Patenty so značkou «syntetický»

Vodná adhézna kompozícia zahrnujúca syntetický polymér a lupinový proteín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18064

Dátum: 07.12.2011

Autor: Khabbaz Farideh

MPK: B27N 3/00, C08L 97/02, C09J 123/00...

Značky: lupinový, adhézna, proteín, kompozícia, vodná, syntetický, polymér, zahrnujúca

Text:

...aspekt vynálezu sa týka spôsobu výroby produktu na báze dreva zahmujúceho nanesenie adhéznej kompozície alebo adhézneho systému podľa vynálezu na aspoň jeden povrch jedného alebo viacerých kusov dreveného materiálu a spojenie jedného alebo viacerých kusov sjedným alebo viacerými kusmi materiálu.0017 Ešte ďalší aspekt vynálezu sa týka výrobku na báze dreva, ktorý je možné získať0018 Ešte ďalší aspekt vynálezu sa týka adhéznej kompozície...

Syntetický medziprodukt oxazolovej zlúčeniny a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17181

Dátum: 28.01.2011

Autori: Yamamoto Akihiro, Aki Shinji, Shinhama Koichi, Ogasawara Shin, Utsumi Naoto, Fujita Nobuhisa

MPK: C07D 498/04, C07D 405/12, C07D 211/46...

Značky: výroby, medziprodukt, oxazolovej, syntetický, spôsob, zlúčeniny

Text:

...a nižšou alkylovou skupinou, ja (Alf) fenylom-substituovanej nižšej alkoxy skupiny substituovanej na fenylovej skupine s jednou alebo viacerými halogénom substituovanými nižšími alkoxy skupinami a n je celé číslo od l až 6.0004 Táto patentová literatúra opisuje reakčné schémy A a B ďalej ako spôsoby na výrobu vyššie uvedenej 2,3-dihydroimidazo 2,l-boxazolovej zlúčeninykde R 1 je atóm vodíka alebo nižšia alkylová skupina R 2 je...

Syntetický gén obsahujúci dispergovanú alebo cudzorodú deoxyribonukleovú molekulu, génový konštrukt obsahujúci tento syntetický gén a prípravok obsahujúci tento syntetický gén

Načítavanie...

Číslo patentu: 287538

Dátum: 18.12.2010

Autori: Waterhouse Peter, Bo Wang Ming, Rice Robert Norman, Graham Michael

MPK: C12N 15/00

Značky: deoxyribonukleovú, konštrukt, prípravok, obsahujúci, cudzorodú, syntetický, dispergovanú, génový, molekulu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný syntetický gén obsahujúci dispergovanú alebo cudzorodú deoxyribonukleovú molekulu zahŕňajúci aspoň dve kópie štrukturálnej génovej sekvencie, kde prvá kópia tejto štrukturálnej génovej sekvencie je aspoň z 80 % identická s nukleotidovou sekvenciou úseku cieľového génu a druhá kópia tejto štrukturálnej génovej sekvencie je aspoň z 80 % identická s nukleotidovou sekvenciou komplementárnou k úseku cieľového génu a kde syntetický gén je...

Spôsob výroby viacvrstvového lisovaného syntetického dielu a viacvrstvový lisovaný syntetický diel vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286983

Dátum: 31.07.2009

Autori: Demandt Hans, Vanluchene Yvan, De Winter Hugo, Deblier Ivo, Hackwell Roger

MPK: B29C 37/00, B29C 43/18

Značky: lisovaného, syntetického, výroby, syntetický, lisovaný, týmto, viacvrstvový, dielů, spôsobom, viacvrstvového, vyrobený, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby viacvrstvového lisovaného syntetického dielu zahrnujúceho najmenej predtvarovaný, elastomérový lisovaný plášť (5) a lisovaný podklad (8) z termoplastového materiálu, ktorý zahŕňa kroky: (a) lisovanie predtvarovaného, elastomérneho lisovaného plášťa (5) a (b) lisovanie termoplastového materiálu na podklad (8) v roztavenom stave k zadnej strane lisovaného plášťa (5), pričom lisovaný plášť (5) sa vyrobí z termosetového...

