Patenty so značkou «tažení»

Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269482

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nový Josef, Treml Karel, Šulc Jindřich

MPK: C03B 15/14, C03B 37/027, C03B 20/00...

Značky: křemenných, elektrická, trubic, tažení, vláken, určených, optických, bezkontaktní, odporová, tyčí, výrobe

Text:

...od kovová konstrukce pece. Tepelná izolace je volena v tzv. oendvičověn uspořádání a různé typy jednotlivých tepelných izolací mají odstupnovanou tepelnou odolnost, která klesá v radiálníu smčru od topně sestavy a podle níž se volí i tloučtka jednotlivých tepelných izolací.Příklodné provedení vynálezu je popsáno dále a je znázornčno schematicky na připojených výkresoch, z nichž obr.1 značí evislý osovŕ řez elektrickou edporovou pecí a obr....

Zařízení pro automatické odpojení trakčních motorů při tažení vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268319

Dátum: 14.03.1990

Autori: Šnebergr Jiří, Štěrba Ladislav, Danzer Jiří, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/10, B60L 3/04

Značky: zařízení, tažení, motorů, automatické, odpojení, trakčních, vozidla

Text:

...obvodu 3 logiky težení, jehož třetí vstup 3 je přípojen k prvniuu výstupu gł bloku g rychlosti vozidla, jehož vstup je přípojen ke evoroe 5 rychlosti vozídle.«Ke svorce § zvoleného sněru je připojen jednak druhý vatup gg obvodu § logiky připojení. jednak druhý vstup gg obvodu g logiky odpojeni, jehož první vstup gł je připojen k výstupu paměti 5. vstup odpojovacího ventilu 1 je připojen k výstupu obvodu § 1 ° 91 kY °dP°J° 1 a Jłhož třetí...

Mazací prostředek pro tažení hliníkových materiálů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 267226

Dátum: 12.02.1990

Autori: Láník Igor, Komprda Bohumír, Šoltýz Miroslav, Bělík Vladimír, Škrabalová Ivana

MPK: B21C 9/02, B22C 3/00

Značky: tažení, materiálů, hliníkových, mazací, prostředek, studena

Text:

...strojní zařizeniu Další jejich nevýhodou je,že při normálních teplotách jsou značnč viskőzní a před aplikací se musí předehřívat.Uvedené navýhody a nedostatky odstraňuje mazací pro středek pro taženi hliníkových materiálů za studena, oběsahující 2 až 15 hmotnostních dílů vlnního tuku, 7 až 35267 226 hmotnostních dílů kyseliny olejové a 2 až 10 hmotnostních dílů směsi etoxylovaných mastných alkoholů s počtom uhlíků 8 až 20 a s 5 až 25 články...

Směs pro přípravu lázně k tažení ocelových drátů pro ocelové kordy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264409

Dátum: 14.08.1989

Autori: Surgoš Miroslav, Skalský Jiří, Miklošík František, Červinka Karel, Plášek Bohumil

MPK: C10M 173/00

Značky: směs, ocelové, přípravu, lázně, oceľových, kordy, drátu, tažení

Text:

...zhoršovaly adhezi a naopak.Podstata našeho vynálezu spočíva v tom, že proces tažení prohíhá V lázni jež se pripravuje rozmícháním 6 až 10 8 hmot. základní emulze ve vodě. složení této základní emulze je níže popsáno. Hlavní~mazací složkou je technická kyselina olejová, což je~směs mastných kyselín rostlinného nebo živočíšneho původu, obsahující 70 až 80 S hmot.základni směs pro přípravu mazací lázně podle tohoto vynálezu obsahuje 90 až...

