Patenty so značkou «technických»

Spôsob čistenia nečistôt alebo pripálenín, alebo troskových usadenín v nádržiach a technických zariadeniach a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287434

Dátum: 02.09.2010

Autor: Rüegg Hans

MPK: B08B 7/00, F27D 99/00

Značky: pripálenín, vykonávanie, nečistot, troskových, spôsob, nádržiach, čistenia, zariadenie, usadenín, zariadeniach, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka takzvaného on-line spôsobu a zariadenia na čistenie nečistôt, prípadne pripálenín alebo troskových usadenín v nádržiach a spaľovacích zariadeniach pomocou techniky odstrelu. Do blízkosti nečistôt, prípadne pripálenín alebo troskových usadenín sa privádza s cieľom explózie výbušná plynná zmes. Do nádrže alebo do technického zariadenia sa zavedie rúrkovité zariadenie alebo dýza (20), pričom ústie rúrkovitého zariadenia alebo dýzy...

Spôsob zisťovania/zaznamenávania technických údajov sietí prostredníctvom regulárnych užívateľov na podporu automatizovaných plánovacích a optimalizačných postupov v bunkových mobilných rádiokomunikačných sieťach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13435

Dátum: 21.12.2007

Autor: Klatt Axel

MPK: H04W 24/10

Značky: technických, spôsob, rádiokomunikačných, mobilných, regulárnych, podporu, postupov, sietí, užívateľov, sieťach, automatizovaných, údajov, optimalizačných, bunkových, plánovacích, prostredníctvom

Text:

...týchto dát musí špeciálne načítavať toto zostavenie je obvyklé pri vyhradených meracích jazdách. Takýto spôsob vykonávania je napríklad známy z EP O 946 007 A 2.opisuje spôsob a usporiadanie týkajúce sa merania kvalityprenosu v bunkách mobilných rádiokomunikačných sietí,poukazujúci na používanie mobilných staníc, ktoré sú opatrené GPS prijímačom a záznamovou jednotkou. Na uskutočnenie merania vo vnútri nejakej bunky je potrebné vozidlo,...

Spôsob zlepšenia technických vlastností pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 283995

Dátum: 22.06.2004

Autor: Cohen Josy

MPK: C04B 28/14

Značky: vlastností, technických, pôdy, zlepšenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahrnuje rozrytie pôdy s jej rozrušením na prach, na ktorú sa aplikuje chemické činidlo obsahujúce: medzi 5 a 60 % hmotnostnými cementovaného puzolánu
medzi 20 a 80 % hmotnostnými síranu vápenatého
a medzi 15 a 50 % hmotnostných oxidu vápnika, a potom sa toto činidlo dôkladne premieša s pôdou a následne sa táto pôda zhutní.

Spôsob automatizovaného zisťovania rozsahu škôd v objektoch v dôsledku výpadku technických komponentov zapojených do výrobného procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3131

Dátum: 19.05.2004

Autori: Peschel Dietmar, Hachmann Frank, Sachgau Christian

MPK: H04L 12/24, G06F 11/32

Značky: zapojených, škôd, zisťovania, komponentov, technických, výpadku, spôsob, automatizovaného, procesu, výrobného, objektoch, rozsahu, dôsledku

Text:

...Táto úloha je podľa vynálezu riešená spôsobom podľa patentového0008 Tento spôsob na základe dát, ktoré sú kdispozícii a ktoré sú aktuálne zistované, automaticky zisťuje a rozsah priamych a nepriamych peňažných škôd, napr. v mene E, pre objekt, miestnost alebo budovu.Za týmto účelom sa vyhodnocujú závislosti postihnutých technickýchkomponentov medzi sebou navzájom. Potrebné parametre a veličiny súk dispozícii v príslušných...

Systém na vytvorenie technických pomôcok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3034

Dátum: 06.11.2001

Autor: Feilhauer Rudolf

MPK: A44B 15/00

Značky: pomôcok, vytvorenie, systém, technických

Text:

...jedna časť obsahuje držadlo vybavenú nástrojom. Obr. 16 zobrazuje čelnom pohľade vyhotovenie pomôcky. ktorejčasť s relatívne pevným prvkom obsahuje sklopný prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPodstata technického riešenia, ktoré je predmetom ochrany vytvára predpoklady na rad konkrétnych vyhotovení a preto ďalej uvedené príklady uskutočnenia technického riešenia je potrebné chápať iba ako snahu o čo najlepšie vysvetlenie tejto...

Spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotn. z technických elektrolytov obsahujúcich meď

Načítavanie...

Číslo patentu: 281032

Dátum: 07.10.1998

Autori: Dudrová Eva, Šimko Ján, Bureš Radovan, Molnár František

MPK: B22F 1/02, C25C 5/02

Značky: výroby, práškov, obsahujúcich, elektrolytov, technických, spôsob, fe-cu, hmotn, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby Fe-Cu práškov s obsahom medi 2 až 20 % hmotnostných z technických elektrolytov obsahujúcich meď vycementovaním medi na časticiach železného prášku pri minimalizovaní alebo úplnom potlačení znečistenia vyrobeného Fe-Cu prášku prímesovými prvkami z elektrolytu tak, že takýto Fe-Cu prášok je vhodný na výrobu spekaných konštrukčných súčiastok práškovou metalurgiou.

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279751

Dátum: 16.09.1992

Autori: Klempin Jürgen, Berrouschot Hans-dieter, Schreiber Erhard, Birke Peter, Neubauer Hans Dieter, Heino John

MPK: B01J 29/28

Značky: frakciami, uhľovodíkov, technických, katalyzátor, přeměnu, aromatickými

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na premenu technických uhľovodíkov C8 s aromatickými frakciami za prítomnosti vodíka, xylénu v koncentrácii mimo termodynamickej rovnováhy a rovnako obsahuje etylbenzén. Pentasilzeolit so štruktúrou MFI obalený pred výstavbou do matrice Al2O3 obsahujúcej platinu pseudobomitom poskytuje katalyzátor s vysokou aktivitou a selektivitou, ktoré sú dobre riaditeľné bázickou väzbou a dlhým pracovným časom. Obsah platiny v katalyzátore je...

Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a technických frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278714

Dátum: 13.05.1992

Autori: Bystrický Ľubor, Hodúr Oskar, Ungvarský Cyril, Beška Emanuel

MPK: C07D 277/62

Značky: benzotiazolu, technických, frakcií, surových, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Destiláciou predčistený benzotiazol sa nechá reagovať s chloridom zinočnatým v molárnom pomere 1 : 0,2 až 0,6 v prostredí vody alebo jej zmesi s inertným organickým rozpúšťadlom pri teplote od 5 °C do teploty varu reakčnej zmesi, na vzniknutú komplexnú zlúčeninu sa za rovnakých podmienok pôsobí rozkladným činidlom zo skupiny zahŕňajúcej alkalické a amónne uhličitany, hydrogenuhličitany, fosforečnany, sulfidy a hydrogensulfidy, hydroxidy...

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Křemenák Lubomír, Lamač Miroslav, Janáček Leoš, Rosenthal Jakub, Legeza Vasil, Kubíček Karel, Rubáš Vlastimil

MPK: B01J 38/12, B01J 23/94

Značky: řízení, katalyzátoru, technických, redukci, měděných, reaktivace, procesy, způsob, petrochemické, plynech, určených, oxidací, nečistot, parciální

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Elektrický ohřívač technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265632

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vaněček Bělík

MPK: F24H 3/04

Značky: ohřívač, elektricky, technických, plynů

Text:

...pro přívod plynu je ve vnitřním prostoru pláště chnuta směrem k přírubovému spoji a topné elementy jsou soustředně umístěné V jedné nebo několika vrstvách s trubkou pro přívod plynu, zatímco trubka pro odvod plynu je ohnuta směrem k druhému přírubovému spojí a topné elementy jsou soustředně umístěny v jedné nebo několika vrstvách s trubkcu pro odvod plynu,přičemž jednotlivé vrstvy topných elementů jsou mezi sebou spojené distančními...

Zařízení pro zjišťování fyzikální veličiny světelně technických měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264666

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bakoš Pavel, Nedvědová Jana

MPK: G01J 3/50, G01J 1/42, G01J 5/46...

Značky: technických, zjišťování, zařízení, fyzikální, veličiny, světelné, měření

Text:

...vstup obvodu pro násobení racionálním číslem, na jehož druhý vstup je připojen výstup nastavitelné paměti čitatele a na třetí vstup je připojen výstup nastavitelné paměti jmenovatele. Výstup obvodu pronásobení racionálním číslem je připojen na vstup zobrazovače fyzikální veličiny.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v intlikaci číselnć hodnoty fyzikální veličiny v měrových jednotkách světelného technického měření. Další výlmtlot je, že...

