Patenty so značkou «tavení»

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky (LF trosky) v primárnom tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 288354

Dátum: 15.04.2016

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21B 5/00, C21B 3/04

Značky: recyklácie, primárnom, spôsob, trosky, tavení, sekundárnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa, pričom sekundárna troska je upravená nasledujúcimi krokmi – prirodzené chladnutie, demetalizovanie, mechanické spracovanie a triedenie, zhutnenie jej časti do kompaktného tvaru, pričom sekundárna troska sa najprv mechanicky spracuje a triedi na sitách do veľkosti oka 12 mm pričom podsitná troska frakcie 0–12 mm sa následne zhutňuje do kompaktného tvaru vibrolisovaním s pridaním 2–3...

Spôsob recyklácie sekundárnej trosky v primárnom tavení železa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7191

Dátum: 01.07.2015

Autor: Jančovič Peter

MPK: C21B 3/00, C21C 7/00, C21B 3/06...

Značky: recyklácie, primárnom, spôsob, železa, trosky, tavení, sekundárnej

Text:

...rafinačnejtrosky, ktoré je tvorené zmesou trosky, vápna a sódy V rôznych pomeroch. Takáto zmes je mechanickou úpravou spracovaná na požadovanú frakciu od 0,5 do 3 mm, ktorá sa následne briketuje do kusového tvaru. Dokument CN 101845536 A definuje niekoľko kombinácií koncentrácií vstupných materiálov tak, aby bolo výsledné chemické zloženie vhodné na použitie V LF peci pri rafinácii surovej ocele. Nedostatkom riešenia je nutnosť udržiavania...

Způsob čistění kusového přírodního colemanitu, vhodného jako surovina zejména k tavení sklovin pro skleněná vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 270352

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pajurek Jiří, Pospíšilová Jana, Abramovič Anastáz, Baborák Radko, Beránek František, Exnar Petr

MPK: C03B 1/00

Značky: kusového, tavení, zejména, surovina, vlákna, skleněná, čištění, způsob, přírodního, colemanitu, vhodného, sklovin

Text:

...čistého colemenitu teplota 400 °c. V oblasti teplot 400 až 650 °c nedocházi k žádným strukturnin změnám nežádoucich přiměei, ale uvolnenim vody z colemenitu dojde k Jeho rozruěeni na drobná částečky e ostatni materiály, tj. nečistoty, zůstáveji v povodni kusová formě.odaepsrovánim frekcs dekrepitovenáho produktu o zrnitoeti nad l nn ae oddäli frekca e vysokým podilen obsahu dekrepitoveneho colenenitu od doprovodných nečietot....

Elektrická tavicí pec, zejména k tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269350

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vyhleďal Jiří, Ládr Ivan

MPK: C03B 5/027

Značky: tavení, elektrická, tavicí, zejména

Text:

...velkou část elektrod, ná pek za následok zvýšenou spotřebu energie pro tevení.Uvedené nevýhody ee odetrení nebo podetetně cnezi u elektrickú tevicí pece, zejnóne k tevení ekle, podle vynálezu, zehrnující tevicí prostor vyeezený dnem, bočními etěneni,čelni e zední etänou e klenbou pece, která epočívá ne krycích keeenech, ulíetäných ne bočních etěnúch, jehož podetete epočívá V ton, že vertikální elektrody jeou zeeunuty shore do teviciho...

Krystalizátor pro tavení předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268771

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kučmij Alexej, Cikerman Alexandr, Kisselnam Michail, Andrejev Alexandr, Orlov Sergej, Grišin Sergej, Bobin Valerian

MPK: C22B 9/18

Značky: tavení, kryštalizátor, předlitků

Text:

...na nmyTpwHueň rapwueň noaep×HucTm cexumm na nacrmrer yponnn Tenneparyp neppxneň Hac 1 mM. u npm Tnnmmne amnnwe 0,2 MúxeT HPeDHCMTh TeMnepaTypy 45 U°C M npmsecru K HDTBPB hpuHHUUTHN× cnoňcTu nanho.Tmnmmna cvannnmro anna 9 Bepxneň wacTm cpenueñ cekumm nonmna aurb Mmummanbna c Ten. uvmnu TmMnmpnTypa cTeHKm He npeuucmna 450 °C. npm cymacTaynmm× B ycnoumwx mn Harpynxax ynwnmwunmm Tunumuu crannuoro cnon donea U.U 8 Tonmmuu Mennuro npmaeneT K...

