Patenty so značkou «syntetického»

Lyofilizácia syntetického lipozomálneho pľúcneho surfaktantu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20169

Dátum: 28.03.2013

Autori: Trappler Edward, Hoy Thomas, Cesco-cancian Sergio, Thomas Michael

MPK: A61K 9/19, C07K 14/785

Značky: lipozomálneho, surfaktantu, pľúcneho, syntetického, lyofilizácia

Text:

...počas zmrazenia. Sekundárne sušenie je proces desorpcie časti zvyškovej vlhkosti a obvykle sa uskutočňuje pri teplotách 25 °C a vyšších. Kritické parametre procesu spojené s každým z týchto troch krokov, sú teplota políc, tlak v komore a čas.0009 Lyoñlizačný proces sa stále vyvíja už desiatky rokov. Napriek velkému množstvu poznatkov získaných v tejto oblasti, produkcia rovnomerne distribuovaného koláča, ktorý má mechanicky stabilnú...

Spôsob výroby viacvrstvového lisovaného syntetického dielu a viacvrstvový lisovaný syntetický diel vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 286983

Dátum: 31.07.2009

Autori: Hackwell Roger, Deblier Ivo, Vanluchene Yvan, De Winter Hugo, Demandt Hans

MPK: B29C 43/18, B29C 37/00

Značky: výroby, syntetického, spôsob, vyrobený, dielů, viacvrstvový, spôsobom, viacvrstvového, týmto, lisovaného, lisovaný, syntetický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby viacvrstvového lisovaného syntetického dielu zahrnujúceho najmenej predtvarovaný, elastomérový lisovaný plášť (5) a lisovaný podklad (8) z termoplastového materiálu, ktorý zahŕňa kroky: (a) lisovanie predtvarovaného, elastomérneho lisovaného plášťa (5) a (b) lisovanie termoplastového materiálu na podklad (8) v roztavenom stave k zadnej strane lisovaného plášťa (5), pričom lisovaný plášť (5) sa vyrobí z termosetového...

Spôsob modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286448

Dátum: 24.09.2008

Autori: Balko Jozef, Kosár Karol, Šustek Ján, Lehocký Peter

MPK: C08F 10/00, C08F 210/00, C08K 5/00...

Značky: spôsob, kopolymérov, modifikácie, izoprenu, syntetického, polyizoprénu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu zapracovaním amidu kyseliny maleínovej všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 - je metyl, etyl, alebo iný alkyl, nezávisle jeden od druhého substituentu, R3 - je priamy alebo rozvetvený C1-18 alkyl, fenyl alebo substituovaný fenyl, v množstve 0,1 až 2,0 % hmotn. do kaučuku
modifikácia sa uskutočňuje pri vhodnej teplote počas najmenej 15 sekúnd.

Spôsob a zariadenie na prípravu práškového uhlia používaného pri výrobe syntetického plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20612

Dátum: 02.04.2008

Autori: Sommer Todd, Martin William

MPK: F01K 23/06, B02C 21/00, F02C 3/28...

Značky: zariadenie, výrobe, syntetického, spôsob, uhlia, práškového, plynů, používaného, přípravu

Text:

...pre zdroj 10 IGCC. Plynová turbína je pripojená na elektrický generátor (nie je zobrazený), ktorý vyrába časť elektriny produkovanej zdrojom 10 IGCC. Horúci turbínový výfukový plyn 18 sa vypúšťa z plynovej turbíny 16 dôsledku spaľovania syntetického plynu 12 a vzduchu 14. Horúci turbinový výfukový plyn 18 sa potom dopraví do redukčného zariadenia NOx ako je zariadenie 20 selektívnej katalytickej redukcie (SCR - selective catalytic reduction)...

