Upínacie zariadenie na poľnohospodársku a inú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285599

Dátum: 23.03.2007

Autor: Chovanec Pavel

MPK: A01B 63/10, A01B 63/02, A01B 59/00...

Značky: techniku, zariadenie, poľnohospodársku, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Upínacie zariadenie je zhotovené tak, že medzi zadnou časťou upínajúcej čeľuste (6) a vodiacim domčekom (9) je na zaisťovacom čape (7) nasunutá tlačná pružina (8), pričom na koncovej časti zaisťovacieho čapu (7) je upevnené upínacie lano (11), ktoré je spojené s ovládacou pákou (22) cez úplné napínacie lano (13). Zaisťovací čap (7) je ovládaný elektricky alebo hydraulicky, alebo pneumaticky.

Samorezný konektor a zariadenie pre telekomunikačnú a dátovú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9410

Dátum: 17.07.2006

Autori: Louwagie Dominic Joseph, Müller Manfred, Klein Harald

MPK: H01R 12/58, H01R 4/24

Značky: techniku, zariadenie, samořezný, dátovú, konektor, telekomunikačnú

Text:

...zasunutím zástrčiek do pripoja IN alebo OUT zásuviek DSX 10 a a 10 b. Podobným spôsobom je možne použiť Zásuvné káble na prerušenie semipermanentného spojenia medzi zásuvkami DSX 10 a a 10 b, na vytvorenie spojenia s inými digitálnymi zariadeniami. Napríklad môže byt digitálne spájaciezariadenie 12 použitím zásuvných káblov 23 oddelené od zosilňovača 14 a ústredne aspojené so zosilňovačom 14 b ústredne. Zásuvné káble 23 obsahujú zástrčky,...

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku a spôsob pripájania káblových žíl k rezným a zvieracím kontaktným prvkom pripájacej, oddeľovacej alebo spínacej lišty

Načítavanie...

Číslo patentu: 284329

Dátum: 27.12.2004

Autori: Meurers Peter, Gerke Dieter, Müller Manfred, Bülow Harald

MPK: H01R 9/16, H01R 9/22, H01R 4/24...

Značky: kontaktným, žíl, lišty, zvieracím, lišta, dátovú, spínacia, rezným, spínacej, pripájania, pripájacej, spôsob, prvkom, telekomunikačnú, oddeľovacia, pripájacia, techniku, káblových, oddelovacej

Zhrnutie / Anotácia:

Pripájacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta pre telekomunikačnú a dátovú techniku je vyrobená s dvoma izolačnými telesami (3, 4) osadenými kontaktnými prvkami (7, 8) a s upevňovacími prvkami (6), usporiadanými na jednom izolačnom telese, na zaskočenie na upevňovacom zariadení. Obidve izolačné telesá (3, 4) sú usporiadané proti sebe pod uhlom a kontaktné prvky (7, 8) sú vytvorené v dvoch rovinách a súvisle sú vložené do izolačných telies (3, 4)...

Rozdeľovacie zariadenie pre komunikačnú a výpočtovú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7245

Dátum: 12.11.2004

Autor: Nijhuis Antony

MPK: H04Q 1/02

Značky: zariadenie, komunikačnú, výpočtovú, rozdeľovacie, techniku

Text:

...od multiplexoraSDH/SONET krozdeľovaciemu zariadeniu, pričom v skutočnosti môže smer prenosuVo výhodnej forme uskutočnenia sú výstupné kontakty pripájacieho modulu avstupné kontakty modulu pre pripojenie rozdeľovacieho zariadenia vytvorené ako mnohopólové konektory. Pod pojmom mnohopólový sa pritom rozumie konektor s aspoň 8 kolíkmi, pričompočet kolíkov je výhodne omnoho vyšší. Výhodne sú jediným konektorom realizované všetkyspojenia pre...

Upínacie zariadenie pre poľnohospodársku a inú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3398

Dátum: 09.01.2003

Autor: Chovanec Pavel

MPK: A01B 63/02, A01B 59/04, A01B 59/06...

Značky: poľnohospodársku, upínacie, zariadenie, techniku

Text:

...nedostatky z predchádzajúcich typov upínajúcich zariadení do značnej miery odstraňuje nové zariadenie pre traktory a inú techniku. Ide zariadenie jednoduchej konštrukcie, ktoré rýchle umožní veľmi ľahko a bezpečne pripojit akékoľvek požadované agrotechnické náradie alebo rôzne prídavné zariadenie jednak k traktoru a inej potrebnej techniky.Podstata riešenia spočíva vo vytvorení idlicových upínajúcich čeľustí sparabolickým výrezom...