Čeřidlo pro tavení sklovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267821

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mochnáč Jan, Šašek Ladislav, Smrček Antonín, Rada Miroslav

MPK: C03B 5/225

Značky: tavení, čeřidlo, sklovin

Text:

...k prodloužení životnosti tavicíchDptimálni poměr oxidu sirového S 03 ke chloridům C 1 v čeřívu je závislý na chemickem složení čeřené skloviny, a to především na obsahu oxidú alkalických kovů, napr. oxidu sodneho Na 20, draselného KZU, lithného Lizů, a dále na obsahu alkalických zemin, tj. oxidů hoŕečnatého Mg 0, vápenatého C 30, barnatého Ba 0 a strontnateho Sr 0.Přikladná provedení složení čeřiva pro různé typy sklovin jsou uvedeny ve dvou...

Zařízení přívodu ultrazvukové oscilace a tavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266381

Dátum: 13.12.1989

Autori: Filjajev Anatolij, Šiljajev Alexej, Ivinskij, Šarin Jurij

MPK: B06B 3/00

Značky: zařízení, přívodů, oscilace, tavení, ultrazvukové

Text:

...|«|~ |(I|| D-HzI|JlłIIIJ|ü|W| 1 ĎIILII Hllłlíai. IKCVÍÍTJFUGIIŇ ľüĺľñřlllĺäĺľřĺ IHMFMHKMM. ľllľlM ťłľľlüM HFITJIHCUÍ HFJTHJUHĽy×ynmamTcm. ynrpmñawmo nan mmoua yanTamnyKm 1 ú§ Kmnmaanmň n mnnxyo cpmny auoruav cnanynmmn oopaaon.r V Maxummwmmxmw ynnyrme KDnü 6 aHMG.ľ nonyqeunue n npmoapaaoaafena 5 or aaexrpuwacxmx.A,KUAüóůHMň reHepaTopa. nepenanrcn Ha Koulwnvparop 1., v Bmmn YhbTpaaByKUmu× Koneoanmñ n xnkue aucnxovannaparypnue pacnnanu...

Způsob redukčního tavení železných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 265234

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brotzmann Karl, Fassbinder Hans Georg, Turner Richard Edwin

MPK: C21B 11/00, C21C 5/32

Značky: redukčního, železných, tavení, způsob

Text:

...způsobu podle vynálazu lzedosáhnout mírou dodatečného spalování v rozmezí 30 až 50 v prvním reakčním prostoru a60 až 100 ~ve druhém stupni dodatočného spalování. Kromě již uvedených opatření se k docílení vysoké míry dodatečného spalování osvědčilo používání předehřátého vzduchu, tj. horkého větru, jakožto plynu obsahujícího kyslík. Překvapívě nezpůsobuje použití horkého větru jakožto zdroje kyslíku při zpusobu podle vynálezu...

Způsob výroby amalgamového granulátu citlivého na okysličení s bodem tavení nižším než 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262661

Dátum: 14.03.1989

Autor: Nágel Ferenc

MPK: H01J 7/10

Značky: způsob, amalgamového, celsia, stupňů, výroby, bodem, okysličení, tavení, nižším, citlivého, granulátu

Text:

...trubky, granulat tvrldnutí ve »spadové trubce se zachycuje přes ventil, uspořádaný ve Spodní části spádové truhky, ve sběrně nádrži, naplněné r-ovněž parafinovým olejom, po shromáždění dostatečně velikého množství granulátů se odváděni para-tlnového oleje boční trubkou .a tím i odkapávání odka-páva-cí ndýzou zastaví, ventil se uzavírä, sběrna nádrž se spoiuštíanajojí místo .se staví nová nádrž naiplněná rovněž paraflnovým .olejem bez bublin,...