Syntetický opiátový peptidový amid a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286135

Dátum: 19.03.2008

Autori: Riviere Pierre, Diaz Javier Sueiraz, Vanderah Todd, Junien Jean-louis, Schteingart Claudio, Trojnar Jerzy

MPK: A61K 38/07, C07K 5/00

Značky: peptidový, opiátový, farmaceutický, prostriedok, syntetický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy, ktoré vykazujú vysokú selektivitu proti kapa opiátovému receptoru (KOR) a dlhotrvajúci periférny účinok bez toho, aby významne vstupovali do mozgu, a ktoré sú tvorené sekvenciami štyroch D-izomérnych aminokyselinových zvyškov, ktoré majú C-koniec vo forme mono- alebo disubstituovaného amidu. Reprezentatívne zlúčeniny, ktoré majú afinitu proti KOR najmenej 1000-krát vyššiu, ako je ich afinita proti mu opiátového receptoru, a ktorých...

Patogénom indukovateľný syntetický promótor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18403

Dátum: 16.06.2007

Autor: Schmidt Klaus

MPK: A01H 5/10, A01H 5/00, C07K 14/415...

Značky: indukovateľný, syntetický, promótor, patogénom

Text:

...R-génu,môže byť výsledkom promótorová aktivita, ktorá už leží nad hranicou pre indukciu signálnej kaskády, zatial čo vo fenotypovo obyčajných rastlinách nie je indukcia Fis 1 promótorov dostatočná na dosiahnutie tejto hranice. Špecificita prirodzených Fis 1 promótorov preto nie je dostaćujúca na dosiahnutie široko účinnejpatogénnej rezistencie bez negatívnych efektov na rastlinný rast.0006 Prirodzene promótory indukované patogénom často...

Syntetický kameň o vysokej priesvitnosti, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7484

Dátum: 13.09.2006

Autori: Poljakov Michal, Fucik Ivan

MPK: B44F 9/00, B44C 5/00, B44F 5/00...

Značky: výroby, spôsob, syntetický, použitie, kamen, priesvitnosti, vysokej

Text:

...tohto vynálezu spočíva v tom, že sa intenzívne mieša definované množstvo jednotlivých komponentov syntetického kameňa podľa tohto vynàlezu pri odsávaní obsiahnutých plynných podielov. Odsávanie sa vykonáva primiešaní, a/alebo aj pred ním a/alebo po zmiešaní. Zmes sa iniciuje vnesením štartéra ajeho intenzívnym rozmiešaním v zmesi. Táto zmes sa vnáša do formy, prípadne sa zavádza na nekonečný pohyblivý pás. Hotový syntetický kameň sa použije...

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, stabilizovaný syntetický polymérny materiál s jej obsahom a spôsob stabilizácie tohto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278485

Dátum: 15.07.1992

Autori: Borzatta Valerio, Carrozza Primo

MPK: C07F 7/12, C08G 77/26

Značky: materiál, spôsob, obsahom, piperidínová, polymérny, stabilizácie, materiálů, obsahujúca, stabilizovaný, syntetický, tohto, skupiny, zlúčenina, silánové

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidínová zlúčenina, obsahujúca silánové skupiny, všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje skupinu vzorca K, R4 predstavuje napríklad atóm vodíka alebo metylovú skupinu, X3 predstavuje napríklad -O- alebo -NH- a R'5 predstavuje napríklad etylénovú, propylénovú alebo dekametylénovú skupinu, R1 predstavuje napríklad metylovú skupinu, metoxyskupinu, etoxyskupinu alebo hydroxyskupinu a R2 a R3 predstavujú napríklad metylovú skupinu, m + n...