Ťahové odľahčenie zasúvacieho spoja pre komunikačnú a výpočtovú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7296

Dátum: 12.08.2002

Autor: Nad Ferenc

MPK: H01R 13/658, H01R 13/58

Značky: komunikačnú, techniku, výpočtovú, tahové, spoja, odĺahčenie, zasúvacieho

Text:

...pričom tento uzáverový prostriedok je vybavený druhými stykovými prostriedkami, ktoré vytvárajú spolu s prvými stykovými prostriedkami základného dielu styčné spojenie, pričom uzáverový prostriedok je vytvorený ako pružina obsahujúca dve ramená, ktoré sú zasúvateľné pozdĺž vedenia do základného dielu, pričom základný diel je vytvorený aspoň s jedným oporným bodom pre pružinu, a táto pružina je usporiadaná tak, že protismerne pôsobiaca...

Pripojovacia lišta pre diaľkovú komunikačnú techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278440

Dátum: 15.01.1992

Autori: Gerke Dieter, Janczak Andrzey

MPK: H01R 9/24, H01R 23/72

Značky: komunikačnú, pripojovacia, dialkovú, lišta, techniku

Zhrnutie / Anotácia:

Pripojovacia lišta je vybavená pripojovacími elementmi (4, 25, 26) pre káblové žily a kontaktnými elementmi (10) na elektrické spojenie pripojovacích elementov s vodivými dráhami dosky (20) s plošnými spojmi. Aby sa pri pripojovaní káblových žíl na pripojovacie elementy (4, 25, 26) neprenášali sily pôsobiace na kontaktné elementy, sú kontaktné elementy (10) vytvorené ako oddelené stavebné diely a skladajú sa z kontaktného kolíka (11) a zo...

Komponentná vákuovo-prášková izolácia pre techniku nízkych teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 270144

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pastor Ľudomil, Jurčovič Dušan

MPK: C04B 14/18

Značky: techniku, teplot, nízkých, izolácia, vákuovo-prášková, komponentná

Text:

...t podlä vyndlezu,ktorej podstatou je, že je tvorení zmesou expandovnndho perlitu o Veľkosťpu častíc 104 až l 05 s a hlilitokreničitnnu sodneho s veĺkostou častíc pod 2.1 O 4 u V hnotnootnol posere 99 až 331. VVeĺli nízke hodnoty efektívnej tepelnej vodivosti oo doeohujú vd 3 oledku prioznivýj oikroitruktúry úletovoho porlitu, ktorý je tvorený öootieoni tvorenýli neprovidelnýni krivoplochýli polyedrasi, stýknjúcili sa len V Iolou počte bodov o...

Svorkovnice elektrického stroje točivého pro leteckou techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267118

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dresler Jaromír, Skypala Zdenek

MPK: H02K 5/22

Značky: svorkovnice, točivého, stroje, techniku, leteckou, elektrického

Text:

...točivého pro leteckou techniku podle vynálezu, jehož podstata spcčívá v tom, že nálitek a kryt jsou k sobě připevněny ve stykové dělicí ploše, která má rovinný tvar, provedený souběžně s osou rotace stroje, přičemž konektor je ve stykové dělicí ploše uspořádán svou podélnou osou sou měrnoetí.Další podstate vynálezu spočívá v tom, že konektor zasahujn svými přípojí do vestavného prostoru svorkovnice a je k nálitku a ke krytu připevněn...

Měřič nelineárních zkreslení pro televizní měřicí techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262489

Dátum: 14.03.1989

Autor: Seka Jan

MPK: H03K 5/05, H04N 17/02

Značky: měřič, zkreslení, nelineárních, techniku, televizní, měřicí

Text:

...stejnosměrné složky ggg je spojsn se vstupem druhého zesilovače gg,jehož výstup je spojsn se signłlovým vstupem 1 zatsmñovacího obvodu gg, jehož ovládací vstup g je spojen s výstupom druhého přsvodníku úrovně gg, jehož vstup lg je čtvrtým vstupom mäřiče a výstup zatemňovacího obvodu EQ je spojen se vstupe dolní propusti 22, jejíž výstup je spojen se vstupem třetího zesilovače g§, jehož výstup je výstupom měřiče zapojení může býtrozäířeno tím....