Sklářská tavicí elektrická pec pro kontinuální tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261788

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lisý Antonín, Holejšovský Pavel, Novák Ladislav, Šmolík Stanislav, Vieweg Josef

MPK: C03B 5/02

Značky: tavicí, elektrická, kontinuální, sklářská, borosilikátů, tavení

Text:

...pece.odkud jsou periodicky nebo kontinuélně odpoultěny.Vliv kolíséní výrobnibo odběru ns kolísilní teploty skloviny v jednotlivých průtocích je studne eliminovén ssymetrickýn ohřevem pomocí topných elektrod umístěných v obou průtocích. Płi poklesu teploty skloviny. způsobené nízkym odběrem jedním z obou průtokd. je větší podíl s celkového výkonu zdroje elektrického proudu společného pro topné elektrody přivéděnpouocí requlsčního bloku do té...

Způsob rekuperace suroviny pro tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260954

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tietge Bernhard, Kälber Christiana

MPK: C03B 37/00

Značky: suroviny, způsob, rekuperace, tavení

Text:

...non munbepuum nurarenem nocpecrnon H 3 BecTHoů poöHnhnoñ,ycTauosKu H noponwca c nomomhm HeCKOHbKHX nxnmqennmx nocnenonawenbno unn napannenbno pancnoprumx ycrpoücra K npoxonoü nequ c rasonum Hnu 3 neKTpuqecKuM owonneuueu,npeuMymecTBeHHo nsycwynenqawomy, TGDMM qecKoMy paspoöneunm.B nepsoñ TEMHEDBTYPHOŘ creneuu npenupnwenbuo paspoónennue Henpepmanue cwexnononoxuncmme npnunbnme orxom narpenamTcH no Temneparypu 450830 °C,npeuMymecTnenno 830...

Zapojení topného systému sklářské tavicí elektrické pece, zejména pro tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259944

Dátum: 15.11.1988

Autori: Startl Jan, Viewegh Josef, Holejšovský Pavel, Konárek František

MPK: C03B 5/027, C03B 5/16

Značky: pece, elektrické, tavicí, zapojení, sklářské, zejména, tavení, borosilikátů, systému, topného

Text:

...krajní tyčové elektrody.zapojené topného systému elektrod podle tohoto vynálezu umožňuje nastavení optimálního režimu tavené skloviny v tavicí části pece a možnost nezávislého provozu deskových a tyčových elektrod. Toto řešení zabezpečuje rovnomerné měrné zatížení elektrod, které je významné při tavení tvrdších typů sklovin. Další výhodou je zvýšení jistoty provozu v důsledku případné havárie řady deskových či tyčových elektrod.Příkladné...

Plynový hořák, zejména na zemní plyn u zařízení pro tavení skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258409

Dátum: 16.08.1988

Autor: Jüngling Wolfram

MPK: F23D 15/02

Značky: horák, zemní, zařízení, tavení, plynový, zejména

Text:

...snyxonmx xqneőanuü HHTGHCHBHOE nepeuemuaanhe nasa u oxucnn 7 enn~ 0 ą 0 , nanee, nanecruaa us nnTépaTypu,mpýöxa na nnoa npnpooro rasa nunonnena no uuexwopuouy npuuunny. ľopenxa axcnąyawupyewcn CBHCOKM (nnuunannuoe.cpeguee uaąnenne l 000 54 000 MM pon cr.) ,ąameąueu raĺsaa BHČDŘHHMŇAHPHHHHH ropenxnueMomew~o 6 ecneuuwb Hgodxouuoň nana xonouoronçpauünbro BósnYxa.H pesynnrare qero npouącc pacmenneuun wnmemux ýrneno nópqon na noaercn...

Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Barta Čestmír, Tříska Aleš, Liška Oldřich, Rouček Luděk

MPK: C30B 35/00, B01J 19/00

Značky: pevných, látek, tavení, zařízení, krystalizaci, temperování, tuhnutí

Text:

...V pouzdrech, a nakonec podavače je v části přívrácené k patroně opatřen zámkem s čelní drážkou pŕo výčnělek patrony,přičemž používaný otvor zásobníku manipulační trubice, elektrická pec a podavač jsou souosé.Výčnělkem může být rotační výstupek s profilem T a podavač může být opatřen teploměrem.Výhodou zařízení podle tohoto vynálezu je kratší délka technologické cesty a z toho plynoucí menší rozměry celého zařízení, dále skutečnost, že...

Sposob zniženia plynných arzénových exhalátov pri koncemtračnom tavení medených koncentrátorv

Načítavanie...

Číslo patentu: 240878

Dátum: 01.01.1988

Autori: Režný Vítizslav, Brudný Wilfried, Hladeeek Karel, Bula Jindoich, Mucha Václav, Mayer Karel

MPK: C22B 15/06

Značky: plynných, zníženia, koncentrátorv, tavení, exhalátov, měděných, spôsob, arzénových, koncemtračnom

Text:

.... množstva arzénu, obsiahnutého vo vsádzke. Pri konvertorovani,vzhladom na vysokú koncentráciu oxidu siričitého, sa odplynyobvykle využívajú na výrobu kyseliny sírovej a pritom sa zachy ti a zneškodni aj unikajúci arzén. Hlavným kanálem úniku arzénu do okolia v procese výroby medi sú teda odplyny z koncentračného tavenia. Pri koncentračnom taveni v neintenzifikovaných zariadeniach zatial neexistuje ekonomicky efektívny spôsob...

Elektrická oblouková odporová pec ke kontinuálnímu tavení nerostných surovin, zvláště čediče

Načítavanie...

Číslo patentu: 253717

Dátum: 17.12.1987

Autori: Cegla Józef, Chrzeszczyk Marian, Chryczyňski Bogdan, Ogrodnik Wiktor, Janikowski Ireneusz, Radosz Boguslaw, Kielpinski Ryszard, Tokarski Ginter, Antosz Jan, Jastrzebski Jan

MPK: F27B 3/08

Značky: tavení, oblouková, kontinuálnímu, čediče, surovin, zvláště, nerostných, elektrická, odporová

Text:

...elektrody. současně má elektrická oblouková odporová pec více než jeden výpustný otvor, přičemž jeden 2 výpustných otvoru je stále otevřen a jedna z elektrod je umístěna v ose výpustného otvoru.Rez vanou obioukové odporové pece má plochu, která je omezena obvodem sferického mnohoúhelníka.Elektrická oblouková odporová poo v technologii tsvení nerastných surovín je charakterizována tím, že nepotžebuje plochu pro skladování paliva nebo koksu,...

Zapojení k tavení iontově vodivé taveniny, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246460

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Palkovie Josef

MPK: C03B 5/027

Značky: zapojení, zejména, skloviny, taveniny, tavení, iontově, vodivé

Text:

...výkresech, z nichž představuje obr. 1 geometrické umístění šesti tyčových elelktnod v tavicí části peci při pohledu shore, obr. 2 blokové schéma zapojení nanpájecíhozdroje s řídicím obvodem frekvence pro tři elektrody, obr. 3 schéma 1. varianty zapojení sekundárních vinutí transf-ormátoru a tyristorů, obr. 4 schéma 2. varianty zapojeni sekundárních vinutí tralnsťormáboru a tyristorů a obr. 5 schéma 3. varianty zapojení sekundárních...

Spôsob nastavenia pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX

Načítavanie...