Syntetický zeolit a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278660

Dátum: 17.12.1991

Autori: Pochen Chu, Mae Koenig Rubin

MPK: C01B 39/00, B01J 29/04

Značky: zeolit, spôsob, přípravy, syntetický

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický zeolit charakterizovaný difrakčným diagramom röntgenových lúčov, vykazujúcim hodnoty uvedené v tabuľke I, ktorý sa pripraví z reakčnej zmesi obsahujúcej v molárnych pomeroch YO2/X2O3 = 10 až 80, H2O/YO2 = 5 až 100, OH/YO2 = 0,01 až 1,0, M/YO2 = 0,01 až 2,0, R/YO2 = 0,05 až 1,0, kde R znamená hexametylénimín a M alkalický kov alebo kov alkalických zemín, kde zdroj Y oxidu obsahuje najmenej 30 % hmotnostných pevného YO2, a táto reakčná...

Syntetický modrý safír

Načítavanie...

Číslo patentu: 268366

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pěkný Pavel, Klofcová Miluše

MPK: C30B 29/20

Značky: modrý, syntetický, safír

Text:

...e tepelne vlastnosti korundu, který je nosným materiálem barvících komponent, v jehož krystalové mříži jsou dopanty zabudovány.Nevýhodou prípravy barevných odrůd monokryetalického syntetickáho korundu je především empirxcký postup v přípravě suroviny e monokrystelu, neboř velké množství proměnných, týkající se chemického e fyzikálního složení surovin a vlastních podmínek pěstovaciho procesu nelze oxektně poetihnout.syntetický modrý eefír je...

Zdravotně nezávadný syntetický polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 267227

Dátum: 12.02.1990

Autori: Provazníková Danuše, Stuchlik Peter, Stuchlík Jiří, Černý Pavel, Železný Zdenek

MPK: C08F 20/06, C08F 220/06

Značky: nezávadný, zdravotne, syntetický, polymér

Text:

...výchozího monomeru, spočivajĺcĺ v tom, že ke kyselině akrylové V 0,015 až 0,300 molárnim nadbytku se za micháni a vnějšiho chlazení postupně přidá odpovidajicí množství 40 až 60 vodného roztoku hydroxidu sodného,načež se reakňni směs nejdéle 24 hodin po přidání roztoku hydro~ xidu sodného ozáří gama-zářenim nebo urychlenými elektrony na absorbovanou dávku 8 až 50 kGy a produkt se dosuši při teplotěPřednosti uvedeného způsobu výroby a jim...

Syntetický referenční materiál pro kalibraci analyzátorů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264513

Dátum: 14.08.1989

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: materiál, kalibraci, analyzátorů, způsob, přípravy, syntetický, referenční

Text:

...10 mg. Podstata způsobu připravy syntetického referenčního materiálu, při kterémse do kovového kelímku - nosiče přidá 10 až 2. 10 procent hmotnostních síry ve formě roztoku síranu draselného definované sloučeniny síry a roztok se vysuší, spočívá v tom, že po vysušení roztoku se přidá do kelímku kovová tavicí přísada, například železo, cín nebo měď,s nízkým obsahem síry 0,1 až 0,5 ppm v množství 0,5 až 2 g a kelímek se uzavře.Při použití...

Syntetický olej pro mazání vzduchových a plynových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263225

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Železný Miroslav, Marek Miroslav, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: kompresoru, mazání, plynových, syntetický, vzduchových

Text:

...mel schopnost edsorbovat se na kovových plochách a vytlačit z nich vodu, přítpadněvytvářet ochranný film na kovových površích proti korozní mu účinku vody.Moderní kvalitní oleje pro mazéní vzduchových s plynových kompresorů jsou vyráběny z kvalitních ropných olejových rafinátů,s výhodou cyklanických, které mají malý sklon k tvorbě karbonu. Hluboko rafinované tzv. bílé oleje se používají k mszání kompresorů etylenových a strojů používaných ve...