Nástroj pro sloučené hydromechanické tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264078

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tomášek Jiří, Bauer Milan

MPK: B21D 22/20

Značky: sloučené, tažení, hydromechanické, nástroj, hlubokých, výtažků

Text:

...bývá operace taüe~ aťzwágcbem ąyrabít nelze. Při hvŤrcnccaníckém tažení oistup 0 ovených vjtažä V näsírcjĺch známtrh 1 rv neba VĺT 5vedené nevýhcñg â 39 âmího stavu techniky do znsčné u . Clušv že ňezí teloskepícky usçořáê ý první a druh tažník je suvně5 nlubgzjgh vga žgů gggle vŕnálezu, jehož poístata spočívá V tom,3~ . f - - . caou na vnltrní sgzcni QTVĽLAO unhu a na vnlttažníku - - ě a tvar pouzdra odpovídá vn 1 Lřníroz~,n i z v....

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zelenka Pavel, Dvořáková Jaroslava, Neubauer Libor, Doubek Rudolf, Uhlíř Miroslav, Zadák Milan

MPK: C10M 129/44

Značky: drátu, chladicí, mokra, měděného, přípravek, mazací, tažení

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Způsob tažení kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263490

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doronkin Jevgenij, Pivovarov Mstislav, Poznanskij Vladimir, Pavlovskij Vadim, Šapoval Viktor, Šapoval Alexandr

MPK: B21C 1/00

Značky: tažení, způsob

Text:

...Ham ycnonunx, oőecnequaammu npeensnoe cnnexne cunm Bonoqeunn or Koneôanaň nonoK.Q 9 To orpanuquaaer Bosuomñocru nosbmennn crenenn eçopmauuu Meranna sa npoxo H npoussonrenuocrn npouecca.Henan H 3 o 6 peTeHHH nnaeTcx yaenuuenne cwenenn ne®opMauHH Meranna 3 a.npo-t xo nyren cnnmeuua cunm Bonoqeuua u TGM CaMMM nonmmenne HPOHQBOHHTGHBHOCTH npouecca.Yxaaax-Inan ĽEIIL LIOCTHTQETCH TEM, łTO B CYIOCOÓE BOIIOY-IGHHH MeTaILTIa, BRNO uammeu emopmauum...

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263205

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Rudolf, Neubauer Libor, Zadák Milan, Uhlíř Miroslav, Dvořáková Jaroslava, Zelenka Pavel

MPK: C10M 129/44

Značky: mokra, drátu, mazacího, výroby, tažení, chladicího, měděného, přípravků, způsob

Text:

...v tom, že způsobem podle vynálezu se vyrobí chladicí a mazací Dŕipravek pro tažení měděnýoh drátůza mokra, ktorý obsehuje kromě mazací složky (ricinový olej) systém dvou emu 1 gátorů,e to sodný a/nebo draselný sulfát rioinového oleje a sodnou e/nebo draselnou eůl kyseliny ricinolejové ve vhodném poměru. Výhodou rovněž je to, že způsobem podle vynán lezu se vyrobí chlediní a mazací přípravek, který s vodou poskytuje tažecí emulzi, která...

Zařízení pro tažení trubek nebo tyčí mnohoúhelníkových průřezů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259308

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolařík Ladislav, Svoboda Ivan, Konečný Ladislav

MPK: B21C 3/04

Značky: mnohoúhelníkových, tyčí, tažení, průřezu, zařízení, trubek

Text:

...svazku osových nebo ve svazku s osou nástrojů rovnobčžnýoh rovin. Takto vzniklé přímkové plochy tvoří tvar nástrojů V přechodovém tvářecím pásmu.Úsečkové přechodové tvářeoí pásmo tvarově a rozměrově navazujo na předcházející egalizační pásmo a na následující pásmo kalihrační. Vstupní egalizační pásmo je tvořeno u průvlaku pláštěm komolého rotačního kužele, majícího shodnou základnu s následujícím úsečkovým přeohodovým tvářecím pásmem Vstupní...

Nástroj pro hydromechanické tažení

Načítavanie...

