Patenty so značkou «syntetická»

Analógy povrchovo aktívnej látky typu C, syntetická povrchovo aktívna látka a použitie analógov povrchovo aktívnej látky typu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 286428

Dátum: 04.09.2008

Autori: Curstedt Tore, Jörnvall Hans, Robertson Bengt, Ventura Paolo, Johansson Jan

MPK: C07K 14/435, A61P 11/00

Značky: látky, povrchovo, použitie, analógov, aktívna, analogy, syntetická, látka, aktívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú SP-C analógové umelé peptidy a ich použitie na prípravu umelých povrchovo aktívnych látok užitočných na liečbu syndrómu dýchacích ťažkostí (RDS) a iných ochorení týkajúcich sa deficitu alebo dysfunkcie povrchovo aktívnej látky.

Banská syntetická textília

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1196

Dátum: 03.07.1996

Autori: Jagoš Dušan, Šťastný Ivan

MPK: E21D 19/02, E21D 19/04

Značky: textília, banská, syntetická

Text:

...zo sklenených tkanín viedla k hľadaniu iných vhodných plošných materiálov. vyššiu životnost vykazujú syntetické tkaniny, problémom však u nich, rovnako ako u všetkých materiálov s textilnými vláknami (či už prírodnými alebo syntetickými), zostáva nehorľavost, prípadne zníženie horľavosti pod mieru stanovenú príslušnou normou - ČSN 640756, ktorú nie je pre banskú aplikáciu textílií jednoduché dodržat. U syntetických tkanín sú naviac často...

Syntetická štiepateľná štetina

Načítavanie...

Číslo patentu: 278006

Dátum: 07.12.1994

Autori: Rybola František, Budín Jiří, Koutenský Jiří, Dřínek Karel

MPK: A46D 1/05, D01F 6/46

Značky: štiepateľná, syntetická, štětina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická štiepateľná štetina na báze polyolefínov pozostáva zo zmesi polypropylénu a nízkohustotného polyetylénu vyznačujúce sa dobrou ohybnosťou, pružnosťou a štiepateľnosťou.

Syntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 192

Dátum: 11.08.1993

Autor: Petrik Pavol

MPK: E02D 3/12, E01C 11/16, E02D 17/20...

Značky: oporná, lícom, konštrukcia, syntetická, chráneným

Text:

...rovnaninou alebo gabionmi, ktoré sú pomocou syntetických alebo kovových plošných útvarov ukotvené vVýhodou takýchto syntetických oporných konštrukcií je to, že sú chránené pred slnečným žiarením a pred možnosťou mechanického poškodzovania. Ďalšou výhodou je ich jednoduchá technológia stavby, ekologický vzhľad kamenného prírodného svahu ako aj vysoká ekonomickáSyntetická oporná konštrukcia s chráneným lícom sa buduje nasledovne ...

Syntetická, ve fyziologickém roztoku bobtnavá, intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264604

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krčková Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: roztoku, bobtnavá, čočka, syntetická, intraokulární, fyziologickém

Text:

...lze použít i roztokú příslušneho polymeru ve vhodném rozpouštědle rozpustném ve vodě, které se odstraní vypránim. Po zaoperování do oka deformovaná čočka bŕzy, například V průběhu několika sekund až několika hodin, relaxuje dobotnáním, čímž se její Tg příslušně sníží za současného zahřátí na teplotu oka. Relaxací nabude čočka původní tvar a elasticitu i měkkost.Je účelne dále změkčit o sobě známými postupy ty části čočky, hlavně...

Syntetická hydraulická kapalina pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259817

Dátum: 15.11.1988

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C08L 83/06

Značky: kapalina, vozidla, syntetická, motorová, hydraulická

Text:

...připravena kapalina, ktera je výrobné levnější, má větší rozpustnost aditlvů a přitom vyhovuje všem požadavkům. Uvedené příklady jsou pro SBR pryž. V případě použití NBR pryže by se zvýšil obsah fenyltrialkoxysilanu.syntetické hydraulická kapalina pro motorová vozidla pro pracovní teploty -60 až 200 °C podle vynálezu obsahuje 90 až 100 dílů hmot. oąw-dialkoxydimethylpolysiloxanu obecného vzorce IRO~fŤČO ix CHÁ H 4 CH 2 łfCH 5x 6 až 30, 0...