Částečně syntetický převodový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263224

Dátum: 11.04.1989

Autori: Třebický Vladimír, Weisser Otto, Mostecký Jiří Akademik, Zeman Vladimír, Štěpina Václav, Marek Miroslav

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, syntetický, převodový

Text:

...olejových destilátů nebo í se syntetickými oleji, například polyalfaolefínovými, pro přípravu základových olejů k výrobě převodových olejů používaíi. Tyto polybutenove oleje jsou bud polymery jen izobutylenu,nebo jeho směsi s n-buteny s vyrazne převažujíoím podilem izobutylenu, například asi 75 hmot. izobutylenu a asi 25 hmot. n-butenů.Částečně syntetický převodový olej pro náplň převodů automobilových a uzavřených převodů průmyslových,...

Částečně syntetický hydraulický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263223

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Valdauf Jiří, Marek Miroslav, Weisser Otto, Štěpina Václav, Zeman Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, hydraulický, částečně

Text:

...kterou proto kvalitní hydraulické oleje vždy obsahují. U olejů s obsahem dialkylditiofosfátu zínečnatého působí tato přisada i jako inhibitor oxidace,do hydraulických olejů bezpopelného typu se přidávají bezpopelné antioxidanty typu alkylfenolů nebo aromatíckých aminů. Á i- 3 283 223 Přítomnost malého množství vlhkosti v oleji nelze vyloučit v žádné hydraulické soustavě. Protože jde o oleje převážně alkalického charakteru s relativně...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263222

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Štěpina Václav, Marek Miroslav, Weisser Otto, Matějovský Vladimír, Zeman Vladimír

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, dvoudobých, zážehových, motorů, mazání

Text:

...vyznačuje tím, že základový olej v množství 84,0 až 98,7 hmot. je tvořen poly-n-butenovým olejem, obaahujicím nejvýše 3 hmot. polyizobutylenu, s MW 250 až 850 a s polydisperzitou 1,15 až 1,35 a teplotou varu 300 až 550 °C a zušlechřujíci přísady Jsou tvořeny 0,3 až l hmot. bezpopelných antioxidantů typu alkylfenolů, například alkylbísfenolů 1 až 12 hmot. detergentů-disperzantů typu alkylarylsulfonátů vápenatýchja/nebo hořečnaąých s TBN až...

Částečně syntetický motorový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262876

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zeman Vladimír, Weisser Otto, Štěpina Václav, Štaňko Nikolaj, Marek Miroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C10M 107/08

Značky: částečně, syntetický, motorový

Text:

...jsou pro docíleni žádoucich užitných vlastností motorových olejů významné a proto jejich použití jako složek základových olejů ve směsi s ropnými rafináty jo prospěšné.- 3 Q 252 375 Ve světě se dnes polybutenové oleje jako zahušřovaci složky, namísto těžké ropné olejové složky, ve směsi s ropnými rafináty olejových destilátů při přípravě základových olejů k výrobě mszacích olejů používají. Tyto polybutenové oleje jsou však polymery bud Jen...

Syntetický elektroizolační olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 262875

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Weisser Otto, Štěpina Václav, Zeman Vladimír, Marek Miroslav, Novák Václav

MPK: C10M 107/08

Značky: syntetický, elektroizolační

Text:

...°C~ Kabelová oleje e velkými viskozitami mohou obsahovat i polyizobutylen s relativní molekulovou hmotnosti 1500 až 2000 jako zahušřovací složku jako zahušřovací složka se používá i cerozin a kalafuna.vTyto olejejsou značné nedostatkové v důsledku soustavného poklesu nsparafinických rop. Kromě toho se tyto oleje vyrábějí i z polymarů izobutylenu. výrobou z n-butenů se tyto uhlovodíky,dosud zužitkovávané jen spalováním, využívají chemicky na...

Porézní krystalický syntetický materiál na bázi oxidu křemičitého a oxidu titaničitého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teramasso Marco, Perego Giovani, Notari Bruno

MPK: C07C 2/46, C10G 11/04, B01J 21/06...