Vyzdívka reaktoru na výrobu technických sazí a způsob jejího provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261176

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šeliga Vladimír, Šeliga Jiří

MPK: F27D 1/00

Značky: provedení, výrobu, jejího, reaktoru, způsob, vyzdívka, sazí, technických

Text:

...segmentem z mulitokorundových tvarovek vyzděných korundovou vrstvou, na horních dvou třetínách obvodu monolitickou vrstvou litého žárobetcnu. Řez B-B tímto reaktorem je znázorněn na obr. 4. Na těchto výkresech pozice łznázorňuje korundovou vrstvu, 3 monofítickou vrstvu litého žárobetonu, 3 izolační vrstvy, 5 reakční prostor, § mulitokorundovou vrstvu, Q zalévací komínek, 1 plášť reaktoru a g příčný preklad asbestovou lepenkou. Srovnání dosud...

Surovina pro výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261290

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štefan Ladislav, Vostal Karel, Plesník Miloslav

MPK: C09C 1/48

Značky: sazí, výrobu, surovina, technických

Text:

...takových případech využívány V hutnictví náhradním způsobem, hlavně jako pomocné palivo.Uvedené nedostatky značně zmírňuje použití suroviny podle vynálezu. Jeho podstatou je, že surovinu pro výrobu technických retortových sazí tvoří homogenizovaný a zfiltrovaný surový černouhelný dehet nebo homogenizovaná a zfiltrovaná směs surového černouhelného dehtu a aromatických olejů koksochemického nebo ropného původu. bylo zjištěno, že nejvhodnější je...

Způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 257161

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ryšavá Jaroslava, Horna Aleš, Šíma Milan

MPK: G01N 30/02

Značky: technických, polymerních, způsob, jejich, alkylesterů, disperzích, methakrylové, akrylové, styrenu, vodných, stanovení, produktech, kyseliny, bázi, monomerních

Text:

...předložený vynález, jehož předmětem je způsob stanovení monomerních alkylesterů kyseliny akrylové a methakrylové a styrenu ve vodných polymerních disperzích nebo V technických produktoch na jejich bázi s využitím plynové chromatografie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorek hodnocené látky se nejpxve okyseluje přídavkem anorganické kyseliny, zejména kyseliny fosforečné nebo chlorovodíkcvé,až dojde ke koagulaci dispegovaného...

Zařízení pro interferometrické měření úchytky rovinnosti technických povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256944

Dátum: 15.04.1988

Autori: Elssner Karl- Edmund, Spolaczyk Reiner, Schwider Johannes

MPK: G01B 9/02

Značky: měření, rovinnosti, povrchu, zařízení, technických, úchytky, interferometrické

Text:

...nepaoro orxnonxmmero sepxana, nponnxà er uepes HHOCKOCTB önuañmero Kamera npnamu H ocnemaew cocwoxmnü H 3 npHsMu H ncnmryenoro oöbexra HHTEDÓGPOMETD Quso. Orpaxennmň or nnocxocrn runorenysu npnsmu H or noaepxuocrn ucnuwyeuoro oőaexra cner noxnnaer npnauy qepes nnocxocrs npyroro Kamera, nocne qero nonanaer Ha aropoe orxnounmmee aepxano. Orpaxeunmñ or Hero caer npoxonr qepe 3 nepnuú Konnnmnpymmnň oözexrna Myaponovo nuTepepoMeTpa, B mpxyce...

Způsob stanovení koalescentů ve vodných disperzích syntetických polymerů a kopolymerů a v technických produktech na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255905

Dátum: 15.03.1988

Autori: Morávková Věra, Matoušek Pavel, Dufka Oldřich

MPK: G01N 30/02

Značky: vodných, produktech, bázi, způsob, koalescentů, technických, polymerů, syntetických, stanovení, jejich, kopolymerů, disperzích

Text:

...syntetických polymerů a kopo 1 ymerů.a»ľ v tàchn 1 ckýchproduktech na Jejich báž za pnužiti plynovésŕážením po çkyseleni na hodnotulem v obj. poměru 1 1 až 100 1.nebo desorpci do proudú ňosnáhó inąrtniho plynu při teplotách do 320tógrafii známýmzpůsobem V L Zýůsob stanovení kďalésćàntů podle yynález má ñäkólik výhodgStanovoyané látky jâoupřed vlasthip 1 ynovou chromatqagrafii odděléhy od neodpařitelhého zbytku vzoŕku který...

