Patenty so značkou «systémov»

Spôsob zachovania bezpečnostného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288372

Dátum: 08.06.2016

Autori: Klapka Štěpán, Sukup Jaroslav, Harlenderová Magdaléna, Kárná Lucie

MPK: G06F 21/00, B61L 1/20, G06F 11/14...

Značky: železnici, zabezpečovacích, bezpečnosťou, najmä, systémov, datových, vytváraní, odtlačkov, zloženou, bezpečnostného, stavu, zachovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zachovania bezpečného stavu zabezpečovacích systémov so zloženou bezpečnosťou, najmä na železnici, pri vytváraní dátových odtlačkov, kde aspoň dve jednotky spoločne vytvárajú odtlačky dát, a pritom súčasne žiadna z nich sama osebe neumožňuje vytvorenie takéhoto dátového odtlačku. Podstata spočíva v tom, že postup vytvorenia odtlačku dát sa rozloží do postupností vytvárania čiastkových odtlačkov dát v stanovenom časovom slede, ktorých...

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288300

Dátum: 22.07.2015

Autori: Župa Jaroslav, Župa Ján, Župa Peter, Tóbik Ján

MPK: F24J 2/38, H02S 30/20

Značky: systémov, zariadenie, prínosov, zvýšenie, energetických, fotovoltických, fototermických, solárne

Zhrnutie / Anotácia:

Solárne zariadenie je charakteristické tým, že zrkadlové plochy (1) majú proti aktívnym plochám (2) solárnych panelov (3) upevnených na nosnej fixnej konštrukcii (15) nastaviteľný uhol sklonu tak, že horný okraj (4) odrazenej plochy (5) slnečného žiarenia od zrkadlovej plochy (1) sa kryje s hornou hranou (6) aktívnych plôch (2) solárnych panelov (3), zrkadlové plochy (1) sú naklápateľné okolo horizontálnej osi na otočných závesoch (9)...

Inžinierstvo systémov, spôsobov a optimalizovaných vodiacich prostriedkov na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20039

Dátum: 12.12.2013

Autori: Zhang Feng, Hsu Patrick, Cong Le, Ran Fei

MPK: C12N 15/63

Značky: optimalizovaných, sekvenciami, vodiacich, prostriedkov, spôsobov, inžinierstvo, systémov, manipuláciu

Text:

...a môže zahŕňať mutovaný Cas 9 odvodený z týchto organizmov. Enzýmom môže byť homológ alebo ortológ Cas 9. V niektorých uskutočneniachje enzým CRISPR kodónovo Optimalizovaný (codon-optimized) na expresiu V eukaryotickej bunke. V niektorých uskutočneniach enzým CRISPR riadi štiepeníe jedného alebo dvoch reťazcov V mieste cieľovej sekvencie. V niektorých uskutočneniach enzýmu CRISPR chýba aktivita na štiepenie DNA reťazca. V niektorých...

Inžinierstvo systémov, spôsoby a optimalizované vodiace prostriedky na manipuláciu so sekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20001

Dátum: 12.12.2013

Autori: Hsu Patrick, Zhang Feng, Cong Le, Ran Fei

MPK: C12N 15/63

Značky: sekvenciami, optimalizované, inžinierstvo, prostriedky, manipuláciu, systémov, spôsoby, vodiace

Text:

...jadre eukaryotickej bunky. Bez toho,aby si autori želali viazať sa na akúkoľvek teóriu sa predpokladá, že jadrová lokalizačná sekvencia nie je nutná pre činnosť komplexu CRISPR v eukaryotoch, ale zahrnutie takýchto sekvencií zvyšuje aktivitu systému, najmä pokiaľ ide o zacielenie molekúl nukleovej kyseliny do jadra. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým systému CRISPR typu II. V niektorých uskutočneníach je enzýmom CRISPR enzým...

Koncovka na výfuk systémov centrálneho vysávania a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288141

Dátum: 18.10.2013

Autori: Solčiansky Ján, Zachar Peter

MPK: H01R 13/502, H01R 13/02, A47L 9/08...

Značky: výfuk, centrálneho, výroby, systémov, postup, koncovka, vysávania

Zhrnutie / Anotácia:

Koncovka (1) na výfuk systémov centrálneho vysávania pozostáva zo stredného dielu (3), predného dielu (2) a zadného dielu (4), ku ktorým je otočne prichytený minimálne jeden kryt (6) pomocou minimálne jednej osky (7). Obidva konce osky (7) sú umiestnené v otvoroch (32) na strednom diele a sú z prednej strany zaistené dielom (2) a zo zadnej strany otvárateľnými jazýčkami (42) zadného dielu (4). Všetky diely koncovky (1) sú vyrobené z kovu alebo...

Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20274

Dátum: 23.01.2013

Autori: Neubert Dieter, Ulbricht Olaf, Dietel Dany, Achatz Thomas, Wieland Frank, Grimm Andre

MPK: F25B 45/00, B67D 7/02, B60H 1/00...

Značky: zabránenie, únikov, rozoznávanie, prostriedku, chladiaceho, komplexných, systémov, spôsob, hydraulických

Text:

...funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho...

Kotva tepelnoizolačných stavebných systémov a spôsob jej ukotvenia v nich

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6360

Dátum: 02.01.2013

Autor: Míček Ivan

MPK: F16B 13/00, E04B 1/48

Značky: stavebných, tepelnoizolačných, systémov, ukotvenia, spôsob, kotva

Text:

...maltou a môže byť použitá bez toho, aby bola predtým stlačená, pokiaľ sa zamýšľa použitie vo vývrte zodpovedajúcehopriemeru. V uskutočnených skúškach bolo zistené, že po naplnení maltou a fixovaním jeho priemeru, udrží si objímka maltu tak v horizontálnej, ako aj vertikálnej polohe aj s otvorenou štrbinou. Štrbina môže byť stlačená, takže sa okraje štrbiny stretnú, alebo nakoniec, ako je znázomené, jeden okraj prekrýva druhý.Ide o kovový...

Systém na kontrolu a/alebo sanáciu, a/alebo úpravu zatepľovacích systémov v stavebníctve a spôsob kontroly a/alebo sanácie, a/alebo úpravy týchto zatepľovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6018

Dátum: 03.02.2012

Autor: Palacký Alois

MPK: G01M 3/16, E04B 1/62, G01N 9/02...

Značky: sanáciu, úpravy, zateplovacích, úpravu, kontrolu, kontroly, spôsob, týchto, stavebníctve, sanácie, systémov, systém

Text:

...medzi stenou a zmenami dostávajúcimi sa k prvku. Dosky, ktoré nie sú použité na elektrotermálny prvok, môžu byť vybavené zrkadlovou vrstvou na odraz tepla späť z vonkajšej steny.Táto konštrukcia zabezpečí ohrev vzduchovej medzery, zabezpečí prípadne odraz tepla z vonkajšej steny za pomoci odrazovej vrstvy na vonkajšej stene. Ide o nový stavebný systém - výrnurovku stavebnej konštrukcie, ktorú vytvárajú dve paralelne inštalované priečky so...

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5784

Dátum: 06.07.2011

Autori: Župa Jaroslav, Tóbik Ján, Župa Peter, Župa Ján

MPK: F24J 2/38, H01L 31/045

Značky: prínosov, systémov, zvýšenie, fotovoltických, energetických, fototermických, solárne, zariadenie

Text:

...umiestnených v radoch na fixných konštrukciách tak, že zrkadlové plochy vytvárajú s aktivnymi plochami solámyeh panelov tvar písmena V, a s neaktívnyrni plochami A využijúc už zabudované konštrukcie týchto systémov pričom homé hrany zrkadlových plôch a fotovoltiekých systémov môž u byť na jednej osi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch je znázomené vyhotovenie solárneho zariadenia, kde na obr. 1 je schernaticky znázornená...

Koncovka na výfuk systémov centrálneho vysávania a postup jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5599

Dátum: 08.11.2010

Autori: Solčiansky Ján, Zachar Peter

MPK: A47L 9/00, H01R 13/00, H01R 13/46...

Značky: vysávania, centrálneho, postup, koncovka, výfuk, výroby, systémov

Text:

...Keď vzduch prestane prúdit tak sa kryt 6 zatvorí pomocou pôsobenia vlastnej váhy. Kryt 6 je možné odstrániť tak, že sa najskôr otvoria jazýčky 42 a potom sa kryt 6 prevlečie cez predný otvor 21, stredný krytový otvor 33 a zadný krytový otvor 43 smerom dozadu. Následná inštalácia nového krytu 6 prebieha rovnakým postupom v opačnom poradí.Postup výroby koncovky 1 na výfuk systémov centrálneho vysávania je taký že sa najskôr predný diel...