Spôsob výroby anorganických častíc s upraveným povrchom, kompozícia syntetického polyméru s ich obsahom a tvarované výrobky vyrobené z tejto kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 285904

Dátum: 19.09.2007

Autori: Fujimoto Kiyohiro, Hiraishi Wataru, Nedachi Koichi

MPK: C09C 3/10, C09C 1/02, C09C 3/08...

Značky: upraveným, tvarované, kompozície, částic, syntetického, výroby, povrchom, tejto, vyrobené, anorganických, spôsob, kompozícia, výrobky, obsahom, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby anorganických častíc s upraveným povrchom zahrnujúci povrchovú úpravu častíc nenasýtenou mastnou kyselinou, v ktorom sa pridá ester kyseliny fosforu v množstve 0,001 až 0,5 % hmotn. vzhľadom na hmotnosť anorganických častíc. Tiež sa opisujú kompozície syntetického polyméru s obsahom týchto častíc a tvarované výrobky získané z tejto kompozície, ako aj použitie esteru kyseliny fosforu na stabilizáciu anorganických častíc...

Priemyselný výrobok z nízkohustotného syntetického plastového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284887

Dátum: 05.01.2006

Autor: Abevilli Fulvio

MPK: C08J 9/00

Značky: nízkohustotného, výrobok, syntetického, priemyselný, materiálů, plášťového

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný výrobok vyrobený zo syntetického plastového materiálu s otvorenými alebo uzatvorenými bunkami, trojrozmerne zosieteného, je tvorený termoplastickou polymérnou živicou z jedného alebo viacerých polymérov a/alebo kopolymérov, inertným plnivom dispergovaným rovnomerne v živici a vhodnými aditívami. Živica je vybraná zo skupiny pozostávajúcej z polyolefínových, polystyrénových, polyvinylchloridových živíc a ich zmesí, inertné plnivo...

Spôsob zmiešavania vláknitej sieťoviny z prírodného polyméru a syntetického polyméru ako matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4104

Dátum: 29.09.2004

Autor: Ezzat Sami

MPK: B32B 27/32, B29C 70/04, B32B 37/00...

Značky: syntetického, zmiešavania, sieťoviny, vláknitej, polymerů, spôsob, prírodného, matrice

Text:

...na konečný výrobok, ktorý bude spĺňať všetky obmedzenia na obaly na požívatiny.0009 Viacvrstvové laminovanie za špecifických podmienok, s použitímTennoplastového polyméru a zosieťovaného vlákna približne v pomere asi 50 50, a maximálne 40 60, každý ako tretina základu, termoplastový polymćr sa roztaví v závislosti od použitej teploty a migruje do zosieťovaných vlákien v závislosti od prevádzkového tlaku, čím sa zvyšuje viskozita, inými...

Syntetické peptidy, biologicky aktívny fragment a netoxická soľ syntetického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278537

Dátum: 10.09.1997

Autori: Esch Frederick Stephen, Ling Nicholas Chai-kwan, Bohlen Peter, Brazeau Paul Ernst, Guillemin Roger Charles Louis

MPK: A61K 38/31, C07K 14/655

Značky: biologicky, peptidy, peptidů, aktívny, syntetické, netoxická, syntetického, fragment

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca H-Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu- Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-R34-Asn-Gln-Glu-R38-Gly-R40-R41-R, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, ako aj biologicky aktívne fragmenty týchto látok, obsahujúce aspoň prvých 27 zvyškov aminokyselín a netoxické soli syntetického peptidu.

Sposob výroby syntetického faujasitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266956

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zubek Viliam, Hýbl Čestmír, Janiga Ján

MPK: C01B 33/28

Značky: syntetického, výroby, faujasitu, spôsob

Text:

...alebo koloidných roztokov sioz je cena úletového sioz nepomerne nižšia. Vzhladom na to, že oxid kremičitý je v zeolite zastúpený viac než 60 hmotnostnými, má táto skutočnosť podstatný vplyv aj na zníženie výrobných nákladov výsledného produktu.surovinou vhodnou na využitie spôsobu výroby zeolitu typu NaY podľa tohto vynálezu je napríklad úletový oxid kremičitý značky Komsil. ktorý má toto zloženieV predloženej nádobe vybavenej...