Číslo patentu: 245550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaška Lubomír, Glaser Vladimar, Vídenský Jan

MPK: C03B 5/16

Značky: atmosféry, tavení, simax, skloviny, pecnej, spôsob, nastavenia

Text:

...vplyv na kvalitu skloviny.Uvedené nevýhody sa podstatne znížia nastavením pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX alebo PYREX v taviacich agregátoch s kovovým rekuperátorom, vykurovaných zemným plynom, ktorý obsahuje najmenej 0,3 mg síry v 1 m 3 zemného plynu,podľa vynálezu, ktorého podstata spočívav tom, že v časti zakladania kmeňa a v čeriacej oblasti sa vytvorí oxidačná atmosféra s prebytkom kyslíka 0,5 až 4 objemových v...

Způsob výroby kelímků pro tavení oxidů kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242418

Dátum: 01.12.1987

Autori: Georgijev Georgi Gavrilov, Savov Svetoslav Alexaddov, Novik Viktor Grigorijevie, Buekov Dimiter Todorov

MPK: C30B 15/10

Značky: způsob, výroby, kovů, tavení, oxidů, kelímků

Text:

...vysuší při teplotě so až 90 °c s. potom provede konečný výpal V etmosféře vodíku při teplotě 1700 až 2300 °C, na níž se udržuje po dobu 2 až 8 hodin.Kelímky se lisují z~prášků o střední zrnitosti 1 až 10 /um isostaticky tlakem 100 až 200 Mľa obvykle o síle stěny 5 až 20 mm, které mají po lisování nebo předsintraci při teplotě 900 až 1100 °C ve vodíkové atmosféře pőrovitost v rozleží 43 až 53 . Postupom podle vynálezu se předkonečnou...

Způsob tavení sklářských surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253590

Dátum: 12.11.1987

Autori: Matesa Joseph, Kunkle Gerald, Demarest Henry

MPK: C03B 5/14

Značky: sklářských, surovin, způsob, tavení

Text:

...když se vsázka zahřívá podle vynálezu spalováním paliva s kyslíkem a zejména tehdy, když vrstva vsázky obklopuje zdroj tepla s vysokou teplotou. Spalováním se samotným kyslíkem V takových zařízeních vzniká ve srovnání s běžnými tavicími sklářskými pecemi poměrně malý objem kouřových plynů s vysokou teplotou, jejichž proud se velice dobře hodí pro účely vynálezu, totiž pro requlaci rekuperace tepla a emise kouřových plynů. K provádění...

Kontinuální pec pro tavení smaltéřských frit

Načítavanie...

Číslo patentu: 252763

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kurz Miroslav, Hendrych Zdeněk, Laksar Ladislav, Ponikelský Miroslav, Viktorín Vojtěch, Pilař Josef

MPK: C23D 1/00

Značky: smaltéřských, kontinuální, tavení

Text:

...odtok vytavené frity a rekuperátorem tepla, uspořádané podle vynálezu tak, že její dno se po celé délce pece směrem k otvoru Pro odtok vytavené frity svažuje nebo je vodorovné a alespoň v jedné třetině délky pece před otvorem pro odtokvytavené frity má sklon O až 10 0. Otvor pro odtok vytavené fri ty Je ve stejné výšce jako dno pece u příslušné stěny. Klenba pece je rozdělena na dvě části o nestejné výšce nad dnem pece, 252 783 kdy nižší...

Spinelová hmota hořečnato-hlinitá pro vyzdívky pecí na tavení hliníku a barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251569

Dátum: 16.07.1987

Autori: Macháček Václav, Pešek Jiří, Vobořil Václav

MPK: C04B 35/02

Značky: spinelová, hořečnato-hlinitá, hmota, hliníku, kovů, pecí, barevných, tavení, vyzdívky

Text:

...lepidel např. dextrinu, karhoxymethylcelulózy, sulfitového ýluhu, vodních disperzí organických polymerů, např. polyvinylacetátu, polyakrylátové disper 2, tekutého organického pojiva na bázi dehtu apod.luminoter. struska o zrnitosti 0-3 mm 65 hmotnostních Lektrokorund bílý pod 0,09 mm 10 3 hmotnostních etý oxid hlinitý pod 0,04 mm 15 S hmotnostních ha krystalická 10 S hmotnostníchněs byla ovlhčena roztokem dehtu pod obchodním označením...