Číslo patentu: 258784

Dátum: 16.09.1988

Autori: Smrčka Jaroslav, Machálka Jiří, Kuklík Josef, Kuklík Vladimír

MPK: B21D 22/22, B21D 24/00

Značky: nástroj, hydromechanické, tažení

Text:

...je kapalina přečerpána, případně přepouštěna pomocí tlakového vzduchu do pracovního prostoru. Při hydromechanickém taženi dochází ke značným časovým ztrátám. které jsou způsobeny vyjímáním výtažku, plněnim tažné nádoby kapalinou a vkládáním přístřihu přímo v pracovním prostoru lisu, přičemž lis v těchto časových úsecích nepracuje.Uvedené nevýhody do značná míry odstraňuje nástroj pro hydromechanické tažení podle vynálezu sestávající z tažniku,...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257508

Dátum: 16.05.1988

Autori: Doubek Rudolf, Dvořáková Jaroslava, Neubauer Libor, Uhlíř Miroslav

MPK: C10M 101/04

Značky: tažení, mokra, přípravek, drátu, mazací, měděného, chladicí

Text:

...za mokra sestávající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje, který obsahuje podle vynálezu 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát,vztaženo na sušinu a pH 10 hmot. vodné emulze z něj připravené činí 7,5 až 9,5.Tažecí emulze pro tažení měděných drátů za mokra se získá smícháním přípravku s vodou,který s ní snadno vytváří stabilní alkalickou emulzi, přičemž její životnost není nutné dále...

Zařízení k provádění hlubokého tažení součástí bez příruby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255998

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tomášek Jiří, Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/21

Značky: provádění, zařízení, hlubokého, součástí, príruby, tažení

Text:

...tažením a nárys a obr. 2 představuje řeznástrojem po ukončení tažení a před rozevřením nástroje a vyjmutím výtažku a v náryse.Horní část nástroje pro hydromechanické tažení sestává z tažníku l, který prochází přidržovačem g a je uchycen na neznázorněném beranu lísu. Spodní část nástroje sestává z tažné komory 3, horní okraj tažné komory 3 je uzpůsoben pro založení plechového přístřihu 5. Tažná komora Ä, jejíž zaoblená tažná hrana g přechází v...

Zařízení pro tažení profilové oceli za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 245971

Dátum: 01.03.1988

Autori: Viehweger Hermann, Straube Gerd, Specht Peter, Weiss Karl

MPK: B21C 1/04

Značky: studena, oceli, tažení, zařízení, profilové

Text:

...předkalibro vanému taženému profilu.245 971 Zařízěnímdle vynálezu je umožněnoqpažení profilové čtyřhran né, šestihranné a jiné oceli za studená z výchozího materiálukrúhového prüřézu. využitím zařízení se odstraní potíže spojenése zàjišřováním výchozíhozprofilovćho materiálu válcovaného za tepla, pnížírse náklady při výrobě profilové oceli. využitím válečkovéhoprüvlaku, ve kterém se průřez tažąného materiálu redukuje minimálnězd dvou...

Způsob úpravy vodné emulze pro tažení měděných drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246261

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veliekov Velieko Dimitrov, Söhner Manfred, Ivanov Laeezar Petrov, Wilhelm Harald, Taeev Anton Ivanov, Christov Ivan Danailov, Schier Karlheinz

MPK: C10N 40/24, C10M 173/00

Značky: způsob, měděných, emulze, drátu, vodné, úpravy, tažení

Text:

...uvedených emulzí, tim ve zvýšení tažecích rychlostí a snížení opotřebení tažecích průvlaků s následným zvýšením doby životnosti emulze.Uplně odpadá Vytékání zpěněné emulze mimo sběrací kanálky, což má mnohdy za následek dočasné odstavení tažecího stroje z provozu.Měděné dráty byly taženy z průměru 8 mm na průměr 2 mm V tažecích prokluzových strojích s průběžným elektrickým žíháníma kontinuálním navíjením při výtokové rychlosti 25 m/s....