Způsob výroby amorfního syntetického kysličníku křemičitého o specifickém povrchu alespoň 200 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 266793

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/143

Značky: syntetického, křemičitého, amorfního, alespoň, způsob, výroby, specifickém, povrchu, kysličníku

Text:

...ve arážecí směsi byl 1,5 - 2,3.Havržený postup lze realizovat například tak, že suroviny tj. zředěné vodní sklo obsahující 5 - 10 hm. kyslíčníku křemíčitého, kyselina chlorovodíková a roztok chloridu vápenatěho jsou dávkovény v předepsaných poměrech do srážeče. Kyselina chlorovodíkova a roztok chloridu vápenatého jsou míseny v mísiči ještě před vstupem do srážeče. Vysrážená suspenze amorfníbo kyaličníku křemičitého je ze srážeče...

Způsob výroby syntetického wollastonitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263277

Dátum: 11.04.1989

Autori: Omský Josef, Kupka František

MPK: C04B 35/62

Značky: wollastonitu, způsob, výroby, syntetického

Text:

...a především nedostatečná Čistota konečného produktu, který zpravidla obsahuje příměsi dalších látek jako je beta-dikalcíumsilikát, cristobalit a křemen.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu způsob přípravy syntetického wollastonitu vysokoteplotní syntézou, vycházející ze směsi oxidu vápenatého ve formě kalcitu a oxidu křemičitého ve formě křemene případně jiné vhodné formy a selektivního krystalizátoru -fluoridu lithného - která...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262343

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vörös František, Týfa Zbyněk, Kunín Karel, Mačka Miroslav, Petrů Vladimír, Souček Viktor, Čihák Pavel, Šafránek Jiří

MPK: C08F 6/22

Značky: syntetického, latexu, koagulace, způsob, kaučuku

Text:

...ve směsi s hydrolyzovanýmkolagenemve hmotnostním poměru 301 až 120, s výhodou 110 až 15, přičemž množství pomocného koagulačního činidla, popřípadě jeho směsis hydrolyzovaným kolagenem je 0,01 až 10 kg na 1 t syntetického kaučuku, obsaženého v latexu.Sůl fenolaminových pryskyřic může být s výhodou produkt získaný reakcí hexametylentetraminu s fenoly a kyselinou salicylovou v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, zejménasodíku nebo...

Lepicí hmota pro stavební účely na bázi syntetického kaučuku a asfaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260894

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Šesták Jiří, Blaha Vojtěch

MPK: C09J 3/30

Značky: hmota, asfaltu, syntetického, účely, lepicí, bázi, stavební, kaučuku

Text:

...rozpouštědla.Lepicí hmota může být modifikována pro zvýšení lepivosti montánními kysellnamí a jejich estery vznikajícíml jako ratinační zbytek pří čištění montanního vosku. ako antíoxidant může být použít fenyi-(í-nattylamin neho 2-merkaptobenzimidazol.Príncípem Vynálezu je skladba lepící hmoty určené pro iepení stavebních materiálů,zejména asfaltových pásů, hydroizolačních fólií na bázi kaučuku, používaných v hydroizolační techníce....

Modifikovaná kaučuková směs na bázi syntetického kaučuku pro výrobu hydroizolačních folií

Načítavanie...

Číslo patentu: 261270

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podešva Milan, Jiříček Květoslav

MPK: C08L 9/06, C08L 17/00

Značky: bázi, fólií, směs, syntetického, modifikovaná, kaučuku, hydroizolačních, kaučuková, výrobu

Text:

...polyetylenu s vinylacetátem, s výhodou typy obsahující 6 až 25 hmotnostních vinylacetátu. Typ pryžové drtě čí prachu může ovlivñovat odolnost směsi proti povětrnostnímu stárnutí, vyhovující výsledky byly dosažeñy u drti na bázi SBR a NR, nejlepší výsledky pak s drtí na bázi EPDM. Jemnost pryžové drtě rovněž může ovlivñovat zpracovatelnost kaučukových směsi a kvalitu výsledné fólie, vhodná je drť s velikosti Éástic do 0,6 mm....

