Patenty so značkou «sypkých»

Zariadenie na plnenie zrnitých, práškových a sypkých materiálov do nádoby vyrobenej z geotextilného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20411

Dátum: 13.07.2011

Autor: Draier Roland

MPK: B65B 9/20, E02B 3/10

Značky: zrnitých, zariadenie, materiálů, materiálov, nádoby, geotextilného, plnenie, vyrobenej, práškových, sypkých

Text:

...strane plnením vnútorného rúrového prvku sa prlslušne vytvára zhutnený stĺpec, pričom stĺpec zdvíhanlm zariadenia ramenom výložníka zachytáva a prijíma spojený geotextilný materiál na spodnom okraji krytu. Vo vnútri ležiaci rúrový prvok svojou zoradenou kužeľovitosťou, ktorá sa k výstupnej strane zväčšuje, má predovšetkým takú výhodu, že sa správa ako forma na pečenie, pričom sa v strede vytváraný pohyblivý kužel sypkého materiálu vsúva...

Zariadenie na nastavovanie polohy miesta presypu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13699

Dátum: 18.11.2009

Autori: Martin Matthias, Kochte Karsten

MPK: B65G 65/28

Značky: sypkých, zariadenie, přesypu, materiálov, polohy, nastavovanie, miesta

Text:

...nanastavenie polohy miesta presypu. Na základe riadiacich signálovmôže nastavenie polohy byť uskutočnené automatizovane. Použitím radarovej senzoriky je dosiahnutá vysoká miera prevádzkovej spoľahlivosti respektíve zabezpečenie proti poruchám, pretože s radarovými senzormi môže byť spoľahlivo zistené postavenie odvážajúceho pásového dopravnika bez mechanického kontaktu. Okrem toho sú radarové senzory maximálne necitlivé na znečistenie...

Spôsob navažovania sypkých frakcií zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14816

Dátum: 26.02.2008

Autor: Zeman Miloš

MPK: G01G 11/08, B01F 15/02, B28C 7/04...

Značky: zmesí, spôsobu, spôsob, frakcií, tohto, sypkých, zariadenie, naväzovania, uskutočnenie

Text:

...možno podobne použiť taktiež pre inéZariadenie obsahuje dávkovacie dopravníky 1 (taktiež možno použiť dávkovacie klapky),pričom dávkovacie dopravníky 1 dávkujú jednotlive frakcie kameniva na bežiaci kapsový dopravník 2, pričom kapsový dopravník z sa váži, t.j. je umiestnený na prvom vážiacom zariadení, napr. na tenzometrických snímačoch Q. Tento kapsový dopravník g dopravuje naváženú frakciu kameniva do zásobníka g nad miešačkou 6, pričom...

Použitie deliacej steny k separácii sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13159

Dátum: 08.12.2006

Autor: Lüger Stephan

MPK: E04H 7/28, B65G 3/02, E04H 7/30...

Značky: stěny, separácii, materiálov, použitie, deliacej, sypkých

Text:

...prepravená zo svojho starého miesta použitia na nové.Deliaca stena môže byť tiež vytvorená ako protipožiama stena, pričom potom môžu byť ako náplň použité napríklad voda alebo jemný piesok, s výhodou piesok zodpovedajúci ABP (Allgemeíncs Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-05-020).Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia deliacej steny použitej podľa vynálezu je možné vytvoriť túto s výškami cez 3,5 m. Výšky môžu ležať výrazne nad 3,5 m a...

Zariadenie na tepelné spracovanie sypkých materiálov, predovšetkým zrnovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 285335

Dátum: 11.10.2006

Autori: Czukor Bálint, Biacs Péter, Márkusné Bednarik Zsuzsanna, Kovács János, Toth Béla, Jenei István, Édes István

MPK: A23B 9/00

Značky: sypkých, spracovanie, zariadenie, materiálov, predovšetkým, zrnovín, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení vyúsťuje násypka (8) cez prvý dávkovač (9) do vstupného otvoru predhrievacej komory (10). Pripojený pracovný priestor (20) na spracovanie materiálu je ohraničený v podstate stenami (22) z izolantu medzi paralelnými kovovými doskami (21). Výstupný otvor nadväzujúcej chladiacej komory (30) je pripojený k dopravníku (2) materiálu cez druhý dávkovač (9') s regulovateľnými otáčkami. Vysokofrekvenčný generátor (40), ktorý je v priamom...

Kontajner na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4813

Dátum: 09.02.2006

Autori: Wanek-pusset Peter, Grentner Bernhard

MPK: B66F 9/18, B65D 88/00, B61D 9/00...