Prostředek k snížení emise formaldehydu z rozpouštědlových formaldehydových kondenzačních pryskyřic a technických produktů na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255681

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šíma Milan, Ferenčík Igor, Drábek Jan, Ďurišová Júlia, Černý Jaroslav, Piskla Štefan

MPK: C09D 3/50, C09D 3/54

Značky: emise, prostředek, jejich, rozpouštědlových, produktů, formaldehydových, snížení, technických, pryskyřic, bázi, kondenzačních, formaldehydu

Text:

...k dosažení antiemisních účinků, přičemž její použitelnost je vázána na přítomnost specifikovaných alkoholu, alkyléteralkoholů a alkyléter alkoholesterů. Taková řešení dosud nebylo v líteratuře publikováno. Výhodou prostředku podle vynálezu je mimořádně jednoduchá příprava z běžně dostupných surovín, jednoduchá aplikace a především vysoký účinek při malých přídavcích, 3 255681které prakticky neovlivňují funkční vlastnosti formaldehydových...

Reaktor na výrobu technických sazí, zejména měkkých sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254861

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rissler Emil, Bureš Ivo, Žižka Jan

MPK: C09C 1/48

Značky: výrobu, měkkých, zejména, reaktor, technických, sazí

Text:

...výrobní linky.Ve vstupním úseku reakční části může být provedeno zúžení V délce 8 až 100 vnitřního průměru reakční části na 50 až 70 vnitřního průměru směšovací části. Do tangenciálních vstupů reakčního vzduchu je možno zabudovat hořák s přívödem pomocného plynného nebo kapalného média. Reaktor je dále možno opatžit jedním či více průzorníky a jedním či více teploměry,zejména v reakční části. pPoužití reaktoru podle vynálezu přináší...

Vyzdívky reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246110

Dátum: 15.09.1987

Autori: Hájek Karel, Krátký Bohumil, Minaoík Jaroslav

MPK: C09C 1/00

Značky: vyzdívky, technických, výrobu, reaktoru, sazí

Text:

...vy rohu aazí. využitím vynálezu se dále dosáhne dokonalejší isolace reaktorů. Sníží se tedy tepelné ztráty a stejné teploty v reaktoru ee dosáhne při spctřebě meněího množství energie. Přínosem vynálezu je proto rovněž lepší využití suroviny, t» j zvýšení výtěžnoeti sazí.Praktické provedení vyzdívky podle vynálezu u reaktoru pro výrobu sami a srovnání a dosud používaným typem vyzdívky překládají následující příklady.Vyzdívka reektoru pro...

Prostředek pro vytvoření vrstvy s velkým specifickým povrchem na železe, hliníku, zinku a technických slitinách těchto kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238183

Dátum: 01.05.1987

Autori: Seidl Milan, Hauser Josef, Knotek František, Růžička Radomír, Chocholoušek Jaroslav, Lohniský Jaroslav, Bartoň Karel, Jaroš Miroslav

MPK: C23F 15/00

Značky: zinku, prostředek, kovů, specifickým, technických, velkým, povrchem, vytvoření, těchto, vrstvy, hliníku, železe, slitinách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém zvýšení přilnavosti organických povlaků na povrchu kovů. Dosahuje toho formulací prostředku, kterým se působí na povrch kovů před nanášením povlaků. Prostředek je tvořen vodným roztokem, obsahujícím od 0,001 do 1 % hmot. huminových kyselin popřípadě jejich solí s alkalickými kovy a/nebo od 0,01 do 2 % hmot. ligninsulfonových kyselin popřípadě jejich solí s kovy alkalických zemin,...

Prostředek pro čištění čistých a technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249380

Dátum: 12.03.1987

Autori: Komárek Josef, Burkhard Jiří, Břízová Eva, Grznárová Anna, Buryan Petr

MPK: B01D 53/02

Značky: čistých, čištění, prostředek, technických, plynů

Text:

...nebo výměny a s tim souvisí i nutnost časté kontroly.Potřeba časté regenerace je způsobena bud nízkou sorpční kapacitou materiálu nebo relativně nízkými specifickými elučními objemy na těch typech materiálů, které pracují v podstatě jako stacionární fáze V plynové chromatografii. Tuto druhou příčinu je v některých případech možno zčásti eliminovat chlazením čisticího materiálu na nízká teploty, čímž se však zvyšují provozní...