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého a oxidu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259886

Dátum: 15.11.1988

Autori: Taramasso Marco, Fattore Vittorio, Manara Giovanni, Notari Bruno

MPK: C01B 33/113

Značky: boritého, syntetického, bázi, materiálů, oxidů, modifikovaného, křemičitého, přípravy, způsob

Text:

...C v H formě má význačné čâry, uvedené V dále uváděné tabulce č. 3.Borialít D je možno v hezvodém stavu char~akterízoyat následujícími molárnimi- poměry jednotlivých přítomných oxidůR tetrabutyiomonný- kation, C je Ht, NHF nebo kovový katíon o valencí n.Diirakční rentgeoogram látky získa-né kal cinací büľâĺĺtü D-v H formě-má významnéBuorality jsou velmi stáléílártky, jak již bylo uvedene, a to nejen přiípüsobeníĺvysokých teplot, ale-i při...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259576

Dátum: 17.10.1988

Autori: Baxa Jozef, Sabadoš Július, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Kavala Miroslav, Lichvár Milan, Papp Jozef, Macho Vendelín, Rendko Tibor, Cvengroš Ján, Štovčíková Irena, Kopernický Ivan

MPK: C10M 109/02

Značky: výroby, mazadla, spôsob, syntetického, komponentu

Text:

...a. ďalších,.bližšie .neidentifikovaných prímesí. Taký zriadený vodný roztok je nutné ešte pred použitím na esteritikáciu, preesterifikáciu a polyesterifika-ciu zbaviť .aspoň podstatnej.časti vody obvyklými postupmi, ako destiláciou alebo rektifikäciou, najmä za znížené.ho tlaku, ďalej za použitia vynášačov .a.zeotnopickou destilaciott, kryš-talizáciou,.pripadne navyše prekryštalizáciou ap.Takto pripravený koncentrát vedľajšieho...

Filtrační textilie ze syntetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258938

Dátum: 16.09.1988

Autori: Orna Jiří, Pindryčová Marie, Mrština Václav, Domas Josef

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, materiálů, filtrační, syntetického

Text:

...vrstev lze zvýšit natavením nebo roztavením vyčnívajících částí vazných vláken°vytažených na povrch výstupní vrstvy. K soudržnosti vrstev přispívá také přilnavost vlákenných míst výstupní vrstvy k rounu vstupní vrstvy.Navržená filtrační textílie ze syntetického materiálu zvyšuje filtrační účinnost podle klasifíkačni třídy DIN minimálně o 1/3 v klasifikační třídě C v porovnání 5 používanými známými filtračními textiliemi. Při její výrobě odpadá...

Zapojení syntetického induktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258913

Dátum: 16.09.1988

Autor: Hájek Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: syntetického, zapojení, induktoru

Text:

...nastavení korekce nĺzkých či středních kmitočtú akustického pásma projeví i v parazitní korekci pro horní pásmo kmitočtů. Při vícenásobnć korekci se tyto projevy od jednotlivých korekčních filtrú sčítaji, takže uvedený parazitní pzojev má podstatný vlív.Výše uvedené nedostatky řeší nové zapojení syntetického induktoru, kde zapojení syntetického induktoru s jedním operačním zesílovačem, kapacitorem a čtyřmi rezistory je doplněno druhým...