Značky: prepravu, materiálov, sypkých, kontajner

Text:

...je vyprázdniteľný najmä otáčaním alebo vyklápaním, je použiteľný prednostne vnákladnej železničnej doprave a má byť vyhotovený tak, aby pri dodržaní normalizovaných maximálnych rozmerov poskytoval optimalizovaný, vyšší ložnýStanovená úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že prierezový obrys kontajnera vnajhornejšej a najspodnejšej oblasti úplne alebo aspoň vmaximálnej miere zodpovedá prierezu a rozmerom normalizovaných kontajnerov...

Rotačný bubon na aeróbne zahrievanie sypkých tuhých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11582

Dátum: 08.11.2005

Autor: Eichler Dieter

MPK: F26B 11/04

Značky: zahrievanie, aeróbne, rotačný, tuhých, látok, sypkých, bubon

Text:

...ležiacej v priestore bubna.0015 Táto komora je zakrytá príklopkou, otvárajúcou sa do priestoru bubna, ktorá sa otvorí len potom, keď sa vďaka otáčaniu bubna nachádza komora v tom priestore, v ktorom sa tuhá látka nevyskytuje. Pri ďalšom otáčaní sa príklopka opäť uzatvorí skôr, než sa znova ponorí do0016 Podľa množstva tuhej látky, ktoré má byť privádzané, môžu byť po obvode bubnak dispozícii viaceré také zariadenia na zavážanie sypkej...

Zariadenie a spôsob na pneumatickú dopravu jemnozrnných sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3973

Dátum: 16.03.2005

Autori: Grasshoff Herbert, Van Mullekom Robert Hubertus, De Bock Maarten, Bienmüller Matthias, Joachimi Detlev

MPK: B65G 53/34, B65G 53/04

Značky: dopravu, sypkých, hmot, pneumatickú, zariadenie, jemnozrnných, spôsob

Text:

...zariadenia opísaného v DE 101 27 427 A, je účinnejšia prevádzka dopravnéhozariadenia, pretože prvá fáza (plnenie sklených vlákien v úseku 1) a tretia fázadopravného cyklu (doprava sklených vlákien do úseku 2) môžu prebiehať súčasne. Ďalej sa môže u zariadenia známeho z DE 101 27 427 A lepšie riadiť dopravná rýchlosť.0011 Nevýhodou zariadenia známeho z DE 101 27 427 A je, že nemožno realizovať dlhodobo kontinuálne zásobovanie sypkých hmôt na...

Valcový dávkovač sypkých hmôt pre kontinuálne dávkovacie linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 284294

Dátum: 29.11.2004

Autor: Belák Milan

MPK: B65G 15/10

Značky: hmot, linky, sypkých, dávkovač, kontinuálně, válcový, dávkovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Valcový dávkovač rieši problém kontinuálneho objemového a hmotnostného dávkovania sypkých hmôt prostredníctvom valcovej, rotačne-posuvnej dávkovacej komory (1). Podstatou vynálezu je taká konštrukcia dávkovacej komory (1), ktorá je zvinutá z nekonečného ozubeného nosného vnútorného remeňa (3), vybaveného na vnútornej strane nosným odolným pásom (2), ktorý vymedzuje vnútorný povrch dávkovacej komory (1), a nekonečného ozubeného vonkajšieho...

Nákladný železničný vozeň, predovšetkým na prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284096

Dátum: 11.08.2004

Autor: Jost Dieter

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00

Značky: predovšetkým, materiálov, nákladný, sypkých, železničný, prepravu, vozeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nákladného železničného vozňa s podvozkovým ústrojenstvom, podvozkom a s ním spojenou skriňovou nadstavbou pozostávajúcou z rámovej konštrukcie s čelnými stenami, stĺpikmi bočných stien prepojenými vrchnými pozdĺžnymi nosníkmi, pričom čelné steny sú uzavreté a jedna alebo obidve bočné steny majú uzatvárateľný otvor na nakladanie a vykladanie. Riešenie podľa vynálezu predstavuje zdokonalenie nákladného vozňa tak, aby bolo možné...

Zariadenie na pneumatickú alebo hydraulickú prepravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 57

Dátum: 11.06.2003

Autori: Von Geldern Klaus, Duwe Carsten

MPK: B65G 53/52

Značky: materiálov, hydraulickú, sypkých, prepravu, zariadenie, pneumatickú

Text:

...vynálezu dosadá vnútorná rúra na vnútornú stenu prepravného potrubia. Aj toto uskutočnenie je známe z EP 0 160 661. Podla inéhouskutočnenia vynálezu je vnútorná rúra umiestnená v odstupe od steny3 prepravného potrubia. Týmto sa síce o niečo redukuje prierez, ktorý je k dispozícii na prepravu sypkého materiálu, na druhej strane sa týmto ale získajú podmienkyprúdenia, ktoré zabraňujú zapchatiu prípadne tvorbe materiálových zátok.Kotúče...