Značky: materiál, bázi, syntetický, výroby, porézní, křemičitého, oxidů, způsob, krystalický, titaničitého

Text:

...přednostně tetraethylorthosilikát nebo jednoduše oxid křemičitý v koloidni formě nebo silíkát alkalického kovu, přednostně sodiku nebo draslíku. nzdrojem oxidu titaničitého je hydrolyzovatelná sloučenina titanu, přednostně zvolená ze skupiny zahrnující sloučeniny těchto vzorcůOrganickou bázi je tetranlkylamoniumhydroxid, zejména tetrapropylamoniumhydroxid.Reakční aměs se pcdrobí hydrotetmálnímu zpracování v autoklávu nří...

Viacstupňový mazací olej čiastočne syntetický pre benzínové a naftové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246897

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koneený Václav, Bystrický 1ubor

MPK: C10M 141/00, C10N 40/00

Značky: čiastočne, mazací, viacstupňový, benzínové, naftové, syntetický, motory

Text:

...mazací olej .čiastočne syntetický pre benzínové -a/alebo naftové .motory vrátane preplňovaných podľa tohto vynálezu, pozostáva zo základného oleja čias Bročne ąyntetiokého za zušľachtujúoich prí.sad, pričom ltr.opný~podiel základného oleja má rs lohladprn ina príslušný rozsah viskozitnjých (tried ivýsledného oleja vis-kozitu okovlonñil až i 10 mmzmseľ pri 100 °C a VI najrnenej 90, S výhodou okolo 100, bod atuhnuti-a najviac -48 °C, s výhodou...

Syntetický latex pro výrobu pěnové pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253869

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jakubcová Anna, Tesař Petr, Jabůrková Marie, Nešpor Ivo

MPK: C08J 3/26

Značky: latex, pryže, syntetický, výrobu, pěnové

Text:

...latexy - zejména však s latexy butadienstyrenovými - byly teoreticky i prakticky dostatečně prokázány. Ualšim studiem a experimentovánín však bylo zjištěnc, že je možno prc účely výroby pěnově pryže kombinovatbutadienstyrenový latex C 5 iné vice než 60 5 butadienstyrenovým latexem o nižší sušině a to tehdy, pokud ten Latex vykazuje optimální velikosti častic a odpovídající distribucičástic. samozřejmě, použití takto koncipované latexové...

Částečně syntetický tlumičový olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 253543

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štaňko Nikolaj, Matějovský Vladimír, Štěpina Václav, Buchta Jaroslav, Červenka Zdeněk, Marek Vladislav

MPK: C10M 161/00, C10M 101/04

Značky: tlumičový, částečně, syntetický

Text:

...ale nemají vliv na snížení bodu tuhnutí. Proto musí být vedle nich přidán 1 snižovač bodu tuhnutí, nepř, polymetekrylát, polyakrylát nebo polyslkylneftalen.Tlumičové oleje se běžně vyrábějí z cyklenických olejových refinátů, kterémejí přirozené nízká body tuhnutí a dobrou tekutost za nízkých teplot, ale jejich nedostetkem jsou menší viskozitní indexy e horší termooxideční stáloat.Nelezli jame, že tlumičový olej s velmi dobrou termooxidační...

Esterový syntetický olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 223820

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mancini Giuseppe, Berti Franco, Imparato Luigi

Značky: syntetický, esterový

Zhrnutie / Anotácia:

Esterový syntetický olej charakterizovaný tím, že se získá reakcí směsi diolu alkanu a triolu alkanu o molárním poměru od 1 : 2,5 do 1 : 10, se směsí jedné nebo více nasycených monokarboxylových kyselin obsahujících 8 až 10 atomů uhlíku, a jedné nebo více nasycených monokarboxylových kyselin obsahujících 12 až 18 atomů uhlíku, přičemž molární poměr první složky kyselin ke druhé je v rozmezí od 2,5 : 1 do 18 : 1. V případě, že je přítomna jako...