Ponorný ohřívač k tavení asfaltové živice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251427

Dátum: 16.07.1987

Autori: Tomšej František, Horák Josef

MPK: H05B 3/82

Značky: živice, ponorný, tavení, ohřívač, asfaltové

Text:

...uvnitř ochranného prstence - jsou přes svorkovnici vyvedeny nosnou trubkou, spojenou s tímto ochranným prstencem plochýmí výztuhami, k přívodnímu káblu na odvráceném konci této nosné trubky, mezi nímž a plochými výztuhami je na nosné trubce vodicí pouzdro s radiální vůlí a s fixačním prostředkem, uchycovatelné mimo prostor tavení asfaltové živice. Dále je na řešení ponorného ohřívače podle vynálezu podstatné i to, že u jeho provedení s...

Sklářská elektrická tavicí pec, zejména k tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238229

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šmolík Stanislav, Novák Ladislav, Holejšovský Pavel, Lisý Antonín, Viewegh Josef

MPK: C03B 5/027

Značky: tavicí, tavení, borosilikátů, elektrická, zejména, sklářská

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě pece pro celoelektrické tavení skla, zejména borosilikátů. Sklářská dvouprostorová pec je v protilehlých bočních stěnách tavicí části otápěna dvěma řadami elektrod, a to deskovými u dna, a tyčovými elektrodami nad nimi. Počet deskových elektrod k tyčovým je v poměru 1,1 až 3 ku 1, přičemž deskové i tyčové elektrody v jedné boční stěně tavicí části jsou připojeny na stejnou fázi společného...

Způsob tavení iontově vodivých látek, zejména skla, průchodem elektrického proudu taveninou a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zahálka Pavel, Treml Karel, Kasa Stanislav, Staněk Jaroslav, Lisý Antonín, Sládek Vladislav

MPK: C03B 5/24, C03B 5/027

Značky: skla, průchodem, způsob, proudu, zapojení, vodivých, taveninou, provádění, zejména, tavení, způsobu, elektrického, látek, tohoto, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem a řeší problém automatické regulace tavícího procesu tyristorových spínačů zapojených do regulačního obvodu. Skupiny elektrod se připojují na své samostatně regulované zdroje cyklicky tak, že v daném cyklu je připojena na zdroj pouze jedna skupina elektrod. Mezi zdrojem a každou elektrodou je zapojena antiparalelní dvojice tyristorových spínačů, přičemž antiparalelní...

Způsob kontroly tavení v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245022

Dátum: 16.03.1987

Autori: Mézeš Eduard, Hariš Peter, Daia Miroslav

MPK: C21C 5/30

Značky: způsob, konvertoru, tavení, kontroly

Text:

...BO Bpema nponynxn onpenenamw nywem perncTpauñH Msmexenuñ Hanpamenma ynpyroñ neäopmaumn Komyxa Koaneprepa (B noanoñ qacwn), onpenenamr Mancmmanaym Bennqnny Hanpameama, H no xx pa 3 HocTn cynar o Kpnmuqecxqm cocwonnnm pacnuaaa, npenmecrsymmemy auópocy.B npouecce nponyaxn Mewanna n nnreacnsnoro passnrmx nponecca oóesyrnepomnnaamx snaquweabno yBexmqnBaeTca odmaw rasosoñ Qasu. Yhennqennexbówema rasoa npnzonnr K Bcnyämsaumm pacunana, nonumeanm...

Způsob tavení oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 237440

Dátum: 15.08.1986

Autori: Privalov Michail Moisejevič, Glazov Alexandr Nikitovič, Nikolajev Anatolij Lukič, Čirichin Valerij Fedorovič, Selskij Vladimír Ivanovič, Tolstoguzov Nikolaj Vasiljevič

MPK: C21C 5/04

Značky: tavení, způsob, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení oceli využitím vrstvy kovu, výhodně z roztavené oceli a ocelového odpadu, zahrnující profukování kovové lázně kyslíkem a vhánění práškovitých, uhlík obsahujících materiálů. Vhánění práškovitého materiálu obsahujícího uhlík začne po nalití lázně a trvá do konce tavení zároveň s profukováním kyslíkem. Poměr hromadného výdaje práškovitého materiálu v časové jednotce k objemovému výdaji kyslíku je v rozmezí 0,05 až 1,0 kg.m-3.