Způsob výroby vakuotěsného spoje konstrukčních prvků uzavíracího členu hořáku výbojek pro osvětlovací techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259667

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kodet Vladimír

MPK: H01J 61/36

Značky: výbojek, spoje, prvků, hořáku, způsob, vakuotěsného, techniku, konstrukčních, výroby, členu, osvětlovací, uzavíracího

Text:

...je dominantní složkou kovokeramického materiálu, a takto sestavený komplet se tepelné zpracuje v°ochranné atmosféře argonu, dusíku nebo vodíku a nebo ve vakuu při teplotě 1 500 °c až 1 950 °C.Kovokoramioká směs o pŕíslušném složení se připravuje homogenizací a mletím v mleoĺm zařízení. Jo možné použít obvyklýoh slinovaoíoh přísad Z takto upravené pracovni směsi se vytvářejí některou z obvyklých keramických technologii, nej~ častěji...

Fixačno-vymývací roztok pre detekčnú techniku striebrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 259362

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marcinka Kamil

MPK: G01N 33/487

Značky: roztok, striebrom, detekčnú, fixačno-vymývací, techniku

Text:

...je velmi zdĺhavé a vždy nedokonalê, v dôsledku čoho ostáva po zafarbení pozadie. Práca s glutaraldehydom V koncentrácii 10 9/0 je naviac zdraviu škodlivá.Uvedené nevýhody odstraňuje fixačno-vymývací roztok pre detekčnü techniku striebrom, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 40 až 50 objemových dielov metylalkoholu, 10 až 12 objemových dielov kyseliny octovej a 38 až 50 objemových dielov vody a táto zmes obsahuje 0,2 až 0,5 obj. dielov...

Materiál pro grafickou reprodukční techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240595

Dátum: 15.08.1987

Autor: Grigorjev Valerij Vasiljevie

MPK: B41C 3/06

Značky: reprodukční, grafickou, techniku, materiál

Text:

...jen minlmální počet reprodukci.Uvedené problémy při použití termoplastů odstraní materiál pro grafickou reprodukční techniku podle tohoto vynalezu. jeho podstatou je, že obsahuje na 100 hmot, dílů termoplastu -5 až 400 hmot. dílů Llhličitanu vápenatého, sádry, mastku, síranu barnatého nebo zinkové nebo titanově běloby.Důsledkem přítomnosti anorganického p 1 niva je zvýšení tvrdosti materiálu, což se projeví V přesné reprodukci vyrytých...

Klapkový uzáver pre techniku a spalinovod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250046

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tóth Ernest

MPK: F23L 13/00

Značky: techniku, spalinovod, klapkový, uzáver

Text:

...priereze priebežné liesty klapky, ktorých .pozdĺžna rovinnost je zabezpečená opernými držiakmi listu klapky pripevnenými o rám klapky tak, že list klapky pri ľulbovolnolm natočení na .prrednom ložiska listu ľklapky a na zadnom 1 ožisku listu rklatpky je držaný v rovinnej polohe proti pôs-obenlu sily wyvinutej prúdom vzdušniny vo vodiacom kanáli.Použitím predmetnej klapky sa docielivylepšenie prevád-zkyschopnosti klapiek,zjednoduší...

Odpojovač vysokého a velmi vysokého napětí s elektromagnetickým pohonem, zejména pro rentgenovou techniku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247644

Dátum: 15.01.1987

Autori: Budka Jiří, Měchura Ladislav

MPK: H01H 31/14, H01H 31/16

Značky: zejména, vysokého, pohonem, elektromagnetickým, napětí, velmi, techniku, odpojovač, rentgenovou

Text:

...vyznačen V základní dolní pracovní poloze při vypnutém napájení.Nosná konstrukce odpojovače sestává ze dvou rovnoběžných izolačníoh bočnici, spojených izolačními če 1 y§. Na izolačních bočnicích Ž jsou připevněny v jedné rovině čtyři páry pevných kontaktůš. V horní části jedné izolační bočnice 1 je upevněn pohonný elektromagneť 3.V centrických otvorech izolačních čel Ž je otočně uložen izolační rotoŕł,5 ehž osa je. proložena rovinou pevných...