Zariadenie a spôsob na miešanie kvapalných, viskóznych a/alebo sypkých médií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 301

Dátum: 22.11.2002

Autor: Böck Hermann

MPK: C12G 1/00, B01F 13/00

Značky: viskóznych, sypkých, médií, kvapalných, spôsob, miešanie, zariadenie

Text:

...rovnomerné rozdelenieplynu a zvlášť šetrné premiešavanie média v nádrži.Aby bolo možné presné polohovanie a nasmerovanie dýzového dielu, umiestneniedýzového dielu a/alebo prívodného potrubia sa plánuje v oblasti dna nádrže.Tým, že je dýzový diel vytvorený ako tanierová dýza, dá sa dosiahnuť kontrolované prúdenie plynu. Tanierová dýza má tvar vhodný na prúdenie, takže jednotka motor sprevodovkou môže byť vyhotovená relatívne malá asmalým...

Dávkovač pracieho prášku a sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2427

Dátum: 16.05.2000

Autor: Németh Robert

MPK: B65D 47/20

Značky: hmot, prášků, sypkých, pracieho, dávkovač

Text:

...§xUzáver g je opatrený rozrušovačom g. Otočná nádoba g má lopatkovitý tvaraskladá sa zo spodnej časti, zadnej steny advoch bočných stien. Medzi bočnýmistenami otočnej nádoby je uzáver g. Usmernenie toku pracieho prášku alebo inej sypkej hmoty zabezpečuje clona umiestnená na otočnej nádobe. Uzáver g, otočná nádoba g a clona § majú spoločnú os otáčania.Otočná nádoba g a lievikovitá nádoba 1 sú otočne spojené tak, že vyústenie dolného otvoru...

Fixačné a rekultivačné činidlo, najmä na skládky sypkých a úletových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2251

Dátum: 06.08.1999

Autori: Lehocký Peter, Druhý Pôvodca - Na

MPK: B09B 3/00

Značky: sypkých, úletových, fixačné, materiálov, najmä, skládky, rekultivačné, činidlo

Text:

...skládky, ktorých materiál je určený k ďalšiemu spracovaniu.Vzhľadom na nízke hmotnostné polyvinylacetátu a prípadne celulózových vlákien vo vodnej disperzii, je totofixačné činidlo vhodné na použitie ako prvého nástreku avytvorenia tak prvej krycej vrstvy.Podstatou technického riešenia je aj použitie dalšej zložky a to hornín alebo odpadových materiálov ako sú napríklad elektrárenské popolčeky alebo úžitkové materiály ako uholný prach, piesok...

Zařízení pro zachycování cizích předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260578

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rataj Lumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 13/16

Značky: zachycování, materiálů, cizích, předmětů, zařízení, sypkých

Text:

....na vibrečním tłídiči, opatłenen nejmlni jednou tłídicí plochou, nad ní je uohyoene odtłidovaoí ploche pro cizí pfedmity e kde vibreční tłídid je uníatěn v protipralndn krytu, v jeho celní stdnł u výstupu tiídłndho materiálu jsou vytvoeu dvíłka pro otvírłní ve vodorovnh Jadro. Podstatou tohoto vynílezu je, e pod výpado výa konce odtłidovací plochy je umíetdna sbdrni jínke pro cizí předměty, piipevndní k vnitřní stěnč dvíiek.Výhodou zařízení...

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1704

Dátum: 14.01.1998

Autori: Gabrielczyk Marek, Kuliberda Jan, Kasprzak Edward, Bregula Andrzej, Pieprzyca Józef

MPK: B65D 90/62

Značky: materiálov, zásobníka, skladovanie, sypkých, uzáver, prepravu

Text:

...suport v reze pozdĺž čiary A-A vyznačenej na obr. 1, obr. 3 ćast suportu vo vodorovnom reze pozdĺž čiary B-B vyznačenej na obr. 2 a obr. 4 tá istá ćast suportu vo zvislom reze pozdĺž čiary C-C vyznačenej na obr. 3.Príklad uskutočnenia technického riešeniaUzáver V podobe posúvača 1 je pripevnený na spodnej častizásobníka g k jeho kužeľovitému výstupu 3 a je umiestnený ajv kryte 4. V súlade so vzorom má posúvač lregulačno-prítlačný suport...