Prepojenie skladových systémov obchodných partnerov a príloha faktúry na toto prepojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5407

Dátum: 07.04.2010

Autor: Dermíšek Peter

MPK: G06Q 90/00

Značky: skladových, prepojenie, systémov, partnerov, príloha, faktúry, obchodných

Text:

...riešenia sa pohyb pri prijme tovaru na sklade odberateľa prej avi bez potreby ručného vkladania a indexovania.Toto technicke riešenie tiež popisuje prílohu faktúry, dodacieho listu alebo obdobného účtovného a/alebo daňového dokladu, ktorý je vystavený v papierovej a/alebo elektronickej podobe pri obchodnom styku medzi dodávateľom a odberateľom. Papierové podoba týchto dokladov je stále najpoužívanejšou formou vedenia účtovných a daňových...

Chladiace prostriedky do chladiacich systémov v mechanikách palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286496

Dátum: 03.11.2008

Autori: Fidorra Uwe, Wenderoth Bernd, Bergemann Marco, Meszaros Ladislaus, Dambach Stefan

MPK: H01M 8/04, C09K 5/00

Značky: chladiace, článkov, palivových, mechanikách, prostriedky, chladiacich, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Mrazuvzdorné koncentráty do chladiacich systémov v mechanikách palivových článkov, z ktorých sa pripravia vodné kompozície chladiacich kvapalín na priame použitie, s maximálnou vodivosťou 50 míS/cm, ktoré sú na báze alkylénglykolov alebo ich derivátov a obsahujú estery kyseliny ortokremičitej vzorca (I), v ktorom premenné R1 až R4 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú C1-C20-alkylové substituenty, C2-C20-alkenylové substituenty,...

Jadrová elektráreň používajúca nanočastice v uzavretých okruhoch havarijných systémov a príslušný spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15119

Dátum: 21.02.2008

Autori: Lockamon Brian Glenn, Pop Mihai

MPK: G21C 19/307, G21C 15/18

Značky: elektráren, používajúca, spôsob, havarijných, uzavretých, jadrová, nanočastice, príslušný, systémov, okruhoch

Text:

...nanotekutinu alebo nanočastice do CCWS 300. Takéto použitie zvyšuje kapacitu chladenia v CCWS 300 napríklad po havárii LOCA a tiež počas normálnej prevádzky. Nanočastice sa môžu použiť aj na zmiernenie korózie.0022 Obr. 2 detailnejšie zobrazuje CCWS 300. ktorý sa môže použit v PWR alebo BWR a nanočasticový prívod 200. Motorom spúšťaný ventil 202, nazývaný plniaci ventil, má výstup do potrubia 142. Čerpadlo 130 môže recirkulovať chladivo v...

Kotvový prípravok najmä na upevnenie záchytných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4695

Dátum: 01.03.2007

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/00

Značky: záchytných, upevnenie, systémov, kotvový, prípravok, najmä

Text:

...upevňovacimi skrutkamí je opatrený výplňou z pružného materiálu ako je mikroporézna guma.Je výhodné, keď kotvové skrutky sú opatrené označením minimálnej a maximálnej hĺbky zaskrutkovania do dutých valcovitých puzdier, najmä farebným.Výhodou uvedeného riešenia je, zníženie množstva zatečenej vody do vnútomého priestoru dutých valcovitých puzdier kotvovými skrutkamí a upevňovacimi skrutkamí,ktorý je opatrený Výplňou z pružného materiálu,...

Kotvový prípravok najmä na upevnenie záchytných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4691

Dátum: 01.03.2007

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/00

Značky: upevnenie, záchytných, najmä, systémov, prípravok, kotvový

Text:

...pevnosť ich spojení s kotvovými skrutkami, ktorých hlavy alebo matice zvyšujú pevnosť ich ukotvenia.Ďalšou výhodou je nahradenie výstuže medzi valcovitými puzdrami obyčajným strmienkom z pásovej alebo kruhovej ocele opásavajúcim valcovité puzdrá, ku ktorým je pripojený iba montážnymi zvarmi, pričom strrnienok zaisťuje iba presnú polohu valcovitých puzdíer v rímse pri jej vytváraní betónovou zmesou. Pri vykonaných skúškach bola zistené pevnosť...