Indukční kelímková pec pro tavení oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 223333

Dátum: 15.03.1986

Autor: Doubek Jiří

Značky: oceli, tavení, kelímková, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Indukční kelímková pec s omezením tepelných ztrát strusky. V horní části vyzdívky kelímku je umístěn prstenec z elektricky vodivého materiálu, uložený v dilatačním loži. Po vnějším obvodu kelímku, nad cívkou je vytvořena tepelně izolační vrstva.

Způsob tavení kovů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221282

Dátum: 15.01.1986

Autor: Zeug Josef

Značky: provádění, způsob, zařízení, způsobu, kovů, tavení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tavení kovů, při kterém se dosahuje lepšího využití tepla spalin při tavení kovů v kelímcích nebo vanách podstata tohoto způsobu spočívá v tom, že spaliny kapalných, plynných nebo i pevných paliv se vedou z tavicí pece (2) společně s nespálenými podíly paliv do tavicí komory (8), kde dochází k expanzi proudu spalin a dodatečnému spalování nespálených částeček teplem, vyzařovaným ze stěn tavicí komory (8). Podstata...

Způsob kontinuelního tavení tepelně nestabilních sklovin a vanová pec k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224399

Dátum: 01.12.1985

Autori: Auerbeck Jiří, Grossmann Arnošt, Hlaváček Karel, Biňovec Jan

Značky: sklovin, způsob, kontinuelního, provádění, tepelně, vanová, nestabilních, způsobu, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontinuelního tavení tepelně nestabilních sklovin, zejména olovnatého křišťálu, při kterém se vsázka taví, čeří a utavená sklovina se vede ponořeným průtokem do nejméně jednoho okrouhlého pracovního prostoru, v němž se před odběrem mícháním homogenizuje, přičemž se omezuje zpětné poudění z pracovního prostoru, vyznačující se tím, že se zároveň podporuje zpětné proudění do tavicího prostoru.

Způsob snižování kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226497

Dátum: 15.11.1985

Autori: Plaček Karel, Koníř Ladislav, Zlesák Ivan, Popelka Dušan, Uhlíř Miroslav, Kyral Josef, Marek Miloslav, Beránek Ivan

Značky: tavení, způsob, stěrů, snižování, hliníku, kovnatosti, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snižovaní kovnatosti stěrů při tavení hliníku a jeho slitin vyznačený tím, že se na povrch vrstvy taveniny vnese při teplotě 670 až 760 °C směs anorganických sloučenin obsahující hmotnostně 0,5 až 10 % uhličitanu alkalického kovu a/nebo amonného, 5 až 40 % fluorokřemičitanu a/nebo fluoroboritanu a/nebo fluorohlinitanu alkalického kovu, 1 až 10 oxidu křemičitého, 5 až 40 % síranu alkalického kovu a/nebo amonného a 20 až 83,5 % chloridu...

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek a zařízení k tomu sloužící

Načítavanie...

Číslo patentu: 226833

Dátum: 01.09.1985

Autori: Liška Oldřich, Trnka Jaroslav, Rouček Luděk, Barta Čestmír, Vyhnal Josef, Tříska Aleš, Rejl Josef

Značky: vytápění, látek, řízeného, prostoru, krystalizaci, tavení, temperování, zařízení, pracovního, pevných, elektrického, způsob, tuhnutí, žáruvzdorného, sloužící

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek, zejména za ztížených podmínek gravitace, vyznačený tím, že se do pracovního prostoru o poměru délky k šířce větší nežli 2:1 přivádí teplo dvěma až dvaceti souosými dostřednými proudy teplotního záření a/nebo vedení, lišícími se šířkou a popřípadě spolu bezprostředně sousedícími, kde teplota každého proudu...

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226832

Dátum: 01.09.1985

Autori: Barta Čestmír, Rejl Josef, Trnka Jaroslav, Liška Oldřich, Rouček Luděk, Vyhnal Josef, Tříska Aleš

Značky: tuhnutí, způsob, pevných, provádění, tavení, zařízení, krystalizace, látek, způsobu, tohoto, temperování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek v zařízení na bázi elektrické pece, zejména při gravitaci v rozmezí 10-6 až 40 G, při kterém se výchozí látky ve formě oddělených dávek opatřených obalem jako jsou pouzdra, přivádějí ze zásobního prostoru do prostoru pracovního, vyznačený tím, že se jednotlivé dávky postupně a za sebou následovně vytlačují mechanicky popřípadě tlakem za nimi následujících dávek ze zásobního...

Způsob tavení skla ohřívaním vsázky plamenem nebo elektrickým proudem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219133

Dátum: 15.07.1985

Autori: Smrček Josef, Beránek Jaroslav

Značky: elektrickým, způsob, proudem, plamenem, tavení, ohřívaním, vsázky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení skla ohříváním vsázky plamenem nebo elektrickým proudem. Vynález řeší problém intenzifikace tavicího procesu ve sklářských pecích. Vsázka se ohřívá též spalováním do ní přimísené hořlavé uhlíkaté látky, která má hmotnostní podíl fixního uhlíku menší než 20 % a nízkou zápalnou teplotu. Tato látka se přidává do vsázky v hmotnostním množství do 10 % a má mít co nejnižší poměr C : O a H : O. Nejvhodnější z hlediska praktického jsou...

Zařízení pro vysokofrekvenční nebo středofrekvenční tavení kovů a následné odstředivé odlévání

Načítavanie...

Číslo patentu: 225775

Dátum: 01.07.1985

Autori: Jareš František, Šafář Petr, Semotán Ladislav, Andras Jiří, Nosek Jaroslav

Značky: středofrekvenční, vysokofrekvenční, odstředivé, kovů, zařízení, následné, tavení, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysoko frekvenční i středofrekvenční tavená kovů a následné odstředivé odlévání, i v ochranné atmosféře, zejména malých předmětů pro dentální účely a řeší problém zjednodušení ovládacích mechanismů induktoru a tavícího kelímku, upraveného na otáčivém rameni odstředivky. Účelu se dosahuje tím, že cívkový induktor je umístěn ve skříni odlévacího prostoru a pevně mechanicky i elektricky spojen s vývody oscilačního...

Pec pro tavení skelných a keramických frit

Načítavanie...

Číslo patentu: 221720

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pešek Karel, Líbal Stanislav

Značky: keramických, skelných, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména plynové pece pro tavení skelných a keramických frit, u které tavicí teploty jsou vyšší, než teploty výpalu použitého žárovzdorného materiálu pro stavbu klenby pece. Podstata vynálezu spočívá v tom, že záklenka klenby pece je vertikálně uložena mezi dvěma vyrovnávacími deskami, přičemž spodní je uložena nad úrovní hořákové tvarovky a na straně odvrácené od klenby je zapřena do horizontálně posuvné desky, která je...

Způsob tavicí pece k tavení vsázky a fritování taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218107

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vávra Zdeněk, Matula Viktor, Lisický Josef, Příhoda Emanuel, Horký Ladislav, Mareš Stanislav, Šulc Ladislav

Značky: tavení, způsob, taveniny, vsázky, tavicí, fritování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob tavení vsázky a fritování taveniny a tavicí pec k provádění tohoto způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vsázka po odtavení ze založené hromady je dotována v tenké vrstvě v taveninu, jejíž volně padající proužek je nejprve ochlazen ve vodní lázni a poté se dosouší na nejméně jednom skloněném dopravním pásu. Tavicí pec podle vynálezu má v horní části pracovního prostoru umístěnu nad dnem vodorovnou plošinku,...