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257613

Dátum: 16.05.1988

Autori: Trněný Jaromír, Petrů Vladimír, Kuník Karel, Šafránek Jiří, Čihák Pavel, Souček Viktor

MPK: C08C 1/15

Značky: způsob, koagulace, syntetického, kaučuku, latexu

Text:

...na jeho obsahu koncových aminových skupin a reakce se provede V alkalickém prostředí V přítomnosti hydroxidů a/nebo soli alkalických kovů.Deriváty uvedeného složení jsou obecně známy, není však znâmo, že se dají použítjako koagulační činidlo. Jejich přítomnost přispívá V průběhu koagulace ke snadnějšimu vypírání kyseJiny sírová z polymeru a tudíž i ke zlepšení termooxidační stability syntetických kaučuků. Zvýšení podílu nižších molekulových...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Taramasso Marco, Forlani Orfeo, Manara Giovanni

MPK: C01B 33/113

Značky: syntetického, přípravy, oxidů, materiálů, bázi, způsob, křemičitého, modifikovaného

Text:

...uvedených modifikovaných oxidů křemičitých, lze uvést všechny kovové kationty, přičemž ve výhodném,provedení, jak již bylo uvedene,se za üčelem zjednodušení postupu používá prvků, které mají alespoň částečně amfoterní charakter, jako jsou,chrom, berylium, titan, vanad, mangan, železo, kobalt, zinek, zikronium, rhodi um, stříbro, cín, antimon a hor.Modifikované oxidy kremičité, získané postupem podle uvedeného vynálezu, jsou charakteri~ zovány...

Plněná směs na bázi latexu přírodního nebo syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242810

Dátum: 01.04.1988

Autori: Se Dláeek Marián, Ppáznovský Jozef, Waradzin Walter, Šonovský Pavel

MPK: C08L 9/04, C08L 7/02

Značky: bázi, přírodního, plnená, směs, latexu, syntetického, kaučuku

Text:

...možnos tí výrobců e dodavatelů plniv. Druhá možnost zvýšení aedimentační stability spočívající ve zvýšení viskozity latexové směsi použitím různých zehuštovadel je velmi omezene vzhledem k tomu,že technologie máčení vyžaduje pouze úzké viekozitní rozmezí latexové směsi pro dosežení rovnoměrného vzhledu e tlouätky výrobků.Účelom vynálezu bylo připrevit latexovou směs plněnou enorganickými plnivy o tekovém složení, aby byla dosažena...

Způsob výroby syntetického etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255017

Dátum: 15.02.1988

Autori: Čech Stanislav, Olejník Jaromír, Putna Zbyněk, Kolář Zdeněk

MPK: C07C 31/08

Značky: etanolu, výroby, způsob, syntetického

Text:

...Hodnotu 2.1 MPa a dojde k uvolněni přibližně255 017 75 etylenu, který je v lihovodném kondenzátu obsažen. Tento vratný plyn lze přivádět přímo na sáni kompreeorů čerstvého etylenu a opětovně využít k syntéze etanoluą Výhodné je vratný plyn upravit po předchbzim vypráni ete- nolem chlazenim a odloučenim vykondenzovanýoh nečistot. K ochlazeni lze užit okružni etylen upravovaný dle tohoto vynálezu. uTakto upravený vraľný plyn lze adiabeticky...

Způsob čištění odpadních vod z výroby syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254400

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dvořák Josef, Kašpar Vlastimil

MPK: C02F 1/56, C02F 1/46

Značky: způsob, odpadních, výroby, syntetického, čištění, kaučuku

Text:

...anionaktivní flokulant v množství 1 až 5 mg/1.Při výrobě l tuny kaučuku odpadá (podle typu vyráběněho kaučuku 4 až 5 m 3 koncentrovaných odpadnich matečních lázní z kolagulace (sér) a 13 až 14 m 3 pracích vod z propirání vyrobeného kaučuku. Teplota odpadních lázní z koagulace bývá 70 až 50 °C. Jejich reakce se pohybuje 3 pH. V 1 m 3 odpadních lázní z koagulace bývá přítomno V závislosti na technologii koagulace od 1 kg do 3 kg...