Způsob výroby chladicího a mazacího přípravku pro tažení měděných drátů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 245141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bernhart Claude, Bellamy Francois, Chazan Jean-bernard, Samreth Soth

MPK: C10M 159/24, C10M 173/00

Značky: výroby, způsob, drátu, chladicího, mokra, tažení, měděných, přípravků, mazacího

Text:

...stabilní emulze ve vodě.Do sulfatačiního reaktoru opatreného míchadlem se predloží 540 kg ricinového oleje o teplotě 30 °C a během 1,5 hodiny se za míchání pridá 25,3 kg 960/0 kyseliny sírové (tj. 4,5 0/0 hmot. 100 kyseliny sírové, vztaženo na hmotnost predloženého ricinového olejej, přičemž se obsah reaktoru udržuje neprímýim chlazením na teplotě 30 až 33 °C. Po pridaní veškeré kyseliny se realkční směs míchá ještě 8 hodin. Poté se smíchá s...

Vícefunkční mazivo pro tažení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245118

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jeffery James Edward, Kozlik Antonin, Wilmshurst Eric Charles, Azuma Makoto

MPK: C10M 105/22

Značky: mazivo, vícefunkční, drátu, tažení

Text:

...kovů.Vyso-ké kvality maziva ve smyslu nízkych tažných sil potrebných k realizaci tažení drátu bylo dosaženo optimalizaci koncentrace a složení Inazivostních a emulgačních složek a adítivací výsleduých základů přísadami na bázi realkčních produktů dusíkatých sloučenin s alkalickou rea°kcí s anorganickými nebo organickými kyselinami obsahujícími fosfor.Složení vícefunkčního maziva podle vynálezu a jejich vlastnosti je možno ukázat na...

Způsob povrchové úpravy průvlaků ze slinutých karbidů k tažení drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252417

Dátum: 17.09.1987

Autori: Koziorek Jiří, Macháček Miroslav, Slíva Václav

MPK: C23C 8/68

Značky: slinutých, úpravy, karbidu, drátu, tažení, způsob, průvlaků, povrchové

Text:

...se v atmosféře vodíku boridují za teploty 880 až 950 °C po dobu 1 až 3.h.Výhodou pov chová úpravy průvlaků ze slinutyoh karbidů k tažení drátů, zejména kordových a hadiçovjoh drátů je že se podstątně zvýšila životnost průvlaků ze slinutýon karbidú, jakož seFunkční část průvlaxů ze slinutjch karbidů se po odxmštění vyplní boridačnim zásypem o složení 90 oxidu hlinitého, 7,33 karbidu boru a 2,67 be vodého boraxu, podle hmotnosti....

Průvlak pro tažení pravidelných mnohoúhelníkových profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251823

Dátum: 13.08.1987

Autori: Konečný Ladislav, Svoboda Ivan

MPK: B21C 3/02

Značky: mnohoúhelníkových, profilů, pravidelných, tažení, průvlak

Text:

...který ovírà povrlka kułele prúvlaku v egalizaěním píemu I ooou průvlaku do ohodný a uhlom etkonu etłn pravidelneho mnohoúhelníkovlho àehlanu vnhledem k ooe průvlaku.V knlibradním peenu le tvar průvlaku tvoŕen plňltim pravidelneho mnohobokáho hranolu. Bozpäry podetavy hranolu Inou totalne a rozmery zikladny pravidelného komolőho anohobokeho jeh 1 anu, loiíoí v rovimš etyku pŕechodovdho tvdŕecího pňema a pena kalibračního.Zařazení...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237670

Dátum: 01.06.1987

Autori: Špaček Jindřich, Vránek Bohuslav

MPK: B21D 22/22

Značky: výtažků, způsob, hydromechanického, hlubokých, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře plněné kapalinou, jehož podstata spočívá v tom, ze tlak přidržovače, který po okrajích přidržuje přístřih, se skokem sníží, čímž se potlačí třecí složka radiálního napětí ve tvářeném materiálu a tím se omezí jeho zeslabování, načež se tlak přidržovače skokem nebo pozvolna vrací na jmenovitou hodnotu na které setrvává při dalším pronikání průtažníku do tlakové komory.