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou oligomérov epsilon-kaprolaktámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285567

Dátum: 26.02.2007

Autori: Koščík Dušan, Bartoš Zoltán, Gonda Jozef

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: systémov, vykurovacích, tepla, sekundárnych, epsilon-kaprolaktamu, uhličitanovej, rozvodoch, pomocou, spôsob, inhibície, oligomérov, inkrustácie

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku zmesi oligomérov epsilon-kaprolaktámu, ktorého pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Spôsob inhibície uhličitanovej inkrustácie v sekundárnych rozvodoch tepla vykurovacích systémov pomocou sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 285566

Dátum: 26.02.2007

Autori: Gonda Jozef, Bartoš Zoltán, Koščík Dušan

MPK: F28G 9/00, C02F 5/10

Značky: uhličitanovej, rozvodoch, tepla, inkrustácie, systémov, gama-aminokaprónovej, kyseliny, sekundárnych, pomocou, vykurovacích, sodnej, spôsob, inhibície

Zhrnutie / Anotácia:

Do sekundárneho rozvodu tepla sa nadávkuje také množstvo 5 - 20 % vodného roztoku sodnej soli kyseliny gama-aminokaprónovej, ktorej pH je upravené hydroxidom sodným na hodnotu 9 - 12, aby celková koncentrácia za daných fyzikálno-chemických podmienok dosiahla v užívateľskom systéme koncentráciu v rozmedzí 0,01 - 0,5 hmotnostných %, výhodne 0,1 hmotnostných %.

Filtračné zariadenie pre filtrovanie plynných palív u systémov pre privádzanie plynu do spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8610

Dátum: 19.01.2007

Autori: Toniolo Enrico, Martini Sandro, Grando Maurizio, Gritti Guido, Segato Carlo

MPK: F02M 21/02

Značky: zariadenie, filtračné, spalovacích, privádzanie, systémov, palív, motorov, filtrovanie, plynů, plynných

Text:

...dalej zvýšenie celkových výrobných nákladov a väčšiu zložitost všetkých potrubí a elektrických súčastí(pre napájanie snímačov a pre získavanie signálov od príslušných prevodníkov), usporiadaných pre zapojenie celého systému. Vyššia zložitosť sa úplne zjavne prejavuje pri inštalácii a údržbe systému, pričom existuje dalšie riziko0004 Za účelom čiastočného odstránenia uvedených nedostatkov sú zo známeho stavu technikyt známe technické riešenia,...

Radiátor, hlavne do vykurovacích systémov, s vysokou odolnosťou proti vnútornému tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285469

Dátum: 10.01.2007

Autor: Niboli Silvestro

MPK: F28F 1/10, F28D 1/04

Značky: vnútornému, radiátor, hlavne, odolnosťou, vykurovacích, systémov, vysokou, tlaku, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Radiátor, majúci aspoň jeden modul, obsahuje rúrkovú časť (3) s plošným priečnym prierezom (4). Protiľahlý horný a dolný koniec (7, 8) má príslušné bočné hydraulické zariadenie (10), vyrovnané pozdĺž malej osi (Y) prierezu (4) a rebrovanú časť (15), ktorá tvorí jeden celok s bočnou stenou (6) rúrkovej časti (3). Rebrovaná časť (15) zahrnuje prvé rebrá (11), vedúce priamo z rúrkovej časti (3), a druhé rebrá (12), vedúce priečne z príslušných...

Usporiadanie na využívanie systémov ERP na s výhodou mobilných koncových zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19267

Dátum: 30.11.2006

Autor: Schimitzek Peter

MPK: H04L 29/08

Značky: zariadeniach, výhodou, koncových, mobilných, využívanie, systémov, usporiadanie

Text:

...jednotliví používatelia alebo skupiny používateľov a nie je vopred individuálne konñgurovaná pre0014 Vzhľadom na to, že uživatel najprv so svojim koncovým zariadením pristupuje na server s hosťovanými aplikáciami, ktorým potom pristupuje do databázy s individuálnymi konfiguračnými informáciami na inom serveri a nahráva individuálnu konfiguráciu, má to navyše za následok dlhé prístupové doby.0015 Úlohou tohto vynálezu je vyvinúť usporiadanie...

Postup na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9898

Dátum: 30.09.2006

Autori: Schmidt Peter, Friedrich Anja, Hater Wolfgang, Wons Werner

MPK: C23F 11/08, C23F 11/173, C02F 5/08...