Spôsob prípravy syntetického mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247292

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ambrož Jaroslav, Pšeolka Emil, Koleš Jioí, Pospíšil Josef, Mlejnek Vladimír, Holub Jaroslav, Toíska Vojtich, Tikovský Lubomír, Prucha Jaroslav, Hyka František

MPK: C10M 105/32, C07C 67/00, C10M 109/02...

Značky: přípravy, spôsob, syntetického, mazadla

Text:

...kyseli-na dodecylbenzénsulfónová a zvlášť sulfonované p-olyměry, ako sultonovaná styrén-divinylbenzénová živica,zvlášť teplostály kationit-sultopolyfenylenketón, ktorý možno použit na esteriiikácie a polyesterifikácie i pri teplotách 180 až 220 stupňov Celsia. Okrem tohto teplostálebo kationitu pri vyšších teplotách sú vhodné aj katalyzátory na báze zlúčenín titánu, germánia, lítia, cínu, antimónu, uránu, zirkónia, mangánu a...

Způsob výroby syntetického mullitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245145

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bernhard Claude, Gautier Patrick, Schaeffer Howard John, Krenitsky Thomas Anthony, Cautreels Werner

MPK: C01B 33/26

Značky: mullitu, způsob, výroby, syntetického

Text:

...54 0/0 oxidu křemičitého a 38 až 44 oxidu hlinitého přidá oxid nebo hydroxid hlinitý bez jaIkékoliv předběžíié úpravy nebo aktivace a krystalizátor. Směs se zhomogenizuje, vytvaruje a vypalí při teplotě 1 500 až 1 550 °C. ako krystalizátor lze použít oxid měcľný,oxid měďnatý, oxid hořečnatý, oxid kademnatý, oxid vanadičný, oxid molybdenový,oxid wolframový, dihydrogenfostorečnan amonný, Ikarhid křemíku nebo směs 3 AlzOs..2 Si 02 ~ a SiO 2 a...

Koncentrovaná suspenze syntetického perleťového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252590

Dátum: 17.09.1987

Autor: Mazal Pavel

MPK: A61K 7/043

Značky: suspenze, koncentrovaná, syntetického, perleťového, pigmentů

Text:

...Vyšší koncentrace amorfního kysličníku křemičitého není výhodná z aplikačního hlediska proto, že podstatně snižuje lesk lakovéhoMěření reologických vlastností na rotačním viskozimetru, sedimentace po centrifukaci a konzistence podle ČSN 67 3013 přinesly výsledky, které ukázaly, že koncentrovaná suspenze podle vynálezu poskytuje po zředění koloidním roztokem nitrocelulőzy v poměru 15 až 115,tedy ve velmi širokém rozmezí, lepší reologické...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252019

Dátum: 13.08.1987

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Kavala Miroslav, Baxa Jozef, Střešinka Jozef, Matějovský Vladimír, Rendko Tibor, Štěpina Václav, Štovčíková Irena

MPK: C10M 105/32, C07C 67/03

Značky: výroby, mazadla, syntetického, spôsob, komponentu

Text:

...z príkladov.Do sklenenej banky o obsahu 4 dm, opatrenej teplomerom a vodným zostupným chladičom, sa naváži 1 450 g veďajších produktov - destilačných zvyškov z oxidácie cyklohexánu s takouto analýzou číslo kyslosti z 269,2 ma KOH.g 1 číslo zmydelnenia z 416,2 mg KOIł.g hydroxyiové číslo z 188,1 mg KOH.g 1 hustota pri 20 stupňoch Celsia 1137 kg.m 3. Potom 970 g Z-etyihexanolu a 5,0 g kataiyzátora kyseliny sírovej. Za prefukovaiíia reakčnej...