Syntetická elektrotechnická kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 258614

Dátum: 16.09.1988

Autori: Novrocík Jan, Horochonič Jozef, Lichvár Milan, Červenka Zdeněk

MPK: H01G 4/04, H01G 5/20

Značky: elektrotechnická, kvapalina, syntetická

Text:

...alkylovaných skupín na jadre je 4-6 a alkyl je etyl skupina, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-30 hmotnostných dielov Ll-difenyletánu, 10-50 hmotnostných dielov s výhodou 20-40 hmotnostných dielov 3-ety 1-1,1-diienyletanu a 4-etyl-1,1-difeny 1 etánu, 1-15 hmotnostných dielov dietyl-Ll-difenyletánov a triety 1-1,1-difenyletánov, 1-15 hmotnostných dielov s výhodou 2-8 hmotnostných dielov produktu polymerizácie a/alebo oligomerizácie...

Syntetická žíně

Načítavanie...

Číslo patentu: 244191

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zábranský Jioí, Gála Jozef, Gála Jioí, Vašátko Eduard

MPK: D01F 6/60

Značky: syntetická, žíně

Text:

...jednotlivých monofilů ve svazkučímž se dosáhne2 bezproblémového zpracování při výrobě zubních kartáčků. 2441912 Vynález se týká syntetické žíně pro výrobu kartáčů, zejména zubních kartáčkąvyznačená tím, že sestává zo směsi 80 až 95 hmotnostních polyamidu 612 a z 5 až 20 hmotnostních polyamidu 6.Syntetická žíně podle vynálezu má vzhledem k žíni z polyamidu 612 vyšší užitné vlastnosti, zejména pokud Jde o její~pružnost. Pružnost žíně podle...

Syntetická vpichovaná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246618

Dátum: 16.11.1987

Autori: Šindeláo Josef, Karas Jan, Vojtek Ivan, Caha Jan

MPK: D04H 1/463, B01D 27/04

Značky: syntetická, textilie, filtrační, vpichovaná

Text:

...délce 65 ai-110 mm a ze 30 hmot. fixovanýoh vláken o jemnosti 1,3 až 1.7 dtex, zde o jemnosti 1,7 dtex a délce 38 mm. vlákna o délce 57 mm až 110 mm jsou určena jako výztužná vlákna a vlákna dlouhá 38 mm jsou určena jako vazná vlákna.Takto pripravená dvě vláknenná rouna se příčně a jedno za druhým ukládají na postupující dopravník, kde vytvářejí dvouvrstvé rouno. které se předzpevní kolem 40 vpichů/cmz.Předzpevněné rouno se pak oboustranně...

Syntetická kapalina pro přenos tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 233904

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hofmanová Helena, Holub Luděk, Matějka Jindřich

MPK: C09K 5/00

Značky: kapalina, syntetická, tepla, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká syntetické kapaliny určené pro přenos tepla, která nachází uplatnění ve všech odvětvích národního hospodářství, zejména pak všude tam, kde je nutno řešit zdravotní nezávadnost nebo ekologické problémy. Kapalina podle vynálezu obsahuje 1,2-propandiol, neutralizační produkt organické či anorganické kyseliny s trietanolaminem, dále pak inhibitor koroze, tepelný absorbent a případně i indikátor, eventuálně i část vody. Je možno ji...

Syntetická funkční kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 233063

Dátum: 01.01.1987

Autori: Marek Vladislav, Hyška Karel, Lichvár Milan, Červinka Zdeněk, Janáková Melanie

MPK: C09K 3/14

Značky: funkční, syntetická, kapalina

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina s omezenou hořlavostí pro hydrauliku a mazací techniku, která sestává z 91 až 99,5 % hmotnostních arylesteru kyseliny fosforečné a 0,5 až 9 % hmotnostních polymeru olefinického typu a případně přídavku dalších zušlechťujících přísad.

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226972

Dátum: 01.01.1986

Autori: Leeb Jiří, Hezina Jiří, Zika Zdeněk, Kadlec Ladislav

Značky: rezná, kapalina, přípravy, kovů, její, syntetická, obrábění, koncentrovaná, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrovaná syntetická řezná kapalina pro obrábění kovů, zejména litiny a ocele, vyznačená tím, že obsahuje 2 až 5 % hmot. alkalické soli merkaptobenztiazolu jako inhibitoru koroze, 10 až 20 % hmot. pasivátorů koroze a stabilizátorů pH, tvořící neutralizační produkty anorganických, popřípadě organických kyselin, výhodně borité nebe fosforečné, které mají s aminy ve své molekule hydroxylové, popřípadě aromatické skupiny, zvláště alifatické a...