Zařízení pro tažení profilových krystalových těles z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240011

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vostracký Zdenik, Vašaeek Vladimar, Eech Miloslav

MPK: C30B 35/00

Značky: taveniny, tažení, krystalových, těles, zařízení, profilových

Text:

...z molybdenu, na teplotu nad 1800 °G dojde k difusnímu spoji mezi oběma prvky, který je dostatečně pevný, aby se při taiení krystalověho profilového tělesa neuvolnid, ale zase natolik slabý, že ve studeném stavu lze tvarovací člen lehkým úderem od nosné rozváděcí desky odstranit a nahradit novým. Další výhodou je to, že při zatuhnutí taženého krystalu do tvarovacího členu se tento sám odtrhne,uvolněný člen je volně spolu s krystalen...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232014

Dátum: 01.04.1987

Autori: Voda Karel, Tomášek Jiří, Smrček Václav, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/20

Značky: tažení, hydromechanického, provádění, způsob, zařízení, výtažků, způsobu, tohoto, hlubokých

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře prostřednictvím vzájemně různě spolupůsobících teleskopických průtažníků, kde se nejprve plechový přístřih prostým tažením vtáhne teleskopickými průtažníky do tlakové komory, až dno vzniklého výtažku utěsní kapalnou náplň ve spodku tlakové komory, načež se dále působí na dno vzniklého výtažku jen vnitřním průtažníkem za spolupůsobení kapalné náplně, až se výtažek z prostého...

Zařízení pro automatické řízení hmotnostní rychlosti růstu monokrystalu při tažení z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248696

Dátum: 12.02.1987

Autori: Horák Jiří, Matěcha Jaromír, Perner Bohumil

MPK: C30B 15/20

Značky: řízení, monokrystalů, zařízení, hmotnostní, růstu, rychlostí, automatické, tažení, taveniny

Text:

...v jednom bodě.Tyto potíže a nevýhody v podstatné míře odstraňuje zařízení pro automatické řízení hmotnostní rychlosti růstu monokrystalů při tažení z taveniny, sestávající z vážící ě hlavice, zdroje proudu, obvodu čidla výchylky, tažící tyče a regulátoru průměru krystalu, jehož podstatąepočívá v tom,že vážíoí hlavice sestává z cívky e 1 ektromagnetupro kompenzaci hmotnosti krystalu a težící tyče zakončené jádrem elektromagnetu, v jejímž...

Mazací směs pro tažení za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 247881

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hejda Antonín, Váňa Zdeněk

MPK: B21C 23/32, B21C 9/00

Značky: směs, studena, mazací, tažení

Text:

...tečeni kovu, jehož výsledkem je snadnější průchodmąterláluxpnův 1 okem Další výhodou mozácifeněal pod 1 e.vynálezuje její snadné omyvatelnost z povrchu taženého materiálu.Třísložková mazací směs jes 1 ožena g řezného oleje s vie 2 o°při 509 c o bodom tuhnutl 690, Její druhá komponenta alkalichý odmaäřovač je vkodstatěo×letyloVaný meatnýalkohol s hodnotou PH-~ 75 a třetí složkou je petrolej, tvořený fsměál ropných uhlovodikůvroueich...

Tuhé mazivo pro tažení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232375

Dátum: 01.01.1987

Autori: Peka Ivo, Bil Arnošt, Veselý Václav, Richtar Antonín

MPK: C10M 1/10, B21C 9/00

Značky: mazivo, tuhé, drátu, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tuhého maziva pro tažení drátu za studena zvláště pak pro tažení drátu z nerezavějících feritických nebo austenitických ocelí. Tuhé mazivo pro tažení drátu za studena podle vynálezu je tvořeno 75 až 95 % hmot. stearátu prvků první a druhé skupiny periodické soustavy a 5 až 25 % hmot. fluorovaného grafitu (CFX)n, kde x je v rozmezí 0,7 až 1,00.