Sposob výroby syntetického mazadla a/alebo komponentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250026

Dátum: 15.04.1987

Autori: Baxa Jozef, Matějovský Vladimír Ing, Štěpina Václav, Rendko Tibor, Malčovský Eugen, Čollák Mikuláš, Střešinka Jozef, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C10M 109/02

Značky: mazadla, syntetického, spôsob, komponentu, výroby

Text:

...ettoxylácie, ako aj propoxvlátcie glycerolu a trimetylo-lpropánu, ďalej produlkty jpolya-dície etylén-oxidu a/alebvo propylénoxidu na uvedené a ďalšie technicky dostupné trojmocné alkoholy.Zo štvormocných až šesťmocnýtch alkoho lov najvýznamnejší je pentaerytritol, xylitol,dipentaerytritol, redukované culkry, produ~k~ ty edície a polyadicie etylénoxiwdu, ako aj propylén-oxidu na viacmocné alko-holý, veud~ ľajšie produlkty z výroby...

Způsob cyklizace přírodního nebo syntetického polyisoprenu v roztoku uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234601

Dátum: 01.01.1987

Autori: Pořízek Ivo, Kadlec Rudolf

MPK: C08F 8/48, C08L 7/00, G03C 1/00...

Značky: uhlovodíku, cyklizace, způsob, přírodního, roztoku, syntetického, polyisoprenu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob cyklizace přírodního a syntetického polyisoprenu v roztoku aromatických uhlovodíků. Reakce se provádí přídavkem etherátu fluoridu boritého, který má vysokou účinnost a je v aromatických uhlovodících dokonale rozpustný, takže reakce probíhá v homogenní fázi. Zbytky katalyzátoru se dokonale odstraní protřepáním vodou, popřípadě okyselenou vodou. Zbytky vody se odstraní azeotropicky částečným oddestilováním...

Způsob výroby syntetického surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 241968

Dátum: 15.12.1986

Autori: Yamazaki Tamotsu, Nakakimura Hiroshi, Matsuura Fumiaki, Neichi Tomohiro, Noda Yukifumi, Takaku Sakae, Murakami Yasushi

MPK: C21C 1/00

Značky: způsob, výroby, železa, surového, syntetického

Text:

...ornomeamn.- Honaqa TBepnoro Qeppocnnnuma, xax npaBu 5 o, cnssana c IIOHIIIHCEHMBM TeMnepaTypH mamu/I, Tai( HTC JlaHl-IHG MGTOIIH HB nonycnamw nanbaeñmeü nononanwensnoü oópaóomnu nnasxn,Tpeóyemoñ, Hanpnmep, nas canxeana yp 0 BHH BpenHu npnmeceñ npn npon 3 BoncTBe qyryua uns nepenena Ha qyryn c mapo 0 Ópa 3 HHM rpaànmom, nna nocwnxenna onpenexennoro M nocmoanmoro conepmannñ a 3 oTa, Kncnopona M T.H.Henbm nsoópemenna annaemca paspaóowxa...

Způsob výroby syntetického alumosilikátového aktivního pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229557

Dátum: 15.09.1986

Autori: Klimeš Stanislav, Boček Bohumil, Morávek Jaroslav, Neuvirt Jiří, Hančil Jan

MPK: B01J 13/02, C09C 1/40

Značky: způsob, pigmentů, alumosilikátového, aktivního, výroby, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Připravuje se suspenze aktivního pigmentu, která nemá gelovitý charakter, lze ji po přidání pojidla použít k nánosu příjmové vrstvy obvyklým natíracím zařízením a při vhodné volbě reakčních složek neobsahuje rozpustné soli. Srážení se provádí směšováním solu SiO2 (5 až 30%) a vodného roztoku hlinité soli (10 až 57 g Al3+/dm3) ve směšovací nádobě za kontrolovaného pH (3,5 až 8), pomocí alkalicky reagující látky a za intenzivního míchaní určeného...