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235323

Dátum: 15.01.1987

Autori: Brandes Wilhelm, Paulus Wilfried, Reinecke Paul, Oeckl Siegfried, Kuck Karl-heinz

MPK: A01N 37/18

Značky: účinné, prostředek, výroby, ochraně, způsob, rostlin, složky, mikrobicidní, materiálů, technických, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní a mikrobicidní prostředek k ochraně rostlin a technických materiálů, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden halogenpropargylformamid obecného vzorce I, v němž R znamená atom vodíku nebo popřípadě jednou až pětkrát, stejně nebo různě halogenem, nitroskupinou, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, halogenalkylovou skupinou s 1 až 5 atomy halogenu a s 1 až 4 atomy uhlíku substituovanou fenylovou skupinou,...

Způsob mokré granulace technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232519

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bureš Ivo, Flander Zoltán, Kulhavý Miroslav, Fiala Bořivoj

MPK: C09C 1/58

Značky: technických, sazí, způsob, mokré, granulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob mokré granulace technických sazí, prováděný přídavkem roztoku granulační přísady k odloučeným sazím a následným vysoušením vzniklých granulí. Jeho podstatou je, že se jako granulační přísad používají upravené sulfitové výluhy obsahem CaO a s obsahem sušiny 250 až 750 g/l, přičemž dávkované množství tohoto roztoku se pohybuje v rozmezí 1,3 až 12 % hmotnostních na tunu granulovaných sazí. Uvedenou granulační přísadu lze...

Způsob provedení vyzdívek reaktorů na výrobu technických sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 227279

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kulhavý Miroslav, Růžek Josef, Fiala Bořivoj

Značky: způsob, výrobu, technických, sazí, reaktoru, vyzdívek, provedení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob provedení vyzdívek reaktorů, zejména u horizontálních retortových pecí, na výrobu technických sazí, vyznačující se tím, že funkční vrstva vyzdívky se zdí z radiálek žárovzdorniny na maltu složenou z 30 až 40 % hmotnosti vazby, která se vytvoří ze směsi jílu a technického Al2O3 v poměru 1 : 1, z 60 až 70 % ostřiva v podobě odželezného jemného korundu a z 1 až 2 % hmotnosti, počítáno na sušinu, sulfitového louhu, že základní izolační...

Zařízení k saturaci technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227265

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kraus Miroslav, Šeda Luděk, Moc Dalibor, Hušek Čeněk, Urban Antonín, Toninger Karel

Značky: saturaci, roztoku, technických, zařízení, cukerných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k saturaci technických cukerných roztoků s cirkulační rourou, přívodním potrubím, odběrovým potrubím a rozdělovači plynu, vyznačené tím, že poměr průměrů cirkulační roury (2) a nádoby (1) je v rozsahu 1 : 2 až 1 : 15 a rozdělovače plynu jsou uspořádány mezi vnějším pláštěm cirkulační roury (2) a vnitřním povrchem nádoby (1) a nádoba (1) je opatřena přívodním potrubím plynu (7), přičemž vstupní kanec (8) přívodního potrubí (3) ústí do...

Přípravek na ostření technických fréz

Načítavanie...

Číslo patentu: 227577

Dátum: 01.06.1986

Autor: Voráček Josef

Značky: přípravek, fréz, ostření, technických

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek na ostření technických fréz, jejichž povrchovou křivku tvoří část kružnice vyznačený tím, že je tvořen stojanem (1) s držákem(2) který nese otočně uložené rameno (3), na kterém je přestavitelně ustaven dělící přístroj (4) s upínačem technické frézy (5), orientované proti brusnému kotouči (6).

Způsob přípravy technických směsí draselnodvojamonných solí kyseliny sulfoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 246976

Dátum: 17.04.1986

Autori: Holub Leo, Slezák Stanislav, Slezák Jioí

MPK: C07C 143/52

Značky: přípravy, kyseliny, směsi, draselnodvojamonných, sulfoftalové, způsob, solí, technických

Text:

...se pohybuje v rozmezí 85 z 15 až 90 10.Obsah Anorganické lqselosti (E 2804 s KHS 04) v separovanýoh produktoch závisí na krystalické formě monodraselných solí a na účinnosti aplikovaných postupu mechanické separace. Při odstřečování a promytí produktů ss pohybuje od 2 do 25 5 hmot. (počítam jako H 2 S 04), při filtraci na nučích může být až 35 ň hmot. v získané putá.Kryatalizací tlchto produktů, například z vody, lze avýěit obaah...