Značky: antikoróznou, vedúcich, úpravu, systémov, postup, kovových, ochranou

Text:

...vzájomne pôsobia s korozívnymi centrami kovového povrchu a tietokorozívne centrá blokujú. Antikorózne pôsobenie tohto viacmolekulového kremičitanovéhodruhu vznikajúceho V procese dozrievania je teda Väčšie ako pôsobenie takých kremičitanových druhov, ktoré vznikajú po zriedení koncentrátov bez predbežného dozrievania V kovovom systéme Vedúcom pitnú Vodu.0008 Roztoky, V ktorých tento proces predbežnej úpravy alebo dozrievania prebieha, však...

Nimesulidové farmaceutické prostriedky vo forme gélových systémov na miestne použitie a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284809

Dátum: 03.11.2005

Autori: Bader Stefano, Häusermann Enrique, Monti Tiziana

MPK: A61K 31/18, A61K 47/00, A61K 31/63...

Značky: farmaceutické, systémov, miestne, spôsob, formě, gelových, použitie, prostriedky, nimesulidové, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Nimesulidové farmaceutické prostriedky vo forme gélových systémov na miestne použitie, zahŕňajúce karboxyvinylpolymér neutralizovaný ako gélotvorné činidlo alebo polyakrylamid-izoparafín a rozpúšťadlo vybraté zo skupiny pozostávajúcej z etanolu, izopropanolu a dietylénglykolmonoetyléteru a spôsob ich prípravy.

Postup kontroly zálohovania zabezpečovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4785

Dátum: 16.09.2005

Autori: Forin Philippe, Essame Didier, Fumery Benoit

MPK: G06F 11/16

Značky: kontroly, systémov, zabezpečovacích, zálohovania, postup

Text:

...možné si predstavit celý rad scenárov, V ktorých by mohol počítač bez koherentných údajov o prostredíVylúčenie inkoherencie oboch počítačov je možné zaistiť známym spôsobom, V ktorom sú prijímané a spracovávane rovnaké informácie V rovnakom. poradí. I cez zaistenie rovnakých vstupných dát nie je možné vylúčiť, že oba počítače budú podávať rozdielne výsledky, ktoré môžu byť individuálne považované za isté, ale ktoré, keď pretrvávajú, môžu...

Koncentrát a náplň do teplovýmenných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3988

Dátum: 03.11.2004

Autori: Fančovič Karol, Michvocík Miroslav

MPK: C09K 5/10, C07C 31/20

Značky: teplovýmenných, systémov, náplň, koncentrát

Text:

...obj., ktorý je z hľadiska úžitkových vlastností vhodný na dlhodobú prevádzku teplovýmenných systémov.Z prísad, ktoré zlepšujú úžitkové vlastnosti náplne do teplovýmenných systémov má polydimetylsiloxánový olejV zmesi zabrániť tvorbe peny za prevádzkových podmienok, denatónium benzoát je látka extrémne horkej chuti,ktorá má zabrániť prípadnému požitiu a farbivo má zabránit zámene s nízkotuhnúcmi kvapalinami určenými na iné účely....

Prehladzovanie systémov veľkých planétových prevodoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5861

Dátum: 28.05.2004

Autori: Summers Edd, Michaud Mark

MPK: B23F 19/00, F16H 55/06, B24B 31/00...

Značky: veľkých, systémov, planetových, prevodoviek, prehladzovanie

Text:

...než združená drsnosť spoluzaberajúcich povrchov. Vrcholovýmidrsnosťami teda môže prenikať film maziva a kontakt kov-kov vytvára kovové úlomky zozubov ozubených kolies. Pri tradične vyrábaných zabrúsených zuboch ozubených kolies vpozemných vetemých turbínach (viď Nonna na návrh a špeciñkáciu prevodoviek pre veternéturbíny, AN ŠI/AGMA/AWEA 6006-A 03) sa po spôsobe zábehu opísanom nižšie predpokladá, že sa dosiahne drsnosť povrchu Ra 0,5-0,7...

Spôsob výroby spojovacích systémov a spojovacie systémy vyrobené týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2639

Dátum: 14.04.2004

Autori: Blanc Jérôme, Legat Jean-jacques

MPK: F16B 19/04, B29C 45/00, B29C 45/16...