Technologické mazivo na bázi syntetického vosku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237443

Dátum: 15.08.1986

Autor: Kaplanov Vasilij Iljič

MPK: C10M 123/06

Značky: technologické, mazivo, vosků, bázi, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Technologické mazivo pro zpracování kovů tlakem za horka, založené na syntetickém vosku, který obsahuje kysličník křemičitý a kysličník železnatý, fluorokřemičitan draselný, kysličník hlinitý, kysličník titaničitý, chlorid draselný, kysličník zirkoničitý při obsahu jednotlivých složek v hmot.%: kysličník křemičitý 3,5 až 17,5 kysličník železnatý 0,05 až 0,25 fluorokřemičitan draselný 0,85 až 4,25 kysličník hlinitý 0,06 až 0,30 kysličník...

Způsob výroby syntetického hydratovaného hlinitokřemičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223968

Dátum: 15.12.1985

Autori: Farine Jean-claude, Schulthess Adrian

Značky: hydratovaného, horečnatého, hlinitokřemičitanu, způsob, výroby, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syntetického hydratovaného hlinitokřemičitanu hořečnatého sestávající v podstatě hmotnostně z 47 až 57 ( kysličníku křemičitého, 9 až 11 ( kysličníku hořečnatého, 1 až 3 ( kysličníku vápenatého a až do 5 ( kysličníku sodného, přičemž zbytek tvoří voda, počítáno analyticky, vyznačující se tím, že se k vodnému roztoku obsahujícímu odpovídající množství síranu hořečnatého a síranu hlinitého přidává za míchání druhý vodný roztok...

Způsob zpracování vysokotlakého a nízkotlakého odplynu z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224362

Dátum: 01.12.1985

Autori: Mertl Ivan, Huml Miroslav, Grund Miroslav

Značky: nízkotlakého, odplynů, způsob, výroby, hydrataci, zpracování, etylénu, etanolu, přímou, vysokotlakého, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vysokotlakého a nízkotlakého odplynu z výroby syntetického etanolu přímou hydratací etylenu, uvolňované při tlaku 4 až 10 MPa a 0,2 až 1 MPa, vyznačený tím, že vysokotlaký odplyn se škrtí nebo/a expanduje s konáním vnější práce při poklesu teploty na -5 až -80 °C, načež se z vysokotlakého odplynu odloučí zkondenzovaná směs nečistot a takto upraveným vysokotlakým odplynem se nepřímo ochladí nízkotlaký odplyn na teplotu 0 až 65...

Způsob rafinace syntetického lihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227237

Dátum: 15.11.1985

Autori: Pařízek Miroslav, Macek Vladimír, Vepřek Jaroslav

Značky: způsob, rafinace, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace syntetického lihu připraveného přímou hydratací etylenu vodou za katalytického účinku kyseliny fosforečné, při kterém se oddělují ze směsi etanolu s vodou organické příměsi, které jsou ve vodě omezeně rozpustné. Směs etanolu s vodou, obsahující 5 až 20 % hmot. etanolu se uvádí při teplotě 5 až 80 °C a tlaku 70 až 600 kPa do styku s rafinačním plynem, kterým je interní plyn nebo/a vodík nebo/a uhlovodíky C1 až C4...

Způsob výroby syntetického strobilurinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 221840

Dátum: 15.07.1985

Autori: Schramm Georg, Anke Timm, Steglich Wolfgang, Oberwinkler Franz

Značky: způsob, výroby, strobilurinu, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby syntetického strobilurinu A vzorce I v E-konfiguraci, vyznačující se tím, že se při teplotách mezi teplotou místnosti a teplotou varu použitého rozpouštědla kondenzuje skořicový aldehyd vzorce s 2-oxomáselnou kyselinou vzorce v metanolickém hydroxidu draselném za vzniku draselné soli 3(Z),5(E)-3-metyl-2-oxo-6-fenyl-3,5-hexadienové kyseliny vzorce III draselná sůl se převede působením směsi metanolu a thionylchloridu na...