Zapojení k odvádění brýdových par z vícestupňové tlakové odpařovací stanice na zahušťování technických cukerných roztoků na předepsanou hustotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226322

Dátum: 15.10.1985

Autori: Svoboda Emil, Kynčl Antonín, Klepal Jiří, Svoboda Libor

Značky: zahušťování, technických, cukerných, stanice, vícestupňové, zapojení, odvádění, předepsanou, odpařovací, tlakově, brýdových, hustotu, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k odvádění brýdových par z vícestupňové tlakové odpařovací stanice na zahušťování technických cukerných roztoků na předepsanou hustotu, v němž je po perní i šťávní straně zapojeno v sérii čtyři až sedm odpařovacích těles jakýchkoli systémů a tři až čtyři zahřívače technických cukerných roztoků, vyznačené tím, že jedna větev výstupního potrubí (11) brýdových par z prvního odpařovacího tělese (1) a ze druhého odpařovacího tělesa (2) či z...

Zapojení k záznamu informací v technických účastnických uzlech určených k přenosu dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 222190

Dátum: 15.05.1985

Autori: Bauer Alfréd, Schöller László, Sass Szilárd, Hatlaczky István, Körmendy Attila, Keller János

Značky: záznamu, technických, účastnických, zapojení, přenosu, informaci, určených, uzlech

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zapojení obsahuje jednotku znakové paměti, na její výstup připojenou jed notku blokové paměti, jakéž i řídicí a zpožďovací jednotku spojenou s jednotkou znakové paměti a jednotkou blokové paměti. Aby byl možný v zásadě současný vstup i výstup informací a zaznamenané znaky se daly libovolně často opakovat, mazat, doplňovat a bělem provozu přezkušovat, obsahuje jednotka znakové paměti v sérii za pojenou první podskupinu znakové paměti a...

Zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224697

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kynčl Antonín, Klepal Jiří, Svoboda Emil, Svoboda Libor

Značky: sedmistupňové, zapojení, odpařovací, automatickou, technických, stanice, cukerných, zahušťování, čtyř, roztoku, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků která je po šťávní i po parní straně zapojena v sérii a v níž jsou odběry brýdových par převáděny z prvních dvou či tří odpařovacích těles a z posledního odpařovacího tělesa. V systému regulace je zapojen regulační okruh maximální výšky hladiny technických cukerných roztoků v zásobníku, technických cukerných...

Přípravek na vybrušování technických fréz

Načítavanie...

Číslo patentu: 217389

Dátum: 01.09.1984

Autor: Rubáš Josef

Značky: vybrušování, technických, fréz, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na vybrušování technických fréz z plného polotovaru a jejich ostření, a to technických fréz ze slinutých karbidů i rychlořezných ocelí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přípravek sestává z podélného suportu a vztyčného suportu, které jsou vzájemně spojeny a přes pouzdro podélného suportu upevněny na základnu, přičemž vztyčný suport je na dolním čele opatřen palcem a podélně jím prochází hřebenové tyč pro styk s...

Snímač teploty pre ovládanie technických zariadení budov v závislosti na vonkajších klimatických podmienkach

Načítavanie...

Číslo patentu: 218052

Dátum: 15.06.1984

Autor: Potoček Karol

Značky: klimatických, snímač, vonkajších, technických, ovládanie, podmienkach, zariadení, závislosti, budov, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšiť snímanie pôsobenia všetkých rozhodujúcich činiteľov vonkajších klimatických podmienok z hľadiska tepelnej techniky na stavebný objekt a tým súčasne umožniť zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických zariadení budov, ako sú ústredné vykurovanie a klimatizácia. Uvedeného účelu sa dosiahne vhodným usporiadaním dvoch elektrických teplomerov, z ktorých prvý teplomer je umiestnený v dutej uzatvorenej guli mimo obvodovej...

Spôsob priameho stanovenia obsahu substituovaných fenolov v herbicídne účinných technických produktoch a finálnych prípravkoch typu fenoxylkánkarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217494

Dátum: 15.05.1984

Autor: Bystrický Ľubor

Značky: finálnych, fenolov, technických, obsahu, účinných, substituovaných, spôsob, fenoxylkánkarboxylových, herbicídne, stanovenia, priameho, prípravkoch, produktoch, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob priameho stanovenia obsahu substituovaných fenolov v herbicídne účinných technických produktoch a vo finálnych prípravkoch typu fenoxyalkánkarboxylových kyselín metódou plynovej chromatografie, z presne naváženého množstva vzorky, ktoré sa prevedie do rozpustnej, stanoviteľnej formy s konštantným objemom pridaním zmesi rozpúšťadiel, tvorenej HCl v koncentrácii 1 mol. l-1 a acetónom vo vzájomnom pomere objemov 2:3 a následne analyzuje na...