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1648

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kasprzak Edward, Kuliberda Jan, Bregula Andrzej, Gabrielczyk Marek, Pieprzyca Józef

MPK: B65D 88/28, B65D 90/54

Značky: materiálov, uzáver, zásobníka, skladovanie, prepravu, sypkých

Text:

...puzdrách umiestnených na vonkajšej strane valcového výstupného otvoru. Tesnost uzáveru sa dosiahne otočením tyče tak, že vačka príslušnou silou pritláća daný segment k tesneniu umiestnenému dookola vysýpacieho otvoru. Otvorenie vysýpacieho otvoru sa vykonáva otočením tyče o asi 45 OC na uvoľnenie pritlaćnej sily daného segmentu a potom vysunutim tyče smerom von až k zavedeniu vačky do puzdra nachádzajúceho sa mimo výstupného otvoru zásobníka....

Zariadenie na dopravu sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1208

Dátum: 07.08.1996

Autor: Pápay Ladislav

MPK: B65G 19/00

Značky: materiálov, dopravu, zariadenie, sypkých

Text:

...upevnené ozubené hnacie koleso nekonečnej dopravnej reťaze. Je možné použiť iné v praxiznáme riešenia pohonu nekonečnej reťaze.Napínacia jednotka výhodne pozostáva z pohyblivo uloženého napínacieho ozubeného kolesa. Toto uloženie umožňuje s pomocou pružiny, alebo závažia trvalé napnutie nekonečnej dopravnej reťaze. Je možné použiť iné V praxi známe riešenia napnutia neko nečnej dopravnej reťaze.Priemer potrubia pre obidve sekcie potrubnej...

Kontajner na prepravu zrnitých a sypkých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 789

Dátum: 10.05.1995

Autor: Znamenák Ján

MPK: B65D 88/26

Značky: sypkých, kontajner, prepravu, zrnitých, látok

Text:

...objemom telesa kontajnera a stanovenou celkovou hmotnosťou pri preprave. Kontajnery môžu mat rôznu veľkost, ktorú určuje výška hranolovej časti vlastného telesa kontajnera.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje jeho manipuláciu pomocou žeriavu a tiež pomocou vysokozdvižného vozika. Na manipuláciu pomocou žeriavu sú v rohoch kontajnera privarené výstužné plechy a vyvŕtané otvory v telese kontajnera. ktoré umožňujú jeho zavesenie...

Zariadenie na vypúšťanie sypkých hmôt zo železničných vagónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 499

Dátum: 06.07.1994

Autori: Šuhaj Ján, Ambrózi Vojtech

MPK: B65G 19/00

Značky: vagónov, sypkých, železničných, hmot, zariadenie, vypúšťanie

Text:

...proti presypávaniu gumovou zábranou6 a plecnovou zábranou 7. Po pristavení vagóna sa pevnésklzy 13 sklopia spúšťacím zariadením / reťazový kladkostroj /§pomocou lana 14 a podoprú sa zvislou podperou 9. Pevnésklzy 13 sú upevnené na žľaby hrablových dopravníkov 1,2 otoč nymi čapmi 16. Steny pevných sklzov 13 sú zosilnené L pro filom 15. Podľa povahy a sypkosti materiálu sa nastavia po hyblivé sklzy 3 do najvýhodnejšej polohy / aby chod...

Vzdušné delo na odstraňovanie napečených a nahromadených sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280592

Dátum: 08.06.1994

Autor: Maury Hans-dietmar

MPK: F28G 13/00, F16K 29/00

Značky: nahromadených, sypkých, odstraňovanie, napečených, vzdušné, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Vzdušné delo slúži na odstránenie napečených a nahromadených sypkých hmôt v silách, výmenníkoch tepla, potrubiach a pod. pomocou vzdušných rázov. Požadovaný stlačený vzduch sa akumuluje v tlakovej nádobe (1) a prechádza cez výpustný ventil (3), ako aj naň pripojenú výtokovú dýzu (11) do oblasti napečených sypkých hmôt a tieto rozruší. Výpustný ventil (3) má teleso ventilu (9), ako aj piest (19) pozdĺžne vedený vo vedení (18), zozadu rázovo...