Značky: spôsobom, týmto, vyrobené, systémy, spôsob, výroby, systémov, spojovacie, spojovacích

Text:

...pomocoudorazov a zarážok obmedzí možnost čapovým dielom ľubovoľne otáčať.0011 Vynález sa podrobnejšie opisuje pomocou príkladov a pripojených výkresov, ktoré znázorňujú VObr.1 perspektívne vyobrazenie prvého spojovacieho systému podľa predmetného vynálezu, Obr.2 perspektívne vyobrazenie upevňovacieho dielu spojovacieho systému podľa obr. 1, Obr. 3 pohľad na širšiu stranu upevňovacieho dielu podľa obr. 2,Obr. 4 pohľad na užšiu stranu...

Spôsob a zariadenie na prietokovú analýzu degradácie systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov spaľujúcich motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1844

Dátum: 16.12.2003

Autori: Obiols Jérôme, Delvigne Thierry

MPK: G01M 15/00

Značky: motorov, prietokovú, úpravu, zariadenie, systémov, analýzu, výfukových, spôsob, degradácie, dodatočnú, spaľujúcich, plynov

Text:

...EAhi a/alebo EAhií. V takom prípade rádioaktivita nameraná v systéme dodatočnej úpravy môže zodpovedať rovnako aj vplyvu oleja, aditíva Adh alebo obidvoch naraz. Tak ako vprípade prvej formy použitia množstvo látky EAhi pridanej do olejanahrádza rovnaké množstvo Adh.Podľa druhého variantu možno použiť aj iné aktivovateľné látky EHi bez vplyvu na úžitkové vlastnosti oleja, ktorých nmožstvo zaznamenané v plynoch na výstupe výfukového potrubia...

Spôsob výroby vodných náterových systémov založených na vodou dispergovateľných polyuretánových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17413

Dátum: 25.10.2003

Autori: Melchiors Martin, Münzmay Thomas, Pohl Torsten, Klippert Uwe

MPK: C08G 18/08, C08G 18/66, C08G 18/44...

Značky: výroby, polyuretánových, živíc, spôsob, dispergovateľných, založených, vodou, systémov, vodných, nátěrových

Text:

...skupinám, ako aj prípadne z pomocných látok a prisad bežných v náterových hmotách, sa vpraví do vodnej fázy, obsahujúcej najmenej jednu vodnú polyuretánovou disperziu s obsahom OH 0,5 hmotn. apripadne pomocné látky a prísady, a potom sa v tomto vodnom zásobnom laku dispergujenajmenej jedna sieťujúca zložka, ako aj prípadne ďalšie pomocné látky a prísady.Vo vode ríediteľné polyuretánové živice majú všeobecne strednú molekulovú...

Použitie mangánových zlúčenín na inhibíciu nízkoteplotnej ako aj vysokoteplotnej korózie úžitkových a priemyslových pecných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8332

Dátum: 09.10.2003

Autori: Factor Stephen Alan, Aradi Allen, Adams Michael Wayne

MPK: C10G 75/02, C10L 1/12, C10L 1/18...

Značky: nízkoteplotnej, vysokoteplotnej, zlúčenín, systémov, pecných, manganových, užitkových, korózie, priemyslových, použitie, inhibíciu

Text:

...a voľne tečúcej povrchovej zliatiny s kovom. Palivá, ako napríklad uhlie, ktoré majú vysoké koncentrácie železa, poskytujú spopolnené povrchové povlaky, ich tavná teplota klesá s rastúcou koncentráciou železa v palive. Železo v skutočnosti znižuje tavnú teplotutrosky, a rovnako ako vyššie opísané nízkotavné fluxyvanadyl vanadičnanu sodného, táto roztavená troska podobným0004 K nízkoteplotnej korózii (teplota nižšia ako 250 °C) môže...

Spôsob opravy a/alebo impregnácie a/alebo izolácie a/alebo zosilnenia a/alebo obnovenia stenových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15069

Dátum: 07.08.2003

Autor: Canteri Carlo

MPK: E04G 23/02, E04B 1/64

Značky: opravy, impregnácie, zosilnenia, obnovenia, systémov, izolácie, stěnových, spôsob

Text:

...dosiahnutie všetkých dutín, musia byť veľmi početné, a to aj z dôvodov, ktoré budú lepšie zrejmé ďalej, a preto je táto operácia zdĺhavá a ťažká. Navyše sa spravidla používajú zmesi, ktoré neexpandujú alebo majú extrémne nízku mieru expanzíe, a najčastejšie sa vstrekujú pri nízkom tlaku pomocou elektrických čerpadiel alebo iných zariadení alebo gravitáciou, aby sa zabránilo riziku nevratného poškodenia steny. Vo vyššie opísaných...

