Patenty so značkou «synchrónny»

Synchrónny usmerňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20524

Dátum: 31.10.2012

Autori: Schultschik Christoph, Wolfsgruber Stefan, Artelsmair Bernhard, Neuböck Johannes

MPK: B23K 11/24, H02M 3/335

Značky: usmerňovač, synchrónny

Text:

...Tým, že sú na základnej doske umiestnené spínacíe prvky, aktivačné zapojenie a napájacie zapojenie synchrónneho usmeiňovača, môže byť docielené autarknej konštrukcie. Základná doska môže byť príkladne integrovaná vo vysokoprúdovom transfonnátore. Keď je synchrónny usmerňovač vytvorený pre autarknú prevádzku vo vysokoprúdovom transforrnátore, môžu byť eliminované všetky vedenia k základnej doske a preto do vysokoprúdového transformátora....

Synchrónny stroj, veterná elektráreň obsahujúca synchrónny stroj a spôsob monitorovania prevádzky synchrónneho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 287699

Dátum: 23.05.2011

Autor: Wobben Aloys

MPK: G01R 31/02, F03D 11/00, H02K 11/00...

Značky: obsahujúca, synchrónny, elektráren, synchrónneho, spôsob, monitorovania, stroja, prevádzky, veterná, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa synchrónny stroj s prednostne vyjadrenými pólmi s pólovými vinutiami, ktoré sú medzi sebou galvanicky spojené. Ďalej je opísaná veterná elektráreň, ako aj spôsob monitorovania synchrónneho stroja veternej elektrárne. Úlohou je vytvoriť synchrónny stroj, ako aj spôsob prevádzkovania synchrónneho stroja takým spôsobom, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo požiaru. Synchrónny stroj obsahujúci rotor so súborom pólov, z ktorých každý je...

Prenosný synchrónny generátor s vlastným pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4976

Dátum: 05.02.2008

Autor: Žilinčík Zdenko

MPK: H02K 19/00, H02K 19/16

Značky: vlastným, generátor, pohonom, prenosný, synchrónny

Text:

...spojku rozbehne prevodovku na ktorej je namontovaný zotrvačník, generátor a elektromotor stáleho pohonu. Pri dosiahnutí požadovaných otáčok a napätia V generátore sa automaticky zapne elektromotor stáleho pohonu, ktorý prevezme pohon generátora a vypne rozbehový motor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. l zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr....

Dvojfázový synchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13723

Dátum: 18.06.2007

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14, H02K 17/08, H02K 7/14...

Značky: elektromotor, synchrónny, dvojfázový

Text:

...jadra, aby sa znížilo množstvo medeného drôtu použitého v statorovom vinutí, sú experimentálne pozorované negatívne demagnetizačné účinky z dôvodu malého súčinu magnetického toku v cievke a počtu závitov elektromagnetu. Konkrétnejšie, problémy sú z toho dôvodu, že SMC materiál je anizotropný a permeabilita môže týmto byť medzi stredom a okrajom rozdielna kvôli procesu tvárnenia, ktorým je toto realizované.0011 Tento posledný problém je z...

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: elektromotor, domácích, automatických, vypúšťacie, konštrukciou, práčiek, spotrebičov, čerpadla, synchrónny, podobných, magnetom, statora, jednofázový, vylepšenou, najmä, permanentným

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Spôsob prevádzky striedača, ktorý napája jednofázový synchrónny motor s rotorom budeným permanentnými magnetmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283935

Dátum: 03.05.2004

Autori: Schmidt Thomas, Steinmann Ulrich, Klein Hans-wilhelm

MPK: H02P 5/40, H02P 6/06, H02P 6/22...

Značky: budeným, permanentnými, synchrónny, prevádzky, striedača, jednofázový, magnetmi, motor, ktorý, rotorom, napája, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe prevádzky striedača, ktorý napája jednofázový synchrónny motor s rotorom budeným permanentnými magnetmi, najmä na pohon čerpadiel v domácich spotrebičoch, sa napájanie jednofázového synchrónneho motora uskutočňuje cez striedač (WR) s riaditeľným alebo regulovateľným tvarom impulzu na výstupe a riadenie alebo regulácia striedača (WR) sa uskutočňuje podľa predbežne zadanej hodnoty charakteristiky i = f(n) prúd/otáčky medzi príslušným...

Synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 670

Dátum: 02.12.2002

Autori: Irving David, Cann Robert James, Balson John Charles, Wastling Michael Andrew

MPK: H02K 21/12, H02K 3/46

Značky: synchrónny, stroj, poľom, axiálnym, elektricky

Text:

...poľom podľa tohto vynálezu vo forme elektrického stroja s permanentnými magnetmi, s homou platňou čiastočne vyrezanou a so statorovou zostavou vynechanou V záujme názomostiObr. 5 je perspektívny pohľad na synchrónny elektrický stroj s axiálnym poľom podľa tohto vynálezu, zahmujúci rotorovú zostavu z obr. 4 a statorovú zostavu z obr. l až 3, pričom homá platňa rotorovej zostavy je čiastočne vyremná V záujme názomostiObr. 6 je schematická...

Synchrónny vysielací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 274917

Dátum: 17.12.1991

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H04B 1/04

Značky: systém, vysielací, synchrónny

Synchrónny klopný obvod s funkciou zachytenia význačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264826

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štěpánek Jaroslav, Heglas Ladislav

MPK: H03K 21/40

Značky: synchrónny, obvod, signálu, význačného, zachytenia, klopný, funkciou

Text:

...hradla i a vstup gg hradla Q. Výstup lg hradla l je pripojený na vstup gl hradla 5. Výstup 20 hradla g je pripojený na vstup 53 hradla § a vstup gl hradla 3 a vstup lg hradla í. Výstup gg hradla Q je pripojený na vstup gg hradla g. Výstup gg hradla A je pripojený na vstup âł hradla §. Výstup gg hradla Q je pripojený na vstup gg hradla Q.V pripade realizácie zapojenia podľa obr. 1 pomocou súčinových negajúcich hradiel je doba strobovania určená...

Zapojenie pre synchrónny chod rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jaromioský Jaroslav

MPK: H02P 5/50

Značky: rotačných, strojov, synchrónny, zapojenie

Text:

...násobením frekvencie na vstupe kruhových čítačwov, prípadne aj rôznym pomerom počtu značiek na jednotlivých snímačoch, príslušných k hriadeľom jednotlivých rotaičných strojov, číim je umožnené dosiahnut aj pomer otáčok V nie celých číslach.principiálne blokové schémy zapojenia pre synchrrónny chod rotačnýoh strojov. Na obrazku 1 je výstup porovnavuaoieho snímačaS .porovnávacieho rotačnéh-o stroja M spo jený s počítacím vstupom...

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažiska nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 217473

Dátum: 15.05.1984

Autor: Ondrejkovič Anton

Značky: synchrónny, najmä, nosiča, uložené, ťažiska, dopravník, bremená, reťazový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka medzioperačnej dopravy súčiastok alebo celkov najmä v strojárstve. Vynález rieši problém dopravy súčiastok, ktoré sú na jeho nosičoch uložené mimo ťažiska. Podstata vynálezu spočíva v tom, že reťaze sú v koncových polohách uložené na dvoch unášacích kolesách umiestnených nad sebou. V koncovej polohe je pod vodiacimi kladkami nosičov uložená podperná reťaz a podperná lišta.

Synchrónny reťazový dopravník, najmä pre bremená uložené mimo ťažisko nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 213871

Dátum: 01.05.1984

Autor: Zelenák Ján

Značky: synchrónny, najmä, dopravník, reťazový, bremená, ťažisko, nosiča, uložené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dopravy súčiastok alebo montovaných celkov najmä v medzioperačnej doprave v strojárskom, alebo elektrotechnickom priemysle. Vynález rieši dopravu nosičov na reťazovom dopravníku v horizontálnej polohe i v krajných polohách dopravníka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nosiče sú na ťažných reťaziach uchytené v strede a vpredu a vzadu sú nosiče opatrené vodiacimi kladkami. V krajných polohách dopravníka sú pod vodiacimi kladkami...