Súprava na zachytávanie a prepravu sypkého materiálu, najmä štrku a odpadových sypkých hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 280375

Dátum: 06.04.1994

Autori: Němec Josef, Jirák Jaroslav

MPK: E01B 27/10

Značky: materiálů, odpadových, súprava, štrku, zachytávanie, najmä, sypkých, sypkého, hmot, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka súpravy na zachytávanie a prepravu sypkého materiálu, najmä štrku a odpadových sypkých hmôt, pojazdnej na koľajniciach, umiestnenej na železničných podvozkoch so vzájomne prepojeným prekladovým vozom a zásobníkovými vozmi a vzájomne prepojenou transportnou dráhou, ktorá začína v hornej časti dopravníkom (21) prekladového voza (2), pokračuje hornými dopravníkmi (30) zásobníkových vozov (3), na ktorých nosníku (51) je pojazdne...

Podlahové dopravníky na dopravu sypkých hmôt, hlavne na pozdĺžne a priečne unášanie použitého abrazíva v čistiacich boxoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 92

Dátum: 07.07.1993

Autori: Lakatoš Pavol, Selpal Jelena

MPK: B65G 37/02

Značky: použitého, podlahové, dopravu, abrazíva, hmot, unášanie, čistiacich, priečne, hlavne, boxoch, pozdĺžne, sypkých, dopravníky

Text:

...pndlah hal v nichž ísou zpravidla instalovány. přičemž uvedeného cíle ie dosaženo řešením podlahových dopravníků. iehož podstata SPDČÍVŠ V tom. že podlahové dopravníky se soustavou iednos měrně výkyvných příčných lopatek. jsou vybaveny přímočarýmivratně pohyblivými hnacími motory. khmré podle iwdnohn 2 vyhodneho provedení technického řešení isnu tvořeny napříkladZvláště výhodne uspořádání podlahových dopravníkü v pudlahovém dopravním...

Zařízení pro vážení sypkých materiálů v nádobě, zejména dávkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270630

Dátum: 12.07.1990

Autori: Záviský Jaromír, Jasinský Zdeněk

MPK: G01G 13/26

Značky: zařízení, sypkých, nádobě, vážení, dávkovačů, materiálů, zejména

Text:

...je příkladnš achematicky znázorněno zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je první provedení, u nähož prostor mezi nddobou a jejím vnšjším pláštěm je vyplnšn tlakovym plynom, a na obr. 2 je druhé provedení, u nehož tento prostor je vyplnä kopaninou.Zařízení pre vážení sypkých materiálů podle prvního příkladného provedení se skládá 2 sádobyłdúvkovače, vytvorené z lehkých kovů, například hliníku nebo dural-m, kari je opatřene vnäjším...

Zařízení pro kontinuální sušení sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269940

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kolomazník Zdeněk, Beran Jaroslav, Mazuch Ladislav, Blahna Jan, Němeček Zdeněk, Matoušek Josef, Hauptefleisch Jarmil

MPK: F26B 15/00

Značky: zařízení, sušení, látek, sypkých, kontinuální

Text:

...dochází ko třídłní čćauc o nestojnć topolno oxpozlcí. což jo joůtł potrnäjłí u suićron o různýml toplotníml zónu-nl. Poolodní poplaný způsob jo novýhodný z důvodu mnnlpulcco píl plnění a vyprczdňování oušlcího zařízení o dâlo z důvodu nuconőho přoruiwání tochnologlckćho toku matorlálu o z toho vy-ptývajícmo zvýšonáho dodotkovoho nároku na transport.Uvodonô novýhody odotraňujo zařízonĺ pro kontinuální oušoní sypkých látek. oootóvdjící z...

Zařízení pro odběry vzorků sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269775

Dátum: 14.05.1990

Autori: Gluškov Nikolaj, Semenov Gennadij, Konovalčenko Jurij

MPK: G01N 1/20

Značky: zařízení, sypkých, materiálů, odběry, vzorků

Text:

...Iycrpoňcrso 5 aepwnxambuon nomomennn za cxoay 17. npuxpennennyn K nnuwe 15 rpysononsexnun Mexauuannn. uanpunep. Tanbn. Tanbbepon. Tpaucnoprnpyerca K necwy oraopa npos. Hanpuuep. K xoureäuepy c pynoñ. H npn auenpennu 5 Marepnan pyqxauu 16 Hanpaanaercn a Hymuyn Toqxy oraopa. Kpone Torn. c uennn oaecneueuun nexauuaauun orsopa. ycwpoücwao HOMGT ycranaannaarnca na nonsenuo-naaopoTuue nexaunanu ycTanoaxu. ynpasmneuue aawouaruqecxu c nymbřa...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Voznica Luděk, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: vibrační, sypkých, třídič, propadový, třídění, materiálů, granulometrické

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...