Syntetický olej pro mazání dvoudobých zážehových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223393

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mikulec Jozef, Révus Miloš, Veselý Václav, Těšitel Jaroslav, Štěpina Václav

Značky: dvoudobých, syntetický, motorů, zážehových, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně i plně syntetických olejů pro mazání dvoudobých zážehových motorů s klasickým způsobem mazání, připravených na bázi tzv. polypropylenového oleje, buď samotného (plně syntetický olej), nebo jeho směsi s vhodným ropným rafinátem nebo s extraktem ze selekční rafinace olejů (částečně syntetický olej). Takové oleje tvoří suchý, lehký a snadno vynesitelný karbonizační zbytek, mají lepší mazivost a mohou být proto použity v menším...

Syntetický alebo čiastočne syntetický textilný materiál, pružne spojený pomocou ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222895

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prosňanská Eva, Špaček Karol, Rumanovský Maximilián Ing

Značky: textilný, pomocou, spojený, čiastočne, ultrazvuku, syntetický, pružné, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spájaní syntetických alebo čiastočne syntetických textilných materiálov so zvýšenou pružnosťou pomocou ultrazvuku je dôležité zvoliť takú stopu, použitím ktorej by sa dosiahla pružnosť spoja, a pritom aby bol tento spoj dostatočne pevný, a aby zamedzoval páranie očiek. Podľa vynálezu sa to dosiahne tým, že stopa reliéfu na textilnom materiáli má približne rovnaký pomer zváranej a nezváranej plochy, kde zvarená plocha pozostáva z dvoch...

Syntetický likrovací olej na rukavičkářské usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224531

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zelenka Pavel, Zadák Milan, Šíp Martin, Ambrož Vladimír, Ježek Zdeněk

Značky: rukavičkářské, usně, syntetický, likrovací

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický likrovací olej na rukavičkářské usně, vyznačený tím, že sestává z 25 až 65 hm. dílů amonné a/nebo sodné soli sulfatovaného mono až tetraesteru nenasycených mastných kyselin o C12 až C20 s jednou až třemi dvojnými vazbami s jedno až čtyřmocnými alkoholy o C1 až C12 nebo směsi těchto látek s obsahem organicky vázaného oxidu sírového nejméně 3 % hm., 20 až 55 hm. dílů parafinických a/nebo polyolefinických olejů, 0,1 až 5 hm. dílů...

Syntetický difunkčný katalyzátor pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 218723

Dátum: 01.06.1985

Autori: Novák Ivan, Veselý Václav, Bratský Daniel, Révus Miloš

Značky: difunkčný, spôsob, uhľovodíkov, syntetický, hydrokonverziu, katalyzátor, výroby, katalytickú

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je katalyzátor vhodný pre katalytickú hydrokonverziu uhľovodíkov a spôsob jeho výroby. Katalyzátor sa skladá zo syntetického hlinitokremičitanu, ktorý obsahuje kovy alebo ich zmesi, ktoré podstatne zvyšujú jeho aktivitu a z kovovej zložky, ktorá je vybraná z kovov 6. až 8. skupiny periodickej sústavy. Spôsob výroby katalyzátora zahŕňa tepelné spracovanie a aktiváciu za stanovených podmienok.Uvedený katalyzátor možno použiť v...

Syntetický letecký olej pro vysoké pracovní teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227139

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří

Značky: pracovní, syntetický, vysoké, teploty, letecký

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetický letecký olej pro vysoké pracovní teploty na bázi polyolesteru připraveného z trimetylolpropanu a kyseliny kaprylové vyznačený tím, že obsahuje vedle polyoleateru 6 až 9% metylfenylpolysilozanového oleje o viskozitě při 200 °C 17 mm2.sec-1 a při -40 °C 10500 mm2.sec-1, s teplotou vzplanutí 280 °C a teplotou tuhnutí -60 °C, 1 až 4% trikresylfosfátu, 1,5 až 4% dioktyldifenylaminu, 0,05 až 0,15% 1,4-dihydropentrachinonu a 0,01 až 0,3%...