Patenty so značkou «taktovacího»

Zapojení pro obnovu taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247235

Dátum: 01.08.1988

Autori: Sýkora Miroslav, Coufal Stanislav, Kotre Jioí

MPK: N03K 3/00

Značky: taktovacího, obnovu, zapojení, signálu

Text:

...klopného pbvodu É je připojen na výstupní svorku El zapojení a přes čtvrtý odpor 33 naprvní vstup l Schmittova klopného obvodu àľ, který je přes para, lelní kombinaci pátého odporu 23 a třetího kondenzátoru gg připojenna zem. Třetí vstupní svorka § zapojení je připojene na čtvrtý vstup 3 Schmittova klopného obvodu àľ.Na první a druhou vstupní svorku El, gg přicházejí logické záporné impulsý v kődu s návratem k nule o šířce T/2. Šířka...

Zapojení pro vytvoření taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247225

Dátum: 01.08.1988

Autori: Oeháeek Zdenik, Jeoábek Vladimír

MPK: H03K 5/01

Značky: signálu, zapojení, vytvoření, taktovacího

Text:

...diferenčního komparátoru je i připojeno sekundární vinutí transformátoru, jehož primární vinutí tvoří s kondensátorem resonanční obvod připojený k budiči, přičemž k invertujícímu vstupu je připojeno jednak přes první rezis 247 225tor kladné napájecí napětí připojené k třetímu vstupu komparátoru jednak přes druhý rezistor záporné napájecí napětí, které jepři pojeno na čtvrtý vstup komparátoru, na jehož výstupu je zařazeno logické hradlo.Vyšší...

Zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238279

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vojta Ludomír, Petrášek Josef

MPK: H03K 4/00

Značky: systému, opakovačích, modulací, kódovou, pulsně, obvodů, taktovacího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení taktovacího obvodu v opakovačích systému s pulsně kódovou modulací za účelem vytvoření sinusové vlny, která slouží k časové obnově impulsů na výstupu opakovače. Z kmitočtového spektra impulsního signálu na výstupu budicího hradla H projde přes krystal X pouze kmitočet shodný s kmitočtem jeho sériové rezonance. Průchod vyšších harmonických složek přes parazitní kapacitu krystalu X do báze tranzistoru T je kompenzován...

Zapojení pro získání taktovacího signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236065

Dátum: 01.12.1986

Autori: Smrčina Jiří, Novák Jiří

MPK: H03K 19/20

Značky: taktovacího, získání, zapojení, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Digitální signál v bipolárním kódu přicházející z vedení je převeden na signál v unipolárním kódu s úrovní TTL. Koincidencí signálů z prvního a druhého vstupu hradla (B3) vzniknou na jeho výstupu úzké impulsy s úrovní log O, které přes oddělovací druhý odpor (R2) budí rezonanční obvod tvořený druhým kondenzátorem (C2) a primárním vinutím transformátoru (Tr). Změnou pátého odporu (R5) v odporovém děliči se mění střída obnoveného taktovacího...

Zapojení pro vytvoření taktovacího signálu v opakovači optoelektronického přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 230481

Dátum: 01.03.1986

Autori: Zigmund Josef, Konopáč Vladimír

MPK: H03K 3/00

Značky: opakovači, optoelektronického, zapojení, signálu, taktovacího, vytvoření, přenosového, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Signál taktovacího kmitočtu se sinusovým průběhem se přivádí přes oddělovací kondenzátor na bázi tranzistoru,který pracuje jako laděný zesilovač s paralelním rezonančním obvodem. K zesílenému vstupnímu signálu se v kolektorovém obvodu přičítá stejnosměrné napětí vznikající na první a druhé diodě. Stejnosměrná složka výsledného signálu leží uprostřed vstupních úrovní hradla. Na výstupu hradla jsou taktovací impulsy se střídou 1:1. Diody zaručují...

Zapojení pro buzení taktovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215343

Dátum: 31.05.1984

Autori: Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: obvodů, buzení, zapojení, taktovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro buzení taktovacího obvodu v opakovačích systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Vynález odstraňuje kolísání amplitudy tlumených kmitů na výstupu taktovacího obvodu. Umožňuje přenášení velmi úzkých budicích impulsů, odvozených z hustého přicházejícího kódu, na vstup taktovacího obvodu. Impulsy přicházející z vedení jsou korigovány a zesíleny v korekčním zesilovači. Předpětí na obou vstupech hradla se skládá z pevné...

Zapojení taktovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215835

Dátum: 20.12.1983

Autori: Vojta Ludomír, Hájek Antonín

Značky: obvodů, zapojení, taktovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení taktovacího obvodu s krystalem pracujícím v sériové rezonanci, zejména pro opakovače systémů s pulsně kódovou modulací - PCM. Při přenosu PCM signálu dochází k jeho zkreslení, které se projevuje změnou tvaru, amplitudy a časovou nestabilitou přenášených impulsů. Taktovací obvod umožňuje obnovení časové polohy pomocí krystalu, který je buzen sinusovým signálem, vznikajícím v paralelním rezonančním obvodu, buzeným tvarově...