Syntetická useň s velurovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219832

Dátum: 15.10.1985

Autori: Petřík Stanislav, Karásek Otakar, Hašpica Jaroslav, Foldýnová Alena, Vincent Ivo, Kostka Pavel, Dudák Zdeněk

Značky: velurovým, způsob, její, povrchem, syntetická, výroby, useň

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit materiál s kvalitním velurovým povrchem podobným přírodní usni. Dosavadní materiály tohoto typu mají vesměs některé nevyhovující vlastnosti, zejména nedostatečné hygienické vlastnosti, nízkou odolnost proti oděru a složitou technologii. Nedostatky dosavadních materiálů v podstatné míře odstraňuje výrobek podle vynálezu, u něhož uvolněný vlas textilní vrstvy vystupuje z porézní struktury. Porézní struktura sama pak má...

Syntetická struska

Načítavanie...

Číslo patentu: 219120

Dátum: 15.07.1985

Autori: Landová Svatava, Valošek Petr

Značky: struska, syntetická

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je struska s přísadou uhličitanu sodného a uhličitanu draselného pro výrobu ocelí stabilizovaných titanem. V značné míře nahrazuje vakuování oceli, které je jinak nutné provádět u ocelí tohoto typu za účelem snížení podílu plošných karbidonitridových vměstků tinamu. Syntetická struska je vhodná pro použití při výrobě všech typů ocelí stabilizovaných titanem na libovolných ocelářských agregátech.

Syntetická štětina pro štětce, štětky a košťata

Načítavanie...

Číslo patentu: 227362

Dátum: 01.08.1984

Autori: Döhler Joachim, Rauh Wolfgang, Dunke Martin, Orgis Joachim, Hartig Siegfried, Rehder Wilheim, Kuhnert Fireder

Značky: syntetická, štětina, štětce, štětky, košťata

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická štětina na bázi polyakrylonitrilu s tloušťkou základních vláken v rozmezích od 8 do 30 tex výrobky musejí být rovnocenné s výrobky z přírodních vláken a musejí mít kromě vysoké užitné hodnoty především vysokou schopnost udržovat barevnou lázeň. Vlákna štětin mají po délce vypouklé nebo korálkovité zesílení. Současně na povrchu vlákna jsou rozmístěny rýhy. Příčný řez má vždy různý a odlišný tvar. Výrobky podle vynálezu se mohou použít...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214351

Dátum: 01.06.1984

Autori: Čollák Mikuláš, Marek Vladislav, Hyška Karel, Červinka Zdeněk, Janáková Melánia

Značky: syntetická, bázi, difenylů, chlorovaných, kapalina, funkční

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. polychlorovaného difenylu, který obsahuje vázaný chlor v rozmezí 30 až 42 % hmot., 0,5 až 5 % hmot. polymerů styrénu o molekulové hmotnosti 10 000 až 250 000, 0,2 až 5 % hmot. přísad ke zvýšení mazivosti, 0,1 až 0,5 % hmot. přísad proti korozi a maximálně 0,2 % hmot. přísady pro snížení pěnivosti. Syntetickou funkční kapalinu podle vynálezu lze výhodně...

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215395

Dátum: 29.02.1984

Autori: Červenka Zdeněk, Hyška Karel, Janáková Melánia, Matějovský Vladimír, Marek Vladislav

Značky: difenylů, syntetická, chlorovaných, kapalina, funkční, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetická funkční kapalina na bázi chlorovaných difenylů, která sestává z 90 až 98 % hmot. alkylchlordifenylu, obsahujícího 0,6 až 2 skupiny alkylu v počtu 3 až 12 atomů uhlíku a 1,8 až 3 atomy chloru, 0,5 až 5 % hmot. polymeru styrénu o molekulové hmotnosti 30 000 až 250 000 a přísady pro zvýšení mazivosti, proti korozi, pro zvýšení oxidační stability a proti pěnovosti. Syntetická funkční kapalina podle vynálezu je určena zejména k...

Syntetická hydraulická kapalina pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242401

Dátum: 15.09.1983

Autori: Kotrbatý Jioí, Horák Alois

MPK: C07F 7/08, B60T 13/12

Značky: hydraulická, syntetická, vozidla, kapalina, motorová

Text:

...adi tivů tvořené dioktyldifenylaminem nebo fenothiazinemg fenyĺ-/j-nafětylaminem, chinizarinem a barvivem. S výhodou lze použít motylĺ- 3 242,401 fenylpolysiloxanový olej připravený podle čs. autorského osvědčení (pv 3324-82) a fenyltrialkoxysilany podle čs. autorského osvědčení 225(9 ů 5 nebo čs. autorského osvědče ní zldľťfâA Niže uvedené příklady ilustruáí provedení podle vynálezu.Do 2 1 baňky opatřené míchadlem, teploměrem a topnou...