Spôsob a zariadenie na automatické podávanie kovových profilov tyčového tvaru do systémov na ich opracovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2334

Dátum: 23.04.2003

Autor: Miglioranza Aronne

MPK: B21D 43/00

Značky: tvaru, podávanie, spôsob, systémov, profilov, tyčového, zariadenie, opracovanie, kovových, automatické

Text:

...V rámci tohto ciela je predmetom tohto vynálezu poskytnutie spôsobu a zariadenia, ktoré umožnia stanoviť správny počet profilov, ktorý sa má odobrať a vložit do stroja podla výrobných požiadaviek.0011 Ďalším účelom vynálezu je poskytnúť zariadenie, ktoré umožúje uskutočniť uvedený spôsob s pomocou konštrukcie, ktorej princip je jednoduchý,ktorej prevádzka je nepochybne spolahlivá a použitie všestranné, ktoré mánízke náklady a je...

Infračervené meracie zariadenie na spektrometriu vodných a nevodných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1222

Dátum: 03.04.2003

Autori: Von Lilienfeld-toal Hermann, Mäntele Werner, Zscherp Christian, Offermanns Heribert, Von Germar Frithjof, Von Prollius Hellmuth, Barth Andreas, Klein Oliver

MPK: G01N 21/55, G01N 21/31

Značky: spektrometriu, vodných, infračervené, nevodných, zariadenie, meracie, systémov

Text:

...žiadne iné než obvyklé infračervené zdroje, ktore majú spojité spektrum. Tento spôsob postupu určovania polárnych substancií vo vodných systémoch je navyše veľmi nákladný a drahý a navyše je obmedzený lenna niekoľko analyt, to znamená na tie, ktoré podstúpia potrebnú chemickú reakciu.0007 Pri výrobe alkoholických alebo nealkoholických nápojov je potrebné môcť kontinuálne vhodným spôsobom určovat pokiaľ možno v každom ľubovoľnom okamihu...

Spôsob uzatvárania plynových potrubných systémov a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282268

Dátum: 05.11.2001

Autori: Kohut Zdeněk, Prachowski Jan, Loboziak Ladislav

MPK: F16L 55/105, F16L 55/18, F16L 55/10...

Značky: uskutočňovanie, spôsobu, potrubných, tohto, plynových, uzatvárania, systémov, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uzatváranie plynových potrubných systémov sa uskutočňuje pomocou uzatváracej príruby (5) a inertného plynu, napríklad dusíka, pričom sa najprv riadeným tlakovým vháňaním inertného plynu do vnútorného priestoru uzatváraného úseku plynového potrubného systému (10) v ňom dopravované plynné médium proti smeru jeho prúdenia pretlakom inertného plynu vytláča až za uzatváraciu prírubu (5), načo sa po úplnom vyplnení tohto uzatváraného úseku plynového...

Zapojenie na spracovanie signálov z troch technologických systémov logickou funkciou „OR” s vysokou spoľahlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2596

Dátum: 14.08.2000

Autor: Siro Ivan

MPK: G05B 23/00

Značky: troch, spracovanie, logickou, systémov, „or, spolahlivosťou, funkciou, vysokou, technologických, zapojenie, signálov

Text:

...bezpečný pri poruche).Prehľad obrázkov na jkresochObrázok č.1 - Schéma, na výstupe ktorej sa vyformuje výstupný signál pri aktivácii minimálne 2 vstupných kanálov v jednom z troch systémov, alebo pri aktivácii minimálne 2 nezodpovedajúcich kanálov v rôznych systémoch.Zapojenie , ktorého bloková schéma je znázomená na výkrese, má na cievky relé Qaž l 8 vodičmi pripojené výstupné signály l až 2 z troch technologických systémov,...

Vložka na sanáciu potrubných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1944

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dait Ján

MPK: B32B 5/28, F16L 58/00, B32B 5/02...

Značky: vložka, systémov, potrubných, sanáciu

Text:

...vrstvou plastovej fólie, pričom sa často stáva, že pri väčších nerovnostiach sanovaného potrubia a hlavne na ostrých výčnelkoch sa nasýtená vložka prestrihne alebo inak poškodi. Pri zlom nadimenzovani hrúbky vložky na sanáciu potrubných systémov s hrúbkou steny sanovaného potrubia sú jej statické vlastnosti prakticky minimálne.Uvedené nedostatky odstraňuje vložka pre sanáciu podzemných potrubných systémov,podstatu ktorej tvorí prírodná...