Způsob tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236938

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič, Klimenko Stěpan Stěpanovič

MPK: B21C 1/02

Značky: tažení, mikrodrátu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcování a tažení zejména mikrodrátu z různých kovů a slitin i málo tvárných. Cíl vynálezu je zvýšení jakosti mikrodrátu z málo tvárných materiálů vlivem změny nebo úplným odstraněním kroucení polotovaru v pracovní oblasti průvlaku. Existence vynálezu spočívá v tom, že polotovar se valí po oblouku kružnice, jejíž střed je umístěn v ose tažení, přičemž vstupní a výstupní kužel obou částí průvlaku jsou ve tvaru oblouku. Vynález...

Zařízení k tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236929

Dátum: 15.11.1986

Autori: Karpickij Viktor Sergejevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič, Vojtov Vladimír Grigorjevič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič

MPK: B21C 3/02

Značky: zařízení, mikrodrátu, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti průmyslu válcování a tažení. Cíl vynálezu je automatizace a zvýšení produktivity procesu, zlepšení jakosti mikrodrátu a zabezpečeni konstantního průměru získávaného výrobku během tažení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že části průvlaku jsou uchyceny na bimetalických opěrách, zabezpečujících automatickou regulaci vůle a konstantního průměru výrobku na úkor změny teplotního režimu těchto opěr. Vynález může být využit v...

Zařízení pro tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236928

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič, Karpickij Viktor Sergejevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič

MPK: B21C 3/02

Značky: zařízení, tažení, mikrodrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti výroby válcováním a tažením. Cíl vynálezu je zvýšení produktivity procesu, zvýšení univerzálnosti a zjednodušení konstrukce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jedna z pohyblivých částí průvlaku je ve tvaru vložky s vnitřní kuželovou, kalibrovanou plochou a druhá - ve tvaru trnu s kuželovou pracovní plochou, přičemž kuželovitost těchto ploch je stejná. Vynález může být využit v průmyslu radioelektroniky a přístrojů.

Způsob tažení mikrodrátu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236914

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vojtov Vladimír Grigorjevič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič

MPK: B21C 1/02

Značky: tohoto, způsobu, tažení, zařízení, způsob, mikrodrátu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti válcování a tažení. Cílem vynálezu je docílení mikrodrátu o průměru menším než 20 ?m a zabezpečení samoposunu polotovaru k vyloučení přerušovaného procesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že polotovar se přetáčí pod úhlem k ose tažení, přičemž krok vratného-postupného pohybu S>?d/2 (d- průměr výchozího polotovaru). Zařízení na tažení se skládá ze dvou částí, umístěných s konstantní nebo nastavitelnou mezerou a s...

Zařízení pro tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236913

Dátum: 15.11.1986

Autori: Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič, Karpickij Viktor Sergejevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič

MPK: B21C 3/00

Značky: mikrodrátu, zařízení, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti výroby drátu. Cílem vynálezu je regulace amplitudy a synchronizace kmitavých pohybů částí průvlaku. Toto se dociluje tím, že zařízení pro tažení mikrodrátu je vybaveno mechanismem regulace vratně postupných pohybů, provedeným ve tvaru hřídele s bandážemi a s možností pružného vzájemně příčného posuvu jeho částí v rovině styku, při čemž úhel sklonu této roviny k ose hřídele je 15 až 75°.

Zařízení k tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237766

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karpickij Viktor Sergejevič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič

MPK: B21C 3/00

Značky: zařízení, tažení, mikrodrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti válcování a tažení. Cílem vynálezu je vytvořit zařízení s přesným regulováním kalibrovací mezery průvlaku a vyrobení mikrodrátu různého průměru jedním nástrojem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zařízení, sestávajícím z průvlaku, vytvořeného ze dvou částí sestavených s mezerou a s možností vratného postupného pohybu, jsou části tělesa s upevněnými pohyblivými částmi průvlaku opatřeny vzájemně spojenými pružnými...

Zařízení k tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237763

Dátum: 15.09.1986

Autori: Karpickij Viktor Sergejevič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič, Vojtov Vladimír Grigorjevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič

MPK: B21C 3/00

Značky: zařízení, tažení, mikrodrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tažení kovů a lze jej využít při výrobě mikrodrátu z různých kovů a slitin. Cílem vynálezu je snížit možnost přetržení mikrodrátu v průběhu tažení. Toho se dosahuje tím, že každou z částí průvlaku obepíná nekonečný pás. Pás je ustaven s možností posunu ve směru tažení.

Chladící a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 232918

Dátum: 15.08.1986

Autori: Rajdl Miloslav, Neubauer Libor, Ambrož Vladimír

MPK: C10M 1/38

Značky: chladicí, přípravek, mokra, mazací, drátu, tažení, měděného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chladící a mazací přípravek pro tažení měděných drátů za mokra, na bázi sodné soli nízkosulfatovaného ricinového oleje obsahujícího 1,3 až 1,8 % hmot. Organicky vázaného oxidu sírového a 15 až 20 hmot. vody.

Způsob tažení trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233773

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petruželka Jiří, Tolnay Marián, Valášek Pavel, Wiesner Hubert

MPK: B21D 22/20

Značky: trubek, způsob, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tažení trubek na trnu, při kterém je vnitřní povrch trubky tvářen v ultrazvukovém poli a v režimu hydrodynamického mazání vyvozeného ozvučeným trnem. V okamžiku kdy tažné zařízení zatahuje trubku, připravenou pro tažení, do záběru s nástroji, se do tažného hydrodynamického trnu přivede ultrazvuková energie.

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechových přístřihů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špaček Jindřich, Novotný Josef

MPK: B21D 24/14

Značky: součástí, hydromechanického, rotačních, způsob, tažení, přístřihů, zejména, plechových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení, zejména rotačních součástí z plechu, se týká způsobu hydromechanického tažení v tlakové komoře plněné kapalinou tvořící spodek nástroje, v níž je kluzně uloženo ponorné těleso ovládané ze spodní strany mechanickými nebo kapalnými prostředky, jehož horní část vykazuje zaoblenou hranu. Vynález řeší problém zachování stability tvářeného materiálu, zejména v počáteční fázi hydromechanického tažení.

Zařízení pro tažení mikrodrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237228

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vojtov Vladimír Grigorjevič, Bartaševič Svjatoslav Alexandrovič, Karpickij Viktor Sergejevič, Stěpaněnko Alexandr Vasiljevič

MPK: B21C 3/02

Značky: zařízení, tažení, mikrodrátu

Text:

...n 2, nłueunnx npsmmmneümrto noaepxnocmb a nanpannenuu zaonoqenm mm xonmama c aarorpnxoůł 3 z mxannue sazcpymenm c odemc cropoa sroü nonepxaoc-m mm oóecneqenm BHCOKOPO Kaqecm na nonepxnocru aaroronrcn. Taxax ROHOTPYKIIPIK ycvrpoücrna oóecuetrmaew ómammx meiłnow zconwam mamexc m saromonzcn n nesnaqxzmensuoe ycmme npommneaam. Karxnaa na mramexĺycrpoñcrzaa ,zum aaxpyqaeannx Mnxponpoaouxoxu cónozmpoaana nocpencmaom xmocrmx npyrmi 4 c omoił na...

Kombinovaný tažný trn pro tažení s ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230924

Dátum: 15.06.1986

Autori: Staněk Břetislav, Petruželka Jiří, Stárek Jiří, Zglobicki Edward, Prajsnar Tadeusz

MPK: B21D 22/20

Značky: tažný, ultrazvukem, kombinovaný, tažení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tažení polotovarů zejména trubek za použití ultrazvuku. Pro tažení je použit kombinovaný tažný trn, který se skládá z pracovní části i tlakového nástavce, vzájemně spojených. Tlakový nástavec je na svém obvodu opatřen alespoň jednou tlakovou komorou tvaru prstencového zápichu. S výhodou lze tlakovou komoru vytvořit osazením čela tlakového nástavce přiléhajícího k pracovní části nástroje nebo osazením opačného konce tlakového...