Zapojenie obvodu ovládača polohovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1536

Dátum: 09.07.1997

Autor: Gajdošech Jozef

MPK: G05D 3/12, G05B 7/02

Značky: obvodů, polohovacích, ovládača, systémov, zapojenie

Text:

...ovládača s pripojením naObvod ovládača polohovacích systémov podľa obr. 1 pozostáva z obvodu l stabilizátora napätia, ktorý je jedným vstupom spojený so svorkou lg napájacieho napätia G a výstupom lá referenčného napätia 10 V pripojený na obvod g regulačného prvku. Obvod regulačného prvku 2 je výstupom lg riadiaceho napätia pripojenýna jeden vstup obvodu prepínacieho relé, ktorého jeden výstupje pripojený na svorku 1 výstupného napätia UOUT a...

Zberač kondenzátu rúrových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1506

Dátum: 04.06.1997

Autori: Patek Peter, Kollár Jozef, Papp Dezider

MPK: F16T 1/10

Značky: zberač, systémov, kondenzátu, rúrových

Text:

...a spoľahlivosti celého rozvodného systému.Riešenie je zvlášť vhodné pre strednotlaké a nízkotlaké rozvodné systémy vykurovacíchplynov uložené v zemi, alebo nachádzajúce sa v korozívnom prostredí.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obrázkoch č. l, 2 a 3 sú znázomené rôzne variantné konštrukčné usporiadania, ktoré kore špondujú s jednotlivými príkladmi uskutočnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1Na obrázku číslol je znázomene variantné...

Zariadenie na ručné bezdotykové ovládanie hlavne počítačových informačných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 238

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kožený Roman, Bresler Zdeněk

MPK: H03K 17/955

Značky: systémov, hlavne, ovládanie, bezdotykové, ručné, zariadenie, počítačových, informačných

Text:

...do prohlubné za zadní strane klavesnice. Výhodou tohoto uchycení je snadný přístup ke kapacitní klavesnici, tím umožňuje její snadnou výménu, případně odstranění při diskontinuálním provozu.Na obr. 1. je názornén čelní pohled na upevnění kapacitního snímače na ochranné skleněné desce pomocí přítlačné konsoly .Na obr. 2. je znazornén boční pohled na upevnění kapacitního snímače na ochranné skleněné desce pomocí přítlačné konsolyNa obr. 3....

Klaviatúra umožňujúca prepojenie najmenej troch tónorodých systémov hudobného hybridného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 262603

Dátum: 14.03.1989

Autori: Braciník Bohdan, Brezáni Vladimír

MPK: G10C 5/00

Značky: umožňujúca, hybridného, tónorodých, hudobného, najmenej, systémov, troch, nástroja, prepojenie, klaviatúra

Text:

...základ pre vylúdenie rozno-farebných tónov, ovládané podľa hudobných zakonitosti, tvorené jedným hudobným nástrojom a viacerým tónorodným vznikom a rôznou farebnostou tônov.Na obr. 1 je celkový axonometrický pohlad na koncepčné usporiadanie hybridného nástroja s troma manuálmi a jedným pedualom. Na obr. 2 je vyznačený rez hudobným hybridným nástrojom s umiestnením jednotlivých manuálov, elektrozosilovačov, reproduktorov a ostatných...

Vstupno výstupná jednotka počítačových a riadiacich systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245344

Dátum: 15.12.1988

Autor: Knobel Robert

MPK: G06F 3/00

Značky: systémov, vstupno, riadiacich, počítačových, výstupná, jednotka

Text:

...nadradenému systému cez sériový kanál, ktorý je súčasiłou týchto systémov.V ďalšom je popísaná vstupno výstupné jednotka a jej činnost podľa blokovej schémy na výkrese.Mikropočítač 1 je pripojený zbernicou 2k pamäti 3 a sériovo paralelnému prevodníku 4, ktorého sériový kanál 15 je pripojený k prevodníku úrovne 5 a obojsmernej sériovej linke 6 a jeho prerušovací kanal 13 je pripojený ku vstupu prerušovacieho obvodu 7